StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Proceduri pentru deschiderea conturilor bancareProceduri pentru deschiderea conturilor bancare


1. Documentatia pentru deschiderea conturilor bancare curente


Potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara si Regulamentul BNR privind operatiunile valutare, BT este autorizata sa deschida conturi persoanelor fizice si juridice romane si straine. Acest drept al  bancii se regaseste in autorizatia de functionare eliberata de catre BNR si in Statutul de organizare si functionare al bancii. Cererea de deschidere de cont va fi facuta pe formularul standard al BT, va fi semnata de persoanele care reprezinta din punct de vedere legal clientul si va fi insotita de documentele juridice solicitate de catre banca.
In cazul persoanelor fizice, banca poate deschide conturi curente si de depozit in lei sau valuta la cererea expresa a clientilor. C 515j93f onturile se deschid in conformitate cu normele elaborate de banca, prin completarea formularelor standard ale bancii.

Persoanelor fizice banca le deschide conturi de disponibilitati banesti daca depunerea initiala in cont este de minimum 10 RON. Cererea de deschidere a conturilor de disponibilitati banesti se prezinta bancii in doua exemplare si se inregitreaza in Registrul de intrari al bancii. Numarul dat se inscrie pe ambele exemplare ale cererii.

Titularul contului poate numi unul sau doi imputerniciti, care au dreptul de a efectua operatiuni in cont. De sumele aflate in conturile deschise (curente si de depozit) in evidenta bancii pot dispune liber, cu respectarea regulilor in vigoare, urmatoarele persoane : titularul contului, persoanele imputernicite de titular numai pe timpul vietii titularului, mostenitorii titularului, care dovedesc cu certificat de mostenitor sau cu hotarare judecatoreasca aceasta calitate.

Pe langa obtinerea informatiilor necesare despre un client nou, banca trebuie sa dobandeasca si specimenele de semnaturi cerute pentru un cont. Acest lucru se realizeaza printr-un document in care sunt desemnate persoanele care pot opera in acel cont si specimenele de semnaturi ale acestora.

In cazul persoanelor juridice care doresc sa-si deschida un cont trebuie sa prezinte bancii, odata cu cererea de deschidere a contului si urmatoarele documente :

contractul de societate stampilat si autentificat la Notariat ;

statutul societatii autentificat la Notariat ;

certificatul de inmatriculare in Registrul Comertului sau Registrul Societatilor Agricole, dupa caz ;

autorizatia pentru functionare emise de primariile judetene si a municipiului Bucuresti si dovada de inregistrare la Administratia Financiara pentru asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitate independenta ;extras din hotararea organului competent care a imputernicit persoanele autorizate sa dispuna de cont;

codul fiscal si amprenta stampilei;

dovada existentei spatiului in care isi desfasoara activitatea ;

fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor cu drept de semnatura in banca si ale persoanelor imputernicite spre a reprezenta valabil societatea.

Documentatia pentru deschiderea conturilor se primeste de catre contabilul sef sau de seful serviciului(biroului) contabilitatii care, dupa ce le verifica si le vizeaza sub denumirea ,,Conform cu originalul’’, le prezinta spre aprobare directorului.

Documentatia privind deschiderea conturilor se pastreaza in dosare, pe titularii de cont, grupati in bibliorafturi pe categorii de agenti economici si alti titulari de cont, de catre seful serviciului (biroului ) contabilitatii sau de contabilul sef, cu exceptia fiselor cu specimene de semnaturi care se predau la grupa operativa (un exemplar economistului, - referentului- cu sarcini de coordonare si un exemplar salariatului care tine contul respectiv).


2. Documentatia pentru deschiderea conturilor de depozit


Conturile de depozit se deschid de catre compartimentul decontari-contabilitate in baza contractului de depozit, cuprinzand conditiile depozitului, completat si semnat de depunator pe formular care se depune la ghiseul bancii in doua exemplare. Pentru conturile de depozit, deschiderea se face in ziua in care s-a depus la banca depozitul.

Semnatura titularului de pe contractul de depozit constituie specimenul de semnatura al acestuia, care se va confrunta cu semnaturile de pe dispozitiile ulterioare ale titularului cu privire la depozit. Contractul de depozit, dupa verificare se semneaza de catre directorul unitatii si conducatorul compartimentului decontari-contabilitate. In exercitarea acestei atributii directorul unitatii si conducatorul compartimentului decontari-contailitate pot da imputernicire expresa controlorilor de grupa si administratorilor de cont. Dupa semnare se stampileaza si se inregistreaza in registrul de evidenta a conturilor deschise clientilor si se inscrie pe acesta numarul dat contului de depozit.

Exemplarul numarul unu al contractului de depozit se preda referentului din cadrul compartimentului decontari-contabilitate, care administreaza contul de depozit, pentru deschiderea contului si inregistrarea in cont a depozitului. Acest exemplar se pastreaza de referent intr-o mapa separata, pe fiecare client.

Exemplarul numarul doi semnat si stampilat de banca se preda depunatorului impreuna cu o copie dupa documentul (chitanta sau ordin de plata) pe baza careia s-a inregistrat suma depusa in cont drept depozit. Pentru fiecare depozit in parte se deschide un cont separat de depozit. Suma depozitului trebuie sa fie cel putin la valoarea minima stabilita de banca.

Depozitele pot fi la vedere si la termen. Depozitele la vedere sunt depozitele care nu au termen fixat si a caror durata trebuie sa fie egala cu cel mult o zi lucratoare. La depozitele la termen perioadele de pastrare a sumelor in contul respectiv sunt in zile calendaristice, potrivit contractului de depozit. Termenul se socoteste incepand cu data inregistrarii sumei consemnate ca depozit in creditul contului de depozit si pana la data cand expira acest termen. La depozitele constituite banca acorda titularului de depozit dobanda prevazuta in contractul de depozit, al carei nivel este in functie de termenul depozitului. Nivelul de dobanda prevazut in cerere-conventie este indexabil, de la data hotarata de banca, in functie de piata financiar-bancara.

Dobanda se plateste lunar sau la expirarea termenului de depozit.
3. Documentatia pentru deschiderea conturilor de credite


Conturile de credite se deschid de catre compartimentul decontari-contabilitate pe baza unui exemplar din contractul de credite incheiat, prezentat de catre compartimentul de credite care a analizat si supus la aprobare cererea de credite a clientului, potrivit Normelor de creditare ale bancii.

Deschiderea contului de credite este conditionata de existenta la aceiasi banca a contului de disponibilitati.Pentru clientii cu capital integral sau majoritar de stat, cu cont de disponibilitati pentru activitatea curenta deschis la alte banci, deschiderea contului de credite este conditionata de avizul prealabil al Ministerului Finantelor.

Contractul de credite se pastreaza intr-o mapa separata pe fiecare client, care sta la referentul de la ghiseu din compartimentul de decontari-contabilitate, care are in administrare contul.


4. Documentatia pentru deschiderea conturilor cu destinatie speciala


Conturile cu destinatie speciala (acreditive, carnete de cecuri cu limita de suma, ordine de plata,etc.) se deschid de catre banca la solicitarea scrisa a clientilor ce au deschise conturile de disponibilitati la BT., cu indicarea expresa a functiunii pe care o va indeplini contul respectiv, la solicitarea institutiilor publice sau in cazurile prevazute prin dispozitii legale.

Din aceasta categorie de conturi fac parte si conturile speciale ce se deschid la solicitarea clientilor pentru sumele depuse drept capital social, potrivit legii, pana la deschiderea, pe numele persoanei juridice, a contului de disponibilitati banesti, care se face dupa inregistrarea in Registrul Comertului si atribuirea codului fiscal.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact