StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Gestiunea si contabilitatea trezorerieiGESTIUNEA SI CONTABILITATEA TREZORERIEIContabilitatea operatiilor privind titlurile de plasament

Titlurile de plasament sunt titluri achizitionate de intreprindere in ve 434g64e derea realizarii unui castig pe termen scurt

In structura titlurilor de plasament sunt incluse: actiuni (cotate sau necotate); obligatiuni (cotate sau necotate); alte titluri de plasament si creante asimilate (bonuri de tezaur, certificate de depozit, titlurile institutiilor financiare specializate).

Evaluarea titlurilor de plasament:

valoarea de intrare este determinata de costul de achizitie (pretul de achizitie sau valoarea determinata in urma unui contract de achizitie). Cheltuielile accesorii de cumparare nu sunt inregistrate ca element al costului de achizitie, ci afecteaza cheltuielile de exploatare ale exercitiului;

valoarea de inventar este valoarea actuala a titlurilor de plasament. Pentru titlurile cotate aceasta este data de valoarea de cotare din 31 decembrie, iar pentru titlurile necotate se are in vedere valoarea probabila de vanzare;

valoarea la inchiderea conturilor impune comparatia intre valoarea de inventar si valoarea de intrare, in contextul aplicarii principiului prudentei;

valoarea la iesire din patrimoniu:

Pretul de cesiune este cel indicat in actul de vanzare-cumparare, el nefiind afectat de cheltuielile legate de efectuarea operatiunii (inregistrate distinct ca si cheltuieli de exploatare). Valoarea contabila cu ocazia cesiunii este data de valoarea bruta a titlurilor, netinandu-se cont de un eventual provizion pentru depreciere.


Contabilitatea operatiilor privind titlurile de plasament vizeaza achizitia, deprecierea si cesiunea acestor titluri.


Achizitionarea titlurilor de plasament:

se debiteaza conturile din grupa  50 “Titluri de plasament” la pretul de achizitie;

se crediteaza:

contul de disponibilitati vizat, daca plata se face imediat;

contul 462 “Creditori diversi”, daca plata se face ulterior;

contul de datori 509 “Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament” pentru partea neeliberata a acestor titluri.

La inchiderea exercitiului, pierderile temporare de valoare aferente titlurilor de plasament sunt contabilizate sub forma provizioanelor pentru depreciere, prin debitarea contului 6863 “Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru depreciere” si creditarea contului 590 “Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament”.

Conform normelor contabile romanesti, diferenta intre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul lor de vanzare se inregistreaza in:

contul 664 “Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate”, atunci cand exista o diferenta nefavorabila;

contul 764 “Venituri din titluri de plasament”, atunci cand exista o diferenta favorabila.

Contabilitatea decontarilor prin conturi bancare 


In aceasta categorie sunt cuprinse: operatiuni cu valori de incasat; operatiuni efectuate prin conturile curente la banci; credite bancare pe termen scurt.


Operatiuni cu valori de incasat

Contul 511 “Valori de incasat” este utilizat pentru reflectarea valorilor de incasat cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banca. Se debiteaza cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate si a sconturilor acordate, in cazul incasarii sumelor inainte de scadenta.

Cecul este instrumentul de plata creat de tragator care, in baza unui disponibil constituit in prealabil la o societate bancara, da un ordin neconditionat acesteia, care se afla in pozitia de tras, sa plateasca la prezentare, o suma determinata, unei terte persoane sau insusi tragatorului aflat in pozitia de beneficiar.

Ca tipuri de cecuri se intalnesc: cecuri la purtator, cecul barat, cecul certificat si cecul de calatorie.


Exemplu: o societate comerciala primeste la data de 10.11.N de un client al sau un cec pentru suma de 25.000.000 lei, reprezentand contravaloarea marfurilor livrate cu factura nr. 123456 din 09.11.N. La data de 11.11.N cecul este remis la banca spre incasare, iar confirmarea incasarii sumei se face prin extrasul de cont nr. 76 din 13.11.N.


Primirea cecului de la client:


5112 = 411 25.000.000

Cecuri de incasat Clienti


Incasarea cecului remis spre incasare:
5121 = 5112 25.000.000

Conturi la banci in lei       Cecuri de incasat


Operatiuni efectuate prin conturile curente la banci


In principiu o intreprindere poate dispune de mai multe conturi de disponibil bancar, deschise la diferite banci. In acest caz se impune desfasurarea contului 5121 pe analitice, functie de necesitatile informationale ale societatii.

Plata prin contul la banca se face pe baza unui ordin de plata.

Ordinul de plata este o dispozitie neconditionata, data de emitentul acesteia unei societati bancare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani, la data ordinului de plata.

Contul 5121 poate functiona ca un cont de activ, in situatia in care disponibilitatile existente in sold la un moment dat acopera integral volumul platilor. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitati bancare in lei.

Platile angajate pot fi mai mari decat disponibilitatile existente, caz in care banca poate acorda un credit, pe baza contractelor de credit bancar. In aceasta situatie contul 5121 functioneaza ca un cont de pasiv si prezinta sold creditor. Soldul creditor reprezinta creditul acordat de banca prin contul curent.


Operatiunile bancare in devize sunt reflectate de contul 5124 “Conturi la banci in devize”. Deoarece contabilitatea se tine in moneda nationala, la finele exercitiului, disponibilitatile in valuta existente in conturi la banci se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, in vigoare la aceea data.


Exemplu: La data de 12.12.N se fac urmatoarele operatiuni prin contul curent in devize:

incasarea unei creante pentru suma de 10.000 $; la data incasarii cursul leu/$ era de 29.000, iar la data inregistrarii creantei de 30.000.

plata unei facturi externe de 5.000 $; la data platii cursul leu/$ era de 29.500, iar la data inregistrarii datoriei de 30.000.

La data inchiderii exercitiului financiar-contabil cursul leu/$ este de 32.000.


inregistrarea incasarii creantei:


= 411 300.000.000

(10.000 $ x (30.000-29.500)) Clienti 5.000.000

Cheltuieli din diferenta curs valutar

5124 (10.000 $ x 29.500)                      295.000.000

Conturi la banci in devize


achitarea facturii externe:


401 (5.000 x 30.000)               = % 150.000.000

147.500.000

Conturi la banci in devize

765

Venituri din diferenta

curs valutar 2.500.000

(5.000 x (30.000-29.500)


regularizarea soldului in valuta tinand cont de cursul valutar la inchiderea exercitiului financiar-contabil:


- soldul in valuta trebuie sa fie egal cu: 5.000 $ x 32.000 = 160.000.000 lei


- soldul in lei inainte de regularizare este de 147.500.000 lei


Din compararea celor doua valori in lei rezulta o diferenta favorabila de curs valutar de 12.500.000 lei, diferenta ce se contabilizeaza:5124 = 765 12.500.000

Conturi la banci in devize Venituri din diferenta

de curs valutar
Contabilitatea acreditivelor si altor operatiuni de trezorerie


Acreditivul reprezinta disponibilitati banesti ale unitatii, aflate intr-un cont bancar, la dispozitia unui tert (de regula furnizor) si destinate platii acestuia pe masura indeplinirii conditiilor aferente acreditivului.

Contul utilizat pentru deschiderea de acreditive, plati din acreditive, lichidarea acreditivelor este 541 “Acreditive”, cont de activ, desfasurat pe doua subconturi: 5411 “Acreditive in lei” si 5421 “Acreditive in devize”.

Contul 541 “Acreditive”:

se debiteaza cu sumele depuse la banca cu acest titlu, la deschiderea acreditivului, cat si cu diferentele favorabile de curs valutar aferente existentului in conturile de acreditive in devize;

se crediteaza cu platile efectuate din acreditive sau cu sumele retrase ca urmare a incetarii folosirii acreditivelor cat si cu diferentele nefavorabile de curs valutar aferente acreditivelor in devize.

Soldul debitor reprezinta acreditive deschise la banci si neutilizate.


Exemplu:

deschiderea unui acreditiv pentru suma de 10.000.000 lei:


5411 = 581 10.000.000

Acreditive in lei                   Viramente interne


2) plata  unui furnizor pentru suma de 6.000.000 lei din acreditivul deschis la banca:


401 = 5411 6.000.000

Furnizori Acreditive in lei

Contabilizarea operatiilor cu acreditivele in devize este similara cu cea privind disponibilitatile bancare in devize.


Avansurile de trezorerie sunt sume incredintate unor terti in vederea efectuarii unor plati in favoarea unitatii si justificarii avansului acordat. Operatiunile cu aceste sume sunt contabilizate in contul 542 “ Avansuri de trezorerie”, cont de activ.

Se debiteaza cu sumele acordate ca avansuri de trezorerie si se crediteaza cu sumele justificate (plata unor furnizori, cheltuieli de deplasare etc.). Soldul debitor reflecta sumele acordate ca avansuri de trezorerie.


Exemplu:

O societate comerciala acorda unui angajat al sau suma de 1.400.000 lei in numerar, suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor legate de deplasarea in interesul serviciului. La intoarcere acesta justifica avansul astfel:

bilet tren 450.000 lei; diurna 60.300 lei/zi; plata unei facturi 500.000 lei.


Contabilizarea acordarii avansului de trezorerie:

542 = 5311 1.400.000

Avansuri de trezorerie Casa in lei
Inregistrarea justificarii avansului in regie:


% = 542 1.400.000

625 Avansuri de trezorerie

Cheltuieli de deplasare 510.630

401

Furnizori 500.000

5311

Casa in lei


Operatiunile de viramente interne reprezinta viramente de disponibilitati dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie sau, mai general, a operatiunilor care trebuie sa faca obiectul unei inregistrari in mai multe registre auxiliare.

Aceste operatiuni sunt inregistrate in contul de tranzit 581 “Viramente interne”, destinat sa permita contabilizarea fara risc de dubla folosire a viramentelor de disponibilitati dintr-un cont de trezorerie la alt cont de trezorerie.

Se debiteaza cu sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie, in momentul dispunerii efectuarii viramentului, si se crediteaza cu aceleasi sume, in momentul confirmarii efectuarii viramentului.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact