StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Prevederi generale – situatii financiare : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Prevederi generale – situatii financiarePREVEDERI GENERALE – SITUATII FINANCIARE


Situatiile financiare ofera informatii cu privire la:

·   &nbs 757c24h p;    pozitia financiara a companiei (bilantul);

·   &nbs 757c24h p;    performanta acesteia (contul de profit si pierdere);
·   &nbs 757c24h p;    fluxurile de numerar.

Aceste informatii devin utile pentru diversi utilizatori in fundamentarea deciziilor referitoare la:

·   &nbs 757c24h p;    achizitionarea sau vinderea participatiilor detinute in compania respectiva;

·   &nbs 757c24h p;    numirea sau inlocuirea unor persoane din organismele de conducere.

Situatiile financiare contin informatii cu privire la :

·   &nbs 757c24h p;    Activele

·   &nbs 757c24h p;    Pasivele

·   &nbs 757c24h p;    Capitalul propriu

·   &nbs 757c24h p;    Veniturile, cheltuielile, castigurile si pierderile

·   &nbs 757c24h p;    Fluxurile de numerar.

Sinteza cerintelor de intocmire a situatiilor financiare de catre entitati


SITUATII FINANCIARE

CONFORME CU DIRECTIVELE  CEE TINAND CONT DE CRITERIILE DE MARIME

SIMPLIFICATE

Total active : 3.650.000 Euro

Cifra de afaceri neta : 7.300.000 Euro

Nr. mediu de salariati : 50

Nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime

·   &nbs 757c24h p;    Bilant

·   &nbs 757c24h p;    Cont de profit si pierdere

·   &nbs 757c24h p;    Situatia modificarii capitalului propriu

·   &nbs 757c24h p;    Situatia fluxurilor de numerar

·   &nbs 757c24h p;    Notele explicative

·   &nbs 757c24h p;    Bilant prescurtat

·   &nbs 757c24h p;    Cont de profit si pierdere prescurtat

·   &nbs 757c24h p;    Note explicative

·   &nbs 757c24h p;    Optional: situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar

Raportul auditorului financiar

Verificarea se face conform legii
SITUATIILE FINANCIARE CONSTITUIE UN TOT UNITAR

Responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile, conforme cu directivele europene (a IV-a si a-VII-a) revine conducerii entitatii si este comunicata printr-o declaratie scrisa atasata acestora.


Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare sunt atributele de baza care dau sens utilitatii informatiei contabile. Acestea sunt: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.q   &nbs 757c24h p;   Inteligibilitatea reprezinta calitatea informatiilor de a fi usor intelese de utilizatori, in vederea atingerii cu usurinta a scopurilor pentru care se apeleaza la aceste informatii.q   &nbs 757c24h p;   Relevanta  se pune in evidenta atunci cand informatiile influenteaza deciziile economice, contribuind la evaluarea evenimentelor istorice, prezente sau prognozate de catre utilizatori confirmand sau corectand evaluarile anterioare. Relevanta informatiei este influentata de natura sa si de pragul de semnificatie. O informatie devine semnificativa daca omisiunea sau declararea ei eronata ar putea influenta sensul unei decizii.

q   &nbs 757c24h p;   Credibilitatea unei informatii asigura utilizatorii ca nu se expun riscurilor apeland la informatii care contin erori semnificative si care sunt partinitoare, oferindu-le acestora siguranta in folosirea lor.


Pentru a fi credibila, informatia trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si operatiunile descrise.

Prevalenta economicului asupra juridicului presupune prezentarea trazactiilor si operatiunilor in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica.

Neutralitatea informatiei presupune eliminarea oricaror forme de influenta care ar determina un rezultat sau obiectiv predeterminat.

Prudenta presupune luarea in considerare a unui grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare cu ocazia estimarilor unor evenimente in conditii de incertitudine, pentru ca elementele de activ si pasiv sa nu fie supraevaluate sau subevaluate, dupa caz.

Integralitatea presupune o informatie completa, in limitele rezonabile ale pragului de semnificatie si ale costului obtinerii ei.

Limitele privind informatia relevanta si credibila sunt determinate de :

·   &nbs 757c24h p;    Oportunitate – prezentarea informatiilor cu intazieri majore conduce la pierderea relevantei;

·   &nbs 757c24h p;    Raportul cost-beneficiu, presupune ca beneficiile aduse de furnizarea unor noi informatii contabile trebuie sa fie mai mari decat costul legat de acestea.

·   &nbs 757c24h p;    Echilibrul intre caracteristicile calitative. Importanta relativa a caracteristicilor in diferite cazuri tine de domeniul rationamentului profesional.

q   &nbs 757c24h p;   Comparabilitatea presupune posibilitatea de analiza pe baza informatiilor furnizate de situatiile financiare in raport de evolutia in timp a activitatii (rol determinant avandu-l principiul permanentei metodelor) precum si compararea cu stituatiile financiare ale diverselor entitati de acelasi tip (in subramura sau ramura de activitate)pentru a evalua corect pozitia financiara, performantele si modificarile acestora.


Situatiile financiare se elaboreaza tinand cont de doua concepte de baza:

·   &nbs 757c24h p;    Contabilitatea de angajament

·   &nbs 757c24h p;    Principiul continuitatii activitatii


Sistemul contabil romanesc functioneaza avand la baza urmatoarele principii contabile generale:

·   &nbs 757c24h p;    continuitatea activitatii;

·   &nbs 757c24h p;    permanenta metodelor;

·   &nbs 757c24h p;    prudenta;

·   &nbs 757c24h p;    independenta exercitiului;

·   &nbs 757c24h p;    intangibilitatea bilantului;

·   &nbs 757c24h p;    necompensarea;

·   &nbs 757c24h p;    prevalenta economicului asupra juridicului;

·   &nbs 757c24h p;    evaluarea separata;

·   &nbs 757c24h p;    importanta relativa – determinarea pragului de semnificatie.


Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.


Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.

Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca administratorii unei entitati au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia entitatea nu isi mai poate continua activitatea.

Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.Principiul prudentei. Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, si in special:

a)poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;

b)trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;

c)trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;

d)trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului se aplica de catre entitatile prevazute la pct. 3 alin. (1) la intocmirea situatiilor financiare individuale si a situatiilor financiare consolidate, iar entitatile prevazute: la pct. 3 alin. (2), numai la intocmirea situatiilor financiare consolidate.

Principiul pragului de semnificatie. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate daca:

a)acestea reprezinta o suma nesemnificativa, in intelesul pct. 9; sau

b)o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Abateri de la principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune pot fi efectuate in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

Situatiile financiare prezinta rezultatele financiare ale unei entitati grupate pe categorii de informatii conform caracteristicilor economice denumite generic “structurile situatiilor financiare”care sunt direct legate de evaluarea pozitiei financiare (activele, datoriile si capitalul propriu) si a performantei (veniturile si cheltuielile).

- Un activ reprezinta o resursa controlata de catre o entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare.

- O datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimentele trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice.

- Capitalul propriu – reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Valoarea capitalului propriu din bilant depinde in mod direct de modul de evaluare activelor si a datoriilor.

Indicatorul de profit este adesea folosit ca o masura a performantei sau ca baza de referinta a altor indicatori.

-   &nbs 757c24h p;   &nbs 757c24h p; Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate intr-un

exercitiu financiar (perioada data) sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor cu influenta directa in cresterea capitalului propriu, altele decat contributia actionarilor.

-   &nbs 757c24h p;   &nbs 757c24h p; Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate intr-

un exercitiu financiar (perioada data) sub forma de iesiri, sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in diminuarea capitalului propriu, altele decat distribuirea acestora catre actionari.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact