StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Scurt istoric al contabilitatii

SCURT ISTORIC AL CONTABILITATII

v    Civilizatia sumeriana-2500 i.e.n. apar  marile bogatii

v    1900 i.e.n civil. Sumeriana este absolvita de civil. babiloniana

v    Primul autor notabil de contabilitate este Hammurabi - al saselea rege al primei dinastii a Babilonului (2002-1960 i.e.n). Din perioada domniei sale au fost descoperite numeroase tablite cuneiforme, cu texte privind tinerea legala a conturilor. Pe aceste tablite existau inscrise cifre, efectuate adunari lungi si verificari de calcule.

v    Primele documente contabile avand ca suport papirusul dateaza din epoca Egiptului ocupat de greci (anul 300 i e n ), din care au fost decodificate note, conturi, devize si chitante. Prin decodificarea papirusului lui Zenon s-a probat ca la acea vreme:

Ø exista distinctie intre conturile de fluxuri reale (produse agricole 616f59g ) si conturile de fluxuri monetare;

Ø se utilizau balante lunare si situatia contului "Casa";

Ø se conduceau jurnale

v    Primele centre contabile in Grecia antica(2000i.e.n.-600i.e.n). au fost templele, unde:

Ø   au loc schimburile apar primele banci de depuneri care reunesc toate elementele tehnicii financiare moderne

Ø   primii bancheri tineau un registru-jurnal sau "efemeridele", in care detaliau operatiunile zilnice scriind veniturile si cheltuielile

In imperiul roman 735 i.e.n. fondarea Romei)(caderea Romei 200 i.e.n.)

Ø   cartile contabile purtau numele de calendarita

Ø   bancherii romani, au perfectionat tehnica contabila deschizand conturi pentru terti. Lor li se datoreaza separarea incasarilor de plati prin folosirea in registrul de casa a 2 (doua) coloane numite acceptum (credit) si expensum (debit).

Ø   Cicerone (106-43 i.e.n.) aduce precizari in legatura cu registrele contabile la romani. Principalul document contabil era un jurnal de venituri si cheltuieli (Codex accepti et expensi).

Ø   registrul in care se tinea evidenta tuturor operatiunilor, fara spatii sau stersaturi, era Codex rationum.

v     In Evul Mediu:200/300-1200/1300

Ø    are loc o stagnare a contabilitatii se produce o discontinuitate in evolutia civilizatiei romane generata probabil si de restrangerea ariilor de comert si dezvoltarea economiei feudale

Ø    registrele contabile se numesc "memoriale" in ele se inregistreaza creantele si datoriile in ordine cronologica.In alte memoriale se inregistrau operatiuni de casa si inventare. Aceste documente erau tinute, mai ales, de calugari din abati.

v     In perioada cruciadelor :1095-1453(I cruciada 1099 se intemeiaza statele crestine-cucerirea Ierusalimului; a x cruciada turcii otomani cuceresc Constantinopolul)

Ø    are loc o dezvoltare a creditului

Ø    se formeaza puteri economice si financiare internationale sub forma ordinelor militaro-religioase (ca acela al Templierilor), care tineau o evidenta stricta a veniturilor, a cheltuielilor si a clientilor

Ø    memorialul a evoluat in spre contabilitatea in partida simpla odata cu diversificarea unitatilor de productie si de servicii, precum si cu cresterea complexitatii tranzactiilor.

Ø    apar conturile ca ansambluri coerente ce sunt atasate unui tip de operatie sau unei entitati de exploatare.

v     Sfarsitul Evului Mediu

Ø   dezvoltarea legaturilor comerciale, extensia creditului, adaptarea si perfectionarea contabilitatii pentru a face fata noilor exigente

Ø   incepand cu sfarsitul sec. al XIII-lea, evidenta se tinea intr-un cont pentru client si in altul pentru furnizor

Ø   Pana prin anul 1290, comerciantii conduceau doua registre:

registrul intrarilor si iesirilor (incasarilor si platilor) si corespundea la acea data contabilitatii simple;

registrul creditorilor si debitorilor si era un registru al conturilor de persoane.

Aparitia contabilitatii in partida dubla(incepand cu anul 1290

Parintele contabilitatii: calugarul Luca Pacioli (n. 1494)-a promovat si popularizat contabilitatea in partida dubla.A intocmit lucrarea:

Ø   « Tratat particular despre conturi si inregistrari » in care recomanda sa se faca inventarul tuturor bunurilor personale si ale exploatarii (unitatii patrimoniale) comerciantului si se consemneaza utilizarea a trei registre : Memorialul , Jurnalul , Cartea Mare

v    Generalizarea contabilitatii in partida dubla-prin descoperirea tiparului (sec.XV)

v    Infatisarea actuala a contabilitatii o datoram Frantei unde in 1673, printr-o ordonanta a lui Colbert, comerciantii sunt obligati sa tina registre contabile si cartea-jurnal primeste calitatea probatorie in justitie. Astfel, contabilitatea devine un instrument de control al statului asa cum este si in prezent

v    Contabilitatea din Romania este de influenta Franceza:

Ø   In 1637 apare Pravila Comerciala din Transilvania-reguli de aplicare a contabilitatii in partida dubla.

Ø   In 1859, in Monitorul Oficial al Moldovei a fost publicata structura cursului de contabilitate conceput de Ion Ionescu de la Brad

Ø   In 1913 in Romania, se infiinteaza ACADEMIA DE INALTE STUDII COMERCIALE SI INDUSTRIALE din Bucuresti, unde se studiaza si publica contabilitatea.

DEFINITIA CONTABILITATII

v   Prima definitie apartine lui Luca Pacioli, cel care a pus bazele contab-tii

Ø   « contabilitatea este considerata ca un ansablu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii ce apartine unui negustor, precum si toate afacerile acestuia, in ordinea in care au avut loc. ». In conceptia sa, partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre avere si capital

v   Bernard Colasse in lucrarea sa « Contabilitatea generala »  o defineste ca:

Ø   « algebra a dreptului, metoda de observare a stiintelor economice Desigur nu este numai algebra dreptului, insa conceptele juridice si mai ales notiunea de patrimoniu o marcheaza profund. Amprenta dreptului asupra contabilitatii este in special foarte puternica in bilant

v  Legea Contabilitatii din Romania, nr.82/ 1991,o defineste ca fiind:

Ø   instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute, care trebuie sa asigure :

inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute,

controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si a procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, precum si intocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale.

LOCUL SI ROLUL CONTABILITATII
- Face legatura dintre activitatile economice si factorii de decizie
- Sistemul informa
tional contabil este parte a sistemului informational managerial
In acceptiune moderna,
contabilitatea trebuie sa furnizeze informatii cantitative, in special de natura financiara, privind entitatile economice si care urmeaza a fi folosite in luarea deciziilor economice
Contabilitatea
reprezinta un sistem informational care masoara, prelucreaza si transmite informatii financiare despre o entitate economica identificabila.

FELURI DE INTREPRINDERI

v     Societatea pe actiuni(SA)

Ø    Caracteristica principala: limitarea raspunderii fiecarui actionar la nivelul capitalului subscris

Ø    Capitalul social este divizat in actiuni

v     Societatea in comandita pe actiuni (SCA)

Ø    Este asemanatoare cu societatea in comandita simpla

Ø    Capitalul social este divizat in actiuni

Societatea in comandita simpla(SCS)

Ø    2 tipuri de asociati:comanditati si comanditari

Ø    Caracteristica principala:

-comanditatii raspund solidar si nemarginit pentru obligatiile societatii

-comanditarii raspund in limita capitalului subscris

v     Societatea in nume colectiv(SNC)

Ø    Caracteristica principala:pastreaza obligatia solidara in egala masura) si nemarginita a asociatilor pentru operatiunile efectuate in numele societatii

v     Societatea cu raspundere limitata(SRL)

Ø      Caracteristica principala:limitarea raspunderii asociatilor pentru obligatiile societatii la capitalul subscris de fiecare asociat

Ø      Capitalul social este divizat in parti sociale

DELIMITAREA NOTIUNILOR DE CONTABILITATE FINAN CIARA SI CONTABILITATE DE GESTIUNE

v  Contabilitatea financiara furnizeaza informatia contabila care este destinata utilizatorilor externi: investitorii, creditorii, salariatii, guvernul sau publicul larg si este concretizata prin situatiile financiare bilant, cont de profit si pierdere, tabloul fluxurilor de numerar si note explicative la acestea.

v  Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatia contabila cuantificata, prelucrata si transmisa pentru utilizare interna de catre management. Informatia priveste costul produselor, comportamentul cheltuielilor in raport cu volumul activitatii sau profitabilitatea pe produs.

STRUCTURI ORGANIZATORICE PRIVIND CONTABILITATAEA

v   

v    Contabilitatea intreprinderii contabilitatea organizata si condusa la nivelul intreprinderilor

v     Contabilitatea organizata si condusa de catre persoanele fizice si juridice fara scop lucrativ

v     Contabilitatea trezoreriei=contabilitatea finantelor publice privind executia de casa a bugetului statului, a bugetelor locale, a bugetului asigurarilor sociale de stat, constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala, gestiunea datoriei publice, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul institutiilor publice

v     Contabilitate publica =contabilitatea situatiei si miscarii patrimoniului institutiilor publice

v     Contabilitatea nationala contabilitatea la nivel macroeconomic

v     Contabilitatea bancara

ETICA PROFESIONALA CONTABILA

v   

v    Etica reprezinta un cod de conduita care se aplica in mod curent in viata de zi cu zi. Ea are in vedere corectitudinea sau incorectitudinea unor fapte (actiuni).

v    Legea contabilitatii nr. 82/1991 prevede ca, desi raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administrato rului, directorul financiar - contabil (contabilului sef) impreuna cu personalul din subordine raspunde de tinerea contabilitatii conform legii

v    Directorul financiar - contabil trebuie sa aiba studii economice superioare. In cazul in care contabilitatea nu se tine de persoane autorizate, raspunderea revine patronului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.

OBIECTUL  SI METODA CONTABILITATII

q     DEFINITIE:Contabilitatea

Ø   este o componenta a sistemului stiintei economice

Ø   a aparut din nevoia de a raspunde la problema gestiunii valorilor economice dintr-o entitate

q     OBIECTUL CONTABILITATII=PATRIMONIU

q     Definitia patrimoniului:

totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile la care se refera.

Teorii (conceptii) cu privire la obiectul contabilitatii

n      Conceptia juridica

Ø   patrimoniul reprezinta totalitatea bunurilor apartinand unei persoane fizice sau juridice, dobandite in cadrul relatiilor de drepturi si obligatii ;

Ø   BUNURI ECONOMICE DREPTURI OBLIGATII

n      Conceptia economica

Ø   patrimoniul are la baza structura calitativa de resurse economice.

RESURSE = UTILIZARI

RESURSELE sau izvoarele de finantare ale entitatii pot fi:

Ø    Resurse proprii, asigurate de catre proprietar

Ø    Resurse atrase sau straine, furnizate de terte persoane (bancheri, furnizori, alte persoane)

Ø    Resurse rezultat, sub forma profitului realizat la incheierea exercitiului contabil.

q     UTILIZARILE pot fi :

Ø     Utilizari permanente sau stabile, adica bunuri de folosinta indelungata (mai mare de un an)

Ø     Utilizari temporare sau curente

Ø     Utilizari rezultate sub forma de pierdere generata de o activitate nerentabila

CONDITIE OBLIGATORIE A CONTABILITATII:

Prezentarea simultana a patrimoniului prin prisma juridicului si a economicului

Elemente ale obiectului contabilitatii

n    

n     Structuri globale, specifice relatiilor de investitii si finantari ale elementelor patrimoniale:

Ø   ACTIV / CAPITAL PROPRIU / DATORII

q  Structuri specifice relatiilor de transformari a elementelor de patrimnoiu in cadrul proceselor economice:

Ø   VENITURI / CHELTUIELI

n     Mijloacele economice formeaza continutul activului si reflecta bunurile economice privite sub aspectul utilitatii si functionalitatii.

n     Sursele de finantare formeaza continutul pasivului (capital propriu + datorii) si reflecta modul de dobandire economica si sustinere financiara a activului

v    Activul reprezinta totalitatea mijloacele economice prezentate in functie de gradul de lichiditate a acestora;

n     Un activ conform I.A.S.B.=Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate), reprezinta o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii viitoare pentru intreprindere

n     Structuri de activ:

v   Active imobilizate

imobilizari necorporale

imobilizari corporale

imobilizari financiare

v   Active circulante

stocuri

creante

investitii financiare pe termen scurt

disponibilitati banesti

v   Active de regularizare si asimilate

n      Pasivul reprezinta sursele de finantare a mijloacelor econo mice, prezentat in functie de gradul de exigibilitate a acestora si cuprinde

v   Capitalul propriu

v   Datorii

v   Provizioane

Capitalul propriu reprezinta activul net calculat ca diferenta dintre activele unei intreprinderi si datoriile sale.

Dupa IFRS = interesul rezidual al actionarilor in activele intreprinderii

Capitalul propriu cuprinde

Ø   capital social sau capital individual

Ø   Actiuni proprii rascumparate

Ø   prime legate de capital

Ø   diferente din reevaluarea activelor

Ø   Rezervele

Ø   rezultatul reportat

Ø   rezultatul exercitiului

v  Datorii

O datorie reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin a carei decontare se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice

Datoriile (surse straine, atrase) cuprind:

Ø   credite bancare
Ø   imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
Ø   furnizori
Ø   datorii fiscale salariale, sociale
Ø   datorii fata de asociati
Ø   creditori diversi.

Provizionul reprezinta ....

Provizioanele cuprind:

Ø   provizioane pentru litigii

Ø   provizioane pentru garantii acordate

Ø   provizioane pentru reparatii capitale

v   Pasivele de regularizare includ:

Ø   venituri inregistrate in avans

Ø   subventii

Structuri de venituri si cheltuieli

n    Definitii:

v     Cheltuielile desemneaza in expresie valorica operatiunile patrimoniale referitoare la cumpararea si consumarea bunurilor economice Cheltuielile reprezinta micsorari de beneficii economice in perioada exercitiului determinate de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, si au ca efect micsorarea capitalului propriu, altele decat rambursarile catre proprietar.

v     Veniturile desemneaza expresia baneasca a productiei stocate, a productiei livrate si subventiilor pentru investitii primite.

Conform I.A.S.B., veniturile reprezinta cresterea beneficiilor economice in perioada exercitiului, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Structuri de cheltuieli

v    Clasificarea cheltuielilor

Ø     Cheltuieli de exploatare - ocazionate de activitatea curenta si cuprind:  cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile si obiecte de inventar; cheltuieli cu plata serviciilor si lucrarilor prestate; cheltuieli privind amortizarile si provizioanele; cheltuieli cu salariile; cheltuieli cu impozitele si taxele.

Ø     Cheltuieli financiare - sunt legate de activitatea financiara si cuprind: pierderi de creante legate de participatii; pierderi din vanzarea titlurilor de plasament; diferente nefavorabile de curs; dobanzile curente aferente imprumuturilor primite; sconturi acordate clientilor, alte cheltuieli.

Ø     Cheltuieli extraordinare - sunt acele cheltuieli care nu sunt legate de  activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale.

Structuri de venituri

v    Clasificarea veniturilor

Ø    Venituri din exploatare sunt venituri legate de activitatea curenta, normala a activitatii si cuprind: venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate, si serviciilor prestate; venituri din productia stocata; venituri din productia imobilizata; venituri din subventii de exploatare si alte venituri.

Ø    Venituri financiare sunt venituri din activitatea financiara si cuprind: venituri din participatii venituri din alte imobilizari financiare; venituri din creante imobilizate; venituri din titluri de plasament; venituri din diferente de curs valutar; venituri din dobanzi; venituri din sconturi obtinute si alte venituri.

Ø    Venituri extraordinare sunt acele venituri ce nu sunt legate de activitatea normala a unitatii.

n      Echilibrul dintre cheltuieli si venituri se realizeaza prin ecuatia

VENITURI - CHELTUIELI = REZULTAT


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact