StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Analiza si functionarea principalelor conturi utilizate in contabilitatea financiara conturile de capitaluriANALIZA SI FUNCTIONAREA PRINCIPALELOR CONTURI UTILIZATE IN CONTABILITATEA FINANCIARA CONTURILE DE CAPITALURI


1. CONTINUTUL SI STRUCTURA CAPITALULUI

Capitalul: reprezinta totalitatea surselor de finantare stabile aflate la dispozitia unitatii patrimoniale.Aceste surse stabile sunt constituite din:

a)    & 111b11b nbsp; Capitalul propriu sau surse proprii: reprezinta acea parte din capital pusa la dispozitie de proprietari si apartine de drept acestora nefiind rambursabil. La acesta se adauga si unele resurse create in intreprindere din rezultate, pe parcursul desfasurarii activitatii si anume:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; prime legate de capital

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; rezervele

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; rezerve din reevaluare

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; rezultatul reportat

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; subventiile

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; profitul nerepartizat

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; provizioanele

b)    & 111b11b nbsp; Capitalul strain sau surse straine: provine de la terti si este rambursabil la un anumit termen. Sursele straine pot fi pe termen lung sau termen scurt.

Capitalul propriu impreuna cu capitalul strain exigibil pe termen lung formeaza capitalul permanent.

Constituirea si formarea capitalului social al unei societati comerciale se realizeaza prin aportul actionarilor sau a asociatiilor care poate fi:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; aport in natura sub forma unor bunuri de natura imobilizarilor si a activelor circulante materiale;

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; aport in bani, in numerar sau in cont la banci.

Capitalul social se divide in actiuni emise de societate.

Actiunile reprezinta titluri (acte, hartii) de valoare, emise de societatea pe actiuni si care exprima dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii. Ele reprezinta deci titlul de proprietate iar detinatorul lor este coproprietar al societatii respective. Actiunile emise de societate sunt stabilite la valori egale, suma respectiva purtand denumirea de valoare nominala a actiunilor.

Actiunile au si o valoare reala care se stabileste pe piata bursei de valori in functie de cerere si oferta si ea poate fi mai mare sau mai mica decat valoarea normala:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; suma care se incaseaza in plus peste valoarea nominala se numeste prima de emisiune;

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; suma care nu se poate incasa din valoarea nominala se numeste diferenta de emisiune.

La constituirea capitalului cu ocazia infiintarii societatii se realizeaza urmatoarele operatiuni economice:

c)    & 111b11b nbsp; subscrierea capitalului este operatia prin care actionarul sau asociatul declara si semneaza pentru suma de bani si valoarea bunurilor cu care se angajeaza sa participe la constituirea societatii. Aportul in natura trebuie adus integral la constituirea societatii, iar cel in bani poate fi adus partial la constituire si in mai multe transe ulterioare Societatea se poate infiinta numai daca intregul ei capital a fost subscris.

d)     varsarea capitalului este operatia de aducere efectiva in societate a aporturilor in bani si in natura subscrise.

2. CONTURILE DE CAPITALURI PROPRII

Contul 101 : "Capital"

Tine evidenta capitalului subscris si varsat in natura si/sau numerar de catre actionari sau asociati precum si majorarii sau reducerii capitalului potrivit legii.

Este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; capitalul subscris de actionari sau asociati in natura si/sau numerar

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; capitalul majorat prin subscriptie sau emisiune de noi actiuni

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; capitalul preluat in urma fuziunii

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; majorarea capitalului prin incorporarea rezervelor si a primelor legate de capital

Se debiteaza cu:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; capitalul retras de actionari sau asociati

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; capitalul social lichidat cu ocazia fuziunii sau lichidarii unitatii

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; reducerea capitalului prin acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente sau prin anularea actiunilor proprii rascumparate

Soldul contului reprezinta capitalul subscris varsat / nevarsat existent

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Contul se desfasoara pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II

- 1011 capitalul subscris nevarsat

- 1012 capitalul subscris varsat

Contul 456: "Decontari cu asociatii privind capitalul"

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor subscrise de asociati si actionari pentru constituirea si cresterea capitalului social, precum si a obligatiilor de restituire a capitalului.

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; din punct de vedere contabil este un cont bifunctional:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; functioneaza ca un cont de activ in cazul constituirii creantelor cu aporturile subscrise de actionari sau asociati si in acest caz:

·    & 111b11b nbsp;  se debiteaza cu drepturile de creante asupra asociatiilor si actionarilor reprezentand valoarea aporturilor in natura sau bani subscrise.

·    & 111b11b nbsp;  se crediteaza cu valoarea aporturilor subscrise varsate si lichidarea creantelor constituite anterior.

·    & 111b11b nbsp;  soldul este debitor si reprezinta aporturi subscrise si nevarsate inca.

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; functioneaza ca un cont de pasiv in cazul restituirii de capital evidentiind obligatiile societatii fata de actionari si asociati:

·    & 111b11b nbsp;  se crediteaza cu obligatiile unitatii fata de asociati inregistrand micsorarea capitalului

·    & 111b11b nbsp;  se debiteaza cu sumele achitate asociatiilor sau actionarilor cu ocazia retragerii capitalului.

·    & 111b11b nbsp;  soldul creditor reflecta datoriile societatii fata de actionari sau asociati pentru capitalul retras.

Contul 104: "Prime legate de capital"

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; este utilizat pentru evidentierea primelor de emisiune, de aport, de fuziune si de conversie a obligatiunilor in actiuni.

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; prima de emisiune reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune (mai mare) si valoarea nominala a actiunilor. Ea apare cu ocazia majorarii capitalului societatii cand pretul de emisiune al noilor actiuni ce se emit este superior valorii nominale a vechilor actiuni.

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; are functie contabila de pasiv:

·    & 111b11b nbsp;  se crediteaza cu primele stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului de capital si de conversie a obligatiunilor in actiuni (prin debitarea contului 456)

·    & 111b11b nbsp;  se debiteaza cu primele legate de capital incorporate in capitalul social(contul 101) sau transferate la rezerve (contul 106)

·    & 111b11b nbsp;  soldul creditor reflecta prime constituite si nerepartizate inca.

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; contul se desfasoara pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

·    & 111b11b nbsp;  1041 "Prime de emisiune"

·    & 111b11b nbsp;  1042 "Prime de fuziune"

·    & 111b11b nbsp;  1043 "Prime de aport"

·    & 111b11b nbsp;  1044 "Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni"

Contul 105 - "Rezerve din reevaluare"

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; tine evidenta rezervelor constituite din reevaluarea imobilizarilor corporale si a altor reevaluari efectuate potrivit legii

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; este un cont de pasiv

·    & 111b11b nbsp;  se crediteaza cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale

·    & 111b11b nbsp;  se debiteaza cu rezerve din reevaluare trecute la rezerve si cu descresterile fata de valoarea contabila neta rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale

·    & 111b11b nbsp;  soldul creditor reprezinta rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale neutilizate inca

Contul 106: "Rezerve"

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; tine evidenta rezervelor constituite

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve astfel

·    & 111b11b nbsp;  1061 - Rezerve legale

·    & 111b11b nbsp;  1063 - Rezerve statuare sau contractuale

·    & 111b11b nbsp;  1064 - Rezerve de valoare justa

·    & 111b11b nbsp;  1065 - Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

·    & 111b11b nbsp;  1068 - Alte rezerve

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; este un cont de pasiv

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se crediteaza cu:

·    & 111b11b nbsp;  rezerva din reevaluare si primele de capital trecute la rezerve

·    & 111b11b nbsp;  profit net din exercitiile anterioare si din exercitiul curent repartizat la rezerve

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se debiteaza cu:

·    & 111b11b nbsp;  rezerve destinate majorarii capitalului

·    & 111b11b nbsp;  rezerve utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente

·    & 111b11b nbsp;  diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe respectiv a terenurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; soldul creditor reprezinta rezerve existente si neutilizate

Contul 109 ,,Actiuni proprii"

cont rectificativ al capitalului propriu, cu functie contabila de activ

. se debiteaza cu costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate

. se crediteaza cu costul de achizitie al actiunilor anulate sau vandute si cu diferenta dintre costul de achizitie (mai mare) si valoarea nominala sau pretul de vanzare a actiunilor anulate sau vandute (6583)

soldul reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate existente la cost de achizitie

Contul 131 "Subventii pentru investitii"

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; tine evidenta subventiilor si a altor surse primite pentru finantarea investitiilor precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; este un cont de pasiv

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se crediteaza cu valoarea subventiilor pentru investitii primite sau de primit precum si cu valoarea imobilizarilor primite cu titlu gratuit

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se debiteaza cu partea din subventie restituita sau de restituit precum si cu cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; sold creditor reprezinta subventii pentru investitii nevirate la venituri.

Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli"

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor si alte riscuri si cheltuieli

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; este un cont de pasiv

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se crediteaza cu valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli constituite pe seama cheltuielilor

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se debiteaza cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli pe seama veniturilor

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; soldul creditor reprezinta provizioane pentru riscuri si cheltuieli constituite si neanulate

Operatii inregistrate privind capitalurile proprii

Pentru a se putea efectua aceste inregistrari se face apel la o serie de aspecte prezentate anterior privind structurile patrimoniale, regulile de functionare a conturilor si analiza contabila.

1. La constituirea societatii, asociatii subscriu la capitalul social un aport de 50.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; decontari cu asociatii privind capitalul +A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; capitalul subscris nevarsat +P

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A +c =P +c

3.simbolul conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1011 "Capitalul subscris nevarsat", se crediteaza

4. formula contabila este:2. Asociatii aduc in societate capitalul subscris (aportul) constand din depuneri in contul de la banca 20.000 lei si mijloace fixe ( mijloace de transport) in suma de 30.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

- Decontari cu asociatii privind capitalul          - A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Conturi curente la banca + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Mijloace de transport + A

2.relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.simbolul conturilor corespondente:-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5121 "Conturi la banca in lei", se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 2133 "Mijloace de transport", se debiteaza

4. formula contabila este:

3. Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat ca urmare a aducerii integrale a aporturilor.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capital subscris varsat + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capital subscris nevarsat - P

2.relatia bilantiera de modificare (de structura) A = P + c - m

3.simbolurile conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1012 "Capital subscris varsat", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1011 "Capital subscris nevarsat", se debiteaza

formula contabila este:4. Un asociat solicita retragerea unei parti din capitalul adus in suma de 10.000 lei si Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) aproba micsorarea capitalului si restituirea sumei.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capital subscris varsat - P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Decontari cu asociatii privind capitalul + P

2.relatia bilantiera de modificare (de structura) A = P + c - m

3.simbol conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1012 "Capital subscris varsat", se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", se crediteaza

Nota: Contul 456 este cont bifunctional, in acest caz are functia de

pasiv, el reflecta datoria constituita fata de asociat.

4. formula contabila este:


Nota: In continuare se va reda direct formula contabila urmand a se

retine ca aceasta se stabileste pe baza elementelor patrimoniale

stabilite in analiza contabila (daca sunt de activ sau pasiv si daca

ele cresc sau scad) si a regulilor de functionare a conturilor.


5. Se achita asociatului capitalul retras in suma de 10.000 lei din contul de la banca.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Disponibilul in contul curent de la banca - A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Decontari cu asociatii privind capitalul - P

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A - m = P - m

3.simbolul conturilor corespondente

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5121 "Conturi la banci in lei", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", se debiteaza

4.formula contabila:6. Societatea emite noi actiuni cu prima pentru majorarea capitalului:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; valoare nominala 200.000 lei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; valoare de emisiune 220.000 lei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; prima de emisiune 20.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Decontari cu asociatii privind capitalul + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capital subscris nevarsat + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Prime de emisiune + P

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A + c = P + c

3.simbolurile conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1011 "Capital subscris nevarsat", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1041 "Prime de emisiune", se crediteaza

4.formula contabila:

7. Se incaseaza contravaloarea actiunilor emise, prin casierie (se stinge creanta fata de actionari).

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; casa in lei + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; decontari cu asociatii privind capitalul - A

2.relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.simbolurile conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5311 "Casa in lei", se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", se crediteaza

4.formula contabila:8. Se inregistreaza trecerea capitalului subscris nevarsat la capitalul varsat cu suma de 200.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capital subscris varsat + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capital subscris nevarsat - P

2.relatia bilantiera de modificare (de structura). A = P + c - m

3.simbolul conturilor corespondente

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1012 "Capital subscris varsat", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1011 "Capital subscris nevarsat", se debiteaza

4.formula contabila:9. Prima de capital constituita la emisiune si incasata ulterior se utilizeaza pentru:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; majorarea capitalului 15.000 lei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; majorarea rezervelor 5.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1 natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Prime legate de capital - P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capital subscris varsat + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Rezerve + P

2.Relatia bilantiera de modificare A = P + c - m

3.simbolul conturilor corespondente

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1041 "Prime legate de capital", se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1012 "Capital subscris varsat", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 106 "Rezerve", se crediteaza

4.formula contabila:

10. Societatea constituie rezerve din profitul exercitiului precedent in suma de 20.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei: operatia produce modificari in structura elementelor de pasiv in sensul cresterii rezervelor si a diminuarii rezultatului reportat.

2.elementele patrimoniale din operatie si sensul modificarii lor:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Rezerve + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Profitul reportat - P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Relatia bilantiera de modificare (de structura) A = P + c - m

3.simbolurile conturile conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 106 "Rezerve", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 117 "Rezultatul reportat", se debiteaza

4.formula contabila:11. Societatea constituie rezerve din profitul exercitiului curent in suma de 50.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Rezerve + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Repartizarea profitului + A

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A + c = P + c

3.simbolul conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 106 "Rezerve", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 129 "Repartizarea profitului", se debiteaza

4.formula contabila:12. Rezervele constituite se incorporeaza in capital (partial) conform hotararii AGA in suma de 40.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capital subscris varsat + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Rezerve - P

2.relatia bilantiera de modificare (de structura) A = P + c - m

3.simbolul conturilor corespondente

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1012 "Capital subscris varsat", se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 106 "Rezerve", se debiteaza

4.formula contabila:13. Societatea acopera o parte din pierderea realizata in anii precedenti din rezervele constituite in anul curent in suma de 10.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Rezerve - P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Pierderea reportata - A

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A - m = P - m

3.simbolurile conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 106 "Rezerve", se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 117 "Rezultatul reportat", se crediteaza

4.formula contabila:Se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar din profitul net suma de 100.000 lei pentru constituirea surselor proprii de finantare (alte rezerve).

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Repartizarea profitului + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Alte rezerve + P

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A+ c = P + c

3.Simbolul conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 129 "Repartizarea profitului", se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1068 "Alte rezerve"; analitic: Fond de dezvoltare, se crediteaza

4.formula contabila:15. Ca urmare a revaluarii unei constructii rezulta o diferenta favorabila in suma de 20.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Constructii + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Rezerve din reevaluare + P

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A + c = P + c

3.simbolul conturilor corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 212 "Constructii" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 105 "Rezerve din reevaluare" se crediteaza

4.formula contabila:16. Societatea (AGA) hotaraste ca diferenta din reevaluare sa fie utilizata pentru:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; cresterea capitalului 15.000

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; majorarea rezervelor 5.000

Analiza contabila a operatiei;

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Rezerve din reevaluare - P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Capitalul subscris varsat + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Rezerve + P

2. relatia bilantiera de modificare (de structura) A = P + c - m

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 105 "Rezerve din reevaluare" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1012 "Capital subscris varsat" se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 106 "Rezerve" se crediteaza

4.formula contabila:

17. Societatea primeste in contul de la banca o subventie pentru investitii in suma de 200.000 lei pentru consolidarea unei constructii.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Conturi la banci in lei + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Subventii pentru investitii + P

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A + c = P + c

3.Conturi corespondente;

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5121 "Conturi la banci in lei" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 131 "Subventii pentru investitii" se crediteaza

4.formula contabila:18. Societatea primeste prin donatie mobilier si aparatura birotica in suma de 50.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei.

-Mobilier, aparatura birotica + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Donatii pentru investitii + P

2.relatii bilantiere de modificare (de volum) A + c = P + c

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 214 "Mobilier, aparatura birotica" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 131 "Subventii pentru investitii" se crediteaza

4.Formula contabila:


Nota: - Aceeasi inregistrare se face si pentru constatarea de plusuri

la inventarierea activelor imobilizante.


19. Concomitent cu inregistrarea amortizarii mijloacelor realizate din donatii pentru investitii se face si trecerea unei parti din subventie (la nivelul valorii amortizate) la venituri de 20.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1.natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Venituri din subventii pentru investitii + P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Donatii pentru investitii - P

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A = P + c - m

3.conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 7584 "Venituri din subventii pentru investitii" se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 131 "Subventii pentru investitii" se debiteaza

4.Formula contabila:


3. CONTURI DE CAPITALURI STRAINE

In structura capitalului strain intra:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; credite bancare pe termen lung

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; datorii ce privesc imobilizarile financiare

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; alte imprumuturi si datorii asimilate

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; prime privind rambursarea obligatiunilor

Obligatiunile sunt hartii de valoare care atribuie posesorului lor calitatea de creditor al unitatii si dreptul de a primii pentru suma imprumutata un venit sub forma de dobanda.

Vanzarea-cumpararea obligatiunilor se face prin subscriere publica prin bursa de valori. Incasarea dobanzii se face la termene fixe pe baza cupoanelor de dobanzi care sunt atasate obligatiunilor, iar suma dobanzilor platita de unitate se include pe cheltuieli financiare ale unitatii. Exista si varianta cand obligatiunile se vand la o valoare mai mica decat valoarea lor nominala si se stabileste astfel o anumita suma numita prima de rambursare care va fi platita de unitate odata cu rambursarea imprumutului. Aceasta prima de rambursare (numita si prima de emisiune) se amortizeaza prin includerea ei in cheltuieli financiare.

Creditele bancare pe termen lung si mediu sunt primite de la banci sau alte institutii de creditare si cuprind creditele care au termen de rambursare de peste un an. Acordarea acestor credite este conditionata de garantarea lor cu patrimoniul unitatii. Limita cuantumului sumelor acordate sub forma de credite de catre banci este de 30% din valoarea pasivului patrimonial.

Conturile sintetice utilizate pentru evidenta imprumuturilor si datoriilor asimilate sunt:

Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; tine evidenta imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; este cont de pasiv

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se crediteaza cu:

·    & 111b11b nbsp;  suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise

·    & 111b11b nbsp;  suma primelor de rambursare aferenta imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

·    & 111b11b nbsp;  diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in valuta

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se debiteaza cu:

·    & 111b11b nbsp;  imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni

·    & 111b11b nbsp;  suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate

·    & 111b11b nbsp;  valoarea obligatiunilor emise si rascumparate anulate

·    & 111b11b nbsp;  diferente favorabile de curs valutar rezultate din evaluare la inchiderea exercitiului financiar a imprumutului din emisiuni de obligatiuni in valuta

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; soldul creditor reprezinta imprumuturi din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; tine evidenta creditelor bancare pe termen lung primite de la banci sau alte persoane juridice

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; este un cont de pasiv-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se crediteaza cu creditele bancare primite

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; se debiteaza cu suma creditelor bancare rambursate

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; soldul creditor reprezinta credite pe termen lung nerambursate.


Operatii inregistrate privind capitalurile straine

1. Pentru obtinerea unui imprumut societatea realizeaza subscrierea publica a 10.000 de obligatiuni cu valoare nominala de 100 lei/obligatiune,  pe o perioada de un an cu o dobanda de 25% (1.000.000 x 25% = 250.000)

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Debitori diversi + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni + P

2.relatia bilantiera de modificare (de volum) A + c = P + c

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 461 "Debitori diversi" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se crediteaza

4.Formula contabila:


2. Incasarea creantei constituita din subscrierea obligatiunilor se face prin contul de la banca.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Conturi la banci + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Debitori diversi - A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5121 "Conturi la banci in lei" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 461 "Debitori diversi" se crediteaza


4.Formula contabila:


3. Se inregistreaza dobanda de 25% aferenta imprumutului realizat.

Analiza contabila a operatiei.

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Cheltuieli privind dobanzile + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A + c = P + c

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 666 "Cheltuieli privind dobanzile" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1681 "Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni" se crediteaza

4.Formula contabila:


4. La termenul scadent se rascumpara obligatiunile, plata se face prin casieria unitatii, cu suma de 1.000.000 lei.

Analiza contabila:

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Obligatiuni emise si rascumparate + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Casa in lei - A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5311 "Casa in lei" se crediteaza

4.Formula contabila


5. Se inregistreaza anularea obligatiunilor emise si rascumparate si stingerea imprumutului cu suma de 1.000.000 lei.

Analiza contabila:

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni - P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Obligatiuni emise si rascumparate - A

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A - m = P - m

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se crediteaza

4.Formula contabila


6. Se inregistreaza plata prin casierie a dobanzii aferente imprumutului din emisiunea de obligatiuni in suma de 250.000 lei.

Analiza contabila:

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Casa in lei - A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni - P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A - m = P - m

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5311 "Casa in lei" se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1681 "Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni" se debiteaza

4.Formula contabila


7. Inregistrarea primei privind rambursarea obligatiunilor:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Valoare de rambursare 450.000

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Volum de vanzare 400.000

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Prima de rambursare 50.000

Analiza contabila:

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Prime privind rambursarea obligatiunilor + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c = P + c

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se crediteaza

4.Formula contabila


8. Dupa rambursarea imprumutului, prima de rambursare se amortizeaza (se inchide pe cheltuieli)

Analiza contabila:

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Cheltuieli privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor      + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Prime de rambursare a obligatiunilor - A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 169 "Prime de rambursare a obligatiunilor" se crediteaza

4.Formula contabila


9. Societatea contracteaza si primeste in contul bancar un credit pe termen lung in suma de 150.000 lei.

Analiza contabila

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Conturi la banci in lei + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Credite bancare pe termen lung + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A + c = P + c

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5121 "Conturi la banci in lei" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1621 "Credite bancare pe termen lung" se crediteaza

4.Formula contabila


10. Se inregistreaza dobanda datorata bancii de 20% (150.000x 20% = 30.000)

Analiza contabila

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Cheltuieli cu dobanzile + A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A + c = P + c

3.Conturi corespondente

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 666 "Cheltuieli cu dobanzile" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1682 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung" se crediteaza

4.Formula contabila:


11. La data scadenta societatea ramburseaza bancii un credit obtinut anterior si dobanda aferenta

Analiza contabila:

1.Natura operatiei

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Conturi la banci in lei - A

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Credite bancare pe termen lung - P

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A - m = P - m

3.Conturi corespondente:

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 5121 "Conturi la banci in lei" se crediteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1621 "Credite bancare pe termen lung" se debiteaza

-    & 111b11b nbsp;   & 111b11b nbsp; 1682 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung" se debiteaza

4.Formula contabilaPolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact