StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Sanctiunile nerespectarii dispozitiilor legale prevazute pentru actele juridice. nulitatileSanctiunile nerespectarii dispozitiilor  legale  prevazute  pentru  actele juridice. Nulitatile

Actele  de  procedura trebuie  intocmite  sau aduse  la  indeplinire  cu respectarea  anumitor  conditii de  forma prevazute de  lege. Respectarea  lor  reprezinta  garantia  realizarii unei judecati obiective. In cazul nerespectarii lor  se  aplica anumite sanctiuni pentru persoanele  care  nu au  tinut  seama de  acele dispozitii de sanctionare, care  privesc actele  incheiate  in atari conditii.Pentru  persoane  sanctiunile  pot fi  disciplinare ( mustrare , avertisment) sau  pecuniare ( amenzi banesti) sau  penale  ( pentru savarsirea  unor  infractiuni : luare de  mita, marturie mincinoasa etc.).

Sanctiunile nerespectarii dispozitiilor  legale  prevazute  pentru  actele procedurale pot fi:

-nulitatea actului de procedura

-obligatia de a completa sau reface actul de procedura indeplinit cu incalcarea dispozitiilor legale

-obligatia de a despagubii partea vatamata prin incalcarea actului de procedura

-sanctiuni pecuniare

-sanctiuni disciplinare

-santiuni specifice( art., 198, 221, 265 C.pr. civ.)

Notiunea de  nulitate  a  actelor  procedurale

Nulitatea  este  sanctiunea  care  loveste  orice  act juridic  savarsit  fara respectarea  dispozitiilor prevazute de lege  pentru  validitatea  sa, lipsindu-l de  eficacitate .

Clasificarea nulitatilor actelor de procedura

Din punct de  vedere  al regimului lor  juridic  nulitatile se impart in :

-nulitati absolute, care  sanctioneaza actele de  procedura savarsite  prin  violarea  sau nesocotirea  normelor de   natura imperativa, deoarece  ele  privesc conditiile  si  formele  esentiale ale  valabilitatii actelor  procesuale .

Ele au  urmatorul regim  juridic :

a.pot fi invocate  in orice stadiu  a pricinii chiar  si in fata  instantei de apel sau recurs

b.de catre  orice  persoana interesata sau  din oficiu  de catre  instanta de  judecata.

c.aceste nulitati nu pot fi acoperite prin trecerea timpului sau   consimtamantului partilor .

-nulitatile relative, care sanctioneaza  actele de  procedura savarsite  prin  violarea  sau nesocotirea  normelor de   natura dipozitiva, adica a acelor norme de la care se poate deroga.

 Ele  au  urmatorul regim juridic:

a.pot  fi  invocate  numai  intr-un anumit  termen sau intr-o anumita forma

b.dreptul de a le  invoca  revine numai partii interesate care justifica un interes.

c.aceste  nulitati pot  fi  acoperite, partea  interesata putand  sa renunte  la  dreptul de  a invoca  nulitatea  actului .

Dupa cum sunt sau nu prevazute in texte de lege, nulitatile se impart in :

-nulitati exprese, anume prevazute de lege, in care vatamarea se presupune

-nulitati virtuale, care decurg din faptul ca la intocmirea actului de procedura nu au fost respectate dispozitiile legale pentru intocmirea actului de procedura; si in acest caz vatamarea trebuie dovedita.

Dupa cum nulitatea intervine pentru nerespectarea conditiilor ce privesc actul de procedura respectiv sau datorita dependentei acelui act de procedura de un alt act de procedura nulitatile sunt:

-proprii

-derivate

Dupa  cum privesc forma exterioara sau interioara a actului nulitatile se impart in:

-extrinseci, atunci cand au fost incalcate conditii externe ale actului de procedura –exp. Competenta, gresita compunere a instantei, etc

-intrinseci, care sanctioneaza nerespectarea conditiilor proprii actului de procedura respectiv, privitoare la forma sau continutul acestuia.

Dupa cum implica sau nu existenta unei vatamari se impart in:

-conditionate de existenta unei vatamari

-neconditionate de existenta unei vatamari

Dupa intinderea efectelor, sunt :

-nulitati totale, cand sanctiunea afecteaza intregul act de procedura

-nulitati partiale, cand sanctiunea afecteaza doar o parte a actului de procedura

Sistemul  codului nostru de  procedura civila in materia nulitatilor

Nulitatea  actelor de procedura este  reglementata  in art.105-108 precum   si in  alte  articole  care prevad expres  sanctionara nulitatii.

Potrivit  art.105 Cpc  sunt  prevazute doua cazuri de  nulitate :

a.nulitatea  actelor  de  procedura savarsite  de  un judecator necompetent; in acest  caz  legea  nu  conditioneaza nulitatea  de  existenta vatamarii .

b. al doilea  caz  se  refera  la  actele de  procedura  savarsite  cu  incalcarea  formelor legale  sau de  catre  un judecator necompetent daca prin aceasta  s-a  pricinuit  uneia  din parti  o vatamate  ce  nu putea  fi  inlaturata decat  prin anularea actului.

Art.106 al.2 Cpc da  posibilitate judecatorilor ca  ori de  cate  ori constata  ca exista posibilitati practice pentru  remedierea  neregulilor savarsite sa se  recurga la ele.

In aceste  cazuri  se  dispune  refacerea  sau completarea  actului; daca nu este  posibil  se  va  pronunta  nulitatea  actului .
         

Cazurile  de  nulitate   reglementate in Cpc in mod expres

Acestea sunt:

-art.89   Cpc privitor  la  termenul in care  trebuie  inmanata citatia

-art.133 Cpc care  sanctioneaza neindeplinirea  cerintelor   privitor  la  cuprinsul  cererii de  chemare in judecata.

-art.258 privitor  la dispozitiile  hotararii

-art.302  privitor  la  depunerea  cererii de  recurs  etc.

In toate  aceste  cazuri  vatamarea  se   prezuma pana la  proba  contrara. Prin  urmare  in   sistemul nostru actual  desi  s-a  pastrat  reglementarea  in mod  expres  a catorva  cazuri de  nulitate  ele  nu  mai  opereaza independent de existenta unui prejudiciu. In toate  aceste  cazuri  prejudiciul  se  prezuma. Dovada  inexistentei sale cazand in sarcina  persoanei interesate  in  mentinerea  actului.        

Invocarea, constatarea si efectele  nulitatilor

Nulitatea actelor de  procedura poate  fi  invocata sub urmatoarele 2 forme:

-sub forma de exceptie in fata  instantei de  fond

-prin  mijlocirea  cailor  legale de  atac  dupa  judecarea  fondului.

In  legatura  cu  dreptul partii care  poate  invoca o nulitate  relativa  trebuie  mentionata  regula  inscrisa  in  al. ultim  al art.108 potrivit  careia nimeni nu poate  invoca  neregularitatea  pricinuita  prin  propriul sau fapt. Asa, de  exemplu reclamantul care a  introdus cererea de  chemare  in judecata la  o instanta necompetenta  teritorial nu va  putea  cere  declinarea  competentei .

Nulitatile  absolute sunt  exceptate de  la  aceasta regula deoarece  ele  sanctioneaza nerespectarea  dispozitiilor  de  interes  general .

In ceea ce  priveste  termenul  in care  pot  fi invocate  nulitatile  relative  art.108  al.3  prevede  ca „nerespectarea  actelor de  procedura se acopera daca partea  nu a  invocat-o la prima zi de  infatisare  ce  a  urmat dupa  aceasta neregularitate  si inainte  de a se pune  concluzii  la  fond „.

De  pilda partea  neregulat citata daca  nu  invoca exceptia  de  neregulata citare,  la  primul termen care  a urmat  acestei citari va  fi  decazuta din dreptul de  a o mai  putea  invoca .

Constatarea  nulitatii  si anularea  actelor de  procedura se  face  de  catre  instanta de  judecata care  pe  baza de  dovezi  sau  pe  baza de   deductii  in  imprejurarile  cauzei se  va  pronunta printr-o incheiere sau prin hotarare asupra  fondului. Atat  timp  cat nulitatea  nu a  fost  pronuntata de  instanta de  judecata actul de  procedura  nu inceteaza sa produca efectele  unui act  regulat  intocmit.

Efectele nulitatii

Constatarea  nulitatii precum  si anularea  unui act  de  procedura au  drept consecinta de a  ridica  celui act orice  eficacitate  juridica, de  a-l  lipsi de  functia lui  procesuala. Dat  fiind  faptul  ca actele  de  procedura  sunt  acte  complexe, acte  care  se  intocmesc  si se  aduc  la  indeplinire  in mod  succesiv,  este  firesc  ca   anularea  unui act de  procedura sa atraga dupa sine  anularea  tuturor  actelor  urmatoare  in  masura  in care  acestea  din urma pot  avea  o existenta de  sine  statatoare – art.106 Cpc. Nulitatea afecteaza atat operatiunea juridica cat si actul incheiat pentru constatarea acestei operatiuni (de exemplu, nulitatea comunicarii citatiei atrage si sanctiunea nulitatii dovezii de primire sau a procesului verbal incheiat de agentul procedural)

Asa de pilda daca  se  anuleaza procedura de  citare este  firesc  ca  si  hotararea  data pe  baza  acestei  proceduri sa fie  declarata nula  deoarece  instanta  nu  putea  hotara asupra  litigiului  fara  citarea  legala a  partilor.

Mentionam ca desi unele  acte de procedura sunt declarate   nule  ele  produc totusi anumite  efecte . Asa  de  pilda o actiune  anulata poate   servi   ca  un inceput  de  dovada  scrisa; un act  autentic declarat   nul  pentru  vicii de  forma pastreaza  puterea  doveditoare  de inscris  sub semnatura  privata.

Nulitatea opereaza retroactiv, indiferent daca norma incalcata este imperativa sau dispozitiva, invaliarea actului de procedura indeplinit cu nerespectareacerintelor legale producandu-se din momentul intocmirii actuluisi nu din momentul constatarii nulitatii.

Nulitatea  indiferent de natura  ei  dupa  ramanerea  definitiva  a  hotararii  exceptand  cazurile  motivelor de  nulitate  prevazut  pentru  caile de  atac  nu  produce  nici  un efect.

Nulitatea actelor de procedura nu atrage nulitatea actelor anterioare precum si a celor subsecvente daca acestea sunt independente de actul procedural declarat nul.Politica de confidentialitate Copyright © 2010- 2019 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre drept civil

Dreptul familiei
Codul civil
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare  
analytics