StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara

Contabilitatea decontarilor salariale, sociale si fiscale

Contabilitatea decontarilor salariale, sociale si fiscale


OBIECTIVE

a) Definirea notiunilor creante si datorii salariale, sociale si fiscale si prezentarea continutului acestora din punctul de vedere al contabilitatii;b) Contabilizarea operatiilor privind decontarile cu salariatii, organismele de asigurari si protectie sociala si cu bugetul statului.

NOTIUNI CHEIE

Salarii, sporuri, indemnizatii, contributii sociale, impozite directe (salarii, profit, venit), TVA, subventii.


Contabilitatea decontarilor cu personalul si cu bugetele de asigurari sociale


Salariile constau din totalitatea veniturilor in bani sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara activitate in baza unui contract individual sau colectiv de munca, indiferent de perioada 757j91h la care se refera, de denumirea veniturilor sau forma sub care se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de  munca, de maternitate si pentru concediu privind ingrijirea copilului pana la doi ani.

Deci, salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

Salariul cuprinde: salariu de baza; indemnizatie; sporurile, precum si alte adaosuri.

Corelat cu munca salariata functioneaza sistemul de asigurari si protectie sociala.

In contabilitatea intreprinderilor din Romania, componentele drepturilor salariale cuvenite personalului acestora reprezinta atat cheltuieli ale angajatorilor, cat si obligatii de plata ale acestora.

Cheltuielile salariale principale suportate de catre angajatori (indeosebi cele referitoare la drepturile salariale cuvenite) se refera la componentele fondului de salarii al fiecarui angajat. Acesta include totalitatea salariilor brute (aferente timpului lucrat) suportate de angajator. Elementele salariului brut in general, a celui aferent timpului efectiv lucrat in special sunt urmatoarele:

- salariul de incadrare - stabilit in urma negocierilor colective sau individuale dintre patronat si si salariati sau reprezentantii acestora, este echivalentul valoric al muncii prestate.

- sporurile si adaosurile - acordate pentru:

vechime in munca;

conditii de munca periculoase, grele, penibile, nocive, de noapte;

uzitarea limbilor straine in timpul serviciului;

plata muncii suplimentare;

indeplinirea unor functii suplimentare;

indemnizatiile de conducere;

cota-parte din profit care se cuvine si se repartizeaza salariatilor.

- indexarile - se obtin in urma aplicarii procentelor (generate de cresterea preturilor) asupra salariului de incadrare.

- indemnizatiile pentru concediile de odihna - sunt acordate dupa 11 luni lucrate (in regim de norma intreaga de munca), in cazul salariatilor angajati prin repartitie sau in functie de numarul de luni lucrate, in cazul salariatilor angajati prin transfer in interes de serviciu de la o alta unitate patrimoniala.

- indemnizatiile aferente concediilor pentru formare profesionala - sunt acordate la cererea salariatului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acesteia, iar durata aferenta acestora nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual, ci dimpotriva este asimilata unei perioade de munca efective. Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata. Cele fara plata se acorda la initiativa salariatului.

- indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca - platite sau nu din fondul de salarii brut realizat conform timpului efectiv lucrat.

- avantajele in natura - constituie partea salariului acordata sub forma de bunuri si servicii.

Alaturi de componentele drepturilor salariale cuvenite personalului, cheltuielile suportate de angajator includ si cele referitoare la contributiile la bugetele de asigurari si protectie sociala, care vor fi tratate in subcapitolul urmator intitulat 'Contabilitatea asigurarilor sociale, a protectiei sociale si a operatiile asimilate'.

La baza stabilirii salariilor pentru fiecare angajat stau documentele primare, care se pot grupa dupa cum urmeaza:

- documente referitoare la prezenta la lucru si volumul de munca prestat: condica de prezenta, carnet de pontaj, fisa de pontaj, foaie colectiva de pontaj, situatia prezentelor si absentelor, etc.

- documente referitoare la productia obtinuta: pontajul lucrarilor manuale, pontajul mecanizatoru-lui, bon de lucru individual, bon de lucru colectiv, raport de productie si salarizare, etc.

- documente referitoare la stabilirea salariilor: lista de avans chenzinal, stat de plata pentru angaja-ti, lista pentru plati partiale, lista de indemnizatii pentru concediul de odihna, desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat, drepturi banesti-chenzina I, drepturi banesti-chenzina II, cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, fisa de evidenta a salariilor

- documente referitoare la evidenta nominala a angajatiilor, a salariilor acestora si a impozitelor aferente: contract de munca, decizie de desfacere a contractului de munca, adeverinta salariat, declaratie initiala/rectificativa privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale, declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, fise fiscale, registrul de evidenta a salariatilor.


Cheltuielile salariale ale intreprinderii, in afara salariului brut, sunt reprezentate de urmatoarele contributii:

1. Bugetul (contributia) sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, la care angajatii contribuie cu 9,5 %, prin stopaj la sursa, iar angajatorul, cu o cota, in functie de conditiile de munca, luandu-se ca baza, fondul brut de salarii si anume:

pentru conditii normale de munca 19,5%;

pentru conditii deosebite de munca 24,5 %;

pentru conditii speciale de munca 29,5%.

2. Bugetul (contributia) pentru fondul de somaj, care se alimenteaza prin contributia angajatorului in cota de 2 % din fondul brut de salarii, si 1 % contributia salariatului calculata la salariul de incadrare.

3. Bugetul (contributia) asigurarilor sociale de sanatate (BASS), alimentat cu contributia unitatii (angajatorului) de 6 % din fondul de salarii realizat si din cota de 6,5 % din venitul brut al salariatului.

. De asemenea, angajatorul calculeaza si varsa contributia pentru accidente de munca si boli profesionale, in procent de 0,5 - 4 % din fondul de salarii realizat, in functie de codul CAEN aferent activitatii desfasurate de intreprindere;

Pe langa aceste contributii legate de salarii, angajatorul mai datoreaza si comisionul catre Inspectoratul Teritorial de Munca, calculat astfel:

- in cazul in care completarea eventualelor modificari ale drepturilor salariale inserate in carnetele de munca se realizeaza de catre Camera de Munca - se aplica procentul de 0,75% asupra fondului brut de salarii realizat conform timpului de munca efectiv lucrat;

- in cazul in care evidenta tuturor modificarilor salariale din carnetele de munca se realizeaza la nivelul intreprinderii in cauza, in urma aprobarilor primite de la Inspectoratul Teritorial de Munca - se aplica procentul de 0,25% asupra fondului brut de salarii realizat conform timpului de munca efectiv lucrat.

Mentionam ca pentru angajatii care lucreaza la alte firme decat cea unde au functia de baza, acest comision nu se plateste.

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, angajatii beneficiaza de drepturi privind asigurarile sociale, dintre care amintim:

- indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca - se achita din fondul brut de salarii aferent timpului efectiv lucrat si din bugetul asigurarilor sociale de stat.

- indemnizatia pentru maternitate - se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat. Concediile medicale pentru maternitate se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice

- indemnizatia pentru cresterea copilului - se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat, acordandu-se unuia dintre parintii copilului, pana cand acesta implineste varsta de 2 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani.

- indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav - se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat, acordandu-se pana cand copilul bolnav implineste varsta de 7 ani sau in cazul copilului cu handicap pana la varsta de 18 ani

- ajutorul de deces - suportandu-se integral din bugetul asigurarilor sociale de stat, acesta se acorda in cazul decesului asiguratului sau al unui membru de familie aflat in intretinerea titularului. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut pe economie, iar in cazul decesului unui alt membru de familie, indemnizatia se injumatateste. In principal, aceasta se acorda unei singure persoane (sotul/sotia, parintele, copilul, tutorele, curatorul, mostenitorul sau o terta persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile de inmormantare).

- alte concedii platite - se acorda salariatilor pentru diferite scopuri si anume:

pentru casatorie - 5 zile calendaristice

pentru nasterea sau casatoria unui copil al salariatului - 3 zile calendaristice

pentru decesul sotului/sotiei sau al unei rude pana la gradul II - 3 zile calendaristice

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu salariatii se realizeaza cu ajutorul conturilor:

421 'Personal - salarii datorate', care este un cont de pasiv fiind utilizat pentru evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale in bani si in natura ale acestuia, inclusiv a adaosurilor si premiile platite din fondul de salarii;

'Personal - ajutoare materiale datorate', este utilizat pentru evidenta ajutoarelor pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a celor de maternitate, a ajutoarelor de deces, etc. datorate personalului;

424 'Participarea personalului la profit' care este un cont de pasiv fiind utilizat pentru evidenta stimulentelor materiale repartizate angajatilor din profitul net realizat;

425 'Avansuri acordate personalului', este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta avansului chenzinal acordat angajatilor;

426 'Drepturi de personal neridicate', cont de pesiv, in care se transfera drepturile de personal neridicate. In conditiile in care drepturile personalului se achita prin virament bancar, prin carduri, utilizarea acestui cont in practica este limitata;

427 'Retineri din salarii datorate tertilor', este utilizat pentru evidenta retinerilor din drepturile salariale datorate tertilor (ca de exemplu: chirii, popriri, pensii alimentare, etc);

428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

4281 "Alte datorii in legatura cu personalul"

4282 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu bugetele de asigurari si protectie sociala se efectueaza cu ajutorul conturilor de gradul I din grupa 43 'Asigurari sociale, protectie sociala si conturi asimilate' si din grupa 44 'Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate' si anume:

431 'Asigurari sociale' - cu detalierea pe urmatoarele conturi de gradul II:

o       4311 'Contributia unitatii la asigurarile sociale'

o       4312 'Contributia personalului pentru pensia suplimentara'

o       4313 'Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate'

o       4314 'Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate'

437 'Ajutor de somaj' - cu detalierea urmatoare:

o       4371 'Contributia unitatii la fondul de somaj'

o       4372 'Contributia personalului la fondul de somaj'

438 'Alte datorii si creante sociale' - care se desfasoara pe urmatoarele conturi de gradul II:

o    4381 'Alte datorii sociale'        

o    4382 'Alte creante sociale'

Toate aceste conturi, cu exceptia contului 4382 'Alte creante sociale', de regula sunt conturi de pasiv, reflectand datorii ale intreprinderii fata de beneficiarii sumelor respective. In cazul in care intreprinderea plateste mai mult decat are obligatia, acest conturi vor prezenta sold debitor, fapt care le transforma in conturi de activ. Deci, in anumite situatii, aceste conturi pot fi, dupa functia contabila, bifunctionale.

Conturile de cheltuieli legate de salariile personalului sunt: 641 'Cheltuieli cu salariile personalului' si 645 'Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala', acesta din urma detaliindu-se pe mai multe conturi sintetice de gradul II.


Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului


Derularea activitatilor economice a firmelor genereaza datorii si creante fata de bugetul statului si fata de alte organisme publice.

Datoriile fiscale se concretizeaza in impozite, taxe si contributii. Acestea se pot clasifica dupa cum urmeaza:

impozite directe, suportate direct de catre platitori si anume:

impozitul pe profit;

impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

impozitul pe veniturile de natura salariilor;

impozitul pe dividende;

impozite si taxe locale: impozitul pe cladiri, pe terenuri, pe venitul agricol, taxa pentru mijloacele de transport, taxa pentru utilizarea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, impozitul pe spectacole, taxa hoteliera, etc.;

fondurile speciale: fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pentru produse petroliere, fondul de protejare a asiguratilor. Fondul de protectie a victimelor, fondul cinematografic national, fondul special al drumurilor publice, fondul cultural national, etc.

impozite indirecte, incluse in preturile bunurilor si tarifele serviciilor si anume:

taxa pe valoarea adaugata;

accize;

taxe vamale;

taxe pentru jocuri de noroc;

taxe pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare, etc.

Creantele fiscale care apar in urma relatiilor cu bugetul statului se concretizeaza in subventii de primit si varsaminte virate in plus.

Pentru reflectarea datoriilor si creantelor fata de buget si alte organisme publice in lista de conturi prevazute de OMFP nr. 1752/2006 s-a prevazut structura de conturi 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi speciale", in cadrul careia s-au instituit si nominalizat conturi operationale grupate in doua categorii, si anume:

A. Conturi de datorii, si anume:

441 "Impozit pe profit/venit"

442 "Taxa pe valoarea adaugata" , cu detalierea:

o       4423 "TVA de plata"

o       4427 "TVA colectata"

o       4428 "TVA neexigibila"

444 "Impozit pe salarii"

446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

447 "Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate"

448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"

cu contul operational:

o       4481 "Alte datorii fata de bugetul statului"


B. Conturi de creante:

441 "Impozit pe profit/venit"

442 "Taxa pe valoarea adaugata"; cu conturile operationale:

o       4424 "TVA de recuperat"

o       4426 "TVA deductibila"

o       4428 "TVA neexigibila"

445 "Subventii"

448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului", cu contul operational:

o       4482 "Alte creante privind bugetul statului".

Calculul impozitului pe profit se face prin aplicarea cotei de impozit pe profit (16%) la baza de calcul a impozitului pe profit stabilita la sfarsitul fiecarei luni sau trimestru, dupa caz, cumulat de la inceputul anului, varsandu-se pana in data de 25 a lunii urmatoare perioadei de calcul.

Baza de calcul a impozitului pe profit se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile(elementele) neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile, conform relatiei:


Rf = Rc - Vnimp + Cn

unde:

Rf - rezultat fiscal (profit impozabil/pierdere fiscala);

Rc - rezultat contabil (Rc = Venituri totale - Cheltuieli totale)

Vnimp - venituri (elemente) neimpozabile;

Cn - cheltuieli nedeductibile.

Veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile sunt definite ca atare in legislatia fiscala in vigoare.


Impozitul pe venit se datoreaza doar de catre microintreprinderile care nu au optat pentru plata impozitului pe profit si se calculeaza prin aplicarea procentului de 2% in 2007, 2,5% in 2008 si 3% in 2009 asupra sumei totale a veniturilor trimestriale, evidentiate in conturile din clasa a 7-a 'Conturi de venituri', cu exceptia celor inregistrate in conturile 711 'Variatia stocurilor', 721 'Venituri din productia de imobilizari necorporale', 722 'Venituri din productia de imobilizari corporale', 7584 'Venituri din subventiile pentru investitii', 781 'Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare' si 786 'Venituri financiare din provizioane'. Impozitul de venit datorat se poate diminua daca microintreprinderile achizitioneaza case de marcat, prin deducerea valorii de achizitie (pe baza de document justificativ) a acestora din baza impozabila, in trimestrul punerii lor in functiune. Plata impozitului se realizeaza trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator. Impozitul pe venit datorat se inregistreaza in contul 441 "Impozit pe profit/venit" si reprezinta o cheltuiala a intreprinderii, inregistrata cu ajutorul contului 698 "Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus".


Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat.

Operatiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se clasifica din punct de vedere al regimului de impozitare astfel:

A. Operatiuni impozabile sau taxabile, pentru care se aplica cota standard sau redusa;

Principalele operatiuni taxabile sau impozabile sunt:

- livrari de bunuri corporale si necorporale, cum ar fi: imobilizari corporale, imobilizari necorporale si stocuri;

- prestari de servicii: reparatii, transport, lucrari de constructii, inchirieri, activitati de intermediere, de publicitate, consulting, de studii, cercetari si expertize, etc;

- importul de bunuri si servicii.

B. Operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata, dar este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate.

Principalele operatiuni scutite cu drept de deducere sunt:

- exportul de bunuri si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor ;

- activitatile desfasurate in zona libera de catre agentii economici autorizati in acest scop.

C. Operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata si nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate.

Cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru orice operatiune impozabila care nu este scutita de taxa pe valoarea adaugata sau care nu este supusa cotei reduse a taxei pe valoarea adaugata.

Cota redusa a taxei pe valoarea adaugata este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare, pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

- dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii;

- livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv publicitatii;

- livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora, cu exceptia protezelor dentare;

- livrarile de produse ortopedice;

- medicamente de uz uman si veterinar;

- cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.

Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra bazei de impozitare.

Pentru sumele obtinute din vanzarea marfurilor cu amanuntul, din unele prestari de servicii in ale caror tarife se include TVA, din vanzarea de bunuri la licitatie, pe baza de evaluare sau expertiza, precum si pentru alte situatii similare, TVA se calculeaza, prin inmultirea acestor sume cu cota recalculata. Cota recalculata se determina astfel: [cota taxei/(cota taxei+100)] x l00. Spre exemplu, nivelul cotei standard recalculate este de 15,966%.

Principalele documentele justificative pe baza carora se poate inregistra taxa pe valoarea adaugata in contabilitatea intreprinderii sunt: facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare, bilete de calatorie, bonuri fiscale, declaratia vamala de import, etc.

Organizarea evidentei operative a T.V.A. consta din intocmirea urmatoarelor documente:

- Cerere de luare in evidenta ca platitor de T.V.A. - intocmita de catre intreprindere in doua exemplare;

- Jurnal pentru cumparari - in care se inregistreaza toate cumpararile pe baza facturilor primite in cursul lunii, cu scopul determinarii T.V.A. deductibile, care s-a achitat sau se va achita furnizorilor;

- Jurnal pentru vanzari - in care se inregistreaza livrarile pe baza facturilor si a altor documente legale emise in cursul lunii, cu scopul determinarii T.V.A. colectate, care s-a incasat sau se va incasa de la clienti;

- Borderoul de vanzare (incasare) - in care se centralizeaza zilnic incasarile realizate de unitati;

- Borderoul cuprinzand operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si servicii;

-Decontul privind T.V.A. - se intocmeste lunar pe baza totalurilor preluate din jurnalele pentru vanzari si cumparari; se depune la organele financiare pana la data de 25 a lunii urmatoare. Prin derogare, conform reglementarilor fiscale in vigoare, pentru intreprinderea care nu a depasit in cursul anului precedent o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de 100.000 euro inclusiv, la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului precedent, perioada fiscala este trimestrul calendaristic.

- Cerere de compensare - se intocmeste in cazul in care suma negativa a taxei pe valoarea adaugata se compenseaza cu impozitele si taxele datorate bugetului de stat.

Contabilitatea sintetica a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza cu ajutorul contului 442 'Taxa pe valoarea adaugata', care se detaliaza pe urmatoarele conturi de gradul II:

'T.V.A. de plata'

4424 'T.V.A. de recuperat'

4426 'T.V.A. deductibila'

4427 'T.V.A. colectata'

4428 'T.V.A. neexigibila'.

Subventiile sunt sume primite cu titlu gratuit (nerambursabile si nepurtatoare de dobanzi). Exista trei categorii de subventii pe care administratia publica le poate acorda agentilor economici si anume:

- subventii pentru investitii acordate pentru realizarea de obiective de investitii;

- subventii de exploatare acordate unitatilor economice care produc bunuri destinate pietei, pentru acoperirea diferentelor de pret la anumite bunuri si servicii;

- subventii guvernamentale acordate drept compensatie pentru pierderile de un agent economic ca urmare a unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare.

Subventiile de primit stabilite pe baza contractului cu administratia publica, genereaza inregistrarea in contabilitate a unor creante privind sumele de primit, care la incasare se sting, folosindu-se contul de activ 445 "Subventii de primit" detaliat in urmitoarele conturi operationale de gradul II:

4451 "Subventii guvernamentale"

4452 "Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii"

4458 "Alte sume primite cu caracter de subventii"

Alte conturi utilizabile sunt:

a) Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" cu ajutorul caruia se contabilizeaza impozitul pe dividende se calculeaza in cota de 10% pentru dividendele cuvenite asociatilor/actionarilor persoane fizice si juridice. Impozitul care trebuie retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se achita pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Accizele reprezinta taxe de consumatie care se datoreaza bugetului de stat pentru anumite produse autohtone sau din import, cum ar fi: alcool, produse din tutun si uleiuri minerale.

Accizele preced T.V.A. si se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de impozitare.

Accizele se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.

Impozitele si taxele locale reprezinta venituri ale bugetelor locale. Principalele impozite si taxe locale sunt:

- impozitul pe cladiri;

- impozitul pe teren;

- taxa asupra mijloacelor de transport;

- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

- impozitul pe spectacole, etc.

b) Contul 447 "Fonduei speciale - taxe si varsaminte asimilate" cu ajutorul caruia se contabilizeaza sumele datorate bugetului cu destinatii speciale prevazute de lege, cum ar fi: fondul special de sanatate publica, fondul special al drumurilor publice, fondul pentru dezvoltarea si promovarea turismului, fondul de mediu etc.

c) Contul 448 "Alte datorii si creante in legatura cu statul" utilizat pentru inregistrarea datoriilor (cont 4481 "Alte datorii fata de bugetul statului") si creantelor (cont 4482 "Alte creante privind bugetul statului") nereflectate in conturile prezentate anterior.


Ilustram unele din aspectele prezentate mai sus prin prisma urmatoarelor aplicatii practice:


1. Se intocmeste statul de salarii al unei firme, cunoscand urmatoarele:

- salariul brut de incadrare include sporurile (de noapte, de conditii periculoase, etc.) acordate personalului;

- in conditiile a 21 de zile lucratoare in luna, numarul de ore corespunzator este de 170;

- primul salariat are in intretinere 1 copil (deducerea de baza este de 350 RON);

- ultimul salariat are in intretinere sotul invalid de gradul I si o bunica (deducerea de baza este de 450 RON ;)

- avansul este de 40% din salariul de incadrare, dar salariatii au la aceasta entitate functia de baza;

- angajatii nu au alte retineri (rate, chirii, garantii, etc.);

- contractele si cartile de munca ale angajatilor se pastreaza la Camera de Munca.

In aceste conditii, statul de salarii cuprinde urmatoarele date:


Nume si

prenume

Salar brut

de incadrare

Nr.ore lucrate in luna

Salar brut de

incadrare afe-

rent timpului efectiv lucrat

CAS


Fond somaj


CASS


O

O

O

1. Man Dana2. Pop Ioana3. Rus AnaTOTAL
Deducere personala

Salariul impozabil

Impozit pe veniturile din salarii

Avans

Rest de plata

Semna-tura
O
Impozitele patronale pentru acesti angajati sunt urmatoarele:

- contributia 19,50% CAS:                    1.576 lei O 19,50% = 307 lei

- contributie 0,85% concedii si indemnizatii: 1.576 lei O 0,85% = 13 lei

- contributia 2,00% fond somaj: 1.576 lei O 2,00 % = 32 lei

- contributia 0,25% fond de garantare pentru plata

creantelor salariale: 1.576 lei O 0,25 % = 4 lei

- contributia 6,00% CASS: 1.576 lei O 6,00 % = 95 lei

- contributia 0,55% FAAMBP : 1.576 lei O 0,55 % = 9 lei

- contributia 0,75% comision ITM: 1.576 lei O 0,75 % = 12 lei

Pe baza datelor de mai sus se vor face inregistrarile contabile corespunzatoare.

In luna urmatoare se achita impozitele retinute pe destinatii si se platesc salariile nete.

Rezolvare:

1) Inregistrarea cheltuielilor salariale privind salariile brute aferente timpului lucrat cuvenite personalului:

641 "Cheltuielile cu salariile personalului'


421 "Personal - salarii datorate'2) Inregistrarea retinerilor din salariile brute aferente timpului lucrat cuvenite personalului:


421 "Personal - salarii datorate'


%

4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale"

4372 "Contributia personalului la ajutorul de somaj"

4314 "Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate"

444 "Impozitul pe veniturile de natura

salariilor"

425 "Avansuri acordate personalului"
3) Inregistrarea cheltuielilor firmei cu impozitele patronale:


6451 "Contributia unitatii la asigurarile sociale'


"Contributia unitatii la asigurarile sociale'- analitic 19,50%


6451 "Contributia unitatii la asigurarile sociale'


"Contributia unitatii la asigurarile sociale'- analitic 0,85%


6452 "Contributia unitatii la fondul de somaj'


4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj'


6458 "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala'


4381 "Alte datorii sociale'


6453 "Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate'


4313 "Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate'


635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate'


"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate' - analitic 0,55% FAAMBP


635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate'


"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate' - analitic 0,75% comision ITM4) Inregistrarea achitarii in luna urmatoare a impozitelor retinute pe destinatii:


%

"Contributia unitatii la asigurarile sociale' - analitic 19,50%

"Contributia unitatii la

asigurarile sociale' - analitic


4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale'

4313 "Contributia angajatoru-lui la asigurarile sociale de sa-natate'

%

4314 "Contributia personalului la asigurarile sociale de

sanatate'

4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj'

4372 "Contributia personalului la ajutorul de somaj'

4381 "Alte datorii sociale'

444 "Impozitul pe veniturile de natura salariilor'

"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate' - analitic 0,55% FAAMBP

447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate' -

analitic 0,75% comision ITM


5121 "Conturi la banci in lei'
5121 "Conturi la banci in lei'5) Achitarea salariilor nete in numerar:

421 "Personal - salarii datorate'


5311 "Casa in lei'2. In trimestrul I al exercitiului financiar N s-au inregistrat in contabilitate urmatoarele cheltuieli si venituri:

- cheltuieli cu materiile prime: 1.000 lei

- cheltuieli cu materialele auxiliare: 1.200 lei

- cheltuieli privind alte materiale consumabile: 1.500 lei

- cheltuieli privind marfurile: 20.000 lei

- cheltuieli de reclama (pe baza de contract scris): 500 lei

- cheltuieli de sponsorizare: 50 lei

- cheltuieli privind penalitatile de intarziere: 80 lei

- venituri din vanzarea marfurilor: 60.000 lei

- venituri din activitati diverse: 15.000 lei

- venituri din titluri de participare: 400 lei

Pierderea fiscala din exercitiul precedent este de 287,54 lei


Determinarea rezultatului impozabil:

Rezultatul impozabil= Rezultatul contabil + Cheltuielile nedeductibile fiscal - Venituri neimpozabile

Rezultatul contabil = Total venituri - Total cheltuieli = 75.400 - 24.330 = 51.070 lei

Cheltuieli nedeductibile fiscal = 50 + 80 = 130 lei

Venituri neimpozabile = 400+ 287,54 = 687,54 lei

Rezultatul impozabil = 51.070 + 130 - 687,54 = 50.512,46 lei

Calcularea impozitului pe profit datorat pe trimestrul I: 50.512,46 lei O 16% = 8.081,99 lei ≈ 8.082 lei


1) Inregistrarea impozitului pe profit datorat pe trimestrul I:


691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit'


4411 "Impozitul pe profit'2) Inregistrarea achitarii cu ordin de plata bancar a impozitului pe profit datorat (pana la data de 25 aprilie N):


4411 "Impozitul pe profit'


5121 "Conturi la banci in lei'


3. O entitate producatoare de soft achizitioneaza materiale consumabile in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19%. Entitatea factureaza in cursul lunii servicii urmatorilor beneficiari:

- unei alte entitati, valoarea de 15.000 lei, T.V.A. 19%;

- unei institutii bugetare, valoarea de 25.000 lei fara T.V.A..Valoarea facturata reprezinta crearea unui soft destinat activitatii de invatamint, operatiunea in cauza fiind scutita de T.V.A..

Se inregistreaza operatiile de mai sus, inclusiv T.V.A. devenita nedeductibila ca urmare a aplicarii proratei, si regularizarea T.V.A., stiind ca din luna anterioara entitatea are de recuperat de la bugetul statului T.V.A. in suma de 2.137 lei.


1) Inregistrarea achitionarii materialelor consumabile:


%

"Materii prime'

"T.V.A. deductibila'


"Furnizori'

2) Inregistrarea prestarii de servicii catre entitatea privata:


"Clienti'


%

Venituri din lucrari executate si servicii prestate'

"T.V.A. colectata'


3) Inregistrarea prestarii de servicii catre institutia publica:


4111 "Clienti'


Venituri din lucrari executate si servicii prestate'Observatie : Mentionam ca nu avem subventii legate direct de pretul acestora, precum si alocatii, subventii sau alte sume primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale in scopul finantarii de activitati scutite fara drept de deducere sau care nu intra in sfera de aplicare al TVA-ului.


Calcularea proratei: (15.000 ):(15.000 + 25.000 ) O

T.V.A. de dedus: T.V.A. deductibila x prorata = 1.900 O 37,5%= 713 RON

Diferenta dintre T.V.A. deductibila si T.V.A. de dedus: 1.900-713 = 1.187 RON


4) Inregistrarea diferentei aferente:


Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate'


T.V.A. deductibila5) Inregistrarea regularizarii T.V.A. la sfarsitul lunii:


4427 T.V.A. colectata


%

T.V.A. deductibila

T.V.A. de plata
4423 "T.V.A. de plata'


4424 "T.V.A. de recuperat'

FAAMBP = fond asigurare accidente de munca si boli profesionale, stabilit in functie de cod CAEN firmaPolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact