StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Termenele procesualeTermenele  procesuale

 

Notiune

Pe  langa  continut  si forma actele  procesuale  trebuie  sa indeplineasca si  conditiile  privind  termenul in care  pot  fi intocmite  sau aduse  la  indeplinire .Prin termene in sens  procesual  se  intelege  durata de  timp stabilita de  lege  sau de  judecator  inlauntrul  caruia  trebuie  indeplinit  ori  dimpotriva este  oprit  a face  un  anumit  act de  procedura .

Rolul si importanta

Termenele procedurale au rolul de  a  stimula  partile  in valorificarea  drepturilor lor  procesuale (propunerea  probelor , exercitarea  cailor de  atac, etc), de asemenea, de a sanctiuona intarzierii care ar  da  nastere la  incertitudini in  desfasurarea  normala a  procesului.

Clasificarea  termenelor procesuale

A. Dupa modul  cum  sunt  stabilite :

a).  legale care   sunt  stabilite  de  lege  in mod  expres .

 Acestea  sunt :

a)perfecte  sau fixe - atunci  cand durata lor  nu poate  fi modificata ca  de  exemplu, termenele in care se poate  exercita calea extraordinara a revizuirii art.324.

b)imperfecte – atunci  cand legea  insasi  permite  instantei  prelungirea  sau  micsorarea  unui termen ca  de exemplu prelungirea  termenului  de  recurs  cu inca 5  zile  daca recurentul trebuie  sa-si  refaca  recursul  - art.303  al.5 Cpc.

c)termenele  judecatoresti sunt cele  fixate  de  instanta  in  cursul procesului, respectiv  termenul de  infatisare

B. Dupa caracterul lor  termenele se impart in :

          a). termene  imperative  care  impun ca  inlauntrul lor  anumite  drepturi  sa fie  exercitate  sau  anumite  acte de  procedura sa fie  aduse  la  indeplinire (exemplu, termenul de  15  zile   pentru depunerea  recursului).

          b). termene prohibitive  sunt  acelea  inlauntrul  carora  anumite  drepturi sau acte de  procedura nu pot  fi  exercitate  respectiv  aduse  la  indeplinire – exemplu art.507 C.p.c. interzice  vanzarea  bunurilor  imobiliare  ale  debitorului urmarit mai devreme de  5 zile de la data  ultimei afisari legale).

 

C. Dupa efectul lor  se impart in :

a). Absolute - care  au caracter de  obligativitate  pentru parti sau pentru  instanta; nerespectarea  lor duce  la  decaderea  din  dreptul avut  sau la  nulitatea  actului

b). relative - care daca nu au fost respectate nu au  nici o inraurire  asupra  mersului procesului si nici nu atrag sanctiuni procesuale. Exemplu: termenul fixat de  judecator pentru  pronuntarea  hotararii ( 7  zile de  la incheierea dezbaterilor - art.260, termen de 5 zile pentru depunerea  expertizei, nerespectarea acestor termene poate atrage sanctiuni disciplinare sau amenzi.

 

D. Dupa durata lor :

a).Termenele se snt stabilite pe ore, zile, saptamani,luni, ani.

Suspendarea si intreruperea termenelor de procedura

 

Suspendarea si intreruperea termenelor de procedura sunt cauzele legale de modificare a cursului termenului de procedura.Supendarea termenului de procedura presupune oprirea curgerii acestuia pe durata existentei unor situatii limitativ prevazute de lege, la sfarsitul carora termenul isi reia cursul. In calculul termenului se socotesc doua perioade cea care se scurge pana la aparitia cauzei de suspendare si cea care urmeaza incetarii acesteia.

Termenele procesuale  pot  fi  suspendate ca de exemplu:

-potrivit art.250 cursul perimarii  este   suspendat  pe  toata perioada cat dureaza imprejurarile  datorita carora  partile  sunt  puse  in situatia de a nu mai putea  continua  judecata.

Intreruperea termenelor de procedura are ca efect nlaturarea perioadei consumate inainte de ivirea cauzei de intrerupere, iar dupa incetarea acesteia incepe sa curga un nou termencu aceasi durata cu cea a terenului initial.

Termenele  pot  fi  intrerupte  in urmatoarele  cazuri:

a.cand partea care trebuia sa faca actul de procedura au mandatarul  sau moare  inainte de  expirarea  termenului in  acest  caz dupa cum se precizeaza in  materialul recursului - art.301- termenul se  intrerupe si  incepe sa curga din nou  dupa ce se  face  o noua comunicare pe numele  mostenitorilor.

b.cand partea a fost impiedicata sa indeplineasca actul de procedura in termen datorita unor imprejurari mai presus de  vointa sa (forta majora) in acest  caz actul se va indeplini in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii –art.103  al.2.

Calcularea  termenelor  procesuale

Potrivit art.101 termenul  procesual se calculeaza pe  ani, luni , zile si an.

Termenele fixate  pe  ani, luni  sau saptamani se  sfarsesc  in ziua  anului, lunii sau saptamanii, corespunzator zilei de plecare, adica zilei in care  termenul a  inceput  sa curga. De  pilda termenul de 1 an care a inceput  sa curga la  10 ianuarie a.c se  sfarseste  in aceeasi zi adica la  10 ianuarie a anului urmator.

Termenul de 1 luna care a inceput in aceeasi data se sfarseste la 10 februarie, iar cel de 1 saptamana inceput in ziua de luni se sfarseste in saptamana urmatoare  in aceeasi zi .

O situatie aparte  o comporta termenele  statornicite  pe  luni care  incep sa curga de  la 29, 30 sau  31 a unei luni  si  care se   sfarseste intr-o  luna care  nu au  o asemenea  zi. In asemenea cazuri termenul se socoteste implinit in  ultima zi  a acelei luni, se excepteaza termenul de  1 luna inceput la  31 ianuarie  si sfarsit  la  28,29 februarie- art. 101 al.4.

Termenele  fixat pe zile se socotesc intotdeauna pe  zile libere  in calculul termenului  neintrand  nici ziua  cand a inceput  nici ziua cand s-a sfarsit  termenul – art.101 al.1.

Termenul de 5 zile pentru declararea  recursului in  materie  de ordonanta presedintiala, daca partii i s-a facut comunicarea  pe 1 iulie,  ea  poate  depune  recursul  si in ziua de 7 iulie  deoarece  in calculul  termenului nu intra nici ziua  in care  i s-a facut comunicarea  nici ziua in care  se  sfarseste  termenul.

In ceea ce priveste termenul stabilit pe ore reprezinta o situatie  simpla si nu  comporta nici o discutie  aparte,   subliniem  in legatura cu  aceste  termene dispozitiile cuprinse in alin.2 art.101 Cpc care  prevad ca termenele  statornicite  pe  ore  incep sa curga  de la miezul noptii zilei urmatoare .

In legatura cu calcularea termenelor procesuale se pune problema termenului care se sfarseste  intr-o zi  de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat. Potrivit art.101 al. ultim Cpc in acest caz termenul se va  prelungi pana  la  sfarsitul  primei  zile de  lucru urmatoare.

Aceasta dispozitie  este de  aplicare generala in sensul  ca se  refera de  o parte  la  toate  termenele  fixate  pe ani, luni , zile  sau ore. In aceeasi ordine  de  idei subliniem faptul ca partea  este  obligata indiferent de  modul  cum a  fost  statornicit termenul sa depuna actele pana la ora incheierii registraturii  instantei  sau a  inchiderii  oficiului postal daca trimiterea se face  prin posta- art.104 Cpc.

Data  de la  care  incep sa curga termenele  procesuale

In  aceasta privinta, art.102 Cpc pevede  ca „termenele  incep  sa curga de la  data  comunicarii actului„. In cazul in care  legea  prevede  in mod  expres  un alt moment se  va  lua  ca  punct de  plecare  a termenului faptul  precizat.Asa  de  exemplu, in materia  conflictului de  competenta, a ordonantei  presedintiale date  cu  citarea  partii sau  in  cazul perimarii  se  prevede  in mod  expres  ca termenul de  recurs  curge de la  pronuntarea  hotararii.
In alte  cazuri  legea  stabileste  ca  punct de  plecare  a  termenelor  data  afisarii anumitor  acte:  in  materia  executarii silite – art.504 Cpc prevede  ca vanzarea de  imobile  nu se  poate  face  decat dupa 5  zile  din ziua fisarii  ultimelor  afipte ( publicatii).

Punctul de implinire este acela in care termenul isi produce efectul incetand posibilitatea de a mai exercita dreptul in vederea caruia termenul a fost acordat, sau nascandu-se dreptul de a indeplinii anumite acte de procedura.

Sanctiunea  nerespectarii termenelor procesuale

Nerespectarea  termenelor  procesuale  atrage  dupa  caz  sanctiunea  decaderii, perimarii, prescriptiei sau a  nulitatii actului. Alte sanctiuni aplicabile

Sunt si cele disciplinare sau cele pecuniare.

Decaderea

Potrivit art.103  al.1  Cpc „ Neexercitarea  oricarei  cai de  atac  si  neindeplinirea  oricarui  alt  act  de  procedura in termenul  legal  atrage  decaderea  afara de  cazul cand legea  dispune  altfel sau  cand partea  dovedeste  ca a  fost impiedicata printr-o imprejurare  mai presus  de  vointa  ei.

Decaderea este o sanctiune procedurala care consta in pierderea dreptului privitor la declansarea unei cai de atac sau la indeplinirea unui act de procedura ce nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege.

Exista situatii cand sanctiunea decaderii rezulta din reglementarea legala, de exemplu cand se refera la o cerere care trebuia facuta inainte de ineperea oricarei dezbateri.

Invocarea decaderii se face pe cale de exceptie in cursul judecatii. Daca partea face dovada celor dispuse de art.103, termenul de  decadere se  intrerupe incepand sa curga un nou  termen. Acesta  se  face  prin cererea de  repunere  in termen si se solicita de partea interesata instantei care are competenta sa verifice  respectarea termenului respectiv.

Decaderea lipseste actul de procedura de efecte in ce priveste funtia sa procedurala. Daca actul cuprinde manifestari de vointa, declaratii sau constatari de fapt, acestea asi vor produce efectele.

Nulitatea

Nerespectarea  termenului  poate atrage  si nulitatea  actului. Astfel  cand  legea  impune ca un  act sa fie  indeplinit  intr-un anumit  interval de  timp- cazul termenului imperativ- a  inteles pe de  o parte  sa sanctioneze  partea  pentru  neglijenta daca nu respecta termenul  impus  prin decaderea  din dreptul de a mai putea  face  actul iar pe de alta parte  sa  lipseasca actul de   efectele  sale  juridice  daca acesta a fost totusi facut. De exemplu recursul facut  peste termenul legal atrage  sanctiunea  respingerii  lui ca tardiv introdus.

Nulitatea actelor de procedura, pe motivul nerespectarii termenelor procesuale imperative sau prohibitive se incadreaza in cazul de nulitate  prevazut de art.105 al.2 „ Acte  indeplinite  cu  neobservarea  formelor  legale„.

Perimarea

Perimarea reprezinta santiunea ce intervine in cazul nerespectarii cerintei de continuitate si celeritate a procesului civil.Art. 248 Cpc stabileste ca orice cerere de chemare in judecata, cale de atac ordinara sau extraordinara se perima de drept chiar impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 1 an. In materie comerciala termenul este de 6 luni.

Partea nu se socoteste in culpa daca actul de procedura trebuia indeplinit din oficiu.

Cursul perimarii se suspenda pe timpul cat dainuieste suspendarea cauzei pronuntata de instantain cazurile prevazute de art. 244 Cpc precum si in alte cazuri stabilite de lege, daca suspendarea nu se datoreaza lipsei de staruinta a partii.

Prescritia

Este o santiune de drept material, prin care se pierde dreptul la actiune ca urmare a neexercitarii in cadrul termenului de prescriptie.

Sanctiuni disciplinare

Pentru nerespectarea termenelor proceduralepot fi aplicate si santiuni disciplinare judecatorului sau personalului auxiliar de specialitate. Acestuia din urma ii pot fi aplicate si sanctiuni pecuniare altele decat cele prevazute de codul muncii printre acestea numarandu-se cele prevazute de codul civil pe care le vom aborda in continuare.Politica de confidentialitate Copyright © 2010- 2019 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre drept civil

Dreptul familiei
Codul civil
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare  
analytics