StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » economie generala
Trimite articolul prin email Organizarea activitatii de previzionare Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Organizarea activitatii de previzionareORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVIZIONARE


1-FUNDAMENTAREA PREVIZIUNII - DIAGNOZA

2-ORGANIZAREA ELABORARII PREVIZIUNILOR 838f55i

3-CAPITOLELE SI PROFILURILE PREVIZIUNILOR 838f55i


1-FUNDAMENTAREA PREVIZIUNII – DIAGNOZA

Elaborarea unei previziuni incepe cu o analiza complexa cu caracter retrospectiv privind activitatea economico-sociala, pina in momentul initial al previziunii ce se elaboreaza – DIAGNOZA. Aceasta analiza retrospectiva care are caracterul unui bilant al nivelului dezvoltarii diagnosticheaza atit aspectele cantitative ale evolutiei (ce contureaza tendinte, fenomene si procese economice esentiale si persistente, devenind astfel conditii ale dezvoltarii viitoare), cit si pe cele calitative, ce pot fi pozitive (actiunea lor este stimulata pentru viitor) sau negative (a caror actiune, in mod evident, trebuie descurajata).
Diagnoza se bazeaza pe date statistice, certe, pentru perioada scursa pina in momentul inceperii analizei si pe date preliminare pentru perioada cuprinsa intre momentul inceperii analizei si momentul inceperii perioadei de previziune. Pe baza datelor obtinute astfel se stabileste nivelul care va fi atins la sfirsitul perioadei de baza (respectiv momentul inceputului previziunii urmatoare) si care va constitui punctul de plecare (nivelul de referinta) pentru stabilirea evolutiei viitoare.

Concluzionind, putem spune ca diagnoza are rolul de a prezenta starea economiei nationale la un moment dat, si de a pune in lumina anumite fenomene esentiale si persistente si care, capatind caracter de tendinta pot influenta evolutia socio-economica.

Pentru a intelege ce inseamna a fundamenta previziunea, trebuie sa pornim de la unele delimitari conceptuale de tipul : anticipeaza evolutia probabila a proceselor si fenomenelor pornind de la realizarile precedente (diagnoza), de la tendintele conturate si luind in considerare modificarile previzinbil a avea loc”. Cu alte cuvinte, a fundamenta previziunea inseamna a stabili fiecare element al acesteia pe o baza de informatii suficienta, sigura, oportuna, folosindu-se calcule si studii riguroase, cu luarea in considerare a unei multitudini de interdependente, a evolutiilor previzibile, asigurindu-se totodata masuri de siguranta impotriva riscului si incertitudinii.

Efortul deosebit consta in stabilirea resurselor de care dispune economia nationala pentru perioada de previziune si repartizarea acestora, in conformitate cu nevoia sociala. In mod evident, aici trebuie avut in vedere si rolul deosebit al pietei, cunoasterea raportului cerere-oferta, cost-pret.


2-ORGANIZAREA ELABORARII PREVIZIUNILOR 838f55i

Dezvoltarea economiei nationale necesita studierea in interdependenta multipla a unor elemente ale trecutului, prezentului si viitorului, corelarea diagnozei cu studiile privind situatia prezenta si cu investigatiile retrospective in vederea stabilirii obiectivelor strategice, a resurselor disponibile si a cailor de actiune.

La elaborarea previziunilor se porneste de la cerintele pietei si de la faptul ca transpunerea lor in viata se realizeaza prin intermediul elementelor specifice economiei de piata, singurele de natura sa valideze orice constructie previzionala – prognoza, plan, program.

In cadrul acestor previziuni se estimeaza : stadiul initial, resursele necesare si rezultatele scontate, urmarindu-se ca pe ansamblul economiei sa se asigure echilibrul financiar, monetar si material. Aceste previziuni sint intocmite de Comisia Nationala de Prognoza impreuna cu organele centrale de sinteza economica si sociala si cu institutii stiintifice de specialitate, dupa ce in prealabil s-a procedat la o larga consultare a ministerelor, judetelor, organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale.
ETAPELE ELABORARII PROGNOZELOR :

1-valorificarea informatiilor oferite de diagnoza

a)-determinarea nivelului si structurii economiei la un moment dat

b)-descifrarea tendintelor de durata care se contureaza

c)-comensurarea influentei factorilor favorizanti sau defavorizanti

2-elaborarea de studii prospective = care au un caracter mai mult explorativ si la ele se adauga elaborarea prognozelor prioritare; acestea se refera la :

a)-resurse umane

b)-resurse naturale

c)-cercetare stiintifica

d)-conjunctura economica internationala

e)-protejarea mediului ambiant

f)-calitatea vietii oamenilor

3-elaborarea macroprognozei preliminare


4-elaborarea prognozelor sectoriale = subsisteme ale sistemului macroeconomic ce se realizeaza pe :

a)- domenii de activitate (pe ramuri si subramuri, grupe de produse si produse de mare importanta pentru economia nationala)

b)-probleme de sinteza (investitiile, pregatirea si perfectionarea fortei de munca, cercetare stiintifica, protejarea mediului ambiant)

5-elaborarea prognozelor teritoriale (adica pe unitati administrativ-teritoriale : zone, regiuni, judete, localitati)

6-elaborarea prognozei finale

= are rolul de a sintetiza la nivelul economiei nationale toate studiile prospective elaborate

= reflecta mai pe larg si mai amanuntit toate laturile vietii economico-sociale

= se realizeaza folosindu-se de un model de simulare

= se elaboreaza in mai multe variante : maxima, medie, minima; varianta optima concretizindu-se intr-un sistem de indicatori privind produsul national brut, produsul intern brut, valoarea adaugata, venitul national pe ramuri si forme de proprietate, utilizarea PIB pentru consum si acumulare


ELABORAREA PLANULUI ECONOMIEI NATIONALE

Elaborarea planului economiei nationale trebuie sa aiba in vedere asigurarea desfasurarii autonome a activitatilor agentilor economici, sa asigure stimularea initiativelor.

La nivelul agentilor economici este necesara desfasurarea unei intense activitati de planificare proprie, autonoma, obiectiv necesara, care, sub diferite forme (prognoze, planuri, programe) se va dezvolta si perfectiona continuu, indiferent de formele de proprietate pe care se bazeaza. Ele se intocmesc pe baza analizarii posibilitatilor reale de care dispun si a contractelor incheiate cu partenerii interni si externi.

La nivelul economiei nationale, planul se elaboreaza pe termen mediu, de obicei 3-5 ani, cit si pe termen scurt, anual.

Pe termen mediu, planul cunoaste un anumit flux de elaborare, ce poate fi prezentat succint in urmatoarele etape :

1-realizarea unei proiectii estimative a dezvoltarii economiei nationale in perioada trienala si cincinala; la baza ei, plecind de la prognoze, vor sta o serie de scenarii strategice alternative care reflecta politica sociala si economica a Guvernului; este vorba de stabilirea obiectivelor principale de politica economica si sociala pentru perioada de previziune

2-elaborarea unor programe economice cu caracter orientativ, de informare a agentilor economici si a populatiei privind proiectia dezvoltarii economiei nationale; ele se dau publicitatii si se supun dezbaterii opiniei publice, principalele probleme economico-sociale ce se contureaza pe termen scurt, mediu si lung

3-elaborarea schitei programului economic pentru perioada respectiva (proiectul planului trienal si cincinal)

4-cadrul general de dezvoltare

5-stabilirea prevederilor ferme pe baza comenzilor de stat si achizitiilor guvernamentale; proiectarea structurilor pe sectoare de activitate (atit cele ferme cit si cele orientative)

6-elaborarea proiectului de plan prin corelarea structurilor sectoriale intr-un ansamblu coerent

7-dezbaterea proiectului de plan in cadrul organului legislativ al tarii (in Parlament)

8-exista posibilitatea ca pe parcursul desfasurarii vietii economico-sociale sa fie necesara actualizarea previziunilor, pentru a fi puse in concordanta cu nevoile realitatii ce nu au putut fi prevazute initial3-CAPITOLELE SI PROFILURILE PREVIZIUNILOR 838f55i

Organizarea judicioasa a muncii de previziune necesita gruparea sistematica a diferitelor activitati, a diverselor obiective de plan, din care motiv, planul are mai multe capitole.


CAPITOLUL DE PLAN (SECTIUNEA) = reprezinta o parte integranta a planului macroeconomic, ce cuprinde obiectivele concrete ce urmeaza a fi realizate in perioada previzionata, intr-o anumita ramura sau domeniu de activitate economico-sociala, precum si mijloacele prevazute in acest scop


Structurarea previziunilor pe capitole delimiteaza activitatile ce trebuiesc realizate in diferitele domenii – ca parti integrante ale sistemului economiei nationale; permite prezentarea sistematica a acestora facilitind analiza indeplinirii prevederilor; contribuie la confruntarea politicii economice adoptate de Guvern in fiecare domeniu in cadrul strategiei generale de dezvoltare.
CAPITOLELE PLANULUI :

1-capitole de ramura = care reflecta mai multe aspecte ale reproductiei intr-o singura ramura (indistrie, agricultura, transporturi, comert)2-capitole de sinteza = cuprind un singur aspect al reproductiei in mai multe ramuri (de ex, investitiile care se realizeaza in ramurile economiei, munca si salarii, cercetare stiintifica, eficienta economica)

= pot sa varieze ca numar si ca denimure de la un plan la altul, ele fiind stabilite de Guvern


Intre toate aceste capitole sau sectiuni exista strinse legaturi de interdependenta. Modificarea unui capitol de plan produce modificari si in celelalte capitole.


In ceea ce priveste PROFILURILE in care se elaboreaza previziunile, acestea sint :

1-profilul de ramura = asigura o serie de echilibre, de proportii la nivel macroeconomic

= delimiteaza prevederile pe ramuri si subramuri conform clasificarii unitare pe economia nationala

= la rindul lui, planul fiecarei ramuri este organizat pe 3 capitole :

1-obiective obligatorii

2-obiective orientative

3-recomandari de actiune stimulate de stat

2-profilul departamental = indica principalii agenti economici cu atributiuni in domeniul respectiv (elaborarea planului in profil departamental decurge si din faptul ca productia unui anumit produs are loc intr-o multitudine de unitati care se regasesc in structura mai multor ministere)

3-profilul regional = rezulta din insusi faptul ca, in cadrul organelor centrale de previziune functioneaza o Directie Regionala, ca in cadrul sectiunilor de plan enumerate mai sus se regaseste si sectiunea dezvoltare regionala“

= are rolul de a orienta amplasarea noilor obiective de investitii in apropierea resurselor de materii prime, materiale, combustibili, forta de munca sau a principalilor consumatori, asigurind astfel valorificarea resurselor umane si materiale din toate zonele tarii, reducerea cheltuielilor de transport si multe alte avantaje, atit pentru producatori, cit si pentru consumatori

4-profilul social = are in vedere formele de proprietate

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact