StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Asigurarile sociale pentru sanatate : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Asigurarile sociale pentru sanatateAsigurarile sociale pentru sanatate


Continutul economic al asigurarilor pentru sanatate


Asigurarile sociale pentru sanatate constituie principalul sistem de relatii economico-sociale de ocrotire a sanatatii populatiei, ele sunt obligatorii si functioneaza descentralizat pe baza principiului solidaritatii sociale si subsidiaritatii in colectarea si utilizarea fondurilor, precum si a dreptului alegerii libere de catre asigurat a medicului, a unitatii medico-sanitare si a casei de asigurari pentru sanatate.
Concomitent, pot fi organizate si pot functiona si alte forme facultative de asigurare a sanatatii, care sa acopere riscuri individuale, in diferite situatii speciale. De asemenea, se pot organiza societati private de asi 757d36h gurari pentru sanatate.

Principiile asigurarilor sociale pentru sanatate


Asigurarile sociale pentru sanatate din Romania sunt organizate si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:

Ø          solidaritate sociala intre toate categoriile sociale. Practic, solidaritatea sociala se realizeaza intre: sanatosi si bolnavi; persoanele in varsta si cele active; bogati si saraci; cei ce nu au copii si cei care si-au asumat sarcina sa creasca si sa educe generatiile urmatoare; cei angajati si cei aflati in somaj; persoanele singure si cele cu familii care au mai multi membrii s.a.m.d.

Contributiile fiecarei persoane nu se bazeaza pe riscul individual (boala, maternitate, invaliditate, varsta, accident de munca, boala profesionala) ci pe posibilitati de plata a unei contributii procentuale, bazate pe venitul din salariu sau din alte surse (de exemplu venitul liber profesionistilor);

Ø          prestarea in favoarea asiguratilor a unui pachet diferit de servicii medico-sanitare. Persoanele asigurate beneficiaza de un complex de servicii medicale si sanitare, avandu-se in vedere cerintele de ingrijire a starii de sanatate. Furnizarea serviciilor medico-sanitare are loc pe baza unui contract in temeiul caruia se plateste si contributia respectiva;

Ø          finantarea autonoma si echilibrul financiar. Asigurarile sociale pentru sanatate isi constituire fondurile in principal din contributiile in parti egale ale persoanelor fizice si a celor juridice, iar in caz de nevoie si din subventii din partea statului. Contributiile incasate sunt utilizate exclusiv pentru finantarea serviciilor medico-sanitare. Activitatea financiara a asigurarilor sociale pentru sanatate este guvernata de echilibrul financiar, care reclama ca suma contributiilor incasate intr-o anumita perioada de timp sa fie egala cu cheltuielile efectuate pentru prestarea serviciilor medico-sanitare. Alocatiile bugetare sunt folosite pentru realizarea unor programe guvernamentale (promovarea sanatatii, programe de protejare a mediului);

Ø          conducerea autonoma a asigurarilor sociale pentru sanatate. Potrivit acestui principiu, asigurarile sociale pentru sanatate au structuri proprii de conducere, care cuprind reprezentanti ai asiguratilor si ai personalelor juridice, sunt independente, au surse proprii de finantare, contabilitate proprie, cont la banca, colaboreaza cu diferite institutii ale statului si aplica masurile stabilite de Ministerul Sanatatii;

Asigurarile sociale pentru sanatate prezinta mai multe avantaje dintre care merita mentionate: buna organizare si calitate a serviciilor medico-sanitare; accesibilitatea populatiei la asistenta si tratamentul medical; infrastructura compatibila unei gestionari eficiente; flexibilitate financiara; transparenta, ceea ce inseamna ca aceste asigurari permit cunoasterea relatiei directe dintre contributiile platite si serviciile medicale primite etc.

Dezavantajele acestor asigurari sunt date de faptul ca: reprezinta noi costuri pentru cetateni; cheltuieli administrative mari; control financiar complex si greoi; nu ofera in toate cazurile o asistenta medicala completa si prompta, cuprinderea obligatorie a tuturor cetatenilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate


In sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt cuprinse in mod obligatoriu urmatoarele categorii de persoane:

cetatenii romani cu domiciliul in tara sau aflati temporar in strainatate;

cetatenii straini sau apatrizii care au resedinta in Romania si care desfasoara activitati aducatoare de venituri.

De asemenea, sunt cuprinse in asigurarile sociale pentru sanatate fara plata contributiei, urmatoarele categorii de persoane:

copiii si tinerii pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca;

persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca sau se afla in grija familiei;

sotia, sotul, parintii si bunicii, fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;persoanele care in baza Decretului-lege nr. 118/1990 beneficiaza de drepturi ca urmare a faptului ca au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate, prizonieri de razboi stabiliti potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si persoanele prevazute la art.2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de lege, cat si cele provenite din pensii.

Calitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurari sociale pentru sanatate. Calitatea de asigurat a salariatilor se dobandeste din ziua incheierii contractului individual de munca al salariatului si se pastreaza pe toata durata acestuia.

Persoanele care nu sunt salariate dobandesc calitatea de asigurat din ziua in care s-a achitat contributia si o pastreaza potrivit legii.

Calitatea de asigurat o are, fara plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, persoana care se afla in una din urmatoarele situatii, pe duratele acestora:

satisface serviciul militar in termen;

se afla in concediu medical, in concediu pentru sarcina si lehuzie sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani;

executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv;

face parte dintr-o familie care beneficiaza de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social.

Sunt exceptate de la asigurarea obligatorie urmatoarele categorii de persoane:

membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;

cetatenii straini care se afla temporar in tara noastra.

Aceste categorii de persoane pot contracta asigurari facultative pentru sanatate. Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza in urmatoarele situatii:

o data cu pierderea cetateniei si/sau a dreptului de resedinta in tara;

in caz de deces.

Persoanele carora le-a incetat calitatea de asigurat si doresc redobandirea acesteia o pot solicita in scris, in termen de o luna de la data incetarii, cu plata, in prealabil, a contributiei restante pentru asigurarile sociale de sanatate.


Sursele de constituire a fondurilor asigurarilor sociale pentru sanatate


Fondul Casei Nationale de Asigurari pentru Sanatate si fondurile caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti se constituie din:

contributii ale persoanelor fizice si juridice;

subventii de la bugetul de stat si de la bugetele locale;

alte venituri.

Persoana asigurata este obligata sa plateasca o contributie lunara la asigurarile sociale pentru sanatate stabilita intr-o anumita cota, care se aplica la venitul brut. Aceasta contributie se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit, dupa caz, si se varsa la casa de asigurari pentru sanatate.

Persoanele juridice si fizice care angajeaza personal salariat au obligatia sa retina si sa vireze la Casa de Asigurari pentru Sanatate teritoriala contributia datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva; persoanele juridice si fizice care angajeaza salariati au obligatia sa anunte Casa de Asigurari in legatura cu orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor.

Contributia datorata de persoanele juridice si fizice care angajeaza personal salariat este la fel stabilita prin cote procentuale, care se aplica asupra fondului de salarii lunar.Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de pensionari, de beneficiarii de ajutor de somaj si a alocatiei de sprijin, precum si cea datorata de persoanele care lucreaza pe baza de contracte civile, se retine o data cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza contributia, de catre cei care calculeaza plata acestor drepturi. Contributia se vireaza Casei de Asigurari de Sanatate la care este arondata persoana respectiva.

Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia si posibilitatea sa-si asigure sanatatea, comunica direct Casei de Asigurari de Sanatate in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, veniturile impozabile, in vederea stabilirii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.

De la bugetul de stat se suporta urmatoarele cheltuieli:

pentru investitiile privind constructia unor unitati medico-sanitare si pentru aparatura medicala de mare performanta;

pentru activitatea de diagnostic, curativa si de reabilitare de importanta nationala, pentru recuperarea capacitatii de munca.

Persoanele fizice asigurate suporta unele plati suplimentare privind costul medicamentelor furnizate si unele servicii medicale, potrivit criteriilor prevazute in contractul de asigurare pentru sanatate.

In vederea echilibrarii bugetelor deficitare ale Caselor de Asigurari pentru Sanatate, fiecare casa de asigurari va varsa o anumita cota din incasarile lunare, in contul Casei Nationale de Asigurari pentru Sanatate.

Fondurile asigurarilor sociale pentru sanatate se utilizeaza pentru:

plata medicamentelor si a serviciilor medicale acordate;

cheltuieli de administrare si functionare, intr-o cota de cel mult 5%.;

fondul de redistribuire, in cota de 7 %;

fondul de rezerva, in cota de 5 %.

Disponibilitatile fondurilor ramase nefolosite la finele anului se raporteaza in anul urmator si au aceleasi destinatii.


Structura organizatorica a institutiilor asigurarilor sociale pentru sanatate


Organizarea si realizarea asigurarilor sociale pentru sanatate sunt de competenta Casei Nationale de Asigurari pentru Sanatate, prin Casele de Asigurari de Sanatate judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficii teritoriale.

Casa Nationala de Asigurari pentru Sanatate are urmatoarele structuri de conducere:

adunarea generala a reprezentantilor;

consiliul de administratie, ales de adunarea generala a reprezentantilor, care are un presedinte si un vicepresedinte, alesi dintre membrii acestuia.

Adunarea generala a reprezentantilor are ca obiect principal sustinerea intereselor asiguratilor in raporturile cu consiliul de administratie si exercita urmatoarele atributii: aproba statutul si alte reglementari specifice in domeniul sau de activitate; aproba bilantul contabil si descarcarea gestiunii anului precedent pentru Casa Nationala de Asigurari pentru Sanatate si pentru Casele de Asigurari de Sanatate judetene si a municipiului Bucuresti; ia decizii privind administrarea patrimoniului; aproba bugetul pentru anul curent al Casei Nationale de Asigurari pentru Sanatate si pentru Case de Asigurari de Sanatate teritoriale; alege o comisie de cenzori.

Consiliul de administratie reprezinta Casa Nationala de Asigurari pentru Sanatate si pe asigurati in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

La nivelul Casei Nationale de Asigurari pentru Sanatate functioneaza consilii de experti, care elaboreaza proiecte de norme metodologice pentru acordarea serviciilor medicale, aprobate de catre comisia mixta a Casei Nationale de Asigurari pentru Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania.

Curtea de Conturi efectueaza anual controlul de gestiune al Casei Nationale de Asigurari pentru Sanatate si al Caselor de Asigurari de Sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania organizeaza comisii de control al serviciilor medicale care se acorda asiguratilor.

Controlul are ca scop verificarea indeplinirii parametrilor calitatii serviciilor medicale. Casa Nationala de Asigurari pentru Sanatate, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizeaza Comisia Centrala de Arbitraj, care are in frunte un arbitru acceptat de ambele parti. Arbitrii pot fi medici, juristi sau economisti, acreditati si inregistrati de Ministerul Justitiei. Hotararile adoptate de Comisia Centrala de Arbitraj sunt obligatorii atat pentru Casele de Asigurari de Sanatate, cat si pentru Colegiul Medicilor din Romania.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact