StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atβst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale
Trimite articolul prin email Obligatiile fiscale ale angajatorului si ale angajatilor in romania Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Obligatiile fiscale ale angajatorului si ale angajatilor in romaniaOBLIGATIILE FISCALE ALE ANGAJATORULUI SI ALE ANGAJATILOR IN ROMANIA


1 OBLIGATII FISCALE DIRECTE


Principala gruparea a impozitelor in functie de subiectii care iau parte la raportul juridic fiscal, cuprinde impartirea obligatiilor in cele doua mari categorii, impozitele directe si impozitele indirecte.

In cadrul impozitelor directe avem:

Impozitul pe profit

Incepand cu anul 2010 toti contribuabilii platitori de impozit profit vor plati impozitul pe profit prin plati anticipate efectuate trimestrial actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna dece 111d31b mbrie a anului anterior). In prezent prin acest sistem platesc impozitul pe profit doar contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine. Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.
Astfel contribuabilii vor fi obligati sa declare si sa efectueze trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei 101 privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.
Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit adica 15 aprilie inclusiv a anului urmator.
Totusi prin exceptie, in cazul contribuabililor nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, precum si

Cei care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

Daca contribuabilul a beneficiat in anul precedent de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei 101 privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit.
Codul fiscal mai prevede si facilitatea conform careia contribuabilii care inregistreaza pierdere contabila la sfartitul unui trimestru, nu mai au obligatia de a efectua plata anticipata stabilita pentru acel trimestru.

Impozitul minim pentru anul 2010 va amintim ca se calculeaza in functie de **veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie 2009 astfel :


Venituri totale an 2009 -lei

Impozit minim anual -lei

Impozit min.trim1-2010-lei

Scadent 25.04.2010

Impozit min.trim2-2010-lei

Scadent 25.07.2010

Impozit min.trim.3-2010-lei

Scadent 25.10.2010

Impozit

Min.trim.4-2010-lei

Scadent

25.01.2011

  0 -52000

2200

550

550

550

550

52001-215000

4300

1075

1075

1075

1075

215001-430000

6500

1625

1625

1625

1625

430001-4300000

8600

2150

2150

2150

2150

4300001-21500000

11000

2750

2750

2750

2750

21500001-129000000

22000

5500

5500

5500

5500

Peste129000001

43000

10750

10750

10750

10750Venituri totale**, se calculeaza ca fiind venituri obtinute din orice sursa, inregistrate la date de 31 decembrie 2009, din care se scad :

  1. venituri din variatia stocurilor
  2. veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale
  3. veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor
  4. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale
  5. veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale
  6. veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare
  7. veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative

Impozitul pe venitul din salariiSunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

  Deducerea personala

Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei;  
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei;  
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei;  
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei;  
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 650 lei.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.  Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

  Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.

Impozitul pe dividende

O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.
Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 1
6% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana. Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.
Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 1
0%, incepand cu anul 2010, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplica dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
Cota de impozit pe dividende prevazuta la
Art.36, alin.2 se aplica si asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investitii.


Impozitul pe cladiri                                               

Impozitul pe cladiri este datorat de persoanele fizice, persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile agricole, avand in vedere domiciliul sau sediul contribuabilului sau localitatea unde se afla bunurile impozabile. In impozitare sunt cuprinse si cladirile unitatilor economice, organizate ca activitati cu scop lucrativ de catre organizatiile politice si obstesti, de institutiile publice, de fundatiile si unitatile de cult, precum si de reprezentantele persoanelor juridice straine ce functioneaza pe teritoriul Romaniei.

Nu sunt supuse impozitului cladirile institutiilor publice daca nu adapostesc activitati economice, monumentele de arhitectura si arheologie, muzeele si casele memoriale, precum si cladirile ce constituie locasuri de cult, apartinand cultelor recunoscute de lege.

Impozitul pe cladiri se stabileste anual, pe baza de declaratie, utilizandu-se formularul tipizat, depus in cursul lunii ianuarie, de proprietarul sau detinatorul imobilului, la unitatea fiscala teritoriala in raza careia se afla constructia. Pentru cladirile statului, inclusiv cele de locuit, date in folosinta sau in administratia unor contribuabili, obligatia de a intocmi declaratia anuala si de a plati impozitul datorat la scadentele prevazute de lege revine detinatorului.

Impozitul pe cladiri are patru termene de plata in anul fiscal, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, transele neachitate suportand o majorare de 0,25% pentru fiecare zi de intarziere, calculata din ziua imediat urmatoare termenului la care impozitul a devenit exigibil.

Acelasi regim de plata cu majorari vor avea si impozitele stabilite pe doi ani anteriori de inspectorii fiscali, ca urmare a controalelor pentru cladirile nedeclarate de detinatori sau cele care, in declaratie, figureaza cu date nesincere.

Impozitul pe terenuri

Din punct de vedere al impozitarii, terenurile se grupeaza in doua categorii:

terenuri ocupate de cladiri si alte constructii

terenuri proprietate de stat, folosite in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura

Desi au la baza acte normative distincte, respectiv impozitul pe terenuri ocupate de cladiri ori alte constructii, reglementat de Legea 27/1994 si taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, stabilita de Legea 69/1993, ambele obligatii vizeaza venituri ce se varsa la bugetele locale.

Alte categorii de taxe directe

In bugetele consiliilor locale mai intra o serie de incasari pentru diverse servicii prestate persoanelor fizice si persoanelor juridice de catre primaria localitatii sau institutiile din subordinea acesteia:

1. Taxa pentru folosirea locurilor publice

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor

3. Taxele pentru fabricarea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

4. Taxele pentru sederea in statiunile balneoclimaterice, taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale cat si alte taxe locale


2 OBLIGATII FISCALE INDIRECTE


In cazul impozitelor si taxelor indirecte, contribuabilii nu sunt dinainte cunoscuti, intrucat prin lege se atribuie calitatea de platitor al impozitului altor persoane fizice sau juridice decat celor care le suporta. Impozitele si taxele indirecte se include in pretul de vanzare al marfurilor si serviciilor si se suporta de cumparator.

In categoria impozitelor si taxelor indirecte se include: taxa pe valoarea adaugata, accizele, taxele vamale, impozitul pe spectacole, taxele de timbru, alte impozite si taxe.

Taxa pe valoarea adaugata

Efortul de perfectionare a sistemului fiscal a fost materializat prin introducerea in tara noastra, incepand cu data de 1 iulie 1993 a taxei pe valoarea adaugata, care a inlocuit impozitul pe circulatia marfurilor.

Valoarea adaugata a tuturor agentilor economici la nivel macroeconomic reprezinta produsul intern brut PIB. Intr-o formulare apropiata, valoarea adaugata este definita prin Ordonanta Guvernului ca fiind echivalenta cu “diferenta dintre vanzarile si cumpararile aceluiasi stadiu al circuitului economic.”

In Romania taxa stabilita pentru inceput a fost de 18% din valoarea adaugata, 0 pentru bunurile si serviciile exportate sau de 9%. Prin O.G. nr. 17/2000 TVA s-a stabilit 19%, insa prin OUG 58/2010 pentru modificarea Codului Fiscal, prevede majorarea taxei pe valoarea adaugata de la 19 % la 24 % de la 1 iulie 2010 fiind publicata luni 28 iunie 2010 in Monitorul Oficial.

Platitorii de TVA sunt persoane fizice sau juridice care efectueaza, de o maniera independenta, operatiuni impozabile; baza de impozitare o constituie contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, exclusiv TVA.

Fonduri speciale

LEGEA nr. 11/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010 si LEGEA nr. 12/2010 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 aproba cotele de contributii sociale 2010 aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

1. CAS contributia la asigurarile sociale de stat – este reglementata de de legea 19/2000 Aceasta contributie este datorata de angajatori, de salariati, de persoane angajate cu conventie civila (numai daca nu platesc aceasta contributie la locul de munca, unde sunt angajati cu contract de munca) si de catre someri.

Contributia de asigurari sociale datorata de angajator in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:
- Cote aplicabile din luna ianuarie 2010 – conform art. 18 din LEGEA nr. 12/2010

a) 20,8% pentru conditii normale de munca;
b) 25,8% pentru conditii deosebite de munca;

c) 30,8% pentru conditii deosebite de munca;

Contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajat potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:
- 10,5% (indiferent de conditiile de munca) – aplicabila din luna ianuarie 2010 – art. 18 din LEGEA nr. 12/2010

Contributia de asigurari sociale datorata potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (asigurat prin contract de asigurare sociala, asociat unic, asociati, comanditari, actionari, administratori, PFA – persoane fizice autorizate, membrii

intreprinderi individuale, persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora, alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale), cote aplicabile din luna ianuarie 2010 – conform art. 18 din LEGEA nr. 12/2010:

a) 31,3% pentru conditii normale de munca;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca;
c) 41,3% pentru conditii speciale de munca;


Contributia individuala de asigurari sociale aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
- 2,5% (inclusa in cota de 10,5%) – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 18 din LEGEA nr. 12/2010
Accidente de munca si boli profesionale

Contributia datorata de angajator in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare:
- Intre 0,15% si 0,85%, aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar – aplicabile din luna ianuarie 2010 – conform art. 20 din LEGEA nr. 12/2010

3. Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate (CASS)

Contributia de asigurari de sanatate datorata de angajator, potrivit art. 258 din Legea nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

- 5,2% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010

Contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de angajati, potrivit art. 257 din Legea nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- 5,5% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010
;
Contributia
individuala de asigurari de sanatate datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- 10,7% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010

Contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariate dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, potrivit prevederilor Legea nr. 95/2006:

- 5,5% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010

Contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania:

- 5,5% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010

Contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la art. 257 si la art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
- 5,5% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010;

4. Contributia la fondul de somaj

Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:

- 0,5% – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 189 din LEGEA nr. 12/2010;
Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:

- 0,5% – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 189 din LEGEA nr. 12/2010;
Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj:

- 1% – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 189 din LEGEA nr. 12/2010

5. Contributia la fondul de garantare

Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare:
- 0,25% – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 189 din LEGEA nr. 12/2010

6. Contributia la fondul de concedii si indemnizatii

Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata conform art. 4 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
- 0,85% – conform OUG nr. 128/2005;

Alte impozite si taxe indirecte

In aceasta categorie se include:

majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate in termen

taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale.

Accizele si alte taxe indirecte

Accizele sau taxele de consumatie ca impozit indirect au fost stabilite prin O.G. 82 publicata in M.O. 380/29.197, aplicabila de la 1.01.1998.

O caracteristica a accizelor o constituie faptul ca acestea sunt asezate asupra unor produse care se consuma in cantitati mari, care nu pot fi inlocuite de cumparatori cu altele, asa cum sunt: cafeaua, tigarile, bauturile spirtoase. Accizele se calculeaza fie in suma fixa pe unitatea de produs, fie in cote procentuale aplicate asupra pretului de vanzare. In ultimii ani, tot mai multe tari urmaresc ca prin intermediul accizelor sa infaptuiasca unele obiective sociale. Asa, de pilda, se incearca prin cresterea nivelului accizelor la bauturile alcoolice sa se micsoreze consumul acestor bauturi, care genereaza absenteism, accidente de circulatie, infractiuni etc. este fapt constatat ca in tarile cu un consum mare de bauturi alcoolice pe cap de locuitor, nivelul taxelor de consumatie la aceste produse este redus.

Daca prin regimul fiscal stabilit pentru anumite produse care sunt scutite de TVA se urmareste incurajarea productiei si protectia sociala a cumparatorilor, prin impozitarea cu taxe de consumatie (accize) la produse de import si din tara care nu constituie necesitati de prima urgenta, se urmareste moderarea consumului pe criterii medicale, sociale si bugetare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact