StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Analiza bonitatii clientilor Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Analiza bonitatii clientilorAnaliza bonitatii clientilor


Aspecte financiare privind clientii bancii


In procesul obtinerii de informatii despre client, o importanta deosebita o are cunoasterea situatiei financiare a acestuia, respectiv a familiei sale (sot/sotie), pentru a stabili capacitatea de rambursare a solicitantului.

Pentru a efectua o apreciere finala asupra bonitatii clientilor, analistii de credite retail/ consilierii bancari vor interpreta diversele informatii astfel incat sa se scoata in evidenta punctele tari si slabe ale solicitantilor, iar analiza sa conduca la luarea unei decizii temeinic fundamentate.
Analiza in vederea acordarii creditelor persoanelor fizice se efectueza in principal pe baza veniturilor nete realizate de solicitant si/sau a sotului/ sotiei acestuia negrevate de alte sarcini , conform 444d32e declaratiei pe propria raspundere. Pentru o corecta determinare a acestora se va intocmi dupa caz, un „Buget de venituri si cheltuieli al familiei” , in conformitate cu Politica de creditare persoane fizice specifica produsului. Prin familie, in sensul precizarilor anterioare, se va intelege sot, sotie si copii minori.

La creditele de consum garantate numai cu cesiune de venituri (pentru nevoi curente, pe salariu, turistic, pentru bunuri de consum, credit card) , prin veniturile pe familie, se va intelege veniturile realizate de sot si/sau sotie (aceste venituri vor fi luate in considerare la gradul de indatorare).

La creditele de consum garantate cu garantii materiale precum si la creditele imobiliare/ipotecare, notiunea de venituri pe familie se poate extinde la veniturile realizate de sotul/sotia, copiii si parintii sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna cu solicitantul. Aceste persoane vor fi incluse in BVC-ul familiei atat la venituri cat si la cheltuieli.

Nu vor fi luate in calculul veniturilor totale ale familiei veniturile membrilor de familie, care sunt si garanti.

In bugetul familiei se vor cuprinde la venituri numai acelea care se pot dovedi cu documente certe si sunt realizate de membrii familiei la data solicitarii creditului.

Cheltuielile inscrise in bugetul familiei vor cuprinde cheltuielile aferente creditului solicitat (ratele de rambursat, inclusiv dobanzile aferente si orice alte costuri decurgand din contractele de credit, indiferent de creditor) precum si din alte contracte de aceeasi natura (alte contracte de credit, contracte de leasing, cumparare de bunuri in rate) , alte angajamente de plata de alta natura decat cele decurgand din contracte de credit (de ex. intretinere, chirii, utilitati, leasing operational, popriri, pensii alimentare, datorii catre terti, debite catre organele, institutiile de stat, alte debite, asigurari, altele decat cele ce fac obiectul includerii in angajamentele totale lunare de plata, incheiate anterior acordarii creditului, neachitate integral la momentul solicitarii creditului).La analiza fiecarei cereri de credit se va urmari pe fiecare debitor volumul total al expunerii fata de banca: suma creditelor in lei sau valuta aprobate anterior; valoarea scrisorilor de garantie/ contragarantie emise in lei si in valuta, valabile la data analizarii noii cereri; alte angajamente; valoarea noii solicitari.

Modalitatea de determinare a angajamentelor totale de plata lunare, aferente acordarii si derularii creditelor, indiferent de frecventa efectuarii platii acestora :

Se va lua in calcul la stabilirea gradului de indatorare :

- la creditele de consum , creditele imobiliare/ipotecare – principalul, dobanda si celelalte costuri ce decurg din contractul de credit.

- la facilitatile de creditare la care nu sunt stabilite scadente lunare - se va lua ca si obligatie de plata lunara – valoarea dobanzii pe 1 luna determinata in functie de limita maxima aprobata (indiferent de gradul de utilizare ) precum si celelalte costuri ce decurg din documentele justificative pe care clientul le prezenti.

Ca principii generale, la determinarea bonitatii solicitantului de credit :

a.) Costurile legate de acordarea finantarii, suportate de debitor anterior acordarii efective a creditului :

a.1.) vor fi incluse in angajamentele totale lunare de plata ale solicitantului, in cazul in care sunt suportate din creditul acordat;                                         

a.2.) nu trebuie incluse in angajamentele totale lunare de plata ale solicitantului, in cazul in care sunt suportate din fondurile proprii ale solicitantului de credit.

b.) Costurile legate de creditul solicitat, suportate de debitor ulterior acordarii creditului se includ in angajamentele lunare de plata .

c.) In categoria angajamentelor de alta natura decat cele decurgand din contracte de credit se includ obligatiile de plata stabilite pe baze contractuale (ex. intretinere, chirie, utilitati, leasing operational, asigurari, altele decat cele ce fac obiectul includerii in angajamentele totale lunare de plata) si nu se includ cheltuielile de subzistenta (ex. cos alimentar, transport, tutun, alcool). Politele de asigurare incheiate anterior acordarii creditului, neachitate integral la momentul solicitarii creditului, intra in calculul angajamentelor lunare de plata, in categoria „alte angajamente de plata”.

d.) Costurile pentru care nu exista certitudinea incasarii lor nu se iau in calcul la determinarea gradului de indatorare (ex.:comision de rambursare anticipata, penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale) sau comisioanele care intervin datorita optiunii debitorului (ex.:comision de transfer, costuri privind deschiderea si mentinerea unui cont curent prin care sa se efectueze operatiuni legate de derularea creditului.

Toate costurile de la paragrafele anterioare vor fi repartizate egal pe intreaga perioada de creditare .

- pentru angajamentele de plata ale solicitantului si ale familiei acestuia la alte institutii, se vor solicita, dupa caz, copii dupa documentele care atesta gradul de indatorare al solicitantului si a membrilor familiei acestuia, respectiv contractul de credit, graficul de rambursare si eventualele acte aditionale.

Astfel, in cazul contractelor de credit in derulare, se va lua in calcul la stabilirea gradului de indatorare principalul, dobanda si toate celelalte costuri generate de credit si suportate de client pe parcursul creditarii.

Aceste costuri vor fi repartizate egal pe intreaga perioada de creditare .

Pentru costurile care nu pot fi cuantificate la solicitarea si aprobarea creditului , se stabilesc estimativ urmatoarele sume si marje, care vor fi luate in considerare, daca este cazul:

o        Cost asigurare autoturism (CASCO) – procent anual           4% - 6%

o        Cost asigurare imobil - procent anual 0,2% - 0,3%o        Cost asigurare polita viata/ deces – procent anual 1% - 1,5%

o        Cost asigurare polita individuala de risc de neplata- procent anual 0,6% - 1,5% 

Aceste valori sunt estimative. Daca la momentul analizei se cunosc valorile exacte ale costurilor anterior mentionate, atunci aceste valori vor fi introduse in AnaCred, chiar daca nu se incadreaza in limitele estimative stabilite.


Aspecte nefinanciare privind clientii bancii


Analiza aspectelor nefinanciare vizeaza aspectele prevazute de Norma 3/2002 a BNR privind cunoasterea clientelei.


Categoria de performanta a debitorilor in functie de tipul veniturilor.


La momentul analizei cererii de credit, analistul credite retail va stabili categoria de performanta financiara a clientului in functie de tipul veniturilor de care dispune , venituri certe cu caracter de permanenta si moneda creditului, astfel:

categoria de performanta A – pesoanele fizice care dispun de venituri certe cu caracter de permanenta exprimate in aceeasi moneda cu cea a imprumutului acordat, al caror nivel, in urma deducerii tuturor celorlalte obligatii de plata ( indiferent de moneda de exprimare) sa permita rambursarea la termen a fiecarei rate (principal si dobanda)

categoria de performanta B – persoanele fizice care nu pot fi incadrate in prima categorie

Prin moneda de exprimare se va intelege moneda in functie de care se determina sumele de incasat reprezentand venituri si sumele de platit reprezentand imprumuturi si/sau alte obligatii de plata.

Categoria de performanta astfel determinata va fi comunicata administratorului de credite prin decizia de aprobare a creditului.

Revizuirea peformantei financiare a clientilor se poate face, dupa caz, pe baza documentelor justificative prezentate de clienti in acest sens.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact