StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara

Contabilitatea subventiilor pentru investitii si a provizioanelor

Contabilitatea subventiilor pentru investitii si a provizioanelor


OBIECTIVE

a) Definirea notiunilor de subventii pentru investitii si a provizioanelor si stabilirea rolului acestora in cadrul unitatii;b) Contabilizarea operatiilor privind subventiile pentru investitii.

NOTIUNI CHEIE

Subventii pentru investitii, provizioane.


Contabilitatea subventiilor pentru investitii


Subventiile pentru investitii reprezinta sume pentru acordarea carora principala conditie este ca persoana juridica beneficiara sa cumpere, construiasca sau achizitioneze active cu ciclu lung de fabricatie. Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (in diviziunea I  "VENITURI IN AVANS" - n.n.). Restituirea unei subventii referitoare la un activ se inregistreaza prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila.

Contabilitatea subventiilor pentru investitii se realizeaza cu ajutorul grupei de conturi 13 "Subventii pentru investitii" care tine evidenta subventiilor guvernamentale si a altor resurs 313f51d e primite pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit, detaliata in urmatoarele conturi:

131 "Subventii guvernamentale pentru investitii"

132 "Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii"

133 "Donatii pentru investitii"

134 "Plusuri de inventar de natura imobilizarilor"

138 "Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii"


Subventiile pentru investitii se transfera la venituri pe masura amortizarii bunurilor la care se refera. Sunt asimilate subventiilor pentru investitii imobilizarile primite cu titlu gratuit si cele constatate plus la inventar.


Aplicatie practica ilustrativa


Ilustram functionalitatea conturilor din grupa 13 "Subventii pentru investitii pe baza urmatorului exemplu ipotetic:

O societate comerciala isi adjudeca prin licitatie si incaseaza efectiv prin banca o subventie guvernamentala pentru investitii in valoare de 25.000 lei, cu care achizitioneaza un brevet la un pret negociat de 25.000 lei fara TVA si TVA 19%, care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.


1)Inregistrarea incasarii subventiei pentru investitii:


5121

2) Inregistrarea achizitionarii brevetului:3) Inregistrarea amortizarii anuale a brevetului (25.000 :5 = 5000) in fiecare din exercitiile financiare [N, N+4]:4) Inregistrarea virarii anuale la venituri exceptionale a unei cote parti din subventia pentru investitii egala cu amortizarea anuala:Se observa ca la finele celor cinci exercitii financiare in care se amortizeaza liniar brenetul finantat din subventia pentru investitii, contul 131" Subventii guvernamentale pentru investitii" se soldeaza, iar brevetul fiind complet amortizat poate fi scos din evidenta prin formula contabila:Comentarii:

1) In ipoteza in care subventia pentru investitii acopera doar partial valoarea amortizabila a activului necorporal sau corporal subventionat, transferul subventiei la venituri, dotat in timp, se va face proportional cu cota-parte din valoarea amortizabila subventionata;

2) In caz de cedare a activului subventionat inainte de expirarea duratei normale de utilizare, partea din subventie aferenta duratei de neutilizare se va rambursa de regula, subventionatorului.

3) Functionalitatea celorlalte conturi operationale din grupa 13, subventii pentru investitii este similara cu adoptarea corespunzatoare la cazuistica concreta de adjudecare si utilizare a surselor de finantarea, a investitiilor, asimilate subventiilor guvernamentale.


Contabilitatea provizioanelor


Provizionul reprezinta un pasiv cu exigibilitate sau valoare incerta. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie pentru elemente cum sunt:

a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;

b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;

c) alte provizioane.

Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Un provizion va fi inregistrat in contabilitate daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

(a) exista o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;

(b) este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective si

(c) suma poate fi estimata credibil.

Constituirea provizioanelor este impusa de doua principii de baza care stau la baza organizarii contabilitatii:

prudenta, care presupune, in esenta, contabilizarea oricarei pierderi probabile si necontabilizarea veniturilor probabile;

independenta exercitiului, conform caruia la stabilirea rezultatului financiar al exercitiului se iau in considerare toate cheltuielile si veniturile provenite din acel exercitiu, indiferent de momentul in care are loc decontarea.


Conceptul de provizion se preteaza la doua interpretari:

interpretarea contabila, care presupune stabilirea marimii acestuia si reflectarea provizionului in contabilitate;

interpretarea economica, conform careia provizionul este un element de cheltuiala la constituire, si, respectiv,  de venit la anulare.


Contabilitatea provizioanelor se realizeaza cu ajutorul contului de grupare 151 "Provizioane" in cadrul caruia s-au instituit conturi operationale de gradul II pentru urmatoarele elemente:

1511 "Provizioane pentru litigii"

1512 "Provizioane pentru garantii acordate clientilor"

1513 "Provizioane pentru dezafectare, imobilizari corporale si alte actiuni similare           legate de acestea"

1514 "Provizioane pentru restructurare"

1515 "Provizioane pentru pensii si obligatii similare"

1516 "Provizioane pentru impozite"

1518 "Alte provizioane"


Provizioanele pentru litigii se pot constitui la sfarsitul exercitiului pentru litigiile aflate in curs, deoarece exista riscul ca acestea sa se finalizeze in defavoarea unitatii. Acestea trebuie constituite la nivelul sumelor aflate in litigiu.

Provizioanele pentru garantii acordate clientilor se constituie in cazul livrarilor de bunuri cu termen de garantie existand astfel posibilitatea ca o parte din cei carora societatea le-a livrat bunurile respective sa solicite remedierea sau inlocuirea acestora ceea ce presupune existenta unor riscuri pentru unitate care ar putea genera cheltuieli suplimentare. Ca marime, acestea se dimensioneaza prin aplicarea procentului de cheltuieli cu remedierile din anul trecut asupra valorii livrarilor pentru care se acorda garantii. In ramura constructiilor provizioanele de aceasta natura se constituie la nivelul retinerilor facute de catre beneficiarul lucrarii de constructii - montaj.

Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea. Potrivit legislatiei din Romania, acest provizion urmeaza a fi folosit de catre agentii economici care desfasoara activitati in domeniul exploatarii zacamintelor naturale si care sunt obligati sa inregistreze si sa deduca fiscal provizioane pentru refacerea terenurilor in vederea redarii acestora in circuitul economic.

Aceste provizioane se constituie in limita unei cote de pana la 1% din rezultatul financiar din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarilor zacamintelor minerale.

Provizioane pentru restructurare. Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:

a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;

b) inchiderea unor sedii ale entitatii;

c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel al conducerii;

d) organizarea fundamentelor care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.

Provizioane pentru pensii si obligatii similare urmeaza a fi utilizat in contabilitatea entitatilor care vor administra pensiile private si alte beneficii ale angajatilor asimilate pensiilor.

Provizioane pentru impozite se utilizeaza pentru a reflecta provizioanele constituite pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care, potrivit legislatiei in vigoare, sumele respective nu apar ca datorie aferenta perioadei curente in relatia cu statul.

Alte provizioane reflecta provizioanele constituite pentru alte elemente decat cele care pot fi incadrate in categoriile precedente.

Mecanismul de constituire si anulare a acestor provizioane este coordonat cu cel general, adaptat la cazuistica concreta.

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta, iar in cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este posibila o iesire de resurse, provizionul trebuie "reajustat" prin anulare si reluare la venituri.


Inregistrarile contabile privind provizioanele sunt:


Constituirea sau suplimentarea provizioanelor:"Cheltuieli de exploatare privind provizioanele""Provizioane"


Diminuarea sau anularea provizioanelor, ramase fara obiect, partial sau total:


151X

"Provizioane""Venituri din provizioane"

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact