StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Analiza si functiunea contabila a conturilor de trezorerieANALIZA SI FUNCTIUNEA CONTABILA A CONTURILOR de    TREZORERIE


Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci sau casierie, a creditelor bancare pe termen scurt si a altor valori de trezorerie.

1. CONTURI DE DISPONIBILITATI BANESTIConturile la banci cuprind: valori de incasat cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitati in lei si in valuta, cecurile unitatii, credite bancare pe termen scurt, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturi curente.

Dobanzile de platit si cele de incasat se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli financiare si respectiv la venituri financiare.

Contabilitatea disponibilitatilor banesti aflate in banci sau casierie precum si miscarea acestora ca urmare a incasarilor si platilor efectuate se tin distinct in lei si valuta la cursul zilei. La incheierea exercitiului financiar diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor banesti in valuta si a altor valori de trezorerie cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta la cursul de schimb de la aceasta data si cursul de schimb de la data inregistrarii in contabilitate se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli de diferen 818d38i te de curs valutar, dupa caz.

Disponibilitatile banesti ale intreprinderilor se pastreaza in casieria unitatii si in conturile curente de disponibil la banci.

Principalele conturi de trezorerie sunt:

Contul 512 "Conturi curente la banci"

- tine evidenta disponibilitatilor banesti in lei si devize aflate in conturi la banci

- este un cont bifunctional

- functioneaza ca un cont de activ cand reflecta incasarile si platile din cont

- se debiteaza cu sumele incasate de la clienti si debitorii unitatii, precum si cu sumele depuse in cont din casieria unitatii

- se crediteaza cu platile efectuate prin contul de la banca, precum si cu sumele ridicate din cont si depuse in casieria unitatii

- soldul debitor exprima sumele existente in contul de la banca

- functioneaza ca un cont de pasiv atunci cand reflecta credite bancare acordate de banca, cand nu exista disponibilitati in contul curent

- se crediteaza cu creditele acordate de banca prin plati din contul curent

- se debiteaza cu rambursarile de credite bancare, cand ele au fost acordate unitatii in contul curent

- soldul creditor reflecta creditele bancare datorate bancii

- se desfasoara pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

5121 Conturi la banci in lei

5124 Conturi la banci in valuta

5125 Sume in curs de decontare

Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"

- tine evidenta creditelor bancare pe termen scurt acordate de banci

- are functie contabila de pasiv:

- se crediteaza cu creditele bancare pe termen scurt acordate unitatii de banca

- se debiteaza cu credite restituite bancii

- soldul creditor reflecta creditele pe termen scurt nerestituite inca

- se desfasoara in conturi sintetice de gradul II de la 5191 la 5198.

Contul 531 "Casa"

- tine evidenta disponibilitatilor banesti in numerar, in lei sau devize rezultate din operatiile de incasari si plati

- are functie contabila de activ:

- se debiteaza cu incasarile in numerar de la diverse persoane fizice sau juridice, precum si cu sumele in numerar ridicate de la banca

- se crediteaza cu platile in numerar efectuate direct din casierie, precum si cu sumele in numerar depuse in contul de la banca

- soldul debitor reflecta numerarul existent in casierie

Contul 541 "Acreditive"

- tine evidenta sumelor in lei sau devize separate din contul curent pe numele unei persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei plati

- are functie contabila de activ:

- se debiteaza cu sumele separate in acest cont la dispozitia tertilor

- se crediteaza cu sumele platite tertilor sau cu sumele ramase si virate in contul curent ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului

- soldul debitor reflecta sumele existente in acest cont

Operatii inregistrate in contabilitate privind disponibilitatile banesti

1.Se ridica de la banca suma de 20.000  lei pentru plata unor ajutoare materiale (pe baza de C.E.C.)

Analiza contabila a operatiei

1.Natura operatiei

- disponibilitati banesti din contul bancar........- A

- viramente interne................+ A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)..A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 5121 "Conturi la banci in lei" se crediteaza

- 581 "Viramente interne" se debiteaza

4.Formula contabila:


2. Se aduce in casieria unitatii numerarul scos de la banca.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- Disponibilitatile in numerar din casa..........+ A

- Viramente interne.................- A

2.Relatia bilantiera de modificare(de structura)..A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 5311 "Casa in lei", se debiteaza

- 581 "Viramente interne", se crediteaza

4.Formula contabila:


3.Se primeste in contul curent un credit bancar pe termen scurt in valoare de 100.000 lei

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- disponibilitatile din cont...............+ A

- credite bancare pe termen scurt...........+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)....A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

- 5121 "Conturi la banci in lei" se debiteaza

- 5191 "Credite bancare pe termen scurt" se crediteaza

4.Formula contabila:


4.Pentru creditul primit intreprinderea inregistreaza dobanda datorata in suma de 20.000 lei (20%).

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- cheltuieli cu dobanzi................+ A

- dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt....+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)....A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:- 666 "Cheltuieli privind dobanzile" se debiteaza

- 5198 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt" se crediteaza

4.Formula contabila:


La scadenta intreprinderea restituie creditul pe termen scurt primit si dobanzile aferente prin contul curent de la banca.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- disponibil la banca................- A

- credite bancare pe termen scurt............- P

- dobanzi aferente creditelor pe termen scurt........- P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)...A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

- 5121 "Conturi la banci in lei" se crediteaza

- 5191 "Credite bancare pe termen scurt" se debiteaza

- 5198 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt" se debiteaza

4.Formula contabila:
6. Pentru aprovizionarea unor marfuri furnizorul solicita constituirea unui acreditiv in suma de 20.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- disponibilul din contul curent............- A

- acreditivul....................+ A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)...A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 5121 "Conturi la banci in lei" se crediteaza

- 541 "Acreditive" se debiteaza

4.Formula contabila:


7.Se primesc marfuri de la furnizori, pretul de achizitie este de 15.000 lei T.V.A. 19%.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- marfuri....................+ A

- T.V.A. deductibila..............+ A

- furnizori...................+ P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)...A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

- 371 "Marfuri" se debiteaza

- 4426 "T.V.A. deductibila" de debiteaza

- 401 "Furnizori" se crediteaza

4.Formula contabila:
8. Se achita furnizorul din acreditivul deschis pe numele lui.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- furnizori...................- P

- acreditive....................- A

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)..A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

- 401 "Furnizori" se debiteaza

- 541 "Acreditive" se crediteaza

4.Formula contabila:


9.La sfarsitul valabilitatii acreditivului sumele ramase neconsumate se vireaza in contul curent 2.150 lei (20.000- 17.850).

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- acreditive...................- A

- disponibilitati in contul bancar...........+ A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)...A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 541 "Acreditive" se crediteaza

- 5121 "Conturi la banci in lei" se debiteaza

4.Formula contabila:


2.CONTURILE PRIVIND INVESTITIILE     

FINANCIARE PE TERMEN SCURT

Investitiile financiare pe termen scurt se concretizeaza in titluri de plasament.

Titlurile de plasament reprezinta actiunile detinute la entitati afiliate, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un termen foarte scurt. La intrarea in unitate titlurile de plasament se evalueaza la cost de achizitie (pret de cumparare) sau la valoarea stabilita potrivit contractelor. Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului.

Principalele conturi care controleaza operatiile de cumparare - vanzare a titlurilor de plasament sunt:

Contul 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate "

- tine evidenta actiunilor detinute la entitatile afiliate, cumparate in vederea obtineri de venituri financiare intr-un termen scurt

- este un cont de activ

- se debiteaza cu valoarea la pret de achizitie a actiunilor cumparate de la entitati afiliate

- se crediteaza cu valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate  cedate

- soldul debitor reprezinta valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate

Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate"

- tine evidenta obligatiunilor emise de unitate pentru a obtine imprumuturi publice si rascumparate la scadenta

- are functie contabila de activ:

- se debiteaza cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate

- se crediteaza cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate anulate

- soldul debitor reflecta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate existente(neanulate)

Contul 506 "Obligatiuni"

- tine evidenta obligatiunilor cumparate in vederea plasarii temporare a disponibilitatilor de trezorerie si a obtinerii unor venituri financiare sub forma de dobanzi sau din diferente de pret ca urmare a revanzarii lor la preturi mai mari

- are functie contabila de activ:

- se debiteaza cu costul de achizitie al obligatiunilor cumparate

- se crediteaza cu valoarea obligatiunilor revandute sau rambursate la scadenta

- soldul debitor reflecta valoarea obligatiunilor existente

Operatii inregistrate in contabilitate privind investitiile

financiare pe termen scurt

1.Societatea achizitioneaza actiuni de la entitati afiliate in valoare de 50.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- actiuni detinute de la entitati afiliate...........+ A

- conturi la banci in lei...............- A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)...A + c - m = P

3.Conturi corespondente:

- 501 "Actiuni detinute la entutatile afiliate " se debiteaza

- 5121 "Conturi la banci in lei" se crediteaza

4.Formula contabila


Societatea vinde actiunile detinute la entitatile afiliate la un pret superior 60.000 lei, realizand venituri financiare suplimentare

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- debitori diversi................+ A

- castiguri financiare pe termen scurt........+ P

- actiuni detinute la entitati afiliate.........- A

2.Relatia bilantiera de modificare:

- o modificare de structura........A + c - m = P

- o modificare de volum.........A + c = P + c

3.Conturi corespondente:

- 461 "Debitori diversi" se debiteaza

- 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" se crediteaza

- 7642 "Castiguri financiare pe termen scurt cedate" se crediteaza

4.Formula contabila:
Nota: Daca vanzarea actiunilor se face la un pret mai mic

(45.000 lei) se realizeaza o pierdere care se inregistreaza pe

cheltuieli la contul 6642 "Pierderi privind investitiile financiare pe

termen scurt cedate" si formula contabila este:


5.000


Societatea rascumpara 1.000 obligatiuni la valoarea nominala de 50 lei/bucata, cu plata din contul curent de la banci in valoare de 50.000 lei (1.000 x 50 lei).

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- obligatiuni emise si rascumparate  ...........+ A- disponibilitati banesti in contul curent..........- A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)...A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie

- 505 "Obligatiuni emise si rascumparate", se debiteaza

- 5121 "Conturi la banci in lei", se crediteaza

4.Formula contabila:


4.Obligatiunile rascumparate se anuleaza

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- imprumuturi din obligatiuni.............- P

- obligatiuni emise si rascumparate..........- A

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum)...A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

- 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni", se debiteaza

- 505 "Obligatiuni emise si rascumparate", se crediteaza

4.Formula contabila:


5. Se cumpara de pe piata un numar de 8.000 obligatiuni cu pretul de 10 lei/bucata, cu plata din contul bancar in suma de 80.000 lei            (8 x 10.000 lei)

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- obligatiuni....................+ A

- disponibilitatile banesti din cont...........- A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)....A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 506 "Obligatiuni" se debiteaza

- 5121 "Conturi la banci in lei" se crediteaza

4.Formula contabila:


6. Obligatiunile cumparate se revand in numar de 4.000 bucati la un pret de 11 lei/bucata cu incasare prin banca, diferenta rezultata va fi:

- 4.000 obligatiuni x 11= 44.000

- 4.000 obligatiuni x 10= 40.000

- diferenta in plus = 4.000

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- disponibilitatile banesti din cont............+ A

- obligatiuni....................- A

- castiguri din veniturile financiare pe termen scurt....+ P

2.Operatia produce doua modificari bilantiere:

- prima modificare de volum:........A + c = P + c

- a doua in structura activului:........A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 5121 "Conturi la banci in lei" se debiteaza

- 506 "Obligatiuni" se crediteaza

- 7642 "Castiguri din veniturile financiare pe termen scurt cedate" se crediteaza

4.Formula contabila:
7.Se vinde si diferenta de 4.000 obligatiuni la un pret de 9,5 lei/bucata, incasarea se face prin contul bancar, diferenta rezultata fiind de:

- 4.000 x 10 =  40.000

- 4.000 x 9,5 = 38.000

- diferenta in minus = 2.000

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

- disponibilitati banesti................+ A

- pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt....+ A

- obligatiuni....................- A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)...A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

- 5121 "Conturi la banci in lei" se debiteaza

- 6642 "Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate" se debiteaza

- 506 "Obligatiuni" se crediteaza

4.Formula contabila:


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact