StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul productiei

Procesul de productie in firma industrialaPROCESUL DE PRODUCTIE IN FIRMA INDUSTRIALAObiectivul principal al oricarei firme industriale este producerea de bunuri materiale, prestarea de servicii si executarea de lucrari, urmare a desfasurarii procesului de productie.

Procesul de productie reprezinta totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor indreptate asupra obiectelor muncii in vederea transformarii lor in bunuri materiale necesare societatii .

Procesul de munca reprezinta actiunea executantilor, desfasurata cu ajutorul uneltelor de munca asupra obiectelor muncii, in vederea transformarii acestora in bunuri materiale .In anumite ramuri industriale, pe langa procesele de munca, procesele de productie necesita si existenta unor procese naturale, in cadrul carora obiectele muncii sunt supuse unor transformari fizice sau chimice sub actiunea factorilor naturali, fara implicarea partiala sau totala a proceselor de munca.

Procesul de productie, din punct de vedere al continutului tehnico-material, reprezinta ansamblul proceselor de munca si al proceselor naturale in interdependenta lor reciproca, ce conlucreaza la obtinerea produselor care constituie obiectivul activitatii firmei.

Procesul de productie este componenta de baza a oricarui sistem de productie. Daca productia este rezultatul procesului destinat transformarii unui set de elemente de intrare intr-un specific de elemente de iesire, atunci un sistem de productie poate fi caracterizat prin trei componente ale sale si anume :

intrari;

iesiri;

procesul de productie
Fig. 3.1 Structura sistemului de productie


In  sistemul de productie intrarile sunt formate din factorii de productie structurati pe elemente, iesirile sunt reprezentate de produsele obtinute, iar procesul de productie este concretizat in totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor, bazate pe folosirea si transformarea factorilor de productie, in produse ce reprezinta iesirile din sistem.


Procesele de productie, care se desfasoara in cadrul firmei industriale, se clasifica dupa mai multe criterii si anume :


1.     Dupa implicarea lor in realizarea produsului finit, deosebim


- Procese de baza, definite ca fiind acele procese de productie care au ca scop transformarea diferitilor factori de productie in produse finite, care constituie obiectivul de baza al firmei. In aceasta categorie intra : procesele de filat si de tesut din industria textila, procesele de prelucrari mecanice si de montaj din constructiile de masini, etc. .La randul lor aceste procese se divid in :procese de baza pregatitoare, in care se executa o serie de operatii ce au drept scop pregatirea diferitilor factori de productie, asigurarea pieselor ori a semifabricatelor necesare pentru prelucrarea propriu-zisa ( procesele de turnare si forjare din constructiile de masini, procesele de croit din confectii si pielarie, etc. );

procese de baza prelucratoare, care asigura efectuarea operatiilor de prelucrare propriu-zisa a factorilor de productie in vederea obtinerii produselor finite ( procesele de prelucrari mecanice, de tesut, de cusut, etc. );

procesele de finisare sau de montaj, care includ toate procesele care asigura obtinerea in forma finala a produselor ( procesul de asamblare, procesul de vopsit, procesul de calcat, etc. ).

- Procese auxiliare, definite ca fiind procesele de productie care prin desfasurarea lor conduc la realizarea unor produse sau lucrari ce nu constituie obiectivul de baza al firmei, dar care asigura si conditioneaza buna desfasurare a proceselor de baza ( procesele de obtinere a S.D.V.-urilor, procesele de obtinere a diferitelor forme de energie, de aer comprimat, etc. ).

- Procese de servire, adica acele procese ce au ac scop executarea unor servicii care nu formeaza obiectul de baza al firmei, dar contribuie prin efectuarea lor la realizarea proceselor de baza si auxiliare ( procesele de transport intern, de depozitare, de intretinere si reparatii, etc. ).


2.     Dupa modul de efectuare al acestora, se deosebesc


- Procese manuale, in care rolul principal revine executantului fara participarea masinilor si utilajelor ;

- Procese manual-mecanice, in care se combina activitatea executantului cu cea a masinilor si utilajelor ;

- Procese mecanice, care se bazeaza in principal pe folosirea masinilor si utilajelor in transformarea materiilor prime si materialelor ;

Procese automate, cibernetizate si de aparatura, atunci cand executantul are rolul de a supraveghea si regla un complex de masini, aparate, instalatii si utilaje care prelucreaza materiile prime si materialele in vederea obtinerii produsului finit;


3.     Dupa gradul de continuitate in desfasurarea lor exista


- Procese continue, care se deruleaza in orice perioada fara intrerupere, caracteristic fiind transformarea continua a materiilor prime in produse finite o data cu deplasarea materiilor prime si materialelor pe fluxul tehnologic ;

- Procese discontinue, care se desfasoara de regula pe schimburi , existand posibilitatea delimitarii rezultatelor fiecarui proces pe schimburi ;

- Procese ciclice sau periodice , acelea care se reiau dupa o anumita perioada de timp bine definita si au caracteristic faptul ca se desfasoara pe faze ;

- Procese sezoniere, vizeaza de regula activitatea de prelucrare a materiilor prime provenite din agricultura, desfasurandu-se numai intr-o anumita perioada de timp a anului.


4.     Dupa continutul lor acestea pot fi


Procese de productie care cuprind numai procese de munca ;

Procese de productie care cuprind numai procese naturale ;

Procese de productie mixta.


Indiferent de natura sa, desfasurarea oricarui proces de productie dintr-o firma este influentata de o serie de factori intre care enumeram :

A. Factori de productie de natura materiilor prime, care influenteaza atat continutul procesului de productie, cat si organizarea acestuia. Avand in vedere natura materiilor prime folosite se deosebesc :

procese extractive, care au ca obiect obtinerea materiilor prime din natura ;

procese prelucratoare, care au ca obiect realizarea de bunuri materiale din materiile prime furnizate de procesele extractive .Natura concreta a materiilor prime folosite conduce la unele diferentieri in organizarea proceselor de productie in firmele extractive fata de cele prelucratoare. Felul materiilor prime folosite implica crearea unei retele de transport rutier, feroviar si de alta natura, adecvat cantitatii transportate, calitatii materiilor prime, posibilitatilor de incarcare-descarcare, etc. . In cazul firmelor in care rezulta foarte multe deseuri o problema importanta este aceea ridicata de colectarea acestora si valorificarea lor corespunzatoare. Acolo unde din prelucrarea materiilor prime se degaja mult praf si substante nocive, important este sa se proiecteze instalatii corespunzatoare pentru captarea si inlaturarea lor, pentru conditionarea permanenta a aerului.

B. Natura produsului finit fabricat , prin particularitatile fizico-chimice, prin reteta de fabricatie determina o anumita organizare a procesului de productie. Sub acest aspect, se deosebesc :

produse omogene, care au drept caracteristica principala proprietati identice in toate partile lor;

produse eterogene, care au caracter mult mai complex, proprietati diferite in raport cu partile lor componente, fapt ce va determina si rezolvarea unor probleme de organizare mai complexe.

Daca gradul de folosinta determina marimea seriilor de fabricatie a produselor, fapt ce implica adoptarea unui anumit tip de productie, legat direct de modul de organizare a procesului de productie, gradul de complexitate al produselor fabricate determina o anumita precizie in tehnologia de executie si implicit o anumita dimensionare in organizarea procesului de productie.

C. Tehnologia de fabricatie folosita, natura si continutul acesteia face ca o anumita tehnologie adoptata pentru fabricare produselor sa determine un anumit numar de operatii de un anumit fel, executate intr-o anumita succesiune, folosirea unor utilaje bine determinate pentru executarea lor si a unei forte de munca de o anumita structura, folosirea unor anume factori de productie, un anumit nivel de mecanizare si automatizare cu implicatii majore supra organizarii procesului de productie.

In conditiile actuale, pentru fiecare produs pot fi folosite mai multe tehnologii de executie, fiecare cu particularitati date asupra organizarii procesului de productie. Data fiind multitudinea tehnologiilor de fabricatie folosite pentru obtinerea produselor, o problema importanta este alegerea procesului optim de fabricatie sub aspect economic, dar care sa asigure livrarea la timp a produselor de calitate, la cost redus si cu cheltuieli de investitii minime .


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact