StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Cardul 'banca agricola visa classic'-instrument modern de plata Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Cardul 'banca agricola visa classic'-instrument modern de plataCardul 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC'-instrument modern de plata


1 Implicatiile emiterii si utilizarii cardului

'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC'


Banca Agricola S.A. lanseaza pe piata bancara romaneasca un nou produs card in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC'.

Cardul in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' se adreseaza persoanelor fizice romane si poate fi utilizat aproape in intreaga tara, respectiv pentru retrageri de numerar la peste 400 de sucursale si filiale ale bancilor romanesti membre VISA (Banca Agricola, B.C.R., Bancpost, B.R.D. si Banca Ion Tiriac) precum si pentru tranzactii comerciale directe la aproximativ 4000 de agenti incluzand companii aeriene, hoteluri, restaurante, prestatori de servicii, diverse magazine etc.
Totodata prin intermediul acestui instrument de plata se poate retrage numerar de la cele 80 de echipamente automate de eliberare a numerarului (ATM) care sunt deja instalate in principalele orase ale tarii.

Cardul 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' este un produs de tip debit care ofera persoanelor fizice posibilitatea efectuarii de cheltuieli numai pe teritoriul Romaniei in limita disponibilitatilor proprii in aflate in contul de card din banca.

In cazul depasirii accidentale a disponibilitatilor din acest cont, pentru o tranzactie sau un numar limitat de operatiuni, banca va acoperi depasirea inregistrata.

Depasirea soldului de disponibilitati din contul de card se poate inregistra in mod accidental datorita tranzactiilor efectuate cu valori ce se incadreaza sub limita obligativitatii de autorizare a anumitor comercianti.

Depasirea soldului disponibil din contul de card nu va reprezenta o facilitate a produsului ci va fi tratata de banca drept neglijenta a persoanei fizice, in acest caz unitatile teritoriale vor calcula si vor percepe o dobanda penalizatoare de 0,5% pe zi la soldul debitor al contului de card.

Orice persoana fizica romana poate solicita eliberarea unui card principal si optional a unui singur card suplimentar (pentru sot/sotie, dupa caz).

Cererea pentru eliberarea unui card suplimentar poate fi depusa la banca simultan cu solicitarea cardului principal sau ulterior.

Pentru eliberarea unui card in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC', persoanele fizice au urmatoarele obligatii:


a)     Sa completeze si sa semneze formularul de solicitare al cardului

b)     Sa depuna la banca documentatia necesara deschiderii de cont

c)     Sa depuna suma in lei pentru constituirea disponibilitatilor initiale pentru operatiuni cu carduri.


Pe parcursul perioadei de valabilitate a cardurilor, responsabilitatea alimentarii conturilor de card, precum si mentinerea fondurilor suficiente in acesta, pentru derularea de tranzactii comerciale revine in exclusivitate persoanelor fizice carora li s-au eliberat cardurile.

Cardurile in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' nu se elibereaza decat in momentul cand persoana fizica a indeplinit cerintele amintite anterior.

Nivelul disponibilitatilor ce se depun in contul de card de catre persoana fizica solicitatoare a cardurilor va fi dimensionat conform necesitatilor sale proprii de folosire a acestora cu conditia depunerii initiale a unei sume minime de deschidere a contului de card.

Nivelul depunerii initiale in contul de card este minimum:


500.000 de mii de lei pentru un card

700.000 de mii de lei pentru doua carduri.


Costurile curente de functionare ale cardului in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' sunt urmatoarele:


1.     Taxe de emitere si taxe speciale:


1.1.  Taxa initiala de emitere: 0 lei

1.2.  Taxa anuala de utilizare: 0 lei

1.3.  Taxa de blocare a cardului la anuntarea pierderii/furtului acesteia: 50.000 lei

1.4.  Taxa pentru inlocuirea de urgenta a cardului: 50.000 lei

1.5.  Taxa pentru eliberare de numerar in regim de urgenta: 30.000 lei

1.6.  Taxa de regenerare PIN: 5.000 lei.


2.     Comisioane curente de functionare sunt:

2.1.  Comision pentru tranzactiile comerciale 0%

2.2.  Comision pentru eliberari de numerar;

De la ghiseele si ATM-urile Bancii Agricole.: 0,3% la valoarea operatiunii

De la ghiseele si ATM-urile altor banci: 0,5% la valoarea operatiunii


3.     Taxe administrare cont:


3.1.  Taxa de deschidere de cont 0 lei

3.2.  Taxa pentru alimentari de cont: 0 lei

3.3.  Taxe percepute la utilizarea sumelor de cont

3.4 Taxa lunara de eliberare a extraselor de cont si a raportului de activitate pe card: 2000 lei.


Tabelul nr. 12 - Taxe percepute la utilizarea sumelor de cont


Valoarea operatiunii

Taxa perceputa pe operatiune

0-100.000 lei

0 lei

100.001-300.000 lei

5.000 lei

Peste 300.001 lei

8.000 leiBanca isi rezerva dreptul de a modifica unilateral comisioanele si taxele

percepute in functie de evolutia costurilor operatiunilor prin card pe piata nationala

Orice persoana fizica romana poate solicita emiterea pe contul sau a unui card in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC'.Cererea pentru emiterea unui card in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' este un formular tipizat prezentat in Anexa 1.

Persoanele fizice care solicita eliberarea unui card 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' vor depune cererile pentru emitere la unitatea bancara teritoriala din localitatea unde domiciliaza.

Serviciul/biroul specializat pentru activitati cu carduri din cadrul unitatilor bancare teritoriale are obligatia organizarii unui centru de eliberare si primire a cererilor pentru emitere, asigurand distribuirea la cerere a formularelor tipizate, furnizarea informatiilor de specialitate in domeniul tranzactiilor cu carduri, primirea cererilor pentru emitere si analiza realitatii datelor furnizate.

Analizele efectuate pe baza datelor furnizate de solicitator in formular va determina serviciul specializat din cadrul unitatilor bancare teritoriale sa aprobe sau sa respinga cererile primite, completand formularul rezervat bancii din Cererea de emitere (Anexa 1).

Fundamentarea deciziei de acceptare sau respingere a solicitarii se va efectua prin completarea unei fise de evaluare a persoanei fizice.

In cazul aprobarii cererii, un exemplar al fisei, datat si semnat de catre lucratorul bancar care a efectuat evaluarea se va arhiva la dosarul de cont de card al persoanei fizice.In termen de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii cererii pentru emitere, unitatea bancara teritoriala va decide aprobarea sau respingerea acesteia.

Dupa implinirea termenului de analiza al cererilor pentru emiterea cardului serviciul/biroul specializat din cadrul unitatilor teritoriale va comunica solicitantului decizia bancii.

In cazul aprobarii cererii pentru emitere se va transmite letric sau telefonic decizia favorabila a bancii, invitand persoana fizica la sediul bancii

In cazul respingerii cererii, rezolutia va fi adusa letric si telefonic la cunostinta solicitantului.

In urma comunicarii aprobarii cererilor de emitere a cardurilor in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' persoana fizica va depune in numerar la ghiseul bancii sau va vira prin ordin de plata fondurile necesare pentru constituirea disponibilitatilor in lei initiale, corespunzatoare numarului de carduri solicitate.

Serviciul/biroul operatiuni cu carduri din cadrul unitatilor teritoriale ale bancii va transmite la Centrala cererile de emitere a cardurilor in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC', aprobate pentru a fi indeplinite procedurile standard de personalizare a cardurilor solicitate.

Cardul personalizat este primit prin posta rapida de la Serviciul Emitere din cadrul Administratiei Centrale de catre unitatile teritoriale ale bancii care au avizat cererile de emitere.

Serviciul/biroul operatiuni cu carduri din sucursalele sau filialele va anunta telefonic persoana fizica despre sosirea cardului, invitand-o sa se prezinte la banca in momentul cand se afla in posesia PIN-ului (numar individual de identificare) pentru ridicarea cardului.

La prezentarea utilizatorului, lucratorul bancii va proceda la verificarea obligatorie a identitatii acestuia (buletin de identitate, pasaport).

Angajatul unitatii teritoriale va completa in prezenta utilizatorului autorizat procesul verbal de predare-primire a cardului in trei exemplare.

Originalul acestui proces verbal va fi trimis prin intermediul postei rapide (Prioripost) in Centrala la Serviciul Emitere Carduri in ziua predarii cardului sau cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare.

Prima copie se preda clientului. Cea de a doua copie se pastreaza la sucursala sa filiala la dosarul contului de card al persoanei fizice.

In momentul predarii cardului se va urmari cu atentie deosebita ca utilizatorul sa semneze cardul in spatiul destinat semnaturii.

Aceasta operatiune va fi efectuata in prezenta lucratorului serviciului/biroului operatiuni cu carduri.

PIN-urile (numere individuale de identificare) generate pentru fiecare card in parte se vor expedia prin posta de catre Serviciul Emitere Carduri din Centrala astfel:


a)     La unitatea teritoriala care a aprobat cererea de emitere a cardului pe numele utilizatorului autorizat pentru care a fost elaborat, dar la alta data decat cea la care a fost expediat cardul.

b)     La adresa declarata de persoana fizica in formularul de solicitare a eliberarii cardurilor.


Plicul continand Pin-ul va fi sigilat, urmand a fi deschis personal de catre fiecare utilizator de card.

Dupa receptionarea transmisiei fax a procesului verbal de predare primire a cardurilor de la sucursale sau filiale, Serviciul Emitere carduri din Centrala va avea obligatia activarii cardurilor.

In conformitate cu prevederile acordului incheiat cu banca, cardul devine operational dupa doua zile lucratoare de la data predarii acestuia clientului.

In situatia consumarii fondurilor din contul de carduri sau a insuficientei acestora pentru operatiuni repetate simultane (generate de utilizarea unuia sau ambelor carduri), persoanele fizice sau imputernicitii acestuia pot alimenta contul de card cu sumele necesare efectuarii de cheltuieli prin depunerea de numerar la ghiseele de numerar ale Bancii .Agricole.

In cazul cand persoana fizica posesoare a unui card solicita eliberarea pe contul sau de card a unui card suplimentar, se completeaza o noua cerere de eliberare de card.

Cardul in lei 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' a fost proiectat cu o perioada de valabilitate de doi ani. Potrivit prospectului de emisiune, dupa aceasta data cardul se reinnoieste din oficiu.

In cazul in care persoana fizica renunta la innoirea uneia sau ambelor carduri ajunse la sfarsitul perioadei de valabilitate are obligatia de a anunta letric decizia sa unitatii bancare teritoriale cu minimum 21 de zile inainte de incetarea valabilitatii cardului si sa depuna cardul (cardurile) la unitatea teritoriala care le-a emis.Lucratorul specializat din cadrul sucursalei-filialei va intocmi un proces verbal de predare primire a cardului (cardurilor) respectiv, indicand cu precizie data primirii / predarii.

Cardul (cardurile) primite se vor sectiona longitudinal, pe suprafata benzii magnetice.

Procesul verbal si cardul sectionat vor fi transmise de urgenta (24 ore) prin Prioripost la Centrala, Directia de Produse, servicii bancare si relatii cu publicul, Serviciul Emitere Carduri.

In cazul in care se renunta la toate cardurile, soldul contului de card se

va restitui persoanei fizice dupa 30 de zile calendaristice de la data depunerii cardului (cardurilor) la banca.


2 Acceptarea la plata a cardului

'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC'


Acceptarea la plata cuprinde mai multe etape. Prima este verificarea validitatii cardului. In cazul in care un client doreste sa achite marfuri sau servicii utilizand un card 'BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC' este necesara verificarea urmatoarelor caracteristici:


(a) Cardul prezentat poarta pe avers insemnele VISA, respectiv:

in coltul din dreapta sus sau dreapta jos se regaseste sigla VISA formata din trei benzi orizontale in culorile albastru, alb, auriu, iar cuvantul VISA aflat pe banda centrala (alba) este scris cu majuscule (VISA);

In partea din dreapta central se afla o holograma tridimensionala reprezentand un porumbel cu aripile intinse care la modificarea unghiului de incidenta a luminii da senzatia de miscare a acestora.

(b)In partea centrala se afla un sir de 12 sau 13 cifre imprimate pe fata cardului, numele posesorului si intervalul de valabilitate (data eliberarii, data expirarii cardului) care sunt scoase in relief si nu prezinta urme de deteriorare.

Cardurile ce nu prezinta caracteristicile specificate mai sus nu se vor accepta la plata chiar daca poarta insemnele VISA.

(c) In urmatorul camp (dupa data expirarii) apare, scos in relief, semnul V.

(d) Primele 4 cifre din sirul de 13 sau 16 cifre la care s-a facut referire anterior sunt identice cu grupul de 4 cifre imprimate in format mic si plat deasupra acestora. Ambele grupuri numerice trebuie sa inceapa cu cifra 4

Cardul este semnat in spatiul alocat pentru aceasta pe verso si semnatura posesorului imprimata pe card nu prezinta stersaturi, modificari sau deteriorari;

Cardul prezentat are valabilitate nationala sau internationala. In cazul in care pe card se specifica o limitare de valabilitate teritoriala alta decat 'Valid Only In Romania' aceasta nu se va accepta la plata.

Data efectuarii platii este inclusa in intervalul de valabilitate temporala a cardului;


In spatiul destinat semnaturii posesorului cardului de pe versoul acestuia apare imprimat repetat, cu caractere mici, cuvantul VISA.

BANCA AGRICOLA

 
Figura nr. 13 - Cardul BANCA AGRICOLA VISA CLASSIC


O a doua etapa este autorizarea tranzactiilor. In cazul in care valoarea tranzactiei este mai mica decat limita de autorizare atribuita prin caracterul de procesare este necesar sa se verifice existenta cardului prezentat pe Lista Cardurilor Pierdute/Furate pusa la dispozitie de catre banca.

Daca aceasta lista cuprinde respectivul card tranzactia nu se va

efectua.(in caz contrar comerciantul risca sa suporte integral pierderea rezultata din incalcarea acestei reguli)

In situatia in care cardul nu se regaseste in lista se va accepta

efectuarea operatiunii fara a mai solicita autorizarea ROMCARD. Potrivit uzantelor internationale o tranzactie pe baza unui card VISA necesita obtinerea autorizarii daca valoarea operatiunii depaseste limita de autorizare stabilita prin contractul incheiat intre comerciant si banca de decontare.

In astfel de cazuri se va contacta telefonic sau prin alte mijloace puse la dispozitie de catre banca, Centrul de Procesare ROMCARD S.A., transmitand urmatoarele elemente:


numele sau codul de identificare al punctului de vanzare;

sirul de 13-16 cifre scoase in relief;

numele posesorului cardului;

data expirarii cardului;

valoarea tranzactiei initiate de detinatorul cardului.Intr-un interval de aproximativ 60 de secunde se va primi acceptarea

sau refuzul operatiunii.

In cazul acceptarii operatiunii este absolut necesara inscrierea pe chitanta in campul destinat pentru aceasta, a codului de autorizare transmis de Centrul de Procesare ROMCARD.

In cazul refuzului, se va inapoia clientului cardul neefectuand tranzactia si completand chitanta.

La intocmirea chitantei se va inscrie in lei valoarea marfii vandute sau a serviciului prestat.

Cererea de autorizare catre Centrul de Procesare (ROMCARD) va fi exprimata in lei in conformitate cu valoarea operatiunii initiate de client.

Este strict interzisa fractionarea valorii unei tranzactii care in mod normal depaseste limita de autorizare, in scopul obtinerii a doua sau mai multe tranzactii cu valori sub limita de autorizare.

Daca la prezentarea unui card VISA CLASSIC pentru efectuarea unei tranzactii peste sau sub limita de autorizare sunt dubii privind autenticitatea sau validitatea acestuia, este necesara contactarea telefonica a Centrului de Procesare ROMCARD cu precizarea 'solicitam o autorizare cod 10'

La aceasta cerere Centrul de Procesare va declansa o procedura de verificare aparte dupa cum urmeaza:


Se vor transmite datele standard de autorizare la care se vor adauga urmatoarele informatii:

numele institutiei financiare emitente inscris pe card

daca ati returnat sau nu cardul proprietarului

Operatorul ROMCARD va pune un numar de intrebari standard referitoare la operatiunea initiata. Se va asculta calm si in tacere intrebarile, raspunzand cu 'Da' numai la acelea ce corespund situatiei existente.

Nu sunt admise comentarii sau cereri de lamuriri privind motivatia procedurii deoarece prelungirea conversatiei ar nelinisti pe detinatorul cardului, acesta putand fi un potential raufacator.

In functie de raspunsurile primite la seturile de intrebari standard Centrul de procesare ROMCARD va comunica decizia privind modul de rezolvare a situatiei.

In conformitate cu contractul de procesare incheiat cu comerciant, banca ii pune la dispozitie echipamentul de preluare mecanica a datelor de pe card, documentele tipizate necesare precum si materialele publicitare.

Echipamentele mecanice raman in proprietatea bancii.

Avand in vedere ca fiecare echipament este personificat (codificat unic) pe punctele de vanzare iar costul de identificare se va regasi pe chitantele intocmite, este absolut necesar sa nu se modifice destinatia stabilita initial.

Orice modificare a amplasamentului de la un punct de vanzare la altul se va efectua numai dupa obtinerea prealabila a acordului bancii (fiind necesare modificari in sistemul de evidenta al bancii)

Pentru o tranzactie valida (pentru care s-a primit un cod de autorizare de la ROMCARD sau care nu a fost identificata in Lista Cardurilor Pierdute) se va aseza cardul si setul de trei chitante autocopiative (Anexa 2) in dispozitivul mecanic de preluare a datelor ('fierul de calcat ) procedand la imprimarea mecanica a acestora pe chitante de vanzare.

La datele imprimate mecanic pe document se vor adauga urmatoarele elemente:


Data la care se efectueaza tranzactia

Elemente de identificare a punctului de vanzare (initiala lucratorului, codul numeric)

Marfa vanduta sau serviciul prestat

Pretul unitar al marfii vandute sau al serviciului prestat in lei


Documentul astfel completat se va oferi clientului pentru a fi semnat. Este obligatoriu compararea semnaturii clientului cu cea de pe card.

In cazul in care semnaturile nu sunt identice se va solicita un act de identitate.

Daca identitatea solicitantului nu corespunde cu cea a detinatorului cardului nu se va efectua operatiunea.

Se vor nota discret elementele de identificare a cardului, care se vor transmite ulterior (dupa plecarea clientului) Serviciului de Combatere a Fraudei din Cadrul Centralei Bancii Agricole. Se va inapoia cardul clientului precum si actul de identitate dupa preluarea datelor mentionate mai sus declinand efectuarea tranzactiilor.

Chitantele intocmite pentru operatiuni valide dar nefinalizate se anuleaza prin barare si inscrierea cuvantului 'anulat' insotit de data si semnatura lucratorului de banca.

Se va contacta Centrul de Procesare ROMCARD pentru a solicita acestuia anularea codului de autorizare al operatiunii nefinalizate.

Dupa aceste verificari pentru o operatiune validata, se va inapoia cardul si exemplarul doi al documentului de vanzare intocmit, eliberand marfa sau serviciul prestat.

Ulterior unei operatiuni finalizate (documente completate si marfa vanduta sau serviciul prestat) si de cele mai multe ori la o alta data calendaristica clientul poate reveni solicitand din diverse motive, returnarea totala sau partiala a marfii sau contestand pretul serviciului prestat. In acest caz se va proceda astfel:


Se va completa o chitanta de stornare (Credit Voucher-Anexa 3) cuprinzand elementele preluate mecanic de pe card: data, suma, marfa inapoiata sau serviciul prestat

Nu este necesara obtinerea autorizarii

Documentele se vor semna de catre client si comerciant si va urma ulterior acelasi circuit de decontare ca si chitantele de vanzare. Nu se va restitui clientului suma solicitata sub forma de numerar.


Ultima etapa este depunerea documentelor spre decontare la banca.

Se vor retine documentele 1 si 3 (merchant copy si bank copy) ale documentului tranzactiei.

Acestea se vor grupa in doua pachete identice continand exemplarele trei (destinate bancii) si exemplarele unu (care raman la comerciant continand documentele de evidenta primara).

Se vor preda la banca exemplarele trei in termenul stipulat in contract.

Predarea se efectueaza in pachete de maximum 40 de chitante insotite de un centralizator intocmit in doua exemplare (Anexa 4) cuprinzand numarul de documente, natura acestora (vanzare sau stornare), valoarea lor cumulata, data predarii, stampila si semnatura comerciantului.

In partea stanga a centralizatorului se va imprima mecanic datele de pe placuta de identificare a punctului de vanzare si se va inscrie in clar numele comerciantului si denumirea punctului de vanzare.

Salariatul din ghiseul bancii va verifica exactitatea celor inscrise in centralizatoarele primite, se vor data si semna dupa care va inapoia un exemplar al acestora.

In cazul in care salariatul identifica chitante incomplete sau ilizibile acestea vor fi returnate comerciantului pe loc, efectuandu-se scaderea numerica si valorica din centralizatoarele prezente.

Pe cele doua exemplare ale centralizatorului se vor confirma numeric si valoric numai documentele efectiv preluate de banca.

Contul comerciantului va fi creditat la vedere cu sumele depuse spre decontare, mai putin comisionul cuvenit bancii conform contractului de procesare inchiriat intre parti.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact