StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitatea rezervelor din reevaluare : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea rezervelor din reevaluareContabilitatea rezervelor din reevaluare

Reevaluarea este activitatea prin care se actualizeaza preturile de inregistrare a activelor detinute, operatie ce intervine mai ales in cazul inflatiei si este nece 727d32h sara pentru protectia capitalului fizic si financiar si pentru corecta evaluare a rezultatelor exercitiului.

Prin reevaluare, valorile contabile mai mici sunt inlocuite in contabilitate cu valori actuale mai mari care devin astfel noile valori contabile. Crescand valoarea contabila a activelor reevaluate se formeaza in pasiv o sursa de natura capitalurilor proprii denumita „Rezerve din reevaluare”.
Contabilitatea acestora se realizeaza cu ajutorul contului 105 – „Rezerve din reevaluare” (P)

In credit se inregistreaza:

- cresterea de valoare rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale prin debitul conturilor 211, 212, 213, 214

In debit se inregistreaza:

- rezerva din reevaluare trecuta la rezerve prin creditul contului 106

- descresterile fata de valoarea contabila neta rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale prin creditul contului 211, 212, 213, 214 

Soldul contului reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale.

% = 105 (pentru cresterea valorii)

20.000.000

212

50.000.000 213

50.000.000 214

105 = % (pentru descresterea valorii)

106

211

212

213

214

Valori de intrare (contabile) Valori actuale diferenta (D

Terenuri: 120.000.000 20.000.000

Cladiri: 700.000.000 200.000.000

Instalatii, masini: 250.000.000 50.000.000

Mobilier: 200.000.000 50.000.000


4. Contabilitatea rezervelor

Pentru a creste capacitatea de autofinantare, societatile comerciale isi pot completa capitalurile proprii prin constituirea unor rezerve. Contabilitatea acestora se realizeaza cu ajutorul contului 106 – „Rezerve” (P)

In credit se inregistreaza:

- rezerva din reevaluare trecuta la rezerve prin debitul contului 105

- profitul net realizat in exercitiile anterioare repartizat la rezerve prin debitul contului 117

- profitul net realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve prin debitul contului 129

- primele de capital trecute la rezerve prin debitul contului 104

-diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice prin debitul conturilor 261, 262, 263

% = 106

105

117

129

104

261, 262, 263

In debit se inregistreaza:

- rezervele destinate majorarii capitalului social prin creditul contului 1012, nu 1011!!!

- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul altei persoane juridice prin creditul conturilor 261, 262, 263

- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente prin creditul contului 117

106 = %

1012 (1011)

261, 262, 263

117

Soldul contului este creditor si reprezinta rezervele existente si neutilizate.

Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve, si anume:

rezerve legale

rezerve pentru actiuni proprii

rezerve statutare sau contractuale

alte rezerve

Contul 106 se desfasoara in urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

1061 – „Rezerve legale”

1062 – „Rezerve pentru actiuni proprii”

1063 – „Rezerve statutare sau contactuale”

1068 – „Alte rezerve”

Incorporarea rezervelor in capital poate fi realizata prin doua moduri:

a) prin emisiunea de noi actiuni la o valoare nominala egala cu valoarea actiunilor existente si distribuirea in mod gratuit a acestora actionarilor existenti, proportional cu actiunile detinute prin procedura dreptului de atribuire

Dreptatribuire = Valactiuni vechi  , unde n – numarul actiunilor noi

N – numarul actiunilor vechi

b) fara emisiunea de noi actiuni, marindu-se valoarea nominala a actiunilor existente
5. Contabilitatea rezultatului reportat

In unele exercitii financiare rezultatul in totalitate sau o parte din rezultatul exercitiului (profit sau pierdere) nu s-a repartizat sau nu s-a imputat exercitiului financiar incheiat si prin urmare se reporteaza in exercitiul financiar urmator.

Evidenta rezultatului sau a partii din rezultatul exercitiului a caror repartizare a fost amanata de AGA se tine cu ajutorul contului 117 – „Rezultatul reportat” (B)

In credit se inregistreaza:

- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent prin debitul contului 129

- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din rezerve prin debitul contului 106

- pierderile realizate in exercitiilor precedente care diminueaza capitalul social prin debitul contului 1012

- profitul net realizat si nerepartizat prin debitul contului 121

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile prin debitul conturilor de creante 411, 461, 428

In debit se inregistreaza:

- pierderile contabile realizate in exercitiul precedent prin creditul contului 121

- profitul net realizat in exercitiile precedente repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor prin creditul conturilor 106, 424, 446, 457

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile prin creditul conturilor 280, 281, 301, 371, 401, 428, 438, 448

% = 117 117 = %

129 121

pierderile 106 106, 424, 446, 457

1012 280, 281, 301, 371

121 401, 4281, 4381, 4481

411, 461, 4282Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor – profitul nerepartizat.


6. Contabilitatea rezultatului exercitiului

Rezultatul exercitiului, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului, indiferent de data incasarii sau platii lor.

In contabilitate profitul sau pierderea se stabileste lunar cumulat de la inceputul anului. In acest sens conturile de venituri si cheltuieli se inchid la sfarsitul fiecarei luni prin „Rezultatul exercitiului”, deci se soldeaza diferenta dintre cele doua clase (7 si 6) influentand direct clasa 1 „Conturi de capital”.

Contabilitatea rezultatului exercitiului se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 12, din care fac parte conturile 121 – „Profit si pierdere” si „Repartizarea profitului”.Contul 121 (B) tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului.

In credit se inregistreaza:

- la sfarsitul lunii, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 T

- pierderea contabila reportata prin debitul contului 117

In debit se inregistreaza:

- la sfarsitul lunii, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 T

- profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat prin creditul contului 117

- profitul net realizat in exercitiul precedent care a fost repartizat pe destinatii prin creditul contului 129

Soldul creditor reprezinta profitul realizat, iar soldul debitor pierderea.

411 = 701

411 = 707

461 = 758

5121 = 766

601 = 301

641 = 421

681 = 281

% = 121 121 = %

701 601

venituri 707 641 cheltuieli

758 681

766 117


(la 31.12.2001) Profit = (in 121)

129 = %


(-se inchide 121 cu 129)

Contul 129 (A) tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent. Contabilitatea analitica se tine pe destinatiile profitului stabilite conform legii.

In debit se inregistreaza:

- rezervele constituite din profitul realizat in exercitiul curent prin creditul contului 106

- acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile precedente din profitul realizat in exercitiul curent prin creditul contului 117

- sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit, dividende, varsaminte din profitul net al regiilor autonome prin creditul conturilor 424, 457, 446

In credit se inregistreaza:

- profitul net realizat in exercitiul precedent care a fost repartizat pe destinatii legale prin debitul contului 121

Soldul debitor reprezinta profitul repartizat aferent anului in curs.


7. Contabilitatea subventiilor pentru investitii

Subventiile pentru investitii sunt resurse financiare alocate unor societati comerciale de catre stat sau alte organisme cu titlu nerambursabil pentru scopuri bine determinate. Acestea se concretizeaza in sume de bani sau de bunuri materiale destinate constituirii unor imobilizari in vederea realizarii unor activitati care sa dezvolte noi locuri de munca. Sunt asimilate subventiilor pentru investitii si bunurile de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit (prin donatie) sau cele constatate plus la inventariere. Contabilitatea subventiilor pentru investitii se realizeaza cu ajutorul contului 131 – „Subventii pentru investitii” (P)

In credit se inregistreaza:

- valoarea subventiilor pentru investitii primite sau de primit prin debitul conturilor 512, 445

- valoarea brevetelor, licentelor, altor drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit prin debitul contului 205

- valoarea terenurilor si mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit prin debitul conturilor 211, 212, 213, 214

% = 131

subventii 512(1,4)

445

205

211, 212, 213, 214

In debit se inregistreaza:

- partea din subventiile pentru investitii restituita sau de restituit prin creditul conturilor 512, 462

- cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate prin creditul contului 758

131 = %

512

462

758

ex.: 212 = 131

681 = 281

131 = 7581 500.000

Soldul creditor al contului reprezinta subventiile pentru investitii netransferate la rezultatul exercitiului.


II.4. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli


In activitatea intreprinderii pot interveni riscuri si incertitudini legate de piata, respectiv de relatiile comerciale cu tertii. Aceste riscuri si incertitudini se manifesta de regula in exercitiul urmator, dar ele afecteaza ansamblul elementelor patrimoniale existente in prezent. De aceea este necesar ca de efectele lor sa se tina seama in evaluarea patrimoniului si a rezultatului financiar curent pentru a se evita transpunerea efectelor lor asupra perioadei de gestiune viitoare. Procedura de evaluare si inregistrare a acestor efecte consta in calculul provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

Contabilitatea lor se realizeaza cu ajutorul contului 151 – „Provizioane pentru riscuri si cheltuieli” (P)

In credit se inregistreaza:

- valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli constituite prin debitul contului 681

In debit se inregistreaza:

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli prin creditul contului 688

Soldul creditor reprezinta provizioane pentru riscuri si cheltuieli constituite.

n 681 = 151

121 = 681

n+1      628 = 401 25.000.000151 = 781 T diminuarea provizionului

n+3 151 = 781 T anularea provizionului              781 = 121

Pentru cunoasterea structurii cheltuielilor si riscurilor pentru care s-au constituit provizioane, contul 151 se dezvolta in conturi sintetice de gradul II:

1511 – „Provizioane pentru litigii”

1512 – „Provizioane pentru garantii acordate clientilor”

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Cursul 4

II.5. Contabilitatea datoriilor pe termen lung


Capitalurile proprii pot fi completate cand este necesar prin angajarea de imprumuturi pe termen lung de la doua categorii de creditori:

a)     persoane fizice sau juridice

b)    banci

Contabilitatea acestor datorii se realizeaza cu grupa 16 de conturi „Imprumuturi si datorii asimilate”.


1. Contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

Obligatiunile sunt titluri de credit, negociabile, emise de regula de societatile pe actiuni si constituie un imprumut colectiv pe termen lung acordat societatilor emitente de o masa de creditori, persoane fizice sau juridice. Obligatiunile pot fi nominative sau la purtatori.

Obligatiunile din aceeasi emisiune sunt de valoare egala si asigura posesorilor drepturi egale, adica venituri sub forma de dobanda care se acorda indiferent de rezultatul financiar obtinut de societate.

Detinatorii de obligatiuni sunt numiti obligatari, iar imprumutul este numit imprumut obligatar

Obligatiunile au trei valori de referinta:

valoare nominala

valoare de emisiune

pret de rambursare = pretul platit la scadenta de catre societatea emitenta pentru obligatiunile retrase de pe piata

Pentru a face atractiva emisiunea de obligatiuni de regula pretul de rambursare se stabileste la o valoare mai mare decat valoarea de emisiune. Astfel diferenta dintre pretul de rambursare si valoarea de emisiune este prima de rambursare.

Imprumuturile obligatare se contracteaza pe termen lung (5 – 10 ani) si in contractul de emisiune sunt prevazute modalitatile de rambursare a acestora, existand doua modalitati principale:

rambursarea tuturor obligatiunilor o singura data la termenul de expirare a imprumutului, in fiecare an fiind inregistrate si platite doar dobanzile

rambursarea unui anumit numar de obligatiuni in fiecare an la data scadenta stabilita prin tabloul de amortizare in care este prevazut numarul obligatiunilor de amortizat si dobanzile de platit

Pentru contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni se apeleaza la urmatoarele conturi:

161 – „Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni”

168 – „Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate”

169 – „Prime privind rambursarea obligatiunilor”Contul 161 (P)

In credit se inregistreaza:

- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare la obligatiunile emise prin debitul contului 461

- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiunea obligatiunilor prin debitul contului 169

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a imprumutului din emisiuni de obligatiuni in valuta prin debitul contului 665

461 = 161 T ei se obliga sa aduca valoarea obligatiunilor pentru care au subscris

% = 161 T sunt emise cu prima de rambursare

461

169

daca obligatiunile sunt emise in valuta:

21.10.20N 461 = 161 100.000 USD * 33.200 lei/USD = 3.320.000.000 lei

31.12.20N - cursul este: 34.000 lei/USD

SC 161 ar trebui sa fie 3.400.000.000 lei, dar este 3.320.000.000 lei T trebuie sa creditam 161 cu lei:

476 = 161 T 665 = 161 (diferentele nefavorabile se trec in contul de cheltuieli cu diferentele de curs valutar – 665)

- la diferente favorabile T „Venituri din diferente de curs valutar” – 765

In debit se inregistreaza:

- imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni prin creditul contului 456

- suma imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni rambursate prin creditul contului 512

- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate anulate prin creditul contului 505

- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, precum si din rambursarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni in valuta prin creditul contului 765

subscrierea: 5121 (5124) = 461

- prin conversia obligatiunilor in actiuni (societatea isi mareste capitalul social):

4561 = 1011

161 = 456 depunerea aportului nu mai consta in natura sau numerar, ci in acestea 161

161 = 5121 (5124) cand se ramburseaza direct aceste imprumuturi505 = 5121 obligatiunile care sunt rascumparate si se anuleaza

161 = 505 pentru a le pastra in postoficiu, evidentiate in contul 505

161 = 765 (477) exista un venit din diferente de curs valutar

Soldul creditor reprezinta imprumuturile din emisiunea de obligatiuni nerambursabile.

Contul 168 (P) – cu ajutorul acestui cont se tine cont de dobanzile datorate aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, credite bancare pe termen lung, datorii ce privesc imobilizarile financiare, precum si cele aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.


In credit se inregistreaza:

- valoarea dobanzilor datorate aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate prin debitul contului 666

- valoarea dobanzilor evidentiate in avans potrivit prevederilor contractuale prin debitul contului 471

- diferentele nefavorabile in curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta rezultate in urma evidentierii acestora, la inchiderea exercitiului financiar, prin debitul contului 665

666 = 168

471 = 168 T contractele de leasing

666 = 471

665 = 168

In debit se inregistreaza:

- suma dobanzilor platite prin creditul contului 512

- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale in cazul leasing-ului financiar prin creditul contului 404

- diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta prin creditul contului 765

Soldul creditor reprezinta dobanzile datorate si neplatite.

Contul 169 (A)

In debit se inregistreaza:

- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni prin creditul contului 161

In credit se inregistreaza:

- valoarea primelor de rambursare amortizate prin debitul contului 686

% = 161

10 mld

1 mld

Soldul debitor reprezinta valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate.


2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung

Creditele sunt sumele contractate cu bancile potrivit unor conditii si garantii si au un obiect de creditare si un scop declarat, sunt rambursabile la scadenta si purtatoare de dobanda.

Evidenta creditelor bancare pe termen lung se tine cu ajutorul contului 162 – „Credite bancare pe termen lung” (P)

In credit se inregistreaza:

- suma creditelor pe termen lung primite prin debitul conturilor 512, 401, 404

5121(4) = 162

212 = 404 T 404 = 162 (achizitionam un mijloc fix si nu-l achitam (>1an))

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valuta prin debitul contului 665

In debit se inregistreaza:

- suma creditelor rambursate prin creditul contului 512

- diferentele favorabile de curs valutar prin creditul contului 765

162 = 512

162 = 765

Soldul creditor reprezinta creditele pe termen lung nerambursate.

Pentru cunoasterea diferitelor categorii de credite contul 162 se dezvolta in conturi sintetice de gradul II operationale (vezi plan de conturi).


3. Contabilitatea datoriilor ce privesc imobilizarile financiare

O modalitate specifica de completare a resurselor financiare este aceea de contractare de imprumuturi pe termen lung de la o societate comerciala care detine in capitalul social in cauza o fractiune semnificativa constituita ca participatie si care asigura drept de control si decizie in activitatea societatii.

Evidenta datoriilor societatii fata de persoanele juridice ce detin participatii in capitalul acesteia se tine cu ajutorul contului 166 – „Datorii ce privesc imobilizarile financiare” (P)

In credit se inregistreaza:

- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin participatii prin debitul contului 512

- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta prin debitul contului 665

In debit se inregistreaza:

- sumele restituite societatii care detine participatii prin creditul contului 512

- diferentele favorabile de curs valutar prin creditul contului 765

% = 166 166 = %

512 512


Soldul creditor reprezinta sumele primite si nerestituite.

Cu ajutorul contului 167 – „Alte imprumuturi si datorii asimilate” se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate, cum sunt: depozite, garantii, concesiuni.

Contul 167 (P)

In credit se inregistreaza:

- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate prin debitul contului 512

- valoarea concesiunilor preluate prin debitul contului 205

- valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar prin debitul conturilor 211, 212, 213, 214

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta prin debitul contului 665

In debit se inregistreaza:

- sumele reprezentand alte imprumuturi rambursabile prin creditul contului 512

- valoarea bunurilor preluate in concesiune si restituite prin creditul contului 205

- obligatiile de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locatar, in cazul leasing-ului financiar, prin creditul contului 404

- diferentele favorabile de curs valutar prin creditul contului 765

512 = 167

205 = 167 arata datoria de a restitui acest bun aflat in concesiune

- leasing financiar dreptul de proprietate nu se transforma

213 = 167 167 = 404

167 = 512

167 = 205

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea altor imprumuturi si datorii asimilate


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact