StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Functionarea trezoreriei statului. principii : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Functionarea trezoreriei statului. principiiFunctionarea Trezoreriei Statului. Principii


Trezoreria Statului este conceputa sa functioneze prin respectarea unor principii de baza, prezentate in continuare:

a) Realitatea informatiei

Pana la organizarea Trezoreriei, informatia cu privire la structura veniturilor publice era deformata din cauza greselilor de inregistrare a incasarilor pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, urmare a unui control insuficient a documentului prin care se efectua varsamantul catre buget. De asemenea, in cazul platilor de casa, neajunsul consta in aceea ca, datorita inexistentei controlului, se efectuau plati de casa care nu concordau cu subdiviziunile clasificatiei bugetare pentru care erau aprobate creditele bugetare, practic, se efectuau, in multe situatii, deturnari importante de fonduri[1].In prezent, in Romania, conform prevederilor legale, resursele financiare publice se mobilizeaza si se gestioneaza printr-u 646c23g n sistem unitar de bugete si anume: bugetul de stat; bugetul asigurarilor sociale de stat; bugetele locale; bugetele fondurilor speciale; bugetele trezoreriei Statului; bugetele altor institutii cu caracter autonom.

Principalele categorii de resurse publice sunt[2]:

1. Venituri curente:

a) venituri fiscale:

a1) Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice;

a2) Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice;

a3) impozite si taxe pe bunuri si servicii (TVA, sume defalcate din TVA, accize);

a4) impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale;

a5) alte impozite si taxe fiscale;

b) Contributii de asigurari;

a)      Venituri nefiscale;

2. Venituri din capital

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate.

b) Realizarea controlului bugetar

Se impune un control strict din punct de vedere al incadrarii corecte a veniturilor bugetare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si al altor criterii urmarite si un control preventiv asupra tuturor documentelor de plati, cu sau fara numerar, privind executia componentelor bugetului general consolidat.

Controlul este prezent pe toate palierele entitatii publice si se manifesta sub forma autocontrolului, controlului in lant (pe faze ale procesului) si a controlului ierarhic. Din punct de vedere al momentului in care se exercita, controlul este concomitent (operativ), ex-ante (feed-forward) si ex-post (feed back). Printre activitatile de control curente se regasesc: observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea, separarea functiunilor si monitorizarea. In afara activitatilor de control integrate in linia de management, pot fi organizate controale specializate, efectuate de componente structurale anume constituite (comisii, compartimente de control etc.), a caror activitate se desfasoara in baza unui plan conceput prin luarea in considerare a riscurilor.

c) Universalitatea

Se refera la faptul ca activitatea de trezorerie trebuie sa se extinda la nivel national. In acelasi sens, referindu-se la o universalitate, in plan teritorial, aceasta institutie, prin organele sale operative, infaptuieste executia la nivel judetean pentru toate componentele bugetului general consolidat.

d) Unicitatea

In sensul subiectului abordat, obliga ca toate bugetele sa se execute numai prin Trezorerie; institutiile publice au obligatia de a pastra disponibilitatile numai in conturi deschise aici, fiind exclusa posibilitatea de a avea conturi si la bancile comerciale. Exceptie fac numai disponibilitatile virate pentru procurarea valutei, pastrarea acesteia, inclusiv a incasarilor in aceasta moneda provenite din activitatea proprie, donatii sau sponsorizari.

Unicitatea se refera la metodologia de lucru si la mecanismele implementate, la documentele care circula prin Trezorerie, la obiectivele de control, la tehnica de prelucrare a datelor si de elaborare a situatiilor de sinteza, ceea ce faciliteaza functionarea unitara a sistemului informational instituit.


e) Operativitatea informatiei

Asigurarea operativitatii informatiilor cu privire la executia componentelor bugetului general consolidat, in plan judetean cat si national, se realizeaza prin sistemul informational propriu, deosebit de important pentru fundamentarea deciziilor privind derularea executiei bugetului de stat, si bugetelor fondurilor speciale.

f) Corelatia veniturilor si cheltuielilor

Impune ca veniturile incasate sa fie varsate in intregime bugetului din care fac parte, iar cheltuielile de asemenea, in totalitatea lor sa fie suportate din bugetul unde au fost prevazute, regula generala fiind aceea ca o cheltuiala nu poate fi finantata decat dintr-un singur buget. Aceeasi regula se aplica si in cazul ordonatorilor de credite, care nu vor efectua plati direct din incasari, pentru a nu elimina posibilitatea controlului fiscal asupra colectarii veniturilor si celui preventiv supra efectuarii cheltuielilor, prin obligativitatea inregistrarii in totalitate a incasarilor si platilor. Acest principiu nu functioneaza corespunzator si in cazul bugetelor fondurilor speciale si mijloacelor extrabugetare putandu-se efectua cheltuieli numai dupa ce s-au constituit, in prealabil, fondurile necesare.g) Echilibrarea fluxurilor Trezoreriei

Obligativitatea Trezoreriei Statului de a-si echilibra intrarile de fluxuri financiare cu iesirile reprezinta regula de fier care nu poate fi incalcata sub nici o forma, intrucat aceasta institutie nu poate functiona cu cont descoperit. Fluxurile financiare de intrari trebuie sa acopere in intregime, in orice moment al exercitiului financiar, platile. Daca nu se colecteaza suficiente resurse proprii din impozite si taxe pentru acoperirea platilor, se apeleaza la intregirea acestora prin imprumuturi.

A sista platile in cursul executiei unui buget aprobat, a nu achita salariile sau alte cheltuieli strict necesare la timp, pe langa consecintele directe asupra subiectilor respectivi, ar crea o puternica stare de panica si incertitudine asupra institutiilor Statului cu implicatii dintre cele mai nefavorabile asupra intregii economii.

Regulile pe care si le-a asumat Trezoreria Statului, dupa care sa functioneze, sunt cele rezultate din obligatia asigurarii fondurilor necesare Statului in orice moment al exercitiului, pentru ca acesta sa-si poata indeplini in cat mai bune conditii functiile ti atributiile complexe pe care le are.

Operatiunile de plati se efectueaza prin virare in limita creditelor bugetare deschise si repartizate sau a disponibilitatilor, evidentiate in conturi deschise distinct la Trezoreria Statului.

Institutiile publice pot ridica din conturile de disponibil deschise la trezorerie sume pentru efectuarea de plati in numerar, reprezentand drepturi de personal, precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi realizate prin decontari. Institutiile publice au obligatia sa-si organizeze activitatea de casierie, astfel incat incasarile si platile in numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in limita plafonului de casa stabilit de catre Trezoreria Statului pentru fiecare institutie publica.

Transferurile si subventiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si fondurile speciale de catre ordonatorii principali de credite regiilor autonome si societatilor comerciale, dupa caz, vor fi utilizate potrivit destinatiilor aprobate prin lege, prin conturi deschise la Trezoreria Statului pe seama unitatilor respective.

Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia sa vireze sumele reprezentand contravaloarea marfurilor, prestarilor de servicii sau lucrarilor executate in conturile furnizorilor, deschise la Trezoreria Statului.

Agentii economici care au de incasat sume de la institutiile publice, inclusiv transferuri si subventii, isi deschid conturile de disponibil la trezoreria in a carei raza teritoriala isi au sediul fiscal. Din sumele colectate, agentii economici isi pot achita obligatiile fiscale catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului de sanatate, bugetul fondului de somaj, fara a plati comision de transfer ca in cazul in care platile s-ar efectua prin intermediul bancilor comerciale la care acestia au conturi deschise, iar disponibilitatile ramase pot fi transferate in conturile deschise la bancile comerciale in vederea utilizarii in alte scopuri. Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului, agentii economici si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, beneficiaza de dobanda la vedere sau de depozit, dupa caz, conform conventiilor incheiate cu Trezoreria Statului.

Directiile de transmitere a informatiilor pe baza carora se deruleaza operatiunile de incasare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor bugetare sunt:

- preluarea in sarcina Ministerului Finantelor Publice a executarii prevederilor legii bugetare anuale;

- deschiderea creditelor bugetare si transmiterea nivelurilor de repartizare pe categorii de ordonatori pana la institutiile publice;

- incasarea veniturilor proprii de catre institutiile bugetare;

- pastrarea disponibilitatilor banesti ale trezoreriei in contul corespondent la Banca Nationala a Romaniei si folosirea acestora;

- raporturile de corespondenta dintre Trezoreria Centrala, trezoreriile judetene si cele operative;

- circuitul documentelor privind incasarea veniturilor la buget de la agentii economici prin intermediul conturilor de la unitatile bancilor comerciale;

- incasarea impozitelor si taxelor de la persoanele fizice.
Anghelache Gabriela, Pavel Belean, Trezoreria Statului - Organizarea, functionarea si sistemul contabil, Editura Economica 2004

Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 1043/2006


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact