StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Contabilitate consolidata

CONTABILITATE CONSOLIDATA

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETATI

Specialistii economici au dat definitii grupului de societati:

- grupul de societati se constituie prin reuniunea unor intreprinderi independente d.p.v. juridic dar legate strans intre ele prin participatii si relatii contractuale.

- grupul reprezinta ansamblul constituit din mai multe societati avand fiecare existenta proprie dar unite prin legaturi diverse, in virtutea carora una dintre ele, numita societatea mama, exercita un control asupra ansamblului. Celelalte societati, numite filiale (a nu se confunda cu filialele deschise de societate), sunt dependente de societatea mama.- cf. I.A.S. 27, gr. Este reprezentat de o soc mama + toate filialele ei.

- cf. reglementarilor contabile nationale, O.M.F.P. 1752/2005, gr este un ansamblu de soc format din soc care consolideaza (persoana juridica romana, numita soc consolidanta) si filialele ei care pot fi soc romane si straine (numite soc consolidate)

Soc mama - este o intreprindere cu personalitate juridica ce are 1 sau mai multe filiale, fiecare cu propria sa personalitate juridica.

Filiala - este intreprinderea controlata de o alta intreprindere numita soc mama.

Control - reprezinta autoritatea soc mama de a conduce politicile financiare si operationale ale unei filiale, pt a obtine profit.

- semnifica puterea de a conduce politicile privind finantarea si exploatarea patrimoniului unei intreprinderi a.i. sa se obtina rezultate favorabile.

Soc mama poate avea propriile sale activitati operationale (productiv, prestari servicii sau comerciale), controland si coordonand filialele din cadrul grupului.

Cand soc mama NU are activitati operationale ci doar gestioneaza titlurile de participatie pe care le detine la soc din cadrul gr, coordoneaza activitatile diverselor intreprinderi din gr si asigura nevoile de finantare de ansamblu, aceasta este numita soc HOLDING-PUR.

Fenomenul care a condus la aparitia gr de intreprinderi il reprezinta politicile de concentrare a intreprinderilor.

Aceste politici apar ca o consecinta a tendintei intreprinderilor de a domina piata si de a-si extinde activitatile si influenta dincolo de frontierele tarii lor de origine.

D.p.v. economic, se intalnesc 2 forme principale de concentrare:

1.) - orizontala

2.) - verticala

1.) Presupune regruparea intreprinderilor care fabrica aceeasi categorie de produse, realizandu-se o integrare a tuturor fazelor ciclului de productie si distributie.

In acest caz, gr isi creaza un control al pietei si posibilitatea de a impune preturile.

2.) Consta in regruparea intreprinderilor cliente unele fata de altele, realizandu-se integrarea unor activitati diferite, compementare.

In acest caz, gr va avea un control total al ciclului de productie si un control partial al pietei.

Concentrarea pe verticala se poate realiza:

- in amonte - presupune ca o intreprindere sa preia controlul asupra furnizorului

- in aval - presupune ca o intreprindere sa preia controlul asupra clientilor

In amonte, soc mama va controla aprovizionarea c 636d34g u materii prime, materiale, etc, livrate de filiale.

In aval, soc mama va prelua controlul distributiei produselor vandute prin filiale.

D.p.v. juridic si legal, gr ia nastere cand o intreprindere dobandeste titluri de participare (actiuni sau parti sociale) ale altor intreprinderi, cu scopul detinerii controlului sau exercitarii unor influente asupra acestora.

Principalele modalitati de obtinere a titlurilor de participare sunt:

- constituirea unei soc noi (filiala) de catre soc mama care detine un % de 50 pana la 100% din partile sociale emise de filiala.

- aportul de active a soc mama la o alta soc in schimbul actiunilor sau partilor sociale a caror detinere confera soc mama un anumit procent din capitalul social si controlul asupra acestei soc

- cumpararea actiunilor (cotate sau necotate la bursa) sau a partilor sociale ale unei soc. Soc cumparatoare dobandeste astfel controlul asupra soc emitente a actiunilor sau partilor sociale.


II. NECESITAEA CONSOLIDARII SITUATIILOR FINANCIARE. PERIMETRUL SI METODELE DE CONSOLIDARE

Informatiile utilizate de contabilitatea financiara la nivelul unei intreprinderi sau soc individuale care face parte dintr-un gr, sunt insuficiente atat pt utilizatorii interni cat si pt cei externi.

Intreprinderile care compun gr, conduc fiecare contabilitatea proprie si prezinta situatiile financiare anuale, dar din analiza individuala a acestora nu se poate aprecia corect situatia economica si financiara a ansamblului.

Ex.: SC ALFA se constituie prin aport in numerar de 100.000 u.m.; imediat dupa constituire, ALFA constituie o a doua soc, BETA, cu un capital social de 50.000 u.m., pt care ALFA aduce un aport in nr de 40.000 u.m., reprezentand 80% din capitalul social al noii societati. Diferenta de 10.000 u.m. apartine altor actionari.

Bilantul de constituire al celor 2 soc se prezinta, simplificat, astfel:

BILANT CONTABIL ALFA

ACTIV   PASIV

POSTURI

SUME

POSTURI

SUME

PARTICIPATII IN BETA


CAPITAL SOCIAL


DISPONIBILITATI
TOTAL ALFA

BILANT CONTABIL BETA

ACTIV     PASIV

POSTURI

SUME

POSTURI

SUME

DISPONIBILITATI


CAPITAL SOCIAL


TOTAL BETA

Un utilizator extern al informatiilor cuprinse in bilantul contabil al soc A si B, care nu cunoaste legaturile de participatie ce exista intre aceste soc, ar putea concluziona ca aceste 2 soc reprezinta impreuna o entitate economica ce dispune de mijloace financiare in suma de 150.000 u.m. In realitate, deoarece capitalul lui B cuprinde 40.000 u.m. ce provin de la A, totalul disponibilitatilor de care dispune uniunea formata din A si B este de 150.000 - 40.000 = 110.000 u.m.

BILANT CONTABIL AL GRUPULUI ALFA & BETA

ACTIV    PASIV

POSTURI

SUME

POSTURI

SUME

DISPONIBILITATI


CAPITAL SOCIAL GRUP


TOTAL ALFA & BETA

PERIMETRUL DE CONSOLIDARE

In scopul consolidarii situatiilor financiare este necesar sa se delimiteze mai intai ansamblul intreprinderilor ce apartin gr (determinarea perimetrului de consolidare)

Def.: Perimetrul de consolidare cuprinde ansamblul format de soc mama (soc consolidanta) si filialele sale (soc consolidabile), respectiv soc asupra carora soc mama detine (exercita) in mod direct sau indirect:

a.) control exclusiv

b.) control comun

c.) influenta semnificativa

a.) CONTROL EXCLUSIV - se manifesta atunci cand soc mama detine, direct sau indirect (prin intermediul filialelor sale) peste 50% din drepturile de vot intr-o intreprindere.

b.) CONTROLUL COMUN - (concomitent), rezulta din impartirea controlului unei intreprinderi exploatate in comun de un nr limitat de actionari. Deciziile se vor lua prin acordul in comun; niciuna dintre soc nu este capabila, singular, sa exercite un control exclusiv.

c.) INFLUENTA SEMNIFICATIVA - se apreciaza ca o  soc exercita o influenta semnificativa asupra unei alte soc in cazul in care detine un % intre 20% si 50% din dr de vot ale actiunilor la acea soc.

PROCENTAJUL DE CONTROL SI ALEGEREA METODEI DE CONSOLIDARE

% de control se calculeaza ca raport intre dr de vot detinute intr-o soc si nr total al dr de vot ale acesteia.

Cand o filiala este detinuta direct sau indirect de soc mama si de alte filiale din gr, % de control al soc mama in aceasta filiala se obtine adunand % de control corespunzatoare fiecarui detinator de actiuni ale acesteia. Adunarea se refera doar la % de control care apartin filialelor ce sunt controlate exclusiv de soc mama. In caz contrar are loc o ruptura a lantului de control.

In fct de natura controlului sau a influentei exercitate de soc mama, se alege metoda de consolidare aplicabila.

NATURA CONTROLULUI SAU A INFLUENTEI EXERCITATE DE SOC MAMA

METODA DE CONSOLIDARE APLICABILA

1. Control exclusiv

Integrare globala

2. Control comun

Integrare proportionala

3. Influenta semnificativa

Punere in echivalenta


Pt determinarea % de control trebuie a se tina seama de tipurile (felurile) de legaturi care exista intre soc mama si celelalte soc din gr.

Se considera 4 tipuri de legaturi:

a.) directe

b.) indirecte

c.) incrucisate (reciproce)

d.) circulare

a.) LEGATURI DIRECTE

O soc M (mama) detine 80% din dr de vot ale F1 (filiala), 35% din F2 si 10% din dr de vot ale F3

Din legaturile din figura se constata:

- F1 este supusa controlului exclusiv din partea M si trebuie consolidata prin metoda integrarii globale

- F2 este supusa unei influente semnificative si trebuie consolidata prin metoda punerii in echivalenta

- F3 nu este supusa unui control al M, deci nu este inclusa in perimetrul de consolidare


b.) LEGATURI INDIRECTE

1. O soc M detine 70% din dr de vot in soc F1 care la randul ei detine 12% din dr de vot in F2

F2

 

F11

 

M

 
70% 12%


Se constata participari indirecte ale M in F2; analizand legaturile, rezulta:

- M exercita control exclusiv fata de F1 (70>50), ca urmare F1 va fi consolidata prin metoda integrarii globale

- F2 nu este supusa unei influente semnificative din partea lui M deoarece F1 (desi este supusa controlului exclusiv al lui M) nu detine decat 12% din F2. Ca urmare, F1 intrerupe lantul de control al lui M asupra lui F2, care nu este inclusa in perimetrul de consolidare.

2. Soc M detine 75% din dr de vot in soc F1 care la randul ei detine 45% din F2. Deasemenea, M detine 15% din dr de vot in F3 care la randul sau detine 70% din dr de vot in F4.

M

 


75% 15%

F1

 

F3

 


45% 70%

F4

 

F2

 


Se constata participari indirecte ale M in F2 si F4 prin intermediul lui F1 si F3.

Analizand, se pot trage urmatoarele concluzii:

- M exercita control exclusiv asupra lui F1 ce va fi consolidata prin integrare globala.

- F2 este supusa unei influente semnificative din partea lui M, ce detine prin intermediul lui F1 (controlata exclusiv) un procent de 45% din dr de vot. F2 va fi consolidata prin metoda punerii in echivalenta.

- F3 nu este controlata si nu se afla sub influenta semnificativa a lui M. F3 nu intra in perimetrul de consolidare.

- F4 nu este supusa controlului lui M deoarece F3 intrerupe lantul de control al lui M. Ca urmare, nici F4 nu este inclusa in perimetrul de consolidare.

3. M detine 85% din dr de vot in soc F1 ce detine 70% din dr de vot in F2 ce detine 30% din dr de vot in F5. Deasemenea, M detine 18% din dr de vot in F3 ce detine 60% din dr de vot in F4 ce detine 55% din dr de vot in F5.

M

 


F3

 

F1

 
85% 18%


F4

 

F2

 


F5

 
30% 55%Se constata participari indirecte ale lui M in F2, F4 si F5

- F1 este supusa controlului exclusiv al lui M si va fi consolidata prin integrarea globala

- F2 este supusa unui control exclusiv al lui M deoarece este controlata de F1 asupra careia M exercita un control exclusiv deci va fi consolidata prin integrarea globala

- Prin intermediul lui F2, ce este controlata exclusiv de M, asupra lui F5 se exercita o influenta semnificativa de catre M deci F5 va fi consolidata prin punere in echivalenta

- Participarea de 18% a lui M in F3 intrerupe cel de-al 2-lea lant de control asupra lui F3 si F4 care sunt excluse din perimetrul de consolidare.


c.) LEGATURI INCRUCISATE

Soc M detine 65% din dr de vot in F1 ce detine 35% din dr de vot in F2. Deasemenea, M detine 60% din dr de vot in F2 ce detine 25% din dr de vot in F1.

25%

65% 60%
% de control ale lui M in F1 si F2 se determina astfel:

- M exercita un control exclusiv asupra lui F1; in acelasi timp, prin intermediul lui F2 (controlata exclusiv de M), se exercita controlul in procent de 25% asupra lui F1 deci M detine asupra lui F1 un % de control de 65% + 25% = 90%.

- M detine control direct exclusiv asupra lui F2 in % de 60%. Deasemenea, M detine prin intermediul lui F1 (controlata exclusiv) 35% din F2. Ca urmare, M detine asupra lui F2 un % de control de 60% + 35% = 95%


d.) LEGATURI CIRCULARE

Soc M detine 55% din dr de vot ale lui F1 ce detine 30% din dr de vot in F2. F2 detine 25% din capitalul lui M.

F1

 

F2

 


55% 25%

dr de vot cap soc


30%


dr de vot

OBS: Daca o filiala detine actiuni ale soc mama, in procesul de consolidare a situatiilor financiare, aceste actiuni sunt considerate actiuni proprii ale lui M si prin urmare ele sunt lipsite de dr de vot.

In acest exemplu este vorba de actiuni ale lui M detinute de F2.


CONCLUZII

- F1 este supusa unui control exclusiv al lui M deci va fi consolidata prin metoda integrarii globale

- Asupra lui F2 se exercita o influenta semnificativa prin intermediul lui F1 iar F2 va fi consolidata prin metoda punerii in echivalenta


RETRATARI SI AJUSTARI PREALABILE ALE CONTURILOR INDIVIDUALE IN VEDEREA CONSOLIDARII

Intocmirea situatiilor financiare consolidate se face pe baza situatiilor financiare individuale ale soc din cadrul grupului.

Inainte de inceperea operatiunilor propriu-zise de consolidare, de cele mai multe ori sunt necesare retratari si ajustari ale conturilor individuale (situatiilor financiare individuale).

Retratarile se refera la:

a.) Retratari de omogenizare

b.) Conversia conturilor societatilor straine

a.) Omogenizarea se refera, la randul ei, la 2 situatii:

1.) Omogenizarea datelor de inchidere (de realizare a situatiilor financiare)

2.) Omogenizarea metodelor folosite

1.) Situatiile financiare consolidate se elaboreaza la aceeasi data cu cea a conturilor anuale ale soc mama.

Cand exercitiul financiar al unei soc de consolidat nu se incheie la aceeasi data cu exercitiul financiar al soc mama, se procedeaza astfel:

- daca exista o diferenta mai mica de 3 luni intre cele 2 date de incheiere, situatiile financiare consolidate se vor intocmi pe baza situatiilor financiare ale filialei de consolidat, situatii intocmite pt exercitiul financiar incheiat inaintea exercitiului soc mama, cu conditia sa fie luate in considerare operatiunile semnificative aparute intre cele 2 date.

- daca intre cele 2 date de inchidere a exercitiului financiar exista o diferenta mai mare de 3 luni, situatiile financiare consolidate se vor elabora pe baza unui bilant si a contului de profit si pierdere intermediare intocmite de filiala ce se consolideaza la data de inchidere a situatiilor financiare ale soc mama.

2.) In elaborarea conturilor individuale, soc din gr pot folosi metode contabile diferite pt reflectarea unor operatiuni asemanatoare.

Ex

- la evaluarea imobilizarilor corporale se pot include sau nu in costul acestora cheltuielile privind dobanzile aferente creditelor contractate in acest scop.

- la evaluarea stocurilor se pot folosi FIFO, LIFO sau CMP

- la amortizarea imobilizarilor corporale se pot folosi metodele liniar, accelerat, degresiv

Daca o soc din gr a utilizat in ct individuale metode diferite fata de cele folosite in situatiile financiare consolidate, ea trebuie sa-si ajusteze ct individuale si sa transmita in vederea consolidarii, situatiile financiare individuale retratate si armonizate cu cele ale celorlalte soc din gr.


Ex: La data de 30.06.N o soc F din gr a inregistrat punerea in functiune a unei instalatii de lucru executate in regie proprie, la cost de productie de 12.000 u.m., cu o durata de amortizare de 5 ani. Finantarea lucrarii a fost realizata printr-un credit bancar cu o dobanda de 600 u.m. Soc F nu a inclus cheltuielile cu dobanda in costul imobilizarii (cost de productie CP). In cadrul gr, metoda de evaluare a CP in situatii similare include cheltuielile cu dobanda in CP al imobilizarilor.

I. Tratamentul contabil in conditiile metodei de evaluare utilizata de F

a.) inregistrarea punerii in functiune a imobilizarii corporale la CP (exclusiv dobanzile)

12.000

b.) inregistrarea amortizarii instalatiei aferente exercitiului N

Am = Val de inreg x rata = 12.000 x 100/dur de functionare = 12.000 x 100/5 = 12.000 x 20% x ½ = 1.200 u.m. (pt jumatate de an)

1.200

II. Tratamentul contabil in conditiile de evaluare utilizate de gr

a.) 2131 = 722 12.600 (s-a inclus si dobanda)

b.) 681 = 281   1.260 Am = 12.600 x 20% x ½ = 2.520 x ½ = 1.260 u.m.

Sintetizate intr-un tabel, operatiunile de mai sus se pot prezenta astfel:


A. D.P.V. CONTABIL

Elemente patrimoniale

Valori inainte de retratare

Valori dupa retratare

Diferente

Explicatii si inregistrari

Instalatii de lucru (la pret de inregistrare)
- valoarea activelor imobilizate creste prin includerea cheltuielilor cu dobanzile in costul imobilizarii

- rezultatul financiar este influentat in sensul cresterii pe seama venitului din productia de imobilizari

- inregistrarea contabila

600 u.m.

Amortizarea activului imobilizat
- amortizarea activului creste

- rezultatul este afectat in sensul scaderii, pe seama cresterii cheltuielilor cu amortizarea

- inregistrarea contabila

60 u.m.


Se constata ca in bilantul contabil retratat au loc modificarile:

- in activ cresc activele imobilizate cu 540 (600 - 60 = 540 u.m.      valoarea contabila neta ramasa)

- in pasiv creste rezultatul soc F cu 540 u.m.


B. D.P.V. AL CONTULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

- cresc veniturile totale pe seama veniturilor din productia de imobilizari corporale cu 600 u.m.

- cresc cheltuielile totale pe seama cheltuielilor privind amortizarile cu 60 u.m.

- creste rezultatul favorabil cu 540 u.m. (600 - 60 = 540)

OBS

- retratarile necesare consolidarii conturilor NU produc efecte asupra situatiilor financiare individuale ale soc F

- inregistrarile contabile aferente retratarii conturilor NU influenteaza nici bilantul nici contul de profit si pierdere ca soc individuala
Din carte - pt examen:

- cap I - aspecte generale privind gr de soc

- cap III - necesitatea consolidarii sit financ; perimetrul si metodele de consolidare (exemplificari cu amortizarea, exemple de evaluare a stocurilor)

- cap IV - consolidarea sit financ (prin metoda integrarii globale; prin metoda integrarii proportionale)

- teorie - 3 sau 4 intrebari

- aplicatii :

- ajustari si retratari

- ½ de consolidare prin metoda integrarii globale


III. CONSOLIDAREA SIT FINANC PRIN METODA INTEGRARII GLOBALE


Este utilizata in cazul controlului exclusiv de catre soc mama. Aplicarea metodei integrarii globale presupune parcurgerea mai multor etape:

a.) integrarea in sit financ ale intrepinderii CONSOLIDANTE a elementelor bilantului si a ct de profit si pierdere al intreprinderii CONSOLIDATE.

b.) eliminarea operatiunilor reciproce precum si a titlurilor de valoare (actiuni sau parti sociale) ale soc CONSOLIDATE, detinute de soc din gr.

c.) eliminarea participatiior detinute de soc mama si repartizarea capitalurilor proprii ale filialei intre soc mama si alti actionari minoritari.

a.) Aceasta integrare a elementelor bilantului si a ct de profit si pierdere se realizeaza dupa efectuarea retratarilor si ajustarilor prealabile. Integrarea reprezinta adunarea, linie cu linie, a elementelor bilantului si a ct de profit si pierdere a soc mama si a filialei. Rezulta astfel cumularea sit financ individuale.

b.) In cadrul procesului de consolidare este necesara eliminarea operatiilor interne dintre soc din gr si a rezultatelor aferente acestor operatii. Ex: cumparari-vanzari, imprumuturi acordate/primite, etc. In esenta, eliminarea operatiunilor interne consta in anularea creantelor si datoriilor reciproce si a cheltuielilor si veniturilor reciproce.

Ex. 1: La 31.12.N-1, bilanturile simplificate ale soc M si filialei F, se prezinta astfel:

Bilant contabil 31.12.n-1 (M)

A                                                                            P

POSTURI

SUME

POSTURI

SUME

Titluri de participatie


Capital social


Disponibilitati
Total

Bilant contabil 31.12.N-1 (F)

A                                                                            P

POSTURI

SUME

POSTURI

SUME

Imobilizari corporale


Capital social


Stocuri


Datorii (furnizori


Total

Incursul exercitiului N, intre M si F au loc operatiile:

- la 20.06.N, M acorda lui F un imprumut de 10.000 um

- dobanda aferenta imprumutului pt exercitiul N este de 1.000 N

Aceste operatii genereaza urmatoarele inregistrari in contabilitatea societatilor:

I. In M

1.) inregistrarea imprumutului acordat

10.000


2.) inregistrarea dobanzii de incasat

1.000


1.000

II. In F

1.) inregistrarea imprumutului primit

10.000

2.) inregistrarea dobanzii datorate

1.000


1.000

Presupunand ca nu au avut loc alte operatii in contabilitatea lui M si F in afara celor de mai sus in anul N, sit financ individuale ale celor 2 soc, la 31.12.N, se prezinta astfel:

Bilant contabil la 31.12.N (M)

A                                                                            P

POSTURI

SUME

POSTURI

SUME

Imobilizari financiare din care:

- titluri de participatie

- creante imobilizate (imprumut+dobanda)
Capital social

Rezultat (profit)Disponibilitati
Total

Ct de profit si pierdere la 31.12.N (M)

INDICATORI

SUME

Venituri din dobanzi


Total venituri


RREZULTAT FINANCIAR (profit)Bilant contabil la 31.12.N (F)

A                                                                            P

POSTURI

SUME

POSTURI

SUME

Imobilizari corporale


Capital social

Rezultat (pierdere)Stocuri


Datorii, din care

- fata de furnizori

- catre M
Disponibilitati
TOTAL

Ct de profit si pierdere la 31.12.N (f)


INDICATORI

SUME

Cheltuieli privind dobanzile


Total cheltuieli


REZULTAT FINANCIAR (pierdere)a.) se realizeaza integrarea in sit financ ale lui M (soc consolidanta) a bilantului si ct de profit si pierdere ale soc F

- realizarea consolidarii gr
I. INTEGRAREA BILANTULUI

ACTIV

POSTURI BILANTIERE

SOC M

SOC F

TOTAL

IMOBILIZARI CORPORALE

IMOBILIZARI FINANCIARE

STOCURI

DISPONILIBITATI


TOTAL A
PASIV

CAPITAL SOCIAL

REZULTATUL GLOBAL

DATORII


TOTAL P

II. INTEGRAREA CT DE PROFIT SI PIERDERE

INDICATORI

SOC M

SOC F

TOTAL

VENITURI DIN DOBANZI

CHELTUIELI DIN DOBANZIREZULTAT GLOBAL

PROFIT

PIERDEREb.) eliminarea operatiunilor reciproce dintre M si F

Aceasta etapa determina urmatoarele inregistrari:

I. In bilantul contabil integrat:

1. eliminarea imprumuturilor

- scad datoriile soc care detine participare, concomitent cu scaderea creantei lui M

1.000

2. eliminarea dobanzilor de incasat si de platit aferente exercitiului N

1.000

Bilantul integrat intocmit dupa eliminarea operatiunilor reciproce se prezinta astfel:


ACTIV

POSTURI BILANTIERE

TOTAL (inainte de eliminarea oper. reciproce)

CORECTARI

TOTAL (dupa eliminarea oper. reciproce)

IMOBILIZARI CORPORALE

IMOBILIZARI FINANCIARE

STOCURI

DISPONILIBITATI


TOTAL A
PASIV

CAPITAL SOCIAL

REZULTATUL GLOBAL

DATORII


TOTAL P

II. In ct de profit si pierdere integrat:

Operatiile consta in eliminarea dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de M lui F

1.000

Ex

In cursul exercitiului N, soc mama M a vandut marfuri soc F din gr la un pret de 11.000 um. Anterior, soc M a cumparat aceste marfuri de la furnizorul A (din afara gr) la un cost de achizitie 1.000 um. Soc F vinde integral marfurile soc B (din afara gr) la pretul de vanzare de 1.150 um. Pana la inchiderea xercitiului N, soc F a achitat lui M suma de 500 um din datoria existenta.

GRUP

B

 

F

 

M

 

A

 

1.000 1.100 1.150


500

- inregistrarea operatiilor

M

F

1.000

(A)

1.100

(F)

1.000

500

(F)

5.) a.) 121 = 607 1.000

b.) 707 = 121 1.100

1.100

(M)

500

(M)

1.150

(B)

1.100

5.) a.) 121 = 607 1.100

b.) 707 = 121 1.150


D 121 C D 121 C

(5.a.) 1.000 1.100 (5.b.) (5.a.) 1.100 1.150 (5.b.)

RD = 1.000                    RC = 1.100 RD = 1.100 RC = 1.150

TSD = 1.000 TSC = 1.100 TSD = 1.100 TSC = 1.150

SFC = 100 (profit) SFC = 50 (profit)

I. Operatii realizate in cadrul bilantului contabil integrat

Operatia este de eliminarea creantelor, datoriilor legate de marfurile cumparate de F de la M dar nedecontate pana la inchiderea exercitiului N

600

(M)    (F)

Analizand profiturile interne generate de operatiunea de vanzare-cumparare,  se constata urmatoarele:

- soc M obtine din operatiunea de vanzare un profit de 100 um

- soc F obtine din operatiunea de vanzare un profit de 50 um

Ca urmare, in bilanturile cumulate ale soc M si F se inregistreaza un profit total de 100 + 50 = 150 um. Daca rationamentul contabil se realizeaza la nivelul gr, se constata ca s-au achizitionat marfuri la un cost de achizitie de 1.000 um si s-au revandut in afara gr la un pret de 1.150 um. Din aceste operatii gr a inregistrat un profit de 1.150 - 1.000 = 150 um

Concluzie: Deoarece rezultatul total cumulat (M+F) de 150 um este egal cu rezultatul gobal al gr, nu este necesara nici o operatiune de ajustare privind ct de rezultate.


II. Operatii in cadrul ct de profit si pierdere inegrat

Prin cumularea elementelor din ct de profit si pierdere ale soc M si F, se constata urmatoarea situatie a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor generate de operatiunea de vanzare-cumparare:


INDICATORI

M

F

TOTAL

VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILEREZULTAT (profit)

Se constata ca operatiunea de vanzare-cumparare a generat venituri in suma de 1.100 um pt M si cheltuieli de aceeasi marime pt F. Prin urmare, este necesara eliminarea veniturilor, respectiv cheltuielilor generate de operatiunea reciproca dintre M si F.

1.100Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre contabilitate generalalupa cautareCAUTA IN SITE