StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice

Mecanismul financiar, sistemul financiar si politica financiara

MECANISMUL FINANCIAR, SISTEMUL FINANCIAR SI POLITICA FINANCIARA


conceptul de mecanism financiar

sistemul financiar: structura si caracteristici

aparatul financiar

politica financiaraIn acest capitol sunt abordate aspecte cu privire la definirea mecanismului economic de functionare al unei tari si, in principal, a mecanismului financiar, privit prin prisma componentelor sale. Totodata, este definit sistemul financiar si categoriile de relatii financiare care alcatuiesc structura sa, precum si caracteristicile acestora determinate de trasaturile fenomenelor si proceselor economice pe care le exprima si care justifica existenta lor. Strans legat de sistemul financiar sunt prezentate organele si institutiile cu atributii si raspunderi in domeniul financiar, care, de fapt, alcatuiesc aparatul financiar, corespunzatoare verigilor sistemului financiar si de credit.

Realizarea obiectivelor financiare ale programului partidului (coalitiei de partide) care guverneaza la un moment dat este conditionata de asigurarea resurselor financiare necesare din partea statului, care impune utilizarea unor parghii economico-financiare, instrumente, institutii si reglementari financiare. Toate acestea isi gasesc fundamentul in politica financiara care stabileste raporturile financiare dintre stat, pe de o parte, si agentii economici si populatie, pe de alta parte.


Mecanism economic de functionare al unei tari;

Mecanism financiar;

Sistem financiar;

Verigi ale sistemului financiar;


Aparat financiar;

Politica financiara;

Strategia in domeniul politicii financiare;

Tactica in politica financiara.Conceptul de mecanism financiar


Fiecare tara dispune de un anumit volum de resurse materiale, umane, financiare, informationale etc., de a caror utilizare depinde forta ei economica. Tara respectiva trebuie sa asigure circuitul acestor resurse, sa organizeze utilizarea eficienta a lor, precum si o serie de programe care sa conduca la obtinerea de rezultate profitabile in intreaga activitate desfasurata. Pentru realizarea acestor obiective trebuie construite anumite structuri, adica anumite forme de organizare, de supraveghere si control. La baza structurilor construite stau o serie de principii in functie de care se organizeaza activitatea economico-sociala, se cuantifica resursele, se evalueaza efectele si se determina eficienta. De asemenea, sunt stabilite instrumentele cu ajutorul carora se asigura stimularea sau franarea dezvoltarii anumitor ramuri sau sectoare de activitate, se previn sau se combat anumite fenomene, se realizeaza echilibrul necesar in toate domeniile economice si sociale.


In cadrul mecanismului economic de functionare al unei tari un loc important in ocupa mecanismul financiar.

Mecanismul financiar al Romaniei este constituit din totalitatea structurilor, formelor, metodelor, principiilor si parghiilor economico-financiare prin intermediul carora se constituie, se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti ale statului necesare indeplinirii functiilor si sarcinilor sale in conditiile economiei de piata si a actiunii libere a agentilor economici.

Putem afirma ca mecanismul financiar al tarii noastre este alcatuit din urmatoarele componente:

- sistemul de structuri si forme de functionare a repartitiei financiare si de credit;

- sistemul de principii, metode si instrumente de conducere a activitatii financiare;

- sistemul de modele si tehnici de masurare, urmarirea si stimulare a eficientei economico-sociale.


Mecanismul financiar nu este stabilit odata pentru totdeauna, ci este perfectibil, are un caracter dinamic si o structura relativa. Unele din componentele lui prezinta, relativ, un grad mai mare de stabilitate, cum ar fi sistemul financiar, structura organelor financiare, in timp ce altele au un caracter mai mobil cum este cazul parghiilor financiare, a reglementarilor juridice referitoare la activitatea financiara.

Aceasta mobilitate a mecanismului financiar este data de faptul ca, la elaborarea, sa s-a avut in vedere o abordare cibernetica a acestuia in sensul ca atunci cand se manifesta o influenta a unor factori din afara sistemului, prin deciziile organelor competente pot fi limitate si chiar deviate aceste influente si in acest fel se poate mentine functionalitatea mecanismului financiar.


Sistemul financiar: structura si caracteristici


Finantele Romaniei constituie un sistem de relatii economice, expr 444i83e imate sub forma baneasca, prin intermediul carora se asigura formarea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare statului si organismelor sale pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii, adica pentru
indeplinirea functiilor statului si realizarea reproductiei sociale.


Avand in vedere cele de mai sus mentionam ca ansamblul relatiilor financiare este format din mai multe grupe de relatii in functie de metodele folosite la mobilizarea si repartizarea fondurilor banesti si de destinatiile pe care acestea le primesc. Ansamblul (totalitatea) relatiilor financiare indeplineste conditiile unui sistem pe care-l denumim sistemul relatiilor financiare sau sistemul financiar.

Categoriile de relatii financiare ce alcatuiesc sistemul financiar, care mai sunt cunoscute si sub numele de verigi ale sistemului relatiilor financiare sunt urmatoarele:

finantele intreprinderilor (agentilor economici);

bugetul de stat;

asigurarile sociale;

asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila;

creditul.
Figura 2.1. Verigile sistemului financiar


Fiecare categorie de relatii financiare care compun sistemul financiar se caracterizeaza prin anumite trasaturi specifice fenomenelor si proceselor economice pe care le exprima si care justifica existenta acestora in mod independent, avand o sfera de relatii financiare bine definita. Intre ele exista, insa, legaturi stranse, determinate de faptul ca fenomenele si procesele economice pe care le reprezinta au anumite trasaturi comune.


Finantele intreprinderilor (agentilor economici), in calitatea de veriga de baza a sistemului financiar, reprezinta relatii economice de repartitie in forma baneasca a produsului intern brut creat in cadrul acestora, ce apar in legatura cu formarea fondurilor banesti ale statului, a fondurilor proprii ale agentilor economici, precum si in legatura cu repartizarea si utilizarea resurselor financiare ce raman la dispozitia agentilor economici.

Finantele intreprinderilor exprima acea parte a relatiilor de repartitie prin intermediul carora se asigura constituirea capitalului social al agentilor economici si modificarea marimii acestuia, formarea si utilizarea fondurilor destinate activitatilor economice si a celor social-culturale, precum si achitarea obligatiilor fata de celelalte verigi ale sistemului financiar si de credit.

Avand in vedere forma de proprietate asupra capitalului social, finantele intreprinderilor vizeaza agentii economici cu capital de stat, privat sau mixt la care se adauga agentii economici ce functioneaza sub forma organizatiilor cooperatiste. In mod similar, in categoria agentilor economici sunt incluse si asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economico-sociale in mod independent.

Bugetul de stat este veriga centrala a sistemului financiar pentru ca relatiile economice ce reprezinta continutul bugetului de stat mijlocesc constituirea si repartizarea principalului fond de resurse banesti ale statului.

Bugetul de stat impreuna cu fondurile speciale extrabugetare si cu bugetele locale alcatuiesc bugetul public national.

Intre bugetul de stat ca veriga centrala a sistemului financiar si celelalte verigi exista legaturi de interconditionare in sensul ca resursele bugetului de stat se formeaza pe seama valorii nou create de catre agentii economici si se utilizeaza pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor statului si pentru satisfacerea altor nevoi ale societatii.

Asigurarile sociale reprezinta acele relatii banesti care apar in legatura cu constituirea fondurilor de asigurari sociale si repartizarea acestora pentru acordarea de pensii, diferite ajutoare si indemnizatii cetatenilor. Asigurarile sociale, in functie de sfera in care actioneaza si de caracterul institutiilor care gestioneaza fondurile constituite, pot fi de stat sau private.

Asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila reprezinta relatii banesti ce iau nastere in scopul constituirii fondurilor de asigurare pe seama primelor platite de asigurati, repartizarii si utilizarii acestora pentru prevenirea daunelor, compensarea pagubelor si prejudiciilor si acordarea sumelor asigurate la producerea evenimentelor acoperite prin asigurare. In prezent, in Romania, acest tip de relatii se deruleaza atat prin societati de asigurare cu capital de stat, precum si prin societati de asigurari cu capital privat.

Creditul exprima relatii de repartitie ce iau nastere pentru constituirea unor fonduri prin atragerea disponibilitatilor banesti temporar libere ale agentilor economici si populatiei si repartizarea acestora avand la baza principiul rambursabilitatii pentru satisfacerea unor necesitati cu caracter temporar ale statului, ale altor agenti economici si ale populatiei. Categoria economica de credit apare sub forma creditului bancar, a creditului cooperatist si a creditului public.

In cadrul relatiilor de credit bancar, bancile acorda credite agentilor economici si populatiei folosind fondurile lor proprii si resursele temporare libere mobilizate de la persoane juridice si fizice.

Creditul cooperatist se deruleaza prin intermediul cooperativelor de credit (care mai sunt cunoscute si sub numele de banci populare).

Creditul public este acea forma a creditului in care statul sau institutiile sale contracteaza, de la persoane fizice, persoane juridice sau de la organisme financiar bancare internationale, imprumuturi pentru acoperirea cheltuielilor ordinare care depasesc incasarile din veniturile ordinare.


Aparatul financiarActivitatea acestui sistem de organe si institutii este coordonata si controlata de Parlamentul Romanie, care, in calitate de organ suprem al puterii de stat, are menirea de a examina si aproba legi.

In domeniul finantelor publice stabileste si aproba legea finantelor publice, legea datoriei publice, legea bancara, legea privind bursele de marfuri, de valori si societatile de valori mobiliare, precum si legi cu privire la impozitele, taxele si alte venituri ale statului etc.

Totodata, Parlamentul examineaza si aproba bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si reglementari privind constituirea si utilizarea fondurilor speciale si contul general de executie al bugetului de stat si a celorlalte bugete si fonduri speciale.

Presedintia Romaniei are un rol deosebit in domeniul finantelor publice. Ei ii revine rolul de a analiza legile adoptate de Parlament si a le promulga, atunci cand Presedintele nu are obiectiuni. Daca se apreciaza ca unele prevederi sau legea in ansamblu nu corespund intereselor tarii, poate retrimite, pentru o noua examinare, Parlamentului legile prezentate spre promulgare.

Curtea de Conturi a Romaniei este organul suprem de control financiar si de jurisdictie in domeniul finantelor publice, care functioneaza pe langa Parlament, dar asi exercita functiile in mod independent.

Activitatea de control este desfasurata pe baza propriilor sale decizii sau pe baza solicitarilor Camerei Deputatilor si Senatului.

Anual, Curtea de Conturi elaboreaza un raport ce se ianinteaza spre dezbatere Parlamentului si se publica in Monitorul Oficial.

Prin activitatea de control pe care o desfasoara, Curtea de Conturi urmareste modul de gestionare a finantelor publice, a fondurilor speciale si a creditului public. Ea colaboreaza si cu organismele internationale de profil, exercitand, in numele acestora, controlul asupra gestionarii fondurilor puse la dispozitia Romaniei, in conditiile in care, prin conventii sau alte intelegeri internationale se stabilesc asemenea competente.

Sub incidenta controlului Curtii de Conturi se afla:

- statul si unitati administrativ-teritoriale, in calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile si institutiile lor publice, autonome sau neautonome;

- Banca Nationala a Romaniei;

- regiile publice autonome;

- societatile comerciale (companiile nationale) la care statul, unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social;

- organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri, intr-un regim legal obligatoriu, in cazul in care prin normele in vigoare s-a prevazut acest fapt.

Guvernul Romaniei are sarcina de a exercita conducerea generala a activitatilor executive in domeniul finantelor publice, in care scop examineaya periodic situatia financiara pe economie, executia bugetului public national si stabileste masuri pentru imbunatatirea echilibrului financiar.

Guvernul elaboreaza proiectul bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si contul general anual de executie al bugetului si le supune spre aprobare Parlamentului, iar dupa aprobare raspunde de realizarea prevederilor bugetare.Ministerul Finantelor Publice este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica Strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice.

In subordinea Ministerului Finantelor publice se organizeaza si functioneaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, finantara de la bugetul de stat.

Ministerul Finantelor Publice contribuie la elaborarea si implementarea Strategiei si a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.Ministerul Finantelor Publice urmareste indeplinirea masurilor necesare in vederea realizarii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana in domeniul sau de activitate. In acest sens, principiile care stau la baza activitatii Ministerului Finantelor Publice sunt:

coerenta, stabilitatea si predictibilitatea finantelor publice pe termen mediu;

armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;

intarirea autoritatii institutiei;

perfectionarea managementului fondurilor publice;

transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;

colaborarea cu partenerii sociali;

asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

In realizarea functiilor sale Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:

- propune strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;

- elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare;

- stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;

- stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, al bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale.

- analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici si prezinta informari Guvernului cu propuneri de imbunatatire;

- urmareste executia operativa a bugetului general consolidat, stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;

- elaboreaza si aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice;

- elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;

- analizeaza, fundamenteaza, propune cadrul legislativ si stabileste masuri privind imprumuturile necesare in vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice sau pentru actiuni si lucrari de interes public;

- administreaza datoria publica, urmareste rambursarea acesteia si achitarea dobanzilor aferente;

- colaboreaza cu Banca Nationala a Romanei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;

- coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe.


Caseta 2.4.

Pe langa sarcinile mai sus mentionate, Ministerul Finantelor Publice mai are si alte obligatii, cum sunt:

- deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator principal de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar;

- analizeaza si avizeaza deschiderile de credite bugetare pentru stimularea productiei de export si a exporturilor;

- monitorizeaza, in conditiile legii, numarul de posturi si cheltuielile de personal din institutiile publice;

- aproba, prin delegare de competente, modificari in fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali credite bugetare;

- aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetele fondurilor speciale;

- avizeaza proiectele de acte normative care genereaza influente financiare asupra bugetului general consolidat;

- elaboreaza proiecte de acte normative privind datoria publica si Trezoreria Statului;

- administreaza si gestioneaza datoria publica guvernamentala;

- elaboreaza raportul privind datoria publica interna si externa a Romaniei, pe care il prezinta semestrial Guvernului si Parlamentului;

- reintregeste, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;

- elaboreaza si actualizeaza metodologia privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice;

- analizeaza programul de investitii din punct de vedere al incadrarii in limitele de cheltuieli stabilite, al respectarii criteriilor de selectie si prioritare si al esalonarii creditelor bugetare in functie de durata de executie a obiectivelor;

- coordoneaza monitorizarea intregului program de investitii publice;

- elaboreaza strategia in domeniul investitiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investitii ale ordonatorilor principali de credite;

- avizeaza programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

- elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la achizitiile publice;

- coordoneaza cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigura transpunerea aquis-ului comunitar si indrumarea metodologica unitara in acest domeniu;

- elaboreaza si actualizeaza metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;

- stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

- administreaza contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, scop in care incheie conventii cu aceasta;

- stabileste sistemul de organizare si functionare a trezoreriei Statului, in vederea asigurarii efectuarii operatiunilor de incasari si plati pentru sectorul public;

- elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli ale Trezoreriei Statului;

- contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;

- asigura punerea in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie, a unor instrumente financiare specifice;

- elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului si, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectelor de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, in vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

- elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;

- colaboreaza cu alte autoritati publice in procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

- elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu;

- elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si dezvoltare Economica (OCDE), proiectul romanesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmareste actualizarea acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de OCDE.

- negociaza, pregateste parafarea, semnarea si rectificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

- elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;

- urmareste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal romanesc, avand ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat in stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administratiei publice;

- elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul contabilitatii financiare si de gestiune si urmareste perfectionarea acestuia in corelatie cu normele europene in domeniu;

- exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice;

- deruleaza operatiuni de incasari si plati care participant direct al Sistemului National de plati;

- urmareste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile incheiate cu organismele financiare internationale in domeniul datoriei publice;

- elaboreaza politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent, precum si actele normative in realizarea acesteia;

- elaboreaza proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si asigura valorificarea acestora in conditiile legii;

- asigura administrarea monopolului de stat, in conditiile legii;

- reglementeaza controlul financiar preventiv si exercita controlul financiar preventiv delegat, in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;

- indruma metodologic si organizeaza activitatea de instruire si pregatire profesionala in domeniul auditului intern si al sistemelor de management financiar si control;

- realizeaza activitati de control operativ la institutii publice si solutioneaza contestatiile depuse de acestea;

- exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar, in conditiile legii;

- negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor;

- reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata instantelor, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;

- asigura relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societatii civile in problemele specifice activitatii sale;

- asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, in spiritul respectului reciproc si, in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii si stabilitatii sociale, si sustine in Parlament proiectele de acte normative pe care le initiaza;

- solutioneaza petitiile primite de la cetateni, care se inscriu in sfera sa de competenta, in conformitate cu prevederile legale;

- elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul finantelor publice;

- asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;

- elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational in scopul sustinerii activitatii sale;

- aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

- elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice prin Scoala de Finante Publice si Vama si alte organisme specializate in acest domeniu;

- asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii.

- initiaza masura si participa, impreuna cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregatirea profesionala a functionarilor publici in domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene,

- editeaza materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si de catre contribuabili;

- asigura elaborarea, tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista Finante Publice si Contabilitate", activitate financiara integral din venituri proprii;

- exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, asupra activitatii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;

- urmareste constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida rezultat din contravaloarea in lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate Romaniei de organismele internationale sau guvernele altor tari;

- asigura evidenta statistica a ajutoarelor externe nerambursabile;

- gestioneaza asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana potrivit prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul Romaniei si de Comisia Europeana, precm si asistenta financiara rambursabila acordata de institutii financiare internationale;

- elaboreaza strategia si cadrul normativ general, coordoneaza si evalueaza activitatea de audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercita activitati de audit public intern la nivelul aparatului propriu;

- efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul celorlalte institutii publice, in domeniul sau de activitate;

- aplica dispozitiile legale in domeniul preturilor, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finantelor Publice;

- aplica dispozitiile legale in domeniul concurentei neloiale si al publicitatii, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finantelor Publice;

- participa la schimbul de informatii si experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale, in domeniul sau de activitate;

- programeaza, coordoneaza si monitorizeaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea Europeana si celelalte statele membre ale acesteia si indeplineste rolul de coordonator national al asistentei in relatia cu Uniunea Europeana;

- coordoneaza elaborarea Planului national de dezvoltare, document de planificare strategica si programare financiara multianuala al Romaniei, elaborat pe baza strategiilor sectoriale si a strategiei nationale de dezvoltare regionala si care fundamenteaza fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeana in perioada de preaderare si instrumentele structurale dupa aderare;

- coordoneaza pregatirea si implementarea cadrului legislativ, institutional si procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale;

- stabileste, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei, si, dupa caz, aprobarii Guvernului;

- supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile;

- coordoneaza participarea Romaniei si indeplineste functia de punct national de contact la proiectele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile ale Uniunii Europene;

- efectueaza virarile pe baza de esantion prevazute de regulamentele Comisiei Europene privind instrumentele structurale;

- centralizeaza si prelucreaza datele necesare estimarii nivelului tranzactiilor financiare cu Uniunea Europeana si intocmirii rapoartelor premergatoare estimarilor respective si reflectarii lor in bugetul comunitar;

- deschide si administreaza conturile necesare in vederea desfasurarii tranzactiilor financiare cu Uniunea Europeana si comunica acesteia operatiunile si inregistrarile efectuate in conturile respective;

- centralizeaza lunar datele aferente resurselor proprii a caror constatare se efectueaza in tara noastra (taxe vamale, contributii agricole, taxa pe zahar etc.), intocmeste notele de raport in vederea determinarii nivelului in lei al contributiilor aferente resursei VNB si taxei pe valoarea adaugata si emite dispozitii de plata catre Banca Nationala a Romaniei in vederea virarii la timp a obligatiilor aferente resurselor si contributiei statului roman la bugetul comunitar.


In exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale, cu alte institutii publice si cu alte organisme.

Totodata, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dreptul sa solicite de la celelalte autoritati ale administratiei publice, institutii publice si agenti economici, de la institutii de credit si de la alte persoane datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor, cu pastrarea confidentialitatii acestora.

In ceea ce priveste Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aceasta are ca obiective principale:

a) colectarea veniturilor bugetului de stat, a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate;

c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

d) aplicarea in domeniul vamal a masurilor specifice rezultate din Programul de guvernare si din legislatia in domeniul vamal.

Pentru realizarea obiectivelor mentionate, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, are, in principal, urmatoarele atributii:

- asigura aplicarea corecta, unitara si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;

- elaboreaza si/sau avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competenta;

- participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

- actioneaza prin mijloace specifice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, in conditiile legii;

- exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscala;

- exercita urmarirea, supravegherea si controlul fiscal, pe intreg teritoriul national, al respectarii legislatiei in domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si al celorlalte venituri bugetare pentru a caror administrare este competenta potrivit legii etc.


Caseta 2.5.

Pe langa atributiile mentionate, Agentia Nationala de Administrare Fiscala mai are si alte atributii:

- desfasoara activitati de investigare fiscala cu ocazia controlului;

- exercita activitatea de inspectie vamala, activitatea de control vamal ulterior si orice alta forma de control specific in legatura cu aplicarea si respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul vamal;

- are reprezentanti permanenti la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organisme internationale, care asigura legatura operativa pe probleme vamale;

- elaboreaza proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare;

- administreaza depunerea de catre platitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxem, contributii sociale si alte venituri bugetare potrivit legii, precum si evidenta platilor efectuate;

- initiaza si desfasoara actiuni legale in cazul neconformarii contribuabililor in indeplinirea obligatiilor declarative si de plata;

- elaboreaza si aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;

- elaboreaza si aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;

- elaboreaza si pune la dispozitia personalului sau materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecarui domeniu de activitate;

- urmareste incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite sa le faciliteze indeplinirea obligatiilor fiscale;

- elaboreaza si aplica procedurile privind plata voluntara si stabilirea mijloacelor de plata impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

- elaboreaza proceduri privind activitatea de indrumare si informare a contribuabililor si asigura implementarea unitara a acestora la nivelul tuturor unitatilor fiscale teritoriale;

- asigura, prin intermediul structurilor de administrare, indrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor in aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;

- elaboreaza si editeaza materiale informative prin ghiduri, brosuri, pliante si alte asemenea, in vederea cunoasterii de catre contribuabili a problematicii fiscale de interes pentru acestia;

- elaboreaza, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;

- asigura, potrivit legii, tiparirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in domeniul sau de activitate;

- elaboreaza si aplica proceduri privind alte modalitati de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competenta;

- elaboreaza si aplica proceduri interne privind executarea silita;

- elaboreaza si aplica metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;

- coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de catre structurile de administrare;

- participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza si le face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei in vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;

- furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatii necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

- analizeaza periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenta, stabilind masurile necesare pentru incadrarea acestora in nivelurile stabilite potrivit legii;

- furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii calculului contributiei Romaniei la bugetul Comunitatii Europene;

- solutioneaza contestatiile impotriva actelor administrative fiscale, in conditiile legii;

- propune si elaboreaza strategii de dezvoltare, precum si solutii de reforma in domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenta potrivit legii;

- urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale, avand ca scop mentinerea unei administrari fiscale unitare, stabile si armonizate;

- asigura aplicarea prevederilor, cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;

- incheie si deruleaza conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale in domeniul sau de activitate, conform mandatului acordat;

- initiaza masuri pentru dezvoltarea cooperarii internationale in domeniul sau de activitate;

- gestioneaza si coordoneaza schimbul de informatii intern si intracomunitar privind taxa pe valoarea adaugata si accize;

- colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice pe linia integrarii europene,

- asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de cooperare internationala in domeniul sau de activitate;

- asigura un dialog constructiv cu partenerii sociali, in spiritul respectului reciproc in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii, stabilitatii si solidaritatii sociale;

- elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul educational in scopul sustinerii activitatii sale;

- reprezinta statul in fata instantelor, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activitati ale agentiei, direct sau prin unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, in baza mandatelor transmise; renuntarea la drepturile statului in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale poate fi formulata de organele fiscale numai cu acordul Guvernului;

- exercita functia de audit public intern in conditiile legii;

- aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa.


In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala colaboreaza cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice. In acelasi timp, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este autorizata: sa exercite nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, controlul financiar si vamal; sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor de respectare a legii si sa aplice sanctiunile prevazute de lege.

Banca Nationala a Romaniei, ca banca centrala de emisiune, are ca rol principal emisiunea baneasca si apararea stabilitatii monedei nationale. Ea sprijina organizarea bancilor comerciale si de afaceri, le sustine financiar cu credite, le supravegheaza si le controleaza in legatura cu modul de respectare a operatiunilor si activitatilor de banca. Este o banca cu capital integral de stat, stabileste creditele ce se acorda bancilor comerciale, conditiile de acordare si rambursare a creditelor si nivelul taxei de scont.

B.N.R. actioneaza cu mijloace specifice pentru a mentine un anumit grad de lichiditate din partea fiecarei banci. In acest sens se aplica sistemul scontului si reescontului hartiilor de valoare prezentate de bancile comerciale si de celelalte banci.

In ceea ce priveste activitatea valutara, in vederea asigurarii echilibrului valutar, impreuna cu alte organe centrale, B.N.R. participa nemijlocit la elaborarea si analiza balantei de incasari si plati in valuta. Ea intervine exercitand controlul asupra angajarii de imprumuturi externe de catre celelalte banci, iar in anumite conditii, la cererea Guvernului, poate sa exercite controlul asupra transferurilor de valuta (cu referire in mod deosebit la transferul de capital).

B.N.R. are si sarcini specifice privind imprimarea biletelor de banca si de baterea monedei metalice, precum si controlul metalelor pretioase. Impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei elaboreaza un sistem unitar de evidenta pentru celelalte banci care sa permita centralizarea si analizarea fenomenelor monetare.

B.N.R. tine in evidentele sale contul curent al Trezoreriei statului si actioneaza direct sau prin alte banci in ceea ce priveste emisiunea de obligatiuni si de alte inscrisuri de stat, vanzarea si rascumpararea acestora, precum si plata dobanzilor si a altor speze aferente. Totodata, poate acorda imprumuturi bugetului de stat pentru acoperirea decalajului temporar dintre venituri si cheltuieli.

B.N.R. poate participa, in numele statului, la tratative si negocieri externe in probleme financiare, monetare, valutare, de credit si de plati precum si in domeniul autorizarii si supravegherii bancare; ea exercita drepturi si indeplineste obligatii care revin Romaniei in calitate de membru al Fondului Monetar International, inclusiv utilizarea facilitatilor acestei institutii de finantare pe termen mediu si lung pentru nevoile balantei de plati si consolidarea rezervelor internationale ale tarii; poate negocia si incheia acorduri, conventii sau alte intelegeri privind imprumuturi pe termen scurt si alte operatiuni financiar-bancare cu institutii financiare internationale, banci centrale, societati bancare si nebancare.

Administratia publica locala functioneaza in unitatile administrativ-teritoriale - comune, orase si judete - pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, ale legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit. La nivelul comunelor si al oraselor fiinteaza consilii locale, care au calitatea de autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. La nivelul judetelor si al capitalei exista consilii judetene, respectiv consiliul general al municipiului Bucuresti.

Consiliul judetean reprezinta autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. In aceasta calitate indeplineste o serie de atributii importante, inclusiv in domeniul finantelor publice locale, astfel:

- adopta programe si prognoze de dezvoltare economico-sociale a judetului si urmareste realizarea acestora;

- adopta bugetul propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

- stabileste impozite si taxe judetene, precum si taxe speciale pe timp limitat, in conditiile legii etc.

Consiliile locale au atributii in probleme de interes local, inclusiv in cele referitoare la finantele publice locale si la activitatile economice, sociale si de alta natura de interes local. Astfel, consiliul local:

- aproba bugetul local, formarea, administrarea si executarea acestuia; aproba virarile de credite si modul de utilizare a rezervelor bugetare; aproba imprumuturile si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

- stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, pe termen limitat, in conditiile legii;

- administreaza domeniul public si privat al comunei ori al orasului si exercita drepturile prevazute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a infiintat;

- infiinteaza institutii si agenti economici de interes local; hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si asupra participarii, cu capital sau cu bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii.

Primarul are calitatea de ordonator de credite, indeplinind o serie de atributii principale, intre care unele tin de domeniul finantelor publice locale, astfel:

- intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului;

- exercita functia de ordonator principal de credite;

- verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica consiliului cele constatate;

- supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin comunei sau orasului.


Politica financiara


Fiecare partid (coalitie de partide) are un program prin care sunt stabilite liniile directoare ale activitatii sale in conditiile in care ajunge la guvernare. Prin programul politic sunt definite obiectivele urmarite, mijloacele si metodele folosite pentru atingerea acestora, categoriile sociale carora li se adreseaza si interesele carora le apara, precum si pozitia fata de principalele probleme interne si internationale imediate si de perspectiva.

Programul partidului (coalitiei de partide), care in urma alegerilor a(u) castigat majoritatea parlamentara, se supune dezbaterii parlamentului, iar dupa aprobare, devine program de guvernamant.

Prin programul de guvernamant sunt stabilite obiectivele economice, sociale si de alta natura care urmeaza a fi realizate in perioada mandatului, precum si mijloacele necesare si masurile care urmeaza a fi luate in acest scop. Practic, prin programul guvernamental se defineste politica interna si externa ce urmeaza a fi promovata.

Realizarea obiectivelor programului de guvernamant este conditionata de asigurarea resurselor financiare necesare din partea statului, care impune si interventia statului in economie cu ajutorul parghiilor economice si al instrumentelor, institutiilor, organelor si reglementarilor financiare.


Prin politica financiara se stabilesc caile si metodele de concentrare si dirijare a resurselor financiare in vederea realizarii obiectivelor mai sus mentionate, cat si in scopul cresterii initiativei, raspunderii si puterii de decizie si actiune ale tuturor agentilor economici ce intervin in cadrul economiei nationale.

Politica financiara este parte integranta a politicii generale a statului cu rol deosebit in traducerea in viata a programului de dezvoltare economica, promovare a progresului tehnic si stiintific, formare profesionala, recalificare si reincadrare in munca a somerilor, ocrotire a sanatatii populatiei, protectiei sociale, dezvoltare a culturii, asigurare a echilibrului ecologic, aparare nationala etc.

Politica financiara difera de la o tara la alta, in functie de potentialul economic, de gradul de dezvoltare economica, de resursele naturale de care dispune, de metodele de conducere a economiei si de alti factori.

Politica financiara stabileste raporturile financiare dintre stat, pe de o parte, si agentii economici si populatie, pe de alta parte.

In timp ce finantele fac parte din baza economica, politica financiara este un element de suprastructura. Cu toate ca baza economica are un rol determinant asupra suprastructurii, politica financiara ‑ ca element component al suprastructurii ‑ influenteaza activ baza economica a societatii noastre. Politica financiara evolueaza si se perfectioneaza mereu sub influenta bazei economice a societatii, dar, la randul sau, o influenteaza in toate componentele sale.

Principalele domenii de manifestare a politicii financiare a statului sunt:

domeniul cheltuielilor publice;

domeniul resurselor financiare publice, respectiv impozitele, taxele si celelalte venituri bugetare, resursele financiare extraordinare procurate pe calea imprumuturilor contractate de stat, a emisiunilor monetare, a privatizarii unor active aflate in proprietatea de stat;

domeniul creditului bancar;

domeniul asigurarilor de bunuri, persoane si raspundere civila.


Politica financiara promovata intr-o anumita perioada este definita prin strategia si tactica sa.

Se considera ca reglementarile cu caracter financiar care stabilesc coordonatele politicii financiare pentru o anumita etapa a dezvoltarii economico-sociale, precum si prognozele financiare pe termen mai indelungat formeaza cadrul strategiei in domeniul politicii financiare.

Tactica in politica financiara cuprinde actele administrative de programare in domeniul financiar pe perioade relativ scurte de timp si masurile concrete care se iau pentru indeplinirea obiectivelor stabilite in concordanta cu cerintele specifice fiecarei perioade.

Obiectivele vizand atat tactica, cat si strategia in domeniul finantelor sunt stabilite cu luarea in considerare a resurselor financiare necesare dezvoltarii economico-sociale, care sa permita realizarea echilibrului economic, echilibrului financiar, monetar si valutar.

Unul din obiectivele politicii financiare vizeaza, asadar, asigurarea echilibrului economico-financiar. In acest sens, un rol deosebit revine asigurarii egalitatii intre venituri si cheltuieli la fiecare treapta economico-sociala, cu prevederea unor rezerve care sa permita acoperirea sarcinilor noi, neprevazute, care pot sa apara in cursul perioadei.

Sarcinile politicii financiare dintr-o anumita etapa a dezvoltarii economico-sociale deriva din insasi sarcinile politicii economice si sociale generale. In actuala etapa de dezvoltare a tarii noastre sarcinile si obiectivele fundamentale ale politicii financiare sunt indreptate spre crearea cadrului general de desavarsire a tranzitiei la economia de piata si pregatire de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

In politica macroeconomica a statului, un rol important revine politicii financiare, in special celei bugetare, precum si politicii monetare si de credit, urmarindu-se crearea unui mediu stabil pentru agentii economici care sa favorizeze actiunile eficiente si sa le restrictioneze pe cele ineficiente.

Prin politica financiara se urmareste promovarea conceptelor fundamentale pentru dezvoltarea sanatoasa si durabila a economiei nationale, intre care un loc important revine demisionarii si mentinerii, pe termen lung, a consumului societatii in limitele resurselor proprii ale economiei autohtone. Pe termen scurt se va apela la finantarea externa, dar cu prudenta necesara, avand in vedere, pe de o parte, ca o datorie externa devine insuportabila nu atat prin volumul ei, ci prin incapacitatea economica de a genera incasari valutare stabile, astfel incat serviciul datoriei externe sa ramana in parametri normali. Pe de alta parte, se are in vedere faptul ca fluxurile de incasari si plati valutare ale economiei noastre nationale se caracterizeaza, in prezent, prin dimensiuni relativ rigide ale platilor valutare si marimi necorespunzatoare ale incasarilor valutare.

Reforma sistemului financiar fiscal a fost considerata o etapa de prima urgenta deoarece conducerea activitatii economice in conditiile economiei de piata are loc, aproape exclusiv, prin parghii financiare, de credit si monetare. In acest sens, la elaborarea noii legislatii (Legea finantelor publice, Legile impunerii persoanelor fizice si juridice, Legea tarifului vamal etc.) s-au avut in vedere principii care sa stimuleze activitatea economica eficienta si care stau la baza reorganizarii intregii activitati financiare. In conceptia preconizata, impozitele si taxele nu mai sunt considerate numai surse de venit pentru stat, in scopul redistribuirii produsului intern brut, ci mai ales parghii pentru stimularea sau restrangerea anumitor procese economice. Astfel, nevoia acuta de concurenta si de atragere a capitalului strain a impus restrangerea barierelor vamale, in compensatie fiind conceput un sistem de impozitare adecvat.

In domeniul cheltuielilor publice se acorda o atentie deosebita finantarii cheltuielilor privind resursele umane, mentinerea nivelului de trai si a calitatii vietii. O problema importanta a politicii financiare in domeniul cheltuielilor publice o reprezinta determinarea efectului economico-social util pentru fiecare fel de cheltuiala. In prezent, indiferent pe ce treapta organizatorica ne-am afla, nimeni nu-si mai permite sa efectueze cheltuieli, fara sa obtina o eficienta cat mai ridicata.

Prin politica financiara se stabileste nivelul, structura si destinatiile cheltuielilor publice, in stransa concordanta cu obiectivele social-economice ce trebuie realizate in perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.

 1. Mecanismul financiar are ca trasaturi:
 1. este stabilit odata pentru totdeauna;
 2. are o structura foarte bine definita;
 3. are o structura relativa;
 4. toate elementele sale au un grad mare de stabilitate;
 5. toate elementele sale au un caracter mobil.

 1. In categoria verigilor sistemului relatiilor financiare nu se includ:
 1. finantele intreprinderilor (agentilor economici);
 2. bugetul de stat;
 3. asigurarile sociale;
 4. asigurarile agricole;
 5. creditul.

 1. Printre domeniile de manifestare a politicii financiare se includ:
 1. domeniul cheltuielilor personale;
 2. domeniul cheltuielilor publice;
 3. domeniul imprumuturilor intre persoanele fizice;
 4. domeniul creditului bancar;
 5. domeniul cheltuielilor agentilor economici.

 1. Conceptia si functionalitatea mecanismului financiar se bazeaza pe:
 1. legile care guverneaza in U.E.;
 2. realizarile din economia nationala;
 3. legile economice care actioneaza in mod obiectiv si, in special, pe legile pietei;
 4. activitatile agentilor economici;
 5. activitatea Parlamentului si Guvernului.

 1. Finantele intreprinderilor (agentilor economici) vizeaza:
 1. agentii economici, indiferent de forma de proprietate a acestora;
 2. persoanele fizice;
 3. bugetul fondului pentru ajutorul de somaj;
 4. bugetele institutiilor publice;
 5. bugetul asigurarilor sociale de stat.

 1. Categoria economica de credit nu apare sub forma:
 1. credit public;
 2. credit privat;
 3. credit cooperatist;
 4. credit bancar;
 5. credit imobiliar.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact