StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor economice uzualeReflectarea in contabilitate a operatiunilor economice uzuale

Operatiuni privind finantarea initiala a societatilor comerciale


Toate societatile comerciale indeplinesc o serie de operatiuni economice aferente constituirii. Aceste operatiuni sunt consemnate in documente. Fiecare document genereaza o inregistrare contabila.Constituirea unei societati comerciale se realizeaza in baza contractului de societate si a actului constitutiv sau al statutului societatii. Din punct de vedere al patrimoniului societatii aceste documente consemneaza valoarea capitalului subscris de asociati precum si angajamentul acestora de a depune capitalul social.

Ulterior, depunerea aportului se regaseste in diverse documente, cum ar fi extrasul de cont si ordine de plata sau foi de varsamant pentru aportul depus in banca, sau, contracte de cedare si procese verbale de receptie pentru imobilizari, sau note de receptie pentru stocurile depuse in cadrul societatii. Toate aceste documente reflecta stingerea creantei societatii comerciale nou-constituite relativ la fondatori, si, concomitent, intrarea in patrimoniu a banilor sau bunurilor depuse ca aport.

La Registrul Comertului, pentru a se valida constituirea se emite un certificat de constatare a depunerii capitalului social.

Exemplu:

a.     Se inregistreaza actul constitutiv al societatii X SRL cu un capital social de 10.000.000 lei.

b.     Se inregistreaza foile de varsamant si extrasele de cont conform carora asociatii au depus in contul societatii suma de 10.000.000 lei

c.     Se inregistreaza certificatul constatator al depunerii capitalului social


Analiza operatiilor:

a.Constituire societate comerciala

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Capital social nevarsat

Creante asociati

P

AA+x=P+xC

D

Formula contabila:

456 "Decontari cu asociatii.."= 1011 "Capital social subscris nevarsat" 10.000.000


b. Depunere aport la capitalul social

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Creante asociati

Disponibilla banci in lei

A

AA+x-x=PC

D

Formula contabila:  

5121 "Disponibil la banci in lei" = 456 "Decontari cu asociatii.." 10.000.000


c.Constatare varsamant

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Capital social nevarsat

Capital social varsat

P

PA=P+x-xD

C

Formula contabila:

1011 "Capital social subscris nevarsat" = "1012 " Capital social varsat" 10.000.000


In registrul jurnal se vor regasi urmatoarele operatii:

Nr op

Data

NDP

Explicatie

Debit

Credit

Sume
1.aAct constitutiv
1.b


f.v. 5253633

Depunere aport la capitalul social
1.c


A.C. 103

Constare varsamant

In registrul Cartea Mare se vor regasi urmatoarele inregistrari, realizate pe baza Registrului Jurnal:

1011 "Capital social subscris si nevarsat"

Sume

Nr crt

Data

Ndp

Explicatia

Debit

Credit1.aAct constitutiv1.c


A.C. 103

Const. varsamantRULAJTOTAL SUMESOLD FINAL
1012 "Capital social subscris si varsat"

Sume

Nr crt

Data

Ndp

Explicatia

Debit

Credit1.c


A.C. 103

Const. varsamantRULAJTOTAL SUMESOLD FINAL
456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

Sume

Nr crt

Data

Ndp

Explicatia

Debit

Credit1.aAct constitutiv1.b


f.v. 5253633

Depunere aport la cap.socialRULAJTOTAL SUMESOLD FINAL
5121 "Disponibil la banci in lei"

Sume

Nr crt

Data

Ndp

Explicatia

Debit

Credit1.b


f.v. 5253633

Depunere aport la cap.socialRULAJTOTAL SUMESOLD FINALDupa efectuarea celor trei inregistrari, prezinta un sold final debitor de 10.000.000 contul de activ 5121 "Disponibil la banci in lei" si si un sold final creditor de 10.000.000 lei contul de pasiv 1012 "Capital subscris si varsat".

Rezulta deci ca firma va avea 10.000.000 lei in contul bancar provenind din capitalul social varsat.

Operatiuni privind auto-finantarea societatilor comerciale

Societatile comerciale isi acopera necesarul de resurse de cele mai multe ori prin finatarea sub diverse forme a capitalurilor proprii pe baza reultatelor financiare (a profiturilor), operatiune care se mai numeste si autofinantare.

Majorarea capitalului social pe baza profitului, este o operatiune care presupune majorarea capitalului social subscris si varsat, pe baza repartizarii profitului. Operatia are la baza hotararea AGA de repartizare a profitului in aceasta directie, precum si acte aditionale care se inregistreaza la Registrul Comertului.

Majorarea rezervelor pe baza profitului este o operatiune similara majorarii capitalului social, cu deosebirea ca majorarea sau diminuarea rezervelor nu presupune acte aditionale la Registrul Comertului, fiind o forma mai flexibila a capitalului social. Dintre rezerve se deosebesc Rezervele Legale care se pot constitui in limita a 5% din profitul fiecarui an pana la atingerea valorii de 20% din capitalul social. Rezervele constituite pot fi utilizate fie la majorarea capitalului social fie la acoperirea pierderilor.

In anumite situatii profitul poate fi lasat la dispozitia societatii cu caracter temporar sub forma de rezultat reportat.

Exemplu:

a.     Se inregistreaza hotararea AGA al societatii X SRL privind majorarea capitalului social cu 1.000 lei din profitul anului curent.

b.     Se inregistreaza hotararea AGA a societatii X SRL privind majorarea rezervelor legale cu 500 lei si a rezervelor statutare cu 400 le din profitl societatii.

c.      Se inregistreaza hotararea AGA de acoperire a pierderilor societatii reportate din anul precedent, in suma de 2.000 din rezervele legale existente.

a.Majorare capital social din profit

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Capital social varsat

Repartizarea profitului

P

AA+x=P+xC

D

Formula contabila:

129 "Repartizarea profitului"= 1011 "Capital social subscris nevarsat" 10.000.000

b.Majorare rezerve legale si rezerve statutare

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Rezerve legale

Rezerve statutare

Repartizarea profitului

P

P

AA+x=P+x
C

C

D

Formula contabila:

129 "Repartizarea profitului"=           % 900

1061 "Rezerve legale 500

1063 "Rezerve statutare" 400

c.Acoperire pierderi reportate din rezerve legale

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Rezerve legale

Pierdere reportata

P

AA+x=P+xD

C

Formula contabila:

129 "Repartizarea profitului"= 1011 "Capital social subscris nevarsat" 10.000.000Operatiuni privind finantarea prin creditare


Cea mai frecventa forma de finantare prin creditare o reprezinta imprumuturile bancare. Acestea parcurg o serie de etape:

Angajarea creditului, este operatia prin care, in urma aprobarii de catre conducerea bancii a creditului solicitat, se vireaza intr-un cont curent al firmei valoarea creditului primit. Aceasta operatiune creste valoarea disponibilitatilor banesti din contul curent, concomitent cu majorarea valorii datoriilor societatii fata de banci

Inregistrarea dobanzii datorate bancii, operatie care are loc lunar, indiferent de scadenta dobanzii. Aceasta operatiune majoreaza cheltuielile cu dobanzile si, concomitent, majoreaza valoarea dobanzilor datorate.

Plata ratelor la termenele prevazute in contractul de creditare, operatiune care diminueaza disponibilitatile banesti si concomitent diminueaza valoarea imprumutului firmei fata de banca

Plata dobanzii la termenele prevazute in contractul de creditare, operatiune care diminueaza disponibilitatile banesti din cont, si concomitent, diminueaza valoarea dobanzii datorate bancii.


Exemplu:

a.     Societatea X primeste un imprumut de la banca pe termen de 24 de luni (doi ani), in valoare de 4.800 lei cu o dobanda anuala de 9%

b.     Se inregistreaza dobanda aferenta primei luni

c.      Se inregistreaza plata dobanzii pentru prima luna

d.     Se inregistreaza plata primei rate lunare

Calcule preliminare:

Determinarea valorii ratei lunare:

Rata lunara = Valoare credit / numar de luni

Rata lunara = 4.800 lei/24 luni = 200 lei / luna

Determinarea dobanzii datorate bancii pentru prima luna:

Dobanda = Valoare datorata x rata dobanzii

Dobanda lunara = Dobanda anuala /12 luni

Dobanda lunara =Valoare datorata x (rata dobanzii/12)

Dobanda lunara = 4.800 x (9 %/12) = 4.800 x 0,75%

= 36 lei/luna

ATENTIE: In practica, atat valoarea ratei lunare cat si valoarea dobanzii datorate se regasesc intr-o anexa a contractului de imprumut. Intr-o asemenea situatie nu se mai impune calcularea de catre contabil a acestor valori, ele fiind preluate direct din anexa respectiva.


Inregistrarile contabile aferente primei luni:

a. Primirea unui imprumut pe termen mediu sau lung

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Imprumuturi bancare pe termen mediu sau lung

Disponibil la banci in lei

P

AA+x=P+x
Formula contabila:  

5121 "Disponibil la banci in lei" = 1621 "Credite bancare pe 4.800

termen lung"


b. Inregistrarea dobanzii aferente primei luni

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Dobanzi datorate pt. Credite pe termen lung

Cheltuieli privind dobanzile

P

AaA+x=P+x
Formula contabila:

666 "Cheltuieli privind dobanzile" = 1682 "Dobanzi aferente creditelor 36

bancare pe termen lung"

c. Plata prin banca a dobanzii datorate

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Dobanzi datorate pt. Credite pe termen lung

Disponibilitati banesti in cont

P

AA-x=P-x
Formula contabila:

1682 "Dobanzi aferente creditelor = 5121 "Disponibil la banci in lei " 36

bancare pe termen lung"


d. Plata prin banca a primei rate a imprumutului primit de la banca

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Imprumuturi bancare pe termen mediu sau lung

Disponibilitati banesti in cont

P

AA-x=P-x
Formula contabila:

1621 "Credite bancare pe = 5121 "Disponibil la banci in lei " 200

termen lung"Operatiile c si d se pot efectua si in forma compusa:

d. Plata prin banca a ratei si dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung:

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Imprumuturi bancare pe termen mediu sau lung

Dobanzi datorate pt. Credite pe termen lung

Disponibilitati banesti in cont

P

P

A
A-x=P-xFormula contabila:

% = 5121 "Disponibil la banci in lei" 232

1621 "Credite bancare pe termen lung"                   200

1682 "Dobanzi aferente creditelor                32

bancare pe termen lung"


Operatiuni privind imobilizarile

Operatiuni privind imobilizarile necorporale

Operatiuni privind cheltuielile de constituire

Inregistrarea cheltuielilor de constituire, este o operatiune care se efectueaza dupa constituire, in urma unei decizii a adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor. Aceasta operatie de regula presupune inregistrarea sumelor achitate de catre fondatori cu ocazia constituirii societatii catre Registrul Comertului (taxa de rezervare nume si sigla, taxa de inregistrare, taxa de publicare in Monitorul Oficial, timbre fiscale si judiciare, etc.). Toate acestea se constata pe baza chitantelor primite de fondatori de la Registrul Comertului sau de la alte institutii. Aceasta operatiune presupune majorarea datoriilor firmei fata de asociatii care au avansat diverse sume pentru constituirea firmei, si concomitent majorarea cheltuielilor de constituire.

Rambursarea cheltuielilor de constituire, este operatia prin care se achita fondatorilor cheltuielile de constituire efectuate de catre acestia.

Inregistrarea amortizarii cheltuielilor de constituire, este o operatiune care se efectueaza lunar, prin care se constata trecerea pe cheltuielile exercitiului curent a cotei amortizate lunar a cheltuielilor de constituire.

Iesirea din gestiune a cheltuielilor de constituire, este o operatiune care are loc la momentul amortizarii complete a cheltuielilor de constituire. Operatiunea consta in compensarea valorii cheltuielilor de constituire cu amortizarea acumulata pe parcursul perioadei de amortizare prin inregistrarile lunare.

Exemplu:

a.     Pe baza documentelor justificative depuse de asociati se aproba plata cheltuielilor de constituire catre acestia, in valoare de 360

b.     Se achita cu numerar cheltuielile de constituire

c.      Se inregistreaza amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire in valoare de 10 lei.

d.     Dupa 3 ani se scot din evidenta cheltuielile de constituire amortizate integral in valoare de 360 lei


a. Inregistrare cheltuieli de constituire

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Cheltuieli de constituire

Creditori diversi

A

PA+x=P+xD

C

Formula contabila:

201 "Cheltuieli de constituire" = 462 "Creditori diversi" 360


b. Plata cheltuieli de constituire (creditori diversi) cu numerar

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Numerar in casierie

Creditori diversi

A

PA-x=P-xC

D

Formula contabila:

462 "Creditori diversi" = 5311 "Casa in lei" 360


c. Inregistrarea amortizarii cheltuielilor de constituire (operatia are loc lunar vreme de 36 de luni):

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Amortizarea cheltuielilor de constituire

Cheltuieli privind amortizarile

P

AaA+x=P+xC

D

Formula contabila:

6811 "Cheltuieli de exploatare privind = 2801 "Amortizarea cheltuielilor 10

amortizarea imobilizarilor"                             de constituire"


d. Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Amortizarea cheltuielilor de constituire

Cheltuieli de constituire

P

AA+x=P+xC

D

Formula contabila:

2801 "Amortizarea cheltuielilor = 201 "Cheltuieli de constituire" 360

de constituire"


Ca urmare a acestui sistem de inregistrari se poate observa faptul ca in debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire"se regasesc cheltuielile de constituire inregistrate pe baza documentelor depuse de asociati. Prin intermediul amortizarii, aceste cheltuieli se trec treptat pe cheltuielile exercitiului financiar (in debitul contului 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor").


Operatiuni privind alte imobilizari necorporale


Achizitia de "alte imobilizari necorporale", este o operatiune prin care firma achizitioneaza de la un furnizor, persoana fizica sau juridica, o imobilizare din aceasta categorie. De regula elementele implicate in orice achizitie sunt furnizorii, elementul achizitionat, si, daca furnizorul este o firma platitoare de TVA, TVA deductibila.

Amortizarea, este operatiunea prin care se trec pe cheltuieli treptat, sumele investite in achizitionarea imobilizarilor. In cazul programelor informatice de exemplu, amortizarea reflecta uzura morala a programelor respective.

Scoaterea din gestiune a programelor informatice, este operatia prin care se constata ca un program informatic nu mai are valoare, fiind perimat moral, sau, uneori se constata expirarea licentei de utilizare (daca aceasta este limitata in timp).

Exemplu:

a.     Societatea achizitioneaza un program de contabilitate de la o societate de specialitate. Sumele cuprinse pe factura emisa de furnizor sunt: Valoare 7.200, TVA 19% (1.368 lei), total de plata 8.568 lei.

b.     Se achita cu ordin de plata programul achizitionat (catre furnizor)

c.      Se inregistreaza amortizarea lunara programului informatic in valoare de 200 lei.

d.     Dupa 3 ani se scoate din evidenta programul amortizat integral in valoare de 7.200

a. Achizitie program informatic

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori de imobilizari

Alte imobilizari necorporale

TVA deductibila

P

A

A
A+x=P+x

x=x1+x2
C

D

D

Formula contabila:

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 8.568

208 "Alte imobilizari necorporale"                                                           7.200

4426 "TVA Deductibila"                                                                          1.368


b. Plata furnizor de imobilizari:

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Disponibil in cont bancar

Furnizori de imobilizari

A

PA-x=P-xC

D

Formula contabila:

404 "Furnizori de imobilizari"   = 5121 "Disponibil la banci in lei" 8.568


c. Inregistrarea amortizarii programelor informatice (operatia are loc lunar vreme de 36 de luni):

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Amortizarea altor imobilizari necorporale

Cheltuieli privind amortizarile

P

AaA+x=P+xC

D

Formula contabila:

6811 "Cheltuieli de exploatare privind = 2801 "Amortizarea altor    200

amortizarea imobilizarilor"                             imobilizari necorporale"


d. Scoaterea din evidenta a programului informatic dupa amortizarea completa:

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Amortizarea altor imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale (prog. informatic)

P

AA+x=P+x


208

D

C

Formula contabila:

2808 " Amortizarea altor = 208 "Alte imobilizari necorporale" 7.200

imobilizari necorporale"Operatiuni privind imobilizarile corporale


Operatiuni privind terenurile

Achizitia de terenuri, Este o operatie prin care o societate comerciala dobandeste un teren contra-cost de la o persoana fizica sau juridica. Documentul in baza careia se efectueaza operatiunea este contractul de vanzare-cumparare, legalizat conform legii de catre un notar public. Ulterior, plata se face fie prin ordin de plata, fie cu cec de numerar, intrucat firmele nu au voie sa efectueze plati cu numerar de valori mari.

Vanzarea unui teren, este operatia prin care se cedeaza toate drepturile asupra unui teren contra unei sume de bani. Orice operatiune de vanzare, si deci si vanzarea unui teren, se descompune in doua fluxuri economice: realizarea venitului din vanzare, si, ca o consecinta, descarcarea gestiunii, ceea ce echivaleaza cu consumul bunului vandut. In prima parte se inregistreaza venitul realizat in urma vanzarii, in partea a doua se inregistreaza consumul, sau cheltuiala efectuata cu bunul respectiv. Diferenta poate fi fie profit fie pierdere.

o       Vanzarea propriu-zisa, este operatiunea prin care se constata realizarea unui venit din vanzarea terenului. Pretul de inregistrare este intotdeauna pretul negociat.

o       Descarcarea de gestiune, este operatiunea prin care se scoate din evidenta terenul vandut. Pretul de inregistrare este intotdeauna costul istoric (costul generat de procurarea, si, eventual imbunatatirea bunului respectiv).

ATENTIE ! : Terenurile spre deosebire de toate celelalte imobilizari nu se amortizeaza. Terenurile sunt interpretate ca suprafete sau arii, care nu se modifica in timp, si in consecinta, nu se uzeaza fizic si moral.

Exemplu:

a.     Societatea achizitioneaza un teren. Valoarea terenului prevazuta in contract este de 200.000 lei.

b.     Se vinde terenul la pretul negociat de 300.000 lei.

a. Achizitie teren:

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori de imobilizari

Terenuri

P

AA+x=P+x

C

D

Formula contabila:

2111 "Terenuri"            = 404 "Furnizori de imobilizari" 200.000


b1. Vanzare teren

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Debitori diversi

Venituri din cedarea activelor

A

PaA+x=P+xD

C

Formula contabila:

461 "Debitori diversi" = 7583 "Venituri din vanzarea activelor 300.000

si alte operatii de capital"


b2. Descarcarea de gestiune a terenului vandut

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Terenuri

Cheltuieli privind activele cedate

A

AaA+x-x=PC

D

Formula contabila:

6581 "Cheltuieli privind activele cedate = 2111 "Terenuri" 200.000

si alte operatiuni de capital"


Operatiuni privind amenajarile de terenuri, constructiile, masinile, utilajele si alte imobilizari corporale


Imobilizarile corporale, cu exceptia terenurilor, au in linii mari un regim similar de inregistrare, motiv pentru care nu vor fi tratate in mod independent. Operatiile cele mai des intalnite sunt:

Achizitia de la persoane fizice, sau persoane juridice ne-platitoare de TVA, este operatiunea prin care se procura o imobilizare contra cost de la o persoana fizica sau de la o institutie publica sau de la o societate comerciala ne-platitoare de TVA.

Achizitia de la persoane juridice. De regula societatile comerciale sunt platitoare de TVA si din acest motiv in cazul acestei operatiuni se impune inregistrarea Taxei pe Valoarea Adaugata inregistrata pe factura. In acest caz, pe langa valoarea bunului achizitionat, furnizorului i se va datora si TVA.

Obtinerea de imobilizari in regie proprie, este o operatiune prin care se receptioneaza imobilizarile realizate de firma cu resurse proprii. Valoarea imobilizarilor receptionate este generata de valoarea cheltuielilor cu materialele consumate, cu munca efectuata, energia consumata, etc.

Inregistrarea amortizarii imobilizarilor

Amortizarea este o modalitate de reflectare a uzurii fizice si morale a imobilizarilor detinute de o firma. Inregistrarea amortizarii presupune inregistrarea unui consum al valorii imobilizarilor concomitent cu formarea unei rezerve din aceste cheltuieli. Consumul va fi considerat o cheltuiala privind amortizarea in timp ce pentru rezerva mentionata vom utiliza termenul de amortizare.

Valoarea amortizarii se poate determina conform legii prin trei metode, metoda lineara, metoda degresiva si metoda accelerata. Cel mai ades utilizata metoda este metoda lineara, care presupune amortizarea uniforma a bunurilor pe parcursul duratei lor de viata prevazuta in cartea tehnica a acestora. In mod conventional, imobilizarile necorporale se amortizeaza in maximum 3 ani, constructiile in 50 de ani, mijloacele de transport, aparatura, utilajele si celelalte imobilizari de acest gen in 5 ani.

Modelul de calcul al amortizarii lineare anuale este:

Ama = Amortizarea anuala

Vi = Valoarea imobilizarii

Dr = Durata de amortizare exprimata in ani.

Modelul de calcul al amortizarii lineare lunare este:

Aml = Amortizarea lunaraCasarea, este operatiunea prin care se descarca din gestiune imobilizarile care nu mai sunt utilizabile (uzura fizica avansata) sau care sunt depasite tehnologic (uzura morala).

Vanzarea inainte de amortizarea completa, este operatiunea prin care se cedeaza dreptul de proprietate asupra unei imobilizari, contra cost, unei terte persoane, fizice sau juridice.

o       Vanzarea propriu-zisa, este operatiunea prin care se inregistreaza venitul generat de cedarea imobilizarii

o       Descarcarea de gestiune, este operatiunea prin care se reflecta iesirea din evidenta a imobilizarii cedate.


Exemplu:

a.     Societatea achizitioneaza o cladire de la o persoana fizica. Valoarea cladirii prevazuta in contract este de 500.000 lei.

b.     Se achizitioneaza un utilaj de la o societate comerciala. Valoarea totala a facturii este de 23.800 lei, din care cost de achizitie 20.000, si TVA 3.800 lei.

c.      Se receptioneaza realizarea de lucrari de desecare, nivelare si consolidare a unui teren din proprietatea firmei. Valoarea totala a lucrarilor este de 15.000 lei.

d.     Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale detinute de firma. Amortizarea lunara a amenajarilor de terenuri este de 150 lei, amortizarea lunara a constructiilor detinute este de 2.000 lei, amortizarea lunara a utilajelor este de 4.000 lei, amortizarea mijloacelor de transport este de 1.500 lei.

e.      Se caseaza un calculator ACER, amortizat integral, in valoare de 5.000 lei, datorita uzurii morale.

f.       Societatea vinde un autoturism Dacia Break Pretul obtinut in urma vanzarii este de 5.950 lei din care 950 reprezinta TVA iar 5.000 venitul obtinut din vanzare. Se descarca gestiunea stiind ca valoarea contabila este de 9.000 lei din care s-a amortizat 7.500.

a. Achizitia unei constructii de la o persoana fizica

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori de imobilizari

Constructii

P

AA+x=P+x

C

D

Formula contabila:

212 "Constructii"            = 404 "Furnizori de imobilizari" 500.000


b. Achizitia unui utilaj de la o persoana juridica

Elemente Implicate

APModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori de imobilizari

Utilaje

TVA deductibila

P

A

A
A+x=P+x

x=x1+x2
C

D

D

Formula contabila:

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 23.800.

2131 "Echipamente tehnologice"                                                      20.000

4426 "TVA Deductibila"                                                                          3.800


c. Obtinerea de amenajari de terenuri din productie proprie

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Amenajari de terenuri

Venituri din productia de imobilizari corporale

A

Pa


A+x=P+xD

C

Formula contabila:

2112 "Amenajari de terenuri"  = 722 "Venituri din productia de 15.000

imobilizari corporale"


d. Amortizarea imobilizarilor corporale

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Cheltuieli privind amortizarile

Amortizarea amenajarilor de terenuri

Amortizarea constructiilor

Amortizarea echipamentelor tehnologice

Amortizarea mijloacelor de transport

Aa

P

P

P

P


A+x=P+x

X=x1+x2+x3+x4


D

C

C
C

C

Formula contabila:

6811 "Cheltuieli de exploatare = % 8.550

privind amortizarea imobilizarilor" 2811 "Amortizarea amenajarilor 150

de terenuri"

2812 "Amortizarea constructiilor" 2.000

2813 "Amortizarea echip. (..)" 5.500


Nota: s-au insumat amortizarile care se inregistreaza in acelasi cont (2813)


e. Casarea unui calculator amortizat complet

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Amortizarea echipamentelor tehnologice

Aparatura si instalatii

P

AA+x=P+x


2132

D

C

Formula contabila:

2813 "Amortizarea echipamentelor "=2132 "Aparatura si instalatii " 500


f1. Vanzarea unui autoturism amortizat partial

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Debitori diversi

Venituri din cedarea activelor

TVA Colectata

A

Pa

P
A+x=P+x
D

C

C

Formula contabila:

461 "Debitori diversi"    = % 5.950

7583 "Venituri din vanzarea activelor 5.000

si alte operatii de capital"

4427 "TVA Colectata" 9.50


f2. Descarcarea de gestiune a autoturismului vandut, amortizat partial

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Mijloace de transport

Amortizarea mijloacelor de transport

Cheltuieli privind activele cedate

A

P

Aa
A-x=P-x

x=x1-x2
C


D

Formula contabila:

% =2134 "Mijloace de transport" 9.000

2813 "Amortizarea imobilizarilor corporale"      7.500

6583 "Cheltuieli privind activele cedate 1.500

si alte operatiuni de capital"


Operatiuni privind stocurile

Operatiuni privind stocurile de materii prime si materiale consumabile

Achizitia de materii prime sau materiale consumabile, este operatia prin care se procura materiile prime de la furnizori. Documentele care stau la baza inregistrarii acestei operatiuni sunt factura si nota de receptie. Elementele patrimoniale care se modifica in cursul unei astfel de operatiuni sunt datoriile fata de furnizori, element de pasiv care se majoreaza, stocurile de materii prime (sau materiale consumabile) care se majoreaza, si Taxa pe Valoarea Adaugata deductibila, element de activ  care se majoreaza. Datoria fata de furnizori se va achita ulterior.

Consumul materiilor prime si materialelor consumabile, este o operatiune care presupune disparitia materiilor prime si a materialelor consumabile prin procesul tehnologic de fabricatie. Practic acestea isi transfera valoarea asupra produselor pentru realizarea carora sunt destinate. In contabilitate, elementele patrimoniale care se modifica sunt stocurile de materii prime, (sau materiale consumabile) element de activ care scade si cheltuielile cu materii prime (respectiv materiale consumabile) element asimilat de activ care se majoreaza.


Exemple:

a)    Societatea achizitioneaza materii prime de la un furnizor. Sumele cuprinse pe factura emisa de furnizor sunt: Valoare 1.000.000, TVA 19% (190.000 lei), total de plata 1.190.000 lei.

b)    Se dau in consum materiile prime de la punctul a).

a. Achizitie materii prime

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori

Materii prime

TVA deductibila

P

A

A
A+x=P+x

x=x1+x2
C

D

D

Formula contabila:

% = 401 "Furnizori" 1.190.000

301 "Materii prime"                        1.000.000

4426 "TVA Deductibila"                                                    190.000


a. Consum materii prime

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Materii prime

Cheltuieli cu materii prime

A

AaA+x-x=PC

D

Formula contabila:

301 "Materii prime" = 601 "Cheltuieli cu materiile prime" 1.000.000


Operatiuni privind stocurile de marfuri


Evidenta marfurilor se realizeaza cu ajutorul conturilor 371 "Marfuri", 378 "Diferente de pret la marfuri" si 4428 "TVA ne-exigibila".

Contul 371 "Marfuri" este un cont de activ prin intermediul caruia se tine evidenta marfurilor la pretul de vanzare al societatii. Acest pret poate fi pret de tip en-gros (cu ridicata), sau pret de tip en-detail (cu amanuntul).

Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este un cont de bifunctional, dar care atunci cand este utilizat pentru evidenta adaosului aferent marfurilor de pe stoc, functioneaza ca un cont de pasiv.

Contul 4428 "TVA Neexigibila" este un cont bifunctional, care, atunci cand este utilizat pentru evidenta TVA neexigibila aferenta stocurilor de marfuri functioneaza dupa regula conturilor de pasiv.


Pret cu ridicata = Pret de achizitie + adaos


De exemplu, daca se achizitioneaza marfa "X" in valoare de 1.000 lei si societatea practica un adaos de 10 %:

Adaos = 1.000 x 10% =100

Pret cu ridicata = 1.000 + 100 = 1.100


D                                       371 "Marfuri" C


1.000 (Pret de achizitie) +

100 (Adaos) +

(Pret de vanzare cu ridicata)
Pret cu amanuntul = Pret de achizitie + Adaos + TVA neexigibila


De exemplu, daca se achizitioneaza marfa "X" in valoare de 1.000 lei, societatea practicand un adaos de 10%, cota  Taxei pe Valoarea Adaugata aferenta marfii fiind de 19%:

Adaos = 1.000 x 10% = 100 lei

TVA neexigibila =(Pret de achizitie + adaos) x 19%=(1000+100)*19%=209 lei

Pret cu amanuntul = 1.000 + 100 + 209 = 1.309 lei


D                                       371 "Marfuri" C


1.000 (Pret de achizitie) +

100 (Adaos) +

209 (TVA neexigibila)

(Pret de vanzare cu amanuntul)
Pentru a se putea obtine inregistrarea pretului de vanzare in contul de marfuri, dupa inregistrarea achizitiei se impune suplimentarea valorii marfurilor cu adaosul societatii (in cazul gestiunii de tip en-gros) sau cu adaosul si TVA neexigibila (in cazul gestiunilor en-detail).

Achizitia de marfuri, este operatiunea prin care societatea procura bunuri destinate vanzarii de la persoane fizice sau juridice. Operatia implica modificarea stocului de marfuri (intrare de marfuri) si a datoriilor catre furnizori. In cazul achizitiei de la societati comerciale platitoare de TVA (cazul cel mai frecvent) se mai modifica si Taxa pe Valoare Adaugata deductibila.  Documentul cel mai frecvent utilizat pentru a se reflecta operatiunile de achizitie il reprezinta factura. In cazul achizitiei de la persoane fizice se mai intocmesc contracte de achizitie sau borderouri de achizitie. Inregistrarile la achizitie se fac conform valorilor de pe documentele de achizitie (la pretul de achizitie).

Suplimentarea valorii marfurilor, este operatia prin care se majoreaza valoarea marfurilor pana la pretul de vanzare utilizat de societate. Suplimentarea se inregistreaza pe baza notei de receptie a marfurilor.

o       Suplimentarea cu valoarea adaosului societatii, presupune inregistrarea adaosului practicat de societate concomitent in contul de marfuri si in contul  de diferente de pret la marfuri.

o       Suplimentare cu TVA Neexigibila aferenta stocului de marfa, presupune inregistrarea concomitenta a TVA neexigibila in contul de marfuri si in contul de TVA neexigibila.

Vanzarea marfurilor, este operatiunea prin care se realizeaza transferul de proprietate asupra marfurilor catre clienti. In cadrul acestei operatiuni se inregistreaza venitul si TVA colectata aferente vanzarii. Poate imbraca mai multe forme:

o       Vanzarea de tip en-gros (pe credit), pe baza de factura

o       Vanzarea de tip en-detail (cu numerar), pe baza de bon de casa de marcat

Descarcarea de gestiune, este operatia pe baza careia se scot din gestiune marfurile vandute. In cadrul acestei operatii se inregistreaza cheltuielile cu marfurile, si se descarca si toate conturile corective (adaos, TVA Neexigibila) cu valorile aferente marfii vandute. De regula descarcarea de gestiune se efectueaza la sfarsit de luna, global, pentru toate marfurile vandute.

Exemplu-operatiuni care se regasesc in contabilitatea unui magazin:

a.     Societatea achizitioneaza marfuri de la un furnizor. Sumele cuprinse pe factura emisa de furnizor sunt: Valoare 1.000.000, TVA 19% (190.000 lei), total de plata 1.190.000 lei.

b.     Marfurile se pun in vanzare la pret de vanzare cu amanuntul (Se inregistreaza pe baza notei de receptie adaosul de 20 % si TVA 19%)

c.      Pe baza raportului zilnic al casei de marcat fiscale se inregistreaza vanzarea marfurilor de la punctele a si b

d.     Se inregistreaza descarcarea de gestiune a marfurilor vandute

a. Achizitie marfuri

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori

Marfuri

TVA deductibila

P

A

A
A+x=P+x

x=x1+x2
C

D

D

Formula contabila:

% = 401 "Furnizori" 1.190.000

371 "Marfuri" 1.000.000

4426 "TVA Deductibila"                                                    190.000

c.     Suplimentare valoare marfuri cu adaos si TVA neexigibila:

Adaos = 1.000.000 x 20% = 200.000

TVA Neexigibila = (1.000.000 + 200.000) x 19% = 228.000

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Marfuri

Adaos

TVA deductibila

A

P

P
A+x=P+x

x=x1+x2
D

D

Formula contabila:

371 "Marfuri" = % 428.000

378 "Diferente de pret la marfuri" 200.000

4428 "TVA neexigibila" 228.000


d. Vanzare marfuri prin magazin (cu numerar)

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Casa in lei

Venituri din vanzarea marfurilor

TVA Colectata

A

Pa

P
A+x=P+x

x=x1+x2
D

C

C

Formula contabila:

5311 "Casa in lei" = % 1.428.000

707 "Venituri din vanzarea marfurilor" 1.200.000

4427 "TVA Colectata" 228.000


e. Descarcare de gestiune

Elemente ImplicateA

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Marfuri

Cheltuieli privind marfurile

Adaos

TVA Neexigibila

A

Aa

P

P

A-x=P-x

X= x1-x2

x=x3+x4

C

D

D

D

Formula contabila:

% = 371 "Marfuri" 1.428.000

607 "Cheltuieli privind marfurile" 1.000.000

378 "Diferente de pret la marfuri" 200.000

4428 "TVA neexigibila"                        228.000


Operatiuni privind stocurile de produse finite

Obtinerea produselor finite, este operatiunea prin care se receptioneaza la depozitul firmei produsele finite realizate in cadrul firmei. Documentul pe baza caruia se inregistreaza aceasta operatiune este nota de receptie si constatare de diferente. Aceasta operatie reflecta transformarea consumurilor anterioare de materii prime, materiale, munca, servicii, si uzura utilaje in produse finite. Intrucat aceste consumuri au fost reliefate anterior ca si consumuri definitive, reliefate prin inregistrarea lor in conturile de cheltuieli, se impune compensarea acestor cheltuieli cu un cont de venituri, respectiv in contul 711 "Variatia stocurilor" (Fig. 1).

Vanzarea produselor finite, este operatia prin care se cedeaza produsele finite catre clienti, in schimbul unei plati viitoare. Intrucat operatia de vanzare este diferentiata de operatia de incasare, din punct de vedere a momentului si a documentelor justificative implicate, in prima faza, vanzarea va genera aparitia unei creante fata de clienti. Concomitent, ca in cazul tuturor vanzarilor, valoarea vanduta se considera a fi un venit. In cazul societatilor platitoare de TVA (marea majoritate a societatilor) la pretul de vanzare se adauga TVA deductibila.

Descarcarea de gestiune, este operatia prin care se evidentiaza consumarea resurselor aferente obtinerii produselor, concomitent cu iesirea din gestiune a produselor. In practica aceasta operatie se efectueaza la sfarsitul lunii, pentru toata productia vanduta, deoarece numai dupa inchiderea lunii se poate determina costul efectiv al productiei.  

Exemple:

a)    Societatea inregistreaza pe baza "notei de receptie si constatare diferente" obtinerea de produse finite in valoare de 1.000 lei (5 produse cu un pret unitar de 200 lei)

b)    Societatea vinde cele cinci produse la pretul negociat de 250 lei, TVA 19% (valoare factura fara TVA 1250 lei, TVA 237,5 lei, Total facturat 1487,5 lei).

c)     Se descarca gestiunea pentru produsele vandute (5 buc inregistrate la 200 lei pe bucata)

a. Obtinere produse finite

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Produse finite

Variatia stocurilor

A

PA+x=P+x
D

C

Formula contabila:


345 "Produse Finite" = 711 "Variatia stocurilor" 1.000


b. Vanzarea produselor finite

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Clienti

Venituri din vanzarea produselor finite

TVA Colectata

A

P

P
A+x=P+x

X=x1+x2

Formula contabila:

411 "Produse finite = % 1487,5

701 "Venituri din vanzarea produselor finite 1250,0

4427 "TVA colectata" 237,5


c. Descarcarea gestiunii

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Produse finite

Variatia stocurilor

A

PA-x=P-x
C

D

Formula contabila:


711 "Variatia stocurilor"      = 345 "Produse Finite" 1.000


Operatiuni privind decontarile cu tertii

Pentru operatiunile legate de datoriile si creantele curente, de natura comerciala, fiscala si de personal in literatura de specialitate se foloseste termenul generic de "decontari cu tertii".

Operatiuni privind decontarile cu furnizorii

Datoriile fata de furnizori se reliefeaza prin intermediul conturilor din grupa 40 "Furnizori si conturi asimilate". Cel mai frecvent utilizate conturi din aceasta grupa sunt conturile 401 "Furnizori" si 404 "Furnizori de imobilizari.

Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv utilizat pentru a se evidentia datoriile fata de furnizori generate de achizitia de bunuri stocabile, nestocabile  si de servicii. Soldul initial reflecta valoarea datoriilor existente la inceputul perioadei financiare. In creditul contului se inregistreaza valoarea datoriilor fata de furnizori constatate pe parcursul lunii, pe baza facturilor emise de acestia. In debitul contului se inregistreaza plata facturilor primite de la furnizori, pe baza documentelor de plata (ordin de plata, cec, chitanta). Soldul final poate fi numai creditor sau zero, semnificand valoarea datoriilor fata de furnizori neachitate.

Contul 404 "Furnizori de imobilizari" este un cont cu o functionare similara contului 401 "Furnizori" dar, este utilizat pentru evidentierea datoriilor legate de achizitia de imobilizari.

Achizitia de bunuri si servicii, este operatiunea prin care se dobandesc bunurile sau serviciile necesare societatii de la furnizori. Documentul cel mai frecvent utilizat este factura, care poate fi uneori insotita de note de receptie, procese verbale de receptie si alte documente. Elementele implicate intr-o astfel de operatiune sunt furnizorii (datoriile fata de furnizori), pasive care se majoreaza deci se crediteaza contul de furnizori, respectiv elementul achizitionat (bunuri sau servicii) si TVA deductibila, elemente de activ care se majoreaza deci se trec in debitul conturilor respective.


Exemplu-operatiuni care se regasesc in contabilitatea unui magazin:

a.     Societatea achizitioneaza marfuri de la un furnizor. Sumele cuprinse pe factura emisa de furnizor sunt: Valoare 1.000.000, TVA 19% (190.000 lei), total de plata 1.190.000 lei.

b.     Marfurile se achita cu un ordin de plata bancar in valoare de 1.190.000

c.      Societatea achizitioneaza un autoturism de la un furnizor. Sumele cuprinse pe factura emisa de furnizor sunt: Valoare 10.000, TVA 19% (1.900 lei), total de plata 11.900.000 lei

d.     Se achita cu ordin de plata bancar autoturismul achizitionat.

a. Achizitie marfuri

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori

Marfuri

TVA deductibila

P

A

A
A+x=P+x

x=x1+x2
C

D

D

Formula contabila:

% = 401 "Furnizori" 1.190.000

371 "Marfuri" 1.000.000

4426 "TVA Deductibila" 190.000


b. Plata furnizor

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori

Disponibilitati banesti

P

AA-x=P-x

x=x1+x2
D

C

Formula contabila:


401 "Furnizori" = 5121 "Disponibil la banci in lei" 1.190.000


c. Achizitie autoturism


Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori de imobilizari

Mijloace de transport

TVA deductibila

P

A

A
A+x=P+x

x=x1+x2
C

D

D

Formula contabila:

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 11.900

2133 "Mijloace de transport"            10.000.

4426 "TVA Deductibila"                       1.900


d. Plata furnizor de imobilizari

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Furnizori de imobilizari

Disponibilitati banesti

P

AA-x=P-x

x=x1+x2
D

C

Formula contabila:


404 "Furnizori de imobilizari" = 5121 "Disponibil la banci in lei" 11.900Operatiuni privind decontarile cu clientii

Pentru evidentierea operatiunilor de vanzare pe credit comercial este utilizat contul 4111 "Clienti". Acest cont este un cont de activ utilizat pentru a se evidentia valoarea creantelor generate de operatiunile de vanzare marfuri, produse si servicii. Soldul initial poate fi doar debitor sau zero, reflectand valoarea sumelor de incasat de la clienti. In debitul contului se inregistreaza valoarea facturilor emise de firma privind vanzarile (cu exceptia vanzarilor de imobilizari). In creditul contului se inregistreaza valoarea sumelor incasate de la clienti, pe baza documentelor de plata emise de catre acestia (Ordine de plata, cecuri) sau de firma (chitante).

Vanzarea pe credit comercial este operatiunea prin care  marfurile, produsele finite sunt trecute in proprietatea clientului, urmand ca acesta sa achite in viitorul apropiat, o suma de bani reprezentand valoarea bunurilor vandute. Operatiunea presupune emiterea unei facturi catre client si acceptarea facturii de catre acesta. Elementele implicate sunt clientii (creante fata de clienti), element de activ care se majoreaza, veniturile, elemente de pasiv care se majoreaza si TVA Colectata, element de pasiv care se majoreaza.

Taxa pe Valoarea Adaugata

In relatia cu statul apar o serie de datorii si creante fata de bugetul central, bugetele locale, ale asigurarilor sociale, asigurarilor sociale de sanatate, sau asigurarilor de somaj.

Din multitudinea de operatiuni posibile, cele mai semnificative operatii sunt operatiunile privind Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA), operatiunile privind impozitul pe profit[1] si operatiunile privind costurile cu impozitele si contributiile la diverse bugete legate de salarii .

Taxa pe Valoarea Adaugata, pe scurt TVA, este un impozit  indirect pe consumul de bunuri si servicii care se suporta de catre cumparatori, se colecteaza si se deconteaza la bugetul statului de catre vanzatori.

Taxa pe Valoarea Adaugata Colectata, este cuprinsa in pretul de vanzare, reprezentand o obligatie a societatii comerciale fata de bugetul statului, retinuta de la clienti. Aceasta taxa se calculeaza si se include in pret pentru toate vanzarile cu exceptia celor scutite de TVA. Sunt scutite de TVA vanzarile la export, si, in anumite situatii, vanzarile catre institutii si organizatii non-profit care beneficiaza de finantari din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, ale tarilor membre ale UE, sau ale guvernului american. De asemenea pot exista situatii in care unele bunuri sau servicii sunt scutite de TVA.

Taxa pe Valoarea Adaugata Deductibila, este cuprinsa in pretul de achizitie total cuprins in facturile primite de la furnizorii platitori de TVA. La nivelul societatilor platitoare de TVA, ea se recupereaza de la bugetul statului, reprezentand o creanta.

La finele lunii se calculeaza diferenta dintre TVA colectata si TVA deductibila. Pot exista doua situatii:

TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, diferenta reprezentand TVA de plata (datorie la bugetul statului). Aceasta datorie trebuie achitata pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare.

TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata, diferenta reprezinta TVA de recuperat (creanta fata de bugetul statului). Daca aceasta situatie se mentine trei luni succesiv se solicita recuperarea TVA de la buget. Directia Judeteana a Finantelor Publice efectueaza o verificare amanuntita si decide rambursarea sau nerambursarea TVA.

Taxa pe Valoarea Adaugata neexigibila reprezinta de cele mai multe ori TVA aferenta stocului de marfa nevanduta. Aceasta nu poate fi solicitata de stat pana la momentul vanzarii marfurilor.

Pentru evidentierea operatiunilor privind TVA se utilizeaza contul sintetic de gradul I 442 "Taxa pe valoarea adaugata", defalcat pe conuri sintetice de gradul II, 4423 "TVA de plata" (cont de pasiv), 4424 "TVA de recuperat" (cont de activ), 4426 "TVA deductibila" (cont de activ) 4427 "TVA colectata" (cont de pasiv) si 4428 "TVA neexigibila" (cont bifunctional - de regula de pasiv).


Operatiuni privind decontarile cu personalul

Decontarile cu personalul sunt reliefate in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 42 "Personal si conturi asimilate"

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ care reflecta valoarea sumelor platite personalului cu titlul de avans. Documentele pe baza carora se efectueaza inregistrarea avansurilor sunt lista de avans chenzinal si, eventual, daca plata se face prin card, ordinele de plata pe baza carora se efectueaza plata. In debitul contului se inregistreaza avansurile care se platesc. In creditul contului se inregistreaza diminuarea salariilor datorate personalului cu valoarea sumelor platite cu titlu de avans.

Contul 421 "Personal remuneratii datorate" este un cont de pasiv care reflecta valoarea datoriilor firmei legate de drepturile salariale ale personalului. In creditul contului se inregistreaza valoarea salariilor datorate personalului (pe baza statului de salarii) in corespondenta cu debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului". In debitul contului se inregistreaza retinerile din salarii (avansuri, impozite si contributii datorate de personal) si plata impozitelor fie in numerar (se anexeaza statul de salarii la registrul de casa) sau cu ordin de plata (in cazul cardurilor). Soldul creditor al contului reflecta valoarea salariilor neachitate.

Operatiile generate de inregistrarea si plata salariilor sunt:

Plata avansului chenzinal, se efectueaza de catre societatile comerciale care aplica sistemul de plata chenzinal (din doua in doua saptamani). Operatia presupune majorarea avansurilor acordate personalului, creanta, element de activ, si diminuarea disponibilitatilor banesti, element de activ.

Inregistrarea fondului de salarii, se efectueaza in primele zile ale lunii urmatoare pentru fiecare luna de munca. Operatia presupune majorarea datoriilor fata de personal, element de pasiv, si majorarea cheltuielilor cu personalul, element asimilat de activ.

Inregistrarea retinerilor din salarii, presupune diminuarea salariilor datorate cu valoarea avansurilor platite deja, si cu valoarea Contributiei la Asigurarile Sociale (CAS 9,5% din salarul brut), valoarea Contributiei la Asigurarile Sociale de Sanatate (CASS 6,5% din salarul brut), valoarea Contributiei la Fondul de Somaj (CFS 1% din salarul de incadrare) si cu valoarea impozitului pe salarii datorat de angajati statului (16%). Toate retinerile din salarii cu exceptia avansului, dupa efectuarea acestora, reprezinta datorii ale firmei fata de bugetul statului. Inregistrarea in contabilitate a acestei operatiuni presupune debitarea contului 421 "Personal remuneratii datorate" si creditarea conturilor cu ajutorul carora re reflecta datoriile fata de bugete (CAS, CASS, Impozit pe salarii, CFS)

Inregistrarea cheltuielilor patronale, reprezinta o serie de operatii care presupun inregistrarea unor datorii la buget, reprezentand cheltuieli fiscale ale angajatorului care se calculeaza pe baza fondului de salarii (CAS 21,5%, CASS 7%, CFS 5%, Alte contributii 1-3%). Aceasta operatiune presupune majorarea datoriilor fata de Asigurarile sociale, de sanatate si de somaj, elemente de pasiv, si majorarea cheltuielilor aferente acestora, elemente asimilate de activ. Prin urmare se vor credita conturile care reflecta datorii si se vor debita conturile care reflecta cheltuieli.

Exemplu:

a.     Societatea inregistreaza plata prin casierie a avansurilor fata de personal in valoare de 50.000.000 lei.

b.     Societatea inregistreaza fondul de salarii aferent lunii incheiate, in valoare de 150.000.000 lei.

c.      Societatea inregistreaza retinerea din salarii a CASS 6,5% datorat de angajati (150.000.000 * 6,5%=9.750.000)

d.     Societatea inregistreaza CASS 7% datorat de angajator (150.000.000 * 7%=10.500.000)

a. Plata avansuri la salarii

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Avansuri personal (creante)

Disponibilitati banesti in casierie

A

AA+x-x=PD

C

Formula contabila:


425 "Avansuri acordate personalului = 5311 "Casa in lei"    50.000.000


b. Inregistrare fond salarii

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Salarii datorate personalului

Cheltuieli cu salariile

P

AA+x=P+xC

D

Formula contabila:


641 "Cheltuieli cu salariile = 421 "Personal remuneratii    50.000.000

personalului datorate"


c. Inregistrare retinere CASS datorat de personal

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Salarii datorate personalului

CASS datorat de angajati statului

P

PA=P+x-xD

C

Formula contabila:


641 "Cheltuieli cu salariile = 4314 "Contributia angajatilor pentru 9.750.000

personalului Asig. Soc. de sanatate"


d. Inregistrare retinere CASS datorat de angajator

Elemente Implicate

A

PModificare bilantiera

conturi

D

C

Cheltuieli cu CASS

CASS datorat de angajator statului

A

PA=P+x-xD

C

Formula contabila:


6453 "Contributia angajatorului = 4313 " Contributia angajatorului    10.500.000

Pentru Asig. Soc. de Sanatate" pentru Asig. Soc. de Sanatate"


Operatiuni privind veniturile cheltuielile si rezultatele financiare

Pe tot parcursul exercitiului financiar se constata cheltuielile si veniturile care se realizeaza de catre societatea comerciala.

Cheltuielile se constata intotdeauna la momentul aparitiei lor, care este considerat a fi momentul aparitiei unui consum, indiferent de plata sumelor aferente acestora.

Veniturile se constata la momentul vanzarilor de bunuri si servicii sau la momentul aparitiei lor indiferent de incasarea lor sau transformarea lor in resurse banesti.

Atat veniturile cat si cheltuielile inregistrate in conturi se vor transfera la sfarsitul perioadei in contul de rezultate financiare.

Astfel la sfarsitul exercitiului financiar conturile de cheltuieli se crediteaza in corespondenta cu contul de rezultate iar conturile de venituri se debiteaza in corespondenta cu contul de rezultate.


Sunt tratate la capitolul referitor la rezultatele financiare

Sunt tratate la capitolul referitor la decontarile cu personalul

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact