StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitatea imobilizarilor : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea imobilizarilor
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

1. Continutul si structura activelor imobilizate
Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta indelungata caracterizate prin urmatoarele caracteristici:

perioada lor de utilizare este, de regula, mai mare de 1 an;

nu se consuma si nu se inlocuiesc la prima utilizare;

nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii acestora;

nu sunt destinate comercializarii.

In functie de natura lor1, activele imobilizate se clasifica astfel:

Imobilizari necorporale

a)       Cheltuieli de constituire;

b)       Cheltuieli de dezvoltare;

c)       Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare;

d)       Fond comercial;

e)       Alte imobilizari necorporale.

Imobilizari corporale

f)        Terenuri si amenajari de terenuri;

g)       Constructii;

h)       Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale ai plantatii;

i)         Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Imobilizari in curs:

Imobilizari corporale in curs;

j)         Avansuri acordate pentru imobilizari corporale;

k)       Imobilizari necorporale in curs;

l)         Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale.

Imobilizari financiare:

m)      Titluri de participare detinute la filiale in cadrul grupului;

n)       Titluri de participare detinute la societati din afara grupului;

o)       Imobilizari financiare sub forma de interese de participare;

p)       Titluri puse in echivalenta;

q)       Alte titluri imobilizate;

r)       Creante imobilizate.


2. Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor

Evaluarea imobilizarilor se face in functie de:

1. Valoarea de intrare sau contabila

Se determina in functie de modul de dobandire, astfel:

imobilizarile procurate cu titlu oneros se evalueaza la cost de achizitie;

imobilizarile obtinute din productie proprie se evalueaza la cost de productie;

imobilizarile aduse ca aport la capitalul social sau primite gratuit se evalueaza la valoarea de aport, respectiv la valoarea de utilitate, care este data de pretul pietei, de utilitatea, de starea si amplasarea acestora.


2. Valoarea de inventar

La inventariere evaluarea imobilizarilor se face la valoarea actuala sau la valoarea de utilitate. Pentru imobilizarile amortizabile si pentru cele pentru care s-au constituit provizioane, valoarea de inventar este data de valoarea contabila neta.

La inchiderea exercitiului se compara valoarea de intrare (contabila) cu valoarea actuala stabilita cu ocazia inventarierii. In 232j94c urma acestei comparatii rezulta doua situatii:

a). Cand valoarea de inventar este mai mare decat valoarea contabila se obtine un plus de valoare, care, potrivit principiului prudentei, nu se inregistreaza in contabilitate;

b). Cand valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila se obtine un minus de valoare, care se inregistreaza in contabilitate astfel:

sub forma amortizarii, cand deprecierea este ireversibila;

prin constituirea unui provizion, cand deprecierea este reversibila.

Valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la incheierea duratei sale de utilizare, dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii. De exemplu, in cazul casarii, valoarea reziduala reprezinta diferenta dintre valoarea materialelor si pieselor recuperate si cheltuielile efectuate in vederea dezmembrarii.

4.Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii de intrare cu valoarea actuala, care se stabileste in functie de rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala pentru Statistica. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face numai pe baza unor dispozitii legale, de catre Comisia de inventariere care va compara diferentele din reevaluare obtinute din calcul cu valoarea de utilitate sau de piata ale imobilizarilor reevaluate, iar in cazul in care se constata supraevaluari sau subevaluari, acestea se vor ajusta in plus sau minus

Contabilitatea imobilizarilor necorporale

Imobilizarile necorporale denumite si imobilizari nemateriale sau active intangibile, cuprind valorile economice si de investitie care nu sunt concretizate in bunuri fizice.[1]

In IAS 38 „Active necorporale”, „un activ necorporal este un activ identificabil nonmonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat altora sau pentru motive administrative”

Principalele imobilizari necorporale sunt:

Cheltuielile de constituire ocazionate de infiintarea unei unitati economice sau de modificarea actului de constituire, fiind reprezentate de taxe si cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli cu emiterea de actiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate etc.

Cheltuielile de cercetare si dezvoltare sunt ocazionate de efectuarea unor lucrari de cercetare, care sa prezinte garantia realizarii unor profituri suplimentare in urma finalizarii acestor investitii.

Cheltuielile de constituire si cele de cercetare-dezvoltare se recupereaza prin includerea esalonata a acestora in cheltuielile de productie (prin amortizare liniara) intr-o perioada de cel mult 5 ani.

Concesiunea – reprezinta dreptul de exploatare a unor bunuri si servicii obtinute de o persoana numita concesionar de la o alta persoana numita concedent. In contractul de concesiune incheiat intre cele doua parti se prevad, printre altele, durata concesionarii bunurilor sau serviciilor, precum si pretul (redeventa) care trebuie platit de concesionar in schimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate.

Brevetul de inventie – este documentul prin care este recunoscut unei persoane dreptul asupra unei inventii.

Licenta – este dreptul obtinut de o persoana de a utiliza o inventie.

Marca de fabricatie reprezinta semnul distinctiv folosit de un agent economic pentru a-si deosebi produsele, lucrarile si serviciile sale de altele cu caracteristici asemanatoare.

Uzufructul este dreptul acordat unei persoane de a se folosi pe deplin de un bun care apartine altei persoane si pe care trebuie sa-l restituie la incetarea contractului.

Dreptul de superficie este dreptul de proprietate asupra unei cladiri sau asupra unei plantatii construite pe terenul altei persoane, precum si dreptul de folosinta asupra acestui teren.

Fondul comercial reprezinta suma suplimentara achitata in cazul achizitionarii unei firme sau unor bunuri imobile pentru: marca de fabricatie a firmei, reputatie, vad comercial, clientela, legaturi comerciale etc. Fondul comercial nu se amortizeaza numai in cazul in care se constata o depreciere ireversibila a acestuia.

Programele informatice sunt elemente ale muncii intelectuale stocate pe diferite suporturi tehnice, cum ar fi: diskete, hard-diskuri, CD-uri. Aceste programe se amortizeaza in cel mult 5 ani.


1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire

Fac parte din aceasta categorie cheltuielile ocazionate de infiintarea, extinderea si fuziunea societatilor comerciale , cum sunt: taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni, cheltuieli cu prospectarea pietei si de publicitate.

Evidenta acestor imobilizari se asigura prin contul de activ 201 „Cheltuieli de constituire”, care se debiteaza cu cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unitatii si se crediteaza cu cheltuielile de constituire existente.


Aplicatie:

Se constituie o societate comerciala al carei asociat depune la casieria unitatii suma de 10.000.000 lei, din care achita la notar suma de 2.000.000 lei pentru redactarea actului de constituire si la Registrul Comertului suma de 000.000 + TVA pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de inmatriculare, de consulting, de publicare in Monitorul Oficial. Dupa inceperea activitatii, cheltuielile de constituire se amortizeaza in 10 luni si i se restituie asociatului suma depusa initial. Unitatea doreste sa fie platitoare de TVA de la inceputul activitatii.

Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire si scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate.

Rezolvare :

1. Depunerea de catre asociat a sumei la casierie :


„Casa in lei”„Sume datorate asociatilor”2. Achitarea comisionului la notariat:„Cheltuieli de constituire”„Casa in lei”Achitarea cheltuielilor de constituire la Registrul Comertului„Cheltuieli de constituire”


„TVA deductibila”„Casa in lei”
4. Amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire:


”Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”„Amortizarea cheltuielilor de constituire”5.Scoaterea din evidenta a cheltuielilor complet amortizate:


„Amortizarea cheltuielilor de constituire”„Cheltuieli de constituire”

2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare

Pentru a fi considerate active imobilizate, cheltuielile de dezvoltare trebuie sa indeplineasca conditiile:

  • sa fie utilizate in activitatea de exploatare a unitatii;
  • sa fie strict individualizate si costul stabilit prin devize;
  • fiecare proiect sa aiba sanse de reusita tehnica si de rentabilitate economica.

Contabilitatea acestor imobilizari se realizeaza cu ajutorul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”, cont de activ.

Aplicatie:

O societate comerciala hotaraste sa-si modernizeze tehnologia de fabricatie a unui produs. Unitatea achita in numerar un avans de 15.000.000 lei unui institut de proiectare care va realiza lucrarile de cercetare. Dupa finalizarea lucrarilor, institutul factureaza documentatia la valoarea de 40.000.000 + TVA. Decontarea facturii se face prin banca, tinandu-se seama de avansul achitat. Cheltuielile de cercetare se amortizeaza in 20 de luni.

Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a cheltuielilor de cercetare si scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate.

Rezolvare:

Acordarea avansului


„Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs”„Conturi la banci in lei”Primirea facturii„Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs”


TVA deductibila”„Furnizori de imobilizari”
Receptia documentatiei :


„Cheltuieli de dezvoltare”„Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs”Decontarea facturii:


„Furnizori de imobilizari”
„Conturi la banci in lei”


„Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs”
Amortizarea lunara:


”Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”„Amorizarea cheltuielilor de dezvoltare”Scoaterea din evidenta a cheltuielilor complet amortizate:


„Amorizarea cheltuielilor de dezvoltare”„Cheltuieli de dezvoltare
Contabilitatea concesiunilior, brevetelor, licentelor, marcilor de comert si alte drepturi si valori similare

Evidenta concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si valori similare se asigura prin contul de activ 205 „Concesiuni, brevete, licente, marci de comert si alte drepturi si valori similare”.

Aplicatie:

Se achizitioneaza un brevet de inventie cu pretul de 50.000.000 lei + TVA, care se achita cu ordin de plata. Brevetul este protejat timp de 5 ani, dupa care se scoate din evidenta.

Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a brevetului.

Rezolvare :

Achizitionarea brevetului :„Concesiuni, brevete, licente…


„TVA deductibila”„Furnizori de imobilizari”
Achitarea facturii:


„Furnizori de imobilizari”„Conturi la banci in lei”


  • Amortizarea lunara 50.000.000:5:12:

”Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”„Amorizarea concesiunilor, brevetelor…Scoaterea din evidenta a brevetului amortizat:


„Amorizarea concesiunilor, brevetelor…„Concesiuni, brevete, licente…

Nota:

Conform noului Plan de conturi aprobat prin OMFP 94/2001 in categoria imobilizarilor necorporale apar urmatoarele modificari:

Contul 205 „Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare” este impartit in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2051 „Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate”; 2052 „Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii”.


4 Contabilitatea altor imobilizari necorporale

In aceasta categorie intra programele informatice care pot fi aprovizionate de la terti sau obtinute din productie proprie. Se amortizeaza in trei ani, cand se scad din activul unitatii.

Evidenta lor se asigura cu ajutorul contului 208 „Alte imobilizari necorporale”, cont de activ.

Aplicatie:

Se achizitioneaza un program informatic cu pretul de 8.400.000 + TVA, care se achita in numerar. Amortizarea programului se face in 3 ani. Ulterior este scos din evidenta.

Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a programului.

Rezolvare :

Cumpararea programului informatic:„Alte imobilizari necorporale”


„TVA deductibila”„Furnizori de imobilizari”
Achitarea facturii:


„Furnizori de imobilizari”
„Casa in lei”Amortizarea lunara a programului (8.400.000 : 36 luni)


”Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”„Amortizarea altor imobilizari necorporale”Scoaterea din evidenta a programului complet amortizat :


„Amortizarea altor imobilizari necorporale”„Alte imobilizari necorporale”

4. Contabilitatea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile, cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, avand urmatoarea structura: terenuri, amenajari de terenuri, constructii, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport, animale si plantatii, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale se tine pe categorii, iar cea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate o functie distincta.1

Imobilizarile corporale sunt active care indeplinesc simultan conditiile:

- sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi utilizate in scopuri administrative;

- au valoare de intrare mai mare decat limita prevazuta de lege( actualmente, conform H.G. nr. 424/2001 limita este de 8.000.000 lei);

s)       au durata normala de functionare mai mare de un an.


4.1.Contabilitatea terenurilor si a amenajarilor de terenuri

Terenurile sunt intinderi de pamant cu diferite destinatii: terenuri agricole sau silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu constructii, cu zacaminte, etc.

Potrivit reglementarilor aprobate prin OMFP nr. 306/2002, contabilitatea terenurilor se realizeaza cu ajutorul contului 211 „Terenuri”, dezvoltat pe doua conturi sintetice de grad II: 2111 „Terenuri” si 2112 „Amenajari de terenuri”, ambele avand functia contabila de activ.

Aplicatie:

Se achizitioneaza terenuri de la terti (persoane juridice) avand pretul de cumparare de 135.000.000 lei, TVA 19%, care se achita prin viramente bancare.

1) Achizitionare terenurilor de la terti:„Terenuri”


„TVA deductibila”

„Furnizori de imobilizari”
2) Plata furnizorului de imobilizari prin viramente bancare:


„Furnizori de mobilizari”„Conturi la banci in lei”Aplicatie:

Se receptioneaza amenajarea unui teren executata in regie proprie, pentru care s-a stabilit un cost efectiv de productie de 26.000.000 lei , din care suma de 8.500.000 lei a fost inregistrata ca imobilizare corporala in curs la finele exercitiului precedent.

Rezolvare :

Inregistrari in exercitiul financiar N-1:

1) Inregistrarea stocarii la finele exercitiului a cheltuielilor efectuate pentru amenajarea terenului:


„Imobilizari corporale in curs”„Venituri din productia de imobilizarii corporale”2) Inchiderea contului de venituri din productia de imobilizari corporale, la finele exercitiului:


„Venituri din productia de imobilizarii corporale”„Profit si pierdere”Inregistrari in exercitiul financiar N:

1) Receptia amenajarii terenului:


„Imobilizari corporale in curs”„Venituri din productia de imobilizarii corporale”
„Amenajari de terenuri”„Imobilizari corporale in curs”
Aplicatie:

Se vand terenuri cu incasare in numerar, pretul de vanzare este de 21.000.000 lei, TVA 19%. Valoarea de intrare in patrimoniu a terenurilor a fost de17.000.000 lei.

Rezolvare :


1) Vanzarea terenurilor cu incasare in numerar:


„Casa in lei”
„Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital”


„TVA colectata”

2) Scoaterea din evidenta a terenurilor vandute:


„Cheltuieli privind activele cedate”„Terenuri”
4.2. Contabilitatea activelor corporale de natura mijloacelor fixe

In Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 306/2002, nu se mai definesc in mod explicit categoria de „mijloace fixe”. In prezenta lucrare includem in categoria mijloacelor fixe urmatoarele imobilizari corporale:

Ø      constructii

Ø      instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

Ø      mobilierul, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Pentru categoriile de imobilizari corporale s-au convenit prin planurile de conturi in vigoare urmatoarele conturi sintetice de grad I:

- 212 „Constructii”;

t)        „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”;

u)      214 „Mobilierul, aparatura birotica, echipamente de protectie      a valorilor umane si materiale si alte active corporale”.


Aplicatie:

Se inregistreaza urmatoarele modalitati de intrare a mijloacelor fixe in patrimoniu:

a)      Prin subscriere si aporturi efective la capitalul social:

constructii…………………………………..195.000.000 lei

mijloace de transport……………………….125.000.000 lei

b)      Prin achizitionarea de la furnizori, achitate prin viramente bancare, FTVA.

echipamente tehnologice……………………..…260.000.000 lei

plantatii viticole…………………………………155.000.000 lei

c)      Din productie proprie:

- aparate si instalatii de control si reglare………….…90.000.000 lei

- echipamente de protectie a valorilor umane………25.000.000 lei

Rezolvare :

1) Subscrierea mijloacelor fixe ca aport la capitalul social:


„Decontari cu asociatii privind capitalul”„Capital subscris nevarsat”2) Inregistrarea aportarii efective a mijloacelor fixe:„Constructii”


„Mijloace de transport”„Decontari cu asociatii privind capitalul”


3) Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat:


„Capital subscris nevarsat”„Capital subscris varsat”4) Achizitionarea mijloacelor fixe de la terti:„Echipamente tehnologice”


„Animale si plantatii”


„TVA deductibil”„Furnizori de imobilizari”


5) Plata furnizorilor de imobilizari prin viramente bancare:


„Furnizori de imobilizari”„Conturi la banci in lei”6) Receptia mijloacelor fixe realizate prin efort propriu:„Imobilizari corporale in curs”
„Venituri din productia de imobilizari corporale”

„Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”


„Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale”„Imobilizari corporale in curs”


Aplicatie:

Se vand urmatoarele categorii de mijloace fixe, TVA 19%:


Specificatii

Pret de vanzare fara TVA

Valoare de intrare in patrimoniu

Amortizarea inregistrata

1. Mijloace de transport
2. Plantatii
TOTALSe incaseaza prin banca valoarea activelor vandute:


Rezolvare :

Vanzarea mijloacelor fixe catre catre cumparator:„Debitori diversi”
„Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”


„TVA colectata”


2) Scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe vandute:
„Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”


„Cheltuieli privind activele cedate”„Mijloace de transport”


„Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”


„Cheltuieli privind activele cedate”„Animale si plantatii”3) Incasarea, prin banca, a mijloacelor fixe vandute:


„Conturi la banci in lei”„Debitori diversi”
4. Amortizarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale isi pierd treptat o parte din valoarea lor de intrebuintare ca urmare a folosirii lor, a actiunii agentilor naturali, a progresului tehnic. Aceasta depreciere fizica si valorica se numeste uzura. In functie de cauzele care o produc, uzura poate fi:

uzura fizica – generata de functionarea tehnica si mecanica, precum si de influenta factorilor naturali;

uzura morala – cauzata de evolutia rapida a tehnicii, de aparitia a noi masini cu performante mai ridicate.

Prin includerea esalonata in cheltuieli a unei cote din valoarea de intrare a mijloacelor fixe, se recupereaza treptat costul de achizitie sau de productie al acestora. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza din luna urmatoare punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii de intrare.

Principiul continuitatii activitatii presupune asigurarea resurselor financiare necesare la timpul potrivit a acestor active. In acest context, contabilitatea urmareste riguros1:

a) deprecierea ireversibila provocata in principal de utilizarea acestor valori economice in procesul de productie;

b) deprecierea reversibila determinata de reducerea valorii lor de utilitate. Pretul de piata, ca valoare actualizata a mijloacelor fixe a scazut, aflandu-se sub nivelul valorii de intrare (contabile).

Nu se supun amortizarii:

imobilizarile financiare;

terenurile;

unele amenajari de terenuri (lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii.)

Inregistrarea in contabilitate a amortizarii:


“Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”“Amortizari privind imobilizarile corporale”

Duratele de utilizare

In Romania duratele normale de utilizare ale mijloacelor fixe sunt stabilite centralizat prin Hotarare de Guvern si sunt revizuite la un interval de maximum 5 ani. Duratele normale de utilizare se afla in „Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe”.

Sisteme de amortizare

Agentii economici isi pot recupera valoarea de intrare a mijloacelor fixe utilizand unul din urmatoarele regimuri (sisteme) de amortizare, conform Legii 15/1994: liniara, degresiva, accelerata. Prin regim de amortizare se intelege un ansamblu corelat si coerent de reglementari normative ale unei tari privind modul de calcul al amortizarii capitalului imobilizat in active corporale si necorporale .

Regimul de amortizare liniar se realizeaza prin includerea in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu duratele de utilizare ale mijloacelor fixe. Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe. Cota anuala de amortizare liniara se calculeaza prin divizarea numarului 100 la durata normal de utilizare. In cazul constructiilor se aplica obligatoriu regimul de amortizare liniara.

Aplicatie:

Se achizitioneaza o masina de slefuit cu pretul de cumparare (de facturare) de 160.000.000 lei + TVA. Cheltuielile de transport efectuate de caraus sunt de 7.000.000 + TVA. Ambele facturi se achita ulterior cu ordin de plata. Durata de utilizare a masinii este de 10 ani. Regimul de amortizare este liniar. Dupa 8 ani de utilizare, masina se vinde cu pretul de70.000.000 + TVA, factura incasandu-se prin banca.

Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara si scoaterea din evidenta a masinii vandute.

Rezolvare :

Inregistrarea facturii de cumparare a masinii de slefuit:„Echipamente tehnologice”


„TVA deductibila”„Furnizori de imobilizari”Inregistrarea facturii privind cheltuielile de transport

%


„Echipamente tehnologice”


„TVA deductibila”„Furnizori de imobilizari”Achitarea datoriei catre furnizorul de imobilizari


„Furnizori de imobilizari”„Conturi la banci in lei”Achitarea datoriei catre caraus


„Furnizori de imobilizari”„Conturi la banci in lei”Amortizarea lunara a masinii de slefuit cu o valoare de intrare de 167.000.000 si o durata normala de folosinta de 10 ani (120 luni)Al = = 167.000.000 : 120 = 1.391.667 lei


“Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”„Amortizarea instalatiilor…”Vanzarea masinii de slefuit


„Debitori diversi”
„Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”


„TVA colectata”


Scoaterea din evidenta a masinii vandute amortizata in valoare de 13600.032 (1.391.667x96 luni):„Amortizarea instalatiilor…”


„Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”„Echipamente tehnologice”Incasarea creantei

5121„Conturi la banci in lei”„Debitori diversi”

Regimul de amortizare degresiva presupune o accelerare a amortizarii in primii ani de la punerea in functiune. Utilizarea acestui regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin inmultirea cotei de amortizare liniara cu unul din coeficientii urmatori:

– daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este intre 2 si 5 ani, inclusiv;

– daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este intre 5 si 10 ani;

– daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este mai mare de 10 ani.

1) Amortizarea degresiva fara influenta uzurii morale (AD1)

In primul an de functionare amortizarea se calculeaza aplicand cota de amortizare degresiva la valoarea contabila a mijlocului fix. Amortizarea anuala pentru anii urmatori se calculeaza prin aplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabila neta (ramasa) pana in anul in care amortizarea anuala degresiva este egala sau mai mica cu/decat amortizarea anuala calculata prin raportul dintre valoarea ramasa si numarul de ani de utilizare ramasi. Incepand cu anul respectiv si pana la expirarea duratei de utilizare, se trece la amortizarea liniara prin calcularea amortizarii anuale, raportand durata ramasa la numarul de ani de functionare ramasi.

2) Amortizarea degresiva cu influenta uzurii morale (AD2)

Aceasta varianta permite amortizarea valorii contabile a mijloacelor fixe intr-o perioada mai mica decat durata normala de utilizare, diferenta reprezentand influenta uzurii morale.

Aceasta varianta de amortizare presupune determinarea urmatoarelor elemente:

Durata de utilizare aferenta a regimului liniar, recalculata in functie de cota de amortizare degresiva (DUR) – care se obtine prin raportarea numarului 100 la cota de amortizare degresiva; Durata de utilizare in care se realizeaza amortizarea integrala (DUI) – se calculeaza ca diferenta intre durata normala de utilizare conform Catalogului DN si DUR, din care:

- Durata de utilizare in cadrul careia se aplica regimul de amortizare degresiva (DUD) – se stabileste ca diferenta intre DUI si DUR;

- Durata de utilizare in cadrul careia se aplica regimul de amortizare liniara (DUL) – se determina ca diferenta intre DUI si DUD.

Durata de utilizare aferenta uzurii morale pentru care nu se mai calculeaza amortizare (DUM) – se calculeaza pentru diferenta dintre DN si DUI.

Pentru mijloacele fixe care au o durata normala de utilizare de pana la 5 ani nu se calculeaza influenta uzurii morale.

Regimul de amortizare accelerata consta in includerea in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare a unei amortizari in cota de 50% din valoarea de intrare. Amortizarile anuale pentru exercitiile urmatoare sunt calculate dupa sistemul liniar, prin divizarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare ramasi.

Utilizarea regimurilor de amortizare liniara si degresiva se aproba de catre Consiliul de administratie al agentului economic. Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de catre organul teritorial al Ministerului Finantelor, in urma prezentarii de catre agentul economic a unei documentatii unde, pentru fiecare mijloc fix intrat in patrimoniu, agentii economici vor intocmi un plan de amortizare in care se vor determina cu anticipatie amortizarea anuala (anuitatea) si valoarea ramasa la sfarsitul fiecarui an de functionare, luandu-se in calcul valoarea contabila, durata de utilizare si regimul de amortizare ales.

Aplicatie:

Sa se intocmeasca planul de amortizare liniara, degresiva (fara influenta uzurii morale) si accelerata pentru un autoturism achizitionat cu pretul de 100.000.000 lei. Durata normala de utilizare este de 5 ani.

Rezolvare :

1.Amortizarea liniara :

Amortizarea anuala = lei

Cota medie de amortizare =

Planul de amortizare liniara:

Anii

Valoarea de

intrare

Amortizarea anuala

Amortizarea cumulata

Valoarea ramasa (neta)

Cota (%)

Suma

    
20.000.000

80.000.000

20.000.000

 
20.000.000


-

2.Amortizarea degresiva

Coeficientul de multiplicare este 1,5 deoarece durata normala de utilizare este cuprinsa intre 2-5 ani.

Cota de amortizare degresiva = 20% x 1,5 = 30%

Planul de amortizare degresiva (fara influenta uzurii morale):

 

Anii

MODUL DE CALCUL

Amortizarea anuala degresiva

Amortizarea cumulata

Valoarea

ramasa

 

1

100.000.000 x 30%

30.000.000

30.000.00


 

2

70.000.000 x 30%

21.000.000

51.000.000

49.000.00

 

3

Trecem la

16.33334

67.33333amortizarea


8666.666


 


liniara
 

Amortizarea accelerata.

Anii

MOD DE CALCUL

Cota (%)

Amortizarea anuala

Amortizarea cumulata

Valoarea

ramasa


100.000.000 x 50%


4.4. Contabilitatea imobilizarilor corporale achizitionate in leasing

Leasing-ul (IAS 17 “LEASING”) este un acord prin care locatorul transmite locatarului in schimbul unei plati dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp1.

Contractul de leasing este o intelegere prin care locatorul (societatea de leasing) transfera locatarului (utilizatorului) dreptul de a utiliza un activ pentru o perioada de timp convenita.

Contractele de leasing pot fi de 2 feluri:

. Contractul de leasing financiar, care are urmatoarele caracteristici:

La expirarea contractului se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

Perioada de folosire a bunului acopera cel putin 75% din durata de utilizare a acestuia;

Cumpararea bunului de catre locatar se face la pretul de cel mult 50% din valoarea de piata a acestuia;

Rata de leasing este formata din cota-parte din valoarea de intrare a bunului, plus dobanda de leasing, care este comparabila cu rata medie a dobanzilor bancare.

. Contractul de leasing operational (de exploatare) este orice tip de alt contract de leasing decat cel financiar:

rata de leasing este compusa din cota-parte din amortizarea calculata legal plus un profit stabilit prin negociere;

amortizarea se calculeaza de finantator, cu posibilitatea amortizarii intregii valori a bunului minus valoarea reziduala (valoarea la care se face transferul dreptul de proprietate al bunului) pe parcursul duratei contractului, dar nu mai putin de 3 ani.


Aplicatie:

Se inchiriaza o cladire cu valoarea contabila de 80.000.000 lei, cu o chirie lunara de 400.000 + TVA. Chiriasul executa lucrari de modernizare, efectuandu-se in acest scop urmatoarele cheltuieli care se amortizeaza pe o perioada de 1 an, cand expira contractul de inchiriere:

- cheltuieli cu materiale consumabile : 30.000.000 lei

- cheltuieli cu energia facturata de furnizori, care se achita ulterior in numerar: 10.000.000 lei + TVA.

Sa se inregistreze aceste operatii.

a) In contabilitatea chiriasului: preluarea cladirii; primirea facturii privind chiria lunara; achitarea cu ordin de plata a chiriei lunare; consum de materiale; cheltuieli cu energia; achitarea facturii cu energia; decontarea cheltuielilor de investitii; receptia lucrarilor de modernizare; amortizarea lunara a cheltuielilor; scoaterea din evidenta a investitiei complet amortizate; predarea cladirii catre proprietar la expirarea contractului; decontarea cheltuielilor privind investitia la sfarsitul lunii.

b) In contabilitatea proprietarului: intocmirea facturii privind chiria lunara de incasat; incasarea cu ordin de plata a chiriei; preluarea investitiei complet amortizate de catre proprietar.

Rezolvare:

a) In contabilitatea chiriasului :

Primirea facturii privind chiria lunara:„Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile”


„TVA deductibila”„Furnizori”

Achitarea cu ordin de plata a chiriei lunare:


„Furnizori”„Conturi la banci in lei”
Consum de materiale:


„Cheltuieli cu materiale consumabile”„Materiale consumabile”Cheltuieli cu energia:„Cheltuieli privind energia si apa”


„TVA deductibila”„Furnizori”Achitarea facturii cu energia:
„Furnizori”„Casa in lei”Decontarea cheltuielilor de investitii :


„Amenajari de terenuri si constructii”„Venituri din productia de imobilizari corporale”Receptia lucrarilor de modernizare:


„Constructii”„Amenajari de terenuri si constructii”Amortizarea lunara a cheltuielilor de investitii (40.000.000 : 12):


“Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”„Amortizarea constructiilor”
Scoaterea din evidenta a investitiei complet amortizate:


„Amortizarea constructiilor”„Constructii”Nota

In categoria imobilizarilor corporale conform OMFP 94/2001 apar urmatoarele modificari (vezi Anexa cu „Planul de conturi”).

Contul 212 „Mijloace fixe” se transforma in contul „Constructii”. Apare contul 213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” cu urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2131 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); 2132 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”; 2133 „Mijloace de transport”; 2134 „Animale si plantatii”.

Contul 214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”.


4.5.Contabilitatea imobilizarilor in curs si avansurile acordate

Lucrarile de investitii care urmeaza sa fie concretizate in imobilizari corporale si necorporale se desfasoara intr-o perioada ce depaseste un exercitiu financiar, unitatile efectuand cheltuieli pentru realizarea acestor lucrari.1 Astfel de cheltuieli sunt considerate din punct de vedere contabil „imobilizari in curs”, indiferent de modul de realizare a lor :

Prin achizitionare directa de la furnizorii de imobilizari;

Prin lucrari de constructii-montaj executate in antrepriza;

Prin eforturi proprii, in regie.

Contabilitatea imobilizarilor in curs se tine distinct pentru: imobilizari necorporale si imobilizari corporale.

- Imobilizari necorporale in curs reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie privind imobilizarile necorporale neterminate pana la finele exercitiului.

- Imobilizari corporale in curs reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza, care se evalueaza la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, reprezentand pretul de deviz al investitiei.

Nota

La unitatile care aplica OMFP 94/2001, imobilizarile in curs prezinta urmatoarea dezvoltare pe conturi sintetice de gradul I si II:

231 „Imobilizari corporale in curs”;

2311 „Amenajari de terenuri si constructii”;

2312 „Instalatii tehnice si masini”

2313 „Alte imobilizari corporale”

232 „Avansuri acordate pentru imobilizari corporale”

2321 „Avansuri acordate pentru terenuri si constructii”

2322 „Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini”

2323 „Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale”

233 „Imobilizari necorporale in curs”

234 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale”


Aplicatie:

Se realizeaza in regie proprie o hala industriala, efectuandu-se urmatoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu materiile prime ai materiale consumabile….…270.000.000 lei

- salarii brute…………………………………………………120.000.000 lei       

- cheltuieli cu contributia unitatii la

asigurarile sociale 23,33%…………………………………….27.996.000 lei

- cheltuieli cu contributia unitatii la

fondul de somaj 5%…………………………………………..6.000.000 lei

- cheltuieli cu contributia unitatii la

asigurarile sociale de sanatate 7%……………………………8.400.000 lei

- amortizarea utilajelor de constructii……………………….20.000.000 lei

- servicii executate de terti…………………………………….95.000.000 lei


TOTAL cheltuieli dupa natura lor economica……..547.396.000 lei

Se receptioneaza hala industriala la un cost de productie de 547.396.000 lei (egal cu totalul cheltuielilor dupa natura lor economica).

Rezolvare:

1) Inregistrarea cheltuielilor dupa natura lor economica:

a) Inregistrarea cheltuielilor cu materialele de constructii si alte consumabile:


„Cheltuieli privind alte materiale consumabile”„Alte materiale consumabile”b) Inregistrarea cheltuielilor cu salariile brute:


„Cheltuieli cu salariile personalului”„Personal -salarii datorate”c) Inregistrarea cheltuielilor cu contributia unitatii la asigurarile sociale:


„Contributia unitatii la asigurarile sociale”„Contributia unitatii la asigurarile sociale”d) Inregistrarea cheltuielilor cu contributia unitatii la asigurarile sociale:


„Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj”„Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj”
e) Inregistrarea cheltuielilor cu contributia unitatii la fondul de somaj:


„Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate”„Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate”
f)       Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea utilajelor de constructii:


„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”„Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”g) Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea utilajelor de constructii:„Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti”


„TVA deductibila”„Furnizori”


2) Inregistrarea productiei proprii de imobilizari corporale:

a) Inregistrarea veniturilor din productia de imobilizari:„Imobilizari corporale in curs”„Venituri din productia de imobilizari corporale”b) Inregistrarea receptiei finale a cladirii:


„Constructii”„Imobilizari corporale in curs”
Aplicatie:

Se achita, prin ordin de plata, un avans de 60.000.000 lei pentru achizitionarea unui brevet. Se primeste factura si se receptioneaza brevetul facturat la un pret de vanzare fara TVA de 170.000.000 lei, TVA 19%. Se achita factura furnizorului prin ordin de plata bancar, tinandu-se seama de avansul platit.

Rezolvare:

1) Plata avansului prin virament bancar:


„Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale”„Conturi la banci in lei”2) Primirea facturii furnizorului:„Imobilizari necorporale in curs”


„TVA deductibila”„Furnizori de imobilizari”3) Plata facturi furnizorului, tinandu-se cont de avansul acordat:


„Furnizori de imobilizari”
„Conturi la banci in lei”


„Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale”

5. Contabilitatea imobilizarilor financiare

Imobilizarile financiare reprezinta investitii financiare in actiuni si obligatiuni in scopul de a obtine drepturi la formarea capitalului altor societati sau pentru obtinerea de venituri prin acordarea de imprumuturi si alte creante pe termen lung.

Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene1 precizeaza ca: imobilizarile financiare cuprind titlurile de participare, interese de participare detinute, alte titluri imobilizate si creante imobilizate.

Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati.

Interesele de participare reprezinta drepturi detinute in capitalul altei societati comerciale. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile persoanei juridice respective

Creantele imobilizate sunt reprezentate de:

- Creantele legate de participatii – sunt imprumuturile acordate unitatilor de la care s-au cumparat titluri de participare;

- Imprumuturile pe termen lung, care pot fi acordate altor unitati patrimoniale in baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobanzi, potrivi legii.

Nota:

In categoria imobilizarilor financiare apar urmatoarele conturi noi:

261 „Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului”

262 „Titluri de participare detinute la societati din afara grupului”

263 „Titluri financiare sub forma de interese de participare” cu urmatoarele conturi sintetice de grad II:

- 2633 „Titluri de participare detinute de intreprinderi asociate din cadrul grupului”

- 2634 „Titluri de participare detinute de intreprinderi asociate din afara grupului”

- 2635 „Titluri de participare strategice in cadrul grupului”

- 2636 „Titluri de participare strategice in afara grupului”

264 „Titluri puse in echivalenta”

265 „Alte titluri imobilizate”.

Aplicatie:

Se achizitioneaza 12.000 actiuni de la o filiala din cadrul grupului, avand valoare nominala de 30.000 lei/actiune, achitandu-se prin virament bancar 70% din valoarea nominala a actiunilor cumparate. Comisionul societatii de valori mobiliare prin care s-a instrumentat tranzactia este de 1%. Se achita prin ordin de plata bancar varsamintele neefectuate.

Rezolvare:

1) Achizitionarea titlurilor de participare:

-12.000 actiuni x 30.000 lei/actiune……………….…360.000.000 lei

-suma achitata prin banca (360.000.000x70%)………252.000.000 lei

-diferenta de varsat(360.000.000-252.000.000)…..….108.000.000 lei


„Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului”
„Conturi la banci in lei”


„Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare”2) Achitarea comisionului societatii de valori mobiliare (360.000.000 x

1% = 600.000 lei):


„Cheltuieli privind comisioanele si onorariile”„Conturi la banci in lei”3) Achitarea ulterioara, prin ordin de plata bancar, a varsamintelor neefectuate:


„Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare”
„Conturi la banci in lei”


6. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor

Se constituie, de regula, la sfarsitul anului, cand in urma inventarierii se constata deprecieri reversibile ale imobilizarilor neamortizabile: fond comercial, terenuri, imobilizari financiare. Marimea acestor provizioane se stabileste prin diferenta dintre valoarea de intrare (mai mare) si valoarea actuala (mai mica), stabilita la inventariere. Pentru imobilizarile amortizabile se constituie provizioane numai atunci cand, la inventariere, se constata diferente in minus intre valoarea contabila neta (mai mare) si valoarea de inventar (mai mica).

Constituirea si majorarea provizioanelor se face prin majorarea cheltuielilor, iar anularea sau diminuarea acestora se face prin trecerea asupra veniturilor din provizioane. Anularea provizioanelor se face atunci cand imobilizarile in cauza au iesit din patrimoniu sau cand au disparut cauzele pentru care s-au constituit.

Cheltuielile privind provizioanele de depreciere sunt nedeductibile (nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal), iar veniturile din provizioane reprezinta deduceri fiscale, adica sunt neimpozabile.

Aplicatie:

Un teren neimpozabil in exercitiul financiar N la un cost de achizitie de 255.000.000 lei are urmatoarele valori de utilitate:

- la finele exercitiului N ……………………………..210.000.000 lei

- la finele exercitiului financiar N+1 ………………..240.000.000 lei

In exercitiul financiar N+1 terenul este vandut la un pret de 260.000.000 lei, TVA 19%.

Constituirea terenului pentru deprecierea terenului la finele exercitiului financiar N:


„Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor”„Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale”
2) Diminuarea provizionului la sfarsitul exercitiului N+1 tinand cont de:

- provizionul existent la inceputul anului………..……45.000.000 lei

- provizionul existent la inceputul anului N+1 ………15.000.000 lei

- excedentul de provizion……………………………..30.000.000 lei


„Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale”„Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor”

3) Vanzarea terenului in exercitiul financiar N+2:


„Debitori diversi”
„Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”


„TVA colectata”

4) Anularea provizionului aferent acestui teren la finele exercitiului N+1, ca urmare a ramanerii acestuia fara obiect in urma cesiunii terenului pentru care s-a constituit:


„Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale”„Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor”Planul de conturi general, potrivit OMFP 94/2001

E. Dumitrean, Gh. Scortescu, s.a., Contabilitate financiara I, Ed. Sedcom Libris. Iasi, 2002

Standarde Internationale de Contabilitate, Ghid practic, Casa de Editura „IRECSON”,Bucuresti, 2003, p.148

E. Dumitrean, Gh.Scortescu sa, „Contabilitate financiara”I, vol.1, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2002, p.100

OMFP nr. 306/2002

E. Horomnea, Op. Cit., p.359

A. Pop, Op. Cit., 276

Standardele Internationale de Contabilitate, Ghid practic, Institutul „IRECSON”, Bucuresti, 2003, p.58.

E.Dumitrean, Gh. Scortescu, s.a. Op. Cit., p. 146.

OMFP nr. 306/2002


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact