StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept penal
Trimite articolul prin email Modalitati ale individualizarii aplicarii pedepselor : Drept penal Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Modalitati ale individualizarii aplicarii pedepselorMODALITATI ALE INDIVIDUALIZARII APLICARII PEDEPSELORCAPITOLUL 1

SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI APLICATE PERSOANEI FIZICE (ART.95-100C.Pen.)


A.    Notiune si caracterizare.

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei este o masura de individualizare a executarii care se hotaraste odata cu condamnarea.B. Conditii pentru acordarea suspendarii conditionate (art. 95, alin.1-4 Cod penal ) 828j95i

Conditii cu privire la pedeapsa aplicata:

a). pedeapsa aplicata pentru delict este inchisoarea sau inchisoarea stricta de cel mult 5 ani sau amenda ( art. 95 pct.1 lit.a )

b). in cazul concursului de infractiuni, suspendarea conditionata a pedepsei poate fi acordata daca pedeapsa aplicata – deci pedeapsa rezultanta este inchisoarea de cel mult 3 ani ( art. 95, alin. 2 C.Pen.)

Conditii cu privire la infractor :

a). Infractorul nu a mai fost condamnat anterior la o pedeapsa privativa de libertate, afara de cazul cand condamnarea intra in vreunul din cazurile prevazute de art. 53 din Codul Penal, care reglementeaza situatia condamnarilor ce nu atrag starea in recidiva ( art. 95, alin. 1, lit. b).

b). Instanta de judecata apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara de executarea acesteia ( art. 95, alin. 1, lit. c Cod Penal ).

C. Termenul de incercare ( art. 96 C.Pen.)

Potrivit art. 96, alin. 1 Cod penal, „durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei constituie un termen de incercare pentru condamnat si se compune din quantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se mai adauga un interval de timp de 2 ani”.

Potrivit art. 96, alin. 2 Cod penal, „in cazul in care pedeapsa a carei executare a fost suspendata consta in zile – amenda, termenul de incercare este de un an”.

D. Efectele suspendarii conditionate a executarii pedepsei. Limite.

Efectele immediate opereaza pe toata durata termenului de incercare fixat de instanta, avand un caracter provizoriu, in sensul ca nerespectarea conditiilor impuse condamnatului prin acordarea suspendarii o face revocabila.

Efectele definitive se produc dupa implinirea termenului de incercare si numai daca pana atunci condamnatul a respectat conditiile prevazute de lege sau instanta la acordarea suspendarii.

E. Revocarea suspendarii executarii pedepsei.

Revocarea este obligatorie cand faptuitorul comite in cursul termenului de incercare o noua infractiune de intentie, si facultativa, cand comite o noua infractiune din culpa (art.97 alin.1 si respectiv art.97 alin.2 Cod penal) sau nu-si indeplineste obligatiile civile (art.98 Cod penal).

F. Anularea suspendarii pentru infractiuni savarsite anterior acordarii ei.

Potrivit art. 99(1), daca se descopera ca cel condamnat a mai savarsit o infractiune, inainte de pronuntarea hotararii prin care s-a dispus suspendarea sau pana la ramanerea definitiva a acesteia , pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate, chiar dupa expirarea termenului de incercare , suspendarea conditionata a executarii pedepsei se anuleaza , aplicandu-se, dupa caz ,dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni sau recidiva.

G. Efectele definitive ale suspendarii executarii pedepsei.

Conform art.100 din Codul penal in cazul in care condamnatul nu a comis nici o infractiune inlauntrul termenului de incercare se produc doua efecte :

pedeapsa se considera executata :

condamnatul beneficiaza de reabilitarea de drept

Potrivit art. 95 din noul Cod penal suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu atrage insa si suspendarea executarii masurilor de siguranta sau a obligatiilor civile stabilite prin hotararea judecatoreasca de condamnare.CAPITOLUL 2

SUSPENDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE
Varianta legislativa a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere introdusa in legislatia noastra in anul 1992 , este reglementata de dispozitiile art.101-106 din noul cod penal pe structura acelorasi repere institutionale ca si suspendarea clasica a executarii pedepsei, adaugandu-se cateva elemente legislative specifice de particularizare mai ales prin introducerea obligatiei condamnatului de a se supune inlauntrul termenului de incercare si obligatiei de a suporta si anumite masuri de supraveghere.

Varianta suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere mai contine unele deosebiri de reglementare la conditiile acordarii ei (art.101), la structura si marimea termenului de incercare ( art. 102 C.Pen. ) si la cazurile de revocare facultativa

( art.104 C.Pen.) astfel:

  1. In ce priveste conditiile de aplicare, art. 101, alin. 1 din noul Cod penal prevede ca instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca sunt intrunite cumulativ mai multe conditii.
  2. In ceea ce priveste termenul de incercare, art. 102(1) prevede ca termenul de incercare in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se compune din quantumul pedepsei inchisorii sau inchisorii stricte aplicate, la care se adauga un interval de timp, stabilit de instanta, intre 2 ani si 5 ani.
  3. In ceea ce priveste masurile de supraveghere si obligatiile condamnatului, art. 103, alin. 1 din noul Cod penal prevede ca pe durata termenului de incercare, condamnatul trebuie sa se supuna anumitor masuri de supraveghere.
  4. In ceea ce priveste revocarea suspendarii sub supraveghere, art. 104 alin. 1 Cod penal prevede ca dispozitiile art. 97 si art. 98 se aplica in mod corespunzator si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, iar art. 104, alin. 2 Cod penal prevede ca, daca cel condamnat nu indeplineste masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta poate sa revoce suspendarea executarii pedepsei dispunand executarea in intregime a pedepsei sau sa prelungeasca termenul de incercare cu cel mult 3 ani.
  5. In ceea ce priveste anularea suspendarii pedepsei, art. 105, alin. 1 Cod penal prevede ca dispozitiile art. 99 alin. (1) si ( 2 ) se aplica in mod corespunzator si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
  6. Efectele definitive ale suspendarii. Ca si in cazul suspendarii executarii pedepsei in varianta clasica prevazuta de art.95, si in cazul suspendarii sub supraveghere daca cel condamnat nu a comis nici o infractiune si nici nu s-a produs revocarea suspendarii acordate, el va beneficia de doua efecte:

a) pedeapsa se va considera executata

b) va fi reabilitat de drept

Ca si in cazul suspendarii executarii conditionate simple, nici in cazul celei sub supraveghere, aceasta nu va produce nici un fel de efecte asupra masurilor de siguranta si obligatiilor civile hotarate de instanta de judecata.CAPITOLUL 3

SUSPENDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE CU OBLIGATIA CONDAMNATULUI DE A EFECTUA O MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII ( ART. 107 COD PENAL )


Vizand situatia speciala, cand pe langa suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, instanta dispune ca cel condamnat sa mai execute in cadrul termenului de incercare si o munca in folosul comunitatii, art. 107 din noul Cod penal a stabilit unele reguli.

Astfel, prin art. 107 alin. (1) Cod penal se prevede ca in cazul in care dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in conditiile art. 101, instanta poate stabili obligatia condamnatului de a efectua in termenul de incercare o munca in folosul comunitatii, pe o perioada de cel putin 300 de ore, potrivit. art. 70.

Prin art. 107 alin, (2) Cod penal se prevede ca daca cel condamnat nu efectueaza munca in folosul comunitatii ori are o conduita necorespunzatoare in timpul efectuarii acesteia prin neindeplinirea obligatiilor care ii revin, sau prin indeplinirea lor nesatisfacatoare, instanta poate revoca suspendarea executarii pedepsei dispunand executarea in intregime a pedepsei sau prelungirea termenului de incercare de cel putin 3 ani.In finalul reglementarii, prin art. 107 alin. (3) Cod penal se prevede ca dispozisiile art. 103-106 se aplica in mod corespunzator.CAPITOLUL 4

RENUNTAREA LA PEDEAPSA SI AMANAREA APLICARII PEDEPSEI PENTRU PERSOANE FIZICE (ART. 108-109 COD PENAL )


Prin dispozitiile inscrise in Titlul III, Cap. VI, Sectiunea a 6-a, noul Cod penal a introdus sub influenta legislatiei din Comunitatea Europeana doua noi modalitati de individualizare a raspunderii penale si anume „Renuntarea la pedeapsa” ( art. 108 Cod penal ) si „Amanarea aplicarii pedepsei” ( art. 109 Cod penal ), ultima fiind denumita in doctrina occidentala „ probatiune penala”.SECTIUNEA 1

RENUNTAREA LA PEDEAPSA

Renuntarea la pedeapsa este reglementata in art. 108 Cod penal, in sensul ca, in cazul infractiunilor sanctionate cu pedeapsa inchisorii, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa inculpatului care nu a mai avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat si a dat dovezi temeinice ca se poate indrepta chiar fara aplicarea unei pedepse.SECTIUNEA 2

AMANAREA APLICARII PEDEPSEI SAU PROBATIUNEA PENALA ( ART. 109 COD PENAL )

Introdusa in noul Cod penal, probatiunea penala, ca mod de individualizare presupune situatia in care dupa stabilirea unei pedepse in cazul savarsirii unor infractiuni de gravitate redusa, pentru care legea penala prevede pedepse de cel mult 5 ani inchisoare stricta, instanta amana aplicarea pedepsei stabilite pe o perioada de proba de cel mult 2 ani, dupa expirarea careia, daca condamnatul a avut o conduita corespunzatoare, instanta poate sa nu mai aplice nici o pedeapsa, iar in caz contrar ii poate aplica pedeapsa.CAPITOLUL 5

CALCULUL PEDEPSELOR (ART.110- 112 COD PENAL)


Institutia calculului pedepselor este strans legata de individualizarea pedepselor, vizand determinarea duratei acestora sub diverse aspecte, implicate de trecerea acestora in faza executarii.

In acest sens, Sectiunea a 7-a din Capitolul VI – destinat individualizarii pedepselor, reglementeaza „Calculul pedepselor” in trei articole privind durata executarii: art.110 privind durata pedepsei inchisorii; art.111 privind computarea retinerii si a arestarii preventive si art.112 privind computarea privatiunii de libertate executata in afara tarii.


Bibliografie selectiva:


1. T. Suprem, decizia de indrumare nr. 12/1996 in C.D. /1996, p.52

2. I. Fodor, „Privitor la suspendarea executarii pedepsei”, in L.P. nr. 10/1958

3. Stefan Danes, Vasile Papadopol, Individualizarea judiciara a pedepselor, Ed, Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1985, p. 245-246

4. T. Suprem s.p.d. nr. 402/1973, citata de C. Mitrache in Drept Penal, Partea Generala, Edit. „Sansa” Bucuresti, 1994, p. 278.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact