StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Contabilitatea fuziunii entitatilor economice

Contabilitatea fuziunii entitatilor economice

Concepte specifice fuziunii entitatilor economice


Fuziunea reprezinta operatiunea prin care activele, datoriile si capitalurile proprii ale unei entitati sunt transmise unei entitati economice existente sau unei entitati noi care se constituie.

Fuziunea entitatilor economice se efectueaza fie prin absorbtie, fie prin contopire.

Fuziunea prin absorbtie consta in transferarea societatii absorbante, de catre societatea absorbita, a activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii.

Fuziunea prin contopire consta in constituirea unei noi entitati, ca urmare a deciziei a doua sau mai multor entitati economice.


Instrumentarea contabila a fuziunii entitatilor economice


Cazul I: Fuziunea prin absorbtie - Societatile sunt independente


1. Societatea A, cu un capital social format din 10.000 actiuni, absoarbe societatea B. Bilantul societatilor A si B inainte de funziune se prezinta astfel:

Mii um

Elemente

Valori

Societatea A

Societatea B

A. Active imobilizateConstructiiAmortizarea constructiilorB. Active circulanteMaterii primeMarfuriClientiDisponibil la banca in leiC. Cheltuieli in avansD. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 anFurnizoriE. Active circulante nete / Datorii curente nete (B + C - D - I)F. Total active minus datorii curente (A + E)G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 anH. Provizioane pentru riscuri si cheltuieliI. Venituri in avansJ. Capital si rezerveCapital socialRezerve legale
La fuziune, imobilizarile corporale ale societatii A au fost evaluate la valoarea de 1.100.000 mii um, iar cele ale societatii B la valoarea de 700.000 mii um.

Determinati valoare contabila la fuziune a celor doua tipuri de actiuni, raportul de schimb, numarul de actiuni emise, prima de fuziune, efectuati inregistrarile contabile folosind metoda bilantiera(capitalizarii) si metoda rezultatului si prezentati bilantul dupa fuziune stiind ca societatea B are un capital social format din 15.000 actiuni.
Valoarea contabila a unei actiuni la fuziune se determina pe baza relatiei:

Activ net corectat / Numar de actiuni


Activul net corectat se poate determina pe baza relatiilor

Activ real la fuziune - Datorii

Mii um

Elemente

Valori

Societatea A

Societatea B

Imobilizari corporale (valoare reevaluata)+ Materii prime+ Marfuri+ Clienti+ Disponibil la banca in lei- Datorii (furnizori)= Activ net corectat(Aport net)Capitaluri proprii inclusiv diferente de valoare la fuziune

Mii um

Elemente

Valori

Societatea A

Societatea B

Capital social+ Rezerve legale+ Diferente de valoare la fuziune(diferente din reevaluare)*= Activ net corectat(Aport net)Diferenta din reevaluare = valoarea reevaluata la fuziune(valoarea justa) - valoarea neta contabila.

Astfel

- la societatea A: diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale=1.100.000-1.000.000 = 100.000 mii um

- la societatea B: diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale 700.000 - 500.000 = 200.000 mii um.


Determinarea valorii contabile a actiunilor celor doua societati:


Elemente

Valori

Societatea A

Societatea B

1. Activ net corectat -lei2. Nr. actiuni= Valoarea contabila(1 / 2)
Determinarea raportului de schimb

Valoarea contabila a unei actiuni a absorbitului

(societatea B)

Valoarea contabila a unei actiuni a absorbantului

(societatea A)pentru 25 actiuni B se emit 12 actiuni A.

Determinarea numarului de actiuni emise de societatea absorbanta pentru a remunera aportul societatii absorbite :

Aportul societatii absorbite

(activul net 818c25i corectat al societatii B)

7.200 actiuni

Valoarea contabila a unei actiuni

a absorbantului (societatea A)


sau

Raport de schimb x numarul de actiuni ale societatii absorbite = 12/25 x 15.000 = 7.200 actiuni in schimbul celor 15.000 actiuni B, actionarii societatii absorbite vor primi 7.200 actiuni A .

La societatea absorbanta( societatea A) au loc urmatoarele modificari:

- capitalul social se majoreaza cu: actiuni noi emise x valoarea nominala = 7.200 x 200.000 1.440.000.000 um

Valoarea nominala a unei actiuni A 2.000.000.000 (capital social )/ 10.000 (nr. de actiuni)=200.000 um..

- prima de fuziune este de : actiuni noi emise x (valoarea contabila a unei actiuni A- valoarea nominala a unei actiuni A)=7.200 x (250.000 - 200.000) = 360.000.000 um.


Inregistrarea operatiilor in contabilitatea celor 2 societati folosind metoda bilantiera

In contabilitatea absorbitului (societatea B)

  1. inregistrarea plusului de valoare stabilit la inventariereConstructiiRezerve din reevaluare  1. inregistrarea dreptului actionarilor asupra activului net:Capital subscris varsatDecontari cu asociatii privind capitalul
Rezerve legale


Rezerve din reevaluare

  1. transferul elementelor de activ catre absorbant


Bilant de inchidereConstructii


Materii prime


Clienti


Conturi curente la banci in leiImobilizarile corporale se transfera la valoarea bruta + diferenta din reevaluare = 1.500.000.0000 + 200.000.000 =1.700.000.000 um


4. transferul elementelor de datorii, amortizare catre absorbant si stingerea datoriei fata de actionari (se primesc si se distribuie actiuni emise de societatea A):
FurnizoriBilant de inchidere
Amortizarea constructiilor


Decontari cu asociatii privind capitalul

Imobilizarile corporale se pot transfera si la valoarea stabilita la inventariere (valoarea neta reevaluata), dar in aceasta situatie nu se mai transfera amortizarea aferenta.

In contabilitatea absorbantului (societatea A)

inregistrarea plusului de valoare stabilit la inventariere:
ConstructiiRezerve din reevaluaremajorarea capitalului social prin emisiunea celor 7.200 actiuni:
Decontari cu asociatii privind capitalulCapital subscris varsat


Prime de fuziune


Prima de fuziune se poate dezvolta pe analitice pentru a evidentia marimea rezervei legale preluata de la absorbit.

preluarea elementelor de activ de la absorbit
ConstructiiBilant de deschidere
Materii prime


Clienti


Conturi curente la banci in lei

preluarea elementelor de datorii, amortizare si stingerea creantei fata de absorbit (s-a primit integral aportul)
Bilant de deschidereFurnizori


Amortizarea constructiilor


Decontari cu asociatii privind capitalulInregistrarea operatiilor in contabilitatea celor 2 societati folosind metoda rezultatului

In contabilitatea absorbitului (societatea B)

1.inregistrarea aportului de active:
Debitori diversiVenituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital2. scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalConstructii


(cost de achizitie)

Materii prime


Clienti


Conturi curente la banci in lei3. inchiderea conturilor 7583 si 6583 (determinarea rezultatului):
Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capitalProfit si pierdere
Profit si pierdereCheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital4. inregistrarea aportului de datorii si amortizare:
FurnizoriDebitori diversi
Amortizarea constructiilor

5.primirea actiunilor de la absorbant:
ActiuniDebitori diversi6.inregistrarea dreptului actionarilor asupra aportului net:
Capital subscris varsatDecontari cu asociatii privind capitalul
Rezerve legale


Profit si pierdere

7. distribuirea actiunilor primite de la asorbit:
Decontari cu asociatii privind capitalulActiuni
In contabilitatea absorbantului (societatea A)

  1. inregistrarea plusului de valoare stabilit la inventariere


ConstructiiRezerve din reevaluare  1. majorarea capitalului social prin emisiunea celor 7.200 actiuni (inregistrarea creantei fata de absorbit):Decontari cu asociatii privind capitalulCapital subscris varsat


Prime de fuziune2. preluarea aportului de active de la absorbit
ConstructiiDecontari cu asociatii privind capitalul
Materii prime


Clienti


Conturi curente la banci in lei

3.preluarea aportului de datorii, amortizare si stingerea creantei fata de absorbit:
Decontari cu asociatii privind capitalulFurnizori


Amortizarea constructiilor

Dupa fuziune, bilantul societatii A se prezinta astfel

Mii um

Elemente


Valori


A. Active imobilizate


Imobilizari corporale (211)Amortizarea imobilizarilor corporale(2812) (2.000.000+1.000.000)


B. Active circulante


Materii prime   0+300.000


Marfuri  600.000+0


Clienti 900.000+700.000


Disponibil la banca in lei 500.000+500.000


C. Cheltuieli in avans


D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an


Furnizori 600.000+400.000


E. Active circulante nete / Datorii curente nete (B + C - D - I)


F. Total active minus datorii curente (A + E)


G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an


H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


I. Venituri in avans


J. Capital si rezerve


Capital social  2.000.000+1.440.000


Prime de fuziune


Rezerve legale


Diferente din reevaluare


*cost de achizitie + diferenta din reevaluare = 3.000.000.000+100.000.000 = 3.100.000.000 umCazul II: Fuziunea prin contopire


2. Folosind informatiile de la problema anterioara, prezentati inregistrarile stiind ca societatile A si B fuzioneaza, rezultand o noua societate S, valoarea nominala a unei actiuni S fiind de 100.000 um.Determinarea numarului de actiuni emise de societatea S pentru a remunera aportul societatilor A si B


2.500.000.000 um(aportul societatii A)


25.000 actiuni S

100.000 um(valoarea nominala a unei actiuni S)


pentru a remunera aportul societatii A, societatea S emite 25.000 actiuni.


1.800.000.000 um (aportul societatii B)actiuni S

100.000 um (valoarea nominala a unei actiuni S)


pentru a remunera aportul societatii B, societatea S emite18.000 actiuni.


Capitalul social al societatii S este format din 25.000 actiuni +18.000 actiuni 43.000 actiuni, fiind de 43.000 actiuni x 100.000 lei/actiune=4.300.000.000 um.Inregistrarea operatiilor in contabilitatea celor 2 societati folosind metoda bilantiera(capitalizarii)


In contabilitatea societatii A

1. inregistrarea plusului de valoare stabilit la inventariere:
ConstructiiRezerve din revaluare
  1. inregistrarea dreptului actionarilor asupra activului net:Capital subscris varsatDecontari cu asociatii privind capitalul
Rezerve legale


Rezerve din revaluare

  1. transferul elementelor de activ catre societatea S


Bilant de inchidereConstructii


Marfuri


Clienti


Conturi curente la banci in lei4.transferul elementelor de datorii, amortizare catre societatea S si stingerea datoriei fata de actionari (se primesc si se distribuie actiuni emise de societatea S)
FurnizoriBilant de inchidere
Amortizarea constructiilorDecontari cu asociatii privind capitalul


In contabilitatea societatii B

1. inregistrarea plusului de valoare stabilit la inventariere:
ConstructiiRezerve din revaluare2. inregistrarea dreptului actionarilor asupra activului net:Capital subscris varsatDecontari cu asociatii privind capitalul
Rezerve legale


Rezerve din revaluare

3.transferul elementelor de activ catre societatea SBilant de inchidereConstructii


Materii prime


Clienti


Conturi curente la banci in lei4.transferul elementelor de datorii, amortizare catre societatea S si stingerea datoriei fata de actionari (se primesc si se distribuie actiuni emise de societatea S)Furnizori
Bilant de inchidere

Amortizarea constructiilor


Decontari cu asociatii privind capitalul

In contabilitatea societatii S

inregistrarea emisiunii de actiuni:
Decontari cu asociatii privind capitalul/ACapital subscris varsat
Decontari cu asociatii privind capitalul /B

preluarea elementelor de activ de la societatea AConstructiiBilant de deschidere
Marfuri


Clienti


Conturi curente la banci in lei

preluarea elementelor de datorii, amortizare de la societatea A si stingerea creantei fata de aceastaBilant de deschidereFurnizori
Amortizarea constructiilor


Decontari cu asociatii privind capitalulpreluarea elementelor de activ de la societatea BConstructiiBilant de deschidere
Materii prime


Clienti


Conturi curente la banci in lei

preluarea elementelor de datorii, amortizare de la asocietatea B si stingerea creantei fata de aceastaBilant de deschidereFurnizori
Amortizarea constructiilor


Decontari cu asociatii privind capitalulInregistrarea operatiilor in contabilitatea celor 2 societati folosind metoda rezultatului


In contabilitatea societatii A

1.inregistrarea aportului de active:Debitori diversiVenituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital2. scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalConstructii


Marfuri


Clienti


Conturi curente la banci in lei3. inchiderea conturilor 7583 si 6583 (determinarea rezultatului):
Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capitalProfit si pierdere
Profit si pierdereCheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital4.inregostrarea aportului de datorii si amortizare:FurnizoriDebitori diversi
Amortizarea constructiilor

5.primirea actiunilor de la societatea S:
ActiuniDebitori diversi6.inregistrarea dreptului actionarilor asupra activului net:Capital subscris varsatDecontari cu asociatii privind capitalul
Rezerve legale


Profit si pierdere

7. distribuirea actiunilor primite de la societatea S:Decontari cu asociatii privind capitalulActiuni
In contabilitatea societatii B

1.inregistrarea aportului de active:
Debitori diversiVenituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital2. scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalConstructii


Materii prime


Clienti


Conturi curente la banci in lei3. inchiderea conturilor 7583 si 6583 (determinarea rezultatului):
Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capitalProfit si pierdere
Profit si pierdereCheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital4. inregistrarea aportului de datorii si amortizare:
FurnizoriDebitori diversi
Amortizarea constructiilor

5.primirea actiunilor de la absorbant
ActiuniDebitori diversi6.inregistrarea dreptului actionarilor asupra activului net
Capital subscris varsatDecontari cu asociatii privind capitalul
Rezerve legale


Profit si pierdere

7. distribuirea actiunilor S
Decontari cu asociatii privind capitalulActiuni
In contabilitatea societatii S


1.inregistrarea emisiunii de actiuni
Decontari cu asociatii privind capitalul/ACapital subscris varsat
Decontari cu asociatii privind capitalul/B

2. preluarea elementelor de activ de la societatea A:ConstructiiDecontari cu asociatii privind capitalul/A
Marfuri


Clienti


Conturi curente la banci in lei

3.preluarea elementelor de datorii, amortizare si stingerea creantei fata de societateaA:Decontari cu asociatii privind capitalul/AFurnizori


Amortizarea constructiilor4.preluarea elementelor de activ de la societatea BConstructiiDecontari cu asociatii privind capitalul/B
Materii prime


Clienti


Conturi curente la banci in lei


5.preluarea elementelor de datorii, amortizare si stingerea creantei fata de societatea BDecontari cu asociatii privind capitalul/BFurnizori


Amortizarea constructiilorDupa fuziune, bilantul societatii S se prezinta astfel

Mii um

Elemente


Valori


A. Active imobilizate


Imobilizari corporale(211)Amortizarea imobilizarilor corporale(2812)B. Active circulante


Materii prime  0+300.000


Marfuri    600.000+0


Clienti   900.000+700.000


Disponibil la banca in lei    500.000+500.000


C. Cheltuieli in avans


D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an


Furnizori   600.000+400.000


E. Active circulante nete / Datorii curente nete (B + C - D - I)


F. Total active minus datorii curente (A + E)


G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an


H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


I. Venituri in avans


J. Capital si rezerve


Capital social   2.500.000+1.800.000

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact