StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe
Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe


1. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata


1.1. Caracteristici generale


TVA-ul reprezinta un venit al bugetului de stat din categoria impozitelor indirecte, care se aplica asupra operatiunilor privind livrari de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile, importului de bunuri, prestarilor de servicii si a altor operatii similare.

Ca regula generala, 929d38j baza de impozitare este constituita pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii din valoarea bunurilor primite sau care urmeaza a fi primite in contrapartida, respectiv pretul sau tariful negociat si inscris in factura.

Nu se cuprind in baza de impozitare reducerile de pret acordate de furnizori cu conditia ca acestea sa fie efective, precum si penalitatile pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, dobanzi percepute pentru plati cu intarziere, etc

Pentru bunurile importate, baza de calcul a TVA-ului o constituie valoarea in vama calculata la cursul de schimb din declaratia vamala la care se adauga taxa vamala, comisioanele si alte taxe, precum si accizele aferente bunurilor importate.

Calculul TVA-ului se realizeaza prin metoda deducerii care consta in faptul ca pentru fiecare operatie comerciala de livrari de bunuri si prestari de servicii, pe baza facturilor emise, se calculeaza si se inscrie in document (factura) TVA aplicata la pretul bunurilor livrate, respectiv tariful lucrarilor si serviciilor prestate.

TVA aferenta intrarilor reprezinta TVA deductibila, TVA aferenta iesirilor reprezinta TVA colectata. Lunar, din TVA colectata se deduce (se retine) TVA deductibila.


1.2. Organizarea contabilitatii TVA-ului


A) Documentatia primara

Documentele primare prin care se consemneaza operatiile supuse TVA-ului sunt formularele cu regim special, inseriate, numerotate si gestionate cu asigurarea stricta a evidentei lor.

Dupa nivelul la care se realizeaza gestiunea si evidenta formularelor cu regim special, acestea sunt de doua categorii:

- formulare tipizate comune:

aviz de insotire

factura fiscala

- formulare tipizate specifice anumitor sectoare

Agentii economici care folosesc tehnica de calcul pentru completarea formularelor ce contin operatii supuse TVA-ului trebuie sa foloseasca soft-uri autorizate de Ministerul Finantelor Publice si sa garanteze respectarea normelor privind calculul si decontarea TVA-ului.

B) Evidenta operativa a TVA-ului

Evidenta operativa a TVA-ului se realizeaza sub forma unor registre operative si a borderourilor de incasari si plati.


C) Organizarea contabilitatii sintetice

Organizarea contabilitatii TVA-ului are ca obiect evidenta distincta a taxei in conturi sintetice de gradul II in corcondanta cu fluxurile de determinare si de decontare a TVA-ului astfel:

- pentru intrari „TVA deductibila” in contul 4426

- pentru iesiri „TVA colectata” in contul 4427

- pentru „TVA neexigibila” aferenta atat intrarilor, cat si iesirilor contul 4428

- pentru decontarea la sfarsitul lunii a taxei intervin conturile 4423 – „TVA de plata”, „TVA de recuperat”


2. Alte impozite si taxe


In cheltuielile de exploatare ale intreprinderii se cuprind si o serie de impozite si taxe datorate in principal pentru proprietatea unor bunuri mobile si imobile, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor sau pentru operatii de punere in circulatie a unor bunuri.

Contabilitatea acestor obligatii se realizeaza cu ajutorul contului 446 – „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” (P)

In credit se inregistreaza:

- valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului de stat sau bugetelor locale prin debitul contului 635

- impozitul pe dividende datorat prin debitul contului 547

- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import prin debitul conturilor 212, 213, 214, 301, 302, 371

In debit se inregistreaza:

- platile efectuate la bugetul de stat sau bugetelor locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate prin creditul contului 512

- datorii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului de stat sau bugetelor locale reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact