StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara

Contabilitatea imobilizarilor necorporale

Contabilitatea imobilizarilor necorporale


OBIECTIVE

a) Definirea notiunii de imobilizari necorporale si prezentarea continutului acestora din punctul de vedere al contabilitatii;b) Contabilizarea operatiilor privind intrarile, amortizarea si iesirile de imobilizari necorporale.

NOTIUNI CHEIE

Imobilizari necorporale, cheltuieli de constituire, de dezvoltare, concesiunea, fond comercial, amortizare.


Recunoasterea si evaluarea imobilizarilor necorporale


Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor, sau pentru scopuri administrative.

In bilant, un activ necorporal trebuie recunoscut daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoana juridica si daca costul sau poate fi evaluat in mod credibil.

Prin beneficii economice viitoare se intelege potential 636g65g ul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar catre persoana juridica.

Conform OMFP nr. 1752/2006 imobilizarile necorporale cuprind:

Cheltuielile de constituire;

Cheltuielile de dezvoltare;

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si alte valori similare;

Fondul comercial;

Alte imobilizari necorporale; si

Imobilizarile necorporale in curs de executie.

Un activ necorporal se inregistreaza initial la costul de achizitie sau de productie, iar daca acesta a fost raportat drept cheltuiala nu mai poate fi recunoscut ca parte din costul unui activ necorporal.

Cheltuielile ulterioare recunoasterii initiale unui activ necorporal se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate, insa acestea pot majora costul activului necorporal daca vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil.

In bilant un activ necorporal trebuie prezentat la cost, mai putin amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere.


Amortizarea, cedarea si derecunosterea imobilizarilor necorporale


Valoarea amortizabila a unei imobilizari necorporale trebuie sa fie alocata sistematic de-a lungul duratei sale de viata utila. Durata de viata utila reprezinta perioada pe parcursul careia se estimeaza ca intreprinderea va utiliza activul supus amortizarii sau numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de catre intreprindere prin folosirea activului respectiv.

Un activ necorporal trebuie scos din evidenta la cedare, atunci cand nici un beneficiu economic nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

Castigurile sau pierderile care apar odata cu cedarea imobilizarii necorporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia si se recunosc ca venit sau cheltuiala, in contul de profit si pierdere.


Contabilitatea imobilizarilor necorporale


Contabilitatea imobilizarilor necorporale se conduce cu ajutorul conturilor din grupa grupa 20 "Imobilizari necorporale", in carul careia s-au instituit si nominalizat conturile:

201 "Cheltuieli de constituire";

203 "Cheltuieli de dezvoltare";

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare";

207 "Fondul comercial";

2071 "Fond comercial pozitiv"

2072 "Fond comercial negativ"

208 "Alte imobilizari necorporale";

233 "Imobilizari necorporale in curs";

234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale".

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice, cum ar fi: cheltuieli de inscriere si inmatriculare; cele privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni; cheltuielile de prospectare a pietei, de publicitate si diverse alte cheltuieli legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii economice.

Aceste cheltuieli pot fi imobilizate sub forma cheltuielilor de constituire, cand trebuie amortizate, pe o perioada de cel mult 5 ani, iar elementele de natura cheltuielilor se prezinta detaliat in notele explicative. Reglementarile legale prevad ca atata timp cat cheltuielile de constituire nu sunt amortizate, deci, prezinta sold, nu se pot distribui dividende, daca nu sunt constituite rezerve cel putin la dimensiunea cheltuielilor de constituire existente in sold.

Contabilitatea cheltuielilor de constituire imobilizate se conduce cu ajutorul contului 201 "Cheltuieli de constituire", cont sintetic de gradul I, cont de activ, fiind posibil sa prezinte sold debitor ce exprima dimensiunea cheltuielilor de constituire existente la un moment dat.

Cheltuielile de dezvoltare sunt acele cheltuieli care privesc aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.

Asa ar fi, de exemplu:

proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;

proiectarea echipamentelor si utilajelor care implica o tehnologie noua;

proiectarea, constructia si operarea unei uzine - pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga; si

proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

Cheltuielile de dezvoltare sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul contului             203 "Cheltuieli de dezvoltare", se supun amortizarii pe o perioada de cel mult 5 ani.

Concesiunea, in termeni juridici, poate fi definita ca o conventie, un contract, prin care o persoana fizica sau juridica, denumita concesionar, dobandeste dreptul de utilizare a anumitor bunuri sau servicii, de exercitare a unor activitati, din partea unui concedent, in schimbul unor beneficii. Deci, concesiunea este o imobilizare necorporala a carei valoare este determinata de valoarea bunurilor sau serviciilor preluate cu titlu de concesiune.

Fondul comercial, din punct de vedere contabil, este o imobilizare necorporala, care reprezinta orice exces al costului de achizitie peste interesul celui ce achizitioneaza in valoarea justa a activelor si datoriilor identificabile achizitionate la data tranzactiei de schimb.

Fondul comercial apare de regula la consolidare si se determina ca diferenta intre costul de achizitie, mai mare, si valoarea justa, mai mica, la data tranzactiei, a partii de active nete tranzactionate de catre o persoana juridica.

In categoria altor imobilizari necorporale se cuprind programele informatice create de catre unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte imobilizari necorporale.

In principiu, programele informatice se amortizeaza pe o perioada care nu poate depasi 3 ani, chiar daca ele nu se scot din evidenta si se utilizeaza in continuare.

Contabilitatea altor imobilizari necorporale se conduce cu ajutorul contului 208 "Alte imobilizari necorporale, cont de activ.


Imobilizarile necorporale in curs sunt reprezentate de catre imobilizarile necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, fiind evaluate la costul de productie sau de achizitie, dupa caz.

Contabilitatea imobilizarilor necorporale in curs se conduce cu ajutorul grupei           23 "Imobilizari in curs", in cadrul careia s-au instituit si nominalizat pentru aceasta categorie de elemente patrimoniale doua conturi operationale, si anume:

"Imobilizari necorporale in curs"

"Avansuri acordate pentru imobilizarile necorporale"

Ambele sunt conturi sintetice de gradul I, operationale, conturi de activ.

Pentru contabilizarea amortizarii imobilizarilor necorporale, conform OMFP nr. 306/2002 se foloseste contul de pasiv 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" in cadrul caruia au fost instituite urmatoarele conturi operationale de gradul II:

2801 "Amortizarea cheltuielilor de constituire";

2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare";

2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare";

2808 "Amortizarea altor imobilizari necorporale"


Valoarea unei imobilizari se poate modifica pe parcursul existentei sale in patrimoniul unei intreprinderi. Modificarea valorii unei imobilizari este determinata de urmatorii factori:

a)      factori interni, care se refera la faptul ca imobilizarea respectiva, prin folosirea ei in procesul de exploatare isi transfera valoarea asupra bunurilor si serviciilor care sunt realizate cu ajutorul ei. Acest transfer de valoare este ireversibil, ceea ce in literatura de specialitate este cunoscut sub denumirea de depreciere ireversibila a valorii imobilizarilor. Prin urmare, amortismentul este expresia valorica a deprecierii ireversibile a valorii imobilizarilor.

b)      Factori externi, sub actiunea carora valoarea unei imobilizari este influentata fara a exista o legatura directa cu folosirea acesteia. Practic valoarea unei imobilizari este influentata de raportul dintre cerere si oferta de pe piata, de actiunea unor variabile de natura calitativa, care nu pot fi cuantificate, dar care influenteaza valoarea justa a imobilizarii respective. In cazul in care actiunea acestor factori externi se manifesta in sensul diminuarii valorii unei imobilizari, atunci aceasta pierdere de valoare, care este considerata conjuncturala, se numeste depreciere reversibila. Expresia valorica a deprecierii reversibile a valorii unei imobilizari o reprezinta ajustarile pentru depreciere.


Conturile utilizate pentru reflectarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sunt:

290 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale"

2093 "Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare"

2095 "Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor de fabrica"

2097 "Ajustari pentru deprecierea fondului comercial"

2098 "Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale"

293 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie"

2932 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie"


Redam in continuare cateva exemple practice privind imobilizarile necorporale:

Se constituie o societate comerciala al carei asociat depune la casieria unitatii suma de 5.000 lei, din care achita la notar suma de 1.000 lei pentru autentificarea actului de constituire si la Registrul Comertului suma de 2.000 lei si TVA 19% pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de inmatriculare, de publicare in Monitorul Oficial. Dupa inceperea activitatii, cheltuielile de constituire se amortizeaza in 10 luni si se restituie asociatului suma depusa initial. Unitatea opteaza pentru a fi platitoare de TVA de la inceputul activitatii. Se inregistreaza in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire si scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate.


Depunerea de catre asociat a sumei la casierie

Achitarea comisionului la notariat

Inregistrarea cheltuielilor de constituire

Plata in numerar a cheltuielilor de constituire

Restituirea catre asociat a sumei depuse

Amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire

Scoaterea din evidenta a cheltuielilor complet amortizate


O societate comerciala hotaraste sa-si modernizeze tehnologia de fabricatie a unui produs. Unitatea achita in numerar un avans de 5.000 lei unui institut de proiectare care va realiza lucrarile de dezvoltare. Dupa finalizarea lucrarilor, institutul factureaza documentatia la valoarea de 20.000 lei si TVA 19%. Decontarea facturii se face prin banca, tinandu-se seama de avansul achitat. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza in 20 de luni. Se inregistreaza in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a cheltuielilor de dezvoltare si scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate.


Acordarea avansului

Primirea facturii

Receptia documentatiei

Decontarea facturii si regularizarea avansului
5.000

Amortizarea lunara

Scoaterea din evidenta a cheltuielilor complet amortizate

Se realizeaza de catre personalul firmei un program informatic pentru nevoi proprii. Costul sau este de 9.000 lei si se amortizeaza in 2 ani. Ulterior este scos din evidenta. Se inregistreaza in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a programului informatic.


Intrarea in patrimoniu a programului informatic obtinut cu forte proprii

Inregistrarea amortizarii lunare (9.000:2:12)

Scoaterea din evidenta a programului amortizat


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact