StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitatea constituirii si utilizarii imobilizarilor - definirea si structura imobilizarilor : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea constituirii si utilizarii imobilizarilor - definirea si structura imobilizarilorContabilitatea constituirii si utilizarii imobilizarilor

1. Definirea si structura imobilizarilor


Activele imobilizate reprezinta bunul si valorile destinate a servi o perioada indelungata in activitatea egentilor economici, adica nu se consuma la prima lor utilizare, valoarea lor recuperandu-se esalonat prin includerea in cheltuielile mai multor exercitii, in functie de durata de folosire.
Sub aspectul structurii, contabilitatea diferentiaza urmatoarele categorii de active imobilizate:

a) imobilizari necorporale – cuprind toate acele valori economice care nu se manifesta ca un bun material, concret

Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, fie pentru a se inchiria tertilor, fie pentru scopuri administrative. Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoane juridice si costul sau poate fi evaluat in mod credibil. Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui direct sau indirect la fluxul de numerar.

In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind

cheltuielile de constituire

cheltuielile de dezvoltare

concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si alte valori

fondul comercial

alte imobilizari necorporale

imobilizarile necorporale in curs de exercitiu

b) imobilizari corporale – cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata in activitatea intreprinderilor

Imobilizarile corporale sunt active care:

- sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestare de servicii, pentru a fi date tertilor sau pentru a fi utilizate in scopuri administrative

- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de 1 an

- au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare


Imobilizarile corporale cuprind

terenuri si amenajari la terenuri

constructii

instalatii tehnice si masini

mobilier, aparatura de birotica, echipamente de protectie a valorilor

imobilizari corporale in curs de executie

c) imobilizari financiare – cuprind valorile financiare, investitiile de intreprindere in patrimoniul altor societati

Acestea se compun din

titluri de participare

interese de participare

alte titluri imobilizate

creante imobilizate


2. Organizarea contabilitatii activelor imobilizate


Organizarea presupune definirea obiectivelor, precizarea factorilor specifici, organizarea documentatiei primare, organizarea contabilitatii analitice si alegerea sistemului.


1. Obiective:

- delimitarea fiecarei categorii, a fiecarui obiectiv de natura imobilizarilor si determinarea valorii de intrare a lui in functie de categorii si feluri de imobilizari, precum si de pe urma utilizarii, si stabilirea valorii ramase neamortizate

- asigurarea informatiilor si a metodologiei de evaluare a deprecierii in timp a imobilizarilor si a recuperarii valorii prin aprovizioane si provizioane

- stabilirea aporturilor activelor imobilizate la venituri si rezultate ca urmare a gestionarii si valorificarii prin concesiune, cesiune, incheiere


2. Factorii specifici:

- particularitatile organizatorice ale intreprinderii care influenteaza structura imobilizarilor pe categorii si obiective

- caracteristicile diferitelor categorii de imobilizari care influenteaza tipurile de date primare in care se consemneaza operatiile privind intrarea, iesirea si deprecierea imobilizarilor

- sistemul de amortizare adoptat

- pozitia activelor imobilizate fata de patrimoniul intreprinderii (proprii, concesionate, inchiriate)


3. Organizarea documentatiei primare

Pentru consemnarea operatiilor privind intrarea imobilizarilor, miscarea, inventarierea, evaluarea deprecierilor imobilizarilor, precum si pentru operatiile de iesire din patrimoniu trebuie precizate documentele ce se cer intocmite pentru fiecare din aceste operatii.

Documentele privind imobilizarile sunt proiectate printr-un nomenclator al documentelor financiar-contabile elaborat de M.F.P. unde sunt date modele de documente si precizari privind completarea, verificarea, circulatia si arhivarea lor.


4. Alegerea sistemului de conturi si a formei de contabilitate

In cadrul organizarii contabilitatii activelor imobilizate trebuie sa se nominalizeze conturile sintetice de gradul I si II utilizabile pentru aceste active si sa se precizeze registrele contabile cu care se va opera potrivit formei contabile alese.

Contabilitatea activelor imobilizate se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa , conturi de imobilizari din care fac parte urmatoarele grupe:

20 – „Imobilizari necorporale”

21 – „Imobilizari corporale”

23 – „Imobilizari in curs”

26 – „Imobilizari financiare”

28 – „Amortizari privind imobilizarile”

29 – „Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor”

3. Contabilitatea constituirii si utilizarii imobilizarilor necorporale


3.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire


Cheltuielile de constituire sunt cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanelor juridice si constau in:

taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare

cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni

cheltuieli de prospectarea pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea sau extinderea activelor persoanelor juridice

Evidenta cheltuielilor ocazionate de dezvoltarea persoanelor juridice se realizeaza cu ajutorul contului 201 – „Cheltuieli de constituire” (A)

In debit se inregistreaza:

- cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanelor juridice prin creditul conturilor 512, 531, 404, 462

In credit se inregistreaza:

- cheltuielile de constituire amortizate integral prin debitul contului 280

Soldul debitor reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.

201 = 531(512) pentru extinderea activitatii, cand exista conturi la banca sau casierie

201 = 462 201 = 404

462 = 5121(5311)

6811 = 2801

2801 = 201
3.2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare


Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor unor cercetari sau a altor cunostinte in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii lor.

Exemple de activitati de dezvoltare:

proiectarea, constructia si testarea produselor intermediare sau folosirea prototipurilor si modelelor

proiectarea, constructia si testarea unor alternative pentru aparatele, produsele, procesele sau serviciile noi sau imbunatatite

Cheltuielile de dezvoltare capitalizate retinute ca imobilizari necorporale sunt recuperate in exercitiul urmator prin procesul de amortizare pe o durata de cel mult 5 ani.

Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare se realizeaza cu ajutorul contului 203 – „Cheltuieli de dezvoltare”.

Contul 203 (A)

In debit se inregistreaza:

- lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti prin creditul conturilor 233, 721, 404

In credit se inregistreaza:

- valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare cedate prin debitul contului 658

- cheltuielile de dezvoltare amortizate integral, precum si cele aferente brevetelor, licentelor, prin debitul conturilor 280, 205

septembrie 6xx = %

3xx

4xx

5xx

233 = 721

203 = 404

6811 = 2803

oct. 6xx = %

3xx

4xx

5xx

203 = %

233


Soldul debitor reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.

Cursul 5

3.3. Contabilitatea imobilizarilor necorporale in concesiuni, brevete, licente, marci si alte drepturi si valori similare


Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si alte valori similare aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport, costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.

In structura acestei categorii de imobilizari necorporale se disting

concesiunile si locatiile de gestiune

brevetele, licentele, marcile de comert si alte drepturi


1. Concesiuni si locatii de gestiune

Regiile autonome, companiile nationale si societatile comerciale pot valorifica parti din patrimoniul lor si prin procedura de administrare indirecta prin care acestea isi mentin dreptul de proprietate, dar cedeaza conditionat dreptul de folosinta altor persoane, asigurandu-si astfel valorificarea potentialului elementelor cedate. Asemenea proceduri sunt concesiunea si locatia de gestiune

Concesiunea sau concesionarea reprezinta conventia intre doua parti care consta in cedarea conditionata, pe timp limitat, a dreptului de exploatare a unor active, servicii publice in schimbul unui pret numit redeventa.

In contractul de concesiune partea care trimite spre administrare obiectul sau activitatea se numeste concedent, iar partea care preia bunurile sau activitatile se numeste concesionar

Operatiile economice de derulare a unui contract de concesiune comporta inregistrarea atat in contabilitatea concedentului, cat si in cea a concesionarului. La concedent, bunurile ce fac obiectul contractului continua sa fie evidentiate in contabilitate, facandu-se mentiuni intr-o fisa de evidenta analitica cu privire la contract si unitatea care a concesionat bunurile.

Amortizarea imobilizarilor concesionate se face la concedent pe toata durata contractului, constituind cheltuieli de exploatare care se recupereaza din veniturile obtinute prin incasarea redeventei.

La concesionar, bunurile luate in concesiune se inregistreaza in contul 205 – „Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare” evaluate la valoarea contabila preluata de la concedent in corespondenta cu contul 167 – „Alte imprumuturi si datorii asimilate”, punandu-se astfel in evidenta obligatia concesionarului fata de concedent de a pastra, a utiliza rational, de a restitui la expirarea termenului bunurile preluate.

Contul 205 (A) are ca obiect inregistrarea bunurilor preluate de concesionar, precum si cele preluate de locatar in locatie de gestiune.

Se debiteaza pe baza contractului si a procesului verbal de predare-primire prin creditul contului 167.

Se crediteaza la expirarea contractului de concesiune sau locatie pe baza procesului verbal de restituire prin debitul contului 167.

Soldul reprezinta valoarea bunurilor luate prin concesiune sau locatie.


CONCEDENT

CONCESIONAR

1. Predarea bunului (fisa de evidenta analitica – constructiile

2. Factura cu redeventa                     T

411 = 706

- daca avem si TVA:

411 = %

706

4427

3. Incasarea redeventei                     

5121 = 411

4. Inregistrarea amortizarii

681 = 281

5. Primirea bunului (in fisa analitica)


1. Preluarea bunului

205 = 167

2. Factura cu redeventa

% = 401

612

44263. Plata redeventei

401 = 5121

5. Restituirea/Predarea bunului

167 = 2052. Brevete, licente, marci de comert si alte drepturi

Acestea constituie valori de natura dreptului de proprietate industriala si intelectuala pe care le detine intreprinderea ca urmare a achizitiei sau a obtinerii acestora din resurse proprii, precum si ca aport adus la capital.

Contabilitatea acestora se realizeaza cu ajutorul contului 205 (A)

In debit se inregistreaza:

- brevetele, licentele, marcile comerciale achizitionate, realizate pe cont propriu, aportate in natura, precum si cele primite cu titlu gratuit prin creditul conturilor 404, 233, 203, 721, 456, 131

In credit se inregistreaza:

- brevete, licente, alte drepturi si valori similare cedate si scoase din evidenta prin debitul conturilor 280, 658

- valoarea celor aportate si retrase prin debitul contului 456

- valoarea celor depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice prin debitul contului 261

Soldul debitor al contului reprezinta brevetele, marcile, licentele existente.

1. Achizitionare (pe baza de factura)

% = 404

205

4426

2. La constituirea/majorarea capitalului in natura

205 = 4561
3. Obtinere din productie proprie

septembrie 6xx = % oct. 6xx = %

3xx 3xx

4xx 4xx

5xx 205 = %

233 = 721 233

721

obtinere din cheltuieli de dezvoltare:

205 = 203

4. Primire cu titlu gratuit

205 = 131

5. Amortizarea

681 = 2805

6. Vanzare (cedare)

461 = 758 pret de vanzare

- scoatere din gestiune:

% = 205

(amortizate) 2805

(neamortizate) 658

7. Retragerea aportului la capital

456 = 205

8. Participare la capitalul altor societati

261 = 205


3.4. Contabilitatea fondului comercial


Fondul comercial apare de regula la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea de pe piata a bunurilor asemanatoare la data tranzactiei a partii din activele nete achizitionate de o persoana juridica.

La achizitionarea unor active functionale, pretul de tranzactionare este format din valoarea de piata a bunurilor (utilaje, terenuri, etc) si cea a stocurilor de marfa, la care se adauga acea valoare care echivaleaza cu pretul vadului comercial a clientelei formate si a recunoasterii pe segmente de piata a calitatii bunurilor, serviciilor.

In cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ ca urmare a achizitiei de catre o societate a actiunilor altei societati se au in vedere urmatoarele:

a) valoarea fondului comercial achizitionat trebuie amortizata sistematic

b) perioada de amortizare nu trebuie sa depaseasca durata de viata utila a bunului

Fondul comercial se evalueaza si este recunoscut in structura imobilizarilor necorporale doar atunci cand este impreuna cu activele corporale aferente.

Contabilitatea fondului comercial se realizeaza cu ajutorul contului 207 – „Fond comercial” (A)

In debit se inregistreaza:

- valoarea fondului comercial achizitionat prin creditul contului 404

In credit se inregistreaza:

- valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat prin debitul contului 658

- valoarea fondului comercial amortizat prin debitul contului 280

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea fondului comercial achizitionat existent.

Ex.: Se achizitioneaza un magazin situat intr-un vad comercial bun.

- terenuri 20.000.000 u.m.

- constructii 40.000.000 u.m.

- marfa           10.000.000 u.m.

- total factura de achizitie = 85.000.000 u.m.

% = 404

20.000.000

212

10.000.000

207

- amortizarea fondului comercial – 10 ani

1.500.000/an

- vanzare fond comercial


- scoatere din gestiune a fondului comercial

% = 207

1.500.000

658


3.5. Contabilitatea altor imobilizari necorporale


In cadrul altor imobilizari necorporale se inregistreaza, in principal, programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti pentru necesitati proprii de utilizare, precum si alte imobilizari necorporale.

Evidenta lor se realizeaza cu ajutorul contului 208 – „Alte imobilizari necorporale” (A)

In debit se inregistreaza:

- valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate, realizate pe cont propriu sau reprezentand aportul asociatilor la capital prin creditul conturilor 404, 233, 721, 456

In credit se inregistreaza:

- valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din evidenta prin debitul conturilor 280, 658

- valoarea celor aportate si retrase prin debitul contului 456

- valoarea celor depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice prin debitul contului 261

Soldul debitor reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.


4. Contabilitatea constituirii si utilizarii imobilizarilor corporale


Aceasta categorie de imobilizari are o pondere mare si un rol important in gestiunea si in activitatile unitatilor patrimoniale. De aceea, deciziile privind investitiile pentru constituirea structurii specifice de imobilizari corporale sunt importante pentru ca degaja efecte pe termen lung.


4.1. Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale


A) Clasificarea si codificarea imobilizarilor corporale

Data fiind marea diversitate a imobilizarilor corporale, pentru organizarea contabilitatii este necesara clasificarea si codificarea lor.

Exista trei criterii importante de clasificare

a) dupa domeniul in care se utilizeaza imobilizarile:

pentru productia industriala

pentru productia agricola

pentru activitati comerciale

pentru scopuri administrative

pentru scopuri sociale

b) dupa natura si particularitatile tehnico-constructive:

terenuri

amenajari la terenuri

constructii

masini, utilaje, etc

mijloace de transport

animale si plantatii

mobilier si aparatura de birotica

c) dupa apartenenta lor la patrimoniul intreprinderii

imobilizari corporale proprietatea intreprinderii

imobilizari corporale detinute in administrare sau folosinta temporara (concesiune, locatie de gestiune, inchiriere, leasing)

Pentru o buna gestionare si un control riguros, imobilizarile corporale se codifica apeland la doua sisteme de codificare:

a) sistemul de codificare generala (unitar in economia nationala) prin care imobilizarile corporale sunt codificate pe grupe si subgrupe, indicandu-se pentru fiecare durata normala de utilizare (15/1994 republicata, cu privire la amortizarea capitalului in active corporale si necorporale)

b) sistemul de codificare interna (propriu fiecarei intreprinderi) prin care la intrarea in patrimoniu se atribuie fiecarui obiect de natura imobilizarilor un numar de inventar, sub care acesta este inmatriculat si se codifica pe toata durata existentei lui in patrimoniu


B) Unitatea de evidenta si evaluarea imobilizarilor corporale

Organizarea contabilitatii se realizeaza pe fiecare obiect individual care constituie unitatea de evidenta a imobilizarilor corporale.

Prin obiect individual de evidenta se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile destinate sa indeplineasca in mod independent o functie distincta.

Evaluarea imobilizarilor corporale se face in urmatoarele momente:

evaluarea curenta la intrarea si iesirea din patrimoniu

evaluarea la inventariere

evaluarea la inchiderea exercitiului prin bilantul contabil

La intrarea in patrimoniu, imobilizarile corporale se inregistreaza la valoarea de intrare (valoarea contabila) care este:

-costul de achizitie format din:

pretul de cumparare

cheltuielile de transport

alte taxe nerecuperabile , in cazul imobilizarilor corporale fara montaj

-costul de achizitie + cheltuielile de montaj si cele cu probele tehnologice, in cazul imobilizarilor corporale cu montaj

-valoarea de aport, in cazul celor aduse ca aport la capital

-costul de productie, in cazul celor obtinute in regie proprie

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

Costul reparatiilor efectuate la imobilizari corporale in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care s-a efectuat, iar in situatia unei modernizari care conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, acesta se recunoaste ca o componenta a activului.

La iesirea din patrimoniu, imobilizarile corporale se evalueaza la valoarea contabila.

La inventariere, imobilizarile corporale se evalueaza individual la valoarea de utilitate sau la valoarea actuala, numita si valoare de inventar.

In bilant, o imobilizare corporala trebuie prezentata la valoarea contabila (mai putin amortizarea si provizioanele) pusa de acord cu rezultatele inventarierii.


C) Organizarea documentatiei primare si a evidentei operative

In functie de operatiile economice ce intervin in activitatea intreprinderii, de caile de intrare, de destinatia imobilizarilor, de modul de utilizare si de lichidare a acestora, se stabileste nomenclatorul documentelor specifice pentru gestionarea imobilizarilor corporale. Astfel, la intrarea in patrimoniu, pe baza documentelor de procurare in cazul achizitiei, se intocmeste procesul-verbal de receptie pentru imobilizari fara montaj si procesul-verbal de receptie si punere in functiune pentru cele cu montajutorul

In cazul imobilizarilor luate in concesiune sau locatii de gestiune se intocmeste procesul-verbal de predare-primire.

In cazul miscarilor/transferurilor de imobilizari de la o sectie sau subunitate la alta, in cadrul aceleiasi societati, se intocmeste bonul de miscare.

Pentru calculul si inregistrarea amortizarii, se intocmeste planul de amortizare si pe aceasta baza situatia de calcul lunara a amortizarii.

Pentru imobilizarile care si-au epuizat capacitatea de lucru, se intocmeste procesul-verbal de scoatere din functiune sau casare a acestora.


D) Organizarea contabilitatii analitice a imobilizarilor corporale

Exista doua modalitati de organizare a contabilitatii analitice; astfel:

1) folosim registrul numerelor de inventar in care, pe baza procesului-verbal de receptie, se inmatriculeaza fiecare obiect si i se atribuie un numar de inventar potrivit grupei in care se incadreaza, numar care va fi inscriptionat pe fiecare obiect de evidenta

- se intocmeste fisa individuala a imobilizarilor corporale in care se consemneaza denumirea, contul, numarul de inventar, actul justificativ de intrare in patrimoniu, valoarea de intrare, durata normala de folosire, norma de amortizare

2) folosim registrul pentru contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale care imbina elementele inscrise in registrul numerelor de inventar si fisa individuala a imobilizarilor corporale


E) Organizarea contabilitatii sintetice a imobilizarilor corporale

Pentru realizarea ei se utilizeaza conturile din urmatoarele grupe ale planului general de conturi:

21 – „Imobilizari corporale”

23 – „Imobilizari corporale in curs”

28 – „Amortizarea privind imobilizarile”

29 – „Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor”
Contul 211 – „Terenuri si amenajari la terenuri” (A) – cu ajutorul acestui cont se evidentiaza terenurile si amenajarile la terenuri (racordarea la sistemul de alimentare cu energie, imprejurimile, lucrarile de acces).

In debit se inregistreaza:

- valoarea terenurilor achizitionate reprezentand aport la capital, valoarea titlurilor primite cu titlu gratuit si valoarea celor primite in leasing financiar prin creditul conturilor 404, 456, 131, 167

- valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu prin creditul conturilor 231, 722

- valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor prin creditul contului 105

In credit se inregistreaza:

- valoarea terenurilor, respectiv a amenajarilor de terenuri cedate prin debitul conturilor 281, 658

- valoarea terenurilor aduse ca aport si retrase prin debitul contului 456

- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor prin debitul contului 105

- valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul altei societati comerciale prin debitul conturilor 261, 262, 263

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de terenuri.

Conturile 212, 213, 214 (A) – cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca, plantatiilor, precum si a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.In debit se inregistreaza:

- valoarea imobilizarilor corporale realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aduse ca aport la capital, primite in regim de leasing financiar prin creditul conturilor 404, 231, 722, 131, 456, 167

- valoarea cresterii rezultate din reevaluare prin creditul contului 105

- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului prin creditul contului 281

In credit se inregistreaza:

- valoarea imobilizarilor corporale cedate sau scoase din evidenta prin debitul conturilor 281, 658

- valoarea imobilizarilor corporale distruse de calamitati prin debitul contului 671

- valoarea imobilizarilor corporale aportate si retrase prin debitul contului 456

- valoarea imobilizarilor corporale cedate in regim de leasing financiar prin debitul contului 267

- valoarea descresterii rezultate din reevaluare prin debitul contului 105

- valoarea imobilizarilor corporale care fac obiectul participarii in natura la capitalul altei societati prin debitul conturilor 261, 262, 263

Soldul debitor reprezinta valoarea imobilizarilor corporale existente.


4.2. Contabilitatea constituirii structurilor de imobilizari corporale


Intrarea definitiva in patrimoniu sau preluarea pentru folosire temporara a imobilizarilor corporale se decide in vederea constituirii structurii acesteia, structura necesara desfasurarii obiectului de activitate.

Solutiile contabilitatii pentru aceste operatii tin seama de conditiile de recunoastere a acestor active si de caracterul tranzactiilor efectuate pentru recuperarea lor.


4.2.1. Intrarea in patrimoniu cu titlu definitiv

Caile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor corporale cu titlu definitiv sunt:

achizitionare

obtinere din productie proprie

aport la capital

subventii pentru investitii


A) Achizitionare

1. Fara montaj

din tara (intern)

1. factura + proces-verbal de receptie

% = 404

2131

4426

2. plan de amortizare

6811 = 2813

din import

1. factura externa + proces-verbal de receptie

2131 = 404 Pret de cumparare (valoare valuta * curs)

2. declaratie vamala de import (DVI) – taxe vamale + TVA in vama T(valoarea in vama + taxe vamale) * 19%

% = 404 (comisionar vamal)

2131 (valoare taxa vamala)

(valoare TVA)

3. 6813 = 2813

4. plata furnizorului extern – pe baza dispozitiei de plata valutara externa (DPVE)

- curs valutar din ziua platii > curs valutar din momentul achizitiei

% = 5124- curs valutar din ziua platii < curs valutar din momentul achizitiei

404 = %2. Cu montaj

1. factura + proces-verbal de receptie

% = 404


4426

2. factura

6xx = %

3xx

4xx

281

3. nota contabila (proces-verbal de receptie partiala)


4. proces verbal de punere in functiune


5. plan de amortizare

681 = 281


B) Obtinere din productie proprie

1. inregistrarea cheltuielilor efectuate in fiecare luna

6xx = % (regie)

3xx

281

4xx

5xx

2. la sfarsitul fiecarei luni

231 = 722 (se repeta luna de luna)
10. proces-verbal de receptie finala11. amortizarea

6812 = 2812


C) Aport la capital

1. subscrierea aportului

4561 = 1011

2. 214 = 4561


D) Subventii pentru investitii

213 = 131


4.2.2. Preluare de imobilizari in folosinta temporara

A) Concesiuni si locatii de gestiuneB) Inchirieri

Imobilizarile inchiriate sunt evidentiate in conturile in afara bilantului 8031 – „Imobilizari corporale luate cu chirie” care functioneaza in partida simpla.

In debit se inregistreaza:

- valoarea imobilizarilor inchiriate din fisa individuala transmisa de proprietar conform procesului verbal de predare-primire

In credit se inregistreaza:

- valoarea imobilizarilor inchiriate pe baza actului de restituire la expirarea contractului


C) Luate in sistem de leasing

1. Leasing operational

Bunul preluat ramane in patrimoniul locatorului, iar locatarul inregistreaza valoarea acestuia in contul in afara bilantului 8036 – „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” care functioneaza in partida simpla.

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor luate in leasing.

Se crediteaza pe masura ce se achita ratele de leasing.

2. Leasing financiar

In acest sistem bunurile ce constituie imobilizarile corporale trec efectiv din patrimoniul locatorului in proprietatea locatarului, aceasta trecere luand forma unui imprumut pe termen lung.

212, 213, 214 = 167


4.3. Contabilitatea utilizarii imobilizarile corporale


Investirea in imobilizari corporale se justifica prin constituirea acestora in vederea utilizarii in activitatea curenta de exploatare. Pe parcursul utilizarii, acestea sufera deprecieri datorita uzurii fizice si morale. Estimarea si inregistrarea valorii deprecierilor se realizeaza prin procesul de amortizare.


4.3.1. Amortizarea imobilizarilor corporale

Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale este egala cu valoarea sa contabila si trebuie inregistrata sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului.

Amortizarea se calculeaza pe baza unui plan de amortizare de la data punerii imobilizarilor corporale in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare.

Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatii de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre societatea care le are in proprietate. Societatile comerciale amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare:

a) Amortizarea liniara – consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor pe toata durata de viata utila

b) Amortizarea degresiva – presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu urmatorii coeficienti:

1,5 pentru durate de utilizare cuprinse intre 1 – 5 ani

2 pentru durate de utilizare cuprinse intre 5 – 10 ani

2,5 pentru durate de utilizare peste 10 ani

c) Amortizarea accelerata – consta in calcularea in exercitiul financiar in care are loc intrarea imobilizarilor in patrimoniu a unei amortizari intr-o limita prevazuta de lege (50%), in exercitiul urmator amortizarea calculandu-se liniar.

! Terenurile nu se amortizeaza!

Pe baza planului de amortizare se calculeaza suma amortizarii lunare care se inregistreaza pe cheltuieli curente de exploatare si in conturile de amortizari corespunzatoare.

Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale se realizeaza cu ajutorul contului 281 – „Amortizari privind imobilizarile corporale” (P)

In credit se inregistreaza:

- cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale prin debitul contului 681

- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi si restituite proprietarului prin debitul conturilor 212, 213, 214

- valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operatii de participatie si transferata conform contractelor prin debitul contului 458

In debit se inregistreaza:

- valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din evidenta prin creditul conturilor 211, 212, 213, 214

Soldul reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.


4.3.2. Contabilitatea utilizarii imobilizarilor corporale pentru activitate proprie de exploatare


A) Utilizarea imobilizarilor corporale proprietate

Prin utilizarea imobilizarilor corporale in activitati de exploatare se obtin efecte economice si financiare concretizate in venituri din vanzarea produselor, marfurilor, serviciilor prestate. Pe de alta parte, acestea genereaza cheltuieli curente specifice intreprinderii:

- cheltuieli cu amortizarea: 681 = 281

- cheltuieli de reparatii si intretinere: 6xx = %

3xx

4xx

5xx

- impozite si taxe: 635 = 446

- cheltuieli cu primele de asigurare


B) Utilizarea imobilizarilor luate in concesiune

- cheltuieli cu chiria: 612 = 401

- cheltuieli cu reparatii si intretinere: 6xx = %

3xx

4xx

5xxC) Utilizarea imobilizarilor preluate in leasing

- leasing operational: rate de leasing si cheltuieli cu reparatii

- leasing financiar: amortizarea, cheltuieli cu reparatii, impozite si taxe, asigurari, cheltuieli cu dobanzile (666 = 1687)


4.3.3. Utilizarea imobilizarilor corporale proprii prin cedarea folosintei lor catre terti


A) Predarea in concesiune, locatie, chirie

411 = %

706

4427

681 = 281

635 = 446


B) Predarea in leasing

- leasing operational: 411 = % (cheltuieli cu amortizarea, impozite, asigurari)

706

4427

- leasing financiar: 411 = %

706

267

4427

267 = 212

(cheltuieli nu avem)


4.4. Contabilitatea lichidarii imobilizarilor corporale


Imobilizarile corporale, dupa ce sunt complet uzate sau devin disponibile, sunt lichidate, respectiv scoase din patrimoniu in vederea aducerii altora noi sau a unora corespunzatoare cerintelor activitatii.

Principalele modalitati de lichidare a imobilizarilor corporale sunt:


4.4.1. Scoaterea din functiune, respectiv casarea imobilizarilor cu un grad mare de uzura care nu mai sunt folosibile

In momentul scoaterii din functiune valoarea de intrare a imobilizarilor poate fi complet sau partial amortizata, existand in aceasta situatie o valoare ramasa.

Prin procesul-verbal de scotere din functiune sunt descrise operatiile si cheltuielile de dezmembrare si inventariere a pieselor de schimb sau a altor materiale recuperabile care pot fi folosite sau valorificate.

658 = % 281 = 212, 213 complet amortizate

3xx % = 212, 213, 214

4xx (amortizarea) 281

5xx (valoarea ramasa) 658

3024 = 758

4.4.2. Vanzarea imobilizarilor dezafectate

In situatia in care efectuam vanzarea imobilizarilor dezafectate prin negociere T pret de vanzare, care va constitui venitul din valorificarea acestor bunuri, iar valoarea ramasa neamortizata va constitui o cheltuiala privind bunuri cedate.Ex.: valoare de intrare = 200.000 u.m.

amortizare = 180.000 u.m.

valoare ramasa = 20.000 u.m.

Pret de vanzare: a) 20.000 + TVA

b) 25.000 + TVA

c) 18.000 + TVA

a) - vanzare:

23.800 461 = %

7583

4427 3.800

- scoatere din gestiune:

% = 212

281

6583

7583 = 121

121 = 6583


b) - vanzare:

29.750 461 = %

7583

4.750

- scoatere din gestiune:

% = 212

180.000 281

20.000 6583

7583 = 121

121 = 6583

Profit = 5.000 u.m.

c) - vanzare:

461 = %


3.420

- scoatere din gestiune:

% = 212

180.000

20.000 6583

7583 = 121

121 = 6583


Pierdere = 2.000 u.m.

4.4.3. Incendii, calamitati, retragere, capital in natura

In urma unor incendii sau calamitati pot fi distruse bunurile de natura imobilizarilor corporale, constatarea distrugerii facandu-se prin proces-verbal prin care se inventariaza si evalueaza obiectele distruse. Valoarea ramasa neamortizata in astfel de situatii se inregistreaza in contul 671 – „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”

% = 213, 214

(amortizarea)         281

(valoarea ramasa) 671

Retragerea aportului in natura de catre asociati a dus la diminuarea corespunzatoare a capitalului, care se realizeaza in urma aprobarii de catre AGA.

Evaluarea obligatiilor fata de asociatii care isi retrag aportul in natura se face la nivelul valorii ramase neamortizate.

Ex.: valoare de intrare = 30.000 u.m.

amortizare = 20.000 u.m.

valoare ramasa = 10.000 u.m.

1) diminuarea capitalului: 1012 = 456

2) scoaterea din gestiune:                  % = 213, 214

20.000

4565. Contabilitatea imoBilizarilor financiare


Imobilizarile financiare sunt plasamente ale capitalului sau a altor resurse pe timp indelungat in actiuni sau alte titluri cu scopul de a obtine drepturi in constituirea capitalului altor societati si, prin aceasta, calitatea de a participa la luarea deciziilor privind strategia si gestiunea acestor societati. Totodata constituie imobilizari financiare si plasamentele in imprumuturi acordate pe termen lung societatilor la care se detin titluri de participare.

Aceste operatiuni financiare vizeaza in final obtinerea de venituri sub forma dividendelor sau a dobanzilor.

Imobilizarile financiare, in functie de modul in care sunt realizate, devin titluri de participare sau creante imobilizate.


5.1. Titluri de participare


Titlurile de participare reprezinta drepturile, sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil, detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acesteia.

Contabilitatea titlurilor de participare se realizeaza cu ajutorul a doua conturi:

contul 261 – „Titluri de participare detinute la filiale in cadrul grupului” (A) si contul 262 – „Titluri de participare detinute la societati din afara grupului” (A)

Cele doua conturi au functia contabila identica.

In debit se inregistreaza:

- valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al altor societati prin creditul conturilor 404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 371, 301, 302

- diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aduse ca aport prin creditul contului 106

- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net prin creditul contului 761

261, 262 = %

404, 269

512, 531

205, 208

211, 212, 213, 214

301, 302, 371, etc


- vanzare mijloace fixe: 461 = %

7583

4427% = 212

2812

valoarea neamortizata

la vanzare: % = 212

2812

106 (6583 se inlocuieste cu 106)

261, 262 = 761

In credit se inregistreaza:

- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute si care au fost cedate prin debitul contului 664

- diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate prin debitul contului 106

664 = 261, 262 descarcarea de gestiune se face pe cheltuieli

106 = 261, 262

Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare detinute la societatile din cadrul grupului sau din afara acestuia.

Pe parcursul detinerii titlurilor de participare in portofoliu, societatea poate obtine dividende repartizate de societatile care au emis titlurile, acestea constituind venituri, iar contabilitatea lor se realizaeza cu ajutorul contului 761 – „Venituri din imobilizari financiare” (P)

Se crediteaza:

- cu dividendele aferente titlurilor imobilizate prin debitul conturilor 451, 452, 461, 512

- cu valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a reinvestirii dividendelor prin debitul conturilor 261, 262, 263, 265

Se debiteaza la sfarsitul lunii in corespondenta cu creditul contului 121.

% = 761

451

452 T

461 sau incasarea


% = 761

261, 262

263

2655.2. Imobilizarile financiare de natura intereselor de participare

(Bibliografie – Ordinul ministrului finantelor 306/2002)


Interesele de participare reprezinta drepturi detinute in capitalul altei societati comerciale. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatea persoanei juridice respective. Ele cuprind investitii in intreprinderi asociate si investitii strategice.

O participare de 10% pana la 20%, in capitalul altei societatii este o investitie strategica.

Cu ajutorul contului 263 – „Imobilizari financiare de natura intereselor de participare” se tine evidenta titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care persoana juridica le detine in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile.

Contul 263 (A)

In debit se inregistreaza:

- valoarea titlurilor dobandite prin achizitie sau aport (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381)

- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net prin creditul contului

In credit se inregistreaza:

- valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate prin debitul contului 664

Soldul contului reprezinta imobilizarile financiare sub forma de interese de participare detinute.

5.3. Creante imobilizate


Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii:

– creante legate de participatii – reprezinta acele creante ale persoanelor juridice rezultate din acordarea de imprumuturi societatii la care detine titluri de participare sau interese de participare

– imprumuturi acordate pe termen lung

In conturile de imprumuturi pe termen lung se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care societatea percepe dobanda potrivit legii.

– alte creante imobilizate

La alte creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de societati la terti.

Contabilitatea acestor imobilizari se realizeaza cu ajutorul contului 267 – „Creante imobilizate” (A) desfasurat in conturi sintetice de gradul II pentru categoriile de creante imobilizate enuntate.

In debit se inregistreaza:

- valoarea imprumuturilor acordate si a veniturilor din dobanzi aferente creantelor imobilizarilor, precum si a garantiilor depuse la furnizori prin creditul conturilor 269, 512, 531, 763

- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung si a dobanzilor aferente pentru bunurile cedate in regim de leasing financiar prin creditul conturilor 211, 212, 213, 214, 472

- diferentele favorabile de curs valutar aferente imprumuturilor acordate in valuta rezultate la inchiderea exercitiului prin creditul contului 765

In credit se inregistreaza:

- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori prin debitul conturilor 512, 531

- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente imprumuturilor acordate rezultate in urma incasarii creantelor sau evaluarii acestora la sfarsitul exercitiului prin debitul contului 665

- valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasing-ului financiar prin debitul contului 411

- valoarea pierderilor din creante imobilizate prin debitul contului 663

- valoarea avansului si a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile cedate in leasing financiar prin debitul contului 658

Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate si a altor creante imobilizate.

Evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare se realizeaza cu ajutorul contului 269 – „Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” (P)

Se crediteaza cu sumele datorate pentru imobilizari financiare achizitionate prin debitul conturilor 261, 262, 263, 265, 267.

Se debiteaza cu sumele platite pentru imobilizari financiare prin creditul conturilor 512, 531.

Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizari financiare achizitionate.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact