StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara

Contabilitatea imobilizarilor financiare

Contabilitatea imobilizarilor financiare


OBIECTIVE

a) Definirea notiunii de imobilizari financiare si prezentarea continutului acesteia din punctul de vedere al contabilitatii;b) Contabilizarea operatiilor privind imobilizarile financiare

NOTIUNI CHEIE

Titluri de particip 545g65f are, interese de participare, intreprinderea asociata, creante legate de participatii, creante imobilizate, societate mama, filiala


Prezentarea generala a imobilizarilor financiare


Imobilizarile financiare sunt investitii financiare pe termen mediu si lung, care cuprind: a) titlurile de participare; b) interese de participare detinute; c) alte titluri imobilizate si d) creante imobilizate.

Toate imobilizarile financiare sunt generatoare de venituri financiare.

Titlurile de participare - reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acestora.

Interesele de participare - reprezinta drepturi detinute in capitalul altor societati comerciale. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile persoanei juridice respective. Interesele de participare cuprind investitii in intreprinderi asociate si investitii strategice.

O participare de 10% pana la 20% in capitalul altei societati este o investitie strategica.

Intreprinderea asociata este considerata intreprinderea in care investitorul are o influenta semnificativa, detinand 20% pana la 50% din actiunile cu drept de vot la intreprinderea asociata.

Detinerea de participatii in capitalul altor societati, confera unitatilor detinatoare:

o pozitie de actionar semnificativ, cand detine actiuni sau alte valori care reprezinta cel putin 5% din capitalul social al emitentului, care dau dreptul la cel putin 5% din drepturile de vot in AGA;

o pozitie de control daca detine cel putin 1/3 din actiunile emitentului si 1/3 din drepturile de vot din AGA;

o pozitie majoritara sau de control executiv daca detine mai mult de ½ din actiunile emitentului si din drepturile de vot din AGA.

Daca o societate detine controlul asupra altei societati, aceasta din urma este filiala pentru societatea care detine controlul, cunoscuta sub denumirea generica de societate - mama.

Controlul reprezinta capacitatea de a conduce politicile financiare operationale ale unei societati pentru a obtine beneficii din activitatea ei.

In categoria creantelor imobilizate, se includ:

Sume datorate de entitati afiliate si creante legate de interese de participare - care constau din acele creante ale persoanei juridice rezultate din acordarea de imprumuturi societatilor la care detine titluri de participare sau interese de participare;

Imprumuturi pe termen lung - in care se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobanzi, potrivit legii;

Alte creante imobilizate - care privesc garantiile, depozitele si cautiunile depuse de unitate la terti.


In contabilitatea curenta imobilizarile financiare, recunoscute ca active, se evalueaza la cost de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de achizitie  acestora, iar cheltuiala necesara privind achizitionarea imobilizarilor financiare se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului.

Ulterior, la data bilantului, imobilizarile financiare sunt prezentate la valoarea contabila, mai putin provizioanele pentru depreciere cumulate. Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare se constituie ca diferenta intre valoarea de intrare a acestora si valoarea justa stabilita cu ocazia inventarierii.


Contabilitatea imobilizarilor financiare


Conform OMFP nr. 1752/2006, contabilitatea imobilizarilor financiare in participatii se realizeaza cu ajutorul conturilor:

Contul 261 "Actiuni detinute la entitati afiliate", cont sintetic de gradul I, operational, cont de activ, soldul sau debitor reprezinta valoarea titlurilor de participare existente la societatile din cadrul grupului.

Contul 263 "Interese de participare", cont sintetic de gradul I, operational, cont de activ, soldul sau reprezinta imobilizarile financiare sub forma de interese de participare detinute.

Cu ajutorul contului 263 se tine evidenta titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care persoana juridica le detine in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile.

Contul 264 "Titluri puse in echivalenta" (apare numai an situatiile financiare anuale consolidate).

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" cont sintetic de gradul I, operational, cont de activ, cu ajutorul caruia se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata. Alte titluri imobilizate, ca si celelalte titluri de participare (261, 262, 263) pot fi detinute ca urmare a achizitionarii lor de pe o piata financiara, ca urmare a aporturilor in natura sub orice forma sau a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.

In creditul contului se reflecta cedarile de imobilizari financiare sub forma de alte titluri imobilizate. Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.


Contabilitatea creantelor imobilizate se conduce cu ajutorul contului 267 "Creante imobilizate", care se detaliaza pe urmatoarele conturi operationale:

2671 "Sume datorate de entitati afiliate"

2672 "Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate"

2675 "Creante legate de interesele de participare"

2676 "Dobanda aferenta creantelor legate de interese de participare"

2675 "Imprumuturi acordate pe termen lung"

2676 "Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung"

2678 "Alte creante imobilizate"

2679 "Dobanzi aferente altor creante imobilizate"

Toate conturile mentionate sunt conturi de activ, debitandu-se cu marimea creantelor imobilizate, inclusiv cu dobanzile calculate conform legii si creditandu-se cu incasarea sau diminuarea cuantumului acestora.

Imobilizarile financiare nu sufera deprecieri ireversibile ale valorii lor prin folosire. Tinand seama de aceasta, daca valoarea justa la sfarsitul exercitiului este inferioara valorii contabile, diferenta reprezinta o depreciere reversibila si necesita existenta unui provizion pentru depreciere astfel incat in Situatiile financiare imobilizarile respective sa fie prezentate la valoarea justa, urmand ca in exercitiul in care deprecierea nu mai exista sau s-a diminuat sa fie anulat sau diminuat si provizionul respectiv.

Daca valoarea justa la sfarsitul exercitiului este superioara valorii de intrare atunci, in virtutea principiului prudentei, nu se inregistreaza in contabilitate aceasta apreciere a valorii imobilizarii.

Pentru reflectarea ajustarilor pentru depreciere sunt folosite conturile:

296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare"

2961 "Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati afiliate"

2962 "Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare"

2963 "Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate"

2964 "Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitati afiliate"

2965 "Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare"

2966 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung"

2968 "Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate"


Redam in continuare cateva exemple practice privind imobilizarile financiare:

1. Se achizitioneaza 20.000 actiuni cu pretul de 10 lei /bucata cu scopul de a obtine o influenta asupra gestiunii unitatii emitente de titluri (societatea respectiva va fi inclusa in cadrul grupului) si pentru obtinerea unui venit financiar sub forma de dividende. Se achita prin banca suma de 150.000 lei, restul se va achita ulterior prin aceeasi modalitate. Comisionul achitat in numerar unitatii care a instrumentat tranzactia este de 1% si TVA 19%. In anul urmator se incaseaza cu ordin de plata dividende in suma de 50.000 lei. Ulterior se vand 1.000 actiuni cu pretul de 15 lei /bucata, incasarea facandu-se ulterior in numerar. Titlurile vandute se scot din evidenta la pretul de cumparare.


Achizitionarea titlurilor

Achitarea comisionului

Achitarea varsamintelor neefectuate

Incasarea dividendelor

Vanzarea actiunilor (1.000 x 15)

Incasarea creantei

Scoaterea din evidenta a titlurilor (1.000 x 10)


2. O societate comerciala acorda prin banca unui tert un imprumut de 10.000 lei pe termen de 2 ani, cu o dobanda anuala de 15%, care trebuie sa se achite la sfarsitul fiecarui an. Dobanda din primul an se incaseaza cu intarziere adica in cursul celui de al doilea an.


Acordarea cu ordin de plata a imprumutului

Inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an

Incasarea dobanzii restante

Incasarea dobanzii din anul al doilea

Rambursarea imprumutului la scadenta


3. In exercitiul N se achizitioneaza 1,000 de actiuni la pretul unitar de 20 lei, unitatea intentionand sa le detina o perioada mai mare de un an. La sfarsitul exercitiului N se constata ca a scazut cursul acestor actiuni la 18 lei/actiune. La sfarsitul exercitiului N+1 cursul este de 17 lei/actiune, moment in care se vand 200 de actiuni. Sa se inregistreze in contabilitate provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare, daca este cazul, incepand cu exercitiul N.


Constituirea la sfarsitul exercitiului N a ajustarii pentru depreciere (deprecierea reversibila = valoarea de intrare - valoarea de piata = 20,000 - 18,000 = 2,000 lei)

Suplimentarea ajustarii la sfarsitul exercitiul N+1 [deprecierea reversibila (ajustare necesara) = valoarea de intrare - valoarea de piata = 16,000 - 13,600 = 2,400 lei; Suplimentarea ajustarii = ajustare necesara - ajustare existenta = 2,400 - 2,000 = 400 lei]


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact