StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Contabilitatea activelorCONTABILITATEA ACTIVELOR


Contabilitatea imobilizarilor


Un sistem contabil modern este unul bazat pe contabilitatea de angajamente; intreprinderea inregistreaza veniturile atunci cand acestea sunt castigate, iar cheltuielile atunci cand ele sunt angajate si nu in mod necesar atunci cand apare efectul monetar.

Incepand cu 1 ianuarie 1994, societatile comerciale romanesti, practica o contabilitate de angajamente. Prezentarea situatiilor financiare defineste activele imobilizate ca toate acele active care nu sunt clasificate ca active curente.Imobilizarile necorporale sunt definite ca active identificabile nemonetare, fara suport material si definite pentru utilizarea in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate altora sau pentru nevoi administrative.

Imobilizarile corporale sunt definite ca active materiale, care:

- sunt detinute de inteprindere pentru a fi utilizate in productie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor, sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si care:

- pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Imobilizarile financiare cuprind valorile financiare investite de intreprindere pe termen lung sub forma titlurilor de participare si creantelor asupra societatilor din cadrul grupului, a titlurilor sub forma de interese de participare, a creantelor din interese de participare, a titlurilor detinute ca imobilizari si a altor creante.

Amortizarea este definita ca fiind alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila, iar valoarea amortizabila este definita ca fiind costul activului sau o alta valoare substituita in situatiile financiare, din care s-a scazut valoarea reziduala. Imobilizarile financiare nu sunt supuse amortizarii, iar din categoria imobilizarilor corporale sunt excluse din sfera amortizarii terenurile.


Conturile de imobilizari

Activele imobilizate sunt evidentiate in contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 2 Conturi de imobilizari delimitate pe cele trei grupe:

20 Imobilizari necorporale

21 Imobilizari corporale

26 Imobilizari financiare.

Functia economica. Conturile de imobilizari furnizeaza informatii privind existenta si miscarea bunurilor necorporale (cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale, fondul comercial si avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie), corporale (terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier si avansuri si imobilizari corporale in curs de executie) si financiare (titluri de participare si interese de participare, alte titluri imobilizate si creante imobilizate) destinate utilizarii pe termen lung.

Functia contabila a conturilor de imobilizari este de activ (A).

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor intrate prin:

- achizitie de la terti (brevete, licente, proiecte, terenuri, constructii, titluri de participare etc achizitionate de la terti);

- productie proprie

- donatie sau aport in natura al actionarilor la capitalul social, si

- alte intrari de imobilizari.

Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor iesite prin:

- amortizarea integrala a cheltuielilor (in cazul imobilizarilor necorporale)

- scoaterea din folosinta (casarea)

- vanzarea, cedarea sau retragerea aportului in natura de la actionari, in cazul celorlalte imobilizari, si

- alte iesiri de imobilizari.

Soldul final este debitor si reflecta valoarea imobilizarilor necorporale, corporale si financiare existente in intreprindere la un moment dat.


Exemple

Tranzactia 1 La infiintare, societatea GAMA efectueaza cheltuieli de inmatriculare la Registrul Comertului si taxe de publicare in Monitorul Oficial de 1000 lei, decontate prin contul de disponibil din banca.

Analiza Tranzactia determina inregistrarea cheltuielilor de constituire (A+), concomitent cu diminuarea disponibilului din cont (A-). Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se debiteaza cu evidentierea cheltuielilor si contul 512 "Conturi curente la banci", cont bifunctional cu functie contabila de activ, se crediteaza cu diminuarea disponibilului. Formula contabila este:"Cheltuieli de constituire""Conturi curente la banci"

1000 lei


Tranzactia 2 Societatea GAMA achizitioneaza un program informatic in valoare de 500 lei de la furnizori, conform facturii.

Analiza Tranzactia determina o crestere a valorii imobilizarilor necorporale (A+), simultan cu cresterea datoriilor fata de furnizorii de imobilizari (D+).

Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" se debiteaza cu cresterea de activ si contul 404 "Furnizori de imobilizari" se crediteaza cu cresterea datoriilor.

Formula contabila este:"Alte imobilizari corporale""Furnizori de imobilizari"

500 lei


Tranzactia 3 Se inregistreaza aportul in natura al actionarilor la capitalul social, reprezentat de un teren cu valoarea de 100.000 lei.

Analiza Tranzactia determina cresterea valorii intreprinderii fata de actionari   (A-). Contul 2111 "Terenuri" se debiteaza cu cresterile de activ si 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", cont bifunctional cu functie contabila de activ la inregistrarea aportului, se crediteaza cu micsorarea creantelor intreprinderii fata de actionari. Formula contabila este:"Terenuri""Decontari cu asociatii privind capitalul"

100.000 lei


Tranzactia 4 Se achizitioneaza de la un furnizor un utilaj in valoare de 50.000 lei, conform facturii nr.337/0.10.2007.

Analiza Tranzactia determina cresterea valorii utilajelor (A+), evidentiata in debitul contului 2131 "Echipamente tehnologice" si, concomitent, o crestere a datoriilor fata de furnizorii de imobilizari (D+), care se inregistreaza in creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari". Formula contabila este:"Echipamente tehnologice""Furnizori de imobilizari"

50.000 lei

Tranzactia 5 Se obtine din productie proprie un utilaj al carui cost de productie este de 100.000 lei.

Analiza Operatia determina o crestere a imobilizarilor corporale (A+) care se inregistreaza in debitul contului 2131 "Echipamente tehnologice" si, simultan, cresterea veniturilor din productia de imobilizari (C+). Intreprinderea a efectuat o serie de cheltuieli care trebuie conectate unor venituri de marime egala in contul "Profit si pierdere". Contul pentru recunoasterea veniturilor din productie proprie este 722 "Venituri din productia de imobilizari co 959g61j rporale", care se crediteaza cu cresterea capitalurilor proprii. Formula contabila este:"Echipamente tehnologice""Venituri din productia de imobilizari corporale"

100.000lei


Tranzactia 6 Se inregistreaza in primul exercitiu financiar amortizarea in valoare de 10.000 lei, conform "Situatiei de calcul" a amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale. Din totalul amortizarii 2000 lei reprezinta amortizarea cheltuielilor de constituire si a programului informatic, iar diferenta amortizarea imobilizarilor corporale.

Analiza Are loc o crestere a cheltuielilor cu amortizarea (A+), care se inregistreaza in debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" si, simultan, in echivalenta, o crestere a amortizarii imobilizarilor (A-), reflectata in creditul conturilor 280 "Amortizarile privind imobilizarile necorporale" si 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale". Formula contabila este:"Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele"
10.000 lei

"Amortizarile privind imobilizarile necorporale"

2000 lei

"Amortizari privind imobilizarile corporale"

8000 lei


Remarca: Imobilizarile sunt evidentiate in contabilitate pe durata de viata utila la valoarea contabila de intrare. Semnificatia contabila a amortizarii este corectarea valorii imobilizarilor in contabilitate si transmiterea reducerii de valoare asupra cheltuielilor exercitiului financiar. Micsorarea valorii imobilizarilor prin uzura fizica, uzura morala si prevederii legale se inregistreaza in conturile din clasa 2, grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" (A-), in loc sa se inregistreze in creditul conturilor de imobilizari (A-). Conturile de amortizari din aceasta grupa sunt detaliate pe categorii de imobilizari.


Tranzactia 7 Conform procesului-verbal de scoatere din functiune se caseaza un utilaj, complet amortizat, cu costul de achizitie de 50.000 lei.

Analiza Tranzactia determina micsorarea valorii utilajelor intreprinderii (A-) si, concomitent, o diminuare a amortizarii corespunzatoare imobilizarii casate (A+). Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se debiteaza cu micsorarea amortizarii si 2131 "Echipamente tehnologice" se crediteaza cu costul utilajului scos din funtiune. Formula contabila este:"Amortizari privind imobilizarile corporale""Echipamente tehnologice"

50.000 lei


Tranzactia 8 Se vinde un echipament tehnologic incomplet amortizat la pretul de 20.000 lei. Costul de achizitie este de 30.000 lei, iar amortizarea inregistrata pana in momentul vanzarii este de 16.000 lei.

Analiza Tranzactia de vanzare determina doua inregistrari in contabilitate:

8.1. Vanzarea propriu-zisa. Tranzactia determina cresterea creantei intreprinderii asupra debitorului la pretul de vanzare (A+), concomitent cu evidentierea venitului din vanzarea echpamentului tehnologic (C+). Conturile utilizate sunt: 461 "Debitori diversi", cont de activ care se debiteaza cu cresterea creantei fata de cumparator si 7583 "Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital", cont de capitaluri proprii care se crediteaza cu cresterea veniturilor din vanzare. Formula contabila este:"Debitori diversi""Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital"

20.000 lei


Remarca: Vanzarea activelor imobilizate este o tranzactie mai putin frecventa, avand ca obiect acele echipamente, mijloace de transport etc. care, din diverse motive, nu mai sunt folosite de intreprindere. O asemenea tranzactie da nastere unui venit clasificat in contul de profit si pierdere, in categoria altor venituri din exploatare, iar creanta respectiva se inregistreaza in contabilitate in contul Debitori divesi.

8.2. Descarcarea de gestiune. Scoaterea din evidenta a echipamentului determina diminuarea valorii de intrare a echipamentului (A-) inregistrata in creditul contului 2131 "Echipamente tehnologice" in echivalenta cu micsorarea amortizarii (A+) in debitul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" (A-) si trecerea pe cheltuieli a costului neamortizat (C-) prin debitarea contului 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital". Formula contabila este:


"Echipamente tehnologice"

30.000 lei


"Amortizari privind imobilizarile corporale"
16.000 lei


"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"
14.000 lei


Tranzactia 9 Societatea GAMA achizitioneaza titluri de participare in valoare de 100.000 lei (1.000 actiuni cu valoare nominala de 100 lei/actiune).

Analiza Tranzactia determina cresterea valorii titlurilor de participare (A+), care se inregistreaza in debitul contului 261 "Titluri de participare detinute de filialele din cadrul grupului" si, in acelasi timp, o crestere a datoriei fata de furnizorul de imobilizari (D+), care se reflecta in creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari". Formula contabila este urmatoarea:"Titluri de participare detinute de filialele din cadrul grupului""Furnizori de imobilizari"

100.000 lei


Tranzactia 10 Societatea GAMA plateste din disponibilul existent in contul de la banca titlurile de participare achizitionate.

Analiza Tranzactia determina o micsorare a datoriei fata de furnizor (D-), reflectata in debitul contului 404 "Furnizori de imobilizari" si, concomitent, o diminuare a disponibilitatilor banesti (A-), inregistrata in creditul contului 512 "Conturi curente la banci". Formula contabila este urmatoarea:


"Furnizori de imobilizari""Conturi curente la banci"

100.000 lei


Tranzactia 11 Societatea GAMA cesioneaza titlurile de participare prin intermediul unei societati de valori mobiliare, la pretul de vanzare de 120.000 lei.

Analiza Tranzactia de vanzare determina doua inregistrari in contabilitate:

11.1. Vanzarea propriu-zisa. Tranzactia determina cresterea valorii creantelor intreprinderii fata de debitori (A+) si, concomitent, cresterea altor venituri din exploatare (C+). Contul 461 "Debitori diversi" se debiteaza cu cresterea de activ, iar contul 7583 "Venituri din vanzarea activelor si altor operatii de capital" se crediteaza cu cresterea de capitaluri proprii. Formula contabila este urmatoarea:"Debitori diversi""Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital"

120.000 lei


11.2. Descarcarea de gestiune. Scoaterea din evidenta a titlurilor de participare determina o crestere a cheltuielilor privind activele cedate (C-), care se inregistreaza in debitul contului 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital" si, concomitent, o scadere a valorii titlurilor de participare (A-) inregistrata in creditul contului 261 "Titluri de participare detinute la societati in afara grupului". Formula contabila este urmatoarea:"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital""Titluri de participare detinute la societati in afara grupului"

100.000 lei


Inregistrarea sistematica a tranzactiilor cu investitii financiare pe termen lung:


D

"Titluri de participare detinute la societati in afara grupului"

C


D"Furnizori de imobilizari"

C

100.000

100.000


100.000

100.000

RD              100.000

RC              100.000


RD              100.000

RC   100.000

TSD            100.000

TSC            100.000


TSD         100.000

TSC            100.000

D

"Debitori diversi"

C


D

"Conturi curente la banci"

C

120.000SI               150.000

100.000

RD              120.000
RC              100.000

TSD            120.000TSD    150.000

TSC            100.000


SFD            120.000SFD            50.000

D

"Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital"

C


D

"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"

C


120.000


100.000RC              120.000


RD              100.000TSC            120.000


TSD            100.000


SFC            120.000
SFD            100.0008.2. Contabilitatea stocurilor si lucrarilor in curs


Principalele tipuri de stocuri detinute de o intreprindere sunt destinate utilizarii in productie sau destinate vanzarii, fie in acelasi stadiu in care au fost procurate, fie dupa ce au suferit o prelucrare. Pentru a ilustra acest lucru, vom compara doua societati care desfasoara activitati diferite: magazinul alimentar si societatea producatoare de autoturisme. In cazul magazinului alimentar, stocurile detinute sunt bunuri achizitionate in scopul revanzarii. Ca urmare, ciclul de exploatare al magazinului alimentar poate fi sintetizat astfel:


Achizitii (intrari)

Detinere de stocuri

Vanzari (iesiri)


In acest caz stocurile pot fi evaluate facil in orice moment.

In cazul societatilor producatoare, pentru a obtine autovehicule sunt necesare consumuri de materii prime, manopera si alte elemente.

Schematic, procesul de productie poate fi prezentat astfel:


Intrari

Materii prime

Manopera

Alte cheltuieliProces


Productie

(produse in curs de fabricatie)

Iesiri


Produse finiteCiclul de exploatare cuprinde tranzactiile cu caracter curent si repetitiv dintr-o intreprindere, fiind definit ca acea perioada de timp dintre achizitia activelor destinate productiei si realizarea lor, triada aprovizionare-productie-vanzare reflectata in obtinerea de numerar sau echivalente de numerar.

Stocurile sunt bunuri sau servicii care, in mod normal, se transforma in disponibilitati banesti in decurs de un an, avand, din acest punct de vedere, atributul de active curente.

Exemple:

- materii prime si materialele cumparate participa la un singur ciclu de productie si isi transfera in intregime valoarea lor asupra bunurilor rezultate din procesul de productie (produsele finite) care, prin vanzare, se transforma in disponibilitati banesti

- stocurile destinate productiei se regasesc total sau partial in compozitia materiala a produselor rezultate din procesul de productie, in forma lor initiala sau   intr-o forma transformata

- marfurile cumparate se transforma prin vanzare in disponibilitati banesti intr-o perioada de mai putin de un an.

Stocurile sunt evidentiate in contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice din Clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie" delimitate pe cele sapte grupe:

30 "Stocuri de materii si materiale"

33 "Productia in curs de executie"

34 "Produse"

35 "Stocuri aflate la terti"

36 "Animale"

37 "Marfuri"

38 "Ambalaje".

Functia economica. Conturile de stocuri furnizeaza informatii privind existenta si miscarea stocurilor (materii prime si materiale consumabile, productia in curs de executie, produse finite si marfuri si avansuri pentru cumparari de stocuri).

Functia contabila a conturilor de stocuri este de activ (A).

Se debiteaza cu intrarile de stocuri provenind din:

- achizitii de la furnizori

- productie proprie

- donatii, plusuri cantitative la inventariere sau aport in natura al actionarilor la capitalul social

- alte intrari de stocuri.

Se crediteaza cu valoarea stocurilor iesite prin:

- consum tehnologic in activitatea de exploatare

- vanzare la terti

- donatii, minusuri cantitative la inventariere

- alte iesiri de stocuri.Soldul final este debitor si reflecta valoarea stocurilor si serviciilor aflate in cadrul intreprinderii la un moment dat.


Exemple:

Tranzactia 1 Societatea GAMA achizitioneaza materiale consumabile in valoare de 50.000 lei de la furnizori.

Analiza Tranzactia determina cresterea valorii stocului de materiale consumabile (A+) inregistrate in debitul contului 302 "Materiale consumabile" si, simultan, se recunoaste o datorie fata de furnizor (D+), reflectata in creditul contului 401 "Furnizori". Formula contabila este:"Materiale consumabile""Furnizori"

50.000 lei


Tranzactia 2 Se elibereaza pentru consum tehnologic materiale consumabile in valoare de 30.000 lei.

Analiza Eliberarea din depozit a stocurilor pentru consum determina micsorarea valorii stocului de materiale consumabile (A-), inregistrata in creditul contului 302 "Materiale consumabile" si, concomitent, consumul materialelor consumabile reprezinta momentul recunoasterii cheltuielilor de exploatare (C-) in debitul contului 602 "Cheltuieli cu materiale consumabile". Formula contabila este:"Cheltuieli cu materiale consumabile""Materiale consumabile"

30.000 lei


Tranzactia 3 Societatea GAMA achizitioneaza SDV-uri (Scule, Dispozitive, Verificatoare) in valoare de 1000 lei de la furnizori.

Analiza Tranzactia determina cresterea valorii stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar (A+) inregistrata in debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" si, simultan, se recunoaste datoria comerciala fata de furnizor (D+) in creditul contului 401 "Furnizori". Formula contabila este:"Materiale de natura obiectelor de inventar""Furnizori"

1000 lei


Tranzactia 4 Se dau in folosinta SDV-uri in valoare de 700 lei.

Analiza Darea in folosinta a SDV-urilor determina diminuarea stocului de materiale de natura obiectelor de inventar (A-) inregistrata in creditul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" si, in acelasi timp, recunoasterea cheltuielilor de exploatare (C-) reflectata in debitul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar". Formula contabila este:"Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar""Materiale de natura obiectelor de inventar"

700 lei


Tranzactia 5 Societatea GAMA achizitioneaza marfuri in valoare de 5000 lei de la furnizori.

Analiza Tranzactia determina cresterea valorii stocului de marfuri (A+) inregistrata in debitul contului 371 "Marfuri" si, simultan, recunoasterea unei datorii fata de furnizor (D+) reflectata in creditul contului 401 "Furnizori". Formula contabila este:"Marfuri""Furnizori"

5000 lei


Remarca Marfurile achizitionate la cost de achizitie se revand la pret de vanzare. Diferenta calculata intre pretul de vanzare si costul de achizitie constituie marja comerciala. Marfurile se pot evalua la cost de achizitie in comertul cu ridicata sau la pret de vanzare in comertul cu amanuntul.


Tranzactia 6 Societatea GAMA vinde marfuri clientilor la pretul de 6.500 lei, costul de achizitie 3.500 lei.

Analiza Tranzactia de vanzare determina doua inregistrari in contabilitate:

6.1. Vanzarea propriu-zisa. Tranzactia determina cresterea valorii creantelor intreprinderii fata de clienti (A+) inregistrata in debitul contului 411 "Clienti" si, concomitent, recunoasterea veniturilor din vanzarea marfurilor (C+), reflectata in creditul contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor". Formula contabila este urmatoarea:"Clienti""Venituri din vanzarea marfurilor"

6.500 lei


6.2. Descarcarea de gestiune. Scoaterea din evidenta a marfurilor determina o crestere a cheltuielilor la nivelul costului de achizitie al marfurilor vandute (C-), care se inregistreaza in debitul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile" si, concomitent, o scadere a valorii stocului de marfuri (A-) inregistrata in creditul contului 371 "Marfuri". Formula contabila este urmatoarea:"Cheltuieli privind marfurile""Marfuri"

3.500 lei


Tranzactia 7 Se transfera la depozitul societatii GAMA produsele finite obtinute in procesul de fabricatie in valoare de 100.000 lei.

Analiza Obtinerea produselor finite determina cresterea valorii stocului de produse finite (A+), care se inregistreaza in debitul contului 345 "Produse finite" si, concomitent, o crestere a veniturilor din productia proprie (C+) prin creditarea contului 711 "Variatia stocurilor". Formula contabila este:"Produse finite""Variatia stocurilor"

100.000 lei


Tranzactia 8 Societatea GAMA vinde produse finite clientilor la pretul de 120.000 lei, costul de productie 80.000 lei.

Analiza Tranzactia de vanzare determina doua inregistrari in contabilitate:

8.1. Vanzarea propriu-zisa. Tranzactia determina cresterea valorii creantelor intreprinderii fata de clienti (A+), care se inregistreaza in debitul contului 411 "Clienti" si, concomitent, recunoasterea veniturilor din vanzarea produselor finite (C+), reflectata in creditul contului 701 "Venituri din vanzarea produselor finite". Formula contabila este:"Clienti""Venituri din vanzarea produselor finite"

120.000 lei


Descarcarea de gestiune. Scoaterea din evindenta a produselor finite determina o micsorare a valorii stocului de produse finite (A-), care se inregistreaza in creditul contului 345 "Produse finite" si, concomitent, o micsorare a veniturilor din productia proprie aferente productiei vandute (C-) prin debitarea contului 711 "Variatia stocurilor". Formula contabila este urmatoarea:"Variatia stocurilor""Produse finite"

80.000 lei


Remarca: Contul 711 "Variatia stocurilor" se utilizeaza pentru evaluarea corecta a costului de productie aferent veniturilor din productia obtinuta. Dupa functia contabila, este un cont bifunctional, de capitaluri proprii. Se crediteaza cu costul standard al productiei finite sau in curs de executie si cu diferentele de pret nefavorabile, calculate si repartizate. Se debiteaza cu costul standard al productiei vandute, reulate in fabricatie si cu diferentele de pret favorabile, calculate si repartizate. La sfarsitul perioadei, soldul debitor sau creditor al contului "Variatia stocurilor" se preia la rezultatul exercitiului, ca in schema de mai jos. Se observa ca profitul se obtine tot ca diferenta intre veniturile din vanzarea productiei si cheltuielile corespunzatoare.


Contul de profit si pierdere

- Cheltuieli de exploatare, dupa natura lor:

a) aferente productiei obtinute (nevandute si vandute)

- Venituri din vanzarea produselor finite

- Variatia stocurilor:

a) soldul creditor reprezinta valoarea la cost de productie a stocurilor fabricate in perioada curenta si nevandute

b) soldul debitor reprezinta valoarea la cost de productie a stocurilor fabricate in perioada anterioara si vandute in perioada curentaContabilizarea activelor financiare


Contabilitatea creantelor


Standardul International de contabilitate defineste creantele intreprinderii ca fiind activele financiare create de intreprindere prin furnizare de bunuri sau prestare de servicii direct unui debitor, altele decat cele ce sunt initiate cu intentia de a fi vandute imediat sau in termen scurt, care trebuie clasificate ca retinute pentru tranzactionare.

Creantele pe termen scurt reprezinta active curente ale intreprinderii rezultate in urma tranzactiilor cu persoane juridice sau fizice, relatii in urma carora intreprinderea a livrat un bun, a prestat un serviciu sau a executat o lucrare si pentru care trebuie sa primeasca un echivalent valoric sau o contraprotectie, intr-o perioada de timp de pana la un an.

Creantele sunt recunoscute doar atunci cand intreprinderea devine parte a unui contract si, ca urmare, are dreptul legal de a primi numerar sau echivalente de numerar.


Conturile de creante

Creantele sunt evidentiate in contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice din clasa 4 Conturi de terti delimitate pe grupe, sau in cadrul unei grupe, de exemplu:

41 Clienti si conturi asimilate

42 Personal si conturi asimilate

43 Asigurari sociale, protectie sociala si conturi asimilate

44 Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate

Functia economica. Conturile de creante furnizeaza informatii privind existenta si miscarea valorilor in curs de decontare ale intreprinderii fata de terti (creante comerciale, creante in cadrul grupului, creante salariale, creante sociale, creante fiscale si creante diverse).

Functia contabila a conturilor de creante este de activ (A).

Se debiteaza cu costituirea creantelor din:

- vanzari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii

- avansul acordat furnizorilor de bunuri, lucrari sau servicii

- avansul acordat salariatilor

- drepturile intreprinderii fata de bugetul de stat

- drepturile asupra actionarilor din subscrierea capitalului social

- drepturile fata de terte persoane fizice sau juridice care au adus pagube intreprinderii

- alte constituiri.

Se crediteaza cu decontarea creantelor prin:

- incasarea contravalorii bunurilor, lucrarilor sau serviciilor vandute

- diminuarea creantei fata de personal prin retinerile din salarii

- anularea creantei fata de furnizori prin aparitia datoriei

- alte decontari sau anulari.

Soldul final este debitor si reflecta creantele fata de terti ale unei intreprinderi la un moment dat.


Exemple:

Tranzactia 1 Societatea GAMA inregistreaza chiria diverselor locatii in valoare de 5000 lei, conform contractelor incheiate cu tertii.

Analiza Tranzactia de inchiriere determina cresterea valorii creantelor intreprinderii fata de clienti (A+) inregistrata in debitul contului 411 "Clienti" si, concomitent, recunoasterea veniturilor din chirii (C+), reflectata in creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii". Formula contabila este:"Clienti""Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"

5000 lei


Tranzactia 2 Societatea GAMA incaseaza creanta din chirie in contul de disponibil de la banca.

Analiza Tranzactia de incasare a chiriei determina cresterea disponibilului din contul de la banca (A+), care se inregistreaza in debitul contului 512 "Conturi curente la banci" si, concomitent, o micsorare a creantei fata de clienti (A-), reflectata in creditul contului 411 "Clienti"."Conturi curente la banci""Clienti"

5000 lei


Tranzactia 3 In cursul lunii s-au acordat avansuri salariatilor in suma de 15.000 lei, din numerarul existent in casieria intreprinderii.

Analiza Acordarea avansului determina o scadere a numerarului (A-), reflectata in creditul contului 531 "Casa" si, in acelasi timp, o crestere a creantei intreprinderii fata de salariati (A+) care se inregistreaza in debitul contului 425 "Avansuri acordate salariatilor". Formula contabila este urmatoarea:"Avansuri acordate salariatilor""Casa"

20.000 lei


Remarca: Poate sa apara situatia in care intreprinderea acorda in doua transe salariile si alte drepturi cuvenite personalului.

Astfel, chenzina I acordata in a treia decada a lunii curente se plateste salariatilor ca o suma fixa care reprezinta 40% din salariu. Aceasta suma reprezinta un avans acordat salariatilor din datoria pe care urmeaza sa o constituie intreprinderea la sfarsitul lunii fata de angajati pentru serviciile prestate.

Din punct de vedere al intreprinderii, acest avans reprezinta o creanta.


Tranzactia 4 La infiintarea societatii Beta capitolul subscris de catre actionari este de 5000 lei, reprezentat de 100 de actiuni a 50 lei/ actiune valoare nominala. Din cele 100 actiuni subscrise 50 sunt actiuni pentru aport in numerar.

Analiza Subscrierea capitalului determina o crestere a creantei intreprinderii asupra actionarilor (A+), reflectata in debitul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" si, totodata, o crestere a capitalului subscris dar nevarsat (C+) care se inregistreaza in creditul contului 1011 "Capital subscris nevarsat". Formula contabila este urmatoarea:"Decontari cu asociatii privind capitalul""Capital subscris nevarsat"

5000 lei


Tranzactia 5 Actionarii depun capitalul subscris in numerar direct in contul de disponibil de la banca.

Analiza Depunerea capitalului subscris in numerar determina cresterea disponibilului in contul de la banca (A+), si scaderea dreptului de creanta a intreprinderii asupra actionarilor (A-). Formula contabila este urmatoarea:"Conturi curente la banci"

"Decontari cu asociatii privind capitalul"

2500 lei


Contabilitatea trezoreriei


Contabilitatea trezoreriei are ca obiect evidenta existentei si miscarii numerarului sau echivalentelor de numerar. In structura trezoreriei se includ: investitii financiare pe termen scurt, conturi la banci, casa, acreditive, viramente interne.

Investitiile financiare curente (titlurile de plasamente) constau in: actiuni, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni,alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate si varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt.

Conturile la banci sunt reprezentate de: valori de incasat (cecuri si efecte de incasat , efecte remise spre scontare), conturi curente la banci (conturi la banci in lei si

in valuta, sume in curs de decontare), dobanzi (de platit, de incasat), credite bancare pe termen scurt si dobanzi aferente.

Casa include: casa (in lei, in valuta) si alte valori( timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie, alte valori).

Acreditivele sunt disponibilitatile in lei sau in valuta, pastrate intr-un cont bancar distinct, la dispozitia furnizorului. Din acest cont urmeaza a se efectua plati catre furnizori, pe masura livrarii de marfuri, executarii de lucrari sau prestarii de servicii (garantia platii). Se utilizeaza in special in comertul international.

Viramentele interne reprezinta trasferurile disponibilitatilor intre conturile de trezorerie.


Conturile de trezorerie


Trezoreria este evidentiata in contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice din clasa 5 Conturi de trezorerie, delimitate pe cele 5 grupe:

50 Investitii financiare pe termen scurt

51 Conturi la banci

53 Casa

54 Acreditive

58 Viramente interne

59 Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie


Functia economica. Conturile de trezorerie furnizeaza informatii privind existenta si miscarea numerarului sau echivaletelor de numerar (investitii financiare pe termen scurt, conturi la banci, casa, acreditive, viramente interne).

Functia contabila a conturilor de trezorerie este de activ (A).

Se debiteaza cu intrarile de numerar sau echivalentul de numerar din:

- achizitii de actiuni, obligatiuni

- incasari de creante de la clienti sau debitori diversi

- aport de numerar

- depuneri de numerar aflat in casieria intreprinderii

- primirea unui credit bancar

- alte intrari de numerar sau echivalente de numerar.

Se crediteaza cu valoarea iesirilor de numerar sau echivalente de numerar prin:

- vanzare de actiuni, obligatiuni

- plati fata de furnizori, creditori diversi, bugetul statului

- transferuri de numerar, rambursari de imprumuturi

- alte iesiri de numerar sau echivalente de numerar.

Soldul final este in mod curent debitor si reflecta numerarul sau echivalentele de numerar existente in cadrul intreprinderii la un moment dat.

Remarca: Din punct de vedere al funtiei contabile, contul 512 "Conturi curente la banci" este bifunctional, ceea ce inseamna ca poate avea si sold final creditor. Aceasta situatie indica faptul ca banca a efectuat plati in numele si pentru societatea titulara a contului bancar respectiv, peste limita de suma existenta in contul de disponibilitati al intreprinderii respective, pe baza unui acord stabilit intre cele doua parti privind limita de creditare. Soldul creditor poate persista o perioada scurta de timp si doar in limita unui amunit plafon.

Exemple:

Tranzactia 1 Societatea GAMA achizitioneaza de pe piata de capital 100 de actiuni de la entitatile afiliate la pretul de cumparare de 100 lei/actiune, cu plata directa din contul de disponibilitati la banca.

Analiza Cumpararea de actiuni determina o crestere a valorii actiunilor (A+), care se inregistreaza in debitul contului 501  "Actiuni detinute la entitatile afiliate" si, concomitent, o diminuare a disponibilitatilor banesti din contul de la banca (A-) reflectata in creditul contului 512 "Conturi curente la banci". Formula contabila este urmatoarea:"Actiuni de la entitatile afiliate""Conturi curente la banci"

10.000 lei


Tranzactia 2 Se vand 50 de actiuni la pretul de vanzare de 120 lei/actiune (pret vanzare > pret cumparare), cu incasarea directa in contul de disponibil de la banca.

Analiza Tranzactia de vanzare a actiunilor determina o crestere a disponibilitatilor banesti (A+) care se inregistreaza in contul 512 "Conturi curente la banci" si, concomitent, in echivalenta, o scadere a valorii actiunilor vandute (A-), ce se inregistreaza in creditul contului 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate", precum si o recunoastere a veniturilor financiare (C+) inregistrate in creditul contului 764 "Venituri din investitii financiare cedate". Formula contabila este urmatoarea:"Conturi curente la banci"
6000 lei

"Actiuni detinute la entitatile afiliate"

5000 lei

"Venituri din investitii financiare cedate"

1000 lei

Tranzactia 3 Societatea GAMA vinde restul de 50 de actiuni la pretul de 90 lei/actiune (pret vanzare < pret cumparare).

Analiza Tranzactia de vanzare a actiunilor determina o crestere a valorii creantelor intreprinderii fata de debitori egala cu pretul de vanzare (A+), care se inregistreaza in debitul contului 461 "Debitori diversi" si, concomitent, in echivalenta, o scadere a valorii actiunilor (A-), inregistrata in creditul contului 501 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" si recunoasterea cheltuielilor financiare, a diferentei dintre pretul de vanzare mai mic si cel de cumparare mai mare (C-), ce se va inregistra in debitul contului 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate". Formula contabila este urmatoarea:"Actiuni detinute la entitatile afiliate"

5000 lei


"Debitori diversi"
4500 lei


"Cheltuieli privind investitiile financiare cedate"
500 lei


Tranzactia 4 Se incaseaza in contul de disponibil de la banca contravaloarea celor 50 de actiuni vandute.

Analiza Tranzactia de incasare determina cresterea disponibilitatilor (A+), care se inregistreaza in debitul contului 512 "Conturi curente la banci" si, simultan, diminuarea creantelor (A-), care se inregistreaza in creditul contului 461 "Debitori diversi". Formula contabila este urmatoarea:"Conturi curente la banci""Debitori diversi"

4500 lei


Tranzactia 5 Actionarii societatii GAMA depun in contul de la banca aportul subscris in numerar in valoare de 25.000 lei.

Analiza Depunerea aportului determina cresterea disponibilitatilor (A+), care se inregistreaza in debitul contului 512 "Conturi curente la banci" si, concomitent, o scadere a creantelor fata de actionari (A-), reflectata in creditul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul". Formula contabila este urmatoarea:"Conturi curente la banci""Decontari cu asociatii privind capitalul"

25.000 lei


Tranzactia 6 Societatea GAMA primeste un imprumut bancar in valoare de 50.000 lei pe o perioada de 10 luni.

Analiza Tranzactia de incasare a imprumutului determina cresterea disponibilitatilor banesti (A+), care se inregistreaza in debitul contului 512 "Conturi curente la banci" si, concomitent, o crestere a datoriilor pe termen scurt fata de banca (D+), reflectata in creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt". Formula contabila este urmatoarea:"Conturi curente la banci""Credite bancare pe termen scurt"

50.000 lei


Tranzactia 7 Societatea GAMA incaseaza de la clienti in contul de disponibil de la banca contravaloarea facturii de 10.000 lei, ca urmare a prestarii unor servicii.

Analiza Tranzactia de incasare a creantei determina majorarea disponibilitatilor (A+), care se inregistreaza in debitul contului 512 "Conturi curente la banci" si, concomitent, o micsorare a creantelor fata de clienti (A-), reflectata in creditul contului 411 "Clienti". Formula contabila este urmatoarea:"Conturi curente la banci""Clienti"

10.000 lei


Tranzactia 8 Se restituie o transa din imprumutul bancar pe termen scurt in suma de 20.000 lei.

Analiza Rambursarea unei transe din imprumut determina diminuarea datoriilor (D-), concomitent cu diminuarea disponibilitatilor banesti (A-). Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" se debiteaza cu micsorarea datoriilor, iar contul 512 "Conturi curente la banci" se crediteaza cu micsorarea disponibilitatilor. Formula contabila este urmatoarea:"Credite bancare pe termen scurt""Conturi curente la banci"

20.000 lei


Tranzactia 9 Se achita furnizorului contravaloarea facturii de 5000 lei din contul de disponibil de la banca.

Analiza Plata datoriei genereaza modificari in cadrul disponibilitatilor (A-) si datoriilor (D-). Contul 401 "Furnizori" se debiteaza cu micsorarea datoriilor in corespondenta cu contul 512 "Conturi curente la banci", care se crediteaza cu micsorarea disponibilului. Formula contabila este urmatoarea:"Furnizori""Conturi curente la banci"

5000 lei


Remarca: Transferurile de disponibilitati banesti intre conturile de trezorerie se realizeaza prin intermediul contului 581 "Viramente interne". Potrivit functiei contabile, acesta este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele transferate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (in acest caz contul de trezorerie care cedeaza scade cu suma virata, iar contul viramente interne creste cu aceeasi suma aflata in tranzit).

In creditul contului se inregistreaza sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (in acest caz contul de trezorerie care primeste creste cu suma virata, iar contul viramente interne scade cu aceeasi suma). Fiind un cont de tranzit, acesta nu prezinta sold.


Tranzactia 10 Se ridica din contul de disponibil de la banca suma de 300 lei, care este depusa in casieria unitatii.

Analiza Tranzactia de ridicare a numerarului din contul de la banca determina doua inregistrari in contabilitate.

10.1. Ridicarea numerarului din cont. Ridicarea numerarului din contul de la banca determina micsorarea disponibilului de la banca (A-) si transferarea sumei in alt element de trezorerie (A+). Conturile utilizate sunt 512 "Conturi curente la banci", care se crediteaza cu diminuarea de disponibil si 581 "Viramente interne", care se debiteaza cu cresterea sumei transferate intern. Formula contabila este urmatoarea:"Viramente interne""Conturi curente la banci"

5000 lei


Depunerea numerarului in casa. Depunerea numerarului in caseria intreprinderii determina transferarea sumei din contul de trezorerie interimar (A-) si cresterea numerarului (A+). Conturile utilizate sunt: 581 "Viramente interne" care se crediteaza cu micsorarea sumei transferate si 531 "Casa", care se debiteaza cu cresterea de numerar. Formula contabila este urmatoarea:"Casa""Viramente interne"

5000 lei


Tranzactia 11 Se depune la banca suma de 1000 lei rezultata din incasari diverse in numerar.

Analiza Tranzactia de depunere a numerarului in contul de la banca determina doua inregistrari in contabilitate:

11.1. Ridicarea numerarului din casa. Iesirea numerarului din casa determina micsorarea disponibilului (A-) si transferarea sumei intr-un alt cont de trezorerie (A+). Conturile utilizate sunt 531 "Casa", care se crediteaza cu micsorarea numerarului si 581 "Viramente interne" care se debiteaza cu cresterea sumei transferate interimar. Formula contabila este urmatoarea:"Viramente interne""Casa"

1000 lei


11.2. Depunerea numerarului in banca. Depunerea numerarului in contul de la banca determina transferarea sumei din contul de trezorerie interimar (A-) si cresterea disponibilitatilor in contul de la banca (A+). Conturile utilizate sunt 581 "Viramente interne", care se crediteaza cu micsorarea sumei transferate si 512 "Conturi curente la banci", care se debiteaza cu cresterea de disponibil. Formula contabila este urmatoarea:"Conturi curente la banci""Viramente interne"

1000 lei
Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare in lei sau in valuta se efectueaza cu respectarea regulamentului operatiunilor de casa  emis de BNR si altor reglementari emise in acest scop. Pentru pierderea de valoare a titlurilor de plasament, la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii se constituie ajustari pe seama cheltuielilor.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact