StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Contabilitatea formarii si valorificarii stocurilorContabilitatea formarii si valorificarii stocurilor

v.1. continutul si structura stocurilor

            Stocurile cuprind bunurile si serviciile care intervin in ciclul curent de exploatare al intreprinderii destinate fie pentru a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, fie pentru a fi consumate la prima lor utilizare.

A  P 


Imobilizari - necorporale 646j98g

 corporale

financiare

Active circulante

  -stocurile

  -creantele

  -disponibilitatile

           

In cadrul stocurilor se cuprind:

- marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii

- materiile prime care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit, integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformate

- materialele  consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, etc) care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare, fara a se regasi de regula in produsul finit

- materialele de natura obiectelor de inventar

- produsele, respectiv:

- semifabricatele, prin care intelegem produse al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii sau se livreaza tertilor

            - produsele finite, adica produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor

            - rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile

- animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate

- ambalajele, care includ ambalajele refolosibile achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii

- productia in curs de executie, care reprezinta productia ce nu a trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime; in cadrul productiei in curs de executie se cuprind si lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate

            In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie pentru prelucrare sau in consignatie la terti care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.

v.2. Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii stocurilor

1. Obiective:

-        urmarirea si controlul programului de aprovizionare

-        asigurarea integritatii stocurilor la locul de depozitare si urmarirea permanenta a miscarii lor

-        asigurarea delimitarii cheltuielilor de transport-aprovizionare de valoarea stocurilor

-        inregistrarea si controlul valorificarii stocurilor de marfuri si a altor stocuri destinate vanzarii

-        evidenta si urmarirea produselor in procesul obtinerii acestora

-        evidenta credibila a stocurilor si determinarea influentelor asupra patrimoniului si a rezultatelor prin aplicarea principiilor prudentei si a continuitatii activitatii

-        asigurarea realizarii cerintelor standardului international de contabilitate numarul 2 ® Contabilitatea stocurilor

2. Factorii specifici luati in considerare la organizarea contabilitatii stocurilor:

-        marimea intreprinderii

-        structura organizatorica si functionala a gestiunilor de stocuri

-        decalajul intre aprovizionarea si receptia bunurilor primite

-        decalajul dintre vanzarea si livrarea efectiva a bunurilor vandute

-        sursele de provenienta ale stocurilor

-        modul de evaluare al stocurilor

v.3. Organizarea contabilitatii stocurilor

            In sfera organizarii contabilitatii stocurilor se cuprind: clasificarea si codificarea, evaluarea stocurilor, organizarea documentatiei primare si a evidentei operative, organizarea contabilitatii analitice si sintetice.

1. Clasificarea si codificarea stocurilor

            Clasificarea si codificarea stocurilor se realizeaza dupa doua criterii principale astfel:

a) dupa natura fizica a bunurilor de natura stocurilor

- se realizeaza pe categorii, grupe, subgrupe, clase, delimitand stocurile care au insusiri si caracteristici comune

b) dupa succesiunea derularii lor in cadrul activitatii de exploatare, respectiv dupa destinatia acestora - clasificarea stocurilor are in vedere destinatia lor in activitatea de exploatare pe baza principiului gruparii, omogenizarii si generalizarii, astfel se formeaza structura stocurilor incepand cu materiile prime si materialele si terminand cu stocurile de produse, marfuri, ambalaje

2. Reguli privind evaluarea stocurilor

            La evaluarea stocurilor se aplica regulile generale de evaluare corespunzatoare momentelor principale ale starii lor in patrimoniu, respectiv evaluarea la intrarea in patrimoniu, la iesirea din patrimoniu, la inventariere si la bilant.

            Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu se face la costul de achizitie sau costul de productie.

            Evaluarea stocurilor la inventariere se face la valoarea actuala sau de utilitate, denumita si valoare de inventar.

            Evaluarea stocurilor in bilant se face in principiu la valoarea contabila/de intrare a acestora, iar pentru stocurile care au suferit deprecieri si pentru care s-au constatat si inregistrat provizioane - la valoarea actuala mai mica decat valoarea contabila.

3. Metode de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu

            La iesirea din patrimoniu stocurile sunt evaluate cu pretul sau valoarea de intrare a acestora.

            In situatia in care nu pot fi identificate preturile de intrare a stocurilor se recomanda diferite metode de estimare a stocurilor iesite, si anume:

a)     metoda primului intrat, primul iesit (FIFO)

b)     metoda costul mediu ponderat (CMP)

c)      metoda ultimul intrat, primul iesit (LIFO)

Potrivit metodei FIFO bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). (!!! Stocul initial este prima intrare!!!) Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator in ordine cronologica.

Metoda CMP presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare intrare.

Potrivit metodei LIFO bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior in ordine invers cronologica.

Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elementele similare de natura stocurilor de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri, in notele explicative, la situatiile financiare, trebuie sa prezinte urmatoarele informatii: motivul schimbarii metodei si efectele sale asupra rezultatului.

4. Organizarea documentelor primare si a evidentei operative 

            Stocurile, in gestiunea intreprinderii, ocazioneaza numeroase operatii care pot fi grupate in:

-        aprovizionare si depozitare

-        consum si valorificare

-        inventariere

Toate aceste operatii trebuiesc consemnate in documente primare si evidente operative specifice. Pentru a organiza sistemul de documente se elaboreaza nomenclatorul de documente si graficul de circulatie al fiecarui document de la intocmirea sau intrarea in societate pana la arhivare.

Pentru achizitia de stocuri, documentele primare sunt:

-        avizul de insotire

-        factura

-        nota de intrare-receptie

-        nota de receptie si constatare de diferente, daca la receptie se constata diferente care se comunica si furnizorului in vederea solutionarii situatiei constatate

Pentru operatii de transfer si miscare interna a stocurilor avem bonul de predare-transfer-restituire.

Pentru operatii de consum a stocurilor avem bonul de consum.

Pentru materialele trimise la terti pentru prelucrare avem avizul de insotire, cu mentiunea scopului expedierii.

Pentru vanzare avem documentele: dispozitie de livrare, aviz de insotire, factura.

            Evidenta operativa a stocurilor se realizeaza la nivelul depozitelor (gestiunilor) prin fisa de magazie si raportul de gestiune, iar la nivelul societatii prin registrul stocurilor.

5. Metode de organizare a contabilitatii analitice a stocurilor

            Contabilitatea analitica a stocurilor, in functie de specificul intreprinderii si de nevoile proprii de informare, poate fi organizata folosind urmatoarele metode:

a)     metoda operativ-contabila sau pe solduri - care consta in tinerea la locul de depozitare a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar in contabilitate a evidentei valorice desfasurate pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor pe grupe sau subgrupe de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se asigura lunar prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor.

b)     metoda cantitativ-valorica - consta in tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare, iar in contabilitate a evidentei cantitative si valorice. Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la depozite si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic de la contabilitate.

c)      metoda global-valorica - consta in tinerea evidentei numai valoric atat la nivelul gestiunii, cat si in contabilitate. Aceasta metoda se aplica in principal pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si pentru alte bunuri in cadrul unitatilor care nu au dotarea tehnica de calcul corespunzatoare.

6. Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor

            Aceasta presupune alegerea metodei de contabilitate sintetica si a formei de contabilitate.

A. Metoda inventarului permanent

- consta in inregistrarea tuturor operatiilor de intrare si iesire in conturi sintetice de stocuri si, pe aceasta baza, stabilirea si cunoasterea permanenta a stocului cantitativ si valoric, sau numai valoric

B. Metoda inventarului intermitent

- consta in faptul ca aprovizionarea si formarea stocurilor se considera ca un proces menit sa asigure cantitatile necesare pentru consum, respectiv utilizare, astfel ca stocarea materiilor prime, materialelor, marfurilor constituie o faza intermediara tranzitorie care poate fi chiar eliminata

            Stocurile aprovizionate sau obtinute sunt considerate ca fiind ca si consumate, valoarea lor fiind inregistrata direct in conturile de cheltuieli curente ale exercitiului. Apelarea la conturile de stocuri se face la sfarsitul exercitiului (lunii) cand sunt inventariate stocurile ramase neconsumate, valoarea lor fiind trecuta in conturile din clasa 3 prin diminuarea corespunzatoare a cheltuielilor.

            La inceputul exercitiului urmator (lunii urmatoare) se readuc stocurile respective pe cheltuielile curente urmand sa se reia procesul pentru noul exercitiu de activitate. Aceasta metoda se recomanda pentru intreprinderile mici si mijlocii si microintreprinderi.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre contabilitate generala