StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Structuri in contabilitatea financiara privind cheltuielile si veniturile Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Structuri in contabilitatea financiara privind cheltuielile si veniturileStructuri in contabilitatea financiara privind cheltuielile si veniturile


Contabilitatea financiara a cheltuielilor si veniturilor este organizata avand la baza conceptia dualista. In consecinta, ea are ca obiect evaluarea si inregistrarea cheltuielilor si veniturilor in functie de natura lor, iar contabilitatea de gestiune, in raport de destinatia cheltuielilor.

Particularizand, in raport de cele doua structuri, contabilitatea financiara reflecta cheltuielile intr-o clasificare corespunzatoare naturii activitatilor pe care le desfasoara intreprinderea (exploatare, financiara si extraordinara) si naturii resurselor consumate (materii prime, salarii, amortizari).
Pentru reprezentarea cheltuielilor si veniturilor se porneste de la caracterul de proces al activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Ocazionarea cheltuielilor si crearea veniturilor se deruleaza in mai multe etape succesive sau simultane de timp. Astfel, in cazul procesului cheltuielilor se intalnesc patru momente: angajarea, consumul, platile, imputarea.

Angajarea are loc in momentul in care se contracteaza obligatia baneasca generatoare de plati sau consumatoare de resurse. Exemplu. In cazul unei aprovizionari cu materiale de la furnizori angajarea cheltuielilor intervine in momentul in care s-a creat obligatia baneasca fata de furnizori de a plati stocurile primite de la acestia.

Consumul este specific utilizarii efective sau „sacrificarii” resurselor in scopul satisfacerii unor nevoi productive sau neproductive, dupa caz. Exemplu, utilizarea materialelor in procesul de productie in scopul obtinerii de produse, lucrari si servicii.

Platile constau din achitarea unei sume de bani ca echivalent in cadrul relatiilor financiare. Exemplu: achitarea obligatiei fata de furnizori pentru materialele aprovizionate de la acestia reprezinta o plata ca echivalent; in schimb, plata impozitului pe profit reprezinta un transfer fara echivalent.

Imputarea reprezinta momentul cand cheltuielile sunt decontate sau repartizate asupra rezultatelor obtinute.

In cadrul procesului de creare a veniturilor se delimiteaza patru momente: productia; facturarea sau vanzarea pe credit; incasarea; incorporarea.

Productia este momentul crearii rezultatului ca produs al activitatii consumatoare de resurse. Exemplu: la o intreprindere producatoare, aceasta faza se identifica cu productia in curs de fabricatie si productia finita.

Facturarea sau vanzarea pe credit consta in transferarea dreptului de proprietate de la vanzator la client.

Incasarea reprezinta etapa in care rezultatul vandut se transforma in bani.

Incorporarea este o etapa strict contabila prin care veniturile sunt inglobate in rezultate pentru a absorbi cheltuielile corespondente.

Generalizand, se poate aprecia ca in contabilitatea financiara cheltuielile se grupeaza in: cheltuieli curente; cheltuieli inregistrate in avans; cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii; cheltuieli de plata.

Prima categorie, cheltuielile curente; 929b14j cuprinde cheltuielile angajate si recunoscute de rezultatul exercitiului curent sau in curs.

Cheltuielile inregistrate in avans si cele de repartizat pe mai multe exercitii sunt, dupa caz, cheltuieli constatate sau angajate in exercitiul „N”, dar recunoscute de rezultatul exercitiului „N + 1” .

In ceea ce priveste cheltuielile de plata sunt consumurile constatate efectiv pentru care nu s-au primit pana la inchiderea exercitiului documentele de constatare (exemplu, drepturile cuvenite angajatilor la inchiderea exercitiului cu titlu de concedii de platit, impozite si taxe datorate, dobanzi datorate).

De asemenea, veniturile se impart in: venituri curente; venituri inregistrate in avans; venituri de realizat.

Veniturile curente sunt constatate, inregistrate si incorporate de rezultatul exercitiului curent.

Veniturile inregistrate in avans sunt constatate in exercitiul „N” dar incorporate in rezultatul exercitiului „N + 1”.

Veniturile de realizat sunt venituri realizate efectiv in exercitiul „N” si incorporate in rezultatul aceluiasi exercitiu, pentru care nu s-au intocmit documente de inregistrare. Exemplu, vanzari de produse pentru care nu s-au intocmit facturi pana la inchiderea exercitiului.

Structurile de cheltuieli si de venituri delimitate in contabilitatea financiara potrivit naturii lor definesc continutul claselor 6 „Conturi de cheltuieli” si 7 „Conturi de venituri”.1.1.1 Contabilitatea cheltuielilor de exploatare


Activitatea de exploatare cuprinde toate operatiile economice si comerciale privind aprovizionarea, productia si desfacerea bunurilor, lucrarilor si serviciilor. De asemenea sunt incluse si operatiile privind investitiile, prin care se realizeaza productia si constructia proprie de imobilizari corporale. Structural, contabilitatea operatiilor privind constatarea cheltuielilor se diferentiaza in functie de natura resurselor utilizate.


*      Cheltuieli privind consumurile stocate si nestocate


Prin aceasta categorie sunt delimitate cheltuielile privind materiile prime, materialele consumabile, energia si apa, precum si marfurile.

In toate cazurile cand se foloseste metoda inventarului permanent, cheltuielile colectate in cursul exercitiului se inregistreaza prin articolul contabil:


Conturi de cheltuieli


Conturi de stocuri si productie in curs de executie


Daca se utilizeaza metoda inventarului intermitent, la conturile de cheltuieli se inregistreaza cumpararile de stocuri, iar consumurile stocate se determina pe baza relatiei:


Cumparari consumate


Intrari prin cumparari de la furnizori


Stocuri initiale


Stocuri finale constatate la inventar


Pentru marfuri se calculeaza cheltuielile componente ale costurilor de vanzare, folosind relatia:


Costul  marfurilor cumparate


Intrari prin cumparari de la furnizori


Stocuri initiale


Stocuri finale constatate la inventar


Tipurile de inregistrari care intervin in aceste conditii sunt:

a)        preluarea la cheltuieli, la deschiderea exercitiului, a stocurilor initiale de materii prime, materiale si marfuri:


Conturi de cheltuieli


Conturi de stocuri si productie in curs de executie


b)          inregistrarea cumpararilor de stocuri efectuate in cursul exercitiului:
Furnizori si conturi asimilate

Conturi de cheltuieliTVA - deductibila
c)        preluarea ca stocuri, la inchiderea exercitiului, a stocurilor determinate si evaluate pe baza de inventar:


Conturi de stocuri si productie in curs de executie


Conturi de cheltuieli


*      Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti


Cheltuielile ocazionate de lucrarile si serviciile executate de terti sunt grupate in doua categorii:


a)        cheltuieli privind lucrarile si serviciile ocazionate direct de desfasurarea activitatii, in ansamblu, a intreprinderii, cum sunt: lucrarile de intretinere si reparatiile; redeventele; locatiile de gestiune si chiriile; primele de asigurare; studiile si cercetarile.

Toate aceste cheltuieli se inregistreaza in conturile din grupa 61 „Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”.611

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile


401

Furnizori

612

Cheltuieli cu redeventele, lucrarile de gestiune si chiriile


403

Efecte de platit

613

Cheltuieli cu primele de asigurare


404

Furnizori de imobilizari

614

Cheltuieli cu studiile si cercetarile


405

Efecte de platit pentru imobilizari
408

Furnizori - facturi nesosite
409

Furnizori - debitori
512

Conturi curente la banci
531

Casa


b)       cheltuieli privind lucrarile si serviciile legate direct de activitatile de ansamblu, desfasurate de intreprindere, cum sunt: colaborarile cu tertii; comisioanele si onorariile; protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari; detasari si transferari; posta si telecomunicatii; alte servicii executate de terti. Aceste cheltuieli sunt inregistrate la conturile reunite in grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”.

Colectarea cheltuielilor in cursul perioadei genereaza inregistrarea:621

Cheltuieli cu cilaboratorii


401

Furnizori

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile


403

Efecte de platit

623

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate


404

Furnizori de imobilizari

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal


405

Efecte de platit pentru imobilizari

625

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari


408

Furnizori - facturi nesosite

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii


409

Furnizori - debitori

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate


512

Conturi curente la banci

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti


531

Casa


In contabilitatea cheltuielilor privind lucrarile si serviciile furnizate de terti se poate ivi situatia in care se primesc facturi fara a se executa in realitate lucrarile si presta serviciile. Este practica facturarii in avans privind livrari de bunuri esalonate in timp.

Exemplu, o factura in valoare de 1.000 lei privind o reparatie capitala. Cumparatorul va contabiliza factura la primirea ei:

401

Furnizori

1.190,00

lei

611

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
1.000,00

lei

4426

TVA - deductibila
190,00

lei


Ulterior, la inchiderea exercitiului, efectul acestei cheltuieli asupra rezultatului este anulat prin inregistrarea:


471

Cheltuieli inregistrate in avans


611

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

1.000,00

lei


Inregistrarea este stornata la deschiderea exercitiului urmator:


611

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile


471

Cheltuieli inregistrate in avans

1.000,00

lei


*        Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate


a)        impozitul pe salarii suportat de angajator:


635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate


444

Impozitul pe salarii


b)       impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice sub forma de: prorata din TVA deductibila devenita nedeductibila; TVA colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura; diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna; impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, alte impozite si taxe:


635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate4426

TVA - deductibila
4427

TVA - colectata
446

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate


c)        datorii si varsaminte de efectuat la alte organisme publice, destinate fondurilor speciale, sub forma de contributii la: fondul special pentru sanatate (exceptie 4311 = 447); fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice:


635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate


447

Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate


*       Cheltuieli cu personalul


La aceasta grupa de cheltuieli sunt contabilizate: cheltuielile cu salariile personalului, cheltuielile privind contributia intreprinderii la asigurarile sociale si contributia intreprinderii la fondul de somaj. Inregistrarea contabila este de forma:641

Cheltuieli cu salariile personalului


421

Personal - datorii asimilate

645

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala


431

Asigurari sociale
437

Ajutor de somaj
438

Alte datorii si creante sociale


*      Alte cheltuieli de exploatare


Prin grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare” se inregistreaza cheltuielile ocazionale de pierderile din creante suportate de intreprindere, pierderile din lichidarea dobanzilor si creantelor, valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili, scosi din evidenta, valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate sau platite, valoarea donatiilor si subventiilor si sponsorizarile acordate.

Colectarea cheltuielilor genereaza inregistrarea:
654

Pierderi din creante si debitori diversi


4118

Clienti incerti sau in litigiu

658

Alte cheltuieli de exploatare


167


Alte imprumuturi si datorii asimilate
448

Alte datorii si creante cu bugetul statului
451

Decontari in cadrul grupului
461

Debitori diversi
512

Conturi curente la banci
531

Casa


Se mai includ in categoria altor cheltuieli de exploatare, cheltuielile rezultate din operatii de capital, precum valoarea neamortizata a activelor amortizabile si valoarea contabila de intrare a activelor imobilizate neamortizabile cedate sau scoase din evidenta, pierderile determinate de rascumpararea propriilor actiuni. Inregistrarea cheltuielilor se face prin formula:654

Pierderi din creante si debitori diversi


201

Cheltuieli de constituire

658

Alte cheltuieli de exploatare


203

Cheltuieli de dezvoltare
205

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
211

Terenuri si amenajari de terenuri
212

Constructii
213

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie  a valorilor umane si materiale si alte active corporale
261

Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
262

Titluri de participare detinute la societati din afara grupului
263

Imobilizari financiare sub forma de interese de participare
265

Alte titluri imobilizate
267

Creante imobilizate
502

Actiuni proprii
505

Obligatiuni emise si rascumparate1.1.2 Contabilitatea cheltuielilor financiare


Se cuprind toate cheltuielile privind pierderile din creante legate de participatii, pierderile din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele de curs valutar din operatiile curente si disponibilitatile in devize la inchiderea exercitiului financiar; dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor datorii privind exercitiul in curs; sconturile acordate clientilor; alte cheltuieli financiare.

Toate operatiile privind cheltuielile financiare sunt inregistrate prin conturile din grupa 66 „Cheltuieli financiare”. In acest scop se debiteaza conturile de cheltuieli (6xx) si se crediteaza conturile care evidentiaza natura cheltuielii (conturi de dobanzi, conturi de datorii, conturi de creante, conturi de trezorerie).1.1.3 Contabilitatea cheltuielilor extraordinare


Cheltuielile extraordinare sunt acelea care apar ca urmare a evenimentelor extraordinare, cum sunt: calamitatile naturale si exproprierile unor active. Se poate pune in discutie daca o intreprindere care se afla intr-o zona supusa frecvent calamitatilor naturale (de exemplu, langa albia unui rau cu risc de inundatii in fiecare primavara) poate considera valoarea pierderilor de stocuri si productia in curs de executie in categoria cheltuielilor extraordinare. Reamintim ca in activitatea extraordinara sunt cuprinse acele evenimente sau tranzactii distincte de activitatile curente ale intreprinderii care apar neregulat si cu frecventa redusa.


Exemplu. In urma unor alunecari de teren, societatea comerciala ALFA S.A. a constatat distrugerea unei plantatii de meri recent intrate pe rod, pierdere evaluata la suma de 18.000 lei. Inregistrarea contabila este:


671

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare


2134

Animale si plantatii

18.000,00

lei1.1.4 Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele


Sunt cheltuieli de exploatare si financiare ocazionate de deprecierea activelor amortizabile si neamortizabile, precum si cele determinate de constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

Delimitarea si inregistrarea distincta a acestor categorii de cheltuieli de exploatare si financiare se intemeiaza pe calitatea lor de componenta a capacitatii de autofinantare. Sunt cheltuieli care nu genereaza plati pentru activitatea de trezorerie. Ca o componenta a „cash - flow” - ului ele reprezinta o sursa de autofinantare de investitii. De aceea se mai numesc si cheltuieli calculate.

Contabilitatea acestor cheltuieli se face prin relatia:681

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele


151

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

686

Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele


280

Amortizari privind imobilizarile necorporale
281

Amortizari privind imobilizarile corporale
290

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
291

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
391

Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
392

Provizioane pentru deprecierea materialelor
393

Provizioane pentru deprecierea  productiei in curs de executie
491

Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti
495

Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii
591

Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului
592

Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii1.1.5 Contabilitatea veniturilor din exploatare


In modelul de contabilitate, din tara noastra, criteriul de delimitare si inregistrare a veniturilor din activitatea de exploatare este cel incepand cu obtinerea productiei si se continua cu vanzarea aceleiasi productii sau a marfurilor cumparate. Totodata, se considera venituri realizate, in functie de care se determina rezultatul, numai cele din stadiul de vanzare, adica din faza unde are loc transferarea dreptului de proprietate. Veniturile nelegate de vanzari, cum sunt cele financiare si, cele extraordinare, sunt considerate realizate in momentul constatarii sau incasarii, dupa caz:

Tipurile de inregistrari care intervin sunt:
a)        veniturile din productia stocata, metoda inventarului permanent:

711

Variatia stocurilor

331

Produse in curs de executie
332

Lucrari si servicii in curs de executie
341

Semifabricate
345

Produse finite
361

Animale si pasari

Inregistrarea se face la costurile de productie, sau la pretul prestabilit, dupa caz. Daca se face la pretul prestabilit, conturilor de stocuri li se asociaza la intrarea pe debit conturile de diferente, in rosu sau in negru, dupa caz. Daca s-a adoptat modalitatea inregistrarii diferentelor in negru, tipurile de inregistrari sunt:


diferente nefavorabile, costul de productie este mai mare decat pretul prestabilit:

711

Variatia stocurilor

331

Produse in curs de executie
332

Lucrari si servicii in curs de executie
341

Semifabricate
345

Produse finite
348

Diferente de pret la produse
361

Animale si pasari
368

Diferente de pret la animale si pasari

diferente de pret favorabile, costul de productie este mai mic decat pretul prestabilit:341

Semifabricate


711

Variatia stocurilor

345

Produse finite


348

Diferente de pret la produse

361

Animale si pasari


368

Diferente de pret la animale si pasari


Inregistrarile de mai sus se mentin si in conditiile metodei inventarului intermitent, cu deosebirea ca este evidentiat numai stocul final constatat si evaluat in cadrul inventarului la cost de productie. Deci, nu intra in rol conturile de diferente de pret. Totodata, la deschiderea exercitiului financiar, pentru stocurile initiale decontate asupra veniturilor se face inregistrarea:


711

Variatia stocurilor331

Produse in curs de executie
332

Lucrari si servicii in curs de executie
341

Semifabricate
345

Produse finite
361

Animale si pasari


b)       semifabricatele utilizate pentru consumul propriu se inregistreaza prinrelatiile:

obtinerea semifabricatelor din productia proprie:


341

Semifabricate


711

Variatia stocurilor
transferarea semifabricatelor in gestiunea de materiale consumabile:


302

Materiale consumabile


341

Semifabricate


consumul acestora:602

Cheltuieli cu materialele consumabile


302

Materiale consumabile


c)        veniturile realizate cu ocazia vanzarii produselor, lucrarilor, prestarilor de servicii si marfurilor:


411

Clienti701

Venituri din vanzarea produselor finite
702

Venituri din vanzarea semifabricatelor
703

Venituri din vanzarea produselor reziduale
704

Venituri din lucrari executate si servicii prestate
705

Venituri din studii si cercetari
706

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707

Venituri din vanzarea marfurilor
708

Venituri din activitati diverse
4427

TVA - colectata


si concomitent, in cazul metodei inventarului permanent:

pentru costul de productie sau pretul prestabilit privind productia stocata vanduta:


711

Variatia stocurilor341

Semifabricate
345

Produse finite
361

Animale si pasari


In cazul in care evidenta se tine la pret prestabilit, conturilor de stocuri li se asociaza cele care evidentiaza diferentele intre costul de productie si pretul prestabilit:

pentru costul de cumparare al marfurilor vandute:


607

Cheltuieli privind marfurile


371

Marfuri


Daca evidenta stocurilor se tine la pret de vanzare, inregistrarea devine:

371

Marfuri (pretul de vanzare)

607

Cheltuieli privind marfurile (costul de cumparare)
378

Diferente de pret la marfuri (rabatul aferent pretului de vanzare)

d)       veniturile din productia de imobilizari, inregistrarea la costul de productie:201

Cheltuieli de constituire


721

Venituri din productia de imobilizari

203

Cheltuieli de dezvoltare


722

Venituri din productia de imobilizari corporale

205

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare


4427

TVA - colectata

211

Terenuri si amenajari de terenuri
212

Constructii
213

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si amteriale si alte active corporale
231

Imobilizari corporale in curs
233

Imobilizari necorporale in curs

e)        venituri din subventii pentru exploatare primite la export sau pentru acoperirea pierderilor privind diferentele de pret la produsele subventionate:

741

Venituri din subventii de exploatare

445

Subventii
512

Conturi curente la banci

f)         veniturile din creantele reactivate privind clientii si debitorii diversi:

754

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

4111

Clienti
461

Debitori diversi

g)        alte venituri din exploatare, neincluse in productia exercitiului si deci in valoarea adaugata:

sumele datorate de salariati privind debite, remuneratii, sporuri sau adaosuri necuvenite si avansuri nejustificate:


428

Alte datorii si creante in legatura cu personalul


758

Alte venituri din exploatare


sumele datorate de diversi debitori, ca urmare a pagubelor produse de acestia:


461

Debitori diversi


758

Alte venituri din exploatare


sumele incasate reprezentand venituri din exploatarea curenta, cum este contributia parintilor pentru crese si gradinite:

758

Alte venituri din exploatare

512

Conturi curente la banci
531

Casa

valoarea pierderilor din calamitati, inregistrate initial dupa natura lor, iar apoi decontate asupra cheltuielilor extraordinare, exemplu stocuri calamitate:


Conturi de cheltuieli


Conturi de stocuri si productie in curs de executie


si:


671

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare


758

Alte venituri din exploatare1.1.6 Contabilitatea veniturilor financiare


In categoria veniturilor financiare sunt incluse veniturile din: participatii, titluri de plasament, imobilizarile financiare cedate, creantele imobilizate, titlurile de plasament cedate, diferentele favorabile de curs valutar, dobanzile cuvenite, sconturile obtinute si alte venituri financiare.

Toate operatiile privind veniturile financiare sunt inregistrate prin creditarea conturilor din grupele 76 „Venituri financiare” si debitarea conturilor care evidentiaza natura veniturilor dobandite (conturi de creante, conturi de trezorerie, si alte conturi).1.1.7 Contabilitatea veniturilor extraordinare


Veniturile extraordinare pot aparea ca urmare a subventiilor primite pentru eliminarea efectelor calamitatilor, pentru reamplasarea activitatilor productive in zone defavorizate sau pentru descongestionarea zonelor urbane aglomerate dar si din despagubirile care insotesc exproprierea unor active pentru cauza de utilitate publica.


Exemplu. Ca urmare a constructiei unei cai ferate de utilitate publica, o fasie din terenul societatii Martina S.A. a fost expropriat, pentru care urmeaza sa primeasca o despagubire de la stat in suma de 80.000 lei. Inregistrarea contabila este:


512

Conturi curente la banci


771

Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

80.000,00

lei1.1.8 Contabilitatea veniturilor din exploatare


Veniturile din amortizari si provizioane sunt venituri calculate, determinate de reluarea prin diminuare a provizioanelor pentru deprecieri si a celor privind riscurile si cheltuielile.

Un venit din amortizari poate interveni numai in mod exceptional, printr-o schimbare de plan de amortizare, care ar necesita diminuarea amortizarii.

Toate veniturile din amortizari si provizioane se contabilizeaza, de regula, la inchiderea exercitiului financiar, in cazul iesirii activelor pentru care s-au constituit provizioane pentru deprecieri si in situatia anularii partiale sau totale a unor provizioane ramase fara obiect.

Tipul de inregistrare privind veniturile din amortizari si provizioane este:151

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


781

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

280

Amortizari privind imobilizarile necorporale


786

Venituri financiare din provizioane

281

Amortizari privind imobilizarile corporale
290

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
291

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
391

Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
392

Provizioane pentru deprecierea materialelor
393

Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie
491

Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti
495

Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociati
591

Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului
592

Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact