StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitatea formarii si valorificarii stocurilor - continutul si structura stocurilor : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea formarii si valorificarii stocurilor - continutul si structura stocurilor


Contabilitatea formarii si valorificarii stocurilor


1. continutul si structura stocurilor

Stocurile cuprind bunurile si serviciile care intervin in ciclul curent de exploatare al intreprinderii destinate fie pentru a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, fie pentru a fi consumate la prima lor utilizare.

A P


Imobilizari – necorporale

corporale

financiare

Active circulante

-stocurile

-creantele

-disponibilitatile

In cadrul stocurilor se cuprind

- marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii

- materiile prime care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit, integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformate

- materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, etc) care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare, fara a se regasi de regula in produsul finit

- materialele de natura obiectelor de inventar

- produsele, respectiv:

- semifabricatele, prin care intelegem produse al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii sau se livreaza tertilor

- produsele finite, adica produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor

- rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile

- animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel crescute s 333i85d i folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate

- ambalajele, care includ ambalajele refolosibile achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii

- productia in curs de executie, care reprezinta productia ce nu a trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime; in cadrul productiei in curs de executie se cuprind si lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate

In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie pentru prelucrare sau in consignatie la terti care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.


2. Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii stocurilor


1. Obiective:

urmarirea si controlul programului de aprovizionare

asigurarea integritatii stocurilor la locul de depozitare si urmarirea permanenta a miscarii lor

asigurarea delimitarii cheltuielilor de transport-aprovizionare de valoarea stocurilor

inregistrarea si controlul valorificarii stocurilor de marfuri si a altor stocuri destinate vanzarii

evidenta si urmarirea produselor in procesul obtinerii acestora

evidenta credibila a stocurilor si determinarea influentelor asupra patrimoniului si a rezultatelor prin aplicarea principiilor prudentei si a continuitatii activitatii

asigurarea realizarii cerintelor standardului international de contabilitate numarul 2 Contabilitatea stocurilor


2. Factorii specifici luati in considerare la organizarea contabilitatii stocurilor:

marimea intreprinderii

structura organizatorica si functionala a gestiunilor de stocuri

decalajul intre aprovizionarea si receptia bunurilor primite

decalajul dintre vanzarea si livrarea efectiva a bunurilor vandute

sursele de provenienta ale stocurilor

modul de evaluare al stocurilor


3. Organizarea contabilitatii stocurilor


In sfera organizarii contabilitatii stocurilor se cuprind: clasificarea si codificarea, evaluarea stocurilor, organizarea documentatiei primare si a evidentei operative, organizarea contabilitatii analitice si sintetice.


1. Clasificarea si codificarea stocurilor

Clasificarea si codificarea stocurilor se realizeaza dupa doua criterii principale astfel:

a) dupa natura fizica a bunurilor de natura stocurilor

- se realizeaza pe categorii, grupe, subgrupe, clase, delimitand stocurile care au insusiri si caracteristici comune

b) dupa succesiunea derularii lor in cadrul activitatii de exploatare, respectiv dupa destinatia acestora – clasificarea stocurilor are in vedere destinatia lor in activitatea de exploatare pe baza principiului gruparii, omogenizarii si generalizarii, astfel se formeaza structura stocurilor incepand cu materiile prime si materialele si terminand cu stocurile de produse, marfuri, ambalaje


2. Reguli privind evaluarea stocurilor

La evaluarea stocurilor se aplica regulile generale de evaluare corespunzatoare momentelor principale ale starii lor in patrimoniu, respectiv evaluarea la intrarea in patrimoniu, la iesirea din patrimoniu, la inventariere si la bilant.

Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu se face la costul de achizitie sau costul de productie.

Evaluarea stocurilor la inventariere se face la valoarea actuala sau de utilitate, denumita si valoare de inventar.

Evaluarea stocurilor in bilant se face in principiu la valoarea contabila/de intrare a acestora, iar pentru stocurile care au suferit deprecieri si pentru care s-au constatat si inregistrat provizioane - la valoarea actuala mai mica decat valoarea contabila.


3. Metode de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu

La iesirea din patrimoniu stocurile sunt evaluate cu pretul sau valoarea de intrare a acestora.

In situatia in care nu pot fi identificate preturile de intrare a stocurilor se recomanda diferite metode de estimare a stocurilor iesite, si anume:

a)     metoda primului intrat, primul iesit (FIFO)

b)    metoda costul mediu ponderat (CMP)

c)     metoda ultimul intrat, primul iesit (LIFO)

Potrivit metodei FIFO bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). (!!! Stocul initial este prima intrare!!!) Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator in ordine cronologica.

Metoda CMP presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare intrare.

Potrivit metodei LIFO bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior in ordine invers cronologica.

Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elementele similare de natura stocurilor de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri, in notele explicative, la situatiile financiare, trebuie sa prezinte urmatoarele informatii: motivul schimbarii metodei si efectele sale asupra rezultatului.


4. Organizarea documentelor primare si a evidentei operative

Stocurile, in gestiunea intreprinderii, ocazioneaza numeroase operatii care pot fi grupate in:

aprovizionare si depozitare

consum si valorificare

inventariere

Toate aceste operatii trebuiesc consemnate in documente primare si evidente operative specifice. Pentru a organiza sistemul de documente se elaboreaza nomenclatorul de documente si graficul de circulatie al fiecarui document de la intocmirea sau intrarea in societate pana la arhivare.

Pentru achizitia de stocuri, documentele primare sunt:

avizul de insotire

factura

nota de intrare-receptie

nota de receptie si constatare de diferente, daca la receptie se constata diferente care se comunica si furnizorului in vederea solutionarii situatiei constatate

Pentru operatii de transfer si miscare interna a stocurilor avem bonul de predare-transfer-restituire.

Pentru operatii de consum a stocurilor avem bonul de consum.

Pentru materialele trimise la terti pentru prelucrare avem avizul de insotire, cu mentiunea scopului expedierii.

Pentru vanzare avem documentele: dispozitie de livrare, aviz de insotire, factura.

Evidenta operativa a stocurilor se realizeaza la nivelul depozitelor (gestiunilor) prin fisa de magazie si raportul de gestiune, iar la nivelul societatii prin registrul stocurilor.


5. Metode de organizare a contabilitatii analitice a stocurilor

Contabilitatea analitica a stocurilor, in functie de specificul intreprinderii si de nevoile proprii de informare, poate fi organizata folosind urmatoarele metode:

a)     metoda operativ-contabila sau pe solduri – care consta in tinerea la locul de depozitare a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar in contabilitate a evidentei valorice desfasurate pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor pe grupe sau subgrupe de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se asigura lunar prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor.

b)    metoda cantitativ-valorica – consta in tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare, iar in contabilitate a evidentei cantitative si valorice. Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la depozite si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic de la contabilitate.

c)     metoda global-valorica – consta in tinerea evidentei numai valoric atat la nivelul gestiunii, cat si in contabilitate. Aceasta metoda se aplica in principal pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si pentru alte bunuri in cadrul unitatilor care nu au dotarea tehnica de calcul corespunzatoare.
6. Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor

Aceasta presupune alegerea metodei de contabilitate sintetica si a formei de contabilitate.

A. Metoda inventarului permanent

- consta in inregistrarea tuturor operatiilor de intrare si iesire in conturi sintetice de stocuri si, pe aceasta baza, stabilirea si cunoasterea permanenta a stocului cantitativ si valoric, sau numai valoric

B. Metoda inventarului intermitent

- consta in faptul ca aprovizionarea si formarea stocurilor se considera ca un proces menit sa asigure cantitatile necesare pentru consum, respectiv utilizare, astfel ca stocarea materiilor prime, materialelor, marfurilor constituie o faza intermediara tranzitorie care poate fi chiar eliminataStocurile aprovizionate sau obtinute sunt considerate ca fiind ca si consumate, valoarea lor fiind inregistrata direct in conturile de cheltuieli curente ale exercitiului. Apelarea la conturile de stocuri se face la sfarsitul exercitiului (lunii) cand sunt inventariate stocurile ramase neconsumate, valoarea lor fiind trecuta in conturile din clasa 3 prin diminuarea corespunzatoare a cheltuielilor.

La inceputul exercitiului urmator (lunii urmatoare) se readuc stocurile respective pe cheltuielile curente urmand sa se reia procesul pentru noul exercitiu de activitate. Aceasta metoda se recomanda pentru intreprinderile mici si mijlocii si microintreprinderi.


4. Contabilitatea stocurilor achizitionate


4.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor si a materialelor de natura obiectelor de inventar


Pentru organizarea si conducerea contabilitatii acestora se utilizeaza urmatoarele conturi:

301 – „Materii prime”

302 – „Materiale consumabile”

303 – „Materiale de natura obiectelor de inventar”

308 – „Diferente de pret la materii prime si materiale”

351 – „Materii si materiale aflate la terti”

si conturi in afara bilantului:

8032 – „Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare”

8033 – „Valori materiale primite in pastrare sau custodie”


I. Contabilitatea formarii stocurilor de materii prime si materiale

A)Formarea stocurilor in depozit

Stocurile de materii prime si materiale se formeaza in general prin achizitie de la terti in urma receptiei calitative si cantitative si a predarii lor spre pastrare si gestionare responsabililor de depozit. Pot fi si situatii in care acestea sunt preluate direct in sectiile de exploatare in vederea prelucrarii si utilizarii lor conform programului si obiectului de activitate.

A.1. Metoda inventarului permanent

In cadrul acestei metode se utilizeaza conturile 301, 302, 303, 308.

Cu ajutorul conturilor 301, 302, 303 (A) se evidentiaza existenta si miscarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar.

In debit se inregistreaza:

- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor achizitiontae prin creditul conturilor 401 (cu factura), 408 (cu aviz de insotire), 542 (cand sunt achitate), 446 (pentru taxe vamale)

- valoarea la pret de inregistrare a lor, aduse de la terti prin conturile 351, 401

- valoarea materiilor prime, materialelor reprezentand aport in natura al actionarilor si asociatilor prin creditul contului 456

- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor constatate plus la inventar prin creditul conturilor 601, 602, 603 si a celor primite cu titlu gratuit prin creditul contului 758

- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materii prime sau materiale in aceeasi unitate prin creditul conturilor 341, 345

In credit se inregistreaza:

- valoarea materiilor prime si a materialelor incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, si pierderile din deprecieri prin debitul conturilor 601, 602

- valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta prin debitul conturilor 603, 471

- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor vandute ca atare prin debitul contului 371

- valoarea materiilor prime si materialelor iesite prin donatie si pierderile din calamitati prin debitul conturilor 658, 671

- valoarea materiilor prime si materialelor trimise spre prelucrare sau in custodie la terti prin debitul contului 351

Soldul conturilor reprezinta valoarea materiilor prime, materialelor si a materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc

Contul 308 (R) – cu ajutorul acestui cont se evidentiaza diferentele in plus sau in minus intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie aferente materiilor prime, materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar. Este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar.

In debit se inregistreaza:

- diferentele de pret in plus aferente materiilor prime, materialelor intrate in gestiune prin creditul conturilor 401, 542

- diferentele de pret in minus aferente materiilor prime si materialelor iesite din gestiune prin creditul conturilor 601, 602, 603

In credit se inregistreaza:

- diferentele de pret in minus aferente materiilor prime si materialelor achizitionate prin debitul conturilor 301, 302, 303

- diferentele de pret in plus aferente materiilor prime, materialelor iesite din gestiune prin debitul conturilor 601, 602, 603

Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime si materialelor existente in stoc

Ex. materia prima A pret standard (PS) = 10.000 lei/kg

1. Factura T APROVIZIONARE  50 kg materie prima A pret efectiv (PE) = 11.000 lei/kg

301 = 401 (la pretul standard)

diferenta in: 308 = 401

2. Bon de consum T DARE IN CONSUM  25 kg materie prima A

601 = 301 (la pretul standard)

diferenta in: 601 = 308 ? - prin formulele:

Rc308 = Rc301 * k

k = = = 0,1 cand PE > PS

Rc308 = 250.000 * 0,1 = 25.000


601 = 308

PE al materiei prime A = 9.000 lei/kg T DARE IN CONSUM  50 kg

301 = %

450.000 cand PE < PS

50.000

apoi avem de calculat: Rd308


A.2. Metoda inventarului intermitent

In situatia aplicarii inventarului intermitent stocurile existente la inceputul exercitiului financiar, precum si intrarile in cursul perioadei, se inregistreaza direct in debitul conturilor 601, 602, 603.

Conturile 301, 302, 303 se debiteaza numai la sfarsitul perioadei cu valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc stabilita pe baza inventarului prin creditul conturilor 601, 602, 603.

Ex.: ACHIZITIE (pe baza de factura)

601 = 401

.

.

.

- la sfarsitul lunii: 301 = 601B) Formarea stocurilor la terti

Sunt situatii cand, datorita lipsei spatiilor de depozitare sau a mijloacelor de transport, se convine ca receptia materialelor sa se faca la sediul furnizorului de catre delegatul cumparatorului, care apoi le lasa in pastrarea acestuia pana cand se creeaza conditii de aducere a stocurilor respective in depozitele proprii.

Asemenea stocuri receptionate si ramase la furnizori sunt evidentiate cu ajutorul contului 351 – „Materii si materiale aflate la terti” (A)

In debit se inregistreaza:

- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti prin creditul conturilor 401, 301, 302, 303

In credit se inregistreaza:

- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune prin debitul conturilor 301, 302, 303

- scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti, constatate lipsa la inventar sau distruse de calamitati prin debitul conturilor 601, 602, 603, 671

Soldul reprezinta valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti.


C) Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale respinse la receptie

In procesul de formare a stocurilor pot interveni situatii in care, in totalitate sau in parte, acestea sa fie respinse la receptie ca urmare a unor minusuri cantitative sau pentru ca nu corespund calitati Asemenea situatii pot fi solutionate astfel:

1. Comisia de receptie intocmeste documentul nota de receptie si constatare de diferente, care se trateaza astfel:

a)     in cazul minusurilor cantitative – pentru valoarea cantitativa lipsa nu se inregistreaza in contabilitate intrarea de stoc si obligatia fata de furnizor, urmand sa se comunice nota furnizorului pentru solutionare

b)    in cazul stocurilor necorespunzatoare calitativ – pe baza notei de constatare, stocurile respective sunt preluate in pastrare si tinute la dispozitia furnizorului, cantitatea si valoarea acestora fiind evidentiate in contul in afara bilantului 8033 – „Valori materiale primite in pastrare sau custodie”

2. In urma comunicarii notei de constatare a diferentelor calitative, furnizorul poate proceda astfel:

a)     executa reconditionarea calitativa a materialelor la sediul cumparatorului si in urma acceptarii se intocmeste documentul nota de intrare-receptie, pe baza caruia valorile respective sunt trecute din contul 8033 in conturile de stocuri din depozit 301, 302, 303, inregistrand corespunzator obligatia fata de furnizor

b)    poate cere returnarea stocurilor necorespunzatoare calitativ si, pe baza avizului de insotire, acestea sunt expediate, urmand a fi creditat contul 8033 cu valoarea lor


II. Contabilitatea valorificarii stocurilor de materii prime si materiale

A) Consum

Ratiunea de formare a stocurilor de materii prime si materiale o constituie utilizarea lor in procesul de productie de bunuri, executari de lucrari, prestari servicii. Documentul care consemneaza consumul este bonul de consum sau fisa limita de consum.

Evaluarea cantitativa de materii prime si materiale consumate se face la pretul de intrare corespunzator metodei de evaluare adoptate (identificare specifica, standard, CMP, FIFO, LIFO).

1. Factura T ACHIZITIE MATERII PRIME – 100 kg * 100.000 lei; TVA 19%


Nota de intrare-receptie


Fisa de magazie

% = 401

10.000.000
2. Bon de consum T CONSUM DE MATERII PRIME


3. Nota (Bon) de predare

345 = 711


B) Prelucrare la terti

In cazul in care pentru diferentele operatiilor de prelucrare a materiilor prime si materialelor societatea nu dispune de capacitati corespunzatoare se poate recurge la colaborarea cu alta societate, care poate executa acele prelucrari. In acest caz, cantitatile de materiale sunt trimise cu aviz de insotire cu mentiunea „Trimise spre prelucrare”, fara ca valoarea acestora sa fie facturata tertului care le va prelucra.

Valoarea prelucrarilor va fi atasata valorii materiilor prime sau materialelor trimise spre prelucrare, formandu-se astfel pretul de intrare al materialelor prelucrate.

Aviz de insotire: 351 = 301

Aviz: 301 = 351 (intrare materii prime prelucrate)

Factura: % = 401

301

Manopera 190.000


C) Vanzare

Desi materiile prime si materialele sunt achizitionate cu scopul de a fi consumate in activitati de exploatare, pot interveni cazuri in care anumite cantitati devin disponibile in urma restructurarii programului de productie sau ca urmare a unei supraprovizionari. In asemenea cazuri acestora li se schimba destinatia, fiind puse in vanzare si, ca urmare, devin stocuri de marfuri. Astfel, valoarea lor este trecuta in gestiunea marfurilor prin contul 371 impreuna cu diferentele de pret aferente, care vor fi transferate din 308 in 378.

Bon de transfer: 371 = 301


D) Alte destinatii

Stocurile de materii prime si materiale mai pot fi utilizate prin cedarea sub forma de donatie sau cu titlu gratuit, valoarea lor fiind inregistrata pe cheltuielile curente ale exercitiului prin contul 6582 – „Donatii si subventii acordate”.


4.2. Contabilitatea marfurilor


Aceste stocuri constituie o structura importanta in categoria stocurilor achizitionate, fiind formate din bunurile cumparate in vederea revanzarii in aceeasi stare. Sunt asimilate marfurilor si stocurile de materii prime si materiale disponibile redistribuite pentru a fi vandute.


1. Evaluarea stocurilor de marfuri

In contabilitatea marfurilor pot fi adoptate urmatoarele preturi pentru evaluare si inregistrare:

a)     pretul efectiv de cumparare

In acest caz, costul de achizitie al marfurilor se formeaza si se inregistreaza in contabilitate astfel:

pretul efectiv de cumparare fara TVA in contul 371

cheltuielile de aprovizionare in contul 378

b)    pretul prestabilit de cumparare (pret standard)

In acest caz, costul de achizitie se formeaza astfel:

pretul prestabilit de cumparare in contul 371

diferenta dintre pretul efectiv de cumparare si cel prestabilit in contul 378

cheltuielile de aprovizionare in contul 378

c)     pretul de vanzare

cu ridicata

cu amanuntul

pretul importatorului

In acest caz, costul de achizitie a marfurilor se fixeaza astfel:

pretul de vanzare in contul 371

cheltuielile de transport - aprovizionare in contul 378

adaosul comercial inclus in pretul de vanzare in contul 378


2. Contabilitatea operatiilor privind marfurile

Contabilitatea operatiilor privind marfurile se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 37 – „Marfuri”, din care fac parte: 371 – „Marfuri” si 378 – „Diferente de pret la marfuri”.
Contul 371 (A) tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri.

In debit se inregistreaza:

- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate prin conturile 401, 408, 542 (pentru cele importate contul 446)

- valoarea marfurilor reprezentand aport in natura prin creditul contului 456

- valoarea marfurilor aduse de la terti prin creditul contului 357

- valoarea materiilor prime si materialelor trecute la marfuri prin creditul conturilor 301, 302

- valoarea produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere prin creditul contului 345

- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar prin creditul contului 607 si a celor primite cu titlu gratuit prin creditul contului 758

- valoarea adaosului comercial si a TVA-ului neexigibila in situatiile in care evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul prin creditul conturilor 378, 4428

371 = %

456

301, 302, 303

345

607, 758


1. ACHIZITIE MARFURI Pret efectiv de cumparare

% = 401

(pret de cumparare)     371

4426

% = 401

(cheltuieli de transport-aprovizionare)    378

4426

2. ACHIZITIE MARFURI Pret standard

% = 401

(pret standard)     371

4426

(pentru ) 378 (cheltuieli de transport-aprovizionare)

3. ACHIZITIE MARFURI Pret de vanzare cu amanuntul

371 = %

401 (pret de cumparare)

378 (adaos)

4428 (TVA neexigibila)

4426 = 401

% = 401

(pret de cumparare)  371

4426

371 = %

378 (adaos)

4428 (TVA neexigibila)

In credit se inregistreaza:

- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare si minusurile de inventar prin debitul contului 607

- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti prin debitul contului 357

- valoarea adaosului comercial si a TVA-ului neexigibila a marfurilor iesite din gestiune prin debitul conturilor 378, 4428

- valoarea donatiilor si pierderilor din calamitati prin debitul conturilor 658, 671

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor din stoc la sfarsitul perioadei.

411 = %

707

4427

707 – 607 = 378 (Adaos comercial)


% = 371

607

(adaos) 378

4428

Cu ajutorul contului 378 (R) se evidentiaza cheltuielile de transport-aprovizionare si adaosul comercial al marfurilor intrate. Este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.

In debit se inregistreaza:

- valoarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente marfurilor intrate prin contul 401 si valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite prin creditul contului 371

In credit se inregistreaza:

- valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate prin debitul contului 371 si valoarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente marfurilor iesite, repartizate prin debitul contului 607

Soldul contului reprezinta cheltuielile de transport-aprovizionare si valoarea adaosului comercial.


5. contabilitatea stocurilor obtinute din activitati de exploatare


Rezultatul economic al activitatii de exploatare se concretizeaza in produse si productie in curs de executie.


5.1. Contabilitatea produselor


1. Organizarea contabilitatii produselor

Aceasta presupune organizarea documentatiei primare, a evidentei operative, a contabilitatii analitice si sintetice.

a)      Pentru organizarea documentatiei primare se studiaza continutul operatiilor specifice, gestionarea produselor si proiectarea pe aceasta baza a nomenclatorului documentelor, modului lor de completare, precum si circuitul lor. Documentele caracteristice gestionarii produselor sunt:

bonul de predare-transfer-restituire – utilizat pentru predarea de catre sectiile de exploatare la depozite a produselor finite si a semifabricatelor, cat si ca document de transport intre magazii

nota de rebut – consemneaza elementele din procesul de fabricatie constatate ca fiind necorespunzatoare calitativ in urma controlului tehnic de calitate (CTC)nota de remaniere – consemneaza, in urma CTC-ului, piese necorespunzatoare, dar care prin operatii tehnice suplimentare pot fi aduse la nivelul calitativ corespunzator

dispozitia de livrare, avizul de insotire, factura – documente pentru livrari, respectiv vanzari

bonul de consum – se foloseste pentru gestiunea semifabricatelor din productia proprie, care trec de la o sectie de prelucrare la alta in vederea obtinerii produsului finit

b)     Evidenta operativa a produselor se tine la nivelul depozitului cu ajutorul fisei de magazie.

c)      Pentru contabilitatea analitica se poate adopta una din metodele de contabilitate analitica a stocurilor, fiind recomandata metoda cantitativ-valorica.

d)     Pentru organizarea contabilitatii sintetice, in forma de contabilitate adoptata de intreprindere, se utilizeaza conturile din grupa 34 – „Produse”:

341 – „Semifabricate”

345 – „Produse finite”

„Produse reziduale”

348 – „Diferente de pret la produse”

si contul 354 – „Produse aflate la terti”


2. Contabilitatea produselor finite

Produsele finite sunt bunuri rezultate din procesul de exploatare si lucrarile si serviciile executate pentru care au fost terminate fazele procesului tehnologic, acceptate din punct de vedere calitativ de CTC si predate depozitelor in vederea pregatirii pentru vanzare.

Evaluarea produselor finite se face la costul efectiv de productie care este determinat si inregistrat in contabilitate astfel:

costul standard sau costul normat de productie este inregistrat in contul 345

diferentele dintre costul efectiv de productie si costul standard sunt inregistrate in contul 348

345 = 711 (costul standard = costul normat)

348 = 711 (pentru

Cef > Cn T Diferente

Cef < Cn T Diferente

711 = 348

Contul 345 (A) – cu ajutorul acestui cont se evidentiaza existenta si miscarea stocurilor de produse finite.

In debit se inregistreaza:

- valoarea produselor finite intrate in gestiune si plusurile de inventar prin creditul contului 711

- valoarea produselor finite aduse de la terti prin creditul contului 354

In credit se inregistreaza:

- valoarea produselor finite vandute la pret de inregistrare si minusurile de inventar prin debitul contului 711

- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura prin debitul contului 421

- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatii prestatoare ca plata in natura prin debitul conturilor 462, 401

- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii prin debitul contului 371

- valoarea produselor retinute si consumate in aceeasi unitate prin debitul conturilor 301, 302, 303

- valoarea produselor finite trimise la terti prin debitul contului 354

- valoarea donatiilor de produse finite si pierderilor din calamitati prin debitul conturilor 658, 671

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc la sfarsitul perioadei.


3. Contabilitatea semifabricatelor si a produselor reziduale

Semifabricatele sunt produse intermediare care se gasesc in executie in anumite faze ale procesului de productie intr-o sectie si care-si continua procesul de fabricatie in alta sectie. Unele semifabricate care sunt prelucrate la cote finale pot fi valorificate ca piese de schimb prin vanzare.

Contabilitatea semifabricatelor poate fi organizata in doua variante:

a)     fara separarea semifabricatelor si a costurilor lor in conturi distincte, ele fiind din punct de vedere contabil asimilate cu produsele in curs de executie, ramanand in structura acesteia

b)    separarea semifabricatelor si costurilor lor in conturi distincte, respectiv 341 si 348. In aceasta situatie, gestiunea semifabricatelor se organizeaza la nivelul sectiilor de productie prin magazii distincte, trecerea lor de la o sectie la alta facandu-se pe baza bonului de consum sau a bonului de predare-transfer-restituire.

Produsele reziduale sunt formate din piese rebutate si deseuri rezultate din prelucrarea materiilor prime fiind constatate prin notele de rebut si bonuri de predare la depozitele de produse reziduale. Acestea sunt evaluate la preturi posibile de revalorificare si evidentiate cu ajutorul conturilor 346 si 348.

Functiunea conturilor 341, 346 este aceeasi ca la contul 345.5.2. Productia in curs de executie


Productia in curs de executie reprezinta acele elemente ale procesului de fabricatie care se gasesc in fluxul de prelucrare in faze nefinite si care nu pot fi constatate ca fiind semifabricate sau produse finite.

Este considerata productie in curs de executie si situatia produselor finite terminate dar care nu au fost supuse probelor si receptiei tehnice de calitate.

Constatarea existentei si valorii productiei in curs de executie se poate realiza in doua moduri:

prin inventariere

prin metoda contabila, respectiv pe baza datelor din conturile contabilitatii de gestiune (clasa 9 de conturi)

Contabilitatea productiei in curs de executie se realizeaza cu ajutorul conturilor 331 – „Produse in curs de executie” si 332 – „Lucrari si servicii in curs de executie”.

Contul 331 (A)

In debit se inregistreaza:

- valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei stabilita pe baza de inventar sau prin metoda contabila prin creditul contului 711

In credit se inregistreaza:

- scaderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare prin debitul contului 711

Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.

1. Bon de consum CONSUM DE MATERII PRIME

601 = 301

2. Bon de predare PRODUSE FINITE

345 = 711

341

3. Inventar PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

(la sfarsitul lunii)  331 = 711 (100.000.000 – 30.000.000 + cheltuieli)

sau

4. Reluarea productiei neterminate

(la inceputul lunii urmatoare) 711 = 331

Contul 332 (A)

Se debiteaza cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei prin creditul contului 711.

Se crediteaza cu scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare prin debitul contului 711.

Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.6. Contabilitatea deprecierii stocurilor


La sfarsitul exercitiului, in cadrul lucrarilor de inventariere, odata cu constatarea existentei cantitative a stocurilor, se realizeaza si aprecierea starii acestora si a utilitatilor in functie de valoarea de piata la data inventarierii.

Daca se constata anumite cantitati de stocuri care au suferit degradari in urma depozitarii sau pentru care pretul pietei este mai mic decat valoarea lor contabila, se estimeaza un minus de valoare care este luat in calcul pentru evidenta in bilant a acestor stocuri si pentru determinarea rezultatului financiar.

Aceste deprecieri constatate avand un caracter reversibil sunt luate in calcul si solutionate de catre contabilitate prin determinarea si inregistrarea provizioanelor.

Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 39 si anume cu conturile sintetice de gradul I pentru fiecare categorie de stocuri:


(P)


In credit se inregistreaza:

- valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs constituite sau suplimentate prin debitul contului 681 pe feluri de provizioane

In debit se inregistreaza:

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor prin creditul contului 781 pe feluri de provizioane

Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite la sfarsitul perioadei.

681 = 39x

39x = 781 (diminuare sau anulare)


contabilitatea relatiilor cu tertii


De invatat din anul I: Clasa 4 – „Conturi de terti”:

grupa 40: conturile 401, 403, 404, 405, 408, 409

grupa 41: conturile 411, 413, 418, 419Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact