StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Contabilitatea muncii, relatiilor cu personalul si cu organismele sociale : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea muncii, relatiilor cu personalul si cu organismele socialeContabilitatea muncii, relatiilor cu personal 747b18h ul si cu organismele sociale


1. Baza juridico-contractuala a relatiilor cu personal 747b18h ul


Relatiile intreprinderii cu personalul angajat sunt statuate (hotarate prin lege) pe piata muncii pe baza unor norme juridice menite sa asigure cadrul legislativ pentru protectia personalului angajat si remunerarea echitabila a muncii depuse.
Principalele norme juridice sunt:

☼ legea privind:

protectia persoanelor angajate

solutionarea conflictelor pe baza contractului colectiv de munca

protectia sociala

asigurarile sociale

asigurarile de sanatate

impozitul pe venituri salariale

Prin contractul colectiv de munca sunt stabilite drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatilor intr-un cadru general in limitele caruia se incheie cu fiecare angajat contractul individual de munca.

Contractul individual de munca se incheie cu persoanele care urmeaza sa presteze activitati permanente, acestora asigurandu-li-se, pe langa salariul pentru munca depusa, si alte drepturi cum sunt cele de concediu de odihna platit, concedii si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca si alte drepturi.


2. Organizarea contabilitatii muncii si a relatiilor cu personal 747b18h ul


1. Organizarea sistemului de documente si a evidentei operative

Documentele primare pot fi grupate in urmatoarele categorii:

a)       documente de angajare prin care se stabilesc drepturile si obligatiile persoanelor angajate si ale angajatorului

contractul individual de munca

b)      documente privind prezenta la lucru

condica de prezenta

fisa de pontaj

fisa de ceas

c)       documente privind timpul de munca prestat

foaia colectiva de prezenta

carnetul de pontaj

situatia prezentei la munca si a absentelor

d)      documente privind productia obtinuta sau alte rezultate ale muncii

bonul de lucru

raportul de productie

pontajul lucrarilor executate

e)       documente privind calculul si evidenta salariilor

lista de avans chenzinal

statul de plata a salariilor

lista de indemnizatii pentru concediul de odihna

centralizatorul statelor de plata a salariilor

Statele de plata ale salariilor si centralizatorul statelor de plata sunt documente justificative de baza pentru calculul si decontarea drepturilor salariale ale angajatilor. Prin aceste documente se stabilesc salariile brute si se calculeaza retinerile din salarii si celelalte obligatii datorate de societate bugetului de stat, bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale.
2. Organizarea contabilitatii analitice a salariilor si a relatiilor cu personal 747b18h ul

Statele de plata ale salariilor constituie baza organizarii contabilitatii analitice pentru toate conturile sintetice in care sunt inregistrate operatiile privind salariile.

Organizarea contabilitatii analitice a salariilor se realizeaza si prin folosirea fisei de evidenta a salariatilor intocmita nominal pe fiecare salariat, in care se inscriu salariile brute si cele nete pe fiecare luna a unui an calendaristic. Aceasta evidenta foloseste in principal la calculul indemnizatiilor pentru concediul de odihna, pentru concedii medicale si alte drepturi care se stabilesc pe baza salariului zilnic sau lunar.


3. Organizarea contabilitatii sintetice a decontarilor cu salariatii si colaboratorii

(colaboratori sunt cei care lucreaza 3 – 4 ore/zi)

Folosind registrele si fisele contabile corespunzatoare formei de contabilitate adoptata, contabilitatea sintetica se organizeaza cu ajutorul urmatoarelor conturi:

- conturile din grupa 42 – „Personal si conturi asimilate”:

421 – „Personal – salarii datorate”

423 – „Personal – ajutoare materiale datorate”

425 – „Avansuri acordate personalului”

426 – „Drepturi de personal neridicate”

427 – „Retineri din salarii datorate tertilor”

428 – „Alte datorii si creante in legatura cu personalul”

- contul din grupa 44:    444 – „Impozitul pe venituri de natura salariilor”

- conturile din grupa 43:

431 – „Asigurari sociale”

437 – „Ajutor de somaj”

438 – „Alte datorii si creante sociale”


3. Contabilitatea remunerarii personalului


3.1. Elementele sistemului de remunerare a personalului


Sistemul de salarizare stabilit prin contractul colectiv de munca include:

salariul tarifar

sistemul de sporuri

formele de salarizare

formele de premiere

alte forme

Salariul tarifar, ca element principal al sistemului de salarizare, se stabileste prin contractul individual de munca sub forma salariului tarifar orar sau al unui salariu lunar fix pentru un program de lucru de 176 ore.

Salariul tarifar poate fi stabilit pe baza uneia din urmatoarele forme de salarizare:

- acord direct

- acord progresiv

- acord indirect

- salarizare pe baza de tarife sau cote procentuale

- forma salarizarii in regie, respectiv dupa timp

In afara de salariul tarifar de baza, in salariul brut total mai pot fi cuprinse sporuri si adaosuri cum sunt:

sporuri pentru conditii deosebite de munca

sporuri pentru ore lucrate peste program

sporuri de vechime                                                 se supun impozitarii

sporuri de lucru in timpul noptii

premii/prime acordate pe baza anumitor criterii

In sistemul de salarizare, pe langa salariul pentru timpul efectiv lucrat, personalul angajat mai beneficiaza si de alte drepturi:

- indemnizatii pentru concedii de odihna

- concedii pentru evenimente familiale deosebite

- alte drepturi prevazute in contractul colectiv de munca


3.2. Retinerile din salariul brut


Statul de salarii cuprinde pe de-o parte salariul brut format din salariul de baza, sporuri, adaosuri si indemnizatii, iar pe de alta parte retinerile pentru contributia la asigurarile sociale – CAS (9,5%), contributia la fondul de somaj (1%), contributia la asigurarile sociale de sanatate – CASS (6,5%), impozitul pe salarii, precum si retinerile facute din salariu pentru datorii ale salariatului pentru terte persoane, cum sunt:

rate pentru diverse cumparari de bunuri

chirii

pensii alimentare, etcIn statul de plata a salariilor se opereaza (unde este cazul) si retinerea avansului chenzinal acordat in cursul lunii pe baza listelor de avans chenzinal.

Contabilitatea remunerarii personalului se realizeaza cu ajutorul conturilor:

421 – „Personal – salarii datorate”

425 – „Avansuri acordate personalului”

426 – „Drepturi de personal neridicate”

427 – „Retineri din salarii datorate tertilor”

Contul 421 (P) tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si a premiilor achitate.

In credit se inregistreaza:

- salariile si alte drepturi cuvenite personalului prin debitul contului 641

In debit se inregistreaza:

- retineri din salarii reprezentand avansuri, sume datorate tertilor, contributii pentru asigurarile sociale, contributii pentru ajutorul de somaj, pentru asigurarile de sanatate, impozitul pe salarii, precum si retinerile datorate societatii prin creditul conturilor 425, 427, 431, 437, 444, 428

- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura prin creditul contului 345

- drepturi de personal neridicate prin creditul contului 426

- salariile nete achitate personalului prin creditul conturilor 512, 531

Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate.

Contul 425 (A) tine evidenta avansurilor acordate personalului.

In debit se inregistreaza:

- avansurile achitate personalului prin creditul conturilor 512, 531    

- avansurile neridicate prin creditul contului 426

In credit se inregistreaza:

- sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate prin debitul conturilor 421, 423

Soldul contului reprezinta avansurile acordate, iar la sfarsitul lunii trebuie sa fie zero.

Contul 426 (P) tine evidenta drepturilor de personal neridicate in termen legal.

In credit se inregistreaza:

- sumele datorate personalului reprezentand salarii si alte drepturi neridicate in termen prin debitul conturilor 421, 423, 425

In debit se inregistreaza:

- sumele achitate personalului ulterior prin creditul conturilor 512, 531

- drepturile de personal neridicate prescrise prin creditul contului 758

Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427 (P) tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii datorate tertilor.

In credit se inregistreaza:

- sumele retinute personalului datorate tertilor prin debitul conturilor 421, 423

In debit se inregistreaza:

- sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri prin creditul conturilor 512, 531

Soldul contului reprezinta sumele retinute datorate tertilor.

3.3. Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariala


Impozitul pe salarii se calculeaza pe baza venitului net impozabil realizat de fiecare salariat potrivit normelor legale stabilite prin Ordonanta Guvernului numarul 73/1999 modificata de Ordonanta Guvernului numarul 7/2001.

Venitul net impozabil se determina scazand din venitul brut urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. contributii retinute din salariul brut, si anume:

contributia pentru asigurarile sociale (9,5%)

contributia la fondul de somaj (1%)

contributia la asigurarile sociale de sanatate (6,5%)

2. deducerile din salariul brut, si anume:

cheltuielile profesionale (15% din deducerea de baza)

deducerile personale de baza (1.800.000 lei)

deducerea personala suplimentara – care se acorda salariatilor care au in intretinere persoane fara nici un venit (sotia, copiii, etc)

Pentru calculul si evidenta impozitului pe venituri de natura salariala, angajatorul este obligat, potrivit legii impozitului pe venit global, sa tina o evidenta nominala pe fise fiscale individuale (FF1, FF2).

Contul 444 – „Impozitul pe venituri de natura salariilor” tine evidenta impozitelor pe veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare datorate bugetului de stat.

Contul 444 (P)

In credit se inregistreaza:

- sumele reprezentand impozitul pe salarii retinut din drepturile banesti cuvenite personalului prin debitul conturilor 421, 423

In debit se inregistreaza:

- sumele virate la bugetul statului reprezentand impozitul pe salarii prin creditul contului 512

- datorii privind impozitul pe salarii anulate prin creditul contului 758Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului de stat.


3.4. Alte datorii si creante in legatura cu personalul


Sunt situatii cand la incheierea exercitiului, in cadrul lucrarilor de pregatire a intocmirii bilantului, se constata ca nu s-au intocmit state de plata pentru anumite persoane sau activitati executate pentru exercitiul curent si care, potrivit principiilor contabile, trebuie inregistrate pe cheltuielile exercitiului curent. Totodata pot fi constatate si drepturi de creanta fata de personal, indeosebi in urma unor lipsuri la inventariere care trebuie reflectate in urma imputarii lor la veniturile exercitiului respectiv. In asemenea cazuri, pe baza documentelor in care se consemneaza obligatiile si creantele respective se apeleaza la contul 428 – „Alte datorii si creante in legatura cu personalul”.

Contul 428 (B)

In credit se inregistreaza:

- garantiile gestionare retinute personalului prin debitul contului 421

- sumele datorate personalului pentru care nu s-au intocmit state de plata determinate de activitatile exercitiului care urmeaza sa se inchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar prin debitul contului 641

- sumele incasate sau retinute personalului prin debitul conturilor 531, 421, 423

In debit se inregistreaza:

- sumele achitate personalului evidentiate anterior in acest cont prin creditul contului 531

- sumele restituite gestionarilor reprezentand garantiile si dobanda aferenta prin creditul contului 531

- cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal prin creditul conturilor 758, 4427

- valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului prin creditul contului 532

- datorii prescrise sau anulate prin creditul contului 758

Soldul creditor reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor sumele datorate de personal.


4. Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale a personalului        si a decontarilor cu organismele sociale


4.1. Contributiile la bugetele de asigurari si protectie sociala

(Bibliografie – Legea 19/2000)


Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor conturi:

431 – „Asigurari sociale”

437 – „Ajutor de somaj”

438 – „Alte datorii si creante sociale”

Contul 431 (P) tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.

In credit se inregistreaza:

- contributia angajatorului la asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate prin debitul contului 645

- contributia personalului la asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate prin debitul conturilor 421, 423

In debit se inregistreaza:

- sumele virate in contul de asigurari sociale si a asigurarilor sociale de sanatate prin creditul contului 512

- sumele datorate personalului care se suporta din asigurarile sociale prin creditul contului 423

- datorii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate.

Contul 437 (P) tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj datorat de angajator (3,5%) si de personal (1%).

In credit se inregistreaza:

- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj prin debitul     contului 645

- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj prin debitul   conturilor 421, 423

In debit se inregistreaza:

- sumele virate reprezentand contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj prin creditul contului 512

- datorii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.


4.2. Contabilitatea ajutoarelor materiale in contul asigurarilor sociale


Drepturile asiguratilor cuvenite din bugetul asigurarilor sociale privesc:

a) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca datorate bolilor obisnuite, accidentelor in afara locului de munca, bolilor profesionale, accidentelor de munca

Acestea se acorda salariatilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul specialist in care este inscrisa cauza incapacitatii de munca si durata in zile a acesteia.

Aceste indemnizatii se suporta de catre angajator pentru primele zile (3 10 zile), iar pentru urmatoarele de catre bugetul asigurarilor sociale.

Cuantumul indemnizatiilor este de 75% din media veniturilor lunare ale persoanei in cauza din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala la asigurarile sociale.

Pentru bolile profesionale, accidentele de munca si tuberculoza, cuantumul indemnizatiilor este de 100% din media veniturilor lunare.

b) indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si refacerea capacitatii de munca

Se acorda in cazul reducerii programului de munca, schimbarii locului de munca din motive medicale, pentru trimiterea la tratament in statiuni, pentru instituirea de carantina, pentru proteze medicale.

c) indemnizatiile pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, precum si indemnizatii pentru sarcina si lehuzie

Se acorda pe baza certificatului medical pe o durata de 126 zile, din care 63 zile prenatal si 63 postnatal – in cuantum de 85% din media veniturilor lunare.

Contabilitatea ajutoarelor materiale se realizeaza cu ajutorul contului 423 – „Personal – ajutoare materiale datorate” (P)

In credit se inregistreaza:

- ajutoarele materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurarile sociale, precum si cele suportate de societate prin debitul conturilor 431, 645

In debit se inregistreaza:

- ajutoarele materiale achitate prin creditul conturilor 512, 531

- retinerile din ajutoarele materiale prin creditul conturilor 425, 427, 428, 431, 437, 444

- ajutoarele materiale neridicate prin creditul contului 426

Soldul contului reprezinta ajutoarele materiale datorate.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact