StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » Contabilitate » Contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitate financiara - articole, informatii Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitate financiaraContabilizarea operatiilor implicate de ciclul de finantare al intreprinderii

CONTABILIZAREA OPERATIILOR IMPLICATE DE CICLUL DE FINANTARE AL INTREPRINDERII 1. Repere privind finantarea unei intreprinderi Principalele cai de asigurare a finantarii intreprinderii sunt: fondurile proprii, imprumutul obligatar [...]

Contabilitarea capitalurilor

1. Continut,  rol,  structura Capitalul semnifica ansamblul surselor de finantare stabile utilizate de intreprindere in scopul desfasurarii activitatii sale.[1] Sub aspect economic, capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care, p [...]

Principii contabile generale

PRINCIPII CONTABILE GENERALE           Obiectivul fundamental al contabilitatii privind prezentarea unei imagini fidele a pozitiei financiare, a performantei si a modificarilor pozitiei financiare a unei entitati, se realizeaza pe baza unor [...]

Formatul contului de profit si pierdere

FORMATUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 1.     Cifra de afaceri neta 2.     Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie 3.     Productia realiz [...]

Directiva a vii a ue

DIRECTIVA a VII a UE Adoptarea reglementarii europene nr. 1606/2002 face obligatorie aplicarea IAS, incepand cu exercitiul 2005, de catre toate entitatile europene care apeleaza public pentru economisire[1]. In acest sens, Comisia Europeana [...]

Cererea de informatii contabile

CEREREA DE INFORMATII CONTABILE Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile lor Realitatea social-economica si culturala a fiecarei tari determina o ierarhie de prioritati in randul utilizatorilor informatiilor [...]

Gestiunea si contabilitatea trezoreriei

GESTIUNEA SI CONTABILITATEA TREZORERIEI 1.      Contabilitatea operatiilor privind titlurile de plasament  Titlurile de plasament sunt titluri achizitionate de intreprindere in vederea realizarii unui cas [...]

Note explicative la situatiile financiare anuale

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAtIILE FINANCIARE ANUALE           In Notele explicative la situatiile financiare, entitatea trebuie sa prezinte informatii cu privire la bazele de intocmire a acestora, astfel: -       [...]

Aria de aplicabilitate si moneda de raportare a situatiilor financiare

ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Contabilitatea si raportarile financiare se realizeaza in limba romana si se exprima valoric in moneda nationala (RON). Operatiunile exprimate in valuta se inregistr [...]

Auditarea sau verificarea situatiilor anuale

AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUATIILOR ANUALE Situatiile financiare ale entitatilor se auditeaza de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate, in conformitate cu prevederile legii. De asemenea, auditorii financiari isi exprima o [...]

Contabilitatea operatiilor implicate de ciclul de investire

CONTABILITATEA OPERATIILOR IMPLICATE DE CICLUL DE INVESTIRE Investitiile materiale si nemateriale   In contabilitatea intreprinderilor romanesti, investitiile materiale si nemateriale si mai ales cele materiale sunt cele mai r [...]

Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar-contabil

LUCRARILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR-CONTABIL Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar-contabil reprezinta o activitate de o importanta deosebita pentru desavarsirea operei pentru fiecare producator de conturi. Lege [...]

Contabilitatea operatiilor privind ciclul de exploatare

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND CICLUL DE EXPLOATARE Operatiile ciclului de exploatare efectuate de o intreprindere se identifica cu operatiile cu caracter ordinar si repetitiv pe termen scurt si care contribuie la realizarea obiectu [...]

Formatul bilantului

FORMATUL BILANTULUI           Bilantul reflecta situatia financiara a unei entitati la un moment dat si se prezinta astfel: A.   Active imobilizate I.             [...]

Prevederi generale – situatii financiare

PREVEDERI GENERALE – SITUATII FINANCIARE Situatiile financiare ofera informatii cu privire la: ·        pozitia financiara a companiei (bilantul); ·        performa [...]

Contabilitatea imobilizarilor

1. Continutul si structura activelor imobilizate Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta indelungata caracterizate prin urmatoarele caracteristici: ·        perioada lor de utilizare este, de [...]

Continutul raportului administratorilor

CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR Raportul este elaborat de catre Consiliul de administratie, pentru fiecare exercitiu financiar, si cuprinde o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor desfasurate de entitate, a p [...]

Evaluarea elementelor prezentate in situatiile financiare

EVALUAREA ELEMENTELOR PREZENTATE  IN SITUATIILE FINANCIARE Recunoasterea si prezentarea in situatiile financiare anuale a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor se realizeaza in baza evaluarii credibile a elementelor respectiv [...]

Oferta de informatii contabile

OFERTA DE INFORMATII CONTABILE Oferta de informatii  reprezinta ansamblul informatiilor furnizate de catre intreprindere tertilor. In mod normal singurele situatii de care dispun utilizatorii externi sunt cele a caror publicare este [...]

Principii contabile

PRINCIPII CONTABILE Principiile contabile sunt enunturi conceptuale care sunt utile normalizatorilor contabili in procesul de elaborare a normelor contabile, profesionistilor contabili in procesul de intocmire a documentelor de sinteza [...]

Contabilitatea decontarilor cu clientii

PROIECT DE CERTIFICARE                                                  CONTABILITATEA                                         DECONTARILOR CU CLIENTII    I.  Scurt istoric al firmei [...]

Contabilitatea gestiunii capitalurilor - continutul si structura capitalului

Contabilitatea gestiunii capitalurilor 1. Continutul si structura capitalului           Conceptul de capital trebuie utilizat de catre societati comerciale, avand la baza necesitatile utilizatorilor situatiilor financiare. In cazul [...]

Contabilitatea fluxurilor de trezorerie - continutul si structura trezoreriei

Contabilitatea fluxurilor de trezorerie 1. Continutul si structura trezoreriei           Operatiile de trezorerie circumscriu fluxurile financiare si monetare derulate pentru procurarea mijloacelor banesti necesare desfasurarii acti [...]

Contabilitatea muncii, relatiilor cu personalul si cu organismele sociale

Contabilitatea muncii, relatiilor cu personalul si cu organismele sociale 1. Baza juridico-contractuala a relatiilor cu personalul           Relatiile intreprinderii cu personalul angajat sunt statuate (hotarate prin lege) pe piata [...]

Contabilitatea constituirii si utilizarii imobilizarilor - definirea si structura imobilizarilor

Contabilitatea constituirii si utilizarii imobilizarilor 1. Definirea si structura imobilizarilor           Activele imobilizate reprezinta bunul si valorile destinate a servi o perioada indelungata in activitatea egentilor economic [...]

Organizarea contabilitatii financiare

Organizarea contabilitatii financiare I.1. Caracteristici             Contabilitatea financiara are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea variatiilor l [...]

Contabilitatea formarii si valorificarii stocurilor - continutul si structura stocurilor

Contabilitatea formarii si valorificarii stocurilor 1. continutul si structura stocurilor           Stocurile cuprind bunurile si serviciile care intervin in ciclul curent de exploatare al intreprinderii destinate fie pentru a fi va [...]

Contabilitatea capitalurilor - structura capitalurilor - contabilitatea fondurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1 Structura capitalurilor Capitalurile, pe considerentul ca se afla la dispozitia institutiei pe o perioada mai mare de timp, de regula mai mare de un an, poarta denumire de capitaluri permanente[1]. Di [...]

Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe

Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe 1. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata 1.1. Caracteristici generale           TVA-ul reprezinta un venit al bugetului de stat din categoria impozitelo [...]

Contabilitatea rezervelor din reevaluare

Contabilitatea rezervelor din reevaluare           Reevaluarea este activitatea prin care se actualizeaza preturile de inregistrare a activelor detinute, operatie ce intervine mai ales in cazul inflatiei si este necesara pentru protectia capit [...]

Aplicarea ias 17 leasing in contabilitatea intreprinderii

Aplicarea IAS 17 Leasing in contabilitatea intreprinderii           Obiectul acestui referat este de a prezenta instrumentarea contabila a tranzactiilor de leasing conform normei IAS 17 insistand pe aspecte conceptuale si de evaluare, Acest [...]

Metoda contabilitatii

METODA CONTABILITATII             Prin metoda, in general, se intelege un mod sistematic de cercetare, cunoastere si transformare a realitatii economice. Dupa obiectul de cercetare al fiecarei stiinte, latura concreta de cercetare inse [...]

Contabilitatea capitalurilor imprumutate

Contabilitatea capitalurilor imprumutate OBIECTIVE a) Definirea notiunilor de imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, a creditelor bancare si a datoriilor legate de participatii; b) Contabilizarea operatiilor [...]

Contabilitatea stocurilor provenite din productie proprie

Contabilitatea stocurilor provenite din productie proprie OBIECTIVE a) Definirea notiunilor de produse finite, semifabricate, produse reziduale si productie in curs de executie; b) Preturile de inregistrare folosit [...]

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR CONCEPTE DE BAZA Cheltuieli/venituri de exploatare, financiare, extraordinare OBIECTIVE a) Definirea conceptelor de venituri si cheltuieli si [...]

Cadrul teoretic-normativ al contabilitatii financiare in romania

CADRUL TEORETIC-NORMATIV AL CONTABILITATII FINANCIARE IN ROMANIA CONCEPTE DE BAZA Contabilitate financiara, Contabilitate de angajamente, convergenta contabilitatii financiare, patrimoniu, plan de conturi, forme de [...]

Contabilitatea imobilizarilor financiare

Contabilitatea imobilizarilor financiare OBIECTIVE a) Definirea notiunii de imobilizari financiare si prezentarea continutului acesteia din punctul de vedere al contabilitatii; b) Contabilizarea operatiilor privi [...]

Contabilitatea decontarilor salariale, sociale si fiscale

Contabilitatea decontarilor salariale, sociale si fiscale OBIECTIVE a) Definirea notiunilor creante si datorii salariale, sociale si fiscale si prezentarea continutului acestora din punctul de vedere al contabilitatii [...]

Contabilitatea imobilizarilor necorporale

Contabilitatea imobilizarilor necorporale OBIECTIVE a) Definirea notiunii de imobilizari necorporale si prezentarea continutului acestora din punctul de vedere al contabilitatii; b) Contabilizarea operatiilor pr [...]

Contabilitatea stocurilor provenite din cumparari

Contabilitatea stocurilor provenite din cumparari OBIECTIVE a) Definirea notiunii de stocuri  si prezentarea continutului acestora din punctul de vedere al contabilitatii; b) prezentarea metodei de organizare a cont [...]

Contabilitatea imobilizarilor corporale

Contabilitatea imobilizarilor corporale OBIECTIVE a) Definirea notiunii de imobilizari corporale si prezentarea continutului acesteia din punctul de vedere al contabilitatii; b) Contabilizarea operatiilor privin [...]

Contabilitatea trezoreriei

CONTABILITATEA TREZORERIEI CONCEPTE DE BAZA Investitii financiare pe termen scurt, Valori de incasat (cecuri de incasat, efecte de incasat, efecte remise spre scontare), conturi la banci, dobanzi, credite bancare p [...]

Contabilitatea altor creante si datorii fata de terti

Contabilitatea altor creante si datorii fata de terti OBIECTIVE a) Definirea altor creante si datorii fata de terti si prezentarea continutului acestora din punctul de vedere al contabilitatii; b) Contabilizarea [...]

Contabilitatea decontarilor comerciale

Contabilitatea decontarilor comerciale OBIECTIVE a) Definirea notiunilor creante si datorii comerciale si prezentarea continutului acestora din punctul de vedere al contabilitatii; b) Contabilizarea operatiilor pri [...]

Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalurilor proprii OBIECTIVE a) Definirea notiunilor de capital social, prime legate de capital, rezerve si rezultate; stabilirea locului si rolului pe care-l ocupa din punct de vedere contabil ace [...]

Contabilitatea subventiilor pentru investitii si a provizioanelor

Contabilitatea subventiilor pentru investitii si a provizioanelor OBIECTIVE a) Definirea notiunilor de subventii pentru investitii si a provizioanelor si stabilirea rolului acestora in cadrul unitatii; b) Contab [...]

Test s scateg


  Politica de confidentialitate Copyright © 2010- 2020 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
  Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

  Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

  Despre Contabilitate financiara

  Contabilitate financiara
  Contabilitate generala
  Standarde internationale
  Contabilitatea institutiilor publice
  Impozite

  Stiu si altele ...  CAUTA IN SITE
  Termeni de cautare