StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Metoda contabilitatii

METODA CONTABILITATII

Notiuni generale privind metoda contabilitatii

v   metoda este o cale rationala de urmat pentru atingerea unui scop,

v   iar procedeul este numai o maniera de a atinge un scop

v   Metoda contabilitatii totalitatea procedeelor interdependente, folosite in scopul cunoasterii pozitiei financiare si a performantei (rezultatului) intreprinderii.

Ø    Procedeele metodei contabilitatii:

procedee comune tuturor stiintelor

procedee specifice metodei contabilitatii

procedee ale metodei contabilitatii, utilizate si de alte discipline economice.

Ø    Procedee comune tuturor stiintelor

Observatia este faza initiala a cercetarii obiectului de studiu al oricarei stiinte. Procesele economice se pot exprima valoric, consemnate in documente.

Rationamentul consta in judecata logica a fenomenelor si proceselor economice observate, pentru a ajunge la concluzii valide.

Compararea este alaturarea a doua sau mai multe fenomene si procese economice exprimate valoric cu scopul stabilirii asemanarilor si deosebirilor dintre ele si desprinderii de concluzii.

Clasificarea este actiunea de impartire sistematica a obiectelor si fenomenelor in functie de asemanari si deosebiri.

Analiza este procedeul stiintific de cercetare care se bazeaza pe studierea sistematica a fiecarui element component.

Sinteza este procedeul stiintific de cercetare a fenomenelor ce se bazeaza pe trecerea de la particular la general, de la simplu la compus.

Procedee specifice metodei contabilitatii

Bilantul este cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se infaptuieste dubla reprezentare si prin care se reflecta situatia patrimoniului in intregul sau si rezultatele financiare ale activitatii unitatii la un moment dat. Bilantul este completat cu anexa la bilant si contul de profit si pierdere, care explica si detaliaza anumite date cuprinse in bilant.

Contul - este procedeul prin care se reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial, ca efect al operatiilor economico-financiare din intreprindere.

Planul de Conturi General- Totalitatea conturilor sau Sistemul de Conturi

Balanta de verificare - este procedeul prin care se centralizeaza datele inregistrate in conturi si se controleaza exactitatea lor. Asigura respectarea in contabilitate a dublei inregistrari a elementelor patrimoniale. Balanta de verificare indeplineste si o functie de control, constituind puntea de legatura dintre cont si bilant.

Procedee comune si altor discipline economice

Documentatia serveste la consemnarea operatiilor economice si financiare in locul si momentul producerii lor, in vederea inregistrarii in contabilitate.

Evaluarea - reprezinta cuantificarea in expresie valorica a existentei si miscarii elementelor patrimoniale in scopul reflectarii lor in contabilitate. Evaluarea consta in transformarea unitatilor naturale in unitati monetare cu ajutorul preturilor.

Calculatia - este procedeul prin care se colecteaza si repartizeaza cheltuielile pe destinatii, activitati, sectii, faze de fabricatie, decontarea productiei, precum si calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, terminand cu stabilirea rezultatelor finale

Inventarierea - asigura stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile detinute cu orice titlu de unitate.

Principii, norme si conventii contabile        

v   I. Principii generale ale contabilitatii:

Ø principiul dublei reprezentari;

Ø principiul dublei inregistrari;

Ø principiul patrimoniului inchis.

v   Principiile sau conventiile contabile

Ø   reprezinta enunturi conceptuale generale utilizate ca sistem de referinta pentru obtinerea informatiei contabile, referitoare la situatia patrimoniului, situatia financiara si rezultatul obtinut.

Ø   sunt cunoscute in literatura de specialitate si sub denumirea de reguli sau norme contabile.

Ø   Realizarea unei imagini fidele este conditionata de respectarea cu buna-credinta a principiilor sau conventiilor contabile.

Ø   a fost elaborat un set de norme numite principii contabile general acceptate (G.A.A.P. - Generally Accepted Accounting Principles).

1. Principiul dublei reprezentari

presupune reflectarea sau consemnarea concomi tenta a oricarui element patrimonial sub cele doua aspecte esentiale:

al componentei si al destinatiei bunurilor

al provenientei al finantarii a acelorasi bunuri, precum si raporturile de proprietate.

Relatia de echilibru este    ACTIV=PASIV

In cazul in care obiectul dublei reprezentari il constituie procesele economice, activitatile interne, care transforma efortul economic sau cheltuiala intr-un efect economic adecvat, (venit), relatia de echilibru a aceluiasi principiu devine: REZULTATE = VENITURI - CHELTUIELI

2. Principiul dublei inregistrari

presupune inregistrarea fiecarei operatiuni economice in cel putin doua conturi, unul care se debiteaza si altul care se crediteaza.

3. Principiul patrimoniului inchis presupune inregistrarea tuturor operatiunilor economice prin separarea integrala a patrimoniilor detinute de partenerii unui raport economico-juridic: furnizor si client, debitor si creditor, cumparator si vanzator etc.

Ø    II.Principii si conventii contabile conform Legii 82/1991 a contabilitatii

Ø     Legea contabilitatii enunta un numar de principii a caror utilizare trebuie sa conduca la obtinerea unei imagini fidele

Ø   Principiul prudentei

Ø   Principiul permanentei metodelor

Ø   Principiul continuitatii activitatii

Ø   Principiul independentei exercitiului

Ø   Principiul necompensarii

Ø   Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

Ø   Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

III. Principii si conventii contabile conform O.M.F.P 1752/2005

Ø   Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Ø   Principiul pragului de semnificatie

IV. Principii si conventii contabile conform STANDARDELOR I. de C.

Ø   Principiul costului istoric

Ø   Principiul mentinerii capitalului

II. Principii si conventii contabile conform Legii 82/1991 a contabilitatii

Ø   Principiul prudentei

presupune evitarea supraevaluarii activelor si veniturilor, a subevaluarii pasivelor si cheltuielilor, precum si luarea in considerare a eventualelor pierderi, deprecieri si riscuri

obliga intreprinzatorul sa nu-si supraevalueze sansele afacerii, sa promoveze o viziune pesimista asupra patrimoniului sau

Ø   Principiul permanentei metodelor

metodele de lucru trebuie sa ramana aceleasi de la un exercitiu la altul

asigura coerenta si compatibilitatea informatiei contabile.

Principiul continuitatii activitatii

porneste de la premisa ca firma isi va continua activitatea in viitorul previzibil, nefiind afectata de o reducere sensibila a activitatii.

creditorul si in egala masura orice potential investitor, sunt interesati de acest aspect

Ø   Principiul independentei exercitiului (sau al autonomiei exercitiului)

presupune delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor pe masura angajarii acestora si a trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera.

exercitiul financiar clasic este anul calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie).

Ø   Principiul necompensarii

solicita interdictia compensarilor intre elementele de avere si cele de datorii, intre creante si angajamente, intre elementele de Activ si cele de Pasiv, inclusiv intre cheltuieli si venituri.

Ø   Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu,

care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului anterior.

Ø   Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat

III. Principii si conventii contabile conform O.M.F.P 1752/2005

Ø   Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilant si contul de profit si pierdere se face tinand cont de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora

Ø   Principiul pragului de semnificatie

Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate daca:

Reprezinta o suma nesemnificativa
O astfel de combinatie ofera un nivel mai mare de claritate
Comninatia este prezentata separat in notele explicative

IV. Principii si conventii contabile conform
STANDARDELOR I. de C.

Ø    Principiul costului istoric

considera ca valoarea trebuie sa reprezinte "costul" sau "sacrificiul" consimtit la un moment dat pentru a aduce bunul respectiv in patrimoniu, sau ceea ce ar aduce bunul daca l-am utiliza sau vinde pe piata.

Ø    Principiul mentinerii capitalului

porneste de la premisa ca orice eveniment sau tranzactie din viata intreprinderii trebuie sa permita mentinerea capacitatii de finantare a capitalului.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact