StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitatea fluxurilor de trezorerie - continutul si structura trezoreriei : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea fluxurilor de trezorerie - continutul si structura trezorerieiContabilitatea fluxurilor de trezorerie


1. Continutul si structura trezoreriei


Operatiile de trezorerie circumscriu fluxurile financiare si monetare derulate pentru procurarea mijloacelor banesti necesare desfasurarii activitatii, precum si cele pentru utilizarea acestora.
Luand in considerare factorul timp in realizarea acestor fluxuri, se disting doua categorii mari:

a)     cele care genereaza angajamente pe termen lung, fiind asimilate operatiilor de capital

b)    cele care genereaza operatii pe termen scurt pentru asigurarea lichiditatilor si efectuarea decontarilor

Aceasta ultima categorie cuprinde incasarile si platile curente si formeaza trezoreria sau fluxurile de trezorerie

In sens restrans, trezoreria cuprinde disponibilitatile banesti la banca, in lei sau valuta, precum si cele in numerar, in lei sau in valuta.

In sens larg, in sfera trezoreriei se cuprind toate mijloacele de care dispune intreprinderea pentru a face fata platilor curente (carnetele de cec, etc). In sfera acesteia se mai cuprind si investitiile financiare pe termen scurt numite titluri de plasament, efectele comerciale de primit, creditele primite pe termen scurt numite si credite de trezorerie.2. Organizarea contabilitatii trezoreriei


La organizarea contabilitatii trezoreriei trebuie avute in vedere urmatoarele obiective

evidenta si controlul obiectiv asupra operatiilor banesti in numerar

gestiunea si valorificarea disponibilitatilor banesti din conturile de la banca, precum si a efectelor de primit

efectuarea platilor la termenele scadente

respectarea legislatiei financiar-bancare si fiscale

valorificarea disponibilitatilor banesti prin investitii financiare pe termen scurt


3. Contabilitatea mijloacelor banesti in numerar si a altor valori de trezorerie


Pentru operatiile banesti in numerar, contabilitatea trebuie sa tina seama daca acestea sunt facute in moneda nationala sau in valuta.

Pentru operatiile banesti in moneda nationala utilizam contul 5311 – „Casa in lei” si apelam la informatiile din registrul de casa.

Operatiile banesti in numerar in valuta trebuiesc evidentiate conform legii contabilitatii atat in valuta, cat si in lei prin transformarea valutei pe baza cursului de schimb la data la care se efectueaza operatiile de incasare (plata).

Contabilitatea operatiilor banesti in valuta se tine cu ajutorul contului 5314 – „Casa in devize”. Diferentele dintre cursul de schimb valutar dintre momentul efectuarii operatiilor si sfarsitul exercitiului financiar se evidentiaza in contul de diferente de curs valutar astfel:

diferentele nefavorabile in contul 665 – „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

diferentele favorabile in contul 765 – „Venituri din diferente de curs valutar”

Contul 531 (A) – cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia ca urmare a incasarilor si platilor efect 646f58g uate.

In debit se inregistreaza:

- sumele ridicate de la banci prin creditul contului 581

- sumele incasate de la clienti (411, 419), de la asociati (455), de la debitori (428, 461), de la creditori diversi (462)

- sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului prin creditul contului 451

- sumele incasate reprezentand aport la capitalul societatii prin creditul contului 456

- sumele incasate reprezentand venituri anticipate (472)

- sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate prin creditul contului 542

- sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 506, 508)

- sumele incasate din prestari servicii (704), vanzarea marfurilor (707) si din alte activitati in contul 708, din despagubiri si alte venituri din exploatare (758)

- diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar prin creditul contului 765

In credit se inregistreaza:

- depunerile de numerar la banca prin debitul contului 581

- costul de achizitie al investitiilor financiare efectuate in numerar (261, 262, 263, 501, 502, 503)

- platile efectuate catre furnizori (401, 404)

- valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (409)

- sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428)

- sumele achitate tertilor reprezentand retineri din remuneratii (427)

- sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului (451)

- sumele restituite asociatilor (455, 456)

- dividendele platite actionarilor/asociatilor (457)

- sumele achitate creditorilor (462)

- avansurile de trezorerie acordate (542)

- platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532)

- platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658)

- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar prin debitul contului 665

Soldul reprezinta numerarul existent in casierie (maxim 20 milioane).

- catre persoane juridice – platile trebuie sa fie de maxim 30 milioane

- catre persoane fizice – platile pot depasi 30 milioane

Contul 532 – „Alte valori” (A) – cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa si a altor valori, precum si a miscarii acestora.

In debit se inregistreaza:

- valoarea bonurilor, timbrelor, biletelor, tichetelor achizitionate prin creditul conturilor 401, 531, 542

In credit se inregistreaza:

- valoarea bonurilor, timbrelor, biletelor, tichetelor consumate prin debitul conturilor 428, 604, 624, 625, 626

Soldul contului reprezinta alte valori existente in unitate.4. Contabilitatea operatiilor banesti prin conturi la banci


Intreprinderile pot efectua operatii de incasari si plati prin conturile deschise la banci in care scop incheie contracte cu societatile bancare prin care se stabilesc conditii de pastrare a banilor si de efectuare a operatiilor, precum si comisioanele cuvenite bancii pentru serviciile efectuate. Intrucat operatiile realizate prin conturi la banci nu presupun miscare efectiva a sumelor de bani, aceste operatii sunt denumite si decontari banesti fara numerar. Astfel, definim decontarile fara numerar ca fiind acele operatii bancare prin care platile, respectiv incasarile se fac prin trecerea numita si virare a unei sume de bani datorate de debitor (cumparator, client sau alt platitor) din contul sau de la banca in contul de la banca al altui titular care este creditorul (furnizor sau beneficiar).

Platile din contul debitorului se fac cu consimtamantul acestuia, cu exceptia celor care reprezinta obligatii stabilite prin titluri executorii.

Conturile deschise la banci pot fi folosite pentru:

operatii curente de incasari si plati numite conturi curente

constituirea de depozite la termen numite si conturi de depozit

operatii speciale cum sunt operatiile de acreditiv

Operatiile de decontare fara numerar pot fi realizate prin mai multe forme si instrumente de decontare, astfel:

- acceptarea – prin care platile intre unitati se efectueaza pe baza consimtamantului debitorului. Aceasta se poate realiza in doua variante:

a)     din initiativa debitorului pentru care se foloseste ca instrument de decontare ordinul de plata (ex.: cumparare mijloc fix)

b)    din initiativa creditorului, folosind ca instrument ordinul sau dispozitia de incasare (in cazul asigurarilor sociale)

- compensarea datoriilor si creantelor intre doi sau mai multi parteneri pe baza unui proces-verbal de compensare, eliminandu-se astfel transferul mijloacelor banesti prin conturi bancare (ex.: avem si o datorie si o creanta care se compenseaza)

- acreditivul – prin care platile se efectueaza pe masura livrarii bunurilor sau executarii lucrarilor dintr-o suma rezervata in acest scop de cumparator intr-un cont distinct deschis la banca furnizorului

Contabilitatea decontarilor fara numerar se realizeaza cu ajutorul conturilor:

5121 – „Conturi la banci in lei”

5124 – „Conturi la banci in valuta”

5125 – „Sume in curs de decontare”


4.1. Contabilitatea operatiilor curente de decontare prin conturi la banci          (512: 5121, 5124)


Contul 512 – „Conturi curente la banci” (B) – cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta in conturi la banci, precum si a miscarii acestora.


In debit se inregistreaza:

- sumele depuse sau virate in cont rezultate din incasarile in numerar din alte conturi bancare, din acreditive prin creditul contului 581

- valoarea subventiilor primite si de incasat prin creditul conturilor 131, 445

- creditele bancare pe termen lung si scurt incasate prin creditul conturilor 162, 519

- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate prin creditul contului 167

- sumele incasate de la clienti prin creditul conturilor 411, 419

- sumele recuperate din debite ale personalului prin contul 428

- taxa pe valoare adaugata de recuperat incasata de la bugetul statului prin creditul contului 4424

- sumele depuse in cont de catre asociati prin creditul contului 455

- sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social prin contul 456

- sumele incasate de le debitori diversi prin contul 461

- valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cedate prin conturile 501, 502, 503, 505, 508

- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin conturile 5112, 5113, 5114

- sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii prin contul 706

- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci prin contul 766

- sumele incasate reprezentand subventii acordate prin contul 741

- diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor la banca in valuta la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exrcitiului prin contul 765

- valoarea sconturilor (reducerilor de plata) incasate de la furnizori sau alti creditori prin contul 767

In credit se inregistreaza:

- sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont prin debitul contului 581

- creditele pe termen lung si scurt rambursate prin conturile 162, 519

- valoarea de achizitie a investitiilor financiare cumparate prin conturile 261, 262, 263, titluri de plasament - 501, 502, 503

- sumele achitate reprezentand dobanzi – 168, 518, 666

- platile efectuate reprezentand avansuri acordate furnizorilor de imobilizari prin conturile 232, 234

- platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii prin conturile 401, 403, 404, 405, 409

- platile efectuate catre personalul unitatii prin conturile 421, 423, 424, 425, 428

- sumele achitate reprezentand contributia la asigurarile sociale, asigurarile sociale de sanatate, ajutorul de somaj, fonduri speciale prin conturile 431, 437, 447

- sumele platite la buget reprezentand impozitul pe profit, impozitul pe venitul de natura salariilor si taxa pe valoarea adaugata prin conturile 441, 444, 4423

- sumele achitate asociatilor prin conturile 455, 456

- valoarea serviciilor bancare platite prin contul 627 (ex.: comisioanele bancare)

- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta la incheierea exercitiului financiar sau aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul anului prin contul 665

Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor creditele primite.


4.2. Decontari prin plati scadentate !!!!!! (important pentru examen)


Pentru livrari de marfuri si prestari de servicii cu frecventa mare si valori relativ constante, decontarile banesti pot fi facute in sistemul platilor scadentate folosind ordinul de plata.

In acest scop, intre furnizor si client se incheie o conventie prin intermediul bancii furnizorului prin care se stipuleaza suma ce va fi virata periodic de client, termenele de livrare si de emitere a facturii, precum si intervalele la care se vor efectua regularizarile intre parteneri.

Astfel, se opereaza cu conturile 409 – „Furnizori debitori” desfasurat in doua conturi sintetice de gradul II operationale astfel:

4091 – „Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor”

4092 – „Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari”

si 419 – „Clienti creditori”.

Contul 409 (A) – cu ajutorul acestui cont evidentiem avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (materii prime, marfuri, produse, etc) sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari.

In debit se inregistreaza:

- valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin creditul conturilor 512, 531

In credit se inregistreaza:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia prin debitul contului 401

Soldul contului reprezinta avansuri achitate furnizorilor nedecontate.

Contul 419 (P) – cu ajutorul acestui cont se evidentiaza avansurile incasate de la clienti.

In credit se inregistreaza:

- sumele incasate de la clienti reprezentand avansuri prin debitul conturilor 512, 531

In debit se inregistreaza:

- decontarea avansurilor incasate de la clienti

Soldul contului reprezinta sumele incasate sub forma avansurilor.
CLIENT

FURNIZOR

1. ACHITARE AVANS (ordin de plata)                                                  T

4091 = 5121

2. PRIMIRE MARFA (factura + nota de receptie si constatare diferente)

371 = 401

- operatiile se repeta pe parcursul lunii

3. REGULARIZARE PLATI (nota contabila)

401 = 4091 T- daca 401 > 4091 diferenta se achita cu ordin de plata:

401 = 5121 T

1. INCASARE AVANS (extras de cont + ordin de plata)

5121 = 419

2. LIVRARE MARFA (factura)        411 = 707

607 = 371

- operatiile se repeta pe parcursul lunii

3. REGULARIZARE PLATI


419 = 4115121 = 411

4.3. Sume in curs de decontare


O situatie particulara poate interveni la efectuarea operatiilor banesti prin conturi la banci datorita decalajului in timp generat de circuitul bancar de la data cand sumele platite de debitor si operate in contul sau pana la data cand aceste sume intra in contul de la banca al creditorului, respectiv al furnizorului.

Aceasta situatie este relevanta la sfarsitul lunii (a exercitiului financiar) cand in ultima zi platile ies din contul debitorului dar nu ajung in contul creditorului decat in luna urmatoare (exercitiul financiar urmator).

In contabilitatea creditorului, aceste sume sunt considerate in curs de decontare si evidentiate intr-un cont distinct.

Sume in curs de decontare sunt si sumele de bani consemnate (rezervate) la banci in vederea participarii la licitatie pentru achizitionarea de valuta.

Contabilitatea acestor operatii se realizeaza cu ajutorul contului 5125 – „Sume in curs de decontare” (A)

Se debiteaza:

- cu sumele platite de debitor dar neaparute in extrasul de cont al creditorului pana la sfarsitul lunii prin creditul conturilor de creante 411, 461

- cu sumele de bani consemnate in vederea cumpararii de valuta prin participare la licitatie prin creditul contului 581

- cu numerarul depus la banca la sfarsitul lunii si care nu este operat in aceeasi zi in extrasul de cont prin creditul contului 581

Se crediteaza:

- cu sumele plasate in contul de la banca care anterior au fost constatate in curs de decontare prin debitul contului 5121

- cu sumele de bani platite pentru achizitionarea de valuta prin debitul contului 581

Soldul contului reprezinta mijloacele banesti care apartin societatii si sunt in curs de decontare.

5125 = 411 ca soldul clientului sa corespunda cu soldul furnizorului

5125 = 581 581 = 5121 (la licitatie)

5125 = 581 581 = 5311 (depunerile de numerar care nu au ajuns in extrasul de cont)

581 – nu trebuie sa prezinte sold

5121 = 411 5125

581 = 125

5124 = 581 cumparare valuta

581 = 5125 – apare suma in extrasul de cont

5121 = 581


5. Contabilitatea efectelor comerciale


Efectele comerciale definesc in general instrumentele de decontare folosite in relatiile cu tertii pentru gestionarea creditului comercial. (Creditul comercial reprezinta perioada dintre cumparare si livrare.)

Prin instrumentarea efectelor comerciale se realizeaza decontarea creantelor si obligatiilor intre partenerii comerciali la anumite termene, numite scadente.

Principalele efecte comerciale sunt:

cambia

biletul de ordin

cecul


5.1. Caracteristici si functii ale efectelor comerciale


1. Cambia ! ! (important pentru examen)

Cambia este inscrisul solemn prin care o persoana numita tragator da ordin unei alte persoane numita tras sa plateasca o suma de bani la o anumita data si un anumit loc unei a treia persoane numita beneficiar

In relatiile comerciale tragatorul este de regula furnizorul sau creditorul, trasul este clientul sau debitorul fata de tragator, iar beneficiarul este o terta persoana care este creditor fata de tragator.

Cambia, fiind emisa de tragator, reprezinta o invitatie la plata facuta catre tras, si pentru a fi valabila trebuie sa fie acceptata de catre tras, dupa care se preda in portofoliul beneficiarului.
TRAGATOR (A)

TRAS (B)

BENEFICIAR (C)

1.Vanzare marfuri catre B

411/B = 707

2. Achizitie marfuri de la societatea C

371 = 401/C


401/C = 411/B

1. Achizitie marfuri de la A

371 = 401/A401/A = 403

..

403 = 5121

2. Vanzare produse finite societatii A

411/A = 701413 = 411/A

(in momentul primirii efectului comercial)

5113 = 413 (la scadenta)

sau

5114 = 413 (scontare)

5121 = 5113 (5114)

A furnizor pentru B

client pentru C

- la sfarsit – cambia trebuie acceptata de B si trimisa la C


2. Biletul de ordin

Biletul de ordin este un inscris solemn ce se deosebeste de cambie prin aceea ca la operatiune nu participa trasul si nu este nevoie sa fie acceptat.

In biletul la ordin, tragatorul si trasul se contopesc in persoana emitentului, si acesta reprezinta un angajament de plata al emitentului fata de beneficiar (furnizorul sau creditorul).


3. Cecul

Cecul este un inscris solemn prin care o persoana numita tragator da ordin unei a doua persoane numita tras sa plateasca unei a treia persoane numita beneficiar o anumita suma de bani.

In gestiunea agentilor economici, efectele comerciale intervin:

fie in relatiile cu furnizorii pentru stingerea obligatiilor prin emiterea sau acceptarea, in calitate de tras, a unor efecte comerciale

fie in relatiile cu clientii la livrari de bunuri si servicii prestate unde, in schimbul dreptului de creanta, se pot primi diferite efecte comerciale care sunt pastrate in portofoliul de valori pana la scadenta cand sunt depuse la banca spre incasare sau pot fi folosite si inainte de termen pentru efectuarea de alte plati sau prin scontare

Pe traseul parcurs de efectele comerciale in gestiunea agentilor economici se delimiteaza doua segmente functionale:

1) segmentul descris de functia de credit comercial pe intervalul de la primirea pana la decontarea acestora

2) segmentul descris de functia de trezorerie pe intervalul de la depunerea spre incasare si pana la incasare sau prin folosirea acestora ca instrument de plata, respectiv scontare
5.2. Contabilitatea operatiilor cu efecte comerciale


A) Pentru operatiile fluxurilor din segmentul I se apeleaza la conturile:

403 – „Efecte de platit”

405 – „Efecte de platit pentru imobilizari”

413 – „Efecte de primit de la clienti”

Conturile 403 si (P) au functiuni identice si evidentiaza obligatii de platit pe baza de efecte comerciale catre furnizori, respectiv furnizori de imobilizari.

In credit se inregistreaza:

- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit prin debitul conturilor 401, 404

- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului rezultate din evaluarea soldului in valuta prin debitul contului 665

In debit se inregistreaza:

- platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale prin creditul contului 512

- diferentele favorabile de curs valutar prin creditul contului 765

Soldul reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit.

Contul 413 (A) – cu ajutorul acestui cont se evidentiaza creantele de incasat pe baza de efecte comerciale.

In debit se inregistreaza:

- sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate prin creditul contului 411

- diferentele favorabile de curs valutar prin creditul contului 765

In credit se inregistreaza:

- efectele comerciale primite si depuse la banca spre incasare sau scontare prin debitul conturilor 5113, 5114

- diferentele nefavorabile de curs valutar prin debitul contului 665

Soldul reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.


B) Pentru segmentul al doilea descris de functia de trezorerie se utilizeaza conturile:

5112 – „Cecuri de incasat”

5113 – „Efecte de incasat”

5114 – „Efecte remise spre scontare”

Contul 5112 (A) se utilizeaza pentru inregistrarea si urmarirea cecurilor emise de catre clienti pana la incasarea contravalorii lor.

Se debiteaza cu valoarea cecurilor depuse la banca pentru incasare prin creditul contului 411.

Se crediteaza cu incasarea contravalorii cecurilor prin debitul contului 5121.

Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor depuse la banca si neincasate.

Ex.: - vanzare marfuri:

411 = %

se plateste pe baza de cec4427

-in contabilitate: 5112 = 411

-in momentul intrarii banilor in extrasul de cont: 5121 = 5112

Contul 5113 (A) inregistreaza efectele comerciale din portofoliu depuse spre incasare la banci.

Se debiteaza cu valoarea efectelor comerciale depuse spre incasare la banci prin creditul contului 413.

Se crediteaza cu incasarea valorii efectelor comerciale prin debitul contului 5121.

Soldul reprezinta valoarea efectelor comerciale depuse la banci si neincasate.

Ex.: - vanzare marfuri:

411 = %

4427

- 413 = 411


functie de credit comercial            primirea banilor

- functia de trezorerie apare cand banii se depun la banca pentru incasare:

5113 = 413

5121 = 5113

(pe baza de extras de cont)

Contul 5114 (A) inregistreaza efectele comerciale negociate cu bancile sau alte institutii financiare pentru a fi incasate inainte de scadenta contra unei taxe numita taxa de scont.

Se debiteaza cu valoarea efectelor comerciale negociate in vederea scontarii, mai putin taxa de scont, prin creditul contului 413.

Se crediteaza cu suma valorii negociate incasata in urma scontarii prin debitul contului 5121.

Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale remise spre scontare si neincasate.

Ex.: - vanzare marfuri:

411 = %

10.000.000

4427

-Primire:

413 = 411

-Depunere la banca spre scontare:

% = 413

diferenta

667

1% - taxa de scont

Extras de cont:

5121 = 5114


6. Contabilitatea acreditivelor si avansurilor de trezorerie


Acreditivul reprezinta forma de decontare prin care platile se efectueaza pe masura livrarii marfurilor si a executarii serviciilor si lucrarilor dintr-o suma rezervata intr-un cont distinct de catre client la banca furnizorului.

Contabilitatea acestor operatii se realizeaza cu ajutorul contului 541 – „Acreditive” (A) care se dezvolta in:

5411 – „Acreditive in lei”

5412 – „Acreditive in valuta”

In debit se inregistreaza:

- valoarea acreditivelor deschise la dispozitia tertilor prin contul 581

- diferentele favorabile de curs valutar aferente soldului la incheierea exercitiului financiar pentru acreditivele deschise in valuta prin contul 765

In credit se inregistreaza:

- sumele platite tertilor prin conturile 401, 404

- sumele virate in contul de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivelor prin contul 581

- diferentele nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar sau la lichidarea acreditivelor in contul 665

Soldul reprezinta valoarea acreditivelor deschise existente.

Avansurile de trezorerie sunt sume de bani incredintate administratorilor sau altor persoane imputernicite pentru efectuarea unor plati necesare achizitionarii unor bunuri sau pentru plata sarviciilor efectuate de terti societatii.

Contabilitatea gestionarii avansurilor de trezorerie se realizeaza cu ajutorul contului 542 – „Avansuri de trezorerie” (A)

In debit se inregistreaza:

- avansurile de trezorerie acordate prin creditul contului 531 (5311, 5314)

- diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta la incheierea exercitiului financiar prin contul 765


In credit se inregistreaza:

- avansurile de trezorerie justificate prin achizitia de stocuri (301, 302, 303, 371), prin platile catre furnizori (401)

- avansurile nejustificate restituite prin debitul contului 531

- diferentele nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar prin contul 665

Soldul reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie nedecontate.

1. Dispozitie de plata catre casierie ACORDARE AVANS:

542 = 5311

2. Decont de cheltuieli (facturi, chitante, etc) DECONTARE AVANS:

% = 542


302

371

401

624

cheltuieli de transport, cu diurna, etc

3. Chitanta RESTITUIRE AVANS:

5311 = 542 (diferenta)

- din casierie nu se pot face plati mai mari de 30.000.000 lei intr-o zi


7. Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt (titluri de plasament)


In conformitate cu standardul international de contabilitate numarul 7, care reglementeaza situatia fluxurilor de trezorerie, contabilitatea intreprinderii trebuie sa evidentieze componentele numerarului si ale echivalentelor numerarului.

Cele mai importante componente ale echivalentelor numerarului sunt:

- titlurile de valoare achizitionate cu scopul de a fi detinute pe termen scurt in vederea obtinerii de venituri (din dobanzi, din dividende)


7.1. Caracteristici ale titlurilor de plasament ca investitii financiare pe termen scurt


Titlurile de plasament reprezinta actiunile proprii rascumparate, actiunile achizitionate, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate in vederea realizarii unui profit pe termen scurt.

Titlurile de plasament prezinta urmatoarele caracteristici

sunt titluri negociabile, la vanzarea lor nefiind necesara intocmirea unor acte scrise

pot fi schimbate unul cu altul din aceeasi categorie si de la aceeasi emisiune conferind detinatorilor lor aceleasi drepturi si o valoare identica

sunt cotate la bursa sau susceptibile de a fi cotate

Plasamentul prin actiuni si obligatiuni are in vedere folosirea disponibilitatilor banesti temporare in operatiuni speculative, la bursa de valori sau societati de valori mobiliare, prin cumpararea si revanzarea acestora in vederea obtinerii unor venituri din diferente de pret sau dividende si dobanzi.

Contabilitatea titlurilor de plasament se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 50 – „Investitii financiare pe termen scurt” din care fac parte conturile:

501 – „Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului”

502 – „Actiuni proprii”

503 – „Actiuni”

505 – „Obligatiuni emise si rascumparate”

506 – „Obligatiuni”

508 – „Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate”

509 – „Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”


7.2. Evaluarea titlurilor de plasament


La intrarea in societate, titlurile de plasament sa evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.

Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament cum sunt comisioanele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului.

La iesire, titlurile de plasament se evalueaza la pretul lor de intrare.

Evaluarea la bilant a titlurilor de plasament se face alegand intre valoarea de intrare si valoarea de inventar valoarea cea mai mica.

7.3. Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt in actiuni


Contul 502 (A) evidentiaza actiunile proprii rascumparate.

- subscrierea capitalului: 4561 = 1011

- depunerea aportului: % = 4561

5121

531

212

213

371

- daca actiunile proprii se anuleaza T diminuarea capitalului social

In debit se inregistreaza:

- costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate prin conturile 512, 531, 509

Se mai debiteaza prin creditul contului 764 – „Venituri din investitii financiare cedate” daca valoarea de rascumparare este mai mica decat valoarea nominala a titlurilor.

(la valoarea nominala) 502 = 531, 512, 509

daca plata are loc imediat daca plata are loc ulterior

-daca valoarea nominala > valoarea platita T diferenta este un venit


502 = % (valoarea nominala)

(valoarea platita)

(diferenta)In credit se inregistreaza:

- valoarea actiunilor proprii anulate prin debitul contului 1012

- valoarea actiunilor proprii cedate prin debitul conturilor 512, 531

- diferenta intre pretul de achizitie si pretul de vanzare/cesiune prin debitul contului 664

Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate existente.

- actiunile cumparate pot fi anulate T diminuare capital: 1012 = 502

- actiunile cumparate pot fi cedate:   531, 512 = 502

- daca pretul de vanzare > valoarea nominala:

531 = %

502

764 (venituri)

- diferenta intre valoarea de vanzare si valoarea de achizitie:

% = 502

531

(cheltuieli) 664

Contul 503 (A) evidentiaza actiunile cotate si necotate cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.

In debit se inregistreaza:

- valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate prin creditul conturilor 512, 531, 509

In credit se inregistreaza:

- valoarea actiunilor cedate prin debitul conturilor 512, 531, iar in cazul diferentelor nefavorabile prin debitul contului 664

Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor cumparate existente.


7.4. Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt in obligatiuni


Contul 505 (A) evidentiaza obligatiunile emise care au fost rascumparate de la obligatari inaintea termenelor de rambursare.

In debit se inregistreaza:

- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate prin creditul conturilor 512, 531, 509, 764

In credit se inregistreaza:

- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate anulate prin debitul contului 161

Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate neanulate.

461 = 161 (rambursabil dupa 3 ani in totalitate)

5121

- dupa 2 ani: 505 = 512, 531, 509

764 (in functie de pret intervine si acest cont)

161 = 505

- in cazul in care obligatiunile nu sunt rascumparate pana la scadenta:

161 = 5121


Contul 506 (A) evidentiaza obligatiunile cumparate.

In debit se inregistreaza:

- valoarea la cost de achizitie a obligatiunile cumparate prin creditul conturilor 512, 531, 509

In credit se inregistreaza:

- valoarea obligatiunilor cedate prin debitul conturilor 512, 531, 664

(se tine cont de evaluarea la intrare, la iesire)

Ex.

1. Achizitie obligatiuni

506 = 5121

2a. Vanzare cu pret de vanzare (Pv) = 12.000.000

5121 = %

506


2b. Vanzare cu Pv = 9.000.000

% = 506

5121

664

!!!!! La 506 avem intotdeauna pretul de vanzare !!!!!

Soldul contului reprezinta obligatiunile cumparate.

Contul 509 (P) tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt cumparate.

In credit se inregistreaza:

- valoarea datorata pentru investitii financiare pe termen scurt cumparate prin debitul conturilor 501, 502, 503, 505, 506, 508

In debit se inregistreaza:

- valoarea achitata a investitiilor financiare pe termen scurt cumparate prin creditul conturilor 512, 531

% = 509 509 = 512, 531

501, 502

503, 505

506, 508

Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru titlurile de plasament cumparate.


7.5. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament


Pentru deprecierea titlurilor de plasament, la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor. In perioadele urmatoare, la sfarsitul fiecarui exercitiu sau la iesirea din societate a titlurilor de plasament, provizioanele constituite se suplimenteaza, diminueaza sau anuleaza, dupa caz.

Evidenta provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 59 – „Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie”.


- conturile 501 (cifra 0 se inlocuieste cu 9)

502

503

505

506

508

Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv (P)

In credit se inregistreaza:

- valoarea provizioanelor pentru deprecierea conturilor de trezorerie constituite sau suplimentate pe feluri de provizioane prin debitul contului 686

In debit se inregistreaza:

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea conturilor de trezorerie prin creditul contului 786

Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile constatate existente la sfarsitul perioadei.

Ex.

1. in 25.11.2002

Achizitie de 10.000 actiuni la pretul de 25.000 lei

503 = 5121

2. la 31.12.2002

- valoarea de inventar a unei actiuni = 22.000 lei/actiune

686 = 593 (25.000 – 22.000) * 10.000 lei/actiune

- in bilant vom avea soldul contului 503 – soldul contului 593 (S503 – S593)

3. in 31.03.2003

Vanzare 5.000 actiuni la pretul de 30.000 lei/actiune

5121 = %

503 [5.000 * 25.000 (valoarea de intrare)

764 (diferenta care este un venit)

4. Diminuare provizion:

593 = 786 (daca pentru 10.000 actiuni valoarea de inventar a fost 30.000.000 lei T pentru 5.000 actiuni este 15.000.000 lei)

!! Pentru celelalte 5.000 de actiuni ramane in continuare constituit provizionul !!


8. Contabilitatea creditelor pe termen scurt (credite de trezorerie), a dobanzilor si a viramentelor interne


Creditele pe termen scurt sunt creditele primite pe o perioada de maxim 1 an, ele fiind contractate pentru obtinerea mijloacelor banesti necesare pentru finantarea activitatilor de dezvoltare (achizitie marfuri, materiale, etc). Acestea sunt rambursabile si purtatoare de dobanzi.

Evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt se tine cu ajutorul contului 519 – „Credite bancare pe termen scurt” (P)

In credit se inregistreaza:

- creditele bancare pe termen scurt acordate de banca pentru nevoi temporare prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate pentru credite, prin debitul conturilor 512, 666

In debit se inregistreaza:

- creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobanzile platite, prin creditul contului 512

Soldul reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

5121 = 5191

(creditele au termen de scadenta de pana la 1 an)

666 = 5198 (10% din 100.000.000)

(dobanda este o cheltuiala pentru societate)

- la scadenta:

% = 5121

5191

5198

Dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza distinct in contabilitate fata de cele de platit aferente creditelor acordate de banci pe termen lung sau scurt.

Dobanzile de platit si cele de incasat aferente conturilor curente se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul contului 518 – „Dobanzi” (B)

In debit se inregistreaza:

- dobanzile de incasat trecute la venituri prin contul 766

- dobanzile platite aferente imprumuturilor primite sub forma descoperirilor de cont prin creditul contului 512

In credit se inregistreaza:

- dobanzile datorate trecute la cheltuieli prin debitul contului 666

- dobanzile incasate in debitul contului 512

Soldul debitor reprezinta dobanzile de primit, iar cel creditor – dobanzile de platit.

- pe extras de cont: 5121 = 518

- cand dobanda ne intra in contul de disponibil (se incaseaza efectiv):

518 = 766

518 = 5121

- cand ies banii: 666 = 518

In contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre acestea si casierie.

Evidenta viramentelor de disponibilitati se tine cu ajutorul contului 581 – „Viramente interne” (A)

In debit se inregistreaza:

- sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie prin creditul conturilor 512, 531, 541, 542

In credit se inregistreaza:

- sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont prin debitul conturilor 512, 531

Nu prezinta sold

581 = 5311 5121 = 581Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact