StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, at‚st pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » Contabilitate » Contabilitatea institutiilor publice

Contabilitate

Contabilitatea publica, si in primul rand cea a institutiilor publice, se aseamana in multe privinte cu contabilitatea generala, asemanare determinata mai ales de regulile si principiile contabilitatii in general, dar are multe si esentiale deosebiri determinate de specificul functionarii conturilor institutiilor publice in ceea ce priveste modul cum acestea evidentiaza constituirea veniturilor publice si efectuarii cheltuielilor, dar mai ales a modului lor de inchidere la sfarsitul exercitiului financiar-bugetar

Procedura bugetara

Procedura bugetara Conform legii finantelor publice, activitatea bugetara parcurge urmatoarele etape: □      elaborarea proiectului bugetului; □      aprobarea; □& [...]

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt structuri contabile ce apar in situatiile financiare ca urmare a aplicarii principiului prudentei in contabilitate. Acestea sunt elemente de surse [...]

Contabilitatea stocurilor destinate utilizarii in procesul de productie

Contabilitatea stocurilor destinate utilizarii in procesul de productie in institutiile publice, datorita diversitatii activitatii si a particularitatilor acestora exista urmatoarele categorii de astfel de stocuri: materii prime, materiale [...]

Contabilizarea avansurilor acordate pentru activele fixe in institutiile publice

Contabilizarea avansurilor acordate pentru activele fixe in institutiile publice Planul de conturi general a fost imbunatatit, prin adaugarea a doua conturi noi, si anume, 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" si 234 "Avansur [...]

Organizarea contabilitatii relatiilor cu tertii

Organizarea contabilitatii relatiilor cu tertii Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei publice in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asi [...]

Consideratii notionale privind bugetul

Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se reformei generale romanesti, finantele publice au parcurs trei stadii de remodelare si armonizare cu noile accente pe care economia nationala le primeste. Acestea sunt marcate de cele trei [...]

Organizarea si desfasurarea auditului intern

Organizarea† si† desfasurarea† auditului intern. ††††† Auditul intern se organizeaza in mod independent, in structura fiecarei institutii publice, sub forma unui compartiment specializat, constituit din una sau mai multe persoane. Auditoru [...]

Stocurile destinate vanzarii

Stocurile destinate vanzarii In categoria stocurile destinate vanzarii sunt incluse marfurile si ambalajele achizitionate de institutii in vederea revanzarii sau obtinute din productie proprie si destinate desfacerii in reteaua magazinelor [...]

Contabilitatea activelor active fixe necorporale

Contabilitatea activelor active fixe necorporale Activele fixe necorporale sunt valori economice ce nu au componenta materiala, insa au valoare mare si sunt utilizate pentru dezvoltarea intreprinderii sau institutiei sau pentru desfasurar [...]

Contabilitatea mijloacelor banesti in numerar

Contabilitatea mijloacelor banesti in numerar Institutiile publice pot efectua o serie de operatiuni de incasari si plati in numerar in lei si in valuta. Sumele in numerar, in lei si in valuta, de care dispune o institutie publica sunt pa [...]

Evaluarea creantelor si datoriilor

Evaluarea creantelor si datoriilor inregistrarea in contabilitatea institutiei publice a datoriilor si creantelor, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza [...]

Organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice

Organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice Felul, importanta si trasaturile institutiilor publice din Romania ††† Institutiile publice sunt reprezentate de acele unitati prin care statul isi realizeaza functiile [...]

Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalurilor proprii Din categoria capitalurilor proprii ale unei institutii publice fac parte: fondurile, rezultatul patrimonial (economic), rezultatul reportat si rezervele din reevaluare. Fondurile institutiei publice [...]

Organizarea si desfasurarea controlului financiar preventiv

Organizarea††† si††† desfasurarea††† controlului financiar preventiv Obiectul controlului financiar preventiv. Institutiile publice au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv, potrivit prevederilor legale, prin care se verif [...]

Contabilitatea activelor active fixe financiare

Contabilitatea activelor active fixe financiare Activele active fixe financiare reprezinta valori ale institutiei publice detinute de aceasta in patrimoniul altor societati comerciale, pe o perioada mai mare de un an. Din aceasta catego [...]

Contabilitatea activelor active fixe corporale

Contabilitatea activelor active fixe corporale Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia [...]

Contabilitatea incasarilor si platilor efectuate prin conturi la trezoreria statului si banci

Contabilitatea incasarilor si platilor efectuate prin conturi la trezoreria statului si banci Prin intermediul conturilor la trezoreria statului si bancii (grupa 51) se evidentiaza valorile de incasat cum sunt cecurile si efectele comercial [...]

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate In categoria capitalurilor permanente sunt incluse imprumuturile si datoriile asimilate, a caror durata depaseste 1 an. Legea nr. 313 din 2004 privind datoria publica grupeaza datoriile [...]

Notiuni teoretice despre relatiile cu tertii; clasificare

Notiuni teoretice despre relatiile cu tertii; clasificare Interactiunea institutiei publice cu mediul economico-social genereaza relatii economice, financiare, sociale cu terte persoane fizice sau juridice. In plan contabil, aceste rela [...]

Prezentarea generala si structura trezoreriei

Prezentarea generala si structura trezoreriei Institutiile publice au nevoie de trezorerie pentru a-si conduce activitatea si a-si achita obligatiile. Desi IPSAS 2 "Declaratia fluxului de numerar" nu a definit conceptul de trezorerie, se [...]

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor institutiilor publice

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor institutiilor publice Organizarea contabilitatii de angajamente in institutiile publice determina ca ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorit [...]

Stocuri rezultate in urma unui proces de productie

Stocuri rezultate in urma unui proces de productie Acestea se regasesc in institutie sub forma productiei in curs de executie (productiei neterminate), produselor finite, semifabricatelor sau produselor reziduale. a. Productia in curs de [...]

Principiile bugetare

Principiile bugetare Conform legii finantelor publice, principiile generale bugetare se adapteaza la specificul fiecarui buget. Aplicarea lor difera de la tara la tara si de la o perioada la alta in cadrul aceluiasi stat, in functie de cond [...]

Organizarea sistemului bugetar in romania

Organizarea sistemului bugetar in Romania Sfera de activitate si institutiile publice implicate In Romania sistemul bugetar delimiteaza urmatoarele activitati: □        invatamantul; □ [...]

Raportarile contabile in institutiile publice

Raportarile contabile in institutiile publice Potrivit Legii 82/1991, republicata in august 2002, ministerele, organe ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, insti publice autonome si institutiile publice sub [...]

Cheltuieli si venituri - clasificatia bugetara

Cheltuieli si Venituri Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale institutiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare. Acestea rezulta din desfasurarea un [...]

Contabilitatea institutiilor publice

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE 1.Organizarea sistemului institutiilor publice Institutiile publice sunt organisme prin care statul organizeaza si isi desfasoara activitatile. Legea nr. 500/ 2002 privind finantele publice[1] pr [...]

Finantarea institutiilor publice - principiile finantarii bugetare

FINANTAREA INSTITUTIILOR PUBLICE† 1 Principiile finantarii bugetare Prin legile anuale ale bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si prin hotararile de aprobare ale bugetelor† locale se aproba creditele bugeta [...]

Stocuri - active circulante

STOCURI Stocurile sunt active circulante: a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii; b) in curs de productie in vederea vanzarii; c) sub forma de materii prime, materiale si alte consuma [...]

Terti - furnizori si conturi asimilate

TERTI Continutul categoriei "terti" Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei publice in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurari [...]

Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice

Organizarea si conducerea†† contabilitatii† institutiilor publice 1† Contabilitatea - sursa informationala † Rolul contabilitatii in institutiile publice Contabilitatea din cadrul institutiilor publice este adeseori consid [...]

Trezorerie - grupele de conturi

TREZORERIE Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a disponibilitatilor existente in conturi la† trezoreria statului, Banca Nationala a Romaniei, bancile come [...]

Contabilitatea activelor fixe - activele fixe necorporale

CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Activele fixe - sunt active detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale,† activele fixe necorporale si activele fixe financiare.† [...]

Contabilitatea mijloacelor banesti in numerar

Contabilitatea mijloacelor banesti in numerar   †††† Institutiile publice pot efectua o serie de operatiuni de incasari si plati in numerar in lei si in valuta. †††† Sumele in numerar, in lei si in valuta, de care dispu [...]

Contabilitatea disponibilitatilor din fonduri cu destinatie speciala

Contabilitatea disponibilitatilor din fonduri cu destinatie speciala O categorie distincta de disponibilitati o reprezinta si cele din fonduri cu destinatie speciala, potrivit reglementarilor in vigoare. Reflectarea in contabilitate a o [...]

Prezentarea generala si structura trezoreriei

Prezentarea generala si structura trezoreriei †††† †††† Institutiile publice au nevoie de trezorerie pentru a-si conduce activitatea si a-si achita obligatiile. †††† Desi IPSAS 2 "Declaratia fluxului de numerar" nu a [...]

Contabilitatea viramentelor interne

Contabilitatea viramentelor interne †††† Operatiunile de transferuri de disponibilitati banesti intre conturile de la trezoreria statului si casieria institutiei publice se inregistreaza cu ajutorul contului 581 "Viramente interne", [...]

Contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie

Contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie Inregistrarea constituirii ajustarilor pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate reprezinta o cheltuiala financiara, iar anularea sau diminuarea [...]

Contabilitatea altor valori de trezorerie

Contabilitatea altor valori de trezorerie †††† In casieriile institutiilor publice se pastreaza si alte valori, cum sunt timbre postale si fiscale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie, bonuri valorice pentru [...]

Contabilitatea disponibilitatilor bugetelor

Contabilitatea disponibilitatilor bugetelor   †††† Operatiunile privind incasarea veniturilor de catre ordonatorii de credite se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 52 "Disponibil al bugetelor". Aceasta grupa contine cont [...]

Contabilitatea acreditivelor si avansurilor de trezorerie

Contabilitatea acreditivelor si avansurilor de trezorerie   †††† Acreditivul este o forma de decontare care a luat o amploare destul de mare in cadrul relatiilor de decontare interne, stiut fiind faptul ca este utilizata cu prio [...]

Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati din venituri proprii

Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati din venituri proprii Institutiile publice pot desfasura si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii. Asemenea activitati se intalnesc la institutiile de spectacole, mu [...]

Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt

Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt   †††† †La institutiile publice, investitiile financiare constau din obligatiuni emise si rascumparate. Acestea se emit de primarii pentru asigurarea surselor de finantare si [...]

Contabilitatea incasarilor si platilor efectuate prin conturi la trezoreria statului si banci

Contabilitatea incasarilor si platilor efectuate prin conturi la trezoreria statului si banci Prin intermediul conturilor la trezoreria statului si bancii (grupa 51) se evidentiaza valorile de incasat cum sunt cecurile si efectele comercial [...]
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact