StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR


CONCEPTE DE BAZA

Cheltuieli/venituri de exploatare, financiare, extraordinareOBIECTIVE

a) Definirea conceptelor de venituri si cheltuieli si gruparea acestora dupa natura economica a acestora;

b) Inregistrarea tranzactiilor si operatii 545f53f lor privind cheltuielile si veniturile unitatii 545f53f

RECOMANDARI

PRIVIND STUDIUL

Este importanta asigurarea delimitarii intre activitatea de exploatare si activitatea financiara a intreprinderii deoarece, pornind de la principiul ca natura unei cheltuieli/venit este data de natura activitatii 545f53f care le genereaza, se asigura incadrarea in categoria corespunzatoare. Trebuie tinut seama, de asemenea, de metoda de organizare a contabilitatii 545f53f sintetice a stocurilor care influenteaza momentul recunoasterii in contabilitate a cheltuielilor/veniturilor.

REZULTATE ASTEPTATE

a) Intelegerea elementelor de cheltuieli si venituri operante in contabilitatea financiara si formarea de deprinderi privind lucrul cu aceste concepte, foarte des utilizate in activitatea practica;

b) Contabilizarea corecta a operatii 545f53f lor care genereaza venituri si cheltuieli, acestea reprezentand pana la urma esenta unei unitati cu scop lucrativ, bineinteles preferabil ca marimea cheltuielilor sa fie inferioara marimii veniturilor.

Contabilitatea cheltuielilor

Realizarea obiectului de activitatea al oricarei intreprindere, in esenta generator de venituri, reclama importante eforturi materiale, de munca si banesti concretizate, de regula, in cheltuieli.

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor, ori cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

In general cheltuielile reprezinta expresia valorica a operatii 545f53f lor economice referitoare la cumpararea si utilizarea bunurilor economice. Structura analitica a cheltuielilor este deosebit de diversificata, dar pot fi identificate cel putin patru modalitati principale de formare (aparitie) a acestora:

a)      Consumul de bunuri stocabile in activitatea curenta de exploatare, cum ar fi de exemplu consumul de materii prime, consumul de materiale auxiliare etc..

b)      Angajarea unei cheltuieli care intervine in momentul cumpararii de elemente nestocabile, lucrari, utilitati si servicii destinate productiei, cu ocazia nasterii datoriei fata de furnizori.

c)      Plata unei sume de bani destinata satisfacerii unei nevoi curente a intreprinderii, pentru care anterior platii 545f53f nu a fost inregistrat angajamentul (obligatia) de plata.

d)      Incorporarea (includerea) in cheltuielile curente ale exercitiului financiar expirabil a unor sume reprezentand deprecieri economice ireversibile (amortizarile imobilizarilor), deprecierile economice probabil reversibile (provizioanele pentru deprecierea activelor) sau rezerve pentru acoperirea riscurilor, pierderilor si/sau cheltuielilor estimate viitoare (provizioanele pentru riscuri si cheltuieli).


Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor astfel:

a)      Cheltuieli de exploatare care cuprind:

Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor vandute vii sau sacrificate, costul marfurilor si al ambalajelor vandute.

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti: cheltuieli de intretinere si reparatii 545f53f , cheltuieli cu redeventele, locatii 545f53f le de gestiune si chiriile, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli cu studiile si cercetarile; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori): comisioane si onorarii, cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane, cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 545f53f , cheltuieli cu serviciile bancare si altele.

Cheltuieli cu personalul: cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala precum si alte cheltuieli cu personalul suportate de persoana juridica.

Alte cheltuieli de exploatare: pierderi din creante si debitori diversi, cheltuieli cu despagubirile, amenzile si penalitatile suportate de persoana juridica, donatii 545f53f si alte cheltuieli similare precum si cheltuielile privind activele cedate si alte operatii 545f53f de capital etc..

b)      Cheltuieli financiare care cuprind:

cheltuieli reprezentand pierderi din creante legate de participatii 545f53f ;

cheltuieli privind investitiile financiare cedate;

cheltuieli cu diferentele de curs valutar nefavorabile;

cheltuieli cu dobanzile privind exercitiul financiar in curs;

cheltuieli cu sconturile acordate clientilor;

cheltuieli reprezentand pierderi din creante de natura financiara si altele.

c)      Cheltuieli extraordinare care sunt reprezentate de pierderile din calamitati si alte evenimente extraordinare.

d)      Cheltuielile cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare care se refera la cheltuielile de exploatare cu amortizarile, cheltuielile de exploatare cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, respectiv cheltuielile de exploatare si financiare cu provizioanele pentru deprecieri si cheltuielile financiare referitoare la amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor.

Contabilitatea cheltuielilor se realizeaza in cadrul unei contabilitati de angajamente, inregistrandu-se cheltuialile in momentul consumului sau al iesirii din patrimoniu, indiferent de momentul platii 545f53f . In cazul in care organizarea contabilitatii 545f53f sintetice a stocurilor se face prin metoda inventarului intermitent, cheltuielile sunt recunoscute in contabilitate in momentul achizitiei bunurilor si nu in momentul consumului, urmand ca la sfarsitul lunii sa se rectifice marimea cheltuielilor inregistrate in functie de marimea stocurilor constatata la inventariere.


Contabilitatea cheltuielilor se conduce cu clasa a 6 - a de conturi "Conturi de cheltuieli", in cadrul careia sau nominalizat urmatoarele grupe de conturi:

60 "Cheltuieli privind stocurile";

61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti";

62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti";

63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate";

64 "Cheltuieli cu personalul";

65 "Alte cheltuieli de exploatare";

66 "Cheltuieli financiare";

67 "Cheltuieli extraordinare";

68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare";

69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite".

Toate conturile operationale de cheltuieli din clasa a 6 - a, din cadrul grupelor mentionate, debitandu-se cu cheltuielile ocazionate si se crediteaza, de regula, la sfarsitul perioadei, prin incorporarea lor in rezultat. Conturile de cheltuieli nu prezinta sold la sfarsitul unei perioade de gestiune.

Redam functionarea unora din conturile de cheltuieli prin urmatoarele exemple (trebuie revazute si modulele anterioare deoarece, indirect, au fost abordate si cheltuielile):

1. Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii 545f53f :

Prime de asigurare achitate in numerar: 2.000 lei;

Cheltuieli de protocol achitate in numerar: 150 lei si TVA 19%;

Valoarea facturii telefonice: 1.400 lei si TVA 19%;

Comisioane bancare platite: 200 lei;

Impozit pe cladiri datorat: 600 lei;

Cheltuieli cu dobanzile achitate prin banca: 900 lei;

Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul lunii.


Prime de asigurare achitate in numerar

Inregistrarea cheltuielilor de protocolPlata in numerar

Factura telefonica

Comisioane bancare

Impozit pe cladiri datorat

Cheltuieli cu dobanzile achitate prin banca

Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul perioadei (in practica se inchid,de regula, lunar chiar daca reglementarile in vigoare permit inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri anual sau semestrial)


2. Se achizitioneaza materii prime in valoare de 1.000 lei si TVA 19%. Evidenta materiilor prime se tine la cost efectiv. Se dau in consum materii prime in valoare de 600 lei. La sfarsitul lunii valoarea materiilor prime existente in stoc este de 400 lei. La sfarsitul lunii se inchid conturile de cheltuieli.

Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii 545f53f in urmatoarele situatii 545f53f : a) unitatea aplica metoda inventarului permanent; b) unitatea aplica metoda inventarului intermitent.


unitatea aplica metoda inventarului permanent

Achizitionarea de materii prime

Consumul de materii prime

Inchiderea contului de cheltuieli


b) unitatea aplica metoda inventarului intermitent


Achizitionarea de materii prime

Consumul de materii prime

Inregistrarea stocului de materii prime stabilit la inventarierea de la sfarsitul lunii

Inchiderea contului de cheltuieli


Nota: La inceputul lunii urmatoare, stocul de materii prime de la sfarsitul lunii precedente se trece din nou asupra cheltuielilor printr-o formula contabila inversa.


Contabilitatea veniturilor

Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor, ori descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

In general veniturile reprezinta expresia valorica a productiei stocate si/sau livrate. Similar cheltuielilor, veniturile au o mare diversitate, dar, totusi, pot fi identificate cel putin patru modalitati principale de formare (aparitie) a lor:

a)      Obtinerea productiei fabricate in cadrul obiectului principal de activitate al unei intreprinderi productive. In acest moment al ciclului economic, evaluarea productiei obtinute se face la costuri efective de productie.

b)      Livrarea (facturarea) productiei fabricate, care constituie momentul transferului dreptului de proprietate de la producator (vanzator) catre client (cumparator). In acest moment al ciclului economic, evaluarea productiei vandute se face la preturi de vanzare, inclusiv TVA - acolo unde este cazul. Veniturile din vanzare se constituie pentru producator (vanzator) la nivelul pretului negociat de vanzare fara eventuala Taxa pe Valoarea Adaugata.

c)      Incasarea unor sume de bani, ca urmare a facturarii de produse, lucrari, prestatii 545f53f si servicii care fac obiectul curent de activitate al intreprinderii, dar pentru care nu s-au inregistrat anterior creante fata de clienti (cumparatori).

d)      Incorporarea (includerea) in veniturile curente ale exercitiului financiar expirabil a unor sume reprezentand venituri care au fost estimate ca probabile in exercitiile financiare anterioare, dar care au devenit certe in exercitiu financiar expirabil. Este vorba de venituri constatate in avans scadente si/sau de venituri din anularea provizioanelor pentru deprecieri, riscuri si cheltuieli, ramase fara obiect.

Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, astfel:

a) Venituri din exploatare, care cuprind:

venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate;

venituri din variatia stocurilor, reprezentand variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in curs de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite.

Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie pe parcursul perioadei reprezinta o corectie a cheltuielilor de productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a marit nivelul stocurilor, fie vanzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor. Veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor):

venituri din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si cheltuielile efectuate de unitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale;

venituri din subventii de exploatare, reprezentand subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii 545f53f de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea;

alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare.

b) Venituri financiare, care cuprind:

venituri din imobilizari financiare;

venituri din investitii financiare pe termen scurt;

venituri din creante imobilizate;

venituri din investitii financiare cedate;

venituri din diferente de curs valutar;

venituri din dobanzi;

venituri din sconturi obtinute; si

alte venituri financiare.

Sumele colectate de persoana juridica in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezinta venit din activitatea curenta, in aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este determinata, de obicei, printr-un acord intre vanzatorul si cumparatorul/utilizatorul activului, tinand cont de suma oricaror reduceri comerciale.

c) Venituri extraordinare (de exemplu, daunele pretinse de detinatorii de polite in urma producerii unor calamitati).

d) Venituri din provizioane si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare anulate.


Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, cu ajutorul clasei a 7 - a de conturi, "Conturi de venitrui"  folosindu-se urmatoarele grupe de conturi:

70 "Cifra de afaceri";

71 "Variatia stocurilor";

72 "Venituri din productia de imobilizari";

74 "Venituri din subventii de exploatare";

75 "Alte venituri din exploatare";

76 "Venituri financiare";

77 "Venituri extraordinare", si

78 "Venituri din provizioane si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare"

Conturile sintetice  care sunt operationale, din grupele respective, se crediteaza cu veniturile obtinute si se debiteaza, de regula, la sfarsitul lunii prin inchiderea conturilor de venituri in contul de rezultat. Un caz aparte il reprezinta contul 711 "Variatia stocurilor", in legatura cu care consideram urmatorul exemplu:

La inceputul lunii stocul de produse finite este de 5.000 lei. In cursul lunii se obtin produse finite evaluate la cost efectiv de 10.000 lei. Se vand, apoi, produse finite la pretul de vanzare de 20.000 lei si TVA 19%, cu incasare ulterioara prin banca. Sa se inregistreze in contabilitate operatii 545f53f le de mai sus si sa se inchida conturile de venituri in urmatoarele situatii 545f53f :

a) pretul de inregistrare al produselor vandute este de 8.000 lei;

b) pretul de inregistrare al produselor vandute este de 13.000 lei.


Obtinerea produselor finite

Vanzarea produselor finite

Descarcarea gestiunii de produsele vandute

a) Cazul I

b) Cazul II

Inchiderea conturilor de venituri

a) Cazul I
b) Cazul IISa se inregistreze urmatoarele operatii 545f53f atat in contabilitatea furnizorului, cat si in cea a clientului:

Facturarea unor lucrari de reparatii 545f53f : 1.000 lei si TVA 19%;

Facturarea unui proiect de cercetare: 600 lei si TVA 19%;

Redevente privind chiria: 600 lei si TVA 19%;

Facturarea unui comision de intermediere: 200 lei si TVA 19%;

Valoarea facturii privind un transport de bunuri: 300 lei si TVA 19%;

Valoarea facturii privind cazarea unui delegat: 400 lei si TVA 19%;

Sconturi acordate de catre furnizor: 250 lei;

Donatie in numerar: 700 lei;

Despagubiri decontate prin banca: 100 lei.

a) In contabilitatea furnizorului:


Facturarea unor lucrari de reparatii 545f53f

Facturarea unui proiect de cercetare

Redevente privind chiria

Facturarea unui comision de intermediere

Facturarea unui transport de bunuri

Factura privind cazarea unui delegat

Sconturi acordate

Donatie in numerar

Despagubiri acordate prin banca


b) In contabilitatea clientului:


Facturarea unor lucrari de reparatii 545f53f

Facturarea unui proiect de cercetare

Redevente privind chiria


Facturarea unui comision de intermediere

Facturarea unui transport de bunuri

Factura privind cazarea unui delegat

Sconturi primite de la furnizori

Donatie in numerar

Despagubiri primite prin banca

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact