StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara

Contabilitatea stocurilor provenite din cumparari

Contabilitatea stocurilor provenite din cumparari


OBIECTIVE

a) Definirea notiunii de stocuri  si prezentarea continutului acestora din punctul de vedere al contabilitatii;b) prezentarea metodei de organizare a contabilitatii sintetice a stocurilor, preturile de inregistrare folosite la intrarea in patrimoniu a stocurilor, metodele de evaluare a iesirilor din stoc, metodele de evidenta operativa si analitica a stocurilor;

b) Contabilizarea operatiilor privind intrarile si iesirile de stocuri, in diferite situatii.

NOTIUNI CHEIE

materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, marfuri, animale, ambalaje, metoda inventarului permanent/intermitent; metoda FIFO/LIFO/costul mediu ponderat, metoda cantitativ-valorica/metoda operativ contabila/metoda global valorica


Continutul si structura stocurilor provenite din cumparari


Stocurile sunt active circulante care:

sunt detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

sunt in curs de productie in vederea vanzarii pe parcursul desfasurarii activitatii; si

sunt sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile, ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Deci, caracteristica esentiala a stocurilor este consumul acestora intr-un ciclu de exploatare.

Stocurile pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere: dupa sursa de provenienta, dupa apartenenta la patrimoniu, dupa gradul de individualizare si modul de gestionare, etc.

Noi am structurat acest modul dupa primul criteriu. Mentionam, de asemenea, ca sunt si alte modalitati de intrare in patrimoniu a stocurilor decat achizitiile si productia proprie dar, tinand seama de spatiul restrans al acestui curs, am considerat ca acestea au cea mai mare pondere in cadrul operatiunilor cu stocuri.


In categoria stocurilor provenite din cumparari pot intra:

a) Materiile prime - sunt bunurile care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala sau sub o forma transformata;

b) Materialele consumabile, sub forma: materialelor auxiliare, combustibilului, materialelor pentru ambalat, pieselor de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau exploatare fara a se regasi, de regula in produsul finit;

c) materiale de natura obiectelor de inventar - bunurile care nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile pentru a fi inca 929i82j drate in categoria imobilizarilor corporale; echipamentul de protectie si de lucru; scule, dispozitive si verificatoare (SDV-uri), aparate de masura si control (AMC-uri), baracamentele si amenajarile provizorii, etc.

d) Animalele si pasarile, respectiv animalele nou nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji, etc.) crescute si folosite pentru reproductie; animalele si pasarile la ingrasat; coloniile de albine precum si animalele pentru productie, cum sunt cele pentru lana, lapte sau blana.

e) Ambalajele - bunurile utilizate pentru protectia materialelor si marfurilor timpul transportului, depozitarii sau pentru prezentarea lor comerciala.

f) Marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii lor in starea in care au fost achizitionate.


Evaluarea stocurilor provenite din cumparari


In contabilitate stocurile sunt reflectate astfel: valoric, in contabilitatea sintetica; cantitativ si valoric, cu unele exceptii, in contabilitatea analitica, cantitativ, in evidenta operativa de la locurile de depozitare.

Stocurile provenite din cumparari pot fi evaluate la intrarea in patrimoniu la una din urmatoarele valori, numite si pret de inregistrare:

a) cost de achizitie - format din pretul de facturare al furnizorului, taxe si ambalaje nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare si alte cheltuieli incluse in factura furnizorului. Deoarece costurile de achizitie difera de la o perioada la alta, chiar pentru acelasi bun, se pune problema evaluarii iesirilor din stoc.

In acest context, iesirile se evalueaza dupa una din urmatoarele metode:

metoda primul intrat - primul iesit (FIFO)- prin care iesirile se evalueaza la pretul de inregistrare al primei intrari (lot); in momentul in care primul lot s-a epuizat, iesirile care au loc in continuare se evalueaza la pretul de inregistrare al celui de-al doilea lot de intrare, s.a.m.d.

metoda costului mediu ponderat (CMP) - iesirile se evalueaza la un cost mediu

metoda ultimul intrat - primul iesit (LIFO) - prin care iesirile se evalueaza la pretul de inregistrare al ultimei intrari (lot); in momentul in care ultimul lot s-a epuizat, iesirile care au loc in continuare se evalueaza la pretul de inregistrare al penultimului lot de intrare, s.a.m.d.


b) cost standard- prin care stocurile se evalueaza si inregistreaza la un pret prestabilit iar diferentele de pret pana la costul de achizitie (favorabile sau nefavorabile) se inregistreaza distinct. La iesirea din patrimoniu a stocurilor, acestea se evalueaza la pretul prestabilit si, totodata, se repartizeaza si diferentele de pret aferente stocurilor iesite, proportional, folosind un coeficient de repartizare a diferentelor de pret.


c) Pretul de vanzare cu amanuntul - este folosit pentru evidenta marfurilor din comertul cu amanuntul si este format din costul de achizitie, adaosul comercial practicat de societate si TVA-ul care urmeaza sa fie incasat de la client.


Mentionam ca stocurile primite cu titlu gratuit se evalueaza la valoarea de utilitate iar cele aduse ca aport in natura la capitalul social se evalueaza la valoarea de aport (aceste valori sunt echivalentul costului de achizitie pentru stocurile provenite din cumparari). Insa si in aceste cazuri, evidenta stocurilor se poate tine si la cost standard sau la pret de vanzare cu amanuntul.


Organizarea contabilitatii analitice a stocurilor


Contabilitatea analitica a stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric. Se poate organiza folosind una din urmatoarele metode, in functie de specificul activitatii si nevoile proprii ale unitatii:

a)      Metoda cantitativ - valorica sau metoda fiselor de cont analitice, conform careia evidenta operativa se conduce numai cantitativ la locurile de depozitare cu ajutorul fiselor de magazie, deschisa pentru fiecare element stocabil, iar contabilitatea analitica se conduce cantitativ - valoric la compartimentul gestiunii stocurilor. La acest compartiment se deschide o "Fisa de cont analitic pentru valori materiale" pentru fiecare element stocabil pentru care s-a deschis si fisa de magazie, la locul de depozitare.

b)      Metoda operativ - contabila (pe solduri) conform careia, la locurile de depozitare se conduce evidenta operativa cu ajutorul "Fiselor de magazie", iar la compartimentul gestiunii stocurilor de la contabilitate, in locul "Fiselor de cont analitic pentru valori materiale" se conduce formularul "Fise centralizatoare a miscarilor valorice pe grupe de stocuri", in care inregistrarile se fac numai valoric (intrari, iesiri, sold).

Concordanta dintre stocurile scriptice din "Fisele de magazie" si datele contabilitatii gestiunii stocurilor se realizeaza prin intermediul formularului "Registrul  stocurilor".

c)Metoda global - valorica care se poate aplica atunci cand nu exista obligatia legala si cand managerii unitatilor patrimoniale nu pretind tinerea unei evidente cantitativ-valorice pentru stocurile ce fac obiectul unei gestiuni.

Conform acestei metode, evidenta operativa a elementelor stocabile se realizeaza la locul de depozitare cu ajutorul "Fiselor de magazie", iar la compartimentul contabilitatii gestiunii stocurilor se realizeaza numai evidenta global valorica cu ajutorul "Fisei de cont pentru operatiuni diverse".


Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor


a) Metoda inventarului permanent este obligatorie pentru intreprinderile mari si optionala pentru IMM - uri. Conform acesteia, in contabilitate, toate operatiunile de intrare si de iesire de stocuri se oglindesc cu conturile din clasa a 3 - a, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a existentei si miscarii cantitative si valorice a stocurilor.

b) Metoda inventarului intermitent care poate fi aplicata la toate IMM, constand in stabilirea iesirilor de stocuri din gestiune si inregistrarea acestora in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor, la finele perioadei, de obicei lunar.

Conform acestei metode in cursul perioadei de gestiune nu se folosesc pentru miscarea stocurilor conturile din clasa a 3 - a, aceste miscari se trec direct pe cheltuieli.

Iesirile de stocuri se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale la care se adauga valoarea intrarilor din care se deduce valoarea stocurilor finale stabilite pe baza inventarierii, conform relatiei: E = Si + I - Sf.

Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale consumabile  se realizeaza, in cazul aplicarii inventarului permanent cu ajutorul contului 301 "Materii prime", respectiv 302 "Materiale consumabile" (cont care se detaliaza pe conturi sintetice de gradul II), daca evaluarea intrarilor de stocuri se face la cost efectiv de achizitie. Daca evaluarea are loc la cost standard sau pret de inregistrare, se foloseste si contul 308 "Diferente de pret la materiile prime si materiale", cand se ridica si problema repartizarii diferentelor de pret pentru materiile prime si materialele iesite din gestiune si pentru cele ramase in stoc. Valoarea materiilor prime si materialelor consumabile iesite din patrimoniu, in general prin consum, se trece asupra cheltuielilor de exploatare, caz in care se foloseste contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime", respectiv 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

Evidenta existentei, miscarii si folosirii materialelor de natura obiectelor de inventar se conduce cu ajutorul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar". Acesta este un cont sintetic de activ, operational.

In debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate, sau provenite din alte surse. Cheltuielile cu obiectele de inventar date in consum se inregistreaza in contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".

Contabilitatea stocurilor aflate la terti se conduce cu grupa de conturi 35 "Stocuri aflate la terti", in cadrul careia s-au nominalizat mai multe conturi operationale de gradul I, operationale, in functie de natura stocului.

Evidenta animalelor cuprinse in categoria activelor circulante se conduce cu ajutorul conturilor 361 "Animale si pasari" si 368 "Diferente de pret la animale si pasari". Cu contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se conduce evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare standard si costul de achizitie.

Sporul de crestere in greutate al animalelor achizitionate se inregistreaza numai in contul 361 daca evidenta acestuia se tine la cost efectiv sau/si in contul 368 daca evidenta se tine la cost standard in contrapartida cu contul 711 "Variatia stocurilor". Animalele si pasarile iesite din patrimoniu se inregistreaza in contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile", cu exceptia sporului de crestere in greutate al acestora, care se inregistreaza in debitul contului 711"Variatia stocurilor"

In ceea ce priveste marfurile, evaluarea acestora se poate face la cost de achizitie, la pret cu ridicata si la pret de vanzare cu amanuntul.

Se deosebesc doua forme ale circulatiei marfurilor, si anume:

a)      circulatia cu ridicata, cand evaluarea lor se face, de obicei, la cost de achizitie, sau la pret cu ridicata. In acest caz evidenta operativa se conduce, de obicei, la locurile de depozitare cu ajutorul "Fiselor de magazie", iar la compartimentul gestiunii stocurilor de la contabilitate se conduce evidenta analitica, cu ajutorul "Fiselor de cont analitic pentru valori materiale" sau dupa o alta metoda de contabilitate analitica, iar contabilitatea sintetica cu contul 371 "Marfuri"

b)      circuitul cu amanuntul, cand evaluarea se face la pret de vanzare cu amanuntul, format din costul de achizitie, adaosul comercial si taxa pe valoarea adaugata. Diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul, diminuat cu TVA colectata si costul de achizitie al marfurilor formeaza rabatul(adaosul) comercial care trebuie sa asigure acoperirea cheltuielilor de circulatie si obtinerea unei rentabilitati economice.

Evidenta operativa se conduce cu ajutorul "Raportului de gestiune", iar contabilitatea analitica dupa metoda global - valorica, cu ajutorul "Fiselor de cont pentru operatii diverse".

Daca unitatea de vanzare cu amanuntul are in structura si depozit de repartizare este obligatorie conducerea contabilitatii analitice, dupa metoda cantitativ - valorica sau operativ - contabila.

Contabilitatea sintetica a marfurilor din unitatile cu amanuntul se conduce cu ajutorul conturilor 371 "Marfuri", 378 "Diferente de pret la marfuri" si 4428 "TVA neexigibila".

Contabilitatea ambalajelor de transport se conduce cu ajutorul contului 381 "Ambalaje", daca se evalueaza la cost efectiv, iar daca evaluarea se face la pret de inregistrare sau standard, se utilizeaza si contul 388 "Diferente de pret la ambalaje".

Daca ambalajele de transport circula pe principiul restituirii intervin si conturile 409 "Furnizori - debitori" si contul 419 "Clienti - creditori". Aceste conturi avand cifra 9 pe ultima treapta de simbolizare au functie inversa decat cel din grupa din care fac parte.

Constituirea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie este expresia respectarii principiului prudentei, asigurand o informare corecta a utilizatorilor de informatii asupra dimensiunii reale a acestor elemente patrimoniale.

Contabilitatea deprecierii acestor elemente patrimoniale se conduce cu grupa de conturi 39 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie", care cuprinde conturile:.

391 "Ajustari pentru deprecierea materiilor prime"

392 "Ajustari pentru deprecierea materialelor"

3921 "Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile"

3922 "Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar"

393 "Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie"

394 "Ajustari pentru deprecierea produselor"

3941 "Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor"

3945 "Ajustari pentru deprecierea produselor finite"

3946 "Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale"

395 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti"

3951 "Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti"

3952 "Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti"

3951 "Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti"

3951 "Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti"

3951 "Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti"

3951 "Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti"

3951 "Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti"

396 "Ajustari pentru deprecierea animalelor"

397 "Ajustari pentru deprecierea marfurilor"

398 "Ajustari pentru deprecierea ambalajelor"


Redam in continuare cateva exemple practice privind stocurile:

1. Se cunosc urmatoarele date legate de materia prima "X" a unei societati comerciale:

Ø      Stoc initial: 100 kg; cost de achizitie: 10 lei/kg;

Ø      Cumparari in cursul lunii: 300 kg, cost de achizitie: 12 lei/kg si TVA 19%

Ø      Consum de materii prime: 200 kg;

Ø      Lipsa la inventar 50 kg;

Ø      Stoc final 150 kg.

Lipsa la inventar se imputa gestionarului la pretul de 20 lei/kg si TVA 19%; Creanta fata de gestionar se recupereaza din salariul acestuia.

a) In conditiile in care contabilitatea sintetica a stocurilor de materii prime se realizeaza cu ajutorul metodei inventarului permanent, se cere sa se faca inregistrarile contabile corespunzatoare in urmatoarele situatii:

a1) evaluarea iesirilor din stoc se face la cost mediu unitar ponderat; evidenta materiilor prime se tine la cost de achizitie.

a2) evaluarea iesirilor din stoc se face dupa metoda FIFO; evidenta stocului de materii prime se tine la cost de achizitie.

a3) evaluarea iesirilor din stoc se face dupa metoda LIFO; evidenta stocurilor de materii prime se tine la cost de achizitie. 

a4) evidenta stocurilor de materii prime se tine al cost standard de 11 lei/kg.

b) In conditiile in care contabilitatea sintetica a stocurilor de materii prime se realizeaza cu ajutorul metodei inventarului intermiten, se cere sa se faca inregistrarile contabile corespunzatoare.


a)      Unitatea utilizeaza metoda inventarului permanent

a1) Evaluarea iesirilor din stoc se face la cost mediu; pretul de inregistrare folosit: costul de achizitie

Achizitionarea de materii prime

Consumul de materii prime: 200 kg x cost mediu = 200 x [(1.000 + 3.600) : (100 + 300)]= 200 x 11,5 = 2.300 lei

Inregistrarea lipsei la inventar (50 kg x 11,5 lei/kg)

Imputarea lipsei

Stingerea creantei fata de gestionar

a2) Evaluarea iesirilor din stoc se face prin metoda FIFO; pretul de inregistrare folosit: costul de achizitie

Achizitionarea de materii prime

Consumul de materii prime (100 x 10 + 100 x 12 = 2.200)

Inregistrarea lipsei la inventar (50 kg x 12 lei/kg)

Imputarea lipsei

Stingerea creantei fata de gestionar

a3) Evaluarea iesirilor din stoc se face prin metoda LIFO; pretul de inregistrare folosit: costul de achizitie

Consumul de materii prime (200 kg x 12 lei/kg)

Inregistrarea lipsei la inventar (50 kg x 12 lei/kg)

Nota! Operatiile privind achizitia materiilor prime, inregistrarea lipsei la inventar si imputarea acesteia sunt identice cu cele prezentate la subpunctele precedente.


a4) Evidenta materiilor prime se tine la costul standard de 11 lei / kg

Aprovizionarea cu materii primeConsumul de materii prime (200 kg x 11 lei/kg)

Inregistrarea diferentelor de pret: Rc308 = k x Rc301; k = (100 + 300) : (1.100 + 3.300) = 0,045

Inregistrarea lipsei la inventar (50 kg x 11 lei/kg)

Inregistrarea diferentelor de pret aferente lipsei


b)      Unitatea utilizeaza metoda inventarului intermitent


Stornarea soldului initial de materii prime

sau
Achizitia de materii prime (300 kg x 12 lei/kg)

Inregistrarea stocului final de materii prime

(150 kg x 12 lei/kg)


Se trimit spre prelucrare la terti materii prime in valoare de 5.000 lei. Costul prelucrarii este de 1.000 lei, TVA 19%, si se achita prin ordin de plata. Ulterior materiile prime se returneaza.

Trimiterea materiilor prime spre prelucrare

Reintoarcerea de la prelucrare a materiilor prime

Inregistrarea costului prelucrarii

Achitarea costului prelucrarii prin banca


3. Se inregistreaza o lipsa de marfuri la inventar (peste normele admise) la costul de achizitie de 2.000 lei, din motive neimputabile. Adaosul comercial practicat de unitate este de 20% din costul de achizitie. Sa se inregistreze aceasta operatie in 3 variante:

a) un engrosist care tine evidenta marfurilor la cost de achizitie;

b un engrosist care tine evidenta marfurilor la pret de vanzare (cost de achizitie + adaos comercial) ;

c)   un detailist care tine evidenta marfurilor la pret de vanzare cu amanuntul.

a)      Evidenta se tine la cost de achizitie


b)      Evidenta se tine la pret de vanzare, fara TVA
c) Evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul


a), b), c) Inregistrarea TVA -ului aferent lipsei neimputabile


4. Se achizitioneaza de la furnizori animale pentru ingrasat la costul de achizitie de 10.000 lei si TVA 19%, care se achita cu ordin de plata. Sporul de crestere lunara in greutate se inregistreaza la valoarea efectiva de 2.000 lei. Dupa 6 luni se vand ca animale vii la pretul de 30.000 lei si TVA 19%, factura incasandu-se prin banca.

Achizitia animalelor

Achitarea facturii

Sporul lunar de crestere in greutate

Livrarea animalelor vii

Descarcarea gestiunii de animalele vandute (costul de achizitie: 10.000 lei; sporul de crestere in greutate: 2.000 lei/luna x 6 luni = 12.000 lei)
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact