StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Formatul bilantului : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Formatul bilantuluiFORMATUL BILANTULUI


Bilantul reflecta situatia financiara a unei entitati la un moment dat si se prezinta astfel:


A.   Active imobilizate
I.          Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire

Cheltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros

Fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros.

Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie


II. Imobilizari corporale

Terenuri si constructii

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si mobilier

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie


III.Imobilizari financiare

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Imprumuturi acordate entitatilor afiliate

Interese de participare

Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.

Investitii detinute ca imobilizari

Alte imprumuturi


B. Active circulante

I.          Stocuri

1.Materii prime si materiale consumabile

Productia in curs de executie

3.Produse finite si marfuri

4.Avansuri pentru cumparari de stocuri


II.       Creante

(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o prioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

Creante comerciale

Sume de incasat de la entitatile afiliate

Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.

Alte creante

Capital subscris si nevarsat


III.           Investitii pe termen scurt

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Alte investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturi la banci


C. Cheltuieli in avans

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an .

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

Datorii comerciale- furnizori

Efecte de comert de platit

Sume datorate entitatilor afiliateSume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale


E. Active circulante nete /datorii curente nete

F. total active minus datorii curente

G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

Datorii comerciale- furnizori

Efecte de comert de platit

Sume datorate entitatilor afiliate

Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale


H. provizioane

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

Provizioane pentru impozite

Alte provizioane


I. Venituri in avans

J. Capital si rezerve


I.          Capital subscris

1.Capital subscris si varsat

Capital subscris nevarsat


II.       Prime de capital


III.           Rezerve din reevaluare


IV.            Rezerve

Rezerve legale

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve


V.       Profitul sau pierderea reportat(a)


VI.            Profitul sau pierderea exercitiului financiar


Formul bilantului prescurtat este urmatorul:


A. Active imobilizate

I.          Imobilizari necorporale

II.       Imobilizari corporale

III.           Imobilizari financiare


B. Active circulante


VII.        Stocuri

VIII.     Creante

(Sumele care urmeaza sa fie incasata dupa o prioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

IX.            Investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturi la banciC. Cheltuieli in avans

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada pana la un an E. Active circulante nete /datorii curente nete

F. total active minus datorii curente

G. Datorii: sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

H. provizioane

I. Venituri in avans

J. Capital si rezerve


X.       Capital subscris

XI.            Prime de capital

XII.        Rezerve din reevaluare

XIII.     Rezerve

XIV.     Profitul sau pierderea reportat(a)

XV.         Profitul sau pierderea exercitiului financiar
Daca un activ sau datorie are legaturi cu mai mult de un element de activ din formatul de bilant prezentat mai sus, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, in vederea imbunatatirii acuratetei informatiei respective.

In cazul angajamentelor sub forma garantiilor de orice fel, cand nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, ele se prezinta in mod clar in notele explicative, facandu-se distinctia intre diferitele tipuri de garantii practicate si recunoscute de legislatia in vigoare.


1. PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT


Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii in mod continuu, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii. Din categoria activelor imobilizate fac parte activele corporale, necorporale, de exploatare si financiare pe termen lung. Orice miscare a unui element de imobilizari trebuie prezentata in notele explicative.

In acest scop se prezinta separat, pentru fiecare element de imobilizare pretul de achizitie sau costul de productie, precum si cresterile, cedarile si transpunerilein cursul exercitiului financiar, dar si ajustarile cumulate de valoare la inceputul exercitiului financiar si la data bilantului, rectificarile efectuate in cursul exercitiului financiar asupra ajustarilor de valoare din exercitiile financiare precedente. Ajustarile de valoare se prezinta in bilant ca deduceri certe din elementele corespunzatoare.

Reevaluarea sau ajustarea valorii activelor si datoriilor determina cresteri sau diminuari ale capitalului propriu, cu toate ca ele corespund definitiei veniturilor si cheltuielilor – (nu se include in contul de profit si pierdere).

Daca pretul de achizitie sau costul de productie al unei imobilizari nu poate fi determinat, valoarea reziduala de la inceputul exercitiului financiar poate fi considerata drept pret de achizitie sau cost de productie, situatie ce trebuie detaliata in notele explicative.

De asemenea, in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale, miscarile diverselor elemente de imobilizari se prezinta incepand cu pretul de achizitie sau costul de productie rezultat din reevaluare, caz in care valoarea reevaluata se substituie valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati, presupune reprezentarea unui interes de participare, daca acesta depaseste 20% din capitalul entitatii, cu conditia realizarii unei legaturi durabile cu aceste entitati, pentru a contribui la activitatile de baza, indiferent de existenta certificatelor de reprezentare.

Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu ulterior, trebuie inregistrate sub titlul de “Cheltuieli in avans”.

Cheltuielile care se refera la exercitiul financiar in cauza si se vor plati in cursul exercitiului financiar viitor, trebuie prezentate la “Datorii”, iar daca au caracter semnificativ, ele se vor prezenta si in notele explicative.

Daca veniturile aferente exercitiului in curs nu se incaseaza pana la finele acestuia, se prezinta in bilant la “Creante”, iar daca sunt semnificative , ele se prezinta si in notele explicative.

Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.

Ajustarile pot fi :

ajustari permanente – devenite amortizari si /sau

ajustari provizorii – devenite ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor .

Amortizarea reprezinta alocarea valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viata estimata. Amortizarea corespunzatoare perioadei contabile se scade in mod direct sau indirect din profitul sau pierderea inregistrata in exercitiul financiar dat.

Activele supuse amortizarii, sunt cele care intrunesc urmatoarele conditii:

se estimeaza ca sunt folosite pentru mai mult de o perioada contabila;

au o durata de viata limitata;

sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productie sau in furnizarea de bunuri si servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative.


Provizioanele se definesc ca fiind datorii incerte din punct de vedere al exigibilitatii sau al valorii. Ele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care , la data bilantului ese posibil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

Un provizion trebuie recunoscut atunci cand:

- Entitatea are obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment;

- Este probabil necesara o iesire de resurse care contin beneficii economice pentru a onora obligatia;

Poate fi facuta o estimare corecta a valorii obligatiei;

Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

Veniturile de incasat in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu financiar viitor, trebuie prezentate in bilant sub titlul de “Venituri in avans”.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact