StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Analiza si functiunea contabila a conturilor de stocuri si productie in curs de executie

Analiza si functiunea contabila a conturilOR   DE STOCURI SI productie IN CURS DE EXECUTIE

1. STRUCTURA SI EVALUAREA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Structura stocurilor cuprinde urmatoarele elemente:

Materii prime - sunt acele bunuri care participa direct la fabricarea produselor si se gasesc integral sau partial in produsul finit, atat sub aspect material cat si cu intreaga valoare;Materiale consumabile - sunt acele materiale care participa direct sau ajuta la fabricarea produselor finite, fara a se regasi, de regula, in continutul noului produs (materiale auxiliare, combustibil 959b15j i, piese de schimb, seminte, materiale de plantat, furaje, etc.).

Produsele - sunt bunuri obtinute din procesul de productie, fiind destinate a fi vandute tertilor sau a fi consumate in unitate. In categoria produselor se cuprind:

semifabricatele - sunt acele bunuri care au parcurs o faza (sectie) a procesului tehnologic si care urmeaza sa treaca intr-o alta faza (sectie) tehnologica sau se livreaza tertilor ca atare.

produsele finite - sunt bunurile care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si pot fi depozitate si apoi vandute tertilor.

produse reziduale - sunt bunuri ramase din procesul de productie si care pot fi valorificate, cum ar fi: deseurile, rebuturile, materiale recuperabile, etc.

Productia in curs de executie sau productia neterminata este acea productie care nu a parcurs toate fazele procesului de fabricatie sau carora nu li s-au efectuat probele si receptia tehnica. La sfarsitul lunii productia neterminata se determina prin inventariere pe baza metodelor tehnice de constatare a stadiului efectuarii operatiilor tehnologice.

Animalele si pasarile - cuprind animalele nascute si cele tinere de la toate speciile de animale, crescute si folosite pentru reproductie sau puse la ingrasat pentru a fi valorificate: coloniile de albine precum si animale pentru productia de lapte, carne, lana, blana.

Marfurile - cuprind bunuri materiale pe care unitatea patrimoniala le cumpara in scopul revanzarii lor in starea in care au fost achizitionate

Toate aceste stocuri, cu exceptia productiei in curs de executie, se pot afla, la un moment dat, in intreprindere sau date altor intreprinderi pentru pastrare sau prelucrare si care sunt evidentiate separat.

Evaluarea stocurilor si a productiei in curs de executie se face astfel:

a.La intrarea in patrimoniu stocurile se evalueaza si inregistreaza in contabilitate pe categorii de bunuri astfel:

pentru stocurile procurate din afara cu titlu oneros la cost de achizitie

pentru bunurile produse in unitatea patrimoniala la cost de productie

pentru bunurile aduse ca aport in natura la constituirea capitalului social se evalueaza la valoarea de aport, stabilita prin expertiza tehnica

pentru bunurile dobandite cu titlu gratuit sau prin donatie la valoarea de utilitate stabilita in functie de pretul pietei, starea si amplasarea bunurilor respective

creantele si datoriile se evalueaza la valoarea lor nominala inscrisa in documentele justificative

Aceste valori cu care se inregistreaza bunurile in contabilitate la intrare se numesc valori de intrare sau valori contabile.

Costurile stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si productiei, precum si alte costuri suportate pentru aducerea stocurilor in forma si locul in care se gasesc.

Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile si al acelor bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale, ceea ce presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Bunuri fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.

b.La iesirea din patrimoniu, bunurile se evalueaza si inregistreaza in contabilitate la trei feluri de costuri, determinate prin metode specifice si anume:

costul mediu ponderat (CMP) calculat la sfarsitul lunii sau dupa fiecare intrare, ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatea intrata

Relatia de calcul:

Valoarea iesirilor = Cantitatea iesita x CMP

metoda "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) prin care bunurile iesite din unitate se evalueaza la cost de achizitie (sau de productie) al primei intrari sau a primului lot intrat. Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului urmator, in ordine cronologica.

metoda "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO) prin care bunurile iesite din gestiune se evalueaza la cost de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior in ordine cronologica.

In functie de specificul activitatii pentru determinarea costului, unitatile pot folosi de asemenea metoda costului / pretului standard in activitati de productie sau metoda pretului cu amanuntul in comertul cu amanuntul.

Preturile standard, care sunt preturi prestabilite, determinate pe baza preturilor medii ale bunurilor respective, trebuie revizuite si ajustate periodic.

In cazul utilizarii preturilor standard, unitatile trebuie sa evidentieze separat diferentele de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie.

Diferentele de pret, astfel stabilite, la intrarea bunurilor respective in gestiune se repartizeaza proportional, atat asupra bunurilor iesite, cat si asupra stocurilor ramase in gestiune, operatie care se face cu ajutorul unui coeficient de repartizare (K) calculat astfel:


K =


sold initial diferente de pret


diferente de pret aferente intrarilor in cursul perioadei cumulate de la inceput de an

soldul initial al stocurilor la pret de inregistrare


valoarea intrarilor in cursul perioadei la pret de inregistrare cumulat de la inceputul anului

 

Diferenta afernta iesirilor = valoarea iesirilor la pret de inregistrare x K.        

Coeficientul rezultat se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite. La sfarsitul lunii, soldul conturilor de diferente se cumuleaza cu soldul conturilor de stocuri, determinandu-se astfel valoarea stocurilor la pret de achizitie sau cost de productie, dupa caz.

Evaluarea productiei in curs de executie se face la cost de productie calculat ca diferenta dintre totalul cheltuielilor de productie efectuate si costul efectiv al productiei obtinute.

Metoda pretului cu amanuntul este folosita in comertul cu amanuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru care nu este practic sa se foloseasca alte metode. Costul produselor vandute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare a stocurilor.

Potrivit articolului 13 alineatul 2 din legea contabilitatii, contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin:

a.metoda inventarului permanent care presupune inregistrarea tuturor operatiilor de intrare si iesire si permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor atat cantitativ cat si valoric.

b.metoda inventarului intermitent care consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. In acest caz iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final determinat pe baza inventarierii. Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la valoare mai mare decat valoarea ce se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizata neta prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.

2. CONTURILE DE STOCURI PRIVIND MATERIILE PRIME, MATERIALELE CONSUMABILE sI OBIECTELE DE INVENTAR

Pentru contabilizarea existentei si miscarii materiilor prime, a materialelor auxiliare si a obiectelor de inventar se utilizeaza urmatoarele conturi:

Contul 301 "Materii prime"

tine evidenta existentei si miscarii materiilor prime

dupa functia contabila este un cont de activ

se debiteaza cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiunea intreprinderii prin achizitionarea de la terti, aport in natura la capital, primite cu titlu gratuit, plus la inventar, alte cai

se crediteaza cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite din gestiune prin consum, vandute ca atare, donatii, lipsa la inventar, pierderi din calamitati, alte cai

soldul debitor reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc la un moment dat.

Contul 302 "Materiale consumabile"

tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile

se dezvolta in conturi sintetice de gradul II, functie de structura materialelor consumabile, de la 3021 la 3028

dupa functia contabila este un cont de activ

se debiteaza cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitii de la terti, aport in natura la capital, primite cu titlu gratuit, plusuri la inventariere, alte cai

se crediteaza cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile iesite din gestiune prin consum, vandute ca atare, donatii, lipsa la inventar, pierderi din calamitati, alte cai

soldul debitor reprezinta valoarea materialelor consumabile la pret de inregistrare existente in stoc la un moment dat.

Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

tine evidenta existentei si miscarii materialelor de natura obiectelor de inventar

este un cont de activ

se debiteaza cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune, prin achizitii de la terti, aduse ca aport in natura la capitalul social, constatate plus la inventar, primite cu titlu gratuit, obtinute din productie proprie, sau alte cai

se crediteaza cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta, lipsa la inventar, pierderi din deprecieri, vandute ca atare, trimise la terti, donatii, retrase de actionari, alte cai

soldul debitor reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.

Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale"

tine evidenta diferentelor intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie aferent materialelor prime si materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiunea intreprinderii

sub aspect economic realizeaza colectarea si repartizarea diferentelor de pret

dupa functia contabila este un cont de activ

se debiteaza cu diferentele de pret colectate cu ocazia achizitionarii materiilor prime si materialelor

se crediteaza cu diferentele de pret repartizate asupra valorii materiilor prime si materialelor iesite din gestiune

soldul debitor reflecta diferentele de pret aferente stocurilor de materii prime si materiale existente in intreprindere

NOTA: in situatia aplicarii metodei inventarului intermitent,

stocurilor existente la inceputul exercitiului financiar precum si

intrarile in cursul perioadei de materii prime, materiale

consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar se

inregistreaza in debitul conturilor de cheltuieli:

601 "Cheltuieli cu materii prime"

602 "Cheltuieli cu materiale consumabile"

603 "Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar

Conturile 301, 302, 303 se debiteaza numai la sfarsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc, stabilita pe baza inventarierii prin creditul conturilor 601, 602, 603.

Operatii inregistrate in contabilitate privind stocurile de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar:

1. O societate comerciala se aprovizioneaza cu materii prime de la furnizori la cost de achizitie de 10.000 lei, T.V.A. 19%

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

materii prime.. + A

T.V.A deductibila. + A

furnizori. + P

2.relatia bilantiera de modificare (de volum).. A + c = P + c

3.Conturi corespondente din operatie:

301 "Materii prime" se debiteaza

4426 "T.V.A. deductibila" se debiteaza

401 "Furnizori" se crediteaza

4.formula contabila:


1.900


Materiile prime se dau in sectii pentru consum

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

materii prime - A

cheltuieli cu materii prime + A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

301 "Materii prime" se crediteaza

601 "Cheltuieli cu materia prima" se debiteaza

4.Formula contabila:


3. Societatea se aprovizioneaza cu materiale consumabile, costul de achizitie este de 4.000 lei, T.V.A. 19%

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

- materiale consumabile + A

T.V.A. deductibila + A

furnizori. + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturi corespondente din operatie:

302 "Materiale consumabile" se debiteaza

-4426 "T.V.A. deductibila", se debiteaza

401 "Furnizori" se crediteaza

4.Formula contabila:
4. Materialele consumabile se dau in consum in totalitate.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

materiale consumabile. - A

cheltuielile cu materialele consumabile. + A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

302 "Materiale consumabile" se crediteaza

602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se debiteaza

4.Formula contabila:


5. Societatea achizitioneaza materiale de natura obiectelor de inventar de la furnizori; cost de achizitie 8.000 lei, T.V.A. 19%

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

materiale de natura obiectelor de inventar + A

T.V.A. deductibila + A

Furnizori + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debiteaza

4426 "T.V.A. deductibila" se debiteaza

401 "Furnizori" se crediteaza

4.Formula contabila:
6. Materialele de natura obiectelor de inventar se dau in totalitate in sectie pentru folosinta incluzandu-se pe cheltuieli.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

materiale de natura obiectelor de inventar. - A

cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar. + A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se crediteaza

603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se debiteaza

4.Formula contabila:


3. CONTURI DE PRODUSE

Principalele conturi utilizate pentru evidentierea produselor sunt:

Contul 331 "Produse in curs de executie"

tine evidenta produselor care nu au trecut prin toate fazele de fabricatie prevazute in procesul tehnologic, precum si a produselor nesupuse probelor tehnologice

are functie contabila de activ

se debiteaza la sfarsitul lunii prin inregistrarea productiei in curs de executie la cost de productie, determinata pe baza de inventariere;

se crediteaza la inceputul lunii urmatoare prin scaderea din gestiune a productiei in curs de executie;

soldul debitor arata valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul lunii.

Contul 341 "Semifabricate"

tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate

este un cont cu functie contabila de activ:

se debiteaza cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiunea unitatii, din productie proprie, aduse de la terti, plusuri la inventar, alte cai

se crediteaza cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor iesite din gestiune; vandute, consumate in aceeasi unitate, trimise la terti, lipsa la inventar, distruse de calamitati

soldul debitor reflecta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc

Contul 345 "Produse finite"

tine evidenta stocurilor de produse finite si a miscarii acestora

este un cont cu functie contabila de activ

se debiteaza cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune, obtinute din procesul de productie, constatate plus la inventar, aduse de la terti, alte cai

se crediteaza cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite iesite din gestiune prin vanzare, lipsuri constatate, pierderi din calamitati si alte iesiri

soldul debitor reflecta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc

Contul 346 "Produse reziduale"

Functioneaza asemanator contului 345

Contul 348 "Diferente de pret la produse"

tine evidenta diferentelor de pret intre pretul standard (prestabilit) si costul de productie a semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale determinat la sfarsitul lunii; diferentele pot fi favorabile cand costul efectiv este mai mic decat pretul standard si se inregistreaza in rosu, sau nefavorabile cand costul efectiv este mai mare decat costul standard si se inregistreaza in negru

are functie contabila de activ

se debiteaza cu diferentele de pret favorabile (in rosu) sau nefavorabile (in negru) aferente produselor obtinute din productia proprie

se crediteaza cu diferentele de pret favorabile (in rosu) sau nefavorabile (in negru) aferente produselor iesite din gestiunea unitatii

soldul debitor reflecta diferentele de pret favorabile sau nefavorabile aferente produselor aflate in stoc.

Operatii inregistrate in contabilitate privind conturile de produse

1. La sfarsitul lunii intreprinderea inregistreaza productia in curs de executie determinata pe baza inventarierii, la cost de productie in suma de 50.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

productia in curs de executie +A

variatia stocurilor de productie. +P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

331 "Productia in curs de executie" se debiteaza

711 "Variatia stocurilor" se crediteaza

4.Formula contabila:


2. La inceputul lunii urmatoare productia in curs de executie isi continua procesul de fabricatie si, deci, se scade din gestiune.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

productia in curs de executie - A

venituri din variatia stocurilor de produse.. - P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

331 "Produse in curs de executie" se crediteaza

711 "Variatia stocurilor" se debiteaza

4.Formula contabila:3. Se obtin din procesul de productie produse finite la cost de productie de 100.000 lei si semifabricate la cost de productie de     40.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

produse finite. + A

semifabricate.. + A

venituri din variatia stocurilor. + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

345 "Produse finite" se debiteaza

341 "Semifabricate" se debiteaza

711 "Variatia stocurilor" se crediteaza

4.Formula contabila:

4.Produsele finite se vand clientilor, pretul de vanzare 150.000 lei, T.V.A. colectata 19%

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

clienti. + A

venituri din vanzarea produselor + P

T.V.A. colectata. + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

411 "Clienti" se debiteaza

701 "Venituri din vanzarea produselor finite" se crediteaza

4427 "T.V.A. colectata", se crediteaza

4.Formula contabila:
6. Se descarca gestiunea de produse cu valoarea la cost de productie a produselor vandute si cu diferentele aferente.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

produse finite.. - A

venituri din variatia stocurilor.. - P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

345 "Produse finite" se crediteaza

711 "Variatia stocurilor" se debiteaza

4.Formula contabila:3457. Se incaseaza prin banca, de la clienti, contravaloarea produselor vandute cu suma de 178.500 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

clienti.. - A

disponibilitati la banca in lei + A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

411 "Clienti" se crediteaza

5121 "Conturi la banci in lei" se debiteaza

4.Formula contabila:


8. Produse finite utilizate in intreprindere pentru protocol la cost de productie de 5.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

cheltuieli de protocol.. + A

produse finite.. - A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

345 "Produse finite", se crediteaza

623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se debiteaza

4.Formula contabila:


9. Produse finite predate unei persoane juridice cu titlu gratuit la cost de productie de 10.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

cheltuieli privind donatiile si subventiile acordate + A

produse finite.. - A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

6582 "Donatii si subventii acordate" se debiteaza

345 "Produse finite", se crediteaza

4.Formula contabila:


Nota: Concomitent cu aceasta inregistrare de scadere din gestiune a

produselor finite donate se inregistreaza si T.V.A. colectata asupra

cheltuielilor prin formula contabila.


10. Se inregistreaza lipsuri de produse finite la inventariere care nu sunt imputabile in valoare de 15.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

produse finite.. - A

venituri din variatia stocurilor.. - P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum) A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

345 "Produse finite" se crediteaza

711 "Variatia stocurilor" se debiteaza

4.Formula contabila:


4. CONTURI DE MARFURI

Contul 371 "Marfuri"

tine evidenta existentei si miscarii marfurilor aflate in depozite, in unitatile de desfacere cu amanuntul si de alimentatie publica

are functie contabila de activ

se debiteaza cu pretul de inregistrare al marfurilor intrate in gestiunea unitatii prin achizitie de la furnizori, aport la capital sau din alte surse

se crediteaza cu pretul de inregistrare al marfurilor iesite din gestiune prin vanzare, date in custodie, lipsuri la inventar, pierderi din calamitati si alte destinatii

soldul debitor reflecta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc.

Contul 378 "Diferente de pret la marfuri"

Este un cont rectificativ ala valorii de inregistrare a marfurilor

tine evidenta adaosului comercial aferent marfurilor existente in gestiunea unitatii;

are functie contabila de pasiv

se crediteaza cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiunea unitatii

se debiteaza cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vandute

soldul creditor reflecta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor existente in stoc.

Operatii inregistrate in contabilitate privind marfurile:

1. O unitate comerciala cu ridicata achizitioneaza marfuri de la furnizori, cost de achizitie 120.000 lei, T.V.A. deductibila 19%.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

marfuri.. + A

T.V.A. deductibila + A

furnizori. + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

371 "Marfuri" se debiteza

4426 "T.V.A. deductibila" se debiteaza

401 "Furnizori" se crediteaza

4.Formula contabila:
2. Marfurile se vand catre o unitate comerciala cu amanuntul; pretul de vanzare 150.000 lei, T.V.A. la vanzare 19% (150.000 x 19% = 28.500)

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

clienti. + A

venituri din vanzarea marfurilor. + P

T.V.A. colectata. + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturi corespondente din operatie:

411 "Clienti" se debiteaza

707 "Venituri din vanzarea marfurilor" se crediteaza

4427 "T.V.A. colectata" se crediteaza

4.Formula contabila:
3. Se descarca gestiunea depozitului cu valoarea la cost de achizitie a marfurilor vandute (120.000 lei)

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

marfuri - A

cheltuieli privind marfurile.. + A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturile corespondente din operatie:

371 "Marfuri" se crediteaza

607 "Cheltuieli privind marfurile" se debiteaza

4.Formula contabila:


4. Unitatea comerciala cu amanuntul inregistreaza valoarea marfurilor achizitionate de la intreprinderea comerciala cu ridicata; cost de achizitie 150.000 lei, T.V.A. 19%

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

marfuri.. + A

T.V.A. deductibila + A

furnizori. + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

371 "Marfuri" se debiteaza

4426 "T.V.A. deductibila" se debiteaza

401 "Furnizori" se crediteaza

4.Formula contabila:
5. Unitatea comerciala cu amanuntul, care tine evidenta marfurilor la pret cu amanuntul, inregistreaza adaosul comercial de 30%, T.V.A. neexigibila 19% aferenta marfurilor intrate in gestiune.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

marfuri.. + A

adaosul comercial (inregistrat ca diferenta de pret
la marfuri). + P

T.V.A. neexigibila. + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

371 "Marfuri" se debiteaza

378 "Diferente de pret la marfuri" se crediteaza

4428 "T.V.A. neexigibila" se crediteaza

4.Formula contabila:
6. Vanzarea marfurilor in numerar din unitatea de desfacere cu amanuntul catre populatie (pret de vanzare 150.000 + 45.000 =    195.000 lei).

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

casa in lei. + A

venitul din vanzarea marfurilor.. + P

T.V.A. colectata. + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturile corespondente din operatie:

5311 "Casa in lei" se debiteaza

707 "Venituri din vanzarea marfurilor" se crediteaza

4427 "T.V.A. colectata" se crediteaza

4.Formula contabila:
Se descarca gestiunea magazinului cu amanuntul cu marfurile

vandute.

Analiza contabila a operatiei:

1. Natura operatiei

marfuri - A

cheltuieli privind marfurile.. + A

adaosul comercial (diferenta de pret la marfuri). - P

T.V.A. neexigibila.. - P

2.Operatia produce doua modificari in structura bilantului:

prima modificare in structura activului A + c -m = P

a doua modificare de volum. A - m = P - m

3.Conturile corespondente din operatie:

371 "Marfuri" se crediteaza

607 "Cheltuieli privind marfurile" se debiteaza

378 "Diferente de pret la marfuri" se debiteaza

4428 "T.V.A. neexigibila" se debiteaza

4.Formula contabila:

5. Conturi de stocuri aflate la terTi

Contul 351 "Materii si materiale aflate le terti"

tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti.

este un cont de activ

se debiteaza cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti (pentru prelucrare, pastrare sau aflate in curs de aprovizionare)

se crediteaza cu valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune de la terti precum si a celor constatate lipsa la inventar sau distruse de calamitati

soldul debitor reprezinta valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti

Pentru evidenta existentei si miscarii celorlalte bunuri materiale de natura stocurilor aflate la terti se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice:

354 "Produse aflate la terti"

356 "Animale aflate la terti"

357 "Marfuri aflate la terti"

358 "Ambalaje aflate la terti"

Toate aceste conturi sunt conturi de activ si functioneaza asemanator contului 351.

Operatiuni inregistrate in contabilitate privind stocurile aflate la terti

1. Materiale consumabile trimise la terti pentru a fi prelucrate si transformate in materiale de natura obiectelor de inventar cu valoarea de 20.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

materii si materiale aflate la terti + A

materiale consumabile. - A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A + c - m = P

3.Conturi corespondente:

351 "Materii si materiale" se debiteaza

302 "Materiale consumabile" se crediteaza

4.Formula contabila:


2. Dupa prelucrarea materialelor consumabile si transformarea in materiale de natura obiectelor de inventar acestea reintra in gestiunea unitatii.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

materiale de natura obiectelor de inventar........+A

materiale aflate la terti.................- A

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura)...A + c - m= P

3.Conturi corespondente:

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debiteaza

351 "Materii si materiale aflate la terti" se crediteaza

4.Formula contabila:6. Conturi de ajustari pentru deprecierea stocului Si producTiei In curs de execuTie

Conturile de provizioane privind deprecierea stocurilor sunt:

391 "Ajustari pentru deprecierea materiilor prime"

392 "Ajustari pentru deprecierea materialelor"

393 "Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie"

394 "Ajustari pentru deprecierea produselor"

395 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti"

396 "Ajustari pentru deprecierea animalelor"

397 "Ajustari pentru deprecierea marfurilor"

398 "Ajustari pentru deprecierea ambalaje"

Aceste conturi tin evidenta constituirii, de regula la sfarsitul exercitiului financiar, a ajustarilor privind deprecierea stocurilor precum si a diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii.

sunt conturi de pasiv

se crediteaza cu ajustarile constituite sau suplimentare, pe seama cheltuielilor

se debiteaza cu diminuarea sau anularea ajustarilor, prin trecerea lor la venituri

soldul creditor reprezinta valoarea ajustarilorconstituite existente la sfarsitul perioadei

Operatii inregistrate in contabilitate privind ajustarile pentru deprecierea stocurilor

1. La sfarsitul exercitiului financiar societatea constituie o ajustare pentru deprecierea materiilor prime in suma de 50.000 lei.

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante            + A

ajustari privind deprecierea materiilor prime + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de volum). A + c = P + c

3.Conturi corespondente:

6814 "Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante" se debiteaza

391 "Ajustarile privind deprecierea materialelor prime" se crediteaza

4.Formula contabila:


2. La sfarsitul exercitiului urmator societatea anuleaza ajustarea constituita, el ramanand fara obiect (materiile prime au fost consumate).

Analiza contabila a operatiei:

1.Natura operatiei

ajustare pentru deprecierea materiilor prime. - P

venituri din ajustaripentru deprecierea
activelor circulante + P

2.Relatia bilantiera de modificare (de structura) A = P + c - m

3.Conturi corespondente:

391 "Ajustari pentru deprecierea materiilor prime" se debiteaza

7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante" se crediteaza

4.Formula contabila:


Nota

Aceleasi inregistrari se fac si in cazul suplimentarii respectiv

diminuarii ajustarilor

2. La fel se procedeaza si pentru inregistrarea ajustarolor

pentru deprecierea celorlalte elemente de active circulante din grupa 39, utilizandu-se conturile corespunzatoare.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact