StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Finante-banci  test grila rezolvat Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Finante-banci test grila rezolvatFACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CONSTANTA

MATERIA: PRODUSE SI SERVICII BANCARE

ANUL III ZI, FR

SPECIALIZAREA: FINANTE-BANCI TEST GRILA REZOLVATTESTE-GRILA1. Care dintre urmatoarele elemente nu fac parte din cadrul dobanzii efective anuale?

a) comisionul de risc;

b) prime de asigurare aferente politelor pentru riscuri generale;
c) prime de asigurare aferente politelor de asigurare de viata;

Raspuns: b) prime de asigurare aferente politelor pentru riscuri generale;


2. In vederea derularii activitatii in conditii de siguranta, bancile sunt obligate:

a) sa repartizeze 20 % din profitul brut pentru constituirea fondului de rezerva;

b) sa repartizeze 20 % din rezultatul de exploatare bancara pentru constituirea fondului de rezerva;

c) sa repartizeze 20 % din rezultatul curent pentru constituirea fondului de rezerva;

Raspuns: a) sa repartizeze 20 % din profitul brut pentru constituirea fondului de rezerva;


3. Serviciile bancare reprezinta:

a) creditele bancare acordate persoanelor fizice si juridice solvabile;

b) componente ale produselor bancare generate de operatiunile pe care banca le realizeaza;

c) depozitele bancare atrase si dobanzile bonificate de banci pentru acestea;

Raspuns: b) componente ale produselor bancare generate de operatiunile pe care banca le realizeaza;


4. Serviciile bancare cuprind:

a)           atragerea de depozite la vedere si la termen, operatiuni in cont curent, acordarea de credite, vanzarea de obligatiuni;

b)           operatiuni de asigurare si reasigurare;

c)           operatiuni de consultanta in domeniul juridic;

Raspuns: a) atragerea de depozite la vedere si la termen, operatiuni in cont curent, acordarea de credite, vanzarea de obligatiuni;


5. Principala metoda informatica, utilizata pentru distribuirea creditelor acordate persoanelor pentru necesitatile lor casnice si familiale, este:

a)           metoda financiar-informatica;

b)           metoda de credit scoring;

c)           metoda-diagnostic a garantiilor;

Raspuns: b) metoda de credit scoring;


6. Garantia personala cuprinde:

a) dreptul de retinere, gajul, ipoteca si privilegiul;

b) angajamentul luat de o terta persoana de a plati, in cazul in care debitorul este in incapacitate;

c) dreptul conferit prin lege unor creditori de a avea proritate in a fi platiti atunci cand dispun de o garantie asupra patromoniului debitorului;

Raspuns: b) angajamentul luat de o terta persoana de a plati, in cazul in care debitorul este in incapacitate;


7. Ipoteca reprezinta:

a) angajamentul luat de o terta persoana de a plati, in cazul in care debitorul este in incapacitate;

b) dreptul conferit prin lege unor creditori de a avea proritate in a fi platiti atunci cand dispun de o garantie asupra patromoniului debitorului;

c) actul prin care debitorul acorda creditorului dreptul asupra unui imobil, fara deposedare si cu publicitate;

Raspuns: c) actul prin care debitorul acorda creditorului dreptul asupra unui imobil, fara deposedare si cu publicitate;


8. Prin sistemul de credit deschis:

a) debitorul poate alege intre o rata fixa a dobanzii si o rata variabila a dobanzii;

b) debitorul plateste dobanda doar la suma efectiv utilizata de catre acesta;

c) imprumutul intervine la intervale liber alese de debitor;

Raspuns: c) imprumutul intervine la intervale liber alese de debitor;


9.Rezerva generala pentru riscul de credit este constituita:

a) in limita a 2 % din soldul creditelor acordate;

b) in limita a 10 % din soldul creditelor acordate;

c) in limita a 15 % din soldul creditelor acordate;

Raspuns: a) in limita a 2 % din soldul creditelor acordate;


10.Serviciile bancare de personal sunt concretizate in:

a) depozite si credite generatoare de produse bancare;

b) consultatii, inginerie financiara;

c) plati, incasari si gestiunea portofoliilor;

Raspuns: b) consultatii, inginerie financiara;


11. Serviciile de personal, raportate la participarea factorilor munca si factorilor capital, reprezinta:

a)           serviciile concretizate in depozite si credite generatoare de produse bancare;

b)           serviciile care imbina factorul capital si factorul munca, reflectate de plati si incasari;

c)           serviciile realizate exclusiv prin munca personalului concretizate in consultatii, inginerie financiara, de regula nepurtatoare de produse bancare;

Raspuns: c) serviciile realizate exclusiv prin munca personalului concretizate in consultatii, inginerie financiara, de regula nepurtatoare de produse bancare;


12. In cadrul operatiilor active derulate de o banca intalnim:

a)           atragerea de depozite;

b)           imprumuturile pe piata interbancara;

c)           operatiunile pe pia 545c28f ta monetara;

Raspuns: c) operatiunile pe pia 545c28f ta monetara;


13. Care din urmatoarele drepturi nu apartine creditorilor privilegiati?

a) dreptul de preferinta;

b) dreptul de retinere;

c) dreptul de urmarire;

Raspuns: b) dreptul de retinere


14. Conform normelor referitoare la solvabilitatea bancara, fondurile proprii trebuie sa reprezinte:

a) cel putin 8 % din totalul activelor si elementelor din afara bilantului;

b) cel putin 12 % din totalul activelor si elementelor din afara bilantului;

c) cel putin 15 % din totalul activelor si elementelor din afara bilantului;

Raspuns: a) cel putin 8 % din totalul activelor si elementelor din afara bilantului;


15. Produsele bancare:

a) reprezinta componente ale serviciilor bancare, fiind generate de acestea;

b) sunt materiale, fiind supuse atat uzurii morale, cat si celei fizice;

c) sunt destinate clientului, fiind definite in raport cu acesta si furnizate in vederea satisfacerii cerintelor consumative ale clientilor;

Raspuns: c) sunt destinate clientului, fiind definite in raport cu acesta si furnizate in vederea satisfacerii cerintelor consumative ale clientilor;


16. Serviciile mixte reprezinta:

a)           serviciile care imbina factorul capital si factorul munca, reflectate de plati si incasari;

b)           serviciile concretizate in depozite si credite generatoare de produse bancare;

c)           serviciile concretizate in consultatii si inginerie financiara;

Raspuns: a) serviciile care imbina factorul capital si factorul munca, reflectate de plati si incasari;


17. Riscul de lichiditate pentru banci reprezinta:

a)           posibilitatea de a inregistra pierderi ce decurg din evolutia cursului de schimb;

b)           posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor;

c)           dificultatea in a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor angajamente la un moment dat;

Raspuns: c) dificultatea in a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor angajamente la un moment dat;


18. Care sunt activitatile desfasurate de catre banci in cadrul operatiilor pasive ?

a)           operatiunile pe pia 545c28f ta monetara si pe piata de capital;

b)           imprumuturi pe piata interbancara si atragerea de depozite;

c)           plasamente pe piata interbancara si acordarea de credite;

Raspuns: b) imprumuturi pe piata interbancara si atragerea de depozite;


19. In cazul soldurilor debitoare ale conturilor curente ale clientilor, bancile percep:

a) o rata a dobanzii mai mica fata de cea pe care o bonifica pentru disponibilitati;

b) o rata a dobanzii egala cu cea pe care o bonifica pentru disponibilitati;

c) o rata a dobanzii mai mare fata de cea pe care o bonifica pentru disponibilitati;

Raspuns: c) o rata a dobanzii mai mare fata de cea pe care o bonifica pentru disponibilitati;


20.Dobanda reala este calculata ca:

a) diferenta intre dobanda nominala si gradul de eroziune al capitalului, influentat de procesul inflationist;

b) suma a dobanzii nominale cu rata inflatiei;

c) raportul simplu intre dobanda nominala si rata inflatiei;

Raspuns: a) diferenta intre dobanda nominala si gradul de eroziune al capitalului, influentat de procesul inflationist;


21. Conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, capitalul social al unei banci este de:

a) minim 5 milioane euro;

b) minim 2 milioane euro;

c) maxim 15 milioane euro;

Raspuns: a) minim 5 milioane euro;


22. Serviciile centrate pe capital cuprind:

a)           serviciile concretizate in consultatii si inginerie financiara;

b)           serviciile concretizate in depozite si credite generatoare de produse bancare;

c)           serviciile care imbina factorul capital si factorul munca;

Raspuns: b) serviciile concretizate in depozite si credite generatoare de produse bancare;


23. Bancile mixte reprezinta:

a)           societati bancare al caror capital este detinut integral, sub diverse forme, de catre stat;

b)           societati bancare al caror capital apartine exclusiv unui grup de persoane fizice si juridice;

c)           societati bancare pe actiuni in care statul reprezinta unul dintre actionari;

Raspuns: c) societati bancare pe actiuni in care statul reprezinta unul dintre actionari;


24. Riscul de solvabilitate are drept baza de referinta:

a)           acoperirea finala a pasivelor existente prin active valorificabile si capacitatea de a acoperi prin capital propriu angajamentele privind resursele mobilizate;

b)           disponibilitatea imediata a fondurilor plasate;

c)           diminuarea posibilitatii de scadere a veniturilor bancare ca urmare a micsorarii ratei dobanzii;

Raspuns: a) acoperirea finala a pasivelor existente prin active valorificabile si capacitatea de a acoperi prin capital propriu angajamentele privind resursele mobilizate;


25. Pentru care din urmatoarele categorii de credite, bancile nu sunt obligate sa afiseze dobanda anuala efectiva?

a) credite acordate persoanelor fizice autorizate;

b) credite de consum;

c) credite pentru studii;

Raspuns: a) credite acordate persoanelor fizice autorizate;


26. Pozitia monetara a unei banci reprezinta:

a)           valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale;

b)           valoarea datoriei subordonate a societatii bancare;

c)           valoarea indicelui bursier al societatii bancare detinut la bursa de valori;

Raspuns: a) valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale;


27. In cazul unui credit ipotecar, valoarea garantiilor:

a) nu trebuie sa fie mai mare decat 100 % din valoarea utilizata a creditului ipotecar;

b) nu trebuie sa fie mai mare decat 75 % din valoarea utilizata a creditului ipotecar;

c) nu trebuie sa fie mai mica decat 133 % din valoarea utilizata a creditului ipotecar;

Raspuns: c) nu trebuie sa fie mai mica decat 133 % din valoarea utilizata a creditului ipotecar;


28. Creditele si depozitele reprezinta, in practica activitatii bancare:

a) servicii bancare;

b) produse bancare;

c) derivate ale serviciilor bancare;

Raspuns: b) produse bancare;


29. Operatiile pasive reprezinta:

a)           activitatile de acordare de credite;

b)           activitatile de efectuare de plasamente pe baza depozitelor constituite;

c)           activitatile de constituire a resurselor;

Raspuns: c) activitatile de constituire a resurselor;


30. Riscul de intreprindere reprezinta:

a)           un risc de organizare al bancii, legat de actiunea omului, de material si de mediul ambiental;

b)           un risc de piata determinat de deviatiile nefavorabile ale valorii de piata;

c)           un risc operational determinat de calitatea activelor bancii;

Raspuns: a) un risc de organizare al bancii, legat de actiunea omului, de material si de mediul ambiental;


31. Riscul de solvabilitate al bancii este:

a)           riscul de a nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi pierderile eventuale;

b)           dificultatea in a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor angajamente la un moment dat;

c)           posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor;

Raspuns: a) riscul de a nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi pierderile eventuale;


32. Care sunt activele care formeaza pozitia monetara a bancii ?

a)           activele imobilizate, creditele acordate persoanelor fizice;

b)           creante asupra clientelei financiare, leasingul imobiliar;

c)           numerarul, disponibilul in contul de rezerva la Banca Centrala, disponibilul la conturi curente la alte banci;

Raspuns: c) numerarul, disponibilul in contul de rezerva la Banca Centrala, disponibilul la conturi curente la alte banci;


33. Valoarea unui credit ipotecar nu poate fi:

a) mai mare de 75 % din valoarea imobilului care face obiectul creditului;

b) mai mica de 75 % din valoarea imobilului care face obiectul creditului;

c) mai mica de 90 % din valoarea imobilului care face obiectul creditului;

Raspuns: a) mai mare de 75 % din valoarea imobilului care face obiectul creditului;


34. Dobanzile utilizate pentru creditele ipotecare:

a) au doar o rata fixa, pe toata durata contractului;

b) au, in general, o rata fixa, si in anumite conditii, rate variabile;

c) au doar o rata variabila, pe toata durata contractului;

Raspuns: b) au, in general, o rata fixa, si in anumite conditii, rate variabile;


35. Creditele ipotecare au stabilite, potrivit normelor bancare, urmatoarele scadente minime:

a) minim 5 ani pentru persoanele fizice si minim 10 ani pentru persoanele juridice;

b) minim 5 ani pentru persoanele juridice si minim 10 ani pentru persoanele fizice;

c) minim 10 ani, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice;

Raspuns: b) minim 5 ani pentru persoanele juridice si minim 10 ani pentru persoanele fizice;


36. Operatiile comerciale si de comision se refera la:

a)           tranzactii de vanzare-cumparare de mijloace de plata sau servicii financiare prestate;

b)           atragerea depunerilor persoanelor fizice si juridice in depozite;

c)           efectuarea de plasamente pe baza depozitelor constituite;

Raspuns: a) tranzactii de vanzare-cumparare de mijloace de plata sau servicii financiare prestate;


37. Functiile creditului sunt urmatoarele:

a) de producere a dobanzii;

b) de stimulare a cresterii economice;

c) de redistribuire a disponibilitatilor banesti;

Raspuns: c) de redistribuire a disponibilitatilor banesti;


38. Riscul de lichiditate, in cazul unei banci, se produce:

a)           in cazul cresterii ratei dobanzii, de catre Banca Centrala, pentru creditele acordate clientilor;

b)           in cazul neplatii creditelor si a dobanzilor aferente de catre clienti;

c)           in cazul retragerii masive a depozitelor de catre clientela, ca urmare a pierderii increderii in banca;

Raspuns: c) in cazul retragerii masive a depozitelor de catre clientela, ca urmare a pierderii increderii in banca;


39. Care din urmatoarele garantii nu fac parte din categoria garantiilor reale ?

a) patrimoniul;

b) ipoteca;

c) privilegiul;

Raspuns: a) patrimoniul;


40. Beneficiarii unor credite ipotecare acordate de societatile bancare din Romania pot fi:

a) persoanele fizice si juridice romane si straine;

b) persoanele fizice care au cetatenia romana si domiciliul in Romania si persoanele juridice romane si straine;

c) persoanele fizice care au cetatenia romana si domiciliul in Romania si persoanele juridice romane;

Raspuns: c) persoanele fizice care au cetatenia romana si domiciliul in Romania si persoanele juridice romane;


41. Banca Centrala, in calitatea sa de institutie bancara nationala:

a) poate derula operatii de plati si incasari cu persoanele fizice;

b) asigura functionarea si supravegherea sistemului bancar la nivel national;

c) efectueaza operatiuni de credit si depozit bancar la vedere si la termen cu persoanele fizice si juridice;

Raspuns: b) asigura functionarea si supravegherea sistemului bancar la nivel national;


42. Blocul central de supraveghere si reglementare al sistemului financiar este reprezentat de:

a)           piata financiara;

b)           Banca Centrala;

c)           Trezoreria Publica;

Raspuns: b) Banca Centrala;


43. Bancile specializate reprezinta:

a) acele institutii financiar-bancare ce detin conturi, pe baza de reciprocitate, ale altor banci din afara frontierelor;

b) acele societati bancare la care isi au deschis conturi curente bancile din alte tari sau din orase mai micii, pentru o gama larga de asistenta si servicii;

c) institutii financiar-bancare ce acorda credite pe termen mediu si lung in ramurile pentru care este specializata;

Raspuns: c) institutii financiar-bancare ce acorda credite pe termen mediu si lung in ramurile pentru care este specializata;


44. Riscul de organizare reprezinta:

a)           un risc de calitate profesionala care poate implica erori mai mari sau mai mici;

b)           un risc de producere a unor evenimente neprevazute legate de activitatea echipamentelor si instalatiilor bancare;

c)           posibilitatea aparitiei, unor reglementari juridice sau fiscale care sa afecteze in mod negativ activitatea bancara;

Raspuns: a) un risc de calitate profesionala care poate implica erori mai mari sau mai mici;


45. Principalele masuri utilizate de banci pentru redresarea activitatii, in cazul producerii riscului de lichiditate, sunt:

a)           utilizarea disponibilitatilor existente, contractarea de imprumuturi de la alte banci si lichidarea activelor;

b)           cresterea ratei dobanzii la depozitele bancare pentru persoanele fizice si juridice;

c)           blocarea temporara a conturilor clientilor pana la obtinerea unor surse financiare suplimentare;

Raspuns: a) utilizarea disponibilitatilor existente, contractarea de imprumuturi de la alte banci si lichidarea activelor;


46. Riscul de schimb este definit ca fiind:

a)           posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor;b)           riscul de a inregistra pierderi ce decurg din evolutia cursului de schimb;

c)           dificultatea unei banci de a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor angajamente;

Raspuns: b) riscul de a inregistra pierderi ce decurg din evolutia cursului de schimb;


47. Creditul de consum reprezinta:

a) creditul pe care agentii economici si-l acorda la vanzarea marfii;

b) vanzarea cu plata in rate a unor bunuri de uz personal, de folosinta indelungata si de mare valoare;

c) imprumutul acordat pentru acoperirea unor goluri de casa;

Raspuns: b) vanzarea cu plata in rate a unor bunuri de uz personal, de folosinta indelungata si de mare valoare;


48. Principalele produse ale activitatii bancare sunt:

a)           creditele si depozitele;

b)           vanzarea de obligatiuni;

c)           emisiunea si acceptarea de garantii;

Raspuns: a) creditele si depozitele;


49. Principalele forme ale riscurilor de contrapartida sunt:

a)           riscul de credit, riscul lichiditatii si riscul de schimb;

b)           riscul de credit, riscul lichiditatii si riscul dobanzii;

c)           riscul de piata, riscul lichiditatii si riscul dobanzii;

Raspuns: b) riscul de credit, riscul lichiditatii si riscul dobanzii;


50. Cresterea riscului de lichiditate, in cazul unei banci, poate fi determinat de:

a)           reducerea plafonului de garantare a creditelor acordate clientilor;

b)           dezvoltarea operatiunilor cu instrumente derivate si orientarile spre plasamente de capital;

c)           cresterea ratei dobanzii la depozitele atrase de la persoanele fizice si juridice;

Raspuns: b) dezvoltarea operatiunilor cu instrumente derivate si orientarile spre plasamente de capital;


51. Linia de credit simpla reprezinta:

a) un credit comercial care se manifesta sub forma platilor in avans;

b) nivelul minim al creditului acordat unui client, rpin garantiile prezentate;

c) nivelul maxim al creditului care se poate acorda unui client intr-un cadru prestabilit;

Raspuns: c) nivelul maxim al creditului care se poate acorda unui client intr-un cadru prestabilit;


52. Nevoile de lichiditate ale unei banci sunt grupate pe urmatoarele categorii:

a)           nevoi imediate, pe termen scurt, pe termen lung, ciclice si neprevazute;

b)           nevoi pe termen lung, mediu si scurt;

c)           nevoi aciclice, imediate si neprevazute;

Raspuns: a) nevoi imediate, pe termen scurt, pe termen lung, ciclice si neprevazute;


53. Dobanda simpla se calculeaza in practica bancara dupa urmatoarea formula:

a)

b)

c)

unde, D = dobanda simpla;= capital imprumutat;= rata dobanzii; n = numarul de ani de creditare;

Raspuns: b)


54. Garantiile personale cuprind:

a) ipoteca;

b) privilegiul;

c) garantia simpla;

Raspuns: c) garantia simpla;


55. Care este categoria de credit care este garantat prin ipoteci sau privilegii asupra terenului, constructiei sau imobilului pentru care se acorda creditul ?

a) creditul imobiliar;

b) creditul de consum;

c) creditul ipotecar;

Raspuns: c) creditul ipotecar;


56. Creditul de consum reprezinta:

a) un credit pe termen scurt si mediu acordat persoanelor fizice individuale;

b) un credit pe termen scurt si mediu acordat persoanelor fizice individuale si juridice;

c) un credit pe termen lung acordat persoanelor fizice individuale;

Raspuns: a) un credit pe termen scurt si mediu acordat persoanelor fizice individuale;


57. In functie de fermitatea scadentei, creditele se impart in:

a) credite performante si credite neperformante;

b) credite denuntabile si credite nedenuntabile;

c) credite reale si credite personale;

Raspuns: b) credite denuntabile si credite nedenuntabile;


58. Pe plan institutional, cele cinci blocuri principale, componente ale sistemului financiar, sunt:

a)           banci, Trezoreria Publica, societati de valori mobiliare, societati de asigurari si Banca Centrala;

b)           societati de asigurari, Trezoreria Publica, piata financiara, alte institutii de credit ( institutii financiare nebancare), Banca Centrala;

c)           bancile, Trezoreria Publica, piata financiara, alte institutii de credit (institutii financiare nebancare), Banca Centrala;

Raspuns: c) bancile, Trezoreria Publica, piata financiara, alte institutii de credit (institutii financiare nebancare), Banca Centrala;


59. Riscul de credit reprezinta:

a)           dificultatea bancii de a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor angajamente la un moment dat;

b)           posibilitatea de a inregistra pierderi ce decurg din evolutia cursului de schimb;

c)           riscul pierderilor determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor, prevazute in contractul de credit;

Raspuns: c) riscul pierderilor determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor, prevazute in contractul de credit;


60. Riscul de solvabilitate al unei banci este influentat de:

a)           plata creditelor si a dobanzilor aferente de catre clienti;

b)           evolutia cursului de schimb si a ratei dobanzii aferente de catre clienti;

c)           fondurile proprii disponibile, posibilitatile proprii de a raspunde solicitantilor si de marimea si gradul de risc al operatiunilor asumate;

Raspuns: c) fondurile proprii disponibile, posibilitatile proprii de a raspunde solicitantilor si de marimea si gradul de risc al operatiunilor asumate;


61. Bancile off-shore reprezinta:

a) acele societati bancare care acorda credite pe termen mediu si lung in ramurile pentru care este specializata;

b) acele institutii financiar-bancare ce functioneaza in anumite zone libere si realizeaza numai operatiuni cu nerezidentii;

c) societatile bancare care se ocupa cu forfetarea creantelor pe care le transforma in bani;

Raspuns: b) acele institutii financiar-bancare ce functioneaza in anumite zone libere si realizeaza numai operatiuni cu nerezidentii;


62. Rata lichiditatii exprima:

a)           evolutia procentuala a gradului de indatorare a bancii pe piata monetara;

b)           marimea maxima absoluta a ratei dobanzii pe care banca o poate plati pentru finantarea unui spor de active;

c)           diferenta dintre scadenta medie ponderata a activelor bancare si cea a pasivelor bancare;

Raspuns: a) evolutia procentuala a gradului de indatorare a bancii pe piata monetara;


63. In cazul creditelor de consum:

a) bancile sunt obligate sa afiseze dobanda aplicata in cadrul contractului de imprumut;

b) bancile sunt obligate sa afiseze dobanda anuala efectiva;

c) bancile sunt obligate sa afiseze dobanda si ratele lunare de plata doar in primul an al contractului de imprumut;

Raspuns: b) bancile sunt obligate sa afiseze dobanda anuala efectiva;


64. In cazul creditelor de consum, angajamentele de plata lunare:

a) trebuie sa se incadreze intre 30 % si 50 % din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia;

b) trebuie sa se incadreze intre 50 % si 70 % din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia;

c) nu pot depasi 30 % din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia;

Raspuns: c) nu pot depasi 30 % din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia;


65. Principala masura utilizata de banci pentru prevenirea riscului de credit este:

a)           sistemul de delegare a deciziilor si de acordare a creditelor in functie de riscuri;

b)           cresterea ratelor dobanzii la creditele acordate clientilor;

c)           cresterea garantiilor solicitate de banci;

Raspuns: a) sistemul de delegare a deciziilor si de acordare a creditelor in functie de riscuri;


66. Riscul dobanzii reprezinta:

a)           posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de evolutia cursului de schimb;

b)           riscul diminuarii veniturilor bancare ca urmare a miscarilor ratei dobanzii;

c)           riscul pierderilor determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor;

Raspuns: b) riscul diminuarii veniturilor bancare ca urmare a miscarilor ratei dobanzii;


67. Bancile multinationale sunt constituite:

a) prin aportul a doi sau mai multi parteneri din state diferite, aceste banci functionand pe baza legislatiei din tara unde isi au sediul;

b) prin aportul de capital apartinand persoanelor fizice si juridice din statul unde functioneaza;

c) prin subscrierea capitalului de catre Bancile Centrale din tarile membre;

Raspuns: a) prin aportul a doi sau mai multi parteneri din state diferite, aceste banci functionand pe baza legislatiei din tara unde isi au sediul;


68. Activitatea desfasurata de Banca Centrala consta in:

a)           derularea tuturor tipurilor de operatiuni bancare;

b)           stabilirea si coordonarea politicii monetare si de credit a tarii indeplinind functiile de credit, de emisiune de moneda, de promovare a politicii monetare;

c)           primirea de depozite la vedere, acordarea de credite pe termen scurt, mediu sau lung si in derularea operatiunilor de incasari si plati;

Raspuns: b) stabilirea si coordonarea politicii monetare si de credit a tarii indeplinind functiile de credit, de emisiune de moneda, de promovare a politicii monetare;


69. Banca reprezinta institutia financiara care:

a)           mobilizeaza mijloacele banesti existente in economie, finanteaza prin imprumuturi persoane fizice si juridice, organizeaza si efectueaza decontarile si platile in cadrul economiei nationale;

b)           desfasoara servicii de investitii in contul lor si / sau in contul altor persoane pentru transferul de instrumente financiare sau drepturi aferente acestora si de servicii accesorii sau conexe;

c)           in schimbul primei de asigurare incasate isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitati naturale, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment in viata persoanelor asigurate;

Raspuns: a) mobilizeaza mijloacele banesti existente in economie, finanteaza prin imprumuturi persoane fizice si juridice, organizeaza si efectueaza decontarile si platile in cadrul economiei nationale;


70. Bancile autohtone sunt constituite prin:

a) subscrierea capitalului de catre Bancile Centrale din tarile membre;

b) aportul a doi sau mai multi parteneri din state diferite;

c) aportul de capital al persoanelor fizice sau juridice rezidente, din statul unde functioneaza;

Raspuns: c) aportul de capital al persoanelor fizice sau juridice rezidente, din statul unde functioneaza;


71. Bancile comerciale sunt acele institutii financiar-bancare specializate in:

a)           primirea de depozite la vedere, acordarea de credite pe termen scurt, mediu sau lung, derularea operatiunilor de incasari si plati;

b)           derularea tuturor tipurilor de operatiuni bancare pe termen scurt, mediu sau lung;

c)           emisiunea de moneda, promovarea politicii monetare, administrarea rezervelor valutare si supravegherea sistemului bancar;

Raspuns: a) primirea de depozite la vedere, acordarea de credite pe termen scurt, mediu sau lung, derularea operatiunilor de incasari si plati;


72. Principalele efecte, pe care scaderea dobanzilor o produce in sectorul bancar, sunt:

a)           cresterea veniturilor creditorilor si a obligatiilor debitorilor;

b)           diminuarea veniturilor creditorilor si cresterea obligatiilor debitorilor;

c)           diminuarea veniturilor creditorilor si a obligatiilor debitorilor;

Raspuns: c) diminuarea veniturilor creditorilor si a obligatiilor debitorilor;


73. Capitalul bancilor publice este detinut:

a) in proportie de peste 50 % de catre stat;

b) in intregime de statul pe teritoriul careia se afla;

c) in proportie minoritara de catre stat, care dispune de drept de veto;

Raspuns: b) in intregime de statul pe teritoriul careia se afla;


74. Bancile universale reprezinta acele institutii financiar-bancare care:

a)           sunt specializate in primirea de depozite la vedere;

b)           stabilesc si coordoneaza politica monetara si de credit a tarii;

c)           deruleaza toate tipurile de operatiuni bancare, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu sau lung;

Raspuns: c) deruleaza toate tipurile de operatiuni bancare, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu sau lung;


75. In domeniul bancar, riscul de piata se refera la:

a)           riscul diminuarii veniturilor bancare ca urmare a miscarilor ratei dobanzii;

b)           deviatiile nefavorabile ale valorii de piata, ale pozitiilor, pe timpul duratei minime necesare pentru lichidarea pozitiilor;

c)           posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de evolutia cursului de schimb;

Raspuns: b) deviatiile nefavorabile ale valorii de piata, ale pozitiilor, pe timpul duratei minime necesare pentru lichidarea pozitiilor;


76. Domeniul principal de activitate al bancilor factor cuprinde:

a) colectarea creantelor si remunerarea lor, furnizand o lichiditatea anticipata a creditorilor contra unui comision;

b) acordarea de imprumuturi pentru locuinte garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile;

c) toate tipurile de operatiuni pe care le fac bancile comerciale, la care se adauga operatiunile cu valorile mobiliare privind emisiunea, subscrierea, plasamentul sau negocierea lor;

Raspuns: a) colectarea creantelor si remunerarea lor, furnizand o lichiditate anticipata a creditorilor contra unui comision;


77. Bancile de investitii au ca activitate principala:

a)           primirea de depozite la vedere, operatiuni de incasari si plati;

b)           emisiunea de moneda, promovarea politicii monetare, administrarea rezervelor valutare si supravegherea sistemului bancare;

c)           investitii si plasamente pe piata de capital, pe piata imobiliara, pe piata titlurilor de stat si pe piata interbancara;

Raspuns: c) investitii si plasamente pe piata de capital, pe piata imobiliara, pe piata titlurilor de stat si pe piata interbancara;


78. Bancile autohtone reprezinta acele societati bancare:

a)           constituite prin subscrierea capitalului de catre Bancile Centrale din tarile membre;

b)           componente ale sistemului bancar national care functioneaza sub supravegherea Bancii Centrale si care apartin unor persoane fizice sau juridice rezidente;

c)           componente ale unui sistem bancar national, care functioneaza sub supravegherea Bancii Centrale si care apartin unor persoane fizice sau juridice diferite;

Raspuns: b) componente ale sistemului bancar national care functioneaza sub supravegherea Bancii Centrale si care apartin unor persoane fizice sau juridice rezidente;


79. Pozitia lichiditatii, ca indicator de lichiditate, este calculat ca:

a) diferenta dintre activele lichide si pasivele volatile;

b) diferenta dintre pasivele volatile si activele lichide;

c) suma dintre activele lichide si pasivele volatile;

Raspuns: a) diferenta dintre activele lichide si pasivele volatile;


80. Riscul de mediul ambiental, in cadrul activitatii bancare, este determinat de:

a) lipsa de pregatire profesionala a angajatilor dintr-un anumit sector de activitate;

b) disfunctionalitatile aparute in functionarea circuitelor electronice de transfer de date;

c) reglementarile de ordin juridic sau fiscal;

Raspuns: c) reglementarile de ordin juridic sau fiscal;


81. Dobanda perceputa de institutiile financiar-bancare reprezinta:

a) dobanda pe care o pratica bancile in cazul soldurilor creditoare ale conturilor curente ale clientilor;

b) dobanda pe care o practica bancile in cazul creditelor acordate persoanelor fizice si juridice;

c) dobanda pe care o acorda societatile bancare pentru depozitele persoanelor fizice si juridice;

Raspuns: b) dobanda pe care o practica bancile in cazul creditelor acordate persoanelor fizice si juridice;


82. In activitatea bancara de calcul a indicatorilor de lichiditate, pasivele nete simple se calculeaza ca:

a) suma activelor si pasivelor cu aceeasi scadenta;

b) diferenta intre pasivele si activele cu aceeasi scadenta;

c) suma dintre pasivele si activele cumulate, corespunzatoare fiecarei perioade, in mod secvential;

Raspuns: b) diferenta intre pasivele si activele cu aceeasi scadenta;


83. Efectele pe care cresterea dobanzilor le produce in sectorul bancar sunt:

a)           diminuarea veniturilor creditorilor si a obligatiilor debitorilor;

b)           diminuarea veniturilor creditorilor si cresterea obligatiilor debitorilor;

c)           cresterea veniturilor creditorilor si a obligatiilor debitorilor;

Raspuns: c) cresterea veniturilor creditorilor si a obligatiilor debitorilor;


84. Conform teoriei paritatii puterii de cumparare:

a)           un bun identic are un pret diferit, in functie de locul unde este produs;

b)           un bun identic, produs oriunde, are acelasi pret;

c)           preturile bunurilor sunt puternic influentate de puterea economica a unei tari;

Raspuns: b) un bun identic, produs oriunde, are acelasi pret;


85. Riscurile operationale, in activitatea bancara, sunt determinate de:

a)           calitatea activelor bancii si a compartimentelor ce indeplinesc functiile sale de baza;

b)           variatia ratei dobanzii pe piata interbancara;

c)           variatia cursului de schimb din sectorul bancar;

Raspuns: a) calitatea activelor bancii si a compartimentelor ce indeplinesc functiile sale de baza;


86. In activitatea de analiza financiara a lichiditatii bancare, pasivele nete cumulate sunt calculate ca:a) suma dintre pasivele si activele cumulate, corespunzatoare fiecarei perioade, in mod secvential;b) diferenta intre activele si pasivele cumulate, corespunzatoare fiecarei perioade, in mod secvential;

c) diferenta intre pasivele si activele cu aceeasi scadenta;

Raspuns: b) diferenta intre activele si pasivele cumulate, corespunzatoare fiecarei perioade, in mod secvential;


87. In sectorul bancar, garantia ceruta pentru aprobarea unui credit ipotecar este:

a) suma veniturilor familiei solicitantului;

b) un alt bun imobiliar in proprietatea solicitantului;

c) bunul imobiliar care face obiectul creditului ipotecar respectiv;

Raspuns: c) bunul imobiliar care face obiectul creditului ipotecar respectiv;


88.Operatiunile active reprezinta:

a) acele operatiuni prin care bancile isi constituie resursele;

b) acele operatiuni prin care sunt generate mijloacele producatoare de profit;

c) activitati centrate pe gestiunea costuirlor bancare;

Raspuns: b) acele operatiuni prin care sunt generate mijloacele producatoare de profit;


89. Indicele lichiditatii este calculat in practica bancara ca:

a) raport intre activele si pasivele ponderate cu numarul mediu de zile al fiecarei perioade;

b) diferenta dintre activele si pasivele ponderate cu numarul mediu de zile al fiecarei perioade;

c) raport intre activele si pasivele cu aceeasi scadenta;

Raspuns: a) raport intre activele si pasivele ponderate cu numarul mediu de zile al fiecarei perioade;


90. Rentabilitatea bancara maxima presupune:

a) o valoare nula a pozitiei lichiditatii obtinuta de societatea bancara;

b) o valoare pozitiva a pozitiei lichiditatii societatii bancare respective;

c) ca pozitia lichiditatii societatii bancare sa aiba o valoare negativa;

Raspuns: a) o valoare nula a pozitiei lichiditatii obtinuta de societatea bancara;


91. Dobanda bonificata de societatile bancare reprezinta:

a) dobanda pe care o pratica bancile in cazul soldurilor debitoare ale conturilor curente ale clientilor;

b) dobanda pe care o practica bancile in cazul creditelor acordate persoanelor fizice si juridice;

c) dobanda pe care o acorda societatile bancare pentru depozitele persoanelor fizice si juridice;

Raspuns: c) dobanda pe care o acorda societatile bancare pentru depozitele persoanelor fizice si juridice;


92. Conform criteriului inregistrarilor bancare, operatiunile unei banci se pot grupa in:

a) operatiuni bilatiere si operatiuni de exploatare;

b) operatiuni bilantiere si operatiuni extrabilantiere;

c) operatiuni bilantiere si operatiuni curente;

Raspuns: a) operatiuni bilatiere si operatiuni de exploatare;


93. Operatiunile vizand veniturile bancii, sunt concentrate pe:

a) generarea mijloacelor producatoare de profit;

b) realizarea unui volum de activitate si optimizarii preturilor produselor si serviciilor;

c) gestiunea costurilor bancare;

Raspuns: b) realizarea unui volum de activitate si optimizarii preturilor produselor si serviciilor;


94. Imaterialitatea unui produs bancar, ca o caracteristica generala a acestuia, este determinata de:

a) cererea inconstanta de produse bancare;

b) reglementarile de ordin fiscal si bancar;

c) caracterul imaterial al produselor bancare;

Raspuns: c) caracterul imaterial al produselor bancare;


95. Operatiile de casierie desfasurate de o societate bancara cuprind:

a) acceptarea depunerilor si retragerea de fonduri, plata cecurilor prezentate si procesarea ordinelor de plata;

b) decontarea cecurilor si a altor produse bancare de catre clienti in cadrul fiecarei banci;

c) operatii de codificare, clasificare si actualizare, inregistrarea clientilor;

Raspuns: a) acceptarea depunerilor si retragerea de fonduri, plata cecurilor prezentate si procesarea ordinelor de plata;


96.Care din urmatoarele nu reprezinta produse bancare de depozit ?

a) conturi curente, conturi de disponibilitati;

b) conturi de economii, depozite la termen;

c) cecuri, carduri de credit;

Raspuns: c) cecuri, carduri de credit;


97. Care din urmatoarele activitati desfasurate de o banca se incadreaza in categoria activitatilor de natura nebancara ?

a) activitati de creditare, de transferuri financiare;

b) activitati de mandatar, comisionar, activitati furnizoare de servicii conexe;

c) activitati operationale de incasari si plati;

Raspuns: b) activitati de mandatar, comisionar, activitati furnizoare de servicii conexe;


98. Activitatile de contabilitate, administratie si personal desfasurate de o banca reprezinta:

a) activitati nebancare;

b) activitati functionale;

c) activitati operationale;

Raspuns: b) activitati functionale;


99. Volatilitatea, ca principala caracteristica a produselor bancare, este determinata de:

a) cererea inconstanta de produse bancare;

b) reglementarile de ordin fiscal si juridic;

c) atasarea produselor bancare de o anumita banca;

Raspuns: a) cererea inconstanta de produse bancare;


100. Operatiile de clearing si colectare desfasurate de o societate bancara reprezinta:

a) operatii bancare specifice serviciilor asociate depozitelor bancare;

b) operatii bancare specifice produselor de depozit;

c) operatii bancare de administrare interna;

Raspuns: b) operatii bancare specifice produselor de depozit;


101. In cazul serviciilor furnizoare de produse bancare, remunerarea se face:

a) sub forma de comisioane;

b) sub forma de dobanzi fixe;

c) pe baza de marje;

Raspuns: c) pe baza de marje;


102.Operatiile de procesare interna a relatiilor cu clientii cuprind:

a) operatii de codificare, clasificare si actualizare, inregistrarea clientilor;

b) decontarea cecurilor si a altor produse bancare de catre clienti in cadrul fiecarei banci;

c) acceptarea depunerilor si retragerea de fonduri, plata cecurilor prezentate si procesarea ordinelor de plata;

Raspuns: a) operatii de codificare, clasificare si actualizare, inregistrarea clientilor;


103. Ca elemente de baza al activitatii bancare, produsele bancare:

a) pot fi protejate prin brevete, acestea nefiind uniforme din punct de vedere al continutului;

b) nu pot fi protejate prin brevete, acestea fiind uniforme din punct de vedere al continutului;

c) nu sunt conditionate de reglementari bancare sau fiscale;

Raspuns: b) nu pot fi protejate prin brevete, acestea fiind uniforme din punct de vedere al continutului;


104. Principalele caracteristici prin care produsele bancare se diferentiaza de celelalte produse oferite pe piata sunt urmatoarele:

a) standardizarea, intangibilitatea, volatilitatea, inseparabilitatea;

b) profitabilitatea, stabilitatea, rentabilitatea;

c) eficienta financiara, profitabilitatea, stabilitatea;

Raspuns: a) standardizarea, intangibilitatea, volatilitatea, inseparabilitatea;


105. Operatiile de clearing si colectare desfasurate intr-o banca vizeaza:

a) acceptarea depunerilor si retragerea de fonduri, plata cecurilor prezentate si procesarea ordinelor de plata;

b) operatii de codificare, clasificare si actualizare, inregistrarea clientilor;

c) decontarea cecurilor si a altor produse bancare de catre clienti in cadrul fiecarei banci;

Raspuns: c) decontarea cecurilor si a altor produse bancare de catre clienti in cadrul fiecarei banci;


106. Decontarea transferurilor si emisiunea de obligatiuni desfasurate prin intermediul unei societati bancare reprezinta:

a) servicii bancare;

b) produse bancare de depozit;

c) produse bancare nepurtatoare de servicii bancare;

Raspuns: a) servicii bancare;


107. In cazul serviciilor pure, nonprodus, ale unei societati bancare, remunerarea se face:

a) sub forma de marje, in functie de caracteristicile produselor bancare;

b) sub forma de comisioane;

c) sub forma de dobanzi variabile;

Raspuns: b) sub forma de comisioane;


108. Conform reglementarilor B.N.R., capitalul social al unei banci:

a) este constituit in forma baneasca si sub forma de aport de bunuri imobiliare;

b) este constituit integral sub forma de aport de bunuri imobiliare;

c) trebuie varsat integral sub forma baneasca;

Raspuns: c) trebuie varsat integral sub forma baneasca;


109. Dupa repartitia a 20 % din profitul brut pentru constituirea fondului de rezerva, bancile pot folosi, pentru completarea acestui fond de rezerva, sume provenind din:

a) profitul net;

b) profitul nerepartizat in exercitiul financiar anterior;

c) venitul net din dobanzi;

Raspuns: a) profitul net;


110. Normele de functionare a bancilor privind lichiditatea se refera la:

a) sistemul de organizare interna al bancilor;

b) normarea si reglementarea activitatii de creditare;

c) normarea rezervelor minime obligatorii ale bancilor la Banca Nationala Romana;

Raspuns: c) normarea rezervelor minime obligatorii ale bancilor la Banca Nationala Romana;


111. Indicii de lichiditate, potrivit normelor de lichiditate, sunt calculati in functie de:

a) elementele bilantiere pe termen lung (fonduri proprii, resurse permanente);

b) elementele bilantiere pe termen scurt (active lichide, pasive volatile);

c) elementele contului de profit si pierdere (venituri, cheltuieli);

Raspuns: a) elementele bilantiere pe termen lung (fonduri proprii, resurse permanente);


112. Normele referitoare la riscul de credit stabilesc norme referitoare la:

a) extinderea creditarii unui singur creditor si a imprumuturilor mari acordate;

b) limitarea creditarii unui singur debitor si a imprumuturilor mari acordate;

c) limitarea garantiilor pentru un acces mai usor al populatiei la creditele bancare;

Raspuns: b) limitarea creditarii unui singur debitor si a imprumuturilor mari acordate;


113. Normele bancare referitoare la valuta impun:

a) un control permanent al operatiunilor valutare;

b) un control al operatiunilor valutare la intervale de timp prestabilite;

c) exercitarea unui control al operatiunior valutare doar in momentul producerii unor oscilatii semnificative ale cursului valutar;

Raspuns: a) un control permanent al operatiunilor valutare;


114. Pe circuitul operational de decontare dintre banca platitoare si banca de depozit pot exista:

a) banci intermediare, case de compensare;

b) societati de leasing, societati de asigurari;

c) cooperative de credit, societati de valori mobiliare;

Raspuns: a) banci intermediare, case de compensare;


115. Organizarea unei banci, ca firma comerciala, poate fi abordata din perspectiva:

a) ierarhica, functionala;

b) verticala, orizontala;

c) financiara, legislativa;

Raspuns: a) ierarhica, functionala;


116. Care din urmatoarele categorii de intermediari financiari nu reprezinta un organism de credit ?

a) Banci de credit ipotecar;

b) Institutii emitente de moneda electronica;

c) Societati de asigurari;

Raspuns: c) Societati de asigurari;


117. Conform perspectivei configurationale, o societate bancara este organizata:

a) conform functiunilor bancii;

b) pe centre operationale;

c) pe nivele ierarhice;

Raspuns: b) pe centre operationale;


118. Vicepresedintii unei banci comerciale au ca reponsabilitate, potrivit normelor bancare:

a) desfasurarea in bune conditii a intregii activitati a bancii;

b) coordonarea exclusiva a Comitetului de directie sau de conducere;

c) coordonarea unor departamente functionale sau centre operationale;

Raspuns: c) coordonarea unor departamente functionale sau centre operationale;


119. In cadrul unei institutii financiar-bancare, sucursalele:

a)           dispun de o larga autonomie de gestiune si operativa, adecvata dimensiunii teritoriale;

b)           dispun de o autonomie restransa de gestiune si operativa;

c)           nu dispun de autonomie de gestiune si operativa, fiind supusa gestiunii Centralei bancare;

Raspuns: a) dispun de o larga autonomie de gestiune si operativa, adecvata dimensiunii teritoriale;


120. Filialele unei societati bancare reprezinta:

a) centre operationale, cu rol de coordonare a activitatii bancii;

b) unitati operative ale bancii, cu o relativa autonomie de gestiune;

c) centre operationale, cu atributii exclusive de relatii externe, de resurse umane si de dezvoltare;

Raspuns: b) unitati operative ale bancii, cu o relativa autonomie de gestiune;


121. Agentiile bancare, ca elemente ale sistemului organizational bancar, prezinta urmatoarele caracterisitici:

a)           sunt unitati bancare cu personalitate juridica, cu o larga autonomie de gestiune;

b)           sunt unitati bancare cu personalitate juridica, dispunand de un rol exclusiv operativ;

c)           sunt unitati bancare subordonate sucursalelor sau filialelor, constituindu-se in scopul apropierii de clienti;

Raspuns: c) sunt unitati bancare subordonate sucursalelor sau filialelor, constituindu-se in scopul apropierii de clienti;


122. Comitetul de credit este constituit, in cadrul unei societati bancare:

a) la nivelul conducerii bancii;

b) la nivelul sucursalelor bancii;

c) la nivelul filialelor bancii;

Raspuns: a) la nivelul conducerii bancii;


123. Prioritatile urmarite de activitatea bancara sunt:

a) solvabilitatea si cresterea numarului de clienti;

b) atragerea de clienti deponenti si limitarea creditelor pe termen scurt;

c) profitabilitatea si lichiditatea;

Raspuns: c) profitabilitatea si lichiditatea;


124. Componentele sistemului financiar sunt:

a) piata monetara si institutiile financiare nebancare;

b) piata financiara si intermediarii financiari;

c) cooperativele de credit si piata de capital;

Raspuns: b) piata financiara si intermediarii financiari;


125. Operatiile de constituire a resurselor, care se concretizeaza in formarea capitalului, reprezinta:

a) operatii pasive;

b) operatii active;

c) operatii comerciale si de comision;

Raspuns: a) operatii pasive;


126. Acordarea de credite si efectuarea de plasamente pe baza depozitelor constituite fac parte din categoria:

a) operatiilor comerciale si de comision;

b) operatiilor pasive;

c) operatiilor active;

Raspuns: c) operatiilor active;


127. Tranzactiile de vanzare-cumparare de mijloace de plata derulate in cadrul activitatii bancare reprezinta:

a) operatii bancare comerciale si de comision;

b) operatii bancare active;

c) operatii bancare pasive;

Raspuns: a) operatii bancare comerciale si de comision;


128. Care din urmatoarele categorii de institutii nu reprezinta intermediari financiari ?

a) institutiile financiare nebancare;

b) bancile comerciale;

c) administratiile financiare fiscale;

Raspuns: c) administratiile financiare fiscale;


129. Blocurile functionale, din care fac parte si bancile comerciale, pot comunica relational:

a) prin intermediul Bancii Centrale si a altor banci comerciale autorizate in acest sens;

b) doar prin intermediul Bancii Centrale;

c) doar prin intermediul unor banci comerciale autorizate in acest sens;

Raspuns: b) doar prin intermediul Bancii Centrale;


130. In cadrul activitatii de trezorerie:

a) se stabilesc dobanzile active si pasive;

b) se deruleaza operatiile de intocmire a documentelor contabile;

c) se desfasoara operatiile de reorganizare a agentiilor bancare;

Raspuns: a) se stabilesc dobanzile active si pasive;


131. Soldul creditor minim al contului de rezerva la Banca Centrala este normat sub forma:

a) depozitelor la vedere;

b) conturilor corespondente;

c) rezervelor minime obligatorii;

Raspuns: c) rezervelor minime obligatorii;


132. Surplusul de numerar al bancilor comerciale este depus:

a) sub forma de depozite la vedere la alte banci comerciale;

b) la Banca Centrala;

c) in conturile de corespondent al bancilor;

Raspuns: b) la Banca Centrala;


133. Rezervele unei banci sunt stabilite:

a) ca procent din fiecare tip de depozit bancar;

b) ca procent din capitalul social al bancii;

c) ca procent din veniturile totale ale societatii bancare;

Raspuns: a) ca procent din fiecare tip de depozit bancar;


134. Prin intermediul operatiunilor permanente de gestiune a pozitiei monetare:

a) se corecteaza excedentul sau deficitul contului de rezerva pe piata rezervelor bancare;

b) se determina excedentului sau deficitului estimat al contului de rezerva;

c) se corecteaza abaterile soldului contului curent;

Raspuns: c) se corecteaza abaterile soldului contului curent;


135. O situatie financiara pentru banca, cand activele isi ating scadenta inaintea surselor care le-au finantat, este favorabila atunci cand:

a) valoarea indicelui lichiditatii este subunitara;

b) valoarea indicelui lichiditatii este supraunitara;

c) valoarea indicelui lichiditatii este egala cu 1;

Raspuns: b) valoarea indicelui lichiditatii este supraunitara;


136. In cadrul activitatii bancare, riscul de credit este incadrat in categoria generala a:

a) riscului de parteneriat;

b) riscului de intreprindere;

c) riscului de organizare;

Raspuns: a) riscului de parteneriat;


137. Prin efectele pe care le poate produce asupra activitatii unei banci, riscul de mediu ambiental este incadrat in:

a) riscul de credit;

b) riscul de parteneriat;

c) riscul de intreprindere;

Raspuns: c) riscul de intreprindere;


138. Dificultatea in a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor angajamente la un moment dat reprezinta:

a) riscul de organizare;

b) riscul de lichiditate;

c) riscul de solvabilitate;

Raspuns: b) riscul de lichiditate;


139. Necesitatea unei banci de a-si spori capacitatea de a acoperi prin capital propriu angajamentele privind resursele mobilizate este de terminata de:

a) riscul de solvabilitate;

b) riscul dobanzii;

c) riscul de mediu ambiental;

Raspuns: a) riscul de solvabilitate;


140. Actele legislative care reglementeaza structurile bilantiere bancare reprezinta:

a) legi bancare speciale;

b) norme contabile bancare;

c) norme prudentiale;

Raspuns: c) norme prudentiale;


141. Care dintre urmatoarele elemente sunt incluse in cadrul dobanzii efective anuale ?

a) comision de intretinere a contului curent;

b) comision de evaluare a documentatiei de credit;

c) comision de evaluare a bunurilor mobile aduse ca garantie;

Raspuns: b) comision de evaluare a documentatiei de credit;


142. Dobanda reala este:

a) direct proportionala cu dobanda nominala si invers proportionala cu gradul de depreciere monetara;

b) invers proportionala cu dobanda nominala si invers proportionala cu gradul de depreciere monetara;

c) direct proportionala cu dobanda nominala si cu gradul de depreciere monetara;

Raspuns: a) direct proportionala cu dobanda nominala si invers proportionala cu gradul de depreciere monetara;


143. Dobanda nominala este exprimata:

a) prin diferenta dintre dobanda reala si rata inflatiei;

b) prin rata curenta de piata;

c) raportul dintre dobanda reala si rata inflatiei;

Raspuns: b) prin rata curenta de piata;


144. Dobanda compusa se calculeaza in practica bancara dupa urmatoarea formula:

a)

b)

c)

unde, D = dobanda simpla;= capital imprumutat;= rata dobanzii; n = numarul de ani de creditare;

Raspuns: a)


145. Produsele bancare:a) nu sunt supuse uzurii fizice si morale, nefiind influentate de mediul financiar;

b) sunt materiale si sunt supuse uzurii fizice si morale;

c) sunt imateriale, nefiind supuse uzurii fizice, insa sunt afectate de uzura morala, determinata de mediul financiar;

Raspuns: c) sunt imateriale, nefiind supuse uzurii fizice, insa sunt afectate de uzura morala, determinata de mediul financiar;


146. In functie de obiectul bancar sau financiar utilizat, putem delimita activitatea bancara in:

a) operatiuni in moneda nationala si operatiuni valutare;

b) operatiuni vizand produse, operatiuni vizand servicii si operatiuni vizand produse asociate cu servicii;

c) operatiuni la vedere si operatiuni la termen;

Raspuns: b) operatiuni vizand produse, operatiuni vizand servicii si operatiuni vizand produse asociate cu servicii;


147. Prin natura activului operat, operatiunile bancare se impart in:

a) operatiuni cu moneda si operatiuni cu active financiare;

b) operatiuni vizand produse, operatiuni vizand servicii si operatiuni vizand produse asociate cu servicii;

c) operatiuni la vedere si operatiuni la termen;

Raspuns: a) operatiuni cu moneda si operatiuni cu active financiare;


148. Operatiile de factoring sunt incluse in categoria:

a) produselor bancare purtatoare de servicii bancare;

b) produselor bancare nefurnizoare de servicii bancare;

c) serviciilor bancare;

Raspuns: c) serviciilor bancare;


149. Serviciile concretizate in depozite si credite generatoare de produse bancare reprezinta:

a) servicii mixte;

b) servicii centrate pe capital;

c) servicii de personal;

Raspuns: b) servicii centrate pe capital;


150. Supravegherea prudentiala bancara se realizeaza:

a) la nivelul societatilor bancare, prin inspectiile si examinarile la banci, sau la nivelul autoritatii de supraveghere, prin rapoarte primite de la banci;

b) prin departamentul de control intern al societatilor bancare;

c) prin Comitetul de Risc al societatilor bancare;

Raspuns: a) la nivelul societatilor bancare, prin inspectiile si examinarile la banci, sau la nivelul autoritatii de supraveghere, prin rapoarte primite de la banci;


151. Riscul dobanzii afecteaza:

a) toti participantii in relatiile de credit;

b) doar societatile bancare, in calitate de creditori;

c) doar clientii societatilor bancare, in calitate de deponenti;

Raspuns: a) toti participantii in relatiile de credit;


152. Instabilitatea parametrilor de piata (dobanda, cursul de schimb, indici bursieri) este masurata in mod curent prin:

a) profitabilitate;

b) eficienta;

c )volatilitate;

Raspuns: c) volatilitate;


153. In practica bancara, norma Cooke reprezinta:

a) coeficientul de lichiditate;

b) norma de solvabilitate;

c) coeficientul resurselor permanente;

Raspuns: b) norma de solvabilitate;


154. Bancile corespondent reprezinta societatile bancare:

a) care detin conturi pe baza de reciprocitate, ale altor banci, din afara granitelor;

b) ce deruleaza doar activitati de investitii si plasamente pe piata de capital;

c) care acorda credite pe termen mediu si lung, in sectoare pentru care sunt specializate;

Raspuns: a) care detin conturi pe baza de reciprocitate, ale altor banci, din afara granitelor;


155. Atragerea de depozite, avand ca obiect dezvoltarea activitatii bancii prin depozite la vedere, depozite la termen si imprumuturi de la clientela nebancara reprezinta:

a) operatiuni active;

b) operatiuni de monitorizare a riscurilor;

c) operatiuni pasive;

Raspuns: c) operatiuni pasive;


156. Reglementarile bancare se refera la urmatoarele aspecte ale activitatii bancare:

a) dezvoltarea activitatii bancare;

b) autorizarea, functionarea si supravegherea activitatii;

c) rentabilizarea si profitabilitatea activitatii bancare;

Raspuns: b) autorizarea, functionarea si supravegherea activitatii;


157. Raportul credite depozite evalueaza:

a) potentialul bancii de a acoperi nevoia de lichiditate;

b) gradul de indatorare a bancii pe piata monetara;

c) capacitatea activelor de a fi transformate rapid si la costuri minime in moneda lichida;

Raspuns: a) potentialul bancii de a acoperi nevoia de lichiditate;


158. Conturile curente sunt incluse in categoria:

a) depozitelor la vedere;

b) depozitelor pe termen scurt;

c) depozitelor pe termen mediu si lung;

Raspuns: a) depozitelor la vedere;


159. Sumele in tranzit de la alte banci reprezinta:

a) depozitele la vedere la bancile corespondente;

b) instrumentele de plata depuse, pentru care s-a primit credit;

c) instrumentele de plata depuse, dar pentru care nu s-a primit credit;

Raspuns: c) instrumentele de plata depuse, dar pentru care nu s-a primit credit;


160. Plasamentele pe piata interbancara au ca obiect plasarea pe termen scurt a excedentului de resurse in:

a) imprumuturi acordate agentilor economici

b) depozite interbancare;

c) imprumuturi acordate persoanelor fizice;

Raspuns: b) depozite interbancare;


161. Care a fost rata anuala a dobanzii la un imprumut in valoare de 19.400 lei, luat pe termen de 11 luni, pentru care s-a platit o dobanda de 2.150 lei ?

a) 12,09 %;

b) 7,71 %;

c) 15,55 %;

d) 8,05 %;

Raspuns: a) 12,09 %;


162. Care este perioada de timp dupa care trebuie rambursat un credit pe termen scurt de 7.700 euro, cu o rata a dobanzii simple de 5,70 %, la care trebuie platita o dobanda de 390 euro ?

a) 272 zile;

b) 240 zile;

c) 350 zile;

d) 320 zile;

Raspuns: d) 320 zile;


163. Determinati valoarea totala a dobanzii pe care un client-persoana fizica o plateste pentru un credit de 15.000 lei, la o rata a dobanzii simple de 10,20 %, scadenta creditului fiind stabilita prin contract la 9 luni.

a) 990 lei;

b) 1.347,5 lei;

c) 1.147,5 lei;

d) 1.500 lei;

Raspuns: c) 1.147,5 lei;


164. Sa se calculeze valoarea totala pe care un client o are de platit la scadenta unui contract de creditare, tinand cont de o valoare totala a dobanzii de 1.345 lei, o rata anuala a dobanzii de 9,80 % si de o perioada de creditare de 320 zile.

a) 13.450 lei;

b) 16.785 lei;

c) 11.345 lei;

d) 21.345 lei;

Raspuns: b) 16.785 lei;


165. Un credit de 75.000 lei este acordat pe 2 ani, pe principiul dobanzii compuse, cu o rata a dobanzii compuse de 11,1 %. Determinati care este suma totala pe care clientul o plateste institutiei de creditare, la scadenta contractului de imprumut.

a) 92.574 lei;

b) 82.500 lei;

c) 85.555 lei;

d) 101.500 lei;

Raspuns: a) 92.574 lei;


166. Care este dobanda pe care un client-persoana juridica o plateste la rambursarea unui credit, la scadenta perioadei de imprumut, pentru un contract ce prevede un credit de 32.000 euro, o perioada de creditare de 2 ani, si o rata anuala a dobanzii de 5,70 %, calculata pe principiul dobanzii compuse ?

a) 4.832 euro;

b) 3.510 euro;

c) 3.752 euro;

d) 3.200 euro;

Raspuns: c) 3.752 euro;


167. Determinati care a fost suma creditului acordat pe o perioada de 3 ani, pentru care un client plateste o dobanda de 11.350 lei, iar rata anuala a dobanzii, calculata conform principiului dobanzii compuse, a fost de 10,50 %.

a) 37.800 lei;

b) 41.350 lei;

c) 35.900 lei;

d) 32.500 lei;

Raspuns: d) 32.500 lei;


168. Determinati perioada de rambursare prevazuta in cadrul unui contract de credit, tinand cont de o valoare a imprumutului de 72.000 lei, o rata anuala a dobanzii de 8,90 %, calculata dupa principiul dobanzii compuse, si o valoare totala de rambursat de 85.386,3 lei.

a) 3 ani;

b) 1 an;

c) 2 ani;

d) 5 ani;

Raspuns: c) 2 ani;


169. Un client a incheiat cu o banca un contract de imprumut, ce prevede un credit de 44.000 euro, o rata a dobanzii de 5,90 %, calculata pe principiul dobanzii compuse, scadenta imprumutului fiind de 2 ani. Calculati ce rata a dobanzii ar plati acest client, pe principiul dobanzii simple, care ar aduce aceeasi dobanda in aceeasi perioada de creditare de 2 ani.

a) 7,17 %;

b) 6,07 %;

c) 5,11 %;

d) 4,94 %;

Raspuns: b) 6,07 %;


170. Calculati rata anuala a dobanzii, in conditiile unui imprumut de 3.200 euro, luat pe termen de 11 luni, dobanda platita de client fiind de 303 euro.

a) 8,15 %;

b) 7,95 %;

c) 9,33 %;

d) 10,33 %;

Raspuns: d) 10,33 %;


171. Determinati care este perioada de timp dupa care trebuie rambursat un credit de 29.200 lei, cu o rata anuala a dobanzii de 10,40 %, la care trebuie platita o dobanda de 2.540 lei, Dobanda este calculata conform principiului dobanzii simple.

a) 351 zile;

b) 272 zile;

c) 301 zile;

d) 310 zile;

Raspuns: c) 301 zile;


172. Conform unui contract de credit, un client a angajat un imprumut de 32.500 lei, pentru care s-a stabilit o rata anuala a dobanzii de 11,70 %, scadenta creditului fiind stabilita la 320 de zile. Sa se determine valoarea totala a dobanzii pe care acest client o plateste la finalul perioadei de creditare.

a) 3.380 lei;

b) 4.480 lei;

c) 3.990 lei;

d) 4.250 lei;

Raspuns: a) 3.380 lei;


173. Determinati valoarea totala pe care un client - agent economic o are de platit la scadenta unui contract de creditare, tinand cont de o valoare totala a dobanzii de 3.470 lei, o rata anuala a dobanzii de 13,20 % si de o perioada de creditare de 270 zile.

a) 41.470 lei;

b) 33.470 lei;

c) 34.700 lei;

d) 38.520 lei;

Raspuns: d) 38.520 lei;


174. Unei persoane fizice i se acorda un imprumut de 45.200 lei, cu scadenta pe 2 ani, pe principiul dobanzii compuse, cu o rata anuala a dobanzii de 12,80 %. Determinati care este suma totala pe care clientul o plateste societatii bancare, la scadenta contractului de imprumut.

a) 62.347 lei;

b) 51.212 lei;

c) 57.512 lei;

d) 49.720 lei;

Raspuns: c) 57.512 lei;


175. Determinati care este dobanda pe care cu client-persoana juridica o plateste la rambursarea unui credit, la scadenta perioadei de imprumut, pentru un contract ce prevede un credit de 31.700 euro, o perioada de creditare de 3 ani, si o rata anuala a dobanzii de 7,20 %, calculata pe principiul dobanzii compuse.

a) 3.170 euro;

b) 7.352 euro;

c) 6.340 euro;

d) 8.574 euro;

Raspuns: b) 7.352 euro;


176. Calculati care a fost suma imprumutului acordat pe o perioada de 2 ani, pentru care un client plateste o dobanda de 12.970 lei, iar rata anuala a dobanzii, calculata conform principiului dobanzii compuse, a fost de 13,50 %.

a) 51.200 lei;

b) 31.970 lei;

c) 41.970 lei;

d) 45.000 lei;

Raspuns: d) 45.000 lei;


177. O persoana juridica a incheiat cu o institutie bancara un contract de imprumut, ce prevede un credit de 39.000 euro, o rata anuala a dobanzii de 7,10 %, calculata pe principiul dobanzii compuse, scadenta imprumutului fiind de 2 ani. Calculati ce rata anuala a dobanzii ar plati acest client, pe principiul dobanzii simple, care ar aduce aceeasi dobanda in aceeasi perioada de creditare de 2 ani.

a) 7,90 %;

b) 8,10 %;

c) 6,35 %;

d) 7,35 %;

Raspuns: a) 7,35 %;


178. Care a fost rata anuala a dobanzii la un credit in valoare de 18.100 euro, luat pe termen de 9 luni, pentru care s-a platit o dobanda de 1.920 euro ?

a) 10,50 %;

b) 14,14 %;

c) 13,22 %;

d) 15,19 %;

Raspuns: b) 14,14 %;


179. Determinati care este perioada de timp dupa care trebuie rambursat un imprumut de 17.500 euro, cu o rata anuala a dobanzii simple de 8,90 %, la care trebuie platita o dobanda de 1.384,4 euro ?

a) 180 zile;

b) 210 zile;

c) 320 zile;

d) 270 zile;

Raspuns: c) 320 zile;


180. Calculati valoarea totala a dobanzii pe care un agent economic o plateste pentru un credit de 38.500 euro, la o rata anuala a dobanzii simple de 9,10 %, scadenta creditului fiind stabilita prin contract la 11 luni.

a) 3.211,5 euro;

b) 3.850 euro;

c) 4.417,5 euro;

d) 2.990,5 euro;

Raspuns: a) 3.211,5 euro;


181. Determinati valoarea totala pe care un client o are de platit la scadenta unui contract de creditare, tinand cont de o valoare totala a dobanzii de 3.740,6 lei, o rata anuala a dobanzii de 9,50 % si de o perioada de creditare de 270 zile.

a) 51.347,6 lei;

b) 37.406,4 lei

c) 56.240,6 lei;

d) 40.408 lei;

Raspuns: c) 56.240,6 lei;


182. Un credit de 85.000 lei este acordat pe 2 ani, pe principiul dobanzii compuse, cu o rata a dobanzii compuse de 11,80 %. Determinati care este suma totala pe care clientul o plateste institutiei de creditare, la scadenta contractului de imprumut.

a) 106.243,5 lei;

b) 93.500 lei;

c) 99.121,5 lei;

d) 110.720,5 lei;

Raspuns: a) 106.243,5 lei;


183. Calculati care este dobanda pe care cu client-persoana juridica o plateste la rambursarea unui credit, la scadenta perioadei de imprumut, pentru un contract ce prevede un credit de 52.000 euro, o perioada de creditare de 2 ani, si o rata a dobanzii de 7,30 %, calculata pe principiul dobanzii compuse ?

a) 5.200 euro;

b) 7.869,1 euro;

c) 8.464,5 euro;

d) 9.340 euro;

Raspuns: b) 7.869,1 euro;


184. Determinati care a fost suma creditului acordat pe o perioada de 2 ani, pentru care un client plateste o dobanda de 21.771,7 lei, iar rata anuala a dobanzii, calculata conform principiului dobanzii compuse, a fost de 14,50 %.

a) 79.000 lei;

b) 95.400 lei;

c) 81.700 lei;

d) 70.000 lei;

Raspuns: d) 70.000 lei;


185. Determinati perioada de creditare prevazuta in cadrul unui contract de imprumut, tinand cont de o valoare a creditului de 31.000 euro, o rata anuala a dobanzii de 5,90 %, calculata dupa principiul dobanzii compuse, si o dobanda totala de rambursat de 5.827,1 lei.

a) 3 ani;

b) 4 ani;

c) 9 luni;

d) 1 an;

Raspuns: a) 3 ani;


186. Un client a incheiat cu o banca un contract de imprumut, ce prevede un credit de 57.500 lei, o rata a dobanzii de 11,20 %, calculata pe principiul dobanzii compuse, scadenta imprumutului fiind de 2 ani. Calculati ce rata anuala a dobanzii ar plati acest client, pe principiul dobanzii simple, care ar aduce aceeasi dobanda in aceeasi perioada de creditare de 2 ani.

a) 11,20 %;

b) 11,83 %;

c) 12,45 %;

d) 13,70 %;

Raspuns: b) 11,83 %;


187. Calculati rata anuala a dobanzii la un credit in valoare de 11.300 lei, stabilit pe baza unui contract pe termen de 9 luni, pentru care s-a platit o dobanda de 1.050 lei.

a) 9,50 %;

b) 10,55 %;

c) 11,31 %;

d) 12,39 %;

Raspuns: d) 12,39 %;


188. Care este perioada de timp dupa care o persoana juridica trebuie sa ramburseze un credit de 14.500 euro, cu o rata anuala a dobanzii simple de 7,30 %, la care trebuie platita o dobanda de 617,5 euro ?

a) 210 zile;

b) 270 zile;

c) 240 zile;

d) 360 zile;

Raspuns: a) 210 zile;


189. Determinati valoarea totala a dobanzii pe care un client o plateste pentru un imprumut de 17.500 lei, la o rata anuala a dobanzii simple de 13,20 %, scadenta creditului fiind stabilita prin contract la 10 luni.

a) 2.345 lei;

b)1.525 lei;

c) 1.925 lei;

d) 1.750 lei;

Raspuns: c) 1.925 lei;


190. Calculati valoarea totala pe care un client o are de platit la scadenta unui contract de creditare, tinand cont de o valoare totala a dobanzii de 3.600,5 lei, o rata anuala a dobanzii de 12,90 % si de o perioada de creditare de 320 zile.

a) 31.420,5 lei;

b) 35.000,5 lei;

c) 36.000 lei;

d) 38.500,5 lei;

Raspuns: b) 35.000,5 lei;


191. Un credit de 51.000 lei este acordat pe 2 ani, pe principiul dobanzii compuse, cu o rata anuala a dobanzii compuse de 12,20 %. Determinati care este suma totala pe care clientul o plateste institutiei de creditare, la scadenta contractului de imprumut.

a) 56.500 lei;

b) 64.203 lei;

c) 60.407 lei;

d) 69.410 lei;

Raspuns: b) 64.203 lei;


192. Care este dobanda pe care un client-persoana juridica o plateste la rambursarea unui credit, la scadenta perioadei de imprumut, pentru un contract ce prevede un credit de 39.000 euro, o perioada de creditare de 2 ani, si o rata a dobanzii de 8,10 %, calculata pe principiul dobanzii compuse ?

a) 7.420 euro;

b) 3.900 euro;

c) 7.477,5 euro;

d) 6.573,9 euro;

Raspuns: d) 6.573,9 euro;


193. Calculati care a fost suma creditului acordat pe o perioada de 2 ani, pentru care un client plateste o dobanda de 9.243,4 lei, iar rata anuala a dobanzii, calculata conform principiului dobanzii compuse, a fost de 10,70 %.

a) 45.000 lei;

b) 35.200 lei;

c) 41.000 lei;

d) 38.500 lei;

Raspuns: c) 41.000 lei;


194. Determinati perioada de creditare prevazuta in cadrul unui contract de imprumut, tinand cont de o valoare a creditului de 25.500 euro, o rata anuala a dobanzii de 5,30 %, calculata dupa principiul dobanzii compuse, si o valoare totala de rambursat de 29.773,2 euro.

a) 18 luni;

b) 3 ani;

c) 4 ani;

d) 2 ani;

Raspuns: b) 3 ani;


195. O persoana juridica a incheiat cu o banca un contract de imprumut, ce prevede un credit de 69.000 lei, o rata a dobanzii de 12,40 %, calculata pe principiul dobanzii compuse, scadenta imprumutului fiind de 2 ani. Calculati ce rata anuala a dobanzii ar plati acest client, pe principiul dobanzii simple, care ar aduce aceeasi dobanda in aceeasi perioada de creditare de 2 ani.

a) 14,91 %;

b) 12,40 %;

c) 12,55 %;

d) 13,17 %;

Raspuns: d) 13,17 %;


196. Care este perioada de timp dupa care trebuie rambursat un credit de 32.500 lei, cu o rata anuala a dobanzii simple de 12,80 %, la care trebuie platita o dobanda de 2.773,33 lei ?

a) 210 zile;

b) 180 zile;

c) 240 zile;

d) 270 zile;

Raspuns: c) 240 zile;


197. Calculati valoarea totala a dobanzii pe care o persoana juridica o plateste pentru un credit de 36.500 lei, la o rata anuala a dobanzii simple de 9,90 %, scadenta creditului fiind stabilita prin contract la 9 luni.

a) 2.710,1 lei;

b) 3.650 lei;

c) 4.330 lei;

d) 2.250,3 lei;

Raspuns: a) 2.710,1 lei;


198. Un credit de 43.000 lei este acordat pe 2 ani, pe principiul dobanzii compuse, cu o rata anuala a dobanzii compuse de 14,30 %. Determinati care este suma totala pe care clientul o plateste institutiei de creditare, la scadenta contractului de imprumut.

a) 56.177,3 lei;

b) 47.300 lei;

c) 50.244,5 lei;

d) 61.250,4 lei;

Raspuns: a) 56.177,3 lei;


199. Care este dobanda pe care un client-persoana fizica o plateste la rambursarea unui credit, la scadenta perioadei de imprumut, pentru un contract ce prevede un credit de 28.000 euro, o perioada de creditare de 3 ani, si o rata anuala a dobanzii de 7,10 %, calculata pe principiul dobanzii compuse ?

a) 7445,5 euro;

b) 2.800 euro;

c) 6.397,5 euro;

d) 5251,7 euro;

Raspuns: c) 6.397.5 euro;


200. Determinati perioada de creditare prevazuta in cadrul unui contract de imprumut, tinand cont de o valoare a creditului de 22.000 euro, o rata anuala a dobanzii de 7,30 %, calculata dupa principiul dobanzii compuse, si o dobanda totala de rambursat de 5.178,3 euro.

a) 2 ani;

b) 18 luni;

c) 1 an;

d) 3 ani;

Raspuns: d) 3 ani;


Timp de lucru acordat pentru rezolvarea unui test-grila: 20 minute


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact