StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Clasificarea cheltuielilor publice : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Clasificarea cheltuielilor publiceCLASIFICAREA CHELTUIELILOR PUBLICE


In literatura si practica financiara si statistica a statelor si a organismelor internationale, se folosesc urmatoarele tipuri de clasificatii:

1. Clasificatia administrativa. Aceasta clasificatie are la baza criteriul institutiilor prin care se efectueaza cheltuielile publice: minister 858g68i e (departamente, agentii guvernamentale), institutii publice autonome, unitati administrativ-teritoriale etc. acest criteriu este folosit la repartizarea cheltuielilor publice pe ordonatorii de credite bugetare.

2. Clasificatie economica.
a) cheltuieli curente asigura intretinerea si buna functionare a institutiilor publice, finantarea satisfacerii actiunilor publice, transferarea unor sume de bani anumitor categorii de persoane, lipsite de remuneratie sau avand venituri insuficiente sau pentru onorarea unor imprumuturi ale statului. Cuprind:

- cheltuieli privind plata de bunuri si servicii de catre institutiile publice (inclusiv drepturile de personal);

- plata dobanzilor;

- subventii;

- transferuri.

b) cheltuieli de capital (investitii) reprezinta cheltuieli efectuate pentru achizitia de bunuri de folosinta indelungata, destinate sferei productiei materiale sau sferei nemateriale (scoli, spitale, asezaminte de cultura, administratie etc).

c) cheltuieli de transfer reprezinta trecerea unor sume de bani de la buget la dispozitia unor persoane juridice, unor persoane fizice sau a unor bugete ale administratiilor locale. Deci, ele pot avea caracter economic sau social

d) cheltuieli privind bunurile si serviciile se deosebesc de cheltuielile de transfer, dupa cum au sau nu la baza o contraprestatie, in momentul si masura in care, acestea se efectueaza de catre stat.

3. Clasificatia functionala foloseste drept criteriu domeniile, ramurile, sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice sau alte destinatii ale cheltuielilor legate de efectuarea unor transferuri intre diferitele niveluri ale administratiei publice, plata dobanzilor la datoria publica sau constituirea de rezerve la dispozitia autoritatii executive. Ele reflecta obiectivele politicii bugetare a statului.

4. Clasificatia financiara

- cheltuieli definitive: finalizeaza distribuirea resurselor financiare. Ele cuprind atat cheltuieli curente, cat si cheltuieli de capital. Sunt cuprinse ca posturi distincte in bugetele publice.

- cheltuieli temporare: sunt urmate de finalizarea prin plati cu scadente certe. Majoritatea dintre acestea reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt evidentiate in conturile speciale ale trezoreriei (ex: finantarea rambursarii imprumuturilor si avansurilor anterior consimtite).

- cheltuieli virtuale sau posibile: reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii (ex: cheltuieli ce se vor efectua pentru actiuni sau obiective neprevazute, pe seama rezervelor, la dispozitia guvernului, aprobate in legea bugetara anuala).

Dupa forma de manifestare, cheltuielile publice pot fi:

Cheltuieli fara contraprestatie au caracter de alocatii bugetare, reprezentand finantare definitiva, fara un contraserviciu din partea colectivitatii beneficiare de resurse publice (alocatii familiale, indemnizatii de somaj, burse, etc)

Cheltuieli cu contraprestatie se refera la incasarea unor sume de bani de catre stat, conform conditiilor in care se efectueaza aceste cheltuieli: dobanzi la imprumuturile acordate, comisioane la garantiile guvernamentale ale imprumuturilor etc.

Cheltuieli definitive nu presupun restituirea sumelor banesti alocate e stat

Cheltuieli provizorii (imprumuturi si avansuri) sunt urmate de rambursarea sau lichidarea obligatiei de furnizare de produse sau servicii institutiilor statului

Cheltuieli speciale

Cheltuieli globale

5. Clasificatia dupa rolul cheltuielilor publice in procesul reproductiei sociale:

- cheltuieli reale (negative) cuprind cheltuielile cu intretinerea aparatului de stat, plata anuitatilor, dobanzilor si a comisioanelor la imprumuturile de stat, intretinerea si dotarea armatei cu armament si tehnica militara. Acestea reprezinta un consum definitiv de PIB.

- cheltuieli economice (pozitive) cuprind investitiile efectuate de stat pentru infiintarea de unitati economice, dezvoltarea si modernizarea celor existente, construirea de drumuri, poduri, etc. aceste cheltuieli au ca efect crearea de valoare adaugata si reprezinta o avansare de PIB.

6. Clasificatia folosita de institutiile speciale ale ONU are la baza doua criterii:

- clasificatia functionala - cheltuieli pentru: aparare nationala; ordine interna si securitate civila; educatie, sanatate; securitate sociala; locuinte si servicii comunale; recreere, cultura si religie; actiuni economice.

- clasificatia economica cuprinde cheltuieli care reprezinta consum final: bunuri si servicii; dobanzi aferente datoriei publice; subventii de exploatare si alte transferuri curente; formarea bruta de capital; achizitii de terenuri si active necorporale, transferuri de capital.


Nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice


1. INDICATORI PRIVIND NIVELUL CHELTUIELILOR PUBLICE


a) Volumul cheltuielilor publice

CPT = ΣCPTi


Explicatie: totalitatea cheltuielilor publice prevazute in bugetele componente ale sistemului bugetar


b) Volumul cheltuielilor publice in expresie nominala

CPTn = ΣCPTni


Explicatie: totalitatea cheltuielilor publice exprimate in preturile curente ale anului de calcul


c) Volumul cheltuielilor publice in expresie reala

Explicatie: totalitatea cheltuielilor public exprimate in preturile constante ale unei perioade de baza (se obtin prin impartirea valorilor nominale la indicele de pret: indicele preturilor de consum sau deflatorul PIB)
d) Ponderea cheltuielilor publice in PIB


Explicatie: exprima partea din produsul intern brut realizat intr-un an care se aloca pentru acoperirea nevoilor colective ale societatii


e) Cheltuielile publice medii pe locuitor


Explicatie: suma alocata fiecarui locuitor in urma redistribuirii fondurilor publice pe destinatii, conform politicii financiare promovata de stat. Se poate exprima in moneda nationala sau intr-o moneda care sa asigure comparabilitatea datelor.2. INDICATORI PRIVIND STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE


Ponderea fiecarei categorii de cheltuieli in total cheltuieli publiceExplicatie: modul de alocare a cheltuielilor publice, in functie de importanta nevoilor sociale.


3. INDICATORI PRIVIND DINAMICA CHELTUIELILOR PUBLICE


a) Modificarea absoluta a cheltuielilor publice


ΔCP = CP1 CP0


Explicatie: suma cu care se modifica volumul cheltuielilor publice de la o perioada la alta.


b) Modificarea absoluta a cheltuielilor publice in expresie nominala


ΔCPn = CPn1 CPn0


Explicatie: suma cu care se modifica volumul cheltuielilor publice exprimate in preturile curente ale perioadei luate in considerare


c) Modificarea absoluta a cheltuielilor publice in expresie reala


ΔCPr = CPr1 CPr0


Explicatie: suma cu care se modifica volumul cheltuielilor publice exprimate in preturile constante ale unei perioade de baza


d) Modificarea relativa a cheltuielilor publiceExplicatie: procentul cu care variaza cheltuielile publice de la o perioada la alta


e) Modificarea relativa a cheltuielilor publice in expresie nominalaExplicatie: modificarea procentuala a cheltuielilor publice exprimate in preturi curente ale perioadelor analizate.


f) Modificarea relativa a cheltuielilor publice in expresie reala


Explicatie: modificarea procentuala a cheltuielilor publice exprimate in preturi constante


g) Modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB

Explicatie: modificarea proportiei de alocare a PIB destinata acoperirii nevoilor colective


h) Modificarea cheltuielilor publice medii pe locuitorExplicatie: modificarea alocarii cheltuielilor publice in functie de importanta sociala


i) Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice si modificarea PIBExplicatie:

>1 = o modificare mai rapida a cheltuielilor in raport cu PIB

=1 = modificarea cu aceeasi marime a cheltuielilor publice si a PIB

<1 = o modificare a cheltuielilor publice inferioara modificarii in PIB


j) Elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIBExplicatie: exprima modificarea procentuala a cheltuielilor publice la modificarea cu 1% a PIB. Coeficientul de elasticitate si indicatorul de corespondenta trebuie sa fie situate in acelasi interval, comparativ cu 1. Modul de interpretare a coeficientului de elasticitate este acelasi cu cel prezentat la indicatorul de corespondenta.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact