StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » Contabilitate » Contabilitate generala

Contabilitate

CONTABILITATE GENERALA se detaseaza ca fiind cel mai eficient si solid produs oferit specialistilor din domeniul contabilitatii financiare

Notiuni de contabilitate primara

NOTIUNI DE CONTABILITATE PRIMARA Organizarea contabilitatii patrimoniale constituie o obligatie stabilita prin lege pentru toate persoanele juridice, precum si pentru persoanele fizice care au fost autorizate sa desfasoare activitati pe cont pr [...]

Bilantul contabil al intreprinderii - studiu de caz

BILANTUL CONTABIL AL INTREPRINDERII - STUDIU DE CAZ Prin continutul sau, bilantul contabil ofera informatiile necesare pentru aprecierea gestiunii financiare a intreprinderii, precum si pentru stabilirea valorii acesteia, el caracterizand m [...]

Contabilitatea formarii si valorificarii stocurilor

Contabilitatea formarii si valorificarii stocurilor v.1. continutul si structura stocurilor      Stocurile cuprind bunurile si serviciile care intervin in ciclul curent de exploatare al intreprinderii destinate fie pentru a f [...]

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar

CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE SI OBIECTE DE INVENTAR 1 Continutul si structura stocurilor 1.1 Stocurile Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie va [...]

Contabilitatea marfurilor la o intreprindere comerciala cu ridicata ( en gross )

Organizarea contabilitatii marfurilor este influentata de mai multi factori. Un prim factor il reprezinta forma circulatiei : cu ridicata (en gross) sau cu amanuntul (en detail). In cazul circulatiei marfurilor en-gros, vanzarea se face pe baza d [...]

Continutul si structura stocurilor - obiectivele si factorii organizarii contabilitatii stocurilor, evaluarea stocurilor

Continutul si structura stocurilor 1.1 Stocurile Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie vandute in situatia cand au starea de marfa sau produse rezultate din prelucrare, pre [...]

Evaluarea, reconsiderarea si reevaluarea activelor generate de piata de capital

Evaluarea, reconsiderarea si reevaluarea activelor generate de piata de capital       A. Evaluarea titlurilor financiare      La societatile de valori mobiliare evaluarea titlurilor financiare presupune evaluarea elementelor structura [...]

Identificarea erorilor de inregistrare cu ajutorul balantei de verificare

IDENTIFICAREA ERORILOR DE INREGISTRARE CU AJUTORUL BALANTEI DE VERIFICARE       Balantele de verificare indeplinesc functia de control si identificare a erorilor de inregistrare prin intermediul egalitatilor care trebu [...]

Sisteme contabile internationale

SISTEME CONTABILE INTERNATIONALE In 1941, Institutul American al Contabililor Publici Autorizati (AICPA - American Institute of Certified Public Accountants) a definit contabilitatea ca "arta inregistrarii, clasificarii si rezumarii intr-o [...]

Identificarea erorilor de inregistrare cu ajutorul balantei de verificare

IDENTIFICAREA ERORILOR DE INREGISTRARE CU AJUTORUL BALANTEI DE VERIFICARE       Balantele de verificare indeplinesc functia de control si identificare a erorilor de inregistrare prin intermediul egalitatilor care t [...]

Conceptele de baza privind contabilitatea institutiilor publice

Conceptele de baza privind contabilitatea institutiilor publice 1. Finantele publice exprima relatii economice care se formeaza in procesul de constituire si repartizare a fondurilor publice in scopul satisfacerii nevoilor de interes genera [...]

Contabilitate consolidata

CONTABILITATE CONSOLIDATA I. ASPECTE GENERALE PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETATI      Specialistii economici au dat definitii grupului de societati: - grupul de societati se constituie prin reuniunea unor intreprinderi independente d. [...]

Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii

Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii       In procesul decizional, imediat dupa stabilirea problemei ce trebuie rezolvata si sub ce aspect, se situeaza etapa privind culegerea si prelucrarea informatiei necesare anal [...]

Importanta, continutul si clasificarea balantei de verificare

IMPORTANTA, CONTINUTUL SI CLASIFICAREA BALANTEI DE VERIFICARE 1.1. NOTIUNEA SI IMPORTANTA BALANTEI DE VERIFICARE                  In categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii se cuprinde si balanta de verificare.    [...]

Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie

Contabilitatea stocurilor si a  productiei in curs de executie Elemente definitorii privind stocurile Stocurile sunt active circulante care sunt detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii in cur [...]

Standardele comunicarii contabile

STANDARDELE COMUNICARII CONTABILE Asigurarea comunicarii printr-un limbaj unic asigura un nivel mai mare de incredere si duce la cresterea posibilitatilor de acces la piata de capital a companiilor. In acelasi timp asigura posibilitatea  g [...]

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung si mediu

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU   1 NOTIUNI  INTRODUCTIVE Creditul bancar Rolul bancilor in realizarea de credite. Banca este definita ca fiind o entitate economica de stat sau particular al carei [...]

Institutiile publice - unitati ale administratiei de stat, concept, locul si rolul acestora in constituirea si utilizarea fondurilor publice

Institutiile publice - unitati ale administratiei de stat, concept, locul si rolul acestora in constituirea si utilizarea fondurilor publice    Dupa ce Legea bugetului a stabilit volumul si structura resurselor publice care trebuies [...]

Conturile specifice elementelor si operatiilor de intermediere pe piata de capital

Conturile specifice elementelor si  operatiilor de intermediere pe piata de capital. Planul de conturi      Orice societate comerciala care exercita in mod obisnuit acte de comert si este inmatriculata la Oficiul registrului comertulu [...]

Functiile balantei de verificare

FUNCTIILE BALANTEI DE VERIFICARE Functia  de verificare a exactitatii inregistrarii operatiilor economice in conturi.      Aceasta functie consta in controlul  si identificarea erorilor  de inregistrare in conturi, prin intermediul di [...]

Utilizarea informatiilor furnizate de contabilitate si posibilitati de sporire a potentialului acestora

Utilizarea informatiilor furnizate de contabilitate si posibilitati de sporire a potentialului acestora Instrumente de comunicare a informatiilor in societatile de valori mobiliare Informatiile contabile fac parte din mijloacele de comu [...]

Functiile balantei de verificare

FUNCTIILE BALANTEI DE VERIFICARE 1.  Functia  de verificare a exactitatii inregistrarii operatiilor economice in conturi.      Aceasta functie consta in controlul  si identificarea erorilor  de inregistrare in conturi, prin intermedi [...]

Importanta, continutul si clasificarea balantei de verificare

IMPORTANTA, CONTINUTUL SI CLASIFICAREA BALANTEI DE VERIFICARE 1.1. NOTIUNEA SI IMPORTANTA BALANTEI DE VERIFICARE             In categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii se cuprinde si balanta de verificare.         [...]

Contabilitatea intreprinderii de comert exterior

Contabilitatea intreprinderii de comert exterior Contabilitatea financiara a intreprinderii ; Contabilitatea de gestiune ; Contabilitatea comertului exterior .   Asemanari si deosebiri dintre contabilitatea financiara C.F [...]

Contabilitatea activelor imobilizate

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE Structura activelor imobilizate      Activele imobilizate sunt active detinute pe o perioada mai mare de un an,generatoare de benificii economice viitoare.       In functie de natura lor, [...]

Contabilitatea capitalurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR   1.1 NOTIUNI  INTRODUCTIVE   Contabilitatea a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a socetatii omenesti, din nevoia de a cunoaste volumul de munca vie si materializata cheltuita si rezultatele pr [...]

Contabilitatea institutiilor publice - componenta a contabilitatii generale si indeosebi a contabilitatii publice

Contabilitatea institutiilor publice - componenta a contabilitatii generale si indeosebi a contabilitatii publice    Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de incasari si plati [...]

Sistemul informational contabil

SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL Contabilitatea "nu este un scop in sine". Ea reprezinta un sistem informational care cuantifica, prelucreaza si comunica (transmite) informatii financiare despre o entitate economica identificabila. Sistemul [...]

Principiile contabile generale si modul lor de reflectare in contabilitatea societatilor de intermediere pe piata de capital

Principiile contabile generale si modul lor de reflectare in contabilitatea societatilor de intermediere pe piata de capital Principalele elemente care se aseaza la baza contabilitatii sunt formate dintr-un ansamblu de principii sau conventii c [...]

Documentatia specifica si organizarea evidentei operative

Documentatia specifica si organizarea evidentei operative Documentatia specifica si fluxul operatiilor la care acestea participa A. Documentatia specifica Societatea de valori mobiliare isi stabileste raporturile cu clientii in baza unui c [...]

Organizarea contabilitatii in partida simpla

Organizarea contabilitatii in partida simpla A. Dispozitii generale 1. Sistemul de contabilitate in partida simpla, in sensul prezentelor norme metodologice, reprezinta ansamblul registrelor si documentelor contabile, legal reglementate, care [...]

Metoda contabilitatii - principiile de baza ale metodei contabilitatii

METODA CONTABILITATII I.  NOTIUNI GENERALE PRIVIND METODA CONTABILITATII Contabilitatea, ca orice disciplina stiintifica cu obiect propriu de cercetare, are totodata si o metoda specifica de lucru pentru analizarea obiectului ei de [...]

Balanta de verificare - definirea, continutul si functiile balantei de verificare

BALANTA DE VERIFICARE 1. DEFINIREA, CONTINUTUL SI FUNCTIILE BALANTEI DE VERIFICARE Balanta de verificare este un procedeu specific al metodei contabilitatii cu ajutorul careia se verifica respectarea principiului dublei inregistrari a opera [...]

Bilantul contabil, contul - procedee specifice ale metodei contabilitatii

BILANTUL CONTABIL, CONTUL SI BALANTA DE   VERIFICARE        PROCEDEE SPECIFICE ALE METODEI CONTABILITATII   I BILANTUL CONTABIL 1. Continutul si structura bilantului  Notiunea de bilant provine de la c [...]

Analiza si functiunea contabila a conturilor de stocuri si productie in curs de executie

Analiza si functiunea contabila a conturilOR    DE STOCURI SI productie IN CURS DE EXECUTIE  1. STRUCTURA SI EVALUAREA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE Structura stocurilor cuprinde urmatoarele elemente: -    [...]

Documentarea, evaluarea si inventarierea - procedee ale metodei contabilitatii comune cu alte discipline economice

DOCUMENTAREA, EVALUAREA SI INVENTARIEREA - PROCEDEE ALE METODEI CONTABILITATII COMUNE CU ALTE DISCIPLINE ECONOMICE  I DOCUMENTAREA 1. Definirea, functiile si clasificarea documentelor contabile Procesul cunoasterii contabile incepe in [...]

Analiza si functionarea principalelor conturi utilizate in contabilitatea financiara conturile de capitaluri

ANALIZA SI FUNCTIONAREA PRINCIPALELOR CONTURI UTILIZATE IN CONTABILITATEA FINANCIARA CONTURILE DE CAPITALURI   1. CONTINUTUL SI STRUCTURA CAPITALULUI Capitalul: reprezinta totalitatea surselor de finantare stabile aflate la dispozitia un [...]

Analiza si functiunea contabila a conturilor de rezultate

ANALIZA SI FUNCTIUNEA CONTABILA  A CONTURILOR DE REZULTATE Conturile din clasele 6 "Conturi de cheltuieli" si 7 "Conturi de venituri" sunt conturi de rezultate, deoarece cu ajutorul lor se determina rezultatele financiare ale unitatii pat [...]

Analiza si functiunea contabila a conturilor de imobilizari

ANALIZA SI FUNCTIUNEA CONTABILA A CONTURILOR DE IMOBILIZARI I CONTURI DE IMOBILIZARI NECORPORALE (NEMATERIALE) Imobilizarile necorporale sunt active identificabile nemonetar, fara suport material si detinute pentru utilizare in procesul de [...]

Obiectul de studiu al contabilitatii - conceptii cu privire la obiectul contabilitatii

Obiectul de studiu al contabilitatii 1. Conceptii cu privire la obiectul contabilitatii Prin definirea obiectului de studiu al unei discipline se incearca a se determina sfera preocuparilor sale si al locului pe care il ocupa in procesul [...]

Analiza si functiunea contabila a conturilor de trezorerie

ANALIZA SI FUNCTIUNEA CONTABILA A CONTURILOR de    TREZORERIE Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci sau casierie, a creditelor bancare pe termen s [...]

Contabilitatea importului de marfuri

Contabilitatea importului de marfuri 1. Structuri privind importul de marfuri Similar exportului, importul de marfuri cunoaste diferite forme de realizare. Din acest punct de vedere, importul se structureaza dupa criterii c [...]

Ontul - procedeu de baza al metodei contabilitatii

CONTUL - PROCEDEU DE BAZA AL METODEI CONTABILITATII CONTUL v Definitie : Contul este un procedeu al metodei contabilitatii care reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial, ca efect al modificarilor produse de operatiile [...]

Tema, obiectul si metoda contabilitatii

Tema, obiectul si metoda contabilitatii    Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo (1494 Venetia) Luca Paciolo spune ca obiectul contabilitatii il constituie tot ceea ce apartine negustorului, avere [...]

Contul, procedeu specific al contabilitatii

Contul, procedeu specific al contabilitatii Necesitatea si definirea contului Contul este un procedeu si un mijloc de lucru care serveste la inregistrarea, urmarirea si controlul existentului si schimbarilor fiecaruibun economic, sursa de fi [...]

Inventarierea

Inventarierea Realitatea scriptica rezultata din inregistrarea documentelor justificative in contabilitate se impune a fi periodic comparata cu realitatea faptica. Pentru verificarea situatiei reale, concrete, a elementelor patrimoniale [...]

Contabilitatea activelor

CONTABILITATEA ACTIVELOR Contabilitatea imobilizarilor Un sistem contabil modern este unul bazat pe contabilitatea de angajamente; intreprinderea inregistreaza veniturile atunci cand acestea sunt castigate, iar cheltuielile atunci can [...]

Documentele contabile si sistemele de contabilitate

Documentele contabile si sistemele de contabilitate 1. Documentele contabile - suportul fundamentarii si justificarii datelor contabile Una din conditiile fundamentale pentru tinerea unei contabilitati corecte este documentarea operati [...]

Structura contului

STRUCTURA CONTULUI Structura contului reflecta elementele definitorii prin care acesta se delimiteaza de celelalte procedee ale metodei contabilitatii. Structura contului cuprinde: ·        Denumire [...]

Scurt istoric al contabilitatii

SCURT ISTORIC AL CONTABILITATII v        Civilizatia sumeriana-2500 i.e.n. apar  marile  bogatii v    1900 i.e.n civil. Sumeriana este absolvita de civil. babiloniana v          Primul a [...]

Registrele de contabilitate si formele de inregistrare contabila

  REGISTRELE DE CONTABILITATE SI FORMELE DE INREGISTRARE CONTABILA      Registrele de contabilitate      Formele de inregistrare contabila     Registrele de contabilitate Si  formele de Inregistrare contabila  [...]

Obiectul contabilitatii

Obiectul contabilitatii Contabilitatea, componenta a sistemului informational economic Administrarea unei firme este o activitate care nu se poate realiza decat pornind de la o perceptie ampla a realitatilor cu care se confrunta respec [...]

Bilantul contabil

Bilantul contabil Continutul patrimoniului institutiilor publice se reflecta cu ajutorul bilantului. Termenul  "bilant" provine cuvantul latin "bilanx". Definirea bilantului poate fi diferita in functie de obiectivele analizei acestuia Intr- [...]

Forma de inregistrare contabila centralizata sau pe jurnale multiple

FORMA DE INREGISTRARE CONTABILA CENTRALIZATA SAU PE JURNALE MULTIPLE Formele de inregistrare contabila sunt subordonate, in primul rand, metodei evidentei contabile prin faptul ca la elaborarea registrelor si regulilor de folosire a lor [...]

Fundamente privind situatiile financiare

Fundamente privind situatiile financiare Utilitatea  informatiilor financiare si actul decizional Importanta elaborarii situatiilor financiare este egala atat pentru cei care le intocmesc, cat si pentru utilizatorii informatiilor fina [...]

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor economice uzuale

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor economice uzuale Operatiuni privind finantarea initiala a societatilor comerciale Toate societatile comerciale indeplinesc o serie de operatiuni economice aferente constituirii. Aceste operat [...]

Documentatia, procedeu al contabilitatii

Documentatia, procedeu al contabilitatii Contabilitatea presupune inregistrarea in conturi a operatiilor economice. Aceasta inregistrare trebuie sa fie fundamentata pe documente care sa ateste efectuarea ei. Nu se pot inregistra in contabilit [...]

Metoda contabilitatii

METODA CONTABILITATII Notiuni generale privind metoda contabilitatii v   metoda este o cale rationala de urmat pentru atingerea unui scop, v   iar procedeul este numai o maniera de a atinge un scop v& [...]

Balanta de verificare

Balanta de verificare Balanta de verificare este unul din procedeele specifice contabilitatii, cu ajutorul careia se controleaza, in diferite momente ale activitatii, modul in care inregistrarile contabile au respectat principiul dublei in [...]

Contabilitatea fuziunii entitatilor economice

Contabilitatea fuziunii entitatilor economice Concepte specifice fuziunii entitatilor economice Fuziunea reprezinta operatiunea prin care activele, datoriile si capitalurile proprii ale unei entitati sunt transmise unei entitati econo [...]

Analiza contabila a operatiunilor economico-financiare

 ANALIZA CONTABILA A OPERATIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE ü     Analiza contabila a operatiei economice este o metoda de cercetare a operatiei economice consemnata in documente justificative, prin cercetarea amanuntita a cont [...]

Planul de conturi general

PLANUL DE CONTURI GENERAL CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL SI REZERVE 101. Capital 1011. Capital subscris nevarsat (P) 1012. Capital subscris varsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) 1016. Patrimoniul public (P) 104. Prime  [...]

Documentele contabile

DOCUMENTELE CONTABILE DOCUMENTELE - IMPORTANTA SI    INTOCMIREA LOR o           Contabilitatea se caracterizeaza prin fundamentarea si justificarea tuturor datelor ei pe baza de acte scrise in care [...]

Evaluarea patrimoniului in contabilitate

EVALUAREA  PATRIMONIULUI IN CONTABILITATE v    DEFINITIE Ø    Evaluarea in contabilitate consta in cuantificarea si exprimarea in unitati monetare a marimii elementelor patrimoniale (active, pasive, c [...]

Contabilitatea datoriilor

CONTABILITATEA DATORIILOR Datoriile reprezinta obligatii actuale ale intreprinderii ce decurg din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. Standarul Inter [...]

Metoda contabilitatii financiare

Metoda contabilitatii financiare Obiectivele contabilitatii se indeplinesc printr-un sistem compus din procedee, principii, reguli si sisteme organizatorice. Acest sistem este impus de prevederile legale, conventii internationale, de specificul [...]

Elementele patrimoniului

Elementele patrimoniului Definirea principalelor elemente ale patrimoniului Elementele patrimoniului sunt clasificate conform naturii economice, juridice si financiare a acestora. O prima separatie urmareste definirea patrimoniului conf [...]

Sisteme informationale financiar-contabile

SISTEME INFORMATIONALE FINANCIAR-CONTABILE INTRODUCERE Informatica de gestiune  si  informatica financiara      Informatica de gestiune (IG) este un domeniu complex, dinamic si deschis, dezvoltat ca urmare a explozie [...]

Evolutia planurilor contabile in unele tari europene

EVOLUTIA PLANURILOR CONTABILE IN UNELE TARI EUROPENE Monism si dualism in organizarea contabilitatii Planurile contabile si rolul lor in normalizarea contabila europeana Monism si dualism in organizarea contabilitatii .In contabilitate [...]

Definirea structurilor unui sistem contabil modern la confluenta dintre cererea si oferta de informatii financiare

Definirea structurilor unui sistem contabil modern la confluenta dintre cererea si oferta de informatii financiare Identificarea modelelor de cerere de informatii financiare in diferite contexte economice, politice, juridice si sociale la nive [...]

Efectele globalizarii asupra raportarii financiare

Efectele globalizarii asupra raportarii financiare Lumea este o unitate in diversitate si nici contabilitatea nu face exceptie de la regula. Factorii culturali, economici sau "accidentale" istoriei au influentat cursul istoriei contabilita [...]

Analiza comparativa privind cadrele conceptuale ale contabilitatii

ANALIZA COMPARATIVA PRIVIND CADRELE CONCEPTUALE ALE CONTABILITATII Cadrul contabil conceptual IASB Cadrul contabil conceptual din SUA Cadrul contabil conceptual din Marea Britanie Concluzii Cadrul contabil conceptual IASB Introduc [...]
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact