StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Principii contabile generale : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Principii contabile generalePRINCIPII CONTABILE GENERALE

Obiectivul fundamental al contabilitatii privind prezentarea unei imagini fidele a pozitiei financiare, a performantei si a modificarilor pozitiei financiare a unei entitati, se realizeaza pe baza unor reguli, metode si proceduri contabile care se fundamenteaza si se concretizeaza, avandu-se in vedere o gama larga de principii si reguli contabile generale, determinate de realitatea economica.

Elementele prezentate in situatiile financ 737f56h iare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale avand in vedere constrangerile contabilitatii de angajamente astfel:

- Principiul continuitatii activitatii consta in aceea ca “ se presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii”.

Daca se cunoaste existenta unor elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente ce conduc la incapacitatea entitatii de a-si continua activitatea, administratorii au obligatia de a prezenta aceste elemente in notele explicative.

De asemenea, se impun explicatii in cazul in care situatiile financiare nu sunt intocmite pe baza principiului analizat, prezentandu-se motivele care au determinat adoptarea deciziei ca entitatea nu-si mai poate continua activitatea.

- Principiul permanentei metodelor presupune mentinerea in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul a metodelor de evaluare, inregistrare si prezentare a elementelor patrimoniale si a rezultatelor financiare, in scopul crearii premiselor pentru compararea in timp a informatiilor contabile. Metodele care se folosesc trebuie sa aiba caracter de permanenta, in sensul utilizarii lor in cadrul mai multor exercitii financiare consecutive, ceea ce permite compararea situatiilor financiare, iar analiza indicatorilor economico-financiari conduce la obtinerea unor informatii utile pentru utilizatori.

- Principiul prudentei se refera la determinarea valorii oricarui element patrimonial, in sensul ca se impune acordarea unei atentii deosebite cel putin a aspectelor ce privesc

includerea in situatiile financiare numai a profiturilor recunoscute pana la data bilantului;

obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca ele apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii situatiilor financiare, precum si ajustarea valorilor corespunzatoare deprecierilor constatate, indiferent ca rezultatul exercitiului este profit sau pierdere.

De retinut ca , prin aplicarea in mod voit, incorect,a acestui principiu se poate ascunde sau denatura realitatea, creandu-se rezerve nejustificate prin exagerarea riscurilor viitoare.

- Principiul independentei exercitiului presupune delimitarea riguroasa in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente exercitiului financiar pentru care se face raportarea, indiferent de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor, cerinta de baza a contabilitatii de angajament. Acest lucru impune utilizarea unor conturi de regularizare, atat a veniturilor, cat si a cheltuielilor.
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. In baza acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

- Principiul intangibilitatii presupune existenta unei concordante depline intre bilantul de deschidere al unui exercitiu si cel de inchidere al exercitiului precedent.

- Principiul necompensarii interzice efectuarea de operatiuni compensatorii intre elementele de activ si de datorii. Exista posibilitatea unor eventuale compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de ea insasi, cu respectarea prevederilor legale numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului se refera la faptul ca prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face avand in vedere fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai forma juridica a acestora. Principiul se aplica atat entitatilor care indeplinesc criteriul de marime, pentru situatiile financiare individuale si consolidate,cat si pentu entitatile care nu indeplinesc criteriile de marime , dar intocmesc situatii financiare consolidate, cu respectarea prevederilor din “Reguli de evaluare alternative”.

- Principiul pragului de semnificatie are influenta asupra relevantei informatiei, motiv pentru care situatiile financiare trebuie sa contina, in mod distinct, numai acele elemente ce au o valoare semnificativa. Restul elementelor, in masura in care au aceeasi natura, precum si functii similare se reflecta in sume cumulate.

Pragul de semnificatie depinde in mod direct de marimea si natura elementului analizat in circumstantele particulare ale omisiunii sale. La aprecierea unui element sau cumul de element, daca este semnificativ, se tine seama de evaluarea impreuna a naturii si marimii elementului respectiv. In anumite cazuri, ar putea fi determinant fie natura, fie marimea elementului.

Acest principiu poate fi aplicat numai de entitatile care indeplinesc criteriile de marime.

Abaterile de la principiile contabile generale prezentate pot fi efectuate numai in cazuri exceptionale, cu conditia de a se prezenta in notele explicative impreuna cu motivele care au determinat acest lucru, precum si evaluarea efectului produs de aceste abateri asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact