StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Mecanismul financiar : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Mecanismul financiarMECANISMUL FINANCIAR


1.Conceptul de mecanism financiar

2.Sistemul financiar

3. Sistemul fondurilor de resurse financiare

4. Parghiile financiare


  1. CONCEPTUL DE MECANISM FINANCIAR

Mecanismul economic cuprinde sistemul complex de organizare si conducere a economiei nationale.
Mecanismul financiar este parte integranta a mecanismului ec 424j96e onomic si reprezinta ansamblul metodelor, principiilor a instrumentelor financiare prin care se asigura organizarea, previziunea, gestiunea si conducerea activitatii financiare.

Mecanismul financiar cuprinde:

sistemul financiar;

parghiile financiare utilizate de stat pentru influentarea activitatii economice;

instrumentele administrative de coordonare a domeniului finantelor publice;

cadrul institutional parlament, guvern, ministere, structuri subordonate sau in coordonare;

cadrul juridic legi, hotarari de guvern, ordonante de guvern, ordonante de urgenta, codul fiscal, codul vamal, norme, reglementari, regulamente de aplicare.


Caracteristicile mecanismului economic-financiar sunt determinate de

forma de proprietate dominanta;

sistemul de conducere a economiei nationale;

regimul politic-ideologic;

conjunctura interna si internationala


2. SISTEMUL FINANCIAR

Sistemul financiar, privit ca relatii economice, este alcatuit din:

a)      bugetul de stat si bugetele locale;

b)      bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate;

c)      bugetul fondurilor speciale extrabugetare;

d)      creditul bancar;

e)      asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila;

f)        finantele intreprinderilor.


a) Bugetul de stat si bugetele locale reprezinta o categorie de relatii financiare prin intermediul carora, pe de o parte, se colecteaza la dispozitia statului fondurile financiare (prin mijloace de constrangere si pe baze contractuale), iar pe de alta parte, sunt distribuite resursele astfel colectate catre beneficiari (institutii, persoane fizice, intreprinderi).

Bugetul de stat se prezinta sub forma unei balante economice, a unui document de sinteza, elaborat si administrat de Guvern si autorizat prin vot de catre Parlament, in care sunt prevazute veniturile si cheltuielile.

Bugetele locale se aproba de catre consiliile locale si judetene.

b) Bugetul asigurarilor sociale de stat/ bu8getul asigurarilor sociale de sanatate se constituie din contributiile platite de agentii economici, de institutiile publice si de salariati. Asigurarile sociale de stat cuprind: pensiile (pentru vechime in munca, pentru pierderea capacitatii de munca, de urmasi); indemnizatii (pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii, pierderea temporara a capacitatii de munca, maternitate, cresterea copilului); ajutoare (de somaj, de integrare profesionala, de deces); suportarea partiala sau integrala a costului medicamentelor, a cheltuielilor de spitalizare, a trimiterilor la tratament balneoclimateric si la odihna.c) Bugetul fondurilor speciale extrabugetare. Fondurile speciale se constituie din alte taxe si contributii stabilite prin acte normative speciale, iar fondurile se folosesc pentru realizarea obiectivelor care au stat la baza promovarii actului normativ.

d) Creditul bancar exprima relatiile de redistribuire a resurselor financiare intre posesorii si nonposesorii de resurse. Astfel, bancile mijlocesc atragerea resurselor banesti temporar libere de pe piata, iar pe de alta parte, ele le dirijeaza catre solicitanti.

Pe piata capitalului de imprumut vorbim si despre creditul public prin intermediul caruia autoritatile publice centrale si unitatile administrativ-teritoriale isi procura resursele financiare in completarea resurselor bugetare ordinare de care dispun.

e) Asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila. Pentru prevenirea prejudiciilor provocate de calamitati naturale sau accidente, persoanele fizice si juridice interesate sau obligate prin lege incheie contracte cu societati de asigurari care se angajeaza sa acopere daunele suferite de bunurile cuprinse in asigurare sau sa achite sumele asigurate cuvenite persoanelor care au avut de suferit de pe urma producerii riscurilor asigurate, in schimul unei anumite plati (prima de asigurare).

In concluzie, relatiile economice care apar in procesul constituirii si utilizarii fondului de asigurare sunt relatii de redistribuire intervenite intre membrii comunitatii de risc (totalitatea persoanelor fizice si juridice asigurate impotriva unui anumit risc sau complex de riscuri), pe de o parte, si acei dintre asigurati care au suferit daune de pe urma producerii riscului asigurat, pe de alta parte.

f) Finantele intreprinderilor. Constituirea fondurilor de resurse financiare necesare intreprinderilor genereaza relatii de distribuire a valorii adaugate brute create in cadrul acestora, precum si relatii de redistribuire a disponibilitatilor banesti temporar libere pe pia/a intre detinatorii si nondetinatorii de asemenea resurse. Astfel, pentru procurarea resurselor financiare, intreprinderile apeleaza la beneficiile proprii, contracteaza imprumuturi de la banci, emit obligatiuni sau vand actiuni.


3. SISTEMUL FONDURILOR DE RESURSE FINANCIARE

Fondurile financiare pot fi clasificate in functie de mai multe criterii:

1) dupa nivelul la care se constituie

- fonduri constituite la nivel central sau macroeconomic (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor cu destinatie speciala, asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila, fondurile de creditare);

- fonduri constituite la nivel mediu sau mezoeconomic (fondurile bugetare ale judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor);

- fonduri constituite la nivel microeconomic (fonduri proprii ale agentilor economici, institutiilor si persoanelor fizice)

2) dupa destinatie:

- fonduri de inlocuire si de dezvoltare;

- fonduri de consum;

- fonduri de rezerva (fondurile inscrise in bugetul de stat si in bugetele locale cu acest titlu care servesc pentru finantarea unor actiuni aparute in cursul anului precum si fondurile de rezerva constituite la dispozitia intreprinderilor pentru acoperirea unor eventuale pierderi);

- fonduri de asigurare (fonduri constituite la dispozitia societatilor de asigurare)

3) dupa forma de proprietate:

- fonduri proprietate publica (fondul bugetar centra de stat; fondurile bugetare ale unitatilor administrativ-teritoriale; fondul asigurarilor sociale de stat, fondurile speciale extrabugetare; fondurile proprii ale intreprinderilor, bancilor si societatilor de asigurare cu capital integral sau majoritar de stat; fondurile proprii ale institutiilor publice);

Fondurile proprietate publica pot fi grupate in functie de calitatea pe care o are statul ca titular al acestora. Astfel, statul poate sa apara in calitate de:

autoritate publica (in aceasta calitate statul foloseste o parte din resursele bugetare pentru finantarea cheltuielilor pentru apararea nationala, mentinerea ordinii publice si a sigurantei nationale, relatiile externe si satisfacerea nevoilor sociale);

agent economic (statul foloseste fondurile apartinand intreprinderilor cu capital integral sau majoritar de stat, o parte din resursele bugetare, dar si resursele mobilizate pe piata capitalurilor de imprumut pentru finantarea unitatilor si actiunilor economice)asigurator (statul foloseste fondul asigurarilor sociale constituit la dispozitia sa pentru acordarea de pensii, indemnizatii, ajutoare, etc)

bancher (statul dispune de fondurile de creditare constituite la bancile cu capital integral sau majoritar de stat, fondurile provenite din privatizarea unor bunuri ale statului, dar si creditele externe)

- fonduri proprietate privata (fondurile societatilor comerciale, bancilor cu capital privat, societatilor de asigurari-reasigurari cu capital privat)

4) dupa titlul cu care se fac prelevari la fonduri si plati de la acestea:

- prelevari cu titlu definitiv si caracter obligatoriu (impozite, taxe, contributii, etc)

- prelevari cu titlu rambursabil si caracter facultativ (depuneri la banci, subscrieri la imprumuturi de stat)


4. PARGHIILE ECONOMICO-FIANANCIARE

Parghiile economico-financiare constituie instrumente cu ajutorul carora statul actioneaza pentru stimularea interesului economic al unei colectivitati determinate (ramura sau subramura economica, grup socio-profesional, zona geografica) sau al membrilor acestora luati in mod individual (producatori, consumatori, salariati) pentru realizarea unui anumit obiectiv.

Metodele de prelevare si de plata constituie parghii la indemana autoritatilor publice in masura in care ele asigura realizarea functiei de repartitie a finantelor, influenteaza pozitiv anumite laturi ale activitatii economice in diverse faze ale procesului reproductiei sociale.

Pentru influentarea anumitor procese economice se utilizeaza una sau mai multe parghii, dintre care unele au caracter financiar (impozite, taxe, imprumuturi, subventii, transferuri), in timp ce altele nu sunt legate direct de functia de repartitie a finantelor (preturile, cursul de schimb).

Prin folosirea parghiilor economico-financiare nu este exclusa necesitatea utilizarii unor metode administrative, precum:

intocmirea de prognoze, programe economice si planuri financiare pe termen mediu;

tinerea evidentei contabile de catre agentii economici;

exercitarea controlului financiar de catre organele specializate asupra modului de conservare si gestionare a mijloacelor materiale si banesti ale statului;

stabilirea de catre autoritatile publice, pentru unele bunuri si prestari de servicii, de preturi sau tarife;

reglementarea de catre stat a modului de acordare de imprumuturi din fondurile publice;

reglementarea regimului valutar;

supravegherea derularii importului si exportului;

sanctionarea speculei ilicite, a evaziunii si fraudei fiscale.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact