StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Elementele patrimoniuluiElementele patrimoniului


Definirea principalelor elemente ale patrimoniului

Elementele patrimoniului sunt clasificate conform naturii economice, juridice si financiare a acestora. O prima separatie urmareste definirea patrimoniului conform celor trei conceptii, juridica, economica si financiara.Patrimoniul conform conceptiei juridice

Bunuri economice

Drepturi

Obligatii

Patrimoniul conform conceptiei economice

Capitaluri fixe

Capitaluri circulante

Capitaluri proprii

Capitaluri imprumutate

Patrimoniul conform conceptiei financiare

Utilizari de resurse

(active)

Surse de provenienta a resurselor

(pasive)


Compozitia elementelor patrimoniale ale institutiei publice se detaliaza in bilant, in conformitate cu natura lor economica:Patrimoniul

ACTIVE

CAPITALURI SI DATORII (Pasive)

Imobilizari necorporale (Active fixe intangibile)

Imobilizari corporale (Active fixe tangibile)

Imobilizari financiare (Active fixe financiare)

Stocuri

Creante (sub 1 an)

Investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci

Capital social

Rezerve

Rezultatul exercitiului curent

Rezultatul reportat

Rezerve

Rezerve din reevaluari

Provizioane

Datorii fata de banci

Datorii din emisiuni de obligatiuni

Datorii curenteImobilizarile necorporale denumite si active fixe intangibile reprezinta o serie de active fixe care nu au substanta fizica, dar care pot avea o valoare de schimb pe piata. In aceasta categorie se cuprind: prospectiuni miniere si petroliere (concesiuni), software, lucrari recreative, literare sau opere artistice originale, brevete, etc.

Imobilizari corporale, sau activele fixe tangibile reprezinta bunuri cu o durata de folosinta mai mare de un an de zile, si cu o valoare mai mare decat valoarea prevazuta de lege. Intra in aceasta categorie terenurile, amenajarile de terenuri, cladirile, mijloacele de transport, utilajele, diverse aparate, echipamente si tehnica de calcul, mobilier cu valoare mare.

Imobilizarile financiare, denumite si active fixe financiare, cuprind valoarea plasamentelor financiare pe termen lung ale firmei. Se cuprind in aceasta categorie:Participatiile la capitalul social, (valoarea actiunilor sau a partilor sociale detinute de institutiile publice la diverse societati comerciale). Aceste societati pot fi detinute integral sau partial de institutiile publice. De exemplu, primariile sunt in general actionari la societatile de salubritate, de furnizare a apei si a agentului termic.

Creditele acordate pe termen lung, reprezentand sumele imprumutate altor agenti economici, persoanelor fizice,  sau unor institutii, care urmeaza sa fie recuperate peste o perioada de timp mai mare de un an (de exemplu leasingurile acordate).

Stocurile denumite si active circulante materiale reprezinta bunurile si substantele depozitate in vederea consumarii lor ulterioare, obtinute sau dobandite in cursul perioadelor trecute sau in perioada prezenta, si cuprind:

Materii prime, reprezentand substantele si bunurile care se consuma in cadrul desfasurarii activitatii si care se regasesc in produsul finit

Materialele consumabile, reprezentand substantele si bunurile care se consuma in desfasurarea activitatii dar care nu se regasesc in produsul finit, sau care intervin indirect la obtinerea produselor, lucrarilor, serviciilor.

Materialele de natura obiectelor de inventar, reprezinta acele obiecte care sunt destinate unei folosinte indelungate dar care au o valoare mai mica decat valoarea prevazuta de lege.

Ambalajele, reprezinta cutii, lazi, recipiente sau alte obiecte de acest gen refolosibile, si de valoare relativ mica, destinate transportului si manipularii unor alte bunuri.

Productia in curs de executie, reprezinta substantele si bunurile aflate in curs de transformare intre faza de materie prima si cea de semifabricat sau produs finit.

Produsele finite, reprezita bunuri, materiale sau substante obtinute din productia proprie si destinate fie utilizarii, fie transferului la alte institutii fie vanzarii.

Marfurile, reprezinta bunuri achizitionate in vederea comercializarii (vanzarii)

Creantele, reprezinta drepturi ale firmei in raport cu alte persoane fizice sau juridice. Intra in aceasta categorie de exemplu sumele acordate ca imprumut, sau sumele ce urmeaza a fi incasate, valoarea facturilor emise si neincasate, etc.

Mijloacele banesti, reprezinta sumele detinute la banci sau in caserie, in lei sau in valuta.

Investitiile financiare pe termen scurt, denumite si plasamente pe termen scurt, reprezinta actiunile detinute la diverse societati comerciale, care urmeaza a fi vandute in perioada urmatoare, si obligatiunile proprii rascumparate in vederea anularii.

Disponibilitatile in caserie, reprezinta sumele detinute in numerar fie in lei fie in valuta

Disponibilitatile in cont, reprezinta sumele detinute in conturile bancare, in lei si valuta, sub diverse forme (cecuri, acreditive, disponibil in conturi curente, etc).

Alte valori, reprezentand tichete de masa, bonuri de benzina, timbre si alte valori similare care pot fi utilizate pentru plata unor bunuri sau.servicii
Capitalul social, reprezinta valoarea capitalului investit de asociatii sau actionarii unei firme, la constituire, cu ocazia majorarilor de capital, din profit sau alte surse. Capitalul social reprezinta principala garantie pe care o ofera o firma creditorilor sai.

Rezultatul exercitiului, reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate intr-un exercitiu financiar. Acesta poate fi profit (veniturile sunt mai mari decat cheltuielile) sau pierdere (cheltuielile sunt mai mari decat veniturile).

Veniturile, reprezinta resurse generate de activitatea firmei. De exemplu, reprezinta venituri, chiriile, valoarea bunurilor vandute, valoarea serviciilor prestate, etc.

Cheltuielile reprezinta consumurile de resurse economice materiale sau banesti definitive. De exemplu, repreznta cheltuieli consumurile de materiale, uzura imobilizarilor, salariile persoalului, etc.

Rezervele, reprezinta alocari din profitul anilor precedenti destinate acoperirii unor pierderi viitoare imprevizibile.

Rezervele din reevaluare, reprezinta valoarea cu care a crescut pretul de inregistrare a imobilizarilor de-a lungul timpului datorita evolutiei preturilor pietei.

Provizioanele, reprezinta resurse alocate din exercitiul curent sau din exercitiile necesare pentru acoperirea unor cheltuieli viitoare previzibile.

Imprumuturile bancare reprezinta creditele primite de la banci. Se deosebesc imprumuturile pe termen lung (peste 5 ani), mediu (1-5 ani) si scurt (sub un an).

Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni, reprezinta valoarea obligatiunilor emise de societatea comerciala.

Datoriile comerciale reprezinta valori aflate temporar la dispozitia firmei. Intra in aceasta categorie valoarea facturilor primite si neincasate (datorii catre furnizori, datorii catre personal (salarii neplatite), datorii catre institutii ale statului, etc.

Influenta operatiunilor economice si financiare asupra patrimoniului


Patrimoniul, este caracterizat printr-o egalitate permanenta intre active si pasive. Nici nu ar putea fi altfel daca avem in vedere ca activele si pasivele sunt doua puncte de vedere diferite asupra aceleiasi probleme.

Active = Resurse economice

Pasive = Resurse economice

Rezulta egalitatea:

Active = Pasive

Operatiunile economice si financiare genereaza modificari in valoarea si structura resurselor economice aflate la dispozitia institutiei, fara a afecta egalitatea bilantiera.

Exista patru tipuri de modificari bilantiere posibile:

a. Modificari in structura activelor, adica cresterea unui element de activ cu o anumita suma, si diminuarea unui alt post de activ cu aceeasi suma. In exprimare simbolizata:

A + x - x = P

De exemplu intrarea de combustibili pe baza de bonuri de benzina, in valoare de 1.000.000 presupune cresterea activului la capitolul 'combustibili', cu suma de 1.000.000 si diminuarea postului de activ 'alte valori' cu suma de 1.000.000. adica:

A + 1.000.000 (combustibili) - 1.000.000 (alte valori) = P

b. Modificari in structura pasivelor, adica cresterea unui element de pasiv cu o anumita suma, concomitent cu scaderea unui alt element de pasiv cu aceeasi suma. In exprimare simbolizata:

A = P + x - x

De exemplu majorarea capitalului social din profitul exercitiului presupune majorarea pasivelor cu 1.000.000 la capitolul capital social si diminuarea pasivelor la capitolul profit cu aceeasi suma

A = P + 1.000.000 (Capital social) - 1.000.000 (profit)

c. Cresterea volumului de resurse economice la dispozitia institutiei, adica cresterea activelor si pasivelor cu aceeasi suma. . In exprimare simbolizata:

A + x = P + x

De exemplu, primirea unui imprumut pe termen lung de 1.000.000 la cresterea activelor la capitolul disponibilitati in cont cu suma de 1.000.000 si cresterea pasivelor la capitolul datorii fata de banci cu suma de 1.000.000

A + 1.000.000 (disponibil la banci) = P + 1.000.000 (imprumuturi de la banci)

d. Diminuarea volumului de resurse economice la dispozitia institutiei, adica diminuarea activelor si pasivelor cu aceeasi suma. . In exprimare simbolizata:

A - x = P - x

De exemplu plata sumei de 1.000.000 catre un furnizor, din contul de disponibil, presupune diminuarea postului de activ 'disponibilitati banesti' cu suma de 1.000.000 si diminuarea postului de pasiv decontari ('datorii catre furnizori' sau pe scurt 'furnizori') cu suma de 1.000.000

A - 1.000.000 (disponibilitati banesti) = P - 1.000.000 (furnizori)


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact