StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Citarea si comunicarea actelor de proceduraCitarea si comunicarea actelor de procedura

Au menirea sa asigure infaptuirea a doua din principiile de baza ale dreptului procesual civil: principiul dreptului la aparare si principiul contradictorialitatii. Codul de procedura civila reglementeaza citarea si comunicarea actelor de procedura civila prin art.85-100.

Potrivit art.85 C. pr. Civ. Judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, afara numai daca legea nu dispune altfel. Art. 107 C.pr. civ. Prevede ca presedintele va amana judecarea pricinii ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege sub sanctiunea nul 434f51e itatii.Din cuprinsul acestor doua texte de lege deducem urmatoarele principii:

-judecata in procesul civil se face cu citarea partilor afara de cazul cand legea nu dispune altfel

-in procesul civil partile nu sunt obligate sa se infatiseze la judecata

Citatia

Citarea este actul procedural prin care participantii la judecata sunt instiintati cu privire la existenta procesului, a termenelor de judecata si locului unde se va desfasura judecata.

Citarea partilor in orice cauza civila este obligatorie (art. 85 Cod procedura civila). Legea prevede ca instanta are obligatia sa verifice daca partile au fost citate si sa amane judecarea pricinii ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea conditiilor prevazute de lege, sub pedeapsa nulitatii (art. 107 Cod procedura civila). In unele cazuri citarea partilor este lasata la aprecierea instantei, ca de exemplu in materia asigurarii dovezilor. Prin intermediul citatiei sunt incunostintati de a se prezenta in fata instantei si alti participanti : martori, experti, traducatori, etc.

Cuprinsul citatiei

 Potrivit art. 28 Cod procedura civila, citatia trebuie emisa in forma scrisa si sa cuprinda mentionarea suscitatului text. Citatia este compusa din doua parti:

-citatia propriu zisa

-dovada de inmanare

Citatia propriu-zisa trebuie sa cuprinda o serie de mentiuni, in mod obligatoriu lipsa lor atragand nulitatea citatiei. Aceste mentiuni sunt :

a)aratarea anului, lunii, zilei si orei de infatisare

b)aratarea instantei si a sediului acesteia

c)parafa sefului instantei si semnatura grefierului.

d)numele domiciliul si calitatea celui citat

Mentiunile de mai mica importanta, pentru lipsa carora instanta nu prevede nulitatea decat in cazul in care partea interesata dovedeste ca prin lipsa lor a suferit o vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea citatiei, sunt:

a)numarul si data emiterii precum si numarul dosarului

b)numele si domiciliul partii potrivnice

c)felul pricinii

d)alte mentiuni prevazute de lege

Dovada de inmanare, respectiv procesul verbal incheiat de agentul procedural insarcinat cu inmanarea citatiei, potrivit art. 100 Cod procedura civila, ar trebui sa cuprinda :

a)anul, luna, ziua cand a fost incheiat

b)numele celui care l-a incheiat

c)functia acestuia

b)numele, prenumele, domiciliul celui caruia i s-a facut comunicarea, cu aratarea numarului, etajului, apartamentului sau camerei, daca cel caruia i s-a facut comunicarea locuieste intr-o cladire cu mai multe etaje sau apartamente sau la hotel si daca actul de procedura a fost inmanat la locuinta sa, ori a fost afisat pe usa acelei locuinte

e)aratarea instantei care a emis citatia si termenul de infatisare

f)aratarea eventualelor acte ce i se comunica odata cu citatia

g)numele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea, sau locul unde s-a facut afisarea

h)semnatura celui care a incheiat procesul verbal.

Majoritatea mentiunilor pe care trebuie sa le cuprinda procesul verbal de inmanare a citatiei  sunt sanctionate in mod expres cu nulitatea (art. 100 al 3 Cod procedura civila). Face exceptie indicarea functiei agentului procedural si a inscrisurilor comunicate odata cu citatia.

Potrivit art. 100 alineatul ultim Cod procedura civila, procesele verbale de indeplinire a procedurii de citare incheiate de agentii procedurali fac dovada pana la inscrierea in fals.

Dovada de inmanare semnata de cel citat sau procesul verbal incheiat de agentul procedural, in cazul in care cel citat nu a fost gasit, sunt singurele acte cu care se poate face proba ca procedura de citare a fost indeplinita.

Persoanele carora li se inmaneaza citatia

Art. 87 Cpc stabileste anumite reguli speciale de citare:

1.statul, judetul, comuna si celelalte persoane juridice de drept public, in persoana capului autoritatii la contenciosul sediului central al administratiei respective sau, in lipsa de contencios, la sediul administratiei;

2. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentantii lor, la sediul principal sau la cel al sucursalei ori, dupa caz, al reprezentantei;

3. asociatiile si societatile care nu au personalitate juridica, prin organele lor de conducere, la sediul administratiei lor;

 4. *** Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138 din 14 septembrie 2000.

5. cei supusi procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului prin administratorul judiciar ori, dupa caz, lichidatorul judiciar;

6. incapabilii, prin reprezentantii lor legali.

In caz de numire a unui curator special, citarea se va face prin acest curator;

7. personalul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei, cetatenii romani trimisi ca functionari la organizatii internationale, precum si membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflati in strainatate, prin Ministerul Afacerilor Externe.

Cetatenii romani, altii decat cei prevazuti in alineatul precedent, aflati in strainatate in interes de serviciu, prin organele centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla cei care i-au trimis;

8. in cazul in care prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania sau prin acte normative speciale nu se prevede o alta procedura, cei care se afla in strainatate, avand domiciliul sau resedinta cunoscuta, printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu dovada de primire. Daca domiciliul sau resedinta celor aflati in strainatate nu sunt cunoscute, citarea se face prin publicitate.

In toate cazurile, daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara, va fi citat si acesta;

9. cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta, prin publicitate; in ceea ce priveste citarea prin publicitate, daca reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate. Aceasta modalitate de citare se realizeaza prin afisarea citatiei la usa instantei si publicarea ei in Monitorul Oficial  al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, cand presedintele instantei apreciaza ca o asemenea masura este necesara. Afisarea si publicarea citatiei se face cu cel putin 15 zile inaintea de termenul de judecata, iar in pricinile urgente, c u cel putin 5 zile (art. 95 Cpc).

10.mostenitorii, pana la intervenirea lor in proces, printr-un curator special, numit de instanta.

Inmanarea citatiei (art. 90-98 Cod procedura civila).

Avand in vedere dificultatea situatiei in care s-ar putea gasi cel citat. Comunicarea citatiei si a celorlalte acte procedurale se face:

-prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salariat al acesteia

-prin agenti sau salariati ai altor instante, in ale caror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul

Daca totusi comunicarea nu se poate face in modalitatile aratate mai sus, se va face :

-prin posta, cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire

-prin alte mijloace care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. In acest caz nu este suficienta confirmarea ca s-a facut transmiterea prin fax, telex, etc., ci este necesar ca la dosar sa existe confirmarea primirii actului de catre destinatar.

Impreuna cu citatia, se comunica partilor, atunci cand este cazul, si acte de procedura, cum ar fi : copie de pe cererea de chemare in judecata si inscrisurile care o insotesc, cererea modificata de catre reclamant la prima zi de infatisare, copie de pe hotarare, cand aceasta este necesara pentru curgerea termenului de exercitare a unei cai de atac ordinare.

Cu privire la modul unde trebuie inmanata citatia, art. 90 Cod procedura civila stabileste regula ca atat inmanarea citatiei cat si comunicarea celorlalte acte de procedura se face la domiciliul sau resedinta celui citat.

In acelasi articol sunt reglementate si unele derogari pentru cazurile cand cel citat nu se afla la domiciliul sau sau la resedinta sa. Astfel :

a)citatia poate fi inmanata persoanei citate in orice loc va fi intalnita de agentul procedural cu conditia ca aceasta sa fie de acord cu primirea citatiei si sa semneze de primirea ei.

b)cei aflati sub arme se citeaza prin comandamentul superior cel mai apropiat

c)cei care fac parte din echipajul unui vas comercial se citeaza, in lipsa unui domiciliu cunoscut la capitania portului unde se gaseste inregistrat vasul

d)cei detinuti se citeaza prin administratia inchisorii

e)cei care se afla internati intr-un spital sau orice alta asezare spitaliceasca se citeaza prin administratia asezamantului.

Art. 92 Cod procedura civila se ocupa de modul cum trebuie sa procedeze agentul pentru a inmana citatia celui in cauza. Se disting trei situatii :

a)cand cel citat este gasit la domiciliu, citatia trebuie predata persoanei careia ii este adresata. Agentul procedural va proceda mai intai la identificarea persoanei, dupa care, predandu-i citatia, o va pune sa semneze adeverinta de primire. Identificarea  celui citat si semnatura de primire va trebui sa fie certificata de agentul procedural. Daca cel citat refuza primirea citatiei sau daca, primind-o refuza ori nu poate sa semneze de primire, agentul procedural ii va lasa citatia si va incheia un proces verbal despre cele intamplate.

b)cand cel citat lipseste de la domiciliu, agentul procedural va putea sa inmaneze citatia unei persoane capabile din familia acestuia sau unei persoane care locuieste impreuna cu destinatarul citatiei sau care primeste in mod obisnuit corespondenta, specificand aceasta situatie in procesul verbal pe care-l incheie. In caz de refuz sau neputinta de a semna in procesul verbal se va face vorbire despre situatia ivita.

c)in cazul in care agentul  procedural nu gaseste pe nimeni la domiciliu, va proceda la afisarea citatiei pe usa locuintei celui citat, incheind un proces verbal despre aceasta situatie.

In legatura cu locul unde urmeaza a fi inmanata citatia, Codul de procedura civila, in art. 94-98 face urmatoarele precizari foarte importante:a)in conformitate cu dispozitiile art. 94 Cod procedura civila, daca cladirea in care traia partea citata s-a daramat ori a devenit nelocuibila, agentul procedural va restitui citatia grefei instantei care va incunostinta partea, pentru ca aceasta sa faca investigatii si sa comunice noua adresa la care urmeaza sa se faca citarea.

b)art. 98 Cod procedura civila se ocupa de ipoteza modificarii de domiciliu in cursul procesului. Partea aceasta este obligata sa aduca acest fapt la cunostinta instantei precum si partii adverse. Nerespectarea acestei obligatii atrage sanctiunea neluarii in seama a schimbarii de domiciliu si, in consecinta, citarea va fi considerata ca valabil indeplinita la vechea adresa.

In afara de reglementarea generala facuta prin art. 92, Codul de procedura civila reglementeaza si unele cazuri speciale privind modul de citare a unor anume categorii de persoane.

1)citarea statului si a persoanelor juridice. Ministerul Finantelor Publice va fi citat ca reprezentant al statului numai atunci cand statul participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturile juridice deduse judecatii. Potrivit art. 91Cod procedura civila, atunci cand se citeaza o persoana juridica sau un organ al administratiei de stat, citatia si toate celelalte acte de procedura se inmaneaza functionarului insarcinat cu primirea corespondentei, care va semna dovada de primire.

2)citarea persoanei care participa in proces prin reprezentant. Persoanele incapabile vor fi citate prin reprezentantii lor legali, potrivit art. 86 pct. 6 Cod procedura civila. In cazul in care persoanei incapabile nu i s-a numit un reprezentant si exista urgenta , la cererea partii interesate se va numi un curator special  care sa o reprezinte pana la numirea reprezentantului sau legal. Intr-un asemenea caz, citarea se face prin acest curator, potrivit art. 44 si 98 pct. 6 al 2 Cod procedura civila.

Tot printr-un curator special vor fi citati si mostenitorii care preiau pozitia procesuala a autorului lor pana la intervenirea lor in proces (art. 87 Cod procedura civila).

In cazul in care una dintre parti participa la proces printr-un reprezentant conventional, aceasta poate cere ca actele de procedura, inclusiv citarea sa se faca la domiciliul reprezentantului.

3)citarea persoanelor care se afla in strainatate. Membrii corpului diplomatic si oficiilor consulare romane, cetateni romani, trimisi ca functionari in organizatii internationale, precum si membrii lor de familie vor fi citati prin Ministerul Afacerilor Externe.

Ceilalti cetateni romani aflati in strainatate in interes de serviciu, vor fi citati  prin organele centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla cei care i-au trimis. Persoanele aflate in strainatate in orice alte ocazii, daca au domiciliul sau resedinta cunoscuta si, prin tratate ori conventii internationale nu se prevede o alta procedura, vor fi citate la aceasta adresa, printr-o scrisoare recomandata. Recipisa de primire a scrisorii la posta este dovada de inmanare.

Daca aceste persoane au in tara un mandatar cunoscut, va fi citat si acesta (art. 87 pct. 8 Cod procedura civila).

Citarea persoanelor care nu au domiciliu cunoscut

Persoanele care nu au domiciliu cunoscut vor fi citate  prin publicitate .

Procedura citarii prin publicitate se  face  la  cererea  reclamantului care  trebuie  sa invedereze instantei  ca a  facut tot  ce  i-a  stat in putinta  pentru  a  afla  domiciliul paratului .

Locul citarii

Inmanarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face la domiciliul sau resedinta celui citat, sau oriunde cand cel citat primeste citatia, asa cum prevede art. 90 Cod procedura civila.

Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura, in cazurile prevazute de art. 87 pct. 1,2,3,5,7 precum si cele prevazute de art. 90 al 3,4,5 si 6, atunci cand actul urmeaza a fi inmanat unui avocat sau notar public , se poate face functionarului sau persoanei insarcinate cu primirea corespondentei, care si-a aratat clar numele si prenumele, calitatea, si a semnat dovada (art. 91 Cod procedura civila). Nu este necesara aplicarea stampilei.

Citatia si celelalte acte de procedura se inmaneaza personal celui citat, care va semna dovada de primire. (art. 92 Cod procedura civila).

Daca cel citat, este gasit la domiciliu, dar refuza sa primeasca citatia sau, primind-o, nu vrea ori nu poate sa semneze dovada de primire, agentul ii va lasa citatia sau, in cazul refuzului de primire, o va afisa pe usa locuintei acestuia, incheind despre acestea proces-verbal. Daca exista mentiunea ca s-a comunicat actul prin afisare, dar nu se arata la ce adresa s-a facut afisarea, si nici motivele pentru care s-a procedat in acest mod, comunicarea este lovita de nulitate.

Daca cel citat nu este gasit la domiciliu, agentul va inmana citatia unei persoane din familie, sau in lipsa acesteia, oricarei persoane care  locuieste cu cel citat, cu exceptia persoanelor sub 14 ani sau a persoanelor lipsite de judecata. Persoana care primeste citatia va semna dovada de primire. Daca aceste persoane nu vor sau nu pot sa semneze, agentul le lasa citatia si incheie proces verbal.

Daca persoanele respective nu vor sa primeasca citatia sau agentul nu gaseste pe nimeni la domiciliul celui citat, va afisa citatia pe usa celui citat si incheie proces verbal. Simpla mentiune facuta in procesul verbal ca s-a afisat citatia pe usa locuintei, fara a se arata si apartamentul, face ca, in cazul imobilelor cu mai multe etaje si apartamente, procedura de citare sa fie considerata nula, deoarece nu se poate verifica daca afisarea s-a facut pe usa locuintei proprii celui citat.

Daca cel citat locuieste la hotel, sau intr-o cladire cu mai multe apartamente si nu este indicat numarul camerei sau apartamentului, agentul va inmana citatia administratorului sau portarului sau celui care in mod obisnuit il inlocuieste, sau daca acestia refuza sa o primeasca, va afisa citatia pe usa principala a cladirii si va incheia proces verbal.

In cazul persoanelor juridice, procedura de citare, si nici comunicarea altor acte de procedura nu este posibila prin afisare, cu exceptia cazurilor in care se refuza primirea sau daca se constata lipsa oricaror persoane la sediul acestora (art. 92/1 Cod procedura civila).

Proba indeplinirii procedurii de citare se face numai cu dovada de primire sau procesul verbal, nefiind posibile alte probe. Dovezile de inmanare trebuie sa existe la dosar.

In ce priveste procedura de citare a partilor cu domiciliul in strainatate, trebuie respectate prevederile Legii nr. 189/2003 privind asistenta juridica internationala in materie civila si comerciala.

Astfel, continutul si forma cererii sunt stabilite de art. 6 din aceasta lege, care prevede cuprinsul cererii de asistenta judiciara internationala referitoare la comunicarea de acte:

a) denumirea autoritatii judiciare de la care emana actul ce urmeaza a fi transmis;

b) numele si calitatea partilor;

c) natura actului de transmis;

d) adresa destinatarului;

e) indicarea tuturor documentelor-anexa la actul ce se transmite;

f) indicarea termenului fixat de autoritatea judiciara.

Cererea va fi insotita de actul care urmeaza a fi comunicat, in dublu exemplar.

La cerere se va anexa si formularul de dovada a comunicarii, care va cuprinde urmatoarele mentiuni :

a) denumirea autoritatii judiciare solicitante;

b) actele transmise in vederea comunicarii;

c) numele si domiciliul destinatarului;

d) denumirea autoritatii judiciare solicitate;

e) numele si calitatea persoanei care a primit actele (destinatar, sot, ruda - pentru persoanele fizice, sau functia - pentru persoanele juridice);

f) semnatura destinatarului (cu aplicarea stampilei, pentru persoanele juridice);

g) data comunicarii actelor;

h) motivele necomunicarii (refuzul destinatarului, adresa schimbata etc.);

i) semnatura agentului de procedura si stampila autoritatii judiciare solicitate.

In ceea ce priveste traducerea cererii si a documentelor anexa, art. 7 prevede ca „Daca prin conventii internationale nu se prevede altfel, cererea si documentele-anexa vor fi traduse in limba statului solicitat, astfel:

a) cererea de asistenta judiciara internationala - prin grija Ministerului Justitiei;

b) documentele-anexa - prin grija autoritatilor judiciare romane si pe cheltuiala partilor interesate, in afara de cazurile in care partile sunt scutite de plata cheltuielilor judiciare;

c) formularul de dovada a comunicarii va avea titlul si mentiunile tiparite in limbile franceza, engleza si germana, prin grija Ministerului Justitiei.”

Art. 8 din Legea nr. 189/2003 stabileste ca : „  (1) Dovada comunicarii de acte in strainatate se face astfel:

a) la comunicarea prin posta, direct destinatarului actului - cu dovada de primire a scrisorii recomandate ce contine citatia si documentele-anexa;

b) la comunicarea prin intermediul autoritatii centrale competente a statului solicitat ori al misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat - cu formularul prevazut la art.6 alin. (3).

(2) In cazul in care destinatarul refuza primirea actelor sau nu locuieste la adresa indicata de reclamant, autoritatea judiciara romana va proceda conform normelor relevante din dreptul comun. Citarea prin publicitate se face cu cel putin 40 de zile inaintea termenului de judecata; in cazuri urgente, acest termen poate fi redus la 20 de zile.”

La data de 1 aprilie 2004 a intrat in vigoare Conventia privind notificarea si comunicarea in strainatate a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala, incheiata la Haga la 15 noiembrie 1965, la care Romania a aderat prin Legea nr. 124/2003.

In acest sens, in vederea indeplinirii procedurii de citare in strainatate se vor utiliza formularele privind cererea in vederea notificarii si comunicarii in strainatate a unui act judiciar sau extrajudiciar si dovada de inmanare transmise la instante de Ministerul Justitiei- Directia relatii internationale si drepturile omului, tinandu-se seama si de lista statelor-parti la Conventia de la Haga, care, de asemenea, a fost transmisa instantelor.

Darea si luarea  termenului in cunostinta

 In  principiu, comunicarea  actelor de procedura se  face  la  domiciliul sau resedinta  celui citat. De  la  acest principiu  art.153 Cod procedura civila, face  urmatoarea derogare: ”Partea  care a  fost prezenta la  infatisare  ea  insasi sau prin  mandatar nu va  mai fi  citata in tot cursul  instantei, fiind  presupus  ca cunoaste  termenul  urmator „.

In legatura cu aplicarea  art.153 Cod procedura civila  se  impune  a  fi facuta urmatoarea  precizare : nu este  suficient ca  procedura de  citare sa fi  fost completa la  termenul  fixat pentru  infatisare  ci se  cere ca  partea  sa fi  fost cel  putin  o data prezenta in instanta.

Art.153 prevede  insa  si  3 cazuri exceptii in care  luarea  termenului in  cunostinta nu  opereaza fiind  necesara o noua citare. Aceste  cazuri sunt:

a.  cazul redeschiderii judecatii  dupa  ce  a  fost suspendata sau   amanata fara termen; art.155  si 245  Cod procedura civila
b. cazul repunerii cauzei  pe  rol  dupa  inchiderea  dezbaterilor  art.151  Cpc.

c. cazul in care s-a incuviintat  chemarea partii la  interogator .

Termenele  care  au fost date in  cunostinta partilor  sau  pentru care  au fost emise  citatiile  nu pot  fi preschimbate  decat  printr-o noua  citare  a  partilor  si numai  pentru  motive  temeinice – art. 153 al.3 Cpc.

 Preschimbarea termenului luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatii,e se poate face numai pentru motive temeinice si cu citarea partilor, in termen scurt, in camera de consiliu. Preschimbarea termenului se face de catre completul de judecata, daca procesul a inceput, iar daca nu a avut loc nici o sedinta de judecata, cererea va fi solutionata de catre presedintele instantei, vicepresedintele, presedintele de sectie sau judecatorul care il inlocuieste.

Termen in care  trebuie  inmanata citatia

Potrivit art.89  Cpc citatia  va  fi  inmanata sub  pedeapsa  nulitatii partii cu  cel putin 5  zile  inaintea  termenului de judecata. Daca partea, personal sau prin mandatar, se infatiseaza, orice viciu de procedura se acopera. In acest caz partea are dreptul sa ceara amanarea daca nu i s-a inmanat citatia in termen, imprejurare care se va consemna in incheierea de sedinta.

Citarea  prin publicitate  se  face prin  afisarea citatiei la  usa  instantei  cu cel putin 15  zile  inaintea  termenului de  judecata. In  pricinile  urgente  acest termen poate fi scurtat pana la  5  zile  - art. 95 al.2 si 3.

Nerespectarea  acestui termen este  asa dupa  cum prevede  textul sub  sanctiunea  nulitatii.

In consecinta  partea citata fara  expunerea  acestui termen  poate   daca se  infatiseaza sa ceara amanarea  judecatii.In  cazul in care  partea  nu se  prezinta si  judecata  se  face  in lipsa partea  interesata poate  sa ceara anularea  hotararii pe  motiv  de  neregulata citare fara a mai  fi  tinuta sa faca dovada  cauzarii unui  prejudiciu .

Alte  dispozitii legale privind  procedura  citarii . Potrivit  art.97 din  Codul de  procedura civila , actele  de  procedura nu pot  fi  indeplinite  in zilele de  sarbatoare legala decat  in cazuri grabnice  si  cu  incuviintarea  prealabila a presedintelui instantei.

Agentul procedural daca  nu indeplineste  procedura citarii in  conformitate  cu legea  si din  aceasta  cauza  pricinuieste  amanarea  dosarului poate  fi  amendat de  catre  instanta si obligat  la despagubiri fata de  partea  vatamata potrivit art.99 Cpc.Cererea  de   indicare a amenzii  va  fi  reziliata tot de  catre  instanta printr-o  incheiere  in camera de  chibzuinta.

Mandatul de aducere

 Este  un act de  procedura prin care   instanta de judecata cere  organului de  stat ( politia)  sa aduca inaintea  a  pe  martori sau  experti care  r5efuza  sa se  prezinte  in urma  citarii  obisnuite .

R O  M A N  I A

Tribunalul Brasov cu sediul in Brasov, b-dul 15 Noiembrie nr. 45, Judetul Brasov.

Dosar civil nr. «Numar_dosar»/«An»

CITATIE

emisa la «emisa_zi», luna «emisa_luna» anul «emisa_an»

                                                                                                         

          Numele «Nume» prenumele «Prenume» porecla «Porecla» din (comuna, satul, orasul) «Oras», str.«Strada», nr.«nr», bl.«bloc», sc.«scara» et.«etaj» ap.«apartament», judet/sector «judet» este chemat la aceasta instanta, camera «camera» pentru ziua de  «data»  luna «luna» anul «an1», ora «ora» in calitate de «calitate» in proces cu «in_proces_cu» pentru «pentru»

          O data cu prezenta se comunica un exemplar de pe actiune si urmatoarele acte:

«observatii»

          In caz de neprezentare a partilor, judecata se va face in lipsa, conform dispozitiilor procedurale, iar in caz de neprezentare a martorilor, expertilor sau interpretilor, acestia vor fi sanctionati cu amenda.

          In procesul civil paratul este obligat sa depuna intampinare si actele de care se serveste in proces cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata.

          Pana la termen, sunteti obligat a depune taxa de timbru in suma de       «timbraj» lei, sub sanctiunea anularii cererii.

                   ss. PRESEDINTE                                                           Grefier

Dovada de indeplinire a procedurii de citare

Proces-verbal                          

Astazi _____________ luna _____________ anul _____________

          Subsemnatul, agent ______________________________ avand de inmanat citatia nr. «Numar_dosar»/«An» emisa de  TRIBUNALUL BRASOV  m-am deplasat in comuna, satul, orasul, «Oras», str.«Strada», nr.«nr», bl.«bloc», sc.«scara», etaj «etaj», ap.«apartament», judet (sector) «judet» la adresa numit «Nume» «Prenume» citat in calitate de «calitate» in proces cu «in_proces_cu» pentru «pentru» in ziua de «data» luna «luna» anul «an1», ora «ora» la  Tribunalul BRASOV cu mentiunea de a depune taxa de timbru de lei «timbraj» unde:

          1. Gasind pe ________________________________________________ destinatar, sot, ruda cu destinatarul, persoana care locuieste cu destinatarul, portar, administrator; serviciul de registratura sau functionarul insarcinat cu primirea corespondentei, serviciul personal, administratia spitalului, comandamentul unitatii militare, administratia locului de detinere*).

          a) acesta a primit, semnand, in fata noastra;            «observatii»

          b) refuzand primirea, am afisat actul;

          c) primind actul, a refuzat sa semneze de primire;

          d) primind actul, nu a putut sa semneze de primire deoarece ____________________________________________________ ____________________________________________________

          2. Am afisat actul pe usa principala a locuintei destinatarului; pe usa principala a cladirii hotelului*) .

          a) persoana prevazuta la pct. 1 a refuzat primirea;

          b) nici o persoana de la pct. 1 nu a fost gasita;

          c) in lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla daca/cand cel citat poate fi gasit;

          d) persoana vizata schimbandu-si adresa, nu s-a putut afla (noua adresa este

__________________________________________________________________________________________________________);

          e) persoana citata fiind o institutie de stat sau firma particulara, s-a refuzat primirea.

          Semnatura agentului,

                       L.S.                             Semnatura primitorului actului,

                                                                                                _____________________________                                               Calitatea in care a primit actul,

                                                                                                _____________________________

                                               Actul de identitate al primitorului,

                                                                                                ____________________________

R O M A N I A

 

T.P.

Aprobat C.N.P.R.

Nr. 103/DC/5081/1999

 


TRIBUNALUL BRASOV

cu sediul in Brasov, b-dul 15 Noiembrie nr. 45

Judetul Brasov                                                                Stampila cu data

Nr. «Numar_dosar» /«An»                                                                 prezentarii             

CITATIE

                                                                   «observatii»

                   Catre:

                   Numele «Nume» prenumele «Prenume»

str. «Strada» nr.«nr» bloc «bloc» scara «scara» et.«etaj» ap.«apartament»

Recomandat                                                                    Localitatea «Oras»

Nr. ________                                                                          Judetul /sector  «judet»

Oficiul P.T.T.R. __________________

Cod __________________

 
                          Stampila cu

                          data sosirii

Aprobat de C.N. „Posta Romana” S.A. cu nr. 10.3/DO/3413/16.06.1999

 


Dosar civil nr.«Numar_dosar»/«An»                  

cu termen la «data».«luna»/«an1»                                        

                                            

            Stampila cu data

                                                                                                      prezentarii

DOVADA

Catre,

      TRIBUNALUL BRASOV

                                                          B-dul 15 Noiembrie  nr.45

                                                          Localitatea Brasov

                                                          Judetul Brasov

Oficiul P.T.T.R. __________________

Cod __________________

 


                                                                  

       Stampila cu data

           inapoierii

Recomandat nr.___________                 

                                                                                                    Stampila cu

      data sosiri

Comunicarea actelor de  procedura

Prin aceasta se intelege aducerea la cunostinta celor interesati (de  regula  partilor) a cuprinsului amenzilor, acte ce se efectueaza in cursul judecatii  de  comunicarea lor, legea  procesuala civila leaga de cele  mai multe ori curgerea   unui termen sau a  unor  acte  efecte juridice procesuale .

Codul de procedura civila prevede  necesitatea  comunicarii  urmatoarelor  acte de  procedura:

a.copiile de pe  cererile  depuse  in fata  instantei

b.copiile  de  pe  inscrisurile  depuse  drept  mijloc de  proba

c.interogatoriu pentru  persoanele juridice .

d.copiile  de  pe  hotararile judecatoresti .

e.incunostiintarea  debitorului prin somatie  sau comandament  ca s-a pornit  impotriva  sa  o executare  silita.*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de indeplinire al procedurii.Politica de confidentialitate Copyright © 2010- 2019 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre drept civil

Dreptul familiei
Codul civil
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare  
analytics