StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atβst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale
Trimite articolul prin email Reducerea impozitului pe salarii prin alegerea corespunzatoare a unitatii la care se declara functia de baza Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Reducerea impozitului pe salarii prin alegerea corespunzatoare a unitatii la care se declara functia de bazaReducerea impozitului pe salarii prin alegerea corespunzatoare a unitatii la care se declara functia de baza


Asa cum am prezentat in prima parte a lucrarii, in baza Codului muncii, contractul individual de munca se poate incheia cu timp partial de munca sau cu timp integral de munca pe perioada nedeterminata sau determinata. Alegerea unitatii la care se declara functia de baza este deosebit de importanta din punctul de vedere al acordarii deducerii personale, respectiv la minimizarii impozitului pe venit datorat, lucru evidentiat in exemplul ce urmeaza.

In anul 2010, luna aprilie, dintr-o familie compusa din sot, sotie, doi copii minori, un unchi ce are o pensie 111c22b de 200 Ron lunar si o bunica ce nu realizeaza venituri dar detine o suprafata de 5 hectare de teren agricol in zona de munte, lucreaza numai sotul, care are incheiat un contract individual de munca cu timp integral, cu SC„A” si un contract individual de munca cu timp partial ( 6 ore pe zi ), cu SC„B”.
Pentru luna aprilie, se cunoaste faptul ca persoana fizica realizeaza la societatea „A” un venit din salarii egal cu salariul de baza de 500 Ron

Pentru aceeasi luna, in vederea calcularii impozitului pe venitul realizat de persoana in cauza la societatea „B”, dispunem de urmatoarele informatii:

Salariu de baza 700 Ron;

Spor de vechime 5%;

Spor de doctorat 10%;

Indemnizatie de conducere 50 Ron;

Foloseste masina firmei in interes personal parcurgand 400 de km din cei 1.500 in total; valoarea de inventar a masinii este de 40.000 Ron, iar amortizarea lunara a masinii este de 1,7%.


Din punctul de vedere al veniturilor obtinute, fata de timpul de lucru aferent, situatia poate parea putin fortata, dar trebuie avut in vedere faptul ca, in realitate, sunt fecvente asemenea cazuri, in special la salariatii cu salarii derizorii, incadrati in unitati bugetare, care mai desfasoara activitati, cu contract de munca cu timp partial, la unele unitati private.

Pentru a putea proceda la analizarea spetei prezentate, avem nevoie de urmatoarele informatii:

Cota CAS 10,5%;

Cota CASS 5,5%;

Cota de ajutor pentru somaj 0,5%;

Deducerile personale se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

La stabilirea nivelului deducerilor personale sta salariul brut si numarul de persoane aflate in intretinere. Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia sau alte rude de pana la gradul 2, care au un venit lunar scutit sau nu de pana la 250 Ron si nu detin in proprietate terenuri agricole si silvice cu suprafete mai mari de un hectar in zona de deal si ses sau doua hectare in zona de munte.

Astfel, deducerile se acorda conform tabelului 2. Salariatii care au mai mult de 4 persoane in intretinere vor beneficia de o deducere personala maxima similara cu cea acordata salariatilor ce au in intretinere 4 persoane. Pentru persoanele care au un venit brut lunar mai mare de 3.000 Ron nu se acorda deduceri personale.


Deduceri personale

Venit lunar < 1.000 Ron

Venit lunar intre 1.000 si 3.000 Ron

Nr. persoane in intretinere

Deducere personala

Nr. persoane in intretinere

Deducere personala

0

250

0

250 x [1 - (venit brut lunar - 1.000)/2.000]

1

350

1

350 x [1 - (venit brut lunar - 1.000)/2.000]

2

450

2

450 x [1 - (venit brut lunar - 1.000)/2.000]

3

550

3

550 x [1 - (venit brut lunar - 1.000)/2.000]

4

650

4

650 x [1 - (venit brut lunar - 1.000)/2.000][1]

Tabel 2 Sursa: „Fiscalitate de la lege la practica”, L.Tatu, C.Serbanescu, Ed. a V-a,

Editura C.H.Back
Conform celor enuntate, in cazul spetei prezentate, sotul are in intretinere 4 persoane si anume: sotia care nu este angajata si nu realizeaza venituri, cei doi copii minori si unchiul care realizeaza venituri insa sub 250 Ron. Bunica, desi nu realizeaza venituri, nu este considerata persoana in intretinere datorita faptului ca aceasta detine mai mult de doua hectare de teren agricol intr-o zona montana.


Varianta 1

Salariatul si-a declarat functia de baza la unitatea SC„A”, unitate cu care are incheiat un contract de munca cu timp integral, care ii acorda lunar deducerea personala la nivelul celor patru persoane aflate in intretinere.


1.1  Impozitul datorat la SC„A”

In conditiile in care venitul brut lunar este de 500 Ron deducerea personala pentru cele patru persoane aflate in intretinere[2], conform Tabelul 2, va fi de 650 Ron. Astfel, impozitul pe salariu se va calcula:

Venit brut = 500 Ron

Total contributii bugetare = CAS + CASS + C.sj[3]

CAS = 10,5% x Venit brut

CAS = 10,5% x 500 = 52,5 Ron

CASS = 5,5% x Venit brut

CASS = 5,5% x 500 = 27,5 Ron

C.sj = 0,5% x Venit brut

C.sj = 0,5% x 500 = 2,5 Ron

Total contributii bugetare = 52,5 + 27,5 + 2,5 = 82,5 Ron

Deducerea personala = 650 Ron, salariatul nu beneficiaza de alte deduceri.

Venitul impozabil = Venit brut – Total contributii bugetare – Deducerea personala

Venitul impozabil = 500 – 82,5 – 650 = -232,5 Ron

Se observa ca venitul impozabil este negativ, mai precis el reprezinta o pierdere de deduceri din venitul impozabil la care salariatul are dreptul pentru calculul impozitului pe venit (salariu).

Cota de impozit = 16%

Impozit = 16% x Venitul impozabil

Impozit = 16% x (-232,5) = 0 Ron

Venitul efectiv incasat = Venit brut – Total contributii bugetare – Impozit

Venitul efectiv incasat = 500 – 82,5 – 0 = 417,5 Ron

Se observa ca salariatul nu numai ca nu datoreaza nici un leu impozit pe salariu, dar el nu beneficiaza de intreaga suma de deduceri la care are dreptul, de 650. Altfel spus, prin declararea functiei de baza la SC„A”, acest salariat pierde lunar o deducere in suma de 232,5 Ron.


1.2  Impozitul datorat la SC„B”

Pentru a calcula salariul brut inregistrat la aceasta societate, se vor lua in calcul sporul de vechime, sporul de doctorat, indemnizatia de conducere si avantajul utilizarii masinii de serviciu in interes personal. Astfel:

Venit brut = Salariu de baza + Spor de vechime + Spor de doctorat + Indemnizatie de conducere

+ Avantaj masina

Salariu de baza = 700 Ron

Spor de vechime = 5% x Salariu de baza

Spor de vechime = 5% x 700 = 35 Ron

Spor de doctorat = 10% x Salariu de baza

Spor de doctorat = 10% x 700 = 70 Ron  

Indemnizatie de conducere = 50 Ron

Avantaj masina = Amortizare lunara x Valoarea de inventar x ( Nr. de km parcursi in interes personal / Nr. de km parcursi in total )

Avantaj masina = 1,7% x 40.000 x ( 400 / 1.500 ) = 181,33 Ron

Venit brut = 700 + 35 + 70 + 50 + 181,33 = 1.036,33 Ron

Total contributii bugetare = CAS + CASS + C.sj

CAS = 10,5% x Venit brut

CAS = 10,5% x 1.036,33 = 108,81 Ron

CASS = 5,5% x Venit brut

CASS = 5,5% x 1.036,33 = 57 Ron

C.sj = 0,5% x Venit brut

C.sj = 0,5% x 1.036,33 = 5,18 Ron

Total contributii bugetare = 108,81 + 57 + 5,18 = 171 Ron

Deducerea personala = 0 , intrucat salariatul si-a declarat functia de baza la SC„A” , iar deducerea personala se acorda la aceasta unitate.

Venitul impozabil = Venit brut – Total contributii bugetare – Deducerea personala

Venitul impozabil = 1.036,33 – 171 – 0 = 865,33 Ron

Cota de impozit = 16%

Impozit = 16% x Venitul impozabilImpozit = 16% x 865,33 = 138,45 RonVenitul efectiv incasat = Venit brut – Total contributii bugetare – Impozit

Venitul efectiv incasat = 1.036,33 – 171 – 138,45 = 726,88 Ron


Total impozit platit la ambele unitati = 0 + 138,45 = 138,45 Ron

Venit total efectiv incasat = 417,5 + 726,88 = 1.144,38 Ron

Varianta 2

Salariatul si-a declarat functia de baza la unitatea SC„B”, unitate cu care are incheiat un contract de munca cu timp partial ( 6 ore pe zi ), care ii acorda lunar deducerea personala[4], calculata conform datelor spetei si Tabelului 2, luand in considerare cele 4 persoane aflate in intretinerea salariatului.


2.1 Impozitul datorat la SC„A”

Impozitul retinut in cadrul SC„A”, de unde salariatul obtine un salariu de baza de 500 Ron este calculat dupa cum urmeaza:

Venit brut = 500 Ron

Total contributii bugetare = CAS + CASS + C.sj 

CAS = 10,5% x Venit brut

CAS = 10,5% x 500 = 52,5 Ron

CASS = 5,5% x Venit brut

CASS = 5,5% x 500 = 27,5 Ron

C.sj = 0,5% x Venit brut

C.sj = 0,5% x 500 = 2,5 Ron

Total contributii bugetare = 52,5 + 27,5 + 2,5 = 82,5 Ron

Deducerea personala = 0 Ron, intrucat aceasta se acorda de unitatea la care s-a declarat functia de baza, adica de SC„B”

Venitul impozabil = Venit brut – Total contributii bugetare – Deducerea personala

Venitul impozabil = 500 – 82,5 – 0 = 417,5 Ron

Cota de impozit = 16%

Impozit = 16% x Venitul impozabil

Impozit = 16% x 417,5 = 66,8 Ron

Venitul efectiv incasat = Venit brut – Total contributii bugetare – Impozit

Venitul efectiv incasat = 500 – 82,5 – 66,8 = 350,07 Ron


2.2 Impozitul datorat la SC„B”

Impozitul datorat de salariat la acesta unitate s-a calculat in conformitate cu ceea ce urmeaza:

Venit brut = Salariu de baza + Spor de vechime + Spor de doctorat + Indemnizatie de conducere

+ Avantaj masina

Venit brut = 700 + 35 + 70 + 50 + 181,33 = 1.036,33 Ron

Total contributii bugetare = CAS + CASS + C.sj

CAS = 10,5% x Venit brut

CAS = 10,5% x 1.036,33 = 108,81 Ron

CASS = 5,5% x Venit brut

CASS = 5,5% x 1.036,33 = 57 Ron

C.sj = 0,5% x Venit brut

C.sj = 0,5% x 1.036,33 = 5,18 Ron

Total contributii bugetare = 108,81 + 57 + 5,18 = 171 Ron

Deducerea personala = 650 x [ 1 - (venit brut lunar - 1.000) / 2.000 ][5]

Deducerea personala = 650 x [ 1 - (1.036,33 - 1.000) / 2.000 ] 

Deducerea personala = 640[6] Ron

Venitul impozabil = Venit brut – Total contributii bugetare – Deducerea personala

Venitul impozabil = 1.036,33 – 171 – 640 = 225,33 Ron

Cota de impozit = 16%

Impozit = 16% x Venitul impozabil

Impozit = 16% x 225,33 = 36,05 Ron

Venitul efectiv incasat = Venit brut – Total contributii bugetare – Impozit

Venitul efectiv incasat = 1.036,33 – 171 – 36,05 = 829,28 Ron
Total impozit platit la ambele unitati = 66,8 + 36,05 = 102,85 Ron

Venit total efectiv incasat = 417,5 + 829,28 = 1.246,78 Ron


Diferenta dintre impozitul platit atat pe fiecare unitate in parte cat si pe total, precum si venitul net ramas la dispozitia persoanei fizice in ambele variante de alegere a functiei de baza sunt centralizate in tabelul urmator:

Varianta

SC„A”

SC„B”

SC„A”  + SC„B”

Impozit

Venit net

Impozit

Venit net

Impozit

Venit net

1

0

417,50

138,45

726,88

138,45

1.144,38

2

66,80

350,07

36,05

829,28

102,85

1.246,78

Tabel 3 Sursa: Creatie proprie

In concluzie, din cauza faptului ca, in varianta 1, salariatul nu a stiut ca are dreptul legal de a-si declara functia de baza la unitatea unde are contract de munca cu timp partial, acesta a platit un impozit mai mare cu 35,6 Ron ( 138,45 – 102,85 ) lunar, respectiv de 35,6 Ron lunar x 12 luni = 427,2 Ron anual. Altfel spus, venitul disponibil al salariatului a fost mai mic cu 35,6 Ron lunar si cu 427,2 Ron anual, datorita alegerii necorespunzatoare a locului de munca de baza, fapt evidentiat si de graficul din Anexa 3.

Din cele mentionate, rezulta ca optimizarea sarcinii fiscale a fiecarui salariat se poate face prin declararea corespunzatoare a functiei de baza. De cele mai multe ori persoanele fizice nu-si optimizeaza sarcina fiscala, in principal pentru ca nu sunt corect informate, si prea putini apeleaza la consiliere.

[1] Deducerile personale calculate dupa formulele de mai sus se rotunjesc la 10 lei in favoarea salariatului

[2] Venitul lunar realizat fiind sub 1.000 Ron

[3] CAS -> contributia individuala la bugetul asigurarilor sociale de stat; CASS -> contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate datorata bugetului Fondului national unic de asiguri sociale de sanatate, C.sj                              -> contributia individuala la bugetul asigurilor pentru somaj

[4] Ce reprezinta in fapt un venit scutit de la impozitare

[5] Conform Tabelului 2

[6] Rotunjit la 10 lei in favoarea contribuabilului


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact