StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Note explicative la situatiile financiare anualeNOTE EXPLICATIVE LA SITUAtIILE FINANCIARE ANUALE


In Notele explicative la situatiile financiare, entitatea trebuie sa prezinte informatii cu privire la bazele de intocmire a acestora, astfel:

sa prezinte informatii despre reglemen 414j95e tarile contabile si politicile contabile folosite;

sa ofere informatii suplimentare care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere si, dupa caz, in situatia modificarilor capitalurilor proprii sau situatia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru intelegerea acestora.


1. PREZENTAREA POLITICILOR CONTABILE


Politicile contabile, fara a avea pretentia de exhaustivitate, se refera la recunoasterea veniturilor din activitatile curente, principiile de consolidare, combinarile de intreprinderi, asocierile in participatie, recunoasterea si amortizarea activelor corporale si necorporale, capitalizarea costurilor indatorarii si a altor cheltuieli, contractele de constructii, operatiunile de leasing, costurile de cercetare si dezvoltare, stocurile, impozitele (inclusiv cele amanate), provizioanele, costurile cu beneficiile de pensionare datorate personalului, conversia valutara si modul de acoperire a riscului valutar, definirea segmentelor de activitate si a zonelor geografice si baza de alocare a costurilor pe segmente, definirea numerarului si a echivalentelor de numerar , subventiile guvernamentale.

Prin segment de activitate se intelege o componenta distincta a entitatii care realizeaza un produs individual sau un serviciu, sau un grup de produse sau servicii conexe, cu asumarea riscurilor si beneficiilor, diferite de cele aferente altor segmente de activitate.

Piata geografica este o componenta distrincta a unei entitati care se angajeaza sa furnizeze produse si servicii intr-un mediu economic specific si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care opereaza in alte medii economice.
Responsabilitatea stabilirii politicilor contabile pentru operatiunile derulate revine conducerii entitatii. In elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prezentate.

Nu se considera modificari ale politicilor contabile:

adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care difera in totalitate de evenimentele sau tranzactiile anterioare;

adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care nu au avut loc sau care au fost nesemnificative.2. NOTE EXPLICATIVE


Capitole in cadrul notelor explicative:

informatii generale despre entitate;

prezentarea politicilor contabile utilizate;

informatii despre bilant;

informatii despre contul de profit si pierdere;

informatii referitoare la salarii si salariati;

alte informatii.


Notele explicative trebuie sa includa reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa dupa cum este prezentat in declaratia de profit.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact